Köp dig fri från ditt dåliga samvete

Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund, och professor Runar Brännlund, menar att elbolagen lurar folk till att betala extra för miljömärkt el. Sanningen är att vårt aktiva elval inte är värt något alls. Politikerna har redan fattat beslut om exakt hur mycket koldioxid som får släppas ut och hur stor produktionskapacitet vi ska ha för hållbar elproduktion. När de politiska besluten är fattade kan inget påverka målen. Alltså är den gröna elen lurendrejeri och ett mycket lyckat initiativ från elbolagens sida att håva in mer pengar.
Den kvotplikt som politikerna beslutat om leder oss till målen oavsett om vi vill eller ej. För den som bryr sig om miljön finns det bättre saker att göra än att gynna elbolag som redan gör stora vinster, säger Runar Brännlund. Tätare fönster eller en ny ytterdörr kan åstadkomma betydligt mer. Eller en solcell på taket. Att välja grön el är bara en symbolhandling.
Naturskyddsföreningen och Greenpeace protesterar mot Eliasson och Brännlunds uttalande. Att välja grön el är en signal till regeringen. Vill ni bli valda en gång till – starta en energirevolution. På lång sikt spelar vårt val av elbolag alltså en betydligt större roll än vad Eliasson och Brännlund påstår.
Var står ni i denna debatt? Och kryssar ni för s.k. grön el? Eller är det bara ett spel om pengar, som Eliasson och Brännlund säger?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. karlsson

  Jag saknar möjligheten att välja Kärnkraftsel.

 2. Kent Forssgren

  OT.  Stockholm Environment Institute skall minska skillanden i utsläpp mellan världens länder! För ett hundra miljoner svenska skattepengar. I utvecklingsländer! Då skall således utsläppen höjas där?

  Stockholm Environment Institute får 100 miljoner kronor av Sida. Miljöforskningen ska nu fokusera på klimatanpassning i utvecklingsländer och att minska utsläppsskillnader mellan världens länder.

  Stockholm Environment Institute, SEI, nyligen rankat som en av världens tio ledande tankesmedjor på miljöområdet, får 100 miljoner kronor till miljöforskning för 2011 till 2014. Det meddelar SEI.
  – Stockholm Environment Institutes forskning omfattar många av de mest brännande frågorna för miljö och utveckling som våra samarbetsländer står inför. Institutet levererar kvalitativ, tvärvetenskaplig forskning och analys som ligger till grund för politikers och makthavares beslut i miljö- och klimatfrågor. Under drygt 20 år har SEI levererat forskningsresultat som ligger i framkant inom dessa avgörande områden, säger Ulf Källstig, chef för Sidas arbete med globala program, i en kommentar.
  De närmaste åren ska SEI satsa på klimatanpassning i utvecklingsländer ohc att minska de utsläppsskillnader som finns mellan världens länder. SEI leder ockskå en studie om hur fattiga länders tillgång till förnybar energi ska säkras, som en grund till långsiktig ekonomisk utvecklig, uppger institutet.
   
  http://t360.idg.se/2.8229/1.383461/svenskt-miljoinstitut-far-100-sida-miljoner?utm_source=webb&utm_medium=nyhets_puff_t360
   
  2011-05-04

 3. Pär Green

  Kent Forssgren # 2
  Finns det ingen hejd på tokerierna?
  Lägg ner SIDA!
   

 4. Pär Green

  Karlsson # 1
  Vattenfall har ett erbjudande!
  # Energikälla:
  # Vattenel Vindel Kärnkraftsel Energimix

 5. Inge

  Lite OT
  Min facktidning DA har en artikel om en biljobbare som vill ha bort bilismen pga koldioxiden. Jag skickade ett inlägg. ett långt, men det kom inte in direkt men heller ingen protest. Artikeln finns här:
  http://www.da.se/artikel/bilstopp 
  och det är lätt att kommentera.

 6. Kent Forssgren

   
  Tillägg till min kommentar # 2. Några, som jag uppfattar det, frågetecken kring Stockholm Environment Institute: bland annat dess finansiering. Vilket också har uppmärksammats av Statskontoret. Som också påtalar att bristande intern styrning och kontroll försämrar regeringens möjligheter att ha insyn i SEI:s verksamhet och finansiella situation.
  Är det kanhända avsiktligt?
  SEI är en statlig stiftelse, där staten står som stiftare och som ansvarig för tillsättning av styrelsen. Uppgifterna om varifrån pengarna till verksamheten skall komma varierar. Det kanske är avsiktligt?
  Stockholm Environment Institute (SEI) bildades av regeringen år 1988 som en stiftelse utan eget kapital, men med årliga bidrag från Miljödepartementet. År 2008 omsatte SEI totalt 167 miljoner kronor och bedriver verksamhet vid sju olika kontor, i Europa, Asien, USA och Afrika.
  SEI är beroende av offentliga bidrag, framför allt tidsbegränsade uppdragsmedel. Den största bidragsgivaren Sida har under åren 2006–2008 bidragit med 200 miljoner kronor.
  Märkligt. Enligt uppgiften i föregående stycke skall finansieringen komma från Miljödepartementet!
  SEI är en internationell organisation och konkurrerar internationellt om forskningsanslag. Statskontoret har på regeringens uppdrag utvärderat Stockholm Environment Institute (SEI). Utvärderingen omfattar två områden, dels nyttan och värdet som SEI skapar för regeringen, dels organisatoriska aspekter av SEI:s verksamhet. Statskontoret ser flera risker med regeringens beroende av SEI som kan göra det svårt att framöver säkerställa de kunskaper man behöver inom miljö- och klimatområdet. Det är främst två interna faktorer i SEI som ligger till grund för denna bedömning: osäker finansiering och en komplex organisation.
  SEI:s organisation är komplex, geografiskt utspridd och består av flera enheter med olika juridisk form. Detta försvårar den interna styrbarheten. Otydliga interna ansvarsförhållanden samt bristande intern styrning och kontroll försämrar regeringens möjligheter att ha insyn i SEI:s verksamhet och finansiella situation.
  Kan vara intressant att veta. Den egna defintionen av syftet med verksamheten. Enligt Statskontoret.
  SEI:s definition av sig själv som en brygga överensstämmer till stor del med det som vanligtvis kallas gränsorganisationer (boundary organisations). En gränsorganisation fungerar som ett mäklarorgan mellan producenter och användare av kunskap, oftast i gränslandet mellan vetenskap och politik eller mellan vetenskap och den privata sektorn. En gränsorganisation utför uppgifter som är till nytta för både politik och vetenskap och involverar personer från båda sidor i sitt arbete. Den uppfyller på så vis en viktig mäklarfunktion som vardera sidan inte har. Kopplingar till både politik och vetenskap kan dock ibland innebära en svår balansgång eftersom en gränsorganisation måste eftersträva legitimitet hos både sidor.
   
  http://www.statskontoret.se/upload/Publikationer/2010/201003.pdf

 7. Ingemar

  Kent F #6,
  Kort sagt: SEI är en propagandaorganisation finansierad – liksom så många andra liknande organisationer världen över – med offentliga medel. Det är en win-win situation för propagandisterna och för staten. Propagandisterna kan leva på att leverera sin s.k. ”forskning” (legitimerad av kompisarna i partitidningar som Nature och Science), och staten kan visa fram för väljare, för FN och andra stater att de drar sitt strå till stacken i kampen för att rädda planeten.
  Notan för dessa politiska dimridåer står naturligtvis vi skattebetalare för. Kanske ger det oss samvetsfrid? 

 8. Helge

  Skulle aldrig falla mig in att betala för grön el så länge den inte bevisligen är grön. Möjligen för kärnkraftsel som jag anser är grön. Jag hade däremot gärna velat kunna välja bort vindkraftsel som jag anser är direkt miljöfarlig.

 9. Staffan D.

  Churchill definierade fanatiker som ’en som inte kan ändra åsikt — och inte vill byta ämne’.  Exempel:  Förre guvernören i New Mexico sade vid en middag i tisdags att Bin Ladens död ger Obama det nödvändiga politiska kapitalet för att få igenom … en klimat-lag.
  http://www.powerlineblog.com/archives/2011/05/028973.php

 10. Staffan D # 9
  Med tanke på USA:s urusla finansiella läge, så blir de ju tvungna att göra något……
  Varför inte införa CO2-skatt…..då räddar de ju både USA:s finanser och planeten.
  Två flugor i en smäll……Genialiskt! (observera utropstecknet)

 11. Joel

  Jag har haft en dialog med Kundkraft om att införa möjligheten att kunna välja bort opportunistiska elhandlare som pushar för vindkraft.
  De ”tackade för intressanta synpunkter”…
   

 12. Tramsmärkt el efterfrågas inte.

 13. Jag fattar inte det här hysteriska hackandet och gnällandet på olika varumärkesförstärkningar som miljömärkt, klimatmärkt, uthålligt och allt vad det är.
  Låt dom hålla på vet jag. Marknaden styr, och den vill ni väl inte påverka av personliga skäl?
  Det finns väl ingen som klagar på hur man marknadsför bilar som är mer av statussymbol än transportmedel…

 14. Skogsmannen

  UffeB!
  Att marknadsföra en bil som statussymbol är väl i alla fall ärligt.
  Vad är det att kalla något för ”klimatmärkt”. Förmodigen ren jä-la lögn!

 15. Jag fattar inte det här hysteriska hackandet och gnällandet på olika varumärkesförstärkningar som miljömärkt, klimatmärkt, uthålligt och allt vad det är.
  Låt dom hålla på vet jag. Marknaden styr, och den vill ni väl inte påverka av personliga skäl?
  Det kan vara svårt.
  Om man inte bildar någon sorts nätverk med celler som tycker lika så kan man med ihärdigt arbete nå någon sorts förvirring.
  Ungefär som Al Q – eller kanske snarare Alla Kan (med vårt fredliga språkbruk)
  Det finns väl ingen som klagar på hur man marknadsför bilar som är mer av statussymbol än transportmedel…

 16. Suck Uffe,
  En fungerande marknad förutsätter också att konsumenterna gör övervägda och upplysta val. Har du ett problem med den biten?
  Eller är det bara Sverker Olofson i Plus, kommunens konsumenthandläggare, ARN samt konsumentverket som får sprida den sortens information?

 17. .. på tal om förvirrat..
  Så här skulle meningen om förvirrat ha skrivits:
  ”Om man inte bildar någon sorts nätverk med celler som tycker lika, för då kan man med ihärdigt arbete kanske nå någon sorts gynnsam förvirring.”

 18. Jonas N #16
  Du kan sucka, men det fungerar inte så rationellt som du vill.
  Och det vet även du – tror jag.

 19. Jonas N
  Missade att du ställde två frågor.
  Men du brukar ju göra så istället för att kommentera ett inlägg.
  När det gäller frågan om Sverker och TV, ARN  och så vidare så är mitt svar nej. Men på något vis hjälper dom de som inte är lika rarionella som du och jag. Om dom är många har jag ingen uppfattning om. ”Den sortens information…????”

  Du frågade också:
  ”En fungerande marknad förutsätter också att konsumenterna gör övervägda och upplysta val. Har du ett problem med den biten?”

  Inga som helst problem Jonas. Varför frågar du?
   

 20. Rosenhane

  Uffe
  Varför inte låta människor vara fria och göra sina egna val?
   
  Bilen är i grunden ett transportmedel och kommer så att förbli.
   
  Sen att det finns människor som ser vissa märken och modeller som kukförlängare( ursäkta språkbruket), låt dom göra det då.
   
  Alla människor har väl olika preferenser och du också.
   
  I vissa kretsar är tatueringar status, i andra tvärtom osv.
  Du kanske föredrar brylkräm framför Wella, vad vet jag?
   
  Att komma dragande med att det inte är något fel på kravmärkt, rättvisemärkt etc. visar ju bara att du är hopplös en  sossedinosaurie som kommer att dö ut med juholtosaurus rex.
   
   

 21. Rosenhane #20
  Jag håller med.
  Utom på en punkt:
  ”Att komma dragande med att det inte är något fel på kravmärkt, rättvisemärkt etc. visar ju bara att du är hopplös en  sossedinosaurie som kommer att dö ut med juholtosaurus rex.”
  Låt marknaden avgöra. Det löser sig nog utan att vi behöver hetsa upp oss och bilda nya politiska partier eller proteströrelser – eller nya nätverk…

 22. Rosenhane

  I preventivt syfte lägger jag in en hälsning till Bertel:
  YouTube – Anna Tatangelo – BASTARDO – Sanremo 2011

 23. Uffe
  Om du menar att det jag påstår är fel på ngn punkt är det ju bara att peka ut den/dessa ..
  Vidare: Jag kommenterade just ditt inlägg. Och jag gjorde det för att du gnällde över att här framfördes just ’den sortens information .. ’ som beskrev vad som inte anses vara värt pengarna, eller där man inte erhåller det som förespeglas att man betalar för.
  Jag trodde du fattade så mycket! (Men nej, jag upplever inte dig som speciellt ’rationell’)

 24. Rosenhane

  Och då på tal om detta. Titta på frankrikes första Dame och låt er förtrollas av henes musikaliska begåvning och skönhet.
  YouTube – Carla Bruni – Fernande(Georges Brassens)
   
  Tänk er sedan samma nummer utfört av Juholts fästmö.
   
  Vilken framtid väljer du?

 25. Jonas N #23
  Jasså…

 26. OK Uffe … Nu undrar jag om du vet vad du öht ville ha sagt, både med #13 & #15, och efter mitt påpekade med #17 & #19. För nu i #25 låter det som så ofta som föga mer än ’Goddag Yxskaft’

 27. Jomas N #
  Du fattade rätt- Goddag yxskaft var vad jag menade.
  Även om jag ogillar den sortens kommentar. Tänk lite mer.
  Men nu är det sov gott som gäller här.. ska jobba tidigt i morgon. 🙂

 28. Gunbo

  Rosenhane #20,
  ”Varför inte låta människor vara fria och göra sina egna val?”
  Hur fria är människor egentligen efter all reklam vi drunknar i, inklusive miljömärkt, kravmärkt eller rättvisemärkt? All reklam vänder sig till en viss konsumentgrupp, bilreklam med lättklädda, snygga brudar vänder sig till testosteronstinna hanar och miljömärkta varor till folk som är ”miljömedvetna”. Reklam som reklam, eller hur? Allt är ju ett sätt att sälja en vara, eller hur? 

 29. Uffe … det är ditt vanliga svammel. Du sa ’Goddag Yxskaft’ när ditt tidigare bludder kläddes av som just sådant. För att du inte hade mer att komma med. En enkel väg ut … men som sagt, på ett nätforum står dina kommentarer kvar.
  Kanske läge att skriva kommentarer du själv gillar … även efter en eller några repliker … men det är bara ett tips. Sådana verkar du ju inte kunna hantera normalt, utan de leder till trotsigare yxsakft .. Men inte mig emot.

 30. Gunbo, välkommen tillbaks. Det är nästan så att du har varit saknad 🙂 Någon annan tom skrev ngt med den innebörden.
  Och du har förstås rätt. Hur fria är människor egentligen som bara (re-)agerar med sitt känsloliv på yttre stimuli som reklam. Eller för all del alla politiker som vill hävda att just de sitter med svaren på deras både behov och bekymmer, och där ingen konsumentlagstiftning i världen hindrar dem från att pladdra besinnings- och begränsningslöst!
  Det är precis det jag alltid försökt påtala:
  Att politiker riktar in sin agiation mot ’dom svagaste i samhället’ (mentalt) och utnyttjar dem hänsynslöst för egen vinning.
  Vad kul att du äntligen uppmärksammar fenomenet. Jag trodde annars att du mest var ett offer för samma sak. Fast uppvaknandet kanske blir extra tydligt då!?

 31. Håkan Bergman

  Rosenhanne #24
  Glöm UffeB, han finns inte, han är påhittad av Gunbo!
  Fredagsdamer, taskig video, usel upplösning, märklig kamerateknik, men vad gör det, blir 5 ståpäls av 5 iallafall:
  http://www.youtube.com/watch?v=lTiWZGuHUWk&NR=1

 32. Rosenhane

  Gunbo
   
  Och vad ville du egentligen säga med det?

 33. Gunbo

  Jonas,
  Var det inte du som först använde ”Goddag yxskaft” som argument i #26? 

 34. Rosenhane

  Bertel här har du en till om den inte är bekant sedan tidigare.
  Amy Belle som Roddan hittade på gatan i Glaskow:
   
  YouTube – Rod Stewart & Amy Belle- I Dont Want To Talk About It

 35. Speciellt tydligt är detta rörande den omfattande klimathysterin. Som är en utveckling av tidigare miljö- och kärnkraftsdito, och som troligen kommer att ersättas av en ekologisk mångfalds-variant.
  Återigen riktar man billigaste sortens reklam och emotionellt utnyttjande av (svaga) människors skuldkänslor och naiva människors önskan att både känna delaktighet i att få vara med i ngt större och viktigare trots att de ännu knappt kan bidra till vårt samhälle, men även kanaliserande frustration och även ilska och hat mot dem som är mer proffessionella och framgångsrika. Återigen med absolut billigaste apell till känslor man inte förstår eller rår över. Det kan vara fabriker med skorstenar där det väller ut vattenånga, bilar som är lite högre och har större hjul än 70- och 80-talets. Bolag vars produkter precis alla behöver, och som därför beskattas väldigt högt så att de stackare sedan ser de skyhöga bensinpriserna. Det kan vara bilder från bruna människor med flera små barn i förgrunden, och en enkel lerhydda med öppen eldstad i bakgrunden. För somliga räcker tom animerade isbjörnar som inte hittar isflak, ramlar från skyn, eller kramar ägare av dyra och tunga batteridrivna bilar.
  Reklam som reklam … som du så riktigt påpekade!

 36. Gunbo #33 .. (Vill du verkligen hellre fiskutera Uffe B och hans sorgliga inlägg? Alltså snarare än det du själv tog upp?)
  Men men … Om du läser noga, dvs först #25, och sedan #27 .. så ser tom du att Uffe just ville säga Goddag Yxskaft … och först (dvs före min fråga #26). Men Nej. Jag tror inte att han försökte med det som argument. Snarare som utväg från det han redan hade sagt.

 37. Gunbo

  Jonas #30,
  ”Gunbo, välkommen tillbaks. Det är nästan så att du har varit saknad .”
  Men oj då! Jag har fullt upp med vårbruket så jag har sällan tid att sitta vid datorn.
  ”Vad kul att du äntligen uppmärksammar fenomenet. Jag trodde annars att du mest var ett offer för samma sak.”
  Det här fenomenet har jag varit medveten om sedan många år så det är inget nytt och något offer har jag aldrig varit. Jag ser rätt realistiskt (och objektivt) på olika fenomen i samhället.

 38. Peter J

  Hej,
   
  Någon som vet varför Stockholmsinitiativets sida ligger nere. Jag skulle in och kolla en grej, men den har legat nere hela kvällen…

 39. Gunbo

  Håkan Bergman #31,
  ”Glöm UffeB, han finns inte, han är påhittad av Gunbo!” Ledsen att  behöva göra dig besviken men Uffeb är ingen påhittad entitet, åtminstone inte av mig.

 40. Rosenhane

  Gunbo
   
  Ingen reklam, nej tack. Eller hur?
   
  Jodtabletter åt folket, ja tack!
   
  Känneru stanken från enskilda banken, bekanta paroller?

 41. Bertel

  Rosenhane # 22
  Tack för omtanken, samt för en njuuutbar musikupplevelse.
  Här följer en sköööön? musikalisk betraktelse om vår nutid, där jag, ev du , kan bli tokig över tokigheter dvs crazy?
  http://www.youtube.com/watch?v=27RVIgW7L8c&feature=related

 42. Gunbo

  Rosenhane #32,
  Du ska kanske läsa min kommentar en gång till.

 43. Gunbo #37
  Jo, du har förstås rätt. Du har förstås varit medveten om fenemenet på vissa håll sedan länge, och det har du också sagt här, och många ggr.  Det är mest fenomenets långt större utbredning (än dina vanliga käpphästar) som jag ville göra dig uppmärksam på nu när du skrev ut hur det funkar så explicit!
  Kul också att du säger att du själv ser objektivt på fenomen i samhället. Ibland hävdar du ju motsatsen om andra! (Är det då också lika objektivt, eller mer emotionellt? 😉 )

 44. Håkan Bergman

  Gunbo #39
  ”åtminstone inte av mig”
  Aha, det öppnar ju upp, UffeB kan alltså vara fiktiv, enligt Gunbo ovan. Okey vem har hittat på honom då?

 45. Bertel

  Peter J # 38
  Vet inte orsaken, men kan bekräfta, att jag(liksom du)kan inte länka till SI,s hemsida?

 46. Gunbo

  Rosenhane #34,
  Kul att vi delar samma musiksmak! Den här videon har jag bland mina favoriter. Underbar!

 47. Peter J #38
  Det är förstås för att de i efterhand skall skyla över alla grava felaktigheter som UppsalaInitiativet har grävt fram genom sin idoga medborgarjournalistik.
  Detta bevisas ju dessutom av att Maggie här har raderat alla deras kommentarer som påpekat de många felen.
  Du kan ju själv se att inga av dem finns kvar! Vad tro du det beror på?
  /sarc off

 48. Gunbo

  Jonas #43,
  ”Kul också att du säger att du själv ser objektivt på fenomen i samhället. Ibland hävdar du ju motsatsen om andra! (Är det då också lika objektivt, eller mer emotionellt? )”
  Javisst, det är inte alltid lätt att vara objektiv men är man helt säker på att man har rätt är det omöjligt att var det!

 49. Rosenhane

  Bertel
   
  Tack, du har fått några från George Harrisons minneskonsert, dock inte den här:
  YouTube – Paul McCartney and Eric Clapton – Something (Concert for George) (HQ)
   

 50. Det finns ingen kunskap, typ … eller ju mer du vet desto mindre kan du … Det kanske var det du menade,  Gunbo, eller iaf skrev!?
  Och det stämmer säkert på några.

 51. Gunbo

  Jonas #50,
  ”Det finns ingen kunskap, typ … eller ju mer du vet desto mindre kan du … Det kanske var det du menade,  Gunbo, eller iaf skrev!?”
  Nej, det var inte alls vad jag menade! Vad jag ville poängtera är att i vissa frågor finns inte all kunskap tillgänglig ännu. Varken du eller jag har all kunskap om allt. Om du tror att du har den har du definitivt cyklat i diket. 

 52. Rosenhane

  Gunbo och andra vakna,
  Buona notte! Lopplådan kallar!

 53. Gunbo, jag var förstås lite ironisk, det tror jag du också fattade …
  Men jag var det för att du skriver så otroligt märkliga saker ganska ofta. Jag om någon, just för att jag är skolad i sådant, skriver i princip aldrig att jag är helt säker på ngt som jag inte också har verifierat empiriskt. Jag är extra noga med sådant just här på bloggen … och ändå försöker du få det till motsatsen. Det är nästan lite tragiskt.
  Antingen förstår du verkligen inte innebörden av skrivna påståenden, eller också vill du så innerligt gärna projicera din version av verkligheten på omgivningen att du helt enkelt har stora blinda fläckar, och verkligen inte ser när folk formulerar sig korrekt och varsamt … där du tex (på fullt allvar?) istället menar dig ha läst att ’här tycker ju alla att ’the science is settled’ .. ’
  Din sista mening i #51 är ett alldeles utmärkt exempel på vad jag menar, på ännu ett försök att projicera! Och jag har många ggr frågat dig om varför det behovet är så starkt! (Men aldrig fått svar)

 54. Gunbo

  Jonas,
  ”….istället menar dig ha läst att ‘här tycker ju alla att ‘the science is settled’ .. ”‘
  Precis som du kan jag vara ironisk ibland.
  När det gäller mänskligheten får vi vara medvetna om att största delen är emotionellt motiverad när det gäller att ta ställning till olika frågor. Vi kommer inte ifrån att stora delar är oroade över framtiden eller att en stor del är religiösa eller tror på övernaturliga fenomen. Det blir inte bättre av att vi nedvärderar och hånar dem. Människor är gudskelov mänskliga med allt vad det innebär -positivt och negativt.

 55. Bertel

  Rosenhane # 34
  Roddan, en av mina ”smörsångande” favoriter, Tack!!!.
  Här följer rörelseinfluerad musikupplevelse i tidsandan.   🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=zWkjozKXO48&feature=related

 56. Bertel

  Rosenhane # 49
  Heeeelt fantastiskt och raaaakt in i hjärtat, touché.
  Hade inte sett/lyssnat på denna inspelning tidigare. Tack min vän.

 57. Gunbo …
  När du blir emotionell är det just det du blir, och du blir det när du blir ansatt, ifrågasatt, trängd. Och ironisk är inte vad du är då. Snarare trotsig, där du vidhåller dumheter trots att de uppenbarligen är just sådana. Och det var också vad du försökte med in i det längsta den gången … Och ja, jag vet att du ofta skarvar för att rädda ansiktet, att du inte riktigt håller dig till sanningen när du skall ta dig ur det du försatt dig i. Som nu tex, när du försöker (historierevidera och) få det till att det var ’ironiskt’ menat.
  Jag är medveten om att människor till största delen är emotionellt motiverade. Men jag begriper inte varför du ständigt vill hävda raka motsatsen när jag påpekar det. Speciellt när det är så uppenbart ..
  Men det är bra att du nu skriver att de är sådana ’till största delen’, för det är ju sant. Men emotioner är dessbättre (dessvärre?) ingen metod att navigera med när det handlar om naturvetenskap. Och det har vi ju sett med all önskvärd tydlighet ang den sk klimatvetenskapen … Där har emotioner nästan totalt trängt ut naturvetenskapen, och det lilla som finns kvar hör man knappt eller förhånas på precis alla sätt (som vi är vana med från vänsterpolitik och motsv)

 58. Rosenhane

  Håkan Bergman#31
   
  Ursäkta min oartighet att inte svara men jag såg den först nu; vilken kanonversion, tack för den! 🙂