Kodynga smälter glaciärer?

I dagens Svenska Dagbladet redogör Susanna Baltscheffsky för de nya rön som pekar på att Asiens bruna moln kan svara för upp till en fjärdedel av den globala uppvärmning vi sett under 1900-talet. De väldiga molnen uppstår vid eldning av biomassa – när människor bränner ved, kvistar och kodynga för att få energi till mat och värme, och åkrarna bränns, så kallat svedjebruk – och har stor inverkan på klimatet.
Asiens bruna moln
Till detta kommer hälsoaspekten. 340.000 människor beräknas dö varje år på grund av de partiklar som bildar molnen. Bara det är skäl nog att åtgärda problemet, säger Henning Rodhe, professor i meteorologi vid Stockholms universitet och en av forskarna bakom studien.
Men frågan återstår, vad händer när vi eliminerar de bruna molnen? Dels sägs de värma upp atmosfären på några kilometers höjd, dels kyler de av jorden eftersom de även består av svavelpartiklar. Vad kommer det alltså att bli? Mer värme? Mer kyla? Ska vi återigen förlita oss på klimatmodellerna? Annars var det bra skrivet, Susanna. 🙂
Tipstack: Carl, Magnus och Sebastian.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Claudius

  Tja, buden om detta är många. Jag frågade Naturvårdsverket hur dom vill förklara klimatvariationerna under de senaste ca 200.000 åren, och fick snabbt följande vänliga svar:
  ”Ser man på temperaturförändringen på mycket lång sikt är teorin att jordens klimat naturligt förändras med jordens rotation runt solen. Jordens bana, jordens lutning och rotation runt egen axel varierar med cykler från 20 000 till 100 000 års periodicitet. Denna teori har fått stöd under de senaste 50 åren av mätobservationer.
  Dessa cykler får solinstrålningen till jorden att variera och jordens klimat mellan istider och mellanliggande varmare perioder. Atmosfärens halt av koldioxid har naturligt stigit från ca. 200 till 280 ppm när jorden går från istid till varmare period visar analys av isborrkärnor. I denna process är det temperaturökning som får CO2 och metanhalten att stiga. 280 ppm är den nivå som förekom på jorden för ca. 200 år sedan. Denna naturliga temperatur- och CO2 förändring är en helt annan processer än dagens klimatförändring.
  Klimatforskarna har räknat på vad förändrad solinstrålning kan ha betytt i form av temperaturökning för de senaste 50 åren med slutsatsen att det rör sig om 5-10%. För de senaste 20 åren då solmätningarna förbättrats är resultatet ungefär oförändrad eller något avtagande instrålning. Dagens CO2 halt är 385 ppm och inräknat övriga växthusgaser ca 430 ppm koldioxidekvivalenter. 
  Detta om paleoklimatiska variationer, jordens orbitvariationer, temperaturförändringar och halter av växthusgaser är populärvetenskapligt sammanfattat i boken ”En ännu varmare värld”. Finns att få tag på genom bibliotek. Det finns även med i IPCCs bok ”the physical science basis” (kap 6), 2007 ”
  Det verkligt positiva i detta svar tycker jag är att man tillerkänner Solen en roll i sammanhanget. Och orbitvariationer – har man rentav läst Svensmark …?

 2. karlsson

  Hoppsan kan man väl säga, det är alltså inte enbart CO2 i atmosfären som har betydelse för den katastrofala uppvärmning som pågår.
  Vår vänneri asien eldar ju dessutom en förnyelsebar energi källa som borde tillfredställa tom AL Gore.
  Men det är som sägs i artikeln Det dör 340 000 människor varje år på grund av föroreningar i röken som bildas. ( och dom dör inte av CO2)
  Se här ett problem som är miljölrelaterat och som faktiskt ’är ett hot mot liv. Det dör männsikor på riktigt. Ska bli intressant att se om miljörörelsen anser frågan så viktig att vi får se dyra annonser om problemet. Eller om isbjörnarnas påstådda utrotning fortfarande är ett större problem.

 3. Magnus S

  SvD (Sveriges kvalitetssajt för nyheter?) skriver i inledande i artikeln:
  ”Så mycket som en fjärdedel av den globala uppvärmning som har uppmätts under 1900-talet kan bero på dessa så kallade bruna moln, eller lika mycket som hälften av det koldioxidutsläppen har orsakat.”
  Avslutar sedan med:
  ” De maskerar en del av uppvärmningen. På global skala kan det vara att vi bara ser hälften av uppvärmningen på grund av svavelpartiklarna, säger Henning Rodhe.”
  Går det ihop? Värmer eller kyler molnen netto? Inga svar, bara klimatångest kvarstår.

 4. Gunnar Littmarck

  Atmosfärens temperatur har stigit historiskt snabbt på 1km.
  Har det bruna molnet utvecklats parallellt?
  Vad gäller fossilförbränning är det så, koskitförbränning ökar kanske i takt med befolkningsökningen och skogsskövling?
  Det intressanta jag tycker mig se är då temperaturen sjunkit redan från 4,5km så har inte växthuseffekten ökat mätbart.
  Ty molnet sänder ju ir även upp i ökad mängd, då får en ökad co2halt mer energi att absorbera, vilket skulle synas i att temperaturen borde ökat till minst 10km, om CO2 kunde bidra såsom alarmisterna anser.

 5. István

  Om det nu 25% av uppvärmningen under 1900 talet beror på dessa bruna moln, vad blir det då över för CO2?
  Frågar sig man ängsligt.
  Kan det vara riktigt, att dessa människor i centralasien som lever i en ”lycklig harmoni med naturen”, ändå andas dålig luft?
  Vi borde kanske fokusera om i våra luftförbättrar-ambitioner.
  Stockholm har ju trots allt hyggligt bra luft.
  Vi borde kanske också acceptera att isbjörnsstammen inte ökar så fort som vi skulle önska. ( 4 st har ju redan rapporterats drunknade)
  För en bråkdel av Kyoto kunde vi tackla dessa bekymmer.
  Och få pengar över till andra stora problem som vi har i nutid.
  ”Kommande generationer” som man så gärna appellerar på, ( helt riskfritt, dom kan ju inte protestera) kommer att idiotförklara oss.
  Själv är jag ytterligt tacksam att våra förfäder inte lyssnade på Rousseau.

 6. Lars G

  Naturvårdsverket ligger verkligen i framfas här i jämförelse med WMO.
  I ett 13-sidigt Position Paper daterat april 2007 (reviderat september 2007) med titeln: «WMO’s role in Global Climate Change Issues with a Focus on Development and Science Based Decision Making.”  lyckas WMO med konststycket att inte nämna jordens primära energikälla – dvs solen – en enda gång!  Förutom “solar power”som alternativ kraftkälla.
  Den inledande meningen i dokumentet är: «WMO  is the UN Systems authoritative voice on the state and behaviour of the Earth’s atmosphere including its interaction with the oceans, the climate and water resources ». Att positionera sig som  the UN Systems «voice/röst » är ju något helt annat än att vara Världens exklusiva källa för klimatvetenskaperna.  
  Dokumentet hittas här:

  http://www.wmo.int/pages/prog/wcp/cca/cca_home_en.html
   Gå sedan till: Climate Change och klicka på
  WMO’s Role in Global Climate Change Issues: Position Paper (CCA-2) (revised Sept.07)

 7. Hin Håle

  Värt att notera är att för några hundra år sen levde alla människor så som de beskriver i artikeln. Plus att de saknade avlopp, rent vatten, fick jobba väldigt hårt för att kunna äta och ha tak över huvudet. 
  Vem vill tillbaks till det?

 8. Björn

  Jag hörde flyktigt i bilen idag på P1, någon som pratade om just det som artikeln handlade om, förorenad luft av sotpartiklar över asien. Här talades det om att den globala uppvärmningen kunde  till 50% bero på sot i luften. Detta skulle ju innebära att IPCC överdriver CO2-utsläppen med 50%.
  Man talade vidare bland annat om att avsmältning av glaciärer i alperna och andra höga berg i asien, berodde på att sotpartiklar föll ner på snön, vilket orsakade högre värmeabsorption från solens strålar.

 9. UnoK

  Jag undrar om inte siffran 340.000 döda är ”modellerad” – vem ställer sådana diagnoser av dödsorsaker i Kina och Indien?
  När man lägger ihop alla dödsorsaker som rapporteras, från undernäring, övernäring, malaria, HIV, rökning etc så borde vi redan vara borta från planeten.
  I övrigt är ju fenomenet känt sedan länge och det vikingarna fruktade mest var just sotdöden.

 10. Magnus A

  Apropå rubriken i denna post, hur stor andel av glaciärerna smälter egentligen i dag? Jag tänker på att många sådana i Norge, Kanada, Alaska och Nya Zeeland (många i varje land) har börjat att växa de senaste decennierna eller åren.
   
   
  (Det är f ö riktigt att sotpartiklar smälter glaciärer (men om ny snö kommer på glaciären, försvinner inte den effekten då, där kanske den asmältningen innesluts i glaciären som ett hårdare is-skikt…?).)
   
   
  Beträffande att man nu som huvudhypotes anger att stoftmoln värmer (Susanna på SvD har otaliga gånger enbart skrivit att stoftpartiklar kyler, vilket jag påpekat inte stämt med senare års forskning om molnet i Asien) kan det ju ses som en diametral ändring som påvisar den osäkerhet som funnits, och att därmed inte heller koldioxidens roll — där man väldigt spekulativt, utan bevis, räknar med en kraftig förstärkning från positiv feedback — kan vara så säker som den självsäkerhet med vilken man hävdat den, eller som IPCC:s påhittade 90 procent säkerhet och så vidare. Antagen förstärkande positiv feedback bygger faktiskt på spekulation, medan beräkningar på empiriska data istället anger att sådan (resulterande) inte finns.
   
   
  Den positiva här är alltså att man bytt position och därmed visat att man inte visste mycket tidigare — och att, som Maggie påpekar, klimatmodellerna därmed inte (vid sidan av de positiva feedback som tydligen alltid ska ligga i dem…) visar robusthet.
   
   
  Alltså. Hur stor andel av glaciärerna smälter egentligen? Jag vet (har skrivit om) att IPCC:s uppgifter om andel smältande glaciärer i Himalya kritiseras av glaciologer i Indien, så det vore intressant med flera källor.

 11. Anders L

  Magnus A,
  varför frågar du detta? Du har ju uppenbarligen redan källor om glaciärernas tillstånd. Eller?

 12. Anders L

  Annars kan man läsa här.

 13. Magnus A

  Claudius. Även IPCC nämner solen och siffran 5-10%, som du skriver att Naturvårdsverket nämnde. De nämner naturligtvis även orbitvariationer, som väl inte har mycket med Svensmarks kosmiska teori att göra. Svensmark förnekar såklart inte att orbitvariationerna orsakat senare 100000-åriga istidscykler, vilket han och Calder säkert nämner i boken. Det brukar alla vara eniga om.
   
  Svensmark anser dock att påverkanseffekt från solen är mycket större än 5-10% och inte bara sker via förändring i strålningsintensitet utan även via länken kosmisk strålning och moln.
   
  Naturvårdsverket förefaller i mina ögon rätt konservativa beträffande miljömyter, där man så sent som de senaste åren ännu talat om försurning av skog och nästan drivit kampanjer mot dieselbilar. De är vad jag sett trogna IPCC i klimatfrågan.

 14. Magnus A

  Att man säger att stoftmoln varit värmande kanske kommer att användas som argument om det blir kallare, där man kanske kommer att försöka med konststycket att påstå att CO2 finns som en ”undertryckande faktor”? Fråga mig bara inte hur! 😀

 15. Uno K – Jag slogs av samma tanke: Det går inte att fastställa ett så specifikt antal döda pga av sot och annat in atmosfären. Och mycket riktigt sägs siffran vara ’beräknad’, dvs den kan i verkligheten vara vad som helst. (Den kan tex mycket väl vara negativ, dvs att fler överlever pga av att de värmer sina bostäder än alternativet). Dylika siffror är í princip alltid fel.
   
  Magnus A – Helt riktigt, sotpartiklar (och sulfiter)  från fossila bränslen användes av AGW-anhängarna för att (bort-)förklara avkylningen under tiden 1940-75, dvs då industri tog fart och CO2 halter ökade. Men att konsistent argumentation är oväsentligt jämfört med att hålla alarmismen i medierna vid liv tycks det.
  Anders L – Har du läst länken du skickade?

 16. ThomasJ

  Danne Nordling uppmärksammar oxo de ’bruna molnen’:
  http://danne-nordling.blogspot.com/2009/01/bruna-moln-frvrider-vxthuseffekten.html#comments
  MvH/TJ

 17. Anders L

  Uno K,
  ”sot” i fornnordiskan betydde sjukdom och inte rökpartiklar. 🙂 Var det inte så att man hamnade i Hel om man dog sotdöden, men i Valhall om man dog i strid? 
  Jonas N,
  jo, jag har läst länken, och jag tyckte det var en bra illustration till hur det står till med glaciärerna i världen i stort sett. Sedan finns det några enstaka glaciärer som växer som en följd av ökad nederbörd, bl a i Himalaya tror jag (eller om det var i Karakoram, jag kommer inte säkert ihåg vilket), men det är ingen trend att tala om. Det finns förstås mycket mer att säga om glaciärer, men det finns det inte plats till här. Som en indikator på AGW brukar man främst nämna det faktum att de tropiska glaciärerna över hela världen så synkroniserat uppvisat en kraftigt negativ massbalans de senaste decennierna.

 18. Toprunner

  Anders L:
  Personalen på Holmenkollens fd.kylanläggning  sa att de måste kyla med full effekt soliga dagar för att behålla snön i backen… detta trots att luftens temperatur låg mellan -15 och -10 grader. Vad tror det beror på ? De fattade inte i alla fall.
  När du räknat ut det så kan du kanske försöka dig på konststycket att se hur det fenomenet kan påverka en glaciär.
  Säger du CO2 får du en smäll på fingrarna och får stå i hörnet med en dumstrut.

 19. Anders L

  Toprunner,
  Varför tror du att det behövs en kylanläggning överhuvudtaget?
   

 20. Toprunner

  Anders L:
  Snälla… kylanläggningen byggdes på 60-talet.  Den byggdes för att säkra snö vid större arrangemang. Den byggs den om nu.
  Frågan var varför kylmaskinerna måste gå för fullt då solen skiner trots sträng kyla. Du vet väl att snö smälter vid 0 grader ?

 21. Christopher E

  Glaciärer ja… har en förmåga att alltid dyka som bevis på AGW, vilket de givetvis inte är. De har däremot fått en ikon-status inom AGW-ideologin, ungefär som isbjörnar. Den populära tron att de är eviga och oföränderliga är lätt att spinna på, även bland dem som vet bättre.
  Om man ska visa på uppvärmning, använd termometrar, inte glaciärer.
  Kort sagt har jordens glaciärer varierat enormt även i korta perspektiv, åtminstone den lilla bråkdel vilka man undersökt. De var mindre än nu under det medeltida klimatoptimumet för att sedan växa till under Lilla Istiden. Under återhämtningen från Lilla Istiden har de krympt, och krymper fortfarande. Vad är konstigt med det? Den utbredning som för närvarande minskar är utbredning som alltså tillkommit så sent som runt 1600-talet. Vad har detta med AGW att göra?
  Toprunner är ute efter att sublimering, direkt övergång från is till vattenånga, är inblandat i många tropiska glaciärers minskning. Praktexemplet är ju Kilimanjaro, där inte temperaturen stiger, men molnighet och nederbörd minskar, sannolikt förstärkt av avskogning i omgivande områden (säkert att vanligt fenomen även runt fler tropiska berg). Självfallet är även en helt naturlig negativ massbalans på grund av den Moderna Värmeperioden inblandad (även Kilimanjaro hade inte mycket is under medeltidsoptimumet). Tropiska glaciärer som indikation på AGW är rätt misslyckat, vi vet alla att AGW-signalen på hög höjd saknas i tropikerna enligt satelliter och väderballonger.
  —–
  Det sorgliga är AGW tar bort fokus från det riktiga miljöproblem som bruna molnet är i Asien. Vilket beror på för lite elektrifiering. Tur att tex. Indien själva är smarta nog att förbereda en snabb utbyggnad av kärnkraft (tex. med Gunnars älskade Torium), för alarmistpolitiker i väst strävar bara efter att göra el dyrare och svårtillgängligare. Även rejäla kolkraftverk är förrestenbättre än små kokeldar inomhus totalt sett.

 22. UnoK

  Anders L
  Det fick bli ättestupan om inga lämpliga krig fanns att tillgå

 23. Hans i Lund

  Den här studien är super. Den visar hur otroligt enfaldigt resonemanget ”vi har tänkt på alla möjliga faktorer och det finns bara människans utsläpp av CO2 kvar som förklarar…” är. Den visar också med övertydlighet att det finns andra åtgärder än att jaga CO2 som borde ha högre prioritet.

 24. Magnus A

  Anders L.
   
  Det är inte enstaka bara glaciärer som växer, och IPCC bild av  avsmältningen av Himalayas glaciärer har flera glaciologer kritiserat.
  Jag har de uppgifter jag nämnde men inte de data jag efterlyste.
  Apropå ditt klena svar. Det finns cirka 67000 glaciärer (i Indien nästan 10000). Du gör ingen reflektion över det jag nämnde. Det du länkade var om endast 80 glaciärer. Ger inte en så bra bild som möjligt av helheten. (Jämte tunnt underlag, där vi inte vet varför just de är valda, gäller data även en kort period där temperatur på 90-talet ökade p g a ökad solinstrålning p g a mindre moln och bestod t o m sista år i din graf. Men usla urvalet värst.)
  Det finns många glaciärer som smälter, men även många som växer. Enligt uppgifter växer nu många (jag har hört de flesta) glaciärer på Nya Zeeland [1], de i Alaska [2], de i Norge [3], glaciärer i Kanada [3], men även en del glaciärer på Himalaya [4] (de flesta i Indien har jag läst att glaciologer där menar).
  [1] http://nzphoto.tripod.com/south/04Glaciers.htm
  [2] http://www.adn.com/news/environment/story/555283.html
  (Länk ovan f ö en intressant artikel.)
  http://www.dailytech.com/Alaskan+Glaciers+Grow+for+First+Time+in+250+years/article13215.htm
  [3] http://www.dailytech.com/Glaciers+in+Norway+Growing+Again/article13540.htm
  [4] http://www.igsoc.org/journal/53/181/j06J045.pdf
  På vissa håll slutade glaciärer att minska senaste kalla fasen i PDO. Några började växa på 80-
  talet och andra har ändrat riktning de senaste åren.
  Svenska Storglaciären växer visst något sedan några år tillbaka. Den indiske glaciologen VK Raina sa 2007 till Hindustan Times:
  ”…out of 9,575 glaciers in India, till date, research has been conducted only on about 50. Nearly 200 years data has shown that nothing abnormal has occurred in any of these glaciers.
  It is simple. The issue of glacial retreat is being sensationalised by a few individuals, the septuagenarian Raina claimed. Throwing a gauntlet to the alarmist, he said the issue should be debated threadbare before drawing a conclusion.”

  Så finns det någon som vet om en glaciologs nära totalreviderande uppgifter eller uttalande?

 25. Magnus A

  Anders L. Den uppgift du kom med, omfattande 1.3 promille av alla glaciärer, har jag förresten sett Georg Monbiot referera till.
   
  🙂
   
  (Maggie, mitt långa inlägg med länkar sögs in i nåt filter; kan du rädda det??)

 26. ThomasJ

  Danne Nordling uppmärksammar oxo de 'bruna molnen':

  http://danne-nordling.blogspot.com/2009/01/bruna-moln-frvrider-vxthuseffekten.html#comments

  MvH/TJ