Lars Bern’s bok ”Antropocen” nu släppt

126613865929386898

Vi har under senaste månaden bjudit på några uppskattade smakprov ur boken här på bloggen. Nu finns ”Antropocen” hursomhelst att köpa – exempelvis via denna länk. Priset är 200 kr + ca 20 kr i frakt.

Boken är skriven oberoende av Domedagsklockan (det finns lägre pris på ex. Bokus än direkt från förlaget), men anknyter till och kompletterar Domedagsklockans innehåll och budskap.

Introduktionstexten till Antropocen lyder:

Vi lever i en tid där alla pratar om att skapa att hållbart samhälle. Men vad är hållbart? Mot vad skall samhället vara hållbart? Varför ser vi bara mänskliga aktiviteter som ett hot mot hållbarheten? Kan även naturliga fenomen hota livet på jorden? Och i så fall vad kan vi människor göra åt det?

Ekologisterna anser sig ha tolkningsföreträde när det gäller alla frågor om hållbarhet. De är dock ensidigt fokuserade vid människans egen miljöpåverkan. Deras förment hållbara samhälle kan bara genomföras genom att överge dagens fria marknadsliberala samhälle och ersätta det med ett elitistiskt hårt planstyrt samhälle med starka begränsningar. Försök med sådana samhällssystem har aldrig lyckats. De har alltid lett till en oförmåga att ens tillfredställa de mest grundläggande mänskliga behoven, samtidigt som de orsakat betydligt större skador på miljön än de fria öppna samhällena.

De grönas samhälle skulle gå rakt i väggen vid första stora geologiska händelser av det slag som vi faktiskt upplevt flera gånger bara de senaste århundradena. De gröna politikernas Sverige skulle inte ens klara den klimatförändring som de själva tror skall inträffa. Dagens Sverige är långt mer hållbart än de grönas utopi, men ändå långt ifrån tillräckligt hållbart för att vi skall vara nöjda. Det fria marknadsliberala samhället är emellertid det enda alternativ som kan generera tillräckliga resurser för att åstadkomma en hållbar framtid för livet på jorden.

I arbetet med en hållbarare värld är inte vi människor problemet, utan vi är det enda som kan kreera förutsättningar för livets oavbrutna fortsatta evolution.

Kan Antropocen bli den första hållbara epoken för livet på jorden?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Jimmy

  De grönas samhälle….
  Tyskland satsar på brunkol, (Vattenfall håller sig framme) stänger av sin kärnkraft och ska inte satsa på skiffergas.
  http://www.bloomberg.com/news/2013-12-11/merkel-embraces-coal-as-rookie-spd-lawmaker-makes-mark-on-policy.html
  Citat av Freese : ”Brown coal lets us produce comparitively cheap and climatefriendly electricity”
  Freese …who sits on the supervising board of the German unit of Swedish State-owned utility Vattenfall”
  Första gången jag hör att kolkraft skulle vara ”klimatvänlig”

  Det är inte ofta jag håller med Johan Ehrenberg men detta citat tycker jag är bra!
  ”Tyskland är det stora experimentet när det gäller förändring, eller låtsasförändring, av klimatpolitiken.
  http://egenel.etc.se/nyhet/blir-det-mer-tysk-kol-nu

  Och vi kan få betala över 40 kr/l för bensin/diesel i spåren av en kraftigt höjd koldioxidskatt.
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/over-40-kronor-litern-for-bensinen-om-17-ar_8808792.svd

 2. Thomas P

  ”I arbetet med en hållbarare värld är inte vi människor problemet, utan vi är det enda som kan kreera förutsättningar för livets oavbrutna fortsatta evolution. ”

  Liv har funnits på jorden i minst 3 miljarder år. Människan som art har funnits i ett par hundratusen år och den moderna civilisation som Lars tycks syfta på i sådär ett sekel. Hans hybris når med andra ord nya höjder.

  Sen tycker jag att om Lars Bern skall slänga sig med ord som ekologister kunde det vara på sin plats om han tog reda på vad de stod för, vilket är direktdemokrati, rena motsatsen till något elitstyre.

 3. Lars Cornell

  ThP # 2
  ”Människan som art har funnits i ett par hundratusen år och den moderna civilisation som Lars tycks syfta på i sådär ett sekel.”

  Men vi har aldrig förr varit tillnärmelsevis så många som nu.
  Förnybar energi kan kanske förse ett par miljarder människor med energi, material och diverse produkter. Men med 8 – 10 miljarder människor skulle den vägen innebära en förödelse av stora mått. Se bara på vindkraft så enormt stor yta den förstör till mycket liten nytta.

 4. Thomas P

  Lars #3 ”Men vi har aldrig förr varit tillnärmelsevis så många som nu.”

  Menar du att en sådan befolkningstillväxt till aldrig sedda nivåer stödjer Lars Berns tes, eller tyckte du bara att du ville flika in din egen?

 5. Lars Cornell

  ThP # 2
  Ingetdera, jag går i polemik med dig, men jag tror inte att den står i konflikt till det Bern avser.
  Romklubben, världsomfattande planekonomi och det som kallas förnybart är för mig mycket mer skrämmande än alternativen kärnkraft och kol. Kärnkraft Gen4 därför att det är det säkraste av alla alternativ, ren och kostnadseffektiv. Gärna kol (*) eftersom det ger mer koldioxid som vi behöver för att producera ”grön” energi och mat i synnerhet om vi går mot en kallare värld.

  Många gör misstaget (hur är det med dig?) att de endast tittar på energin som vind, sol, torium od. Den energin är i det närmaste obegränsad och kostnaden är nästan försumbar. DET ÄR MASKINERNA SOM DRAR RESURSER OCH KOSTNADER. Men ”de gröna” tänker inte så. För dem får maskinerna kosta vad de kosta vill och därför hamnar de i ständiga återvändsgator. Vindkraft är ett typexempel
  http://www.tjust.com/vit/2013/vind-nuklear.mov
  http://www.tjust.com/2013/1000000000.pdf

  Principen låter bra, men med de materialmängder och landskapsytor som maskinerna behöver blir konsekvenserna skrämmande.

  (*) Så tänkte jag inte för två år sedan men nu gör jag det
  Men vi bör vara sparsamma och lämna över grundläggande resurser till kommande generationer.

 6. Gunnar Strandell

  Thomas P #2
  Citat:
  ”Sen tycker jag att om Lars Bern skall slänga sig med ord som ekologister kunde det vara på sin plats om han tog reda på vad de stod för, vilket är direktdemokrati, rena motsatsen till något elitstyre.”

  Din kommentar har inte stöd av den verklighet vi lever i.

  Wikipedia:
  ”Direktdemokrati, även direkt demokrati, är en beslutsform där beslut i enskilda frågor fattas i demokratisk ordning direkt av de röstberättigade själva”

  Nationalencyklopedin, NE:
  ”Ekologism, politisk ideologi som bär upp de gröna partierna samt närstående miljögrupper och organisationer världen runt. Ekologismen föddes på 1970-talet som en fortsättning på 1960-talets radikala idéer. Den är den mest framgångsrika och utbredda av de nya ideologier som föddes under denna tid. Den främsta idégivaren i Norden var den norska filosofen Arne Næss.”

  Greenpeace.se:
  ”Alla privatpersoner kan bli gåvogivare hos Greenpeace och ge ekonomiskt stöd men för att kunna bli röstande medlem måste man väljas in av årsmötet. Det finns 20 röstande medlemmar som träffas årligen för att ta beslut i frågor som rör årsredovisningen samt att välja styrelse och nya röstande medlemmar. ”

 7. Thomas P: Direktdemokrati brukar i praktiken betyda anarki, kaos och att alla på papperet är med och bestämmer (fast det egentligen är de som skriker högst som gör det) men ingen är ansvarig för besluten. I teorin är det kanske motsatsen till elitstyre, men i praktiken blir det elitstyre. En elit som då är bäst på att skrika högt och manipulera opinionen, men inte nödvändigtvis kunnig på någonting annat.

 8. Ingemar Nordin

  Lars Kamél #7,
  ”Direktdemokrati brukar i praktiken betyda anarki”

  Nejdå. Schweiz har ett utmärkt direktdemokratiskt system som utprovats och fungerat väl i flera hundra år. Faktiskt är det ett utmärkt demokratiskt vapen mot alltför klåfingriga och regleringsivriga politiker. Systemet med beslutande folkomröstningar borde prövas i mycket större utsträckning av vad som gjorts.

  Ekologismen (den gröna ideologin) har en inbyggd konflikt mellan å ena sidan decentralisering och besluten nära dem som berörs, och centralisering av besluten ”eftersom miljön berör oss alla”. Jag noterade denna inbyggda konflikt i någon artikel i början av 80-talet då miljöpartiet startade, och spådde att centralisterna kommer att vinna varje gång det kommer till ett skarp läge. Idag får man väl snarare betrakta de gröna som hängivna centralister med sitt vurm för maktkoncentration och global governance.

  Minns ni hur Per Garton var EU-kritisk och varnade för ”överstatlighet”? Idag har hans värsta farhågor besannats, och de gröna EU-parlamentarikerna har varit en starkt pådrivande kraft för att åstadkomma just detta.

 9. Björn

  Thomas P [2]; Tror du att det i ett samhälle med direktdemokrati och ekologism, finns utrymme för nya nobelpristagare?

 10. Lars Bern

  Så sent som för ca 12.000 år sedan slogs en stor del av livet på jorden ut av en geologisk katastrof. Livet på jorden har aldrig varit hållbart, det har upprepade gånger nästan raderats ut. Under hela Holocen har det regelbundet inträffat geologiska katastrofer som under flera år har ändrat klimatet och orsakat svår missväxt och hungersnöd. Under perioden från ca. 1300 till mitten av 1800-talet har solaktiviteten vid tre tillfällen varit rekordlåg vilket lett till svåra köldperioder då missväxt, hungersnöd och farsoter härjat. Vi vet att denna typ av händelser som människan historiskt stått svarslös mot inträffar inom samma tidshorisont som den av vissa förväntade klimatförändringen och vi vet att med en värld med 7 miljarder (snart 10 miljarder) människor så får denna typ av händelser mycket allvarliga följder om vi inte har en beredskap. Ett samhälle som det ekologisterna arbetar för kommer att tvärnita med energibrist, missväxt och massvält.
  Med ett högutvecklat samhälle där människor utnyttjat sin uppfinningsrikedom och kreativitet för att skapa robust infrastruktur med hög beredskap för stora geologiska katastrofer är människan faktiskt det enda som kan skapa en hållbar miljö för livet på jorden. Det är bra att välja att antingen följa ekologismen och sitta som lama ankor och invänta nästa geologiska katastrof som släcker huvuddelen av livet eller att nu under Antropocen välja att göra något åt det för att vi skall vara beredda – en verklig Noaks Ark om man så vill.

 11. Thomas P

  Lars #10 ”Så sent som för ca 12.000 år sedan slogs en stor del av livet på jorden ut av en geologisk katastrof.”

  Nog för att vi haft en del massutrotningar under jordens historia, men den där har undgått mig. Kanske du kan förtydliga?

 12. Mats G

  #11

  Oj, oj, du kommer inte gilla det här. eller så gör du det.
  Lars, tror jag mig förstå, refererar till människans förhistoria.

  En kille vid namn Graham Hancock har hittat arkeologiska fynd som visar civilisationer som är mycket äldre än mainstream arkeologi.

  Jag tycker han har ett case. Även om man får var försiktig här med så man inte blir lurad. Men tanken är väldigt attraktiv för mig.

  Om man har rätt så är det ett bevis på vad som kan hända om man är inskränkt. Dvs arkeologin är besläktad med klimatologi. Man hittar en grej och så extrapolerar man till absurdum. ibland undrar man om jag inget har lärts av historien. Det finns otaliga fall att mainstream hypotesen varit felaktig. Men på grund av arrogans har hypotesen, teorin. levt kvar längre än den borde.

  Btw Graham är totalt utfryst och förlöjligad i de akademiska kretsarna.

 13. Stickan no1

  Lite OT men i alla fall:
  Nu börjar även entusiasterna tröttna på vindkraften men från en annan synvinkel:
  – Alla mina besparingar som jag har jobbat ihop i hela mitt liv har jag lagt i vindkraften. Och jag har förlorat tre miljoner hittills och kommer förlora framöver eftersom elpriserna är väldigt låga och det stödet för förnyelsebar energi som finns är väldigt lågt.
  – Jag känner mig lurad när vi har gått ut och sagt att vi ska göra en energiomställning och så blir vi straffade för att vi har satsat på det här, vi har ju trott på det här”

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5738061

  Är det ingen reporter som kan fråga MP hur deras statsbudget skulle se ut i ett fossil och kärnkraftverksfritt Sverige. Det saknas 80-90 miljarder varje år i skatteintäkter utan skatter på de energislagen. Eftersom det valår 2014 tycker jag MP och andra gröna borde förklara för väljarna hur de tänkt lösa budgeten.

 14. Stickan no1

  Skall vara citat tecken på hela detta stycke i föregående inlägg:
  ”– Alla mina besparingar som jag har jobbat ihop i hela mitt liv har jag lagt i vindkraften. Och jag har förlorat tre miljoner hittills och kommer förlora framöver eftersom elpriserna är väldigt låga och det stödet för förnyelsebar energi som finns är väldigt lågt.
  ….
  – Jag känner mig lurad när vi har gått ut och sagt att vi ska göra en energiomställning och så blir vi straffade för att vi har satsat på det här, vi har ju trott på det här”

 15. Mats G

  #14
  ” Jag känner mig lurad”

  Så kan det gå när man inte har koll på fakta.

 16. Jan

  #14 Stickan no1

  De gröna vill göra en skatteväxling till en skattebas de avser att avveckla. Hållbar skattepolitik? Det märkliga är att de aldrig (jag har i alla fall aldrig hört det) har blivit ombedda att förklara var skattepengarna skall komma ifrån om de lyckas med sin skatteväxling.

 17. Stickan no1

  Precis Jan #16

  De behöver skatterna på fossilenergi och bilism för att få medel att kunna göra en omställning. Men skulle de (mot min förmodan) lyckas förstör det statsbudgeten om de inte kan hitta nya skatteobjekt. Om det inte förbrukas fossilenergi kan det heller inte komma in någon skatt den vägen.

  Det är dessa nya skatteobjekt som jag är intresserad av att de förklarar i god tid.
  Annars kan man få för sig att de är mer fossilberoende än bilismen.

  För det är väl inte så att alltihopa bara är en charad för att möjliggöra politiskt att kunna beskatta energi i denna storleksordning. Klimathotet är för att dölja budgethotet.

  By the way:
  http://www.esv.se/sv/2/Press/Nyheter-och-pressmeddelanden/2013/Storsta-underskottet-sedan-overskottsmalet-infordes/

  ”Underskottet i de offentliga finanserna växer nästa år till 87 miljarder kronor eller motsvarande 2,3 procent av BNP. Det är det största underskottet sedan överskottsmålet infördes år 2000. ”

 18. LeVieux

  Lars Bern !
  1 ex beställt, skall bli spännande läsning. Det var din tidigare bok ”Chill-Out” som väckte mig i klimatfrågan. Sedan dess är jag kontinuerlig besökare och läsare av denna viktiga blogg.

  Ser fram emot att läsa din senaste skapelse.

  mvh
  LeVieux

 19. ThomasJ

  Stickan no1 ##13/14: Lyssnade oxo till inslaget i morse, bra så tillvida att det öht. togs upp & den ’lurade’ fick komma till tals…
  Efterföljande ’debatt’ med damen från MP-talibanerna och KD:arn gav mig, för 2:a gången, en tydlig bild av en fulländad idiot enbart via radiovågor – inga bilder, asså. F.ö. gjorde Odell rätt bra ifrån sig…

  Mvh/TJ

 20. ThomasJ

  Blir en bra bok att rekommendera resp. bibliotek att ta in i sortimentet…
  Och varför inte tillse att de ’kära’ folkvalda i transportkompaniet erhåller varsitt ex…?

  Mvh/TJ

 21. Håkan Bergman

  Stickan no1
  Man blir ju mörkrädd när en vuxen människa lägger alla sina besparingar i en påse. Han skulle nog googla ”riskspridning”.

 22. ThomasJ

  Och här är något av största vikt:

  http://www.regeringen.se/sb/d/18141/a/231019

  /sarc

  Mvh/TJ

 23. ThomasJ

  Vad kommer detta att utmynna i…?

  http://www.regeringen.se/sb/d/18141/a/231016

  Mvh/TJ

 24. ThomasJ #22 #23
  http://www.regeringen.se/sb/d/18141/a/231016

  Lägg märke till den demagogiska svängningen.
  * I första stycket skall ”SMHI utarbeta underlag om det klimatvetenskapliga kunskapsläget”
  * Sedan är det bara IPCC’s tolkning som gäller ”ska ge oss en bild av vad de scenarier som tagits fram i FN:s klimatpanels femte utvärderingsrapport”.
  * För att i sista delen övergå till Lena Eks personliga tolkning ”även om vi ännu inte sett de värsta effekterna så är förändringarna påtagliga och ger effekter för oss i vår vardag och vi kan förvänta oss än mer i framtiden, säger miljöminister Lena Ek.”

  Det är så politiker styr vad vetenskapsmän skall tycka och skriva.
  .

 25. ThomasJ

  Lars C. #24: Visst är det så! I ett rättssamhälle med fungerande checks-and-balance + personligt ansvarstagande/-ställande för/av ’offantlighetseliten’, vilket Sverige är ljusår borta från, skulle slikt manipulerande rendera prompt avsked som minsta, helst – med tanke på de samhällsskador som förorsakas – riksrätt och skadeståndsplikt.

  Mvh/TJ

 26. Ingemar Nordin

  Stickan no 1 #13,

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5738061

  Bra inslag av Sven Börjesson att uppmärksamma alla dem som lurats in i vindkraftsindustrin. Visst kan man säga att de som gjort det får skylla sig själva, men public service och våra energipolitiker har den största skulden. Det är de som pushat stenhårt för vindindustrin och lovat guld och gröna ängar.

  Bland ”offren” är också de kommuninvånare som bor i kommuner som satsat stort (med våra skattepengar) i vindindustrin. Att det hela var en ormoljeaffär stod dock ganska klart från början.

  Det skall visst tillsättas en utredning om public service som nu med hjälp av sin beskattningsrätt (licenstvång på allt, inklusive mobiltelefoner) kan konkurrera ut alla privata mediaföretag. De är därmed en stat i staten och borde inte vara tillåten. Hoppas att utredningen åtminstone kommer fram till att deras makt borde beskäras kraftigt.

 27. Ingemar Nordin #8: Schweiz är undantaget från regeln. I små sammanhang är dessutom direktdemokrati liktydigt med stormöten, där i princip de som skriker högst bestämmer.

  Angående han som har förlorat 3 miljoner på vindkraft:
  Det är otroligt dumt att investera alla sina pengar i ett enda företag eller en enda bransch. Det är otroligt dumt att investera sina pengar i något man inte begriper någonting om. Den som investerar i vindkraft kan ju inte begripa någonting om den. Den som gör så förtjänar att bli av med pengar, även om det är en hård livets läxa.

 28. Lars Bern

  #11
  Det är nog mycket som undgått dig Thomas P. Här kan du läsa på:
  http://phys.org/news/2013-08-evidence-cosmic-impact-younger-dryas.html

 29. Stickan no1

  Lars Kamél #27
  Det vore fantastisk om det vore så enkelt, men jag känner folk som blivit miljonärer och förlorat miljoner på saker det inte vetat något om, och också väldigt kunnigt folk förlorat miljoner och också tjänat miljoner på saker de kan utan och innan. Ofta i samma bransch.

  Det är ett stort mått av slump och timing som också har betydelse. Tyvärr eller som tur är. Beroende hur man ser på det.

 30. Lars Cornell

  Stikan #29. Det där håller inte i det här fallet. Den gröna sektorn har förlorat 90% i sydeuropa, Spanien kan inte betala de gröna bidragen etc. Larmklockorna ringde för fullt. Ändå gick de in i branschen. Det går inte att tycka synd om dem som förlorat kapital på vindkraft eftersom de gjort så många enskilda och hela Sverige så fruktansvärt illa.
  Även våra pensionspengar har ju använts och förlorats.

  Som uppfinnare fick jag nej av statliga Industrifonden. Men något så innovationsbefriat som vindkraft kunde de ge sig in i och förlora 50 miljoner.

 31. Stickan no1

  Lars #30
  Nu ja.
  Men det var många som gjort sig en förmögenhet på till exempel Vestas och andra vindkraftverkstillverkare i början av hysterin.
  En del av dem har också varit med om att förlora pengarna igen.
  Det är som vilken annan marknadsbubbla som helst.
  Vilken är nästa bubbla som spricker?

 32. Thomas P

  Lars #28 Hypotesen att Yngre Dryas skulle orsakade av ett nedslag är mycket kontroversiell. Det är bara en i en serie av liknande köldperioder vid slutet av senaste istiden.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Younger_Dryas_impact_hypothesis

  Påståendet att YD skulle slagit ut ”en stor del av livet på jorden” är enbart bisarrt. Det dog ut ett antal större däggdjursarter runt den tiden, men mammuten som nämndes i din artikel levde kvar tusentals år efteråt. Det vara snarare människan som orsakade dessa utrotningar, dvs ett exempel på verkligheten bakom ditt hyllade antropocen.

  Givet att du uppenbarligen är okunnig i ämnet är din överlägsna ton i #28 oförsvarbar.

 33. Lars Bern

  Jomen självklart Thomas P, så är all vetenskap som inte stödjer din världsbild kontroversiell. Den är dock inte mer kontroversiell än Wikipedia som vi alla vet systematiskt rensas av dina meningsfränder från allt som talar mot er Varmingars världsbild. Det gäller ju att hålla myten om konsensus vid liv till varje pris.
  Sitt kvar du och invänta naturens nycker som en lam anka, vi andra skall försöka göra något åt situationen så att Antropocen blir den första hållbara epoken för livet på jorden.

 34. Thomas P

  Lars Bern #33 Så du hade alltså inga sakliga argument att komma med för att motivera dina tidigare påståenden, bara påhopp på mig och wikipedia, där i det senare fallet framstår hur djupt du fallit in i den konspirationsdrivna världsbild som dominerar på denna blogg. Ja, det besvarar i alla fall med all önskvärdhet frågan om det finns någon anledning att ens titta på din nya bok.

  Ditt andra stycke blir lite ironiskt givet ditt klagomål tidigare mot elitism. Tydligen är det du och några andra som skall ”göra något åt situationen”, dvs du ser dig fortfarande (naturligtvis) som en i eliten och ditt inlägg blir bara en del av en konflikt mot ”fel” elit, en som inte delar din ideologi.

 35. Lars Bern

  Thomas P, ja jag har åtminstone skrivit en bok för att övertyga några politiker om att även tänka på att skapa en beredskap för naturens olika nycker som vi vet kommer. Jag hade inte förväntat mig att du skulle läsa boken, men jag vet att flera viktigare personer än du kommer att göra det. Att tro att en gammal man som jag skulle ha några elitistiska maktambitioner faller på sin egen orimlighet, vilket tom du borde inse.
  Vad gör du själv, mer än att försöka skrämma upp dina medmänniskor med ett inbillat hot från en 0,1 promilles stegrad halt av ett spårämne i atmosfären på hundra år?
  Att det finns en internationell elit som hela tiden hotar vår frihet finns väl dokumenterat i ”Domedagsklockan”. Vi kan ju faktiskt läsa vad de själva skriver. Det är ganska självklart att ni som är svansen på denna konspiration (om du så vill) hatar att bli avslöjade.

 36. Vi har haft en bra samtalston under fredagen 20/12 i det stora hela. I denna tråd hettade det dock till lite grann, man kunde kanske lägga lite mer band på sig för samtalstonens skull.

  Jag skall inte nämna några namn men det ser ju lite märkligt ut när samme person i början av tråden (i torsdags) anklagar en meddebattör för hybris och sedan, efter ett antal meningsutbyten, när diskussionen inte går hans väg klagar på att ha blivit påhoppad.

  Om man går in i en diskussion på ett provocerande sätt blir det ofta så att samtalstonen blir alltmer inflammerad. Minsta risken för att bli påhoppad är om man själv håller en civiliserad samtalston.

 37. Thomas P

  Pehr #36 Alla här vet redan dina dubbla måttstockar, du behöver inte bekräfta dem även om du med din vanliga skenhelighet låtsas inte säga vem du kritiserar. Lars Bern har skrivit en hel bok där han anklagar folk för betydligt mer än hybris, men det besvärar dig naturligtvis inte utan som alltid är det först när någon av dina meningsfränder utsätts för kritik som du vaknar till liv och tycker debattonen blir otrevlig.

  Jag skulle dessutom fortfarande vilja veta vad Lars Bern egentligen menar med sitt ”Så sent som för ca 12.000 år sedan slogs en stor del av livet på jorden ut av en geologisk katastrof.” Hade jag sagt något lika bisarrt hade halva bloggen varit på mig som hökar.

 38. Lars Bern

  http://phys.org/news/2013-08-evidence-cosmic-impact-younger-dryas.html

  Case closed.

 39. Lars Bern

  Se 28

  Case closed.

 40. Thomas P

  Lars Bern #38 För det första är frågan om exakta orsaken till YD inte så klar som du tycks tro från det pressmeddelande som du nu för andra gången länkar till. Läs t ex slutet på abstract: ”Such a source could have been a highly differentiated object like an Ir-poor iron meteorite that is unlikely to result in an airburst or trigger wide wildfires proposed by the YDB impact hypothesis”.

  För det andra har det hela noll och intet att göra med ditt påstående om att ”en stor del av livet på jorden ut”. YD var ingen massutrotning vad som än orsakade den och hela kedjan liknande händelser.

 41. Thomas #37,

  Jag såg att någon tolkar din retorik som härskarteknik och det verkar stämma på det du skriver här. Uppenbarligen anser du dig stå över våra regler. Om andra skulle göra fel så anser du dig ha rätt att själv göra fel. De som resonerar så kommer ofta fel i sitt handlande och kan få problem på grund av detta, till exempel är normen att man blir straffad för felparkering även om det finns många ouppklarade felparkeringar.

  Men dina kommentarer och din retorik (och inte bara dina naturligtvis, det finns andra liknande fall) är också ett bra exempel på vad professor Pierre Darriulat skriver som svar på en av parlamentets frågor i sin inlaga till brittiska parlamentet:
  http://data.parliament.uk/writtenevidence/WrittenEvidence.svc/EvidenceHtml/4360

  Fråga: ”Is the IPCC process an effective mechanism for assessing scientific knowledge? Or has it focussed on providing a justification for political commitment?”

  Darriulat: ”The mission given to the IPCC of addressing policy makers rather than scientists has contributed to the deterioration of the quality of the climate debate up to a point that may well now be no return. One may claim today that it was predictable, but I do not think that one could have predicted that it could reach such a depressingly aggressive and irrational level.”

 42. Thomas #40

  Du är väl medveten om att det idag finns många alarmister som påstår att där pågår en massutrotning av arter just nu. Att utrotningstakten är gigantisk. Tex att varje där dör ut en art för varje fällt regnskogsträd. Där tom finns de som påstår att i denna påstådda pågående massutrotning av arter är inte bara klimatförändringar är en viktig komponent utan tom den påstådda mänskliga andelen av dessa förändringar!

  I sedvanlig ordning, var du själv inne på det spåret under ett bra tag. Du tom höll på länge med det mest pinsamma tjatet om isbjörnarna …

  Inte för att det är viktigt i din ev dispyt med Lars B ovan, men både du och tokalarmisterna du gärna lutar dig mot har inte haft några problem med att skarva friskt om påstådd massutrotning

 43. Mattias Ö

  Hej Lars,
  Jag fastnar för en mening i förordet på din bok, som du återger i ditt inlägg:
  ”I arbetet med en hållbarare värld är inte vi människor problemet, utan vi är det enda som kan kreera förutsättningar för livets oavbrutna fortsatta evolution.”

  En trivial läsning av den meningen ger att det är vi människor är en nödvändig komponent för att livet ska bestå på jorden. Det är ett helt fantastiskt påstående och jag antar att du menar något annat, men jag kan inte begripa vad. Kan du sammanfatta det i några meningar?
  /Mattias

 44. LC

  # MÖ 43. Vill ej lägga mig i, men antar att vår kreativa förmåga är förutsättningen för att vi skall kunna vara så många på vår jord. Det skiljer människan från andra arter.

  Arter försvinner, så har det alltid varit. Men hur många nya arter tillkommer?
  Det kanske finns någon balans?

 45. Thomas P

  Pehr #41 Här är det väl ändå du som ger dig på härskartekniker med dina angrepp på min (och naturligtvis bara min) dåliga debattstil. Jonas N är annars den verkliga experten som i stort sett till 100% ägnar sig åt den typen av metoder i sina inlägg.

 46. Thomas P

  Pehr, för att förtydliga. Hur stor del av de inlägg du skriver där du klagar på någons debatton är riktade mot mig, och tycker du verkligen den andelen svarar mot de övertramp som begås här? Det är inte direkt så att jag är förvånad över att du inget har att säga om solklara påhopp som ”Olle Häggström måste ha nån typ av diagnos” eller liknande.

 47. BjörnT

  Påståendet ”Så sent som för ca 12.000 år sedan slogs en stor del av livet på jorden ut av en geologisk katastrof” är ju rent nonsens om man utgår från att orden i meningen ska tolkas enligt gängse standard.

  Ännu tramsigare blir det när orsaken till den ”geologiska” katastrof skulle vara kosmisk…..