Elbrist dödar

ClipA_Barn i kittel

China daily rapporterar om att det kan vara så många som en miljon som dör på grund av dålig inomhusluft varje år, bara i Kina. Många hushåll eldar inomhus för att laga mat och få värme. Om de istället skulle få tillgång till billig el skulle många liv kunna sparas.

Detta med vilket pris elen ska ha och vem som ska sätta priset för energin debatterades i dagens  P1-morgon . Inslaget och debatten börjar ca 39 minuter in i programmet.

Lise Nordin (MP) tyckte att om fler människor var delägare i vindkraften så skulle fler också vilja ha dem. Hon menade också att vindkraften behövs för att fasa ut kärnkraften och hjälpa våra grannländer att minska användandet av kolkraftverk. Hela Sveriges el skulle kunna komma från bara sol- och vindenergi, menade Lise.

Mats Odell (KD), menade att det är tre frågor man kan ställa om vindkraften.

 1. Tycker man om den, Ja eller Nej?
 2. Är det en bra investering, Ja eller Nej?
 3. Är de bra energipolitik, Ja eller Nej?

Vad jag förstod det menade han att den första frågan är en personlig fråga, den andra är en företagsekonomisk fråga och endast den tredje är den som politikerna ska fundera över. Han var noga med att poängtera att elproduktionen i Sverige redan är fri från CO2 utsläpp (i stort sett) och att industrin gärna vill ha el även när det inte blåser eller finns någon sol framme.

Priset på el är beroende på produktionssätt och för Kinas del lär det vara extra viktigt för att kunna jobba bort inomhuseldningen och få ner dödssiffrorna. Om ni förresten undrar var snön är så är den tydligen i bland annat just Kina.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Håkan Bergman

  Stefan Löfven får nog ta sig en funderare till om kärnkraften, 3 fackliga ledare, för Metall, Pappers och GS, skriver på DN debatt idag.
  http://www.dn.se/debatt/bryt-dodlaget-i-energifragan-med-en-energikommission/

 2. bom

  Lise Nordin är så okunnig att klockorna stannar. Skall det vara så svårt för väljarna att begripa?

 3. pekke

  bom #2
  Nädå, hennes klocka tickar nåt fruktansvärt, problemet är bara att visarna inte rör på sig, de står på samma tid jämt.

 4. Salasso

  Både Löfven och Reinfeldt förstår nog vartåt det lutar nu när investerarna överger cleantech. Alltfler inser nog också att satsningarna på vindkraft varken är lönsamma eller hållbara.
  Framtiden ligger i 4g kärnkraftsteknologi, överlägset ur alla synpunkter! Det gäller bara att vara vaksamma så att inte våra pensionsfonder hinner försvinna ner i ett svart hål innan alla beslutsfattare har kommit till insikt!

 5. Thomas P

  Man kunde lika gärna säga att el dödar eftersom dödssiffrorna från föroreningar av Kinas kolkraft är lika horribla.

 6. Bengt Abelsson

  #5
  Rökgasfiltrerad och scrubbad kolkraft är helt ofarlig – kan man sedan tillgodogöra sig kondensvärmet så blir det lysande. Kineserna kommer dit, bara tänk Falu koppargruva och Londonsmog så ser du vart ekonomisk utveckling leder. Tänk inte gammal öststatkommandoekonomi.

 7. Holmfrid

  Nämnas bör, att debatten Odell/Lise Nordin uppstod efter ett reportage om privata vindkraftinvesterare på västkusten, som nu förlorat alla sina satsade pengar. Mannen – av tysk nationalitet – anser sig lurad och aldrig skulle satsa pengar i dag. Överproduktion i en marknad medför naturligtvis ökade förluster när det blåser, då ju prissättningen påverkas negativt. MP vill ha planhushållning för att rädda branchen med fasta priser oavsett utbud/efterfrågan. Odell menar att situationen i Tyskland håller på gå över styr med elpriser över 2 kr/kWh. År 2015 skall politikerna sätta nya priser på elcertifikaten. Vi får hoppas att SD sätter stopp på eländet innan dess.

 8. Slabadang

  Miljörörelsen den största miljförstöraren!

  Lomborg höjer tonläget och vässar arguenten:

  http://www.telegraph.co.uk/earth/energy/biofuels/10520736/The-great-biofuels-scandal.html

 9. Börje.S

  #8 Slabadang

  Biofuels. Orsak till 100tals millioners svält, bidragande till ökande utsläpp av (den i och för sig harmlösa gasen) CO2, drivmedel med de fattigas mat som råvara i fabriker vars etanol och metanoltillverkning är allt annat än miljövänlig.

  De förment miljöömmandes hänsynslöshet och totala okänslighet för människor som befinner sig på betryggande avstånd från deras egna villor är anmärkningsvärd. Deras totala brist på vördnad för människor, djur och miljö tillräckligt långt bort från deras egna välordnade trädgårdar eller skitdyra bostadsrätter kan inte tydligare uttryckas än Lomborg gör i artikeln du länkade till.

  Vi måste på något vis se till att alla dessa miljömarodörer inom MP, CP, VPK och S sorteras ut från makten och härligheten i riksdag och kommuner. Miljöinstitut som t ex Stockholm Resilence Centre och sågspånsdassproducenten Stockholm Environment Institute, Jordens vänner WWF, Greenpeace, Naturskyddsföreningen, Fältbiologerna …alla dessa vettlösa miljöförödare måste få alla sina alltför generösa anslag omedelbart indragna. Dessa föreningar och bolag borde dessutom tvingas till dryga böter för sin ansvarslösa miljövidriga lobbyverksamhet.

  Oerhörda mängder med skattepengar som investeras i meningslös miljöförödelse, det måste få ett slut. någon gång.

 10. John Silver

  # 5

  Thomas lelle, du behöver gå grundkurser i både läsförståelse och logik.

 11. ThomasJ

  Sent ska tydligen ytterligare ett antal personer vakna…:

  http://www.dailytelegraph.com.au/news/opinion/a-room-full-of-ecoidiots/story-fni0cwl5-1226786167892

  Det tar sig som pyromanen sa… 😉

  Mvh/TJ

 12. Jag tycker att Thomas #5 är värd att bevara:

  ”Man kunde lika gärna säga att el dödar eftersom dödssiffrorna från föroreningar av Kinas kolkraft är lika horribla”

  Tydligare än så kan den gröna ideologin knappast demonstreras …

 13. Pär Green

  I bristen på el-produktion föreslås den ena stolligheten efter den andra!

  Hur är med nyttan av vindfjollor?

  Finns att läsa vad som görs för stolligheter:

  http://www.energimyndigheten.se/Press/Pressmeddelanden/Nya-riksintresseomraden-for-vindbruk-ar-beslutade/

  Jag skickade följande till Energimyndigheten, men förväntar mig inget sakligt svar!
  Är enbart en grön fantasi!

  Hur kan Ni förespråka en intermittent elproduktion?

  Enda el-produktionen som fungerar är den som har en startknapp och en stoppknapp!

  Vind är enbart en grön bluff som är beroende av skatterabatter och fördärvar natur och miljö!

  Vindkraften – inte bara plus för miljön
  Visst, när de 200 meter höga tornen står på plats och vingarna snurrar ger de inga utsläpp.
  Men vägen från fabrik till stolpe är lång och långtifrån miljövänlig.
  Relaterat
  I vårt län finns det ansökningar om att få bygga cirka 2 000 vindkraftverk. Lokalpolitiker och exploatörer framhåller hur viktigt det är för miljön att göra dessa stora ingrepp i vår natur.
  Visst, när de 200 meter höga tornen står på plats och vingarna snurrar ger de inga utsläpp (utom att de blinkar dygnet runt, bildar rörliga skuggor och ger ifrån sig höga vinande ljud). Men vägen från fabrik till stolpe är lång och långtifrån miljövänlig.
  Låt mig ge några exempel! Fakta har jag hämtat från Trafikverkets analys ”Samhällskostnader vid transporter av vindkraftverk”. Siffrorna är skrämmande.
  Samhällskostnaderna (inte exploatörens kostnad) för ett enda torn är närmare 1 200 kronor per kilometer för transport till byggplats. Kraftverken tillverkas i Danmark och tas med båt till Härnösand. De specialanpassade lastbilarna körs tomma från Danmark till oss.
  Utsläppet av koldioxid för transport av ett enda verk blir då 54 tusen kilo alltså totalt ungefär sex miljoner ton koldioxid för de som planeras i Kramfors.
  Transporter, utsläpp och olycksrisker beräknas kosta omkring 1,5 miljoner kronor per vindkraftverk. Priset får vi skattebetalare betala.
  Betongen till fundamenten ska också fraktas. Till varje markfäste behövs 400 kubikmeter betong som först ska tillverkas och sedan köras till exempelvis Björnlandshöjden på gränsen mellan Härnösand och Kramfors. Till vindkraftverken i det området behövs 26 000 kubikmeter betong. En betongbil rymmer cirka nio kubikmeter så det blir ungefär 2 900 transporter bara till Björnlandshöjden – alltså 30 000 mil – om man räknar med en transportsträcka på ungefär tio mil fram och tillbaka. Miljövänligt?

  Därtill ska stora arealer skog avverkas kring verken och vägarna och fraktas därifrån. De allmänna vägarna måste breddas och förstärkas för att kunna ta emot så stora laster. En vindvinge är 50 meter lång och måste fraktas i ett enda stycke. Varje stolpe har tre vingar. Därtill måste nya vägar brytas för transporter till varje vindkraftverk.

  Under byggtiden kommer de tunga transporterna att slita hårt på våra vägar, hindra övrig trafik, drastiskt öka olycksriskerna och mycket stor miljöpåverkan. Samhällsvänligt?

  Men den stora miljöförloraren är självklart naturen. Den förvandlas från att ha varit omtyckta och välbesökta rekreationsområden till sterila industriområden.

  Så frågan blir: är vindkraften plus eller minus för vår miljö

  Häls

  Pär Green

 14. Börje S.

  #8 och #9

  Om palmoljeodling, den människofientliga och miljöförödande verkligheten bakom våra ”miljö”politikers etanolinblandningstvång, det som enligt deras religiösa klimathotstro ska sänka världstemperaturen.

  http://www.youtube.com/watch?v=M4gPGX58CQI#t=742

  Lombergs artikel finns översatt hos bloggen Reflex och Spegling:

  http://larsil2009.wordpress.com/2013/12/18/eu-och-biobranslen-en-skandal/#respond