grön el

Strategihandling från EU kräver avskaffande av subventioner för grön energi

  Tidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung har en online-rapport om en EU-intern promemoria som kommit till allmänhetens kännedom. EU-kommissionens interna strategidokument ”kräver av EU-länderna ett slut på subventioner för sol- och vindenergi och att detta bör göras så snart som möjligt”. EU:s energipolitiske kommissarie, Günther Oettinger, kommer officiellt att presentera dokumentet i Bryssel inom kort, meddelar man. Detta   →

Köp dig fri från ditt dåliga samvete

Jakob Eliasson, energipolitisk expert på Villaägarnas Riksförbund, och professor Runar Brännlund, menar att elbolagen lurar folk till att betala extra för miljömärkt el. Sanningen är att vårt aktiva elval inte är värt något alls. Politikerna har redan fattat beslut om exakt hur mycket koldioxid som får släppas ut och hur stor produktionskapacitet vi ska ha   →