En del/förklaring till uppvärmningspausen?

PDO

(grafen är från woodfortrees.org och visar variationerna i PDO)

Människor skickar ibland länkar till mig. Det gäller faktiskt både meningsmotståndare och meningsfränder. Häromdagen fick jag en länk till en artikel i The Guardian.  Artikeln, skriven av Dana Nuccitelli, handlar om en ny forskarrapport skriven av  Kevin Trenberth och John Fasullo.”Global warming is unpaused and stuck on fast forward, new research shows” är rubriken för artikeln i The Guardian. Underrubriken lyder ”A new paper shows that global warming has continued over the past decade, and been manifested in different ways”. Jaha, det handlar väl om att ”värmen har försvunnit ner i djuphavet” tänkte jag. Bäst att avvakta lite och se vad andra skriver om den. 

Men saken är den att den inte har uppmärksammats på det vis som jag trodde att den skulle, i alla fall inte i Sverige. Det gjorde mig lite mer nyfiken på själva forskarrapporten ”An apparent hiatus in global warming? ”, publicerad i Earth´s Future.

Redan deras rubrik är ju intressant. Ordet ”apparent” kan betyda flera saker som ”uppenbar” men också ”skenbar”. Översättning skulle alltså kunna bli ”En uppenbar paus i den globala uppvärmningen?” men också ”En skenbar paus i den globala uppvärmningen?”.

Det visade sig att rapporten gick att läsa, även för mig. Här är  ”Conclusions” i sin helhet med fetningar av mig.

The picture emerging is one where the positive phase of the PDO from 1976 to 1998 enhanced the surface warming somewhat by reducing the amount of heat sequestered by the deep ocean, while the negative phase of the PDO is one where more heat gets deposited at greater depths, contributing to the overall warming of the oceans but cooling the surface somewhat. The Pacific Ocean appears to account for the majority of the decadal variability [Chen et al., 2008]. Nevertheless, the events in the Pacific undoubtedly also affect the Atlantic, Indian, and Southern Oceans as the system acts collectively to equilibrate to these changes in the flow of energy.

Kosaka and Xie [2013] have very recently performed some novel experiments that highlight the important role of the PDO in the apparent hiatus in global mean surface temperatures. They used a climate model with radiative forcing and prescribed SSTs over the central and eastern Pacific Ocean. Yet they were able to reproduce many aspects of the observed changes from 1970 to 2012, including the changes in global mean temperature and the recent pause in warming, and several regional and seasonal aspects. Accordingly, the key indeed seems to lie in the Pacific and the decadal tendency for more La Niña events (associated with Pacific decadal variability), as suggested by Meehl et al. [2011, 2013]. However, Kosaka and Xie [2013] did not deal with why the SSTs have changed as observed.

We can speculate that the huge 1997–1998 El Niño event was a trigger for the change in the PDO; certainly, it led to a large loss of heat in the Pacific [Balmaseda et al., 2013] that has taken years to recover from, if the recovery is even complete. Past behavior of the PDO (Figure 8) suggests that regimes can last for 25 years. The CCSM4 model has hiatus periods up to about 15 years in duration, projected during the 21st century when there is a positive TOA energy imbalance [Meehl et al., 2013]. Accordingly, it becomes very important for climate models to be able to simulate ENSO and Pacific decadal variability realistically, with the correct amplitude and duration as a form of natural climate noise in which any external signals are embedded.

Variations in climate forcings are important, especially when major volcanic eruptions occur and reverberations are felt for years. Natural variations in clouds, changes in the Sun, and increases in minor volcanic eruptions may have accounted for up to a 20% reduction in radiative forcing and TOA energy imbalance in part of the 2000s but the Sun has now recovered and is now a factor in increased warming (Trenberth et al., submitted manuscript, 2013). The changes in external forcings are not obvious in the CERES TOA observations (Trenberth et al., submitted manuscript, 2013). Hence, although important, the variations in natural external forcings are not an explanation of the hiatus, but rather internal variations within the climate system are keys.

Expectations for the response from an energy imbalance come from climate models, and rely on realistic simulations of variability on all time scales. Many models have difficulty in simulating ENSO, although ENSO amplitude is actually too large in the CCSM4 model. But the veracity of decadal variability in models is an issue. Climate sensitivity estimates are greatly impacted by such variability especially when the observed record is used to try to place limits on equilibrium climate sensitivity [Otto et al., 2013], and simply using the ORAS-4 estimates of OHC changes in the 2000s instead of those used by Otto et al., so that the entire system uptake changes from 0.65 to 0.91 W m−2, changes their computed equilibrium climate sensitivity from 2.0°C to 2.5°C, for instance. Using short records with uncertain forcings of the Earth system that is not in equilibrium does not (yet) produce reliable estimates of climate sensitivity.

The PDO is essentially a natural mode of variability, although there are questions about how it is affected by the warming climate, and so the plateau in warming is not because global warming has ceased. The evidence supports continued heating of the climate system as manifested by melting of Arctic sea ice and glaciers, as well as Greenland, but most of the heat is going into the oceans and increasingly into the deep ocean, and thus contributes to sea-level rise. The analysis in this article does not suggest that global warming has disappeared; on the contrary, it is very much alive but being manifested in somewhat different ways than a simple increase in global mean surface temperature.

Som jag läser det skriver Trenberth och Fasullo att PDO (Pacific Decadal Oscillation), dvs utbytet mellan atmosfär och hav i Stilla havet, har större betydelse än man tidigare trott. Det gäller nu när PDO är i en negativ fas, vilket innebär att varm luft från atmosfären dras ner i havet och på så vis bidrar till pausen i den globala uppvärmningen i atmosfären. Men detsamma gäller också när PDO är i en positiv fas. Då sker det omvända, havet ger tillbaka värme till atmosfären. En del av uppvärmningen 1976 – 1998 kan förklaras genom att PDO då var i en positiv fas. Uppvärmningspausen ska, enligt dem, förklaras med intern variabilitet i klimatsystemet. De skriver också att klimatmodellerna inte har med de här naturliga variationerna på ett bra vis.

Avsikten med det här inlägget är inte att göra en djupare analys av Trenberths och Fasullos arbete, snarare handlar det om artikeln i The Guardian verkligen avspeglar vad forskarna skriver.

Dana avslutar sin artikel i The Guardian med orden:

”In any case, the main point of the paper is that global warming is stuck on fast forward. Ice continues to melt, sea levels continue to rise, and the oceans continue to warm rapidly.” (min fetning).

Förutom de förstärkande adverben som inte står i själva rapporten håller jag inte med om att huvudpoängen skulle vara att jorden fortsätter att värmas (om den nu gör det). Dana i The Guardien har bara med halva sanningen om vad rapporten visar. Han startar år 1998 och tar inte alls med vilken betydelse PDO kan ha haft när den var i en positiv fas.

En halv sanning är ju också en lögn!

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Periodicitet och CO2 effekt alltså. Något jag ”räknat” på genom att se på skillnaden mellan första och andra delen av 1900 talet. CO2 svarar då för 0,2 grader+- 0,1 grad.
  Men som tidigare påpekats ju mindre man är insatt desto lättare är det att förstå 😉

 2. SvanteW

  Om uppvärmningen fortfarande pågår oförändrat, eller tom värre än vi trott, varför syns det då inte i ”fingeravtrycket” no 7: nedkylning av stratosfären? Enligt figur sid 10 i hitchhikers guide.. flåt i:
  http://www.skepticalscience.com/docs/Guide_Skepticism_Swedish.pdf
  tycks hiatusen i stratosfärnedkylningen börjat tom före den jordnära pausen i uppvärmning. Är det någon som startat osannolikhetsgeneratorn?
  ”Mänskligt fingeravtryck nr 7
  Nedkylning i övre atmosfären
  När växthusgaser fångar mer värme i den nedre
  atmosfären, når mindre värme den övre (stratosfären
  och högre nivåer). Så vi förväntar oss att se en
  uppvärmning av den nedre atmosfären och en
  nedkylning av den övre. Detta har observerats med hjälp
  av satelliter och väderballonger.1”

 3. Mats G

  Uppvärmningspausen!

  Bara ordet får alla mina känselspröt, varningssignaler och alarmklockor, vad ni vill, att bli fullt påslagna.

  Här är en hund begraven.

 4. Sören F

  Det är en reträtt från decadal-skansen in i centennial-fortet där slutslaget tänks stå.

 5. Peter F

  Det börjar mullra bland industrins tungviktare.

  http://www.dn.se/debatt/bryt-dodlaget-i-energifragan-med-en-energikommission/

 6. Gustav

  Oj! Vilken bra post Lena! Snyggt! Informativt och intressant. Kanske denne Trenberth är något stort på spåren?

 7. Jarek Luberek

  Man kan orda mycket om vetenskapen men det finns en skiljelinje mellan verklig vetenskap och Feynmans ”cargo cult science” (som vi nu ser så mycket av) och det är förmågan att göra korrekta förutsägelser. Alltför ofta klamrar sig vetenskapsmännen vid en favoritidé som de hanterar som sitt barn och som helt enkelt inte får dö vilket får dem att gripa efter alla möjliga halmstrån.

  Kossaka & Xie är ett av många exempel på det. Trotts att klimatmodellerna visat sin otillräcklighet så använder de en med ett pålagt tvång för att se om de lyckas återskapa något de vill se och vill få oss att se. Man får inte glömma att även forskning är en marknadsekonomi men här säljer man idéer och det är lätt att sälja global uppvärmning idag.

  Kossaka & Xie påminner för övrigt en del om McLean & Freitas 2009. Annan metod, annat resultat.

 8. Man bör ha i åtanke att Trenberth är fullblodsalarmist och verkar leta efter ’förklaringar’ som upprätthållet alarmismen.

  Att havscirkulation och energiutbyten mellan atmosfär och hav är en central del av kilmatsystemet har ju skeptiker hävdat så länge jag kan minnas. Och konsekvensen är förstås att man omöjligen kan säga att en temperaturöknong (tex från 1975 till 1998) skall vara vållad av tex just CO2 och definitivt inte enbart. Alltså att man måste beakta (storleken på eventuella, och isf opreciserade och okvantifierade) naturliga variationer innan man kan försöka dra slutsatser av, och försöka kallibrera en hypotes mot observerade förändringar.

  Och det verkar som om den insikten (iaf hälften av den) nu av närmast nödtvungenhet börjar gå upp för Trenberth mfl: För att man måste hitta en ’förklaring’ till den uteblivna fortsatta uppvärmingen (dvs -’pausen’).

  Det är mycket möjligt att det ligger en hel del i att denna sortens utbyte mellan hav-atmosfär nu har en totalt kylande effekt. Men det betyder då att den med säkerhet tidigare har haft en uppvärmande effekt, och kanske just då när klimathotstroende ropade som högst: ’Inget annat kan förklara uppvärmingen på senare tid’. Men där finns också möjligheten att effekten ’just nu’ (~decennieskala) är väldigt liten, och samtidigt som CO2-effekten hela tiden också varit liten, och då alltså också när temperaturen under två decennier steg snabbare.

  Poängen är att CO2-alarmismen både behöver vidgå att den inte vet hur klimatet fungerar, var deras ’hypotetiserade värme’ finns eller om den öht finns och hur mycket då, men också att de tidigare utsagorna man har gjort inte varit i närheten av så säkra, korrekta eller välgrundande man velat ge sken av.

  Utan vad man håller på med är massiva målstoplpsförflyttningar. Atmosfären och dess temperature är alls inte längre den otvivelaktiga indikatorn för AGW och dess ’aldrig tidigare överträffade’ temperaturstegringar. Det man tidigare hävdade var alltså rakt av felaktigt, liksom deras tidigare betygelser om hur otroligt säker man är på människans bidrag. Men man tillstår även (indirekt) att man nästan inte har en aning om hur det fungerar, hur stor denna eventuella ’extra värme’ är, var den tar vägen och mha vilka mekanismer den (och förstås även naturlig) värme flyttas runt i systemet.

  Kort sagt: Ännu en gång har den skeptiska sidan, som hela tiden hävdar ’Sakta i backarna, så långtgående slutsatser kan alls inte dras ur så skakligt underlag’ visat sig ha helt rätt, och alarmistsidan haft motsvarande fel.

  Och Dana Nuccitelli är förstås en rabiat klimathotsaktivist, vad han säger om ngn forskning eller vad den innebär är i regel totalt opålitligt, och i bästa fall totalt ensidigt. Han är (nog) värre än vår egen Thomas därvidlag. Hur han kan anses vara en framträdande företrädare för alarmistsidans ’kommunikation’ är mig närmast en gåta. Eller kanske man skall se det som ett ljusets tecken på hur långt utför det har gått för klimathotstron bland anhängarna som behöver ’kommunikatörer’ för att bilda sig sin uppfattning …

 9. Björn

  Det är märkligt hur man på alla sätt försöker försvara en global uppvärmning även fast temperaturen har planat ut. Jorden läcker värme som ett såll, detta oavsett om den är ackumulerad i haven eller temporärt i markens geologikska strukturer. Värme kan inte lagras i luften, därför är det bara jordplanet som läcker. Om tillförd energi från solen minskar, kan inte utstrålad energi fortsätta att öka. Utstrålningen som är ett mått på luftens temperatur måste därför plana ut eller minska. Att den planar ut kan bero på den ackumulerade värmen i haven, men globalt sett kan temperaturen inte öka. När jag läser följande kommer jag att tänka på vad Lennart Bengtsson ständigt menar: Hence, although important, the variations in natural external forcings are not an explanation of the hiatus, but rather internal variations within the climate system are keys. De interna variationerna pågår alltid oberoende av ”external forcings”, men det interna systemets mönster eller kaootiska beteende kan knappast hållas oförändrat när solenergin viker. Oberoende av hur mycket man tror på AGW, så kommer strålningsbalansen att bli negativ när tillförd energi blir mindre än den utstrålade.

 10. Gustav …. Trenberth försöker (som så många numera i hans bransch) att apellera till okunskap för att hålla liv i den hypotes han har investerat sin professionella prestige i, och har mycket svårt att (med ansiktet intakt) backa ifrån.

  Det är i princip inget fel i detta, att undersöka möjligheterna av andra förklaringar för att modifiera dem man redan tor sig ha. Men du behöver vara medveten om att detta är ett ’defensivt’ arbete, med syftet att ’försvara’. Inte ngt som främst syftar att vara sanningen eller ngt stort ’på spåren’, ingen strävan framåt.

  (Jag menar att man nu egentligen behöver gå tillbaks och revidera alla sina tidigare ’förståelser’ och mha numera tillgänglig kunskap och observationer revidera ner sina ’säkerheter’ och även mha detta revidera om sina prediktioner. Men det kommer inte att ske befarar jag)

 11. Lasse

  #2
  Här menar du?: http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:1900/to
  Att havsströmmar påverkar oss med en periodicitet kanske även Arktis isförhållanden* skvallrar om.
  Att vi vet mer nu än tidigare gör att vissa perioder kan lura oss.
  Amplituden i åsikter bör kunna begränsas när periodernas betydelse visats öka!
  *Nån som hört något alarm om dessa i år?

 12. AGW-hypotesen bygger på att klimatmodellerna är korrekta. Beviset är ett cirkelbevis genom att säga att utan mänsklig CO2-påverkan (avbildade i modellerna) kan ingen annan förklaring finnas. Om nu klimatmodellerna är fel spricker beviset. Man har helt enkelt inte grepp om PDO/AMO och ENSO. Artikeln visar detta men ändå spekulerar man att uppvärmningen genom koldioxidutsläpp finns där gömd i haven. Men då storleken av påverkan av PDO inte är känd kan heller inte storleken av mänskliga påverkan med CO2 bevisas. Uppvärmningen under slutet av 1900-talet kan då till okänd storhet bero på just PDO i dess positiva fas.

  Stora kunskapsluckor finns om havsströmmars påverkan på klimatet. Det kommer att ta mycket lång tid innan detta kunskapsgap fylls igen. Sen konstaterar jag att havets påverkan är i linje med vad många skeptiker sagt.

 13. I ljuset av att Trenberth brukar räknas som en av de mer alarmistiska klimatforskarna tycker jag att arbetet är extra intressant. Han erkänner ju faktiskt att PDO har en större betydelse för den globala ytnära atmosfärtemperaturen än vad man tidigare trott. Det gäller dessutom både när temperaturen stiger och när den inte gör det.

  Jag håller också med i det flera av er skrivit, dvs att det är ju faktiskt vad skeptikerna påtalat hela tiden. Olika oscillationer i haven HAR en påtaglig betydelse i sammanhanget.

  Det ska bli oerhört intressant om/när AMO (samma slags oscillation fast i Atlanten) kommer i en negativ fas.

 14. SvanteW

  #11
  Nej jag menar figuren på sid 10 i ”Guiden” jag länkade till. Jag förstår inte varför nedkylningen i övre delarna av atmosfären planat ut om det är sant att energin/värmen förs ner i havet eller smälter is (istället för att värma termometrarna i nedre atmosfären). Den (energin/värmen) är ju likaväl borta från stratosfären, så om hypotesen och mekanismen (presenterad i fingeravtryck 7) stämmer borde rimligtvis stratosfären fortfarande kallna.

 15. lennart Bengtsson

  Hej

  Att det skett en nettouppvärmning av klimatsystemet de senaste 40-50 åren är tydligt från det positiva värmeflödet som uppskattas till ca 0.4 W/m2. Vidare är det uppenbart att denna uppvärmning inte är likformig i tid och rum vilken hänger samman med atmosfären och havens cirkulation. Dagens modeller beskriver detta hyggligt men inte tillräckligt bra och tyvärr inte i de aspekter som är relevant för en klimatändring. Tittar vi på en tidsperiod av mer än 100 år (då rimligtvis de interna oceanprocesserna finns med till fullo) ser vi en korrelation mellan växthusgaseffekter och temperaturrespons på ca 0.8 C. Detta ger en låg transient klimatkänslighet motsvarande ca 1C per CO2 (ekvivalent) fördubbling. Vi har nu en ekvivalent CO2 koncentration på ung 480 ppmv. Att under dessa omständigheter skapa en klimatkatastrofatmosfär är något märkligt. För många har detta emellertid blivit ett slags identitet. Möjliga förklaringar till den låga klimatkänsligheten är att aerosolerna har ökat i takt med växthusgasutsläppen (vilket är mindre troligt) eller att att feedbackprocesserna sammantaget är obetydliga och kompenserar varandra (detta är fullt möjligt). Det är knappast nödvändigt att laborera med fantasifulla och obevisade utomjordiska processer. Vår egen planet har tillräckligt många ess i rockfickan.
  LennartB

 16. Lasse

  #15 Lennart B -eller får jag kalla dig Petrus. En klippa som står fast i strömmen.
  Problemet med uppvärmningen på 1900 talet är att kurvan inte följer CO2. Något som bör kunna förklaras innan vi köper modellen! Men jag anar en liten öppning i din ovilja till periodicitet. 100 år bör kunna räcka och ge 0,8 grader-ok.
  Hur är det då med ”lilla istiden” och återgång därifrån-som glaciärerna visar på?

 17. lennart Bengtsson

  16
  Du kan inta bara använda CO2 utan växthuseffekten av ALLA växthusgaserna. Den sammanlagda forcingen korrelerar med den globala temperaturen till 80%. Vad beträffar den lilla istiden så krävs här mer noggranna studier. Detta är ett område där forskningen hittills har varit mindre tillfredsställande eller snarare högst otillräcklig. Det var för det första ingen sammanhängande period utan episoder med kallt väder och glaciärtillväxt men även tillbakagång. Ta en titt på dataserierna från Stockholm och Uppsala. Det var samtidigt en period med stora vulkanutbrott vilket vi vet från detaljerade studier av nutida större vulkanutbrott ger en markant avkylning av klimatsystemet. Jag menar att detta måste studeras mer grundligt innan vi bestämmer vad som verkligen hänt. Min hypotes till den snabba uppvärmningen 1910-1945 var främst en kombination av gynnsamma cirkulationsprocesser av liknande slag som vi hade 1975-2000. Hur man än vrider och vänder på observerade data finns det enligt min uppfattning inget empiriskt stöd för annat än en låg klimatkänslighet. En hög klimatkänslighet får vi bara från modellberäkningar samt grova skattningar från paleodata, likaledes med stora svagheter.
  LennartB

 18. Mr. G

  Trenberth har ju ganska låg historisk trovärdighet och att han sedan lierar sig med ”fasullo” som betyder falskt, förfalskning på italienska kan ju inte förbättra hans position.

 19. HansH

  Det har inte tillkommit nån värme utanför normalvariationerna..vare sig på land.. eller i havet ..enl. Argobojarna…och CO2 ökar stadigt och fint med miljondelar…fullständigt obegripligt att detta förs upp på agendan för offentlig diskussion. Det borde sysselsätta några tjänster i den akademiska världen och aldrig resultera i nån pressrelease. Det hela handlar om en groteskt överfinansierad ide..bort med pengarna.

 20. Sven Östholm

  Bifogar en utredning av hur stark verkan konvektion har på klimatets jämviktstemperatur.
  Att mäta en förändring i konfektionens styrka som lätt motverkar temperaturstegring/minskning beroende på verkan av växthusgaser är förmodligen knappast möjlig med befintlig teknik.

  http://www.juergen-grieser.de/naturalGHG.pdf

  Förskjuts konvektion bråkdelar av % förklaras den gåtfulla hiatusen och att konvektion är återkopplad till temperatur behöver inga egna argument.
  Skäms på alla IPCC’s klimatexperter!

 21. Slabadang

  IPCC gavs fel uppgift redan från början!

  Vi står fortfarande kvar med konsekvenserna för det tillfälle då IPCC övergav vetenskapen för att övergå till klimatastrologisk pseudovetenskap. Det var när Ben Santer gavs uppgiften att i IPCCs rapport kriva in att de hittat fingerprints på mänsklig påverkan utan någon underliggande vetenskap till stöd. Den ynka meningen blev genombrottet och ”Sesam öppna dig” för aktivism och politiseringens särintressen klimatastroligin och manusförfattare övertog makten och kontrollen och nu i Stockholm vid IPCCmötet för utformningen av råden till beslutsfattare så skrevs det dokumentet och den vetenskapliga rapporten sammanfattas därefter. Man behöver inte veta mer än så för att förstå resten av konsekvenserna och de rökridåer som sprids.

  Trenberth tillhör de absolut främsta förbrytarna och att han inte redan är lyft åt sidan och satt i karantän visar att ”anythiung goes” inom klimatkyrkan. Det krävs ingen heder moral eller integritet i något avseende utan man belönas efter hur duktig man är på att formulera lögner och vilseledningar som framställs som vetenskap. Trenberth agerar dessutom som en torped med makt att sparka folk som hotar hans position och lögner. I mina ögon en avslöjad ren s…ö…el.

  Det är några saker vi kan vara helt trygga med idag.

  1. CO2 skapar INGEN farlig accelererad uppvärmning.
  2. ” Dramatiska förändringar” i Arktis är dess naturliga tillstånd
  3. Havsnivåerna accelerar INTE och det går INTE att finna det minsta mänskliga spår i havsnivperna.
  4. Om co2 har någon mätbar effekt överhuvudtaget kan endast faställas EFTER att de naturliga klimatoscillationerna beräknats fram med exakthet, vilket nu klimatvetenskapen befinner sig ljusår ifrån.

  Nu för Trenberth in klimathotet på sin slutstation. Varför jag är säker på att så är fallet är utifrån vilka data klimathotarna byggt sina alarm och en analys av vilken strategi de jobbar med utifrån ett kompletterande perspektiv. De har helt enkelt slut på områden med taskiga data där de kan fylla i luckorna efter behag.
  Arktis och Antarktis var ju perfekta områden att lyfta fram från början för där bor det inte en käft och mätdata obefintlig förutom iskärnor. samma sak i Arktis där bor inte heller en käft och det är ljusår mellan termometrar och observationer. Närmsta befolkade område är Grönland
  och de data som existerar därifrån slår kliamtalarmismen på truten där borrkärnorna visar på mycket stora historiska klimatoscillationer där moderna kontruerade hockeyklubbor försvinner som oscillationens brus i sitt längre perspektiv.

  Jag skojade i en kommentar redan för tre år sedan om at nu finns bara djuphavet kvar att gömma klimathotet i .. och KOLLA ! Jag fick helt rätt !! Där bor det ju bara Marulkar och det är soprent från historisk data. Det räckte ju inte bara med djupt hav närå de var tvungna att kapa av de övre 700 metrarna och ljuga så tänderna lossnar att de kan mäta havsteperaturerna på dessa djup globalt med en noggrannhet av 0.06 eller var det 0.006 C. Vilka hästhandlare !. Så pinsamt enkel är sanningen bakom Trenberth och hans gubbar. De skapar bevis av ingenting!

 22. Dan Bävholm

  Vid en snabb genomgång av pappret av Trenberth, K. E., and J. T. Fasullo (2013), ser man att de flesta tidsserierna i graferna bara anger drygt 100år tillbaks i tiden. Om man skall analysera periodiska förlopp får man nog ha med betydligt längre tidsperiod, minst 1000 år. (Enligt samplingsteoremet måste man ha med en hel period för att kunna göra en analys.)
  Jag återknyter till pappret Multi-periodic climate dynamics av Ludecke, Hempelman och Weiss. (originalet finns här http://www.clim-past.net/9/447/2013/cp-9-447-2013.pdf) och en senare sammanfattning här och på http://notrickszone.com.
  I detta papper har man med Fourier transform identifierat dels perioder i uppmätta temperaturserier ca 250år tillbaka i tiden samt sett en korrelation med temperatur-proxy från stagalmit ca 2000år tillbaka i tiden. Periodiska svängningar med bla. perioden 254, 85 och 64år, kunde återskapa temperaturkurvan till 96% konfidens från 1750 och framåt. Mycket övertygande får jag säga.
  Ett par ytterligare saker från orginalpappret:
  Det verkar som period på 127år håller på att klinga av och även 254år. 512 års perioden är på tilltagande. Om detta spekuleras det om att denna avklingade periodicitet skulle komma från nån tidigare olinjeraritet, (termisk chock från urtiden?).
  På näst sista sidan i originalpappret står det en passus att slutsatserna om periodiciteten inte utesluter uppvärmning pga CO2. Men på NoTrickZone och i översättningen här på forumet dras slutsatsen att periodiciteten utesluter CO2 påverkan. Har månne författarna ändrat åsikt eller blivit ovänner? (Hempelman är inte med i den senare artikeln).
  Vidare är inte diagrammet med prognosen för de följande 500åren med i orginalartikeln.

  I den förra tråden på detta forum var det många som avfärdade analysen som ”curve fitting”. Jag vill hävda att Fourier transform inte är detta. Analysen av tidsserier är komplex och man får fram data i form av periodicitet (frekvens), amplitud och fas, se Table 1 i originalpapperet.

 23. Per W #12

  Klockrent! Daaaannng!

 24. Björn

  lennart bengtsson [15]; Att det har skett en nettouppvärmning under 1900-talet är det inget tvivel om, men det som är i tvivelsmål, är orsaken. Solen har haft ett Grand maximum under samma tid. Hur kan man då rakt ut påstå att det är CO2 som orsakar denna nettouppvärmning? Det är mindre problematiskt att påstå någonting, men att skrida till handling utan bevis för någon av hypoteserna, är verkligen problematiskt. Att förbereda världen på en global uppvärmning, när vi snarare kommer att gå åt motsatt håll, då tycker jag att klimatforskningen har misslyckats. Politiker och företagsledare säger att de behöver besked för att kunna fatta beslut, men hur kan man ge besked i ett läge då kunskaperna om klimatutvecklingen är oklar? Var finns energiberedskapen om vi nu går mot ett utdraget solminimum kring år 2020 och därefter stannar på en nivå som liknar ett långvarigt minimum som under Maunder minimum?

 25. lennart Bengtsson

  Hej Björn

  Din tro på solens variabilitet och orsak till klimatvariationerna tycks motstå alla argument. Jag lovar att inte rubba Din tro i fortsättningen

  lennart

 26. Mats G

  #12
  ”utan mänsklig CO2-påverkan (avbildade i modellerna) kan ingen annan förklaring finnas.”

  Plötsligt slog det mig. I min ateistiska gärning så har jag,slutat nu för det är ingen idé, diskuterat med religiösa.

  Ett av deras huvudargument är Iom att det inte finns någon vetenskap som bevisar nåt område så bevisar det GUD.

  Nu har vi mer eller mindre tryckt tillbaka dem till millisekunder innan Big Bang skedde. Och gissa vad. Gud finns i dessa millisekunder.

  Byt ut Gud mot CO-2 så finns det stora likheter i argumentationer.

 27. Mats G

  ”millisekunder innan Big Bang skedde”

  Oops, i did it again.

  millisekunder EFTER Big Bang skedde

 28. Dan Bävholm #22: Vi hade ett inlägg om periodiska processer nyligen
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/12/05/ny-studie-visar-att-periodiska-processer-styr-klimatet/

 29. Björn

  lennart bengtsson [25]; Det verkar snarare som så att du inte vill rubba din övertygelse om det interna systemets nästan intill oberoende av externa forcings. När datamodellerna inte kan ge en följsamhet i temperaturutvecklingen på den relativt linjära ökningen av CO2 i atmosfären, då finns det väl skäl att bemöta den kritik som denna inkonsitens ger upphov till. Den kritik som nu sopas under mattan kommer förr eller senare fram ändå. Utvecklingen av mättekniken och därmed förmågan till analys går rasande snabbt. Det är därför bättre att förekomma än att förekommas. AGW-hypotesen är redan i gungning och dess svagheter kommer att avslöjas bit för bit.

 30. tty

  Lennart Bengtssom #17

  ”Ta en titt på dataserierna från Stockholm och Uppsala”

  Eftersom ”Lilla Istiden” slutade abrupt på 1710-talet och Uppsalaserien börjar 1722 och Stockholmsserien 1753 så är de irrelevanta i sammanhanget. Däremot fångar Uppsalaserien upp den kraftiga uppvärmningen omedelbart efter LIA. Observera att 1724 fortfarande håller rekordet som det varmaste året i serien!

  Vad beträffar Trenberth & Fasullo så är det värt att notera att Stilla Havet inte blir varmare för närvarande. Den lilla uppvärmning som möjligen kan utläsas ur ARGO-data sker i Indiska Oceanen och Sydatlanten.

  ”The analysis in this article does not suggest that global warming has disappeared; on the contrary, it is very much alive but being manifested in somewhat different ways than a simple increase in global mean surface temperature”

  Kort sagt: Elvis lever!

 31. Peter Stilbs

  http://www.regeringen.se/sb/d/18141/a/231016

  Dessa vägrar i alla fall att lyssna – vad värre är, så blir det än värre med nästa troliga regering.

 32. Gunbo

  Björn #24,

  Jag har nog också lutat åt att solens aktivitet har påverkan på temperaturen men solforskaren Leif Svalgaard har detta att säga i en kommentar på WUWT:

  ”All that solar/geomagnetic/cosmic ray stuff related to temperature is simply falsified by recent data: the sun is now as quiet as it was a century ago, geomagnetic activity and interplanetary magnetic fields are at record lows, cosmic rays at record high, and yet temperatures are much warmer now than a century ago. This does not mean that the rise is man made, just that it is not solar made.”

  Solar activity did not just drop a couple of years ago. Here is the average sunspot number per cycle the past 100 years:
  http://www.leif.org/research/Solar-Cycle-Average-SSN.png

 33. Dan Bävholm

  Per Welander #28: Jag får be om ursäkt att jag inte fick med länken till ditt inlägg. Men det var det jag refererade till i min kommentar som ”förra tråden”.
  Originalartikelns slutsatser skiljer ju sig en del från artikeln på NoTrickZone och ditt inlägg. Är det författarna som ändrat åsikt?

 34. Gunbo

  tty #30,

  ”Observera att 1724 fortfarande håller rekordet som det varmaste året i serien!”

  Mätt inomhus i ett ouppvärmt rum, ja.

 35. Hakan R

  Trenberth kanske borde citera Alan Greenspan.

  Ur ”Testimony February 16 2005”:

  ”For the moment, the broadly unanticipated behavior of world bond markets remains a conundrum.”

 36. Björn

  tty [30]; Jag har tidigare här i någon tråd påpekat att i SMHI´s sammanställning över temperaturen i Stockholm, kan man tydligt uppfatta Dalton minimum ca 1790-1830. Ett sådant minimum skulle kunna bli katastrofalt för oss på norra halvklotet, om det upprepas i samband med nästa solminimum år 2020. Solforskarna tror på ett mycket lågt minimum efter denna solcykel 24 som nu sannolikt har nåt sitt maximum. Var finns beredskapen både energimässigt och vad som gäller livsmedelsförsörjning. Skall vi möta framtiden med vindkraftverk som står stilla när det är smällkallt? Vad säger Lena Ek om detta?

 37. John Silver

  Det är ingen ”paus”, det är en topp.
  Upp –> topp –> ner.
  Investera i långkalsongsektorn.

 38. Gunbo

  Lite kul framtidsprognos från 2008:

  ”David Archibald:

  My work on this subject indicates that the atmosphere is exchanging very rapidly with the top 100 metres of the oceans. The atmosphere is in effective partial pressure equilibrium with that top 100 metres. As the oceans cool with Solar Cycle 24, I expect that the annual CO2 increase in the atmosphere will be in the range of 0 to 1 ppm per annum. It will be a permanent Pinatubo effect.”

  http://jennifermarohasy.com/2008/09/why-do-most-climate-skeptics-accept-%E2%80%98the-consensus%E2%80%99-that-humans-are-the-principle-sources-of-increasing-atmospheric-carbon-dioxide-levels-part-1/?cp=1#comments

  Och hur det gick i verkligheten:

  2008 1.60
  2009 1.88
  2010 2.45
  2011 1.84
  2012 2.65

 39. Thomas P

  tty #30 Eftersom ”Lilla Istiden” slutade abrupt på 1710-talet ”

  Som de skriver i Wikipedia:
  ”The Little Ice Age (LIA) was a period of cooling that occurred after the Medieval Warm Period (Medieval Climate Optimum).[1] While it was not a true ice age, the term was introduced into the scientific literature by François E. Matthes in 1939.[2] It has been conventionally defined as a period extending from the sixteenth to the nineteenth centuries,[3][4][5] or alternatively, from about 1350 to about 1850,[6] though climatologists and historians working with local records no longer expect to agree on either the start or end dates of this period, which varied according to local conditions.”

  Det är lite som Bermudatriangeln som också flyttar på sig beroende på vem som vill bevisa vad.

 40. Björn

  Gunbo [32]; Diagrammet som du hänvisar till visar faktiskt att förväntat antal solfläckar för solcykel 25, är lägre än cykel 14 som hade sitt maximum 1905. Jag kan i övrigt inte finna den artikel på WUWT som du har citerat. Troligtvis är det en gammal artikel från förra solminimat 2008 då dess yta nästan liknade en apelsin.

 41. Björn

  Thomas P [39]; Vill du därmed säga att Lilla istiden är en myt?

 42. lennart Bengtsson

  30 tty

  Det var en originell metod. Du bestämmer följaktligen själv när lilla istiden (LI) slutade. Det rådande uppfattning så vitt jag känner till var 1300-1850 alternativt från 1500-talet till 1800-talet. Att få slut på LI just innan man började mäta temperaturen i Uppsala 1722 verkar vara ett originellt konstgrepp och därvid slippa de rel. höga temperaturerna under de första decennierna i Celsius dataserie. Jag kan försäkra Dig att detta skall Du inte oroa Dig över då att de tidiga mätningarna vid Celsius huset, numera längs gågatan mitt i stan, gjordes i ett oeldat rum i bostaden. Under några år när Celsius var på resa ute i Europa gjordes mätningarna i Småland. Av denna anledning behöver Du inte oroa dig för att mätvärdena var rel höga, då de med stor sannolikhet var påverkade av eldning i andra rum i bostaden.

  PS. Vid denna tid använde man bara biobränsle och dessutom hushållade man med värmen med tanke på växthusgaserna. Våra gröna lever därför i fel århundrade och de flesta skulle glädja sig om de återvände dit när det varken fanns hemskheter som kärnkraft eller fossilbränsle och vi kunde slippa deras försök att göra om Sverige till ett förindustriellt samhälle.

 43. Lasse

  #42 Då får vi väl ta isen som mått på lilla istiden. Glaciärerna. De drar sig tillbaka-vilket är ett tydligt tecken på att det blivit varmare efter en kallare period.
  Nr 4 från gårdagens förklaringar!

 44. Gunbo

  Björn #40,
  Kolla här: http://wattsupwiththat.com/2012/04/11/does-co2-correlate-with-temperature-history-a-look-at-multiple-timescales-in-the-context-of-the-shakun-et-al-paper/

  Leif Svalgaard says:
  April 11, 2012 at 12:19 am
  All that solar/geomagnetic/cosmic ray stuff related to temperature is simply falsified by recent data: the sun is now as quiet as it was a century ago, geomagnetic activity and interplanetary magnetic fields are at record lows, cosmic rays at record high, and yet temperatures are much warmer now than a century ago. This does not mean that the rise is man made, just that it is not solar made.

  och

  Leif Svalgaard says:
  April 11, 2012 at 6:39 am
  Peter Taylor says:
  April 11, 2012 at 4:34 am
  Leif…..you forget about time lags in ocean heat storage!
  Look at the ‘studies’ cited. How many of those incorporate a lag? and what is it?

  Solar activity did not just drop a couple of years ago. Here is the average sunspot number per cycle the past 100 years: http://www.leif.org/research/Solar-Cycle-Average-SSN.png

  Åldern på kommentarerna är alltså inte mer än ett och ett halvt år.

 45. Gunbo

  Ang. Lilla istidens klimat i Storbritannien finns den här sammanställningen av anteckningar i dagböcker och liknande. Naturligtvis är det ingen rekonstruktion av temperaturerna men man får en bra bild över hur varierande klimatet har varit både under MWP och LIA.
  http://booty.org.uk/booty.weather/climate/1300_1399.htm

 46. Thomas P

  Lasse #43 Din förklaring passar bra in med ”hockeyklubban”. Tänkt på det?

 47. Ingemar Nordin

  Lena,

  Nej, Trenberth kan knappast sägas ha bidragit något till klimatforskningen genom den senaste publikationen. Att han personligen fått upp ögonen för de interna, naturliga variationerna är knappast något nytt eftersom detta har sagts åtskilliga gånger tidigare av betydligt mer kompetenta forskare såsom exempelvis Lindzen och Spencer.

  Trenberth är en nolla i sammanhanget. Ta bara hans fullkomligt bisarra påstående: ”The evidence supports continued heating of the climate system as manifested by melting of Arctic sea ice and glaciers, as well as Greenland, but most of the heat is going into the oceans and increasingly into the deep ocean, and thus contributes to sea-level rise.” Det är ett påstående lika fullt med hål som mitt hushållssåll. – Visst, glaciärerna fortsätter att smälta och havsytan att stiga så sakta. Men det innebär inte att värmen ökar, bara att den ligger på en högre platå än tidigare, vilket ingen förnekat. Och det ger inte en tillstymmelse till bevis för att det finns någon ökande värme som försvinner ned i havsdjupen.

 48. Trygve Eklund

  Den velvillige tolkning av ”apparent” er dessverre ikke korrekt. Forfatterne mener utelukkende ”skenbar” (norsk: ”tilsynelatende”). De to meningsnyanser av ”apparent” er avhengig av ordstilling: ”Used before a noun, apparent means ”seeming”: For all his apparent wealth, Pat had no money to pay the rent. Used after a form of the verb be, however, apparent can mean either ”seeming” (as in His virtues are only apparent) or ”obvious” (as in The effects of the drought are apparent to anyone who sees the parched fields). One should take care that the intended meaning is clear from the context.”

 49. Trygve Eklund #48 har säkert rätt.

  Trenberth har förmodligen ångrat flera gånger om att han införde ordet “hiatus”, som kan översättas till uppvärmningspaus. Därför har han börjat använda termen “apparent hiatus”som kan översättas med skenbar uppvärmningspaus.

 50. Björn

  Gunbo [44]; Egentligen vet jag inte va du vill säga med ditt inlägg. De två dagarna 9-10 april före den 11: e var det mycket få solfläckar. Det var 9 respektive 10 solfläckar och detta kan man betrakta som en lugn solyta. Svalgaard är i polemik med andra om någon teori som gäller andra planeters modulering av solens output. Har inte så mycket att göra med själva artikeln som jag ser det.

 51. Lasse

  #46 Thomas.
  Visst men de fann ju roten till klubban under isen! 🙂

 52. Mats

  Lennart Bengtsson#15
  Bästa professor!
  Du är solskeptiker verkar det som. Vad är dina reflektioner över Pattersons åsikter!

  http://www.canada.com/nationalpost/financialpost/comment/story.html?id=597d0677-2a05-47b4-b34f-b84068db11f4

  R. Timothy Patterson is professor and director of the Ottawa-Carleton Geoscience Centre, Department of Earth Sciences, Carleton University.

  Our finding of a direct correlation between variations in the brightness of the sun and earthly climate indicators (called ”proxies”) is not unique. Hundreds of other studies, using proxies from tree rings in Russia’s Kola Peninsula to water levels of the Nile, show exactly the same thing: The sun appears to drive climate change.

 53. Gunbo

  Björn #50,
  ”Svalgaard är i polemik med andra om någon teori som gäller andra planeters modulering av solens output. Har inte så mycket att göra med själva artikeln som jag ser det.”

  Om du läser från ca mitten av artikeln, stycket som börjar med: ”Many papers describe Carbon-14 as a solar activity proxy, which it is indirectly, aside from some caveats on other time scales than depicted here” och neråt förstår du vad Leif Svalgaard polemiserar mot. Det har absolut inget att göra med andra planeters modulering av solaktiviteten. Han säger heller inget om solfläckarnas antal något visst datum utan han visar med sin graf att a) ”the sun is now as quiet as it was a century ago” solaktiviteten är nu lika låg som den var för hundra år sedan medan temperaturen är mycket högre och b) ”Solar activity did not just drop a couple of years ago”, solens aktivitet sjönk inte bara för några år sedan. Och hans graf visar hur solaktiviteten sakta sjunkit de senaste 30 åren medan temperaturen inte följt den sjunkande kurvan.

  Jag försöker inte säga någonting annat än att detta är vad en solforskare säger.

 54. Olaus Petri

  Lite OT, men roligt: Lennart Bengtsson omnämns här: http://www.climatedepot.com/2013/12/19/watch-now-climate-depot-debates-global-warming-on-un-tv-at-un-summit-un-host-to-morano-there-is-no-need-to-shout-morano-the-un-ipcc-is-first-and-foremost-a-political-process-not-scientif/

  Hoppas Lennart ursäktar.

 55. Mats

  Tim Patterson finns på Youtube där han redogör för sin forskning beträffande:
  HOLOCENE SOLAR VARIABILITY AND
  PELAGIC FISH PRODUCTIVITY IN THE NE PACIFIC

  http://www.youtube.com/watch?v=41cQj4DDi-U
  http://www.youtube.com/watch?v=VAPWP6sNpOg
  http://www.youtube.com/watch?v=AFXmt413M2s
  http://palaeo-electronica.org/2004_1/fish2/fish2.pdf
  Pattersons forskning är det mest spektakulära som jag har stött på på nätet
  vad gäller solens klimatpåverkan.

 56. Astrid Å

  Mats # 55

  En mycket intressant föreläsning. Tack för länkar!

 57. Sven Östholm

  En ½ C ökad temperatur, vilken tillskott ger + ½ ° C till konvektionens energitransport?

  Bedömt utifrån årlig global nederbördsmängd 507000 km3 och att ca 8 gram per Kg luft resulterar i nederbörd så är ökningen ca 2 W/m2, dvs ca + 10 % jämfört med IPCC uppgiven (22W/m2).
  De som vill finna hiatusens orsak skall kanske ta och kolla konvektionen lite närmre. IPCC har ju deklarerat att konvektion är föga klarlagd och saknar god representation i datormodeller.

  Hur stor volym och temperatursänkning IPCC grundar sina 22W/m2 har jag inte lyckats finna, men räknat på omsatt mängd nederbörd så bör IPCC ha uppgift om att luften är ca 8 grader kallare när den efter nedkylning åter når markplanet.

  Någon bättre insatt kanske har tillgång till IPCC’s underlag?

 58. Håkan Sjögren

  tty # 30 : Ditt citat av Trenbert & Fasullo kommer mig att tänka på min skolgång när en elev opponerade sig mot kristendomslärarens påstående att Gud är god och hävdade att med så mycket elände,som sker i världen kunde väl knappast Gud vara god. Läraren svarade att Gud är god,men att det inte är vad vi menar med god. T & F menar att värmen finns men manifesterar sig på ett något annorlunda sätt än en enkel ökning av den globala medel yttemperaturen. De menar tydligen att värmen finns, men inte är vad vi menar med värme, som kan mätas med termometer. Mvh, Håkan.