svavelpartiklar

Kodynga smälter glaciärer?

I dagens Svenska Dagbladet redogör Susanna Baltscheffsky för de nya rön som pekar på att Asiens bruna moln kan svara för upp till en fjärdedel av den globala uppvärmning vi sett under 1900-talet. De väldiga molnen uppstår vid eldning av biomassa – när människor bränner ved, kvistar och kodynga för att få energi till mat   →