GG, fotavtryck och de GRÖNASTE energikällorna

Matt Ridley´s uppfriskande ”Annual Lecture” på GWPF från 2016 är värd att återuppliva.

GlobalGreen min

Ridley-GWPFlecture.pdf (thegwpf.org , (alt. länk 1).

2012 såg Matt Ridley en video från en föreläsning av R. Myneni. Bilder från satellitdata visade att stora delar av jordens bevuxna områden under de senaste decennierna hade blivit allt grönare. M. Ridley kände till den forskning som familjen Sherwood Idso bedrivit. Den forskningen visade, inte oväntat, att högre CO2-halter i atmosfären gav ökad tillväxt, Global Greening, GG och han kände att det här var något att gräva i. Ridley skrev en artikel om detta i januari 2013, men ingenting kom från Myneni själv. Det visade sig att artikeln inte var särskilt välkommen.

Mynenis resultat publicerades inte förrän 2016 det vill säga först efter IPCCs femte rapport AR5, COP 21 och när Parisöverenskommelsen väl var på plats. Oklart varför.

Global Greening var inte särskilt välkommet bland dem som drev det antropogena klimathotet och både politiker och media har än i dag undvikit att uppmärksamma fenomenet. Det blir intressant att se om denna tillväxt av vegetation världen över kommer att hyllas nu när FN kallat till möte om den miljon arter, som beräknas vara hotade av diverse antropogena förändringar.

ladda ned

Matt Ridley hjälper sedan oss läsare med att minnas exempel på klimatrelaterade hot som media matat oss med till dess att de mist sin attraktionskraft och tyst och stilla fått försvinna. Han påminner dessutom om Gro Harlem Brundtlands en gång välkända pekfinger från 2007 riktad mot dem som vågat yppa tvivel om GW/Climate Change:

det är oansvarigt, obetänksamt och djupt omoraliskt att ifrågasätta allvaret i den här situationen. Tiden för diagnos är över, nu är det tid att agera”.

Det har verkligen inte varit lätt för dem som velat ifrågasätta konsensusboxens begränsa(n)de världsbild.

Men, M. Ridley går oförtrutet vidare, citerar Monte Python och ställer den respektlösa frågan ”What have fossil fuels done for us” och svarar:

“To paraphrase Monty Python, What have fossil fuels done for us? Apart from a new continent’s worth of green vegetation. And removing the need to cook over a wood fire, the smoke from which is one of the biggest killers in the world, dispatching over three million people a year according to the World Health Organisation. And removing the need to fetch wood from the forest and dismantle an ecosystem in doing so. Apart from that what have fossil fuels done for us? Well, I suppose they supply the power to pump water so that it does not have to be fetched. They allow electric light and hence help literacy and education. They bring the refrigeration of food and vaccines. They enable the child to catch a lift to school. They make the fertilizer that raises farm yields, ending most hunger and sparing land for wildlife. Yes, but apart from ending starvation, enabling kids to get to school, refrigerating vaccines, boosting literacy, pumping water, reducing the pressure on forests, reducing indoor air pollution, and creating 14% more green vegetation – apart from all this, what have fossil fuels done for us? ‘Fossil fuels don’t take a safe climate and make it dangerous, they take a dangerous climate and make it safe’, says Alex Epstein”

Kort: De fossila bränslena har förutom ny grön vegetation som motsvarar en hel kontinent, gett oss den välfärd som den industriella revolutionen fört med sig och varför inte lyssna till experter när det gäller klimatet:“Fossil fuels don’t take a safe climate and make it dangerous, they take a dangerous climate and make it safe”, (Alex Epstein).

¤¤¤

Trots allt vad de fossila bränslena redan gjort och gör för oss, de står än idag för 80 – 85 % av världens energiförsörjning, väljer media att tjata om den så kallade klimatkrisen. Den oberoende forskaren Indur M. Goklany har bemött denna mediaberättelse med att visa vad verkligheten avslöjar i rapporten Perception and reality:

Klimatförändringar: Standardberättelsen versus verkligheten – Klimatupplysningen

Och, borta är klimatkrisen!

Under UNFCCCs ledning har våra politiker lurats att tro att vi måste ställa om till ”det gröna, det förnybara”. EUs ledning har underordnat sig denna FNs vision, ”det förnybara” har fått möjlighet visa upp sig, men verkligheten är återigen obeveklig och avslöjar alltmer kring denna omställning.

Förutom klimatkris är nu fotavtryck på modet, vilket stimulerat till beräkningar kring vilka fotavtryck de nu aktuella energikällorna ger och Goklany har återigen sammanställt en värdefull rapport, denna gång om hur gröna våra aktuella energikällor är.

Fossil Fuels are the Greenest Energy Sources – CO2 Coalition

Rapporten publicerades i slutet av augusti i år och ger övertygande svar,

De fossila bränslena är de grönaste energikällorna!

Dessa två Diagram talar nog för sig själva. Fler finns i rapporten.

Total Acres per Megawatt 768x576 1

metals demand IEA 2022 1 768x432 1

 

Conclusion

“Fossil fuel combustion has increased the amount of carbon dioxide available to green the earth.  This has contributed the major share of the approximately 34% increase in the earth’s GPP that has occurred since 1900 that has literally greened the earth. (GPP, Gross Primary Production)

Second, by enhancing agricultural productivity, fossil fuel-dependent technologies have forestalled the conversion of at least 20.4% of global land area to agricultural uses. This is 25% larger than the entire area of North America. Remarkably, this exceeds the total amount of land currently set aside globally for both cropland (12.2%) and conservation worldwide (14.6%).

Third, relative to renewable energy sources, fossil fuels have smaller physical footprints and lower demand for metals and other minerals. The latter substantially limits mining and other land disturbance. Such disturbance would inevitably result in “browning” of the land.  Hence, fossil fuels are indeed the greenest energy sources. But “greenest” does not necessarily mean the “cleanest”. That distinction may have to be reserved for nuclear energy, but that is another topic.” (Mina fetningar).

¤¤¤

Rapporten kring fotavtrycken tycks lika ovälkommen i media och bland våra politiker som informationen kring Global Greening och innehållet i Goklanys Perception and Reality där klimatkrisen effektivt avfärdas. Men!

UNFCCCs krav på omställning till ”det gröna förnybara” har prövats,

Naturen, Överdomaren har svarat

och FNs dröm om en politiskt styrd ”klimatomställning” måste förkastas.

 

För övrigt njuter jag av att ta del av ”Elsas klokbok”.

Gott Nytt Grönt År

önskar

Ann Löfving-Henriksson

 Gro Harlem Brundtland är en norsk politiker som under 1980-t fick FNs uppdrag att sammanställa det som sedan med FN-språk blev ”the most important dokument of the decade on the future of the world”, det vill säga rapporten OUR COMMON FUTURE. Den förebådade FNs första globala konferens om miljö och utveckling och påverkar oss än idag.

Länk:

Matt Ridley: Global Warming versus Global Greening – CO2 Coalition

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jisonbetzel

  Tack för intressant inlägg Ann. Finns det liknande figurer över kg/MWh för vattenkraft och el från ”grön” vätgas så vore det intressant att jämföra med övriga energislag. Gott Grönt 2023.

 2. Stefan Eriksson

  Stapeldiagrammen över åtgång av metaller per producerad MW (el?) är översiktlig och lättläst, men:
  Jag tycker att viktiga delar fattas i jämförelsen.
  Hur är det med järnlegeringar (stål) och exempelvis aluminium?
  Finns kanske fler diagram att tillgå/finna.

  Allmänheten bör känna till dessa faktiska förhållanden för att seriöst kunna påverka utvecklingen mot ett mer hållbart och robust elsystem.
  Insikten saknas allt som oftast.

 3. Ann Löfving-Henriksson

  # 2 Stefan E., den rapport jag hänvisar och länkar till undersökte endast olika energikällor och dessa fotavtryck.

 4. Lars Cornell

  Jag blev tveksam till stapeldiagrammen, varför används effekt i stället för energi? Så jag räknade och tog fram kartan över OKG. Byggnaderna är höga, men de är stillsamma och inte lika höga som vindkraftverk. En cirkel på 3 km kan vara relevant i båda fallen dvs yta ca 7 kvkm. Skall man inkludera tillfartsvägar och gruvdrift blir det något mer för vindkraft.

  På OKGs område skulle det kunna få rum tre reaktorer med tillsammans 3 000 MW.
  På 60 år blir det 500000 verkanstimmar och utvunnen energi = 1500000 GWh.

  Motsvarande för vindkraft 4 MW, 30 % och 20 år blir 50000 verkanstimmar som producerar 200 GWh.

  Räknat så förbrukar vindkraft 7500 gånger mer landskapsyta än kärnkraft.

  Läser man diagrammet får man för landskapsyta förhållandet 71/13=5,5. Det är således skillnad på en faktor ca 1000 mellan diagrammet och min beräkning ovan (har jag räknat rätt?)
  Tar vi även hänsyn till erforderlig energilagring blir det en ytterligare belastning för vindkraft.

 5. Magma

  Är inte uttrycket GG, Global Greening, riktigt bra!?
  Något som kan beteckna en ny verkligt grön rörelse, någonting enkelt som sätter sig i folks medvetande. Ett ”nyord” på det nya året.
  En grön jord tillsammans med en CO2-molekyl som en symbol och ett riktmärke för en alternativ sansad politik …

  A Happy New Global Greening Year to You All!

  Och ett särskilt tack till Ann för en insiktsfull artikel.

 6. Mats Kälvemark

  Tack Ann för din omfattande och klarläggande info.
  Den visar tydligt att vi inte har någon klimatkris. Däremot en energi- och kostnadskris skapad av klimatkyrkans profeter och deras pålagor och påbud.

 7. Bim

  Åter igen ett jättebra och i tid träffsäkert inlägg.
  Vetenskapen har hela tiden vetat, men politiker har bannlyst sanningen.
  Många politiker har också vetat, men fogat sig inför ”koncensus ”
  Kommer att tänka på ,särskilt en, som ofrivilligt spred sanningen, genom att klottra på en lapp i närheten av ett teleobjektiv.
  ”Löntagarfonder är ett jävla skit men nu har vi baxat den ända hit.”
  Finansminister 1983 till 1980 Kjell Olof Feldt, Men så hade han också växt upp i verkligheten, uppe i Västerbotten.
  Och ytterligare en som tänkte rätt, Albert Einstein.
  ”Det behövs bara en som har rätt, så har alla andra fel.”
  Slutsats: Koncensus är ett jävla skit men nu har vi baxat det ända hit.
  Som tur är behövs inga teleobjektiv för att avslöja den moderna galenskapen.
  Det kommer verkligheten att fixa med hjälp av kloka människor som Ann L H, Elsa Widding, och alla ni andra som driver och kommenterar här på KU och andra klimat skeptiska bloggar.
  Tack för att ni finns.

 8. Ivar Andersson

  Global Greening är positivt
  På 100 år har jordens befolkning ökat från knappt 2 miljarder till 8 miljarder samtidigt som svälten minskat. Under dessa 100 år har temperaturen ökat 1 grad och koldioxidhalten från 280 till 420 ppm.
  Fotosyntesen behöver koldioxid för att producera mat till alla människor och djur.

 9. Lasse

  Global greening 😉

  Här brukar man finna fakta om detta:
  http://www.co2science.org/

  Log lite när nya arter presenterades i tidningen samtidigt som de mycket sällsynta ny-upptäkta var extremt hotade.
  Så funkar naturen om den inte bevakas och skyddas vilket är onaturligt.
  Log en gång till när naturgas blir fossilgas i svenska språkpolisens register eftersom naturen är för positivt laddad!

 10. Ann Löfving-Henriksson

  #4 Lars, sista länken leder till Goklany’s lilla rapport bland annat om olika energikällors fotavtryck. Den innehåller i sin tur länkar till tidigare och mer utförliga rapporter. Mycket bygger på olika LCAn, vilket minsann inte är någon exakt vetenskap.
  Möjligen kan Du i dessa länkar gräva fram mera om vilka avvägningar man gjort för att begränsa beräkningarna någorlunda.
  Förhoppningsvis har Goklanys kunskaper och insikter hjälpt honom att slippa hamna ”i galen tunna” när han kommit fram till att de fossila bränslena är Grönast.

 11. Sören G

  Fossilt är fult enligt PK-eliten. Nu ska det inte heta naturgas utan fossilgas.
  Folk som är efter sin tid, som det heter, har kunnat benämnas ”ett gammalt fossil”.
  Fossilt ska uppfattas som något gammalt som måste bort.

 12. Roland Salomonsson

  Varför glömmer alla vindkraftivrare alltid bort att denna kräver nyinvestering åtminstone vart 30:e år (egentligen vart 25:e) samt att ungefär vart 7:e år behöver de utslitna vingarna bytas ut (bl a långtidsförvaring).
  En äldre kärnreaktor kan med relativt blygsamma investeringar livstidsförlängas långt över 60 år och en ny reaktor står i minst 100 år. Under samma tid skall vindkraften betalas 2-3 ggr.

  Var finns presentationerna av en jämförelse mellan kärnkraft, vattenkraft och vindkraft räknat i levererad MW el? Resp i ekonomiska termer!

 13. tty

  #2

  ”Hur är det med järnlegeringar (stål) och exempelvis aluminium?”

  Att inte just de två togs med beror troligen på att det är de två metaller som det finns i praktiken obegränsade tillgångar av.

 14. Tack Ann

  Vi har släppt ut 1500 Gton sedan industrialismens start.
  Atmosfären väger 515000 Gton
  Det ger 1500/515000 = 291 viktppm i tillskott= 440 volym ppm.

  Vi sägs ha startat på 290 ppm och skulle utifall hav och växter låtit bli vår CO2 hamnat på 730 ppm.

  Nu har vi 420. 420-290= 130 i ökning när det borde vara 440 i ökning.

  Hur mycket som havet sugit åt sig av den CO2 vi frigör är osäkert men siffran 25-50% figurerar i div avhandlingar, säg 1/3, vilket är den vanligaste siffran.

  1/3 av utsläpp till hav, 1/3 till atmosfären och därmed 1/3 till växterna, ge och ta lite.

  Denna 1/3 till växterna möjliggör ökning av djurlivet och biobränslen.

  I havet sker också en ökad biotillväxt eftersom det råder CO2 brist där. (Fosforn är begränsande här). Denna biomassa slutar som kalksediment, ajöss med den CO2 fram till någon vulkan frigör den.

  Det ironiska är att framtidens färska biobränslen är helt beroende av att vi tillför äldre biobränslen (fossilt).

  Det går också att konstatera att vi aldrig kan komma över 6-700 ppm CO2 i atmosfären med inte mindre än att vi snabbt eldar upp alla äldre biobränslen och samtidigt hindrar möjligheter för växter.

  Havet kan vi inte täcka med plast så den sänkan kan vi inte göra något åt, bara be en bön att lite värme frigör livets gas.

 15. Håkan Bergman

  Beräkningarna för landåtgången för elnäten verkar minst sagt schematiska. För t.ex. vindkraft måste överföringen alltid vara dimensionerad för maximal produktion vilket inträffar ytterst sällan. Sen måste det alltid finnas alternativ överföring, även den dimensionerad för maxproduktion, beroende på var i nätet det behagar blåsa, oftast flera alternativ. Jag har en viss förståelse för att beräkningarna är schematiska.

 16. Stefan Eriksson

  # 13 tty.
  Jo, så är det. Å andra sidan är en jämförelse intressant och upplysande också vad avser de insatsvaror som ej klassas som ”kritiska” råvaror.
  Ir. (Irdium) är ett av de grundämnen som visat sig ha förträffliga egenskaper vid katoden i batteritillverkning. Kända tillgångar är ytterst begränsade.

 17. Adepten

  #4 Lars Cornell

  Det där med fotavtryck kan bli oklart om man inte vet vad som menas. T.ex. om det menas total andel jordyta, total andel landyta, ekologiskt nyttjad yta, antal ton CO2 utsläpp eller definierade beredskapszoner vid kärnkraftverk, etc.
  Jag misstänker att Vattenkraften skulle komma i en bättre dager då. Med tanke på att det är en enkel teknik som lätt kan byggas upp med inhemska resurser.
  Förövrigt tycker jag att du räknat rätt👍

 18. Gunnar Strandell

  Tack Ann!
  Goklanys upplägg verkar stämma med den allmänna uppfattningen i Sverige.
  Vi ska inte bygga ut flera älvar och kommuner säger nej till vindkraftsparker.

  Människor vill inte att vi ska lägga beslag på naturområden om det kan undvikas.

 19. #14
  Men är det ingen som reagerar? Fel håll vid vikt till volym.
  291 vikt är 191 volym.

  60 ppm är borta. Så vad gnäller havsförsurningsalarmisterna om då? Dessutom kan det omöjligen vara 1/3 av det vi släpper ut som går till havet för i så fall skulle vi inte ha någon G.G

 20. Ann Löfving-Henriksson

  Under några år på 1980t arbetade jag som skolrepresentant tillsammans med skogsvårdsstyrelsens (ABC-län) ”killar” med projektet ”skogen i skolan”. En oerhört givande tid för mej! Sedan dess är jag medlem i skogshistoriska sällskapet och får bl.a. deras årsskrift.
  2022 års skrift landade i min brevlåda under dagen.
  Sista kapitlet ”hur skogen blev ett verktyg för att forma klimatet” är skrivet av två (troende) idéhistoriker. Intressant på så sätt att de talar om skogen som kolreserv och därmed att skogsskötseln skulle kunna vara avgörande för att minska växthuseffekten, som de skriver.
  Men! Inte ett ord om Global Greening!
  Har någon sett utredningar om GG, kolreserven och klimatet någonstans? Det kittlar lite att eventuellt kunna ställa den pågående processen mot den mycket uppmärksammade avskogningen.

 21. Paul Håkansson

  https://www.youtube.com/watch?v=WG3MS9wuC4Q&ab_channel=SaifedeanAmmous

  Alex Epstein joins us again to discuss his excellent new book, Fossil Future, which makes a powerful case for why fossil fuels are essential for human flourishing, and why restricting them is the real crisis facing humanity. Alex explains how overhyped the supposed ‘alternatives’ to fossil fuels are, and how fossil fuels remain completely essential for our modern standards of living, and why their use is constantly growing. Why do fossil fuels represent the only realistic alternative to poverty and early death for everyone on earth? Why do carbonhysterics only focus on the supposed negative impacts of fossil fuels, but never their benefits? Why is it so hard to have an honest debate with carbonhysterics? We also discuss how the use of fossil fuels was instrumental in ending slavery and liberating women, and whether fiat inflation is the driver of the propaganda to vilify fossil fuels. We conclude with a discussion of whether fossil fuels really are from fossils, or if they are naturally occurring in earth.

  🔗👇🏼

  Alex’s book Fossil Future:
  https://www.amazon.com/Fossil-Future-

  Get a free copy of Alex’s book here:
  http://fossilfuture.com/

  Subscribe to Alex’s Substack “Energy Talking Points”:
  https://alexepstein.substack.com/

  A Question of Power: Electricity and the Wealth of Nations by Robert Bryce:
  https://www.amazon.com/Question-Power

  Three billion people use less electricity than the average American fridge:
  https://twitter.com/AlexEpstein/statu

  Alex’s podcast interview with Professor Mukul Sharma on fracking:
  https://podcasts.apple.com/tz/podcast

  18 spectacularly wrong climate predictions from the 1970s, including several made by Paul Ehrlich:
  https://www.aei.org/carpe-diem/18-spe

  Alex’s Congressional Testimony, May 19, 2021:
  https://energytalkingpoints.com/alex-

  Alex eviscerates COP26 on GB News:
  https://youtu.be/9dIUYY_Dq4E

 22. Ann Löfving-Henriksson

  # 21 Paul H. Tack! Alex Epstein bör man inte missa!

 23. #20 Ann Löfving-Henriksson

  Betydelsen av Global Greening och osäkerheten därom fanns redan i IPCC:s andra rapport SAR. Vad man trodde för 10 år sedan framgår av kurvorna här: https://unfccc.int/resource/brazil/carbon.html Grön och röd kurva skiljer sig genom olika antaganden för Gobal Greening ”The CO2-fertilization parameter beta was varied within plausible ranges to obtain a ’standard,’ ’low’, and ’high case’ ”.

  Att ökad CO2-halt gynnar biosfären vet man sedan länge.

  ”Har någon sett utredningar om GG, kolreserven och klimatet någonstans?”

  Ja, på åtskilliga ställen, men mitt minne är inte så bra längre. Dock vet jag att det står en del om saken i AR6 när man diskuterar hur årstidsvariatitonen av CO2-halt på Mauna Loa och på andra ställen ökat med åren. Förklaringen är att det finns mer växter som börjar konsumera CO2 i ungefär maj jämfört med CO2 från nedbrytningen av gamla växter. Det finns kurvor och referenser i AR6 WG1. Sidan 359.

  ”Trends in seasonal cycle amplitude at lower latitudes are smaller (if present at all); for instance, the increase at the Mauna Loa observatory in Hawaii since the early 1960s is only about half as large as at Barrow (Graven et al., 2013), and only one other low-latitude observatory has a significant increase from 1980–2012 (Piaoet al., 2018). ”

  I Barrow har årstidsvariationen ökat från 13 till 18 ppm. Dvs med 38 % mellan 1960 och 2020 Man kan gissa att det finns 38% mer grönmassa som omsätts under året. På Mauna Loa finns ett bidrag från södra halvklotet som ligger i motfas och dessutom sker CO2-omsättningen till stor del i haven söderut. Det finns mycket att läsa.

 24. Anders

  #20 ALH
  https://klimatupplysningen.se/gg-fotavtryck-och-de-gronaste-energikallorna/#comment-431233

  Skulle vara intressant att få veta namnen på dessa skribenter. Har själv noterat en märkligt stark rödgrön vridning inom skogsforskningen samt Skogsstyrelsen.

 25. Ann Löfving-Henriksson

  #24 Anders, trevligt med feedback-back!
  Skribenterna är
  Janina Priebe fil dr i idéhistoria och forskare med inriktning på miljöhistoria vid Umeå Universitet. Hon forskar och undervisar om hållbarhetens historia, miljötänkandet och arktiska frågor.
  Jimmy Jönsson är fil dr i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet. Han forskar om miljöhistoria, teknikhistoria och vetenskapshistoria med särskilt fokus på skogen och skogsbruket.
  Allt enligt inledningen till artikeln.

 26. Gabriel Oxenstierna

  GG är intressant, tack Ann!

  Finns en spännande koppling till minskningen av albedo som vi har haft de senaste decennierna. Minskande albedo kan nämligen till stor del härledas till GG. Minskande albedo gör att mer solstrålning når Jordens yta.
  Här är länk till ett diagram med CERES-data som visar hur albedot minskar över landområden:
  https://149366104.v2.pressablecdn.com/wp-content/uploads/2021/12/ceres-surface-albedo-30-NS.png

  Det kanske är så att en stor del av uppvärmningen vi sett beror på GG.
  Jag håller på att skriver en artikel om albedo och kommer ta upp även denna aspekt, kommer här på KU så småningom.

 27. Ann Löfving-Henriksson

  # 26 Tack Gabriel.

 28. Anders

  #20, 25 ALH. Tack för dessa uppgifter! Det är väl en låg-oddsare att den förstnämda (Priebe) är inspirerad av umebarrikadernas Sverker Sörlin. Denne man har, som Ni säkert märkt, ännu långt efter sin pension en gräddfil i MSM och är tongivande i det smygkommunistiska Klimatpolitiska rådet samt diverse forskningsråd.

  Att dessa idéhistoriker på vänsterkanten skriver om ”hur skogen blev ett verktyg för att forma klimatet” är lite intressant. Sannolikt ska vi snarare tolka ämnet i termer av ”hur vi globalister/kommunister lyckades lura skogsforskarna att skogen påverkar klimatet och därigenom få dem att känna sig viktiga för den ’goda’ saken”.

 29. Ann Löfving-Henriksson

  # 28 Anders, tack för ännu en feedback!
  Det Du beskriver här har jag anat sedan mycket länge, men inte orkat gräva i. Tack för att jag fick mina magkänslor i det här fallet bekräftade.
  Mina uppdrag i skogssammanhang upphörde en bit in på -90talet. Tyvärr syns ”klimatförändringarNA” alltför ofta i artiklar även från skogsfolk.