svedjebruk

Sot på tapeten

Nu har även SvD uppmärksammat frågan om sotpartiklarnas värmande effekt. Fast i samma artikel skriver man för säkerhets skull om andra partiklars förmåga av stänga ute värmen. ”En av de viktigaste är att vissa typer av partiklar i luften har en avkylande effekt, det vill säga de dämpar en del av den uppvärmning som koldioxiden   →

Redan de gamla grekerna

Enligt professor William Ruddiman kan den globala uppvärmningen spåras tillbaka till våra tidigaste förfäder. Med andra ord är det inte den industriella revolutionen som bär skulden till den ökande (?) temperaturen. William Ruddiman hävdar nämligen att det var de första jordbrukarna som med bl.a. svedjebruk lade grunden till dagens globala uppvärmning. De stora mängder koldioxid   →

Kodynga smälter glaciärer?

I dagens Svenska Dagbladet redogör Susanna Baltscheffsky för de nya rön som pekar på att Asiens bruna moln kan svara för upp till en fjärdedel av den globala uppvärmning vi sett under 1900-talet. De väldiga molnen uppstår vid eldning av biomassa – när människor bränner ved, kvistar och kodynga för att få energi till mat   →