Klubbslag mot Telge Energi

I novembermörkret under IPCCs “Parisoffensiv” gäller det att ta vara på de glädjeämnen man kan finna. Ett sådant är energibolaget Telges fortsatta kontakter med Rättsväsendet.

Telge fig 1Telge Energi är ett energibolag utan egen produktion av el, med endast en liten underförening för vindkraft. Jag saxar från hemsidan: “Telge Energi har drygt 170 000 kunder och är ett oberoende elhandelsbolag som bara säljer el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten till privatkunder och företag. Vi har ingen egen elproduktion, vi köper vår el på den nordiska elbörsen NordPool.

Affärsidén är mycket tydlig, man vill förmedla elkraft till en nischmarknad av kunder med miljöengagemang.  Dessa skall attraheras av budskapet att de då gynnar de s k förnybara energikällorna. I detta fall godkänns även vattenkraft – om inte, vore tillgången för osäker. På KU har vi sedan 2012 rapporterat om Telges aggressiva marknadsföring och att den lett till rättstvister (länk 1, länk 2, länk 3 )

Efter många turer har Telges utnyttjande av klimatskrämsel, enligt en ny artikel I Svensk Energi lett till en fällande dom (länk ). Jag gottar mig med ett citat : ” Marknadsdomstolen fattat beslut som innebär förbud – kopplade till vite om en miljon kronor utifrån samtliga fyra yrkanden – för Telge Energi att i sin marknadsföring misskreditera konkurrenter. Detta vare sig det handlar om att smutskasta konkurrenter eller att spela på människors rädsla, oro och eller fruktan.” Har någon läst/hört om denna dom i en vanlig tidning, SvT eller SR?

Svensk Energi fortsätter ”TELGE ENERGI får inte längre använda sig av påståenden som ’medan våra konkurrenter fortsätter att sälja smutsig kolkraft är vi på Telge Energi först i Sverige med att ge alla våra kunder solkraft i sin elmix’ eller ’våra konkurrenter har kolkraft men vi ger solkraft till alla våra kunder’!”

Det är alltså straffbart att ”spela på människors rädsla, oro och eller fruktan”?! Eftersom detta är vad MSM, Greenpeace, WWF m fl ägnar sig åt mer eller mindre dagligen, kan vi för ett ögonblick förvånas. Hur kommer det sig att dessa klarar sig? Jag är förvisso inte jurist, men anar att förklaringen är att Telges brott består i att de ”smutskastar” och ”spelar på” i sina ansträngningar att sälja elkraft i enlighet med en affärsidé. Detta är alltså straffbart. Media och NGOs däremot försöker inte sälja något annat än just sitt budskap, och då klarar man sig. Det är ett fall av yttrandefrihet, bevars. Nog känns det aningen paradoxalt. Det är just dessa budbärare som skapat Telges affärsmöjligheter.

På Telges hemsida har inget hänt med de glada gröna bilderna och kundtillropen, men där finns en kommentar till domen:

Vi har idag blivit fällda i Marknadsdomstolen i målet Bixia AB mot Telge Energi med anledning av en reklamfilm samt en annons från 2013. Vi anser att det är av största vikt att alla får reda på att en av de största insatserna man kan göra för klimatet är att välja ett rent el bolag, vilket vi givetvis kommer fortsätta att kommunicera. Vi tar dock till oss domen och ber om ursäkt för att vi i en enskild annons använt en felaktig källa.

Bakgrunden till domen är ett utskick vi gjorde till våra kunder 2013 där vi informerade om att vi började erbjuda solkraft i alla våra avtal. I samma utskick framförde vi att våra konkurrenter hade smutsig el från kolkraft i sin elmix. Samma manér användes även i en annons. Tyvärr så var den källan vi hänvisade till gammal och därmed inte korrekt. En av våra konkurrenter uppmärksammade oss på detta då vi också valde att omedelbart dra in annonsen. Vi insåg alltså i efterhand att vi använt felaktiga uppgifter vilket givetvis inte ska hända igen.

Även om ordvalet i detta beklagande är lite tvetydigt, så kan vi nog hoppas på att Telge Energi hädanefter kommer att hålla sig inom lagens gränser när det gäller marknadsföring. Däremot finns väldigt lite hopp om att svenska MSM inom kort kommer att upphöra med ”att spela på människors rädsla, oro och eller fruktan” och måna om allsidighet och kritisk granskning inom klimatområdet.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Bara denna mening, ”…oberoende elhandelsbolag som bara säljer el från de förnybara energikällorna sol, vind och vatten…”, borde vara åtalbart, eftersom ett sådant utlovande förutsätter ett separat elnät. Det rätta begreppet är falsk marknadsföring, eftersom många i god tro väljer ett sådant alternativ, just på grund av sin naiva tro, att göra något gott för klimatet.

 2. Peter F

  Här har ni hela domen

  http://www.marknadsdomstolen.se/Filer/Avgöranden/Dom2014-9.pdf

 3. lennart bengtsson

  Hej

  Jag är oförmögen att förstå hur Telge lyckas separera de elektroner som kommer från förnybar energi från de som kommer från kärnkraft och fossil energi! När jag vid en liknande förfrågan från Vattenfall begärde ström från kärnkraftverk svarade man att detta inte var möjligt. Detta var givetvis det svar som jag förväntade mig.
  Det är helt inget annat än ett rent bedrägeri som Telge håller på med där man utnyttjar naiva människors djupa okunskap när det gäller landets elsystem parat med en klimatskräck som verkar ligga på samma nivå som rädsla för spöken.

 4. Peter Stilbs

  Synd om de människor, som av pseudoreligiösa skäl går på Telge’s marknadsföring. Är det dessutom inte ett kommunalt bolag ute i en gråzons träsk? Är verksamheten förenlig med kommunallagen?

 5. Janne

  Jag köper el av Vattenfall, där kan man välja vilken produktionsform man vill få sin el ifrån. Vatten- eller kärnkraft ger 0 öre i tillägg men väljer man vindkraft kostar det i mitt fall 1.52 öre per kWh i påslag.

  Kolla själv här:
  http://elavtalsguiden.vattenfall.se/

 6. #1 Björn, #3 Lennart
  Nej det är inte elektroner man skiljer på, utan det handlar om till vilket produktionsbolag betalningen går. Om fler än 7-8 % av konsumenterna skulle vilja ha enbart vindel skulle systemet spricka. I andra änden av skalan vet jag inte riktigt hur det går. Dvs om ingen vill ha t ex vindkraft – då tror jag det finns en politiskt riggad garanti som räddar vindkraftproducenterna förutom de gröna certifikaten.

  #4 Peter
  Jag trodde också att det var kommunalt = Södertälje, men när jag nu bläddrade runt på hemsidan hittade jag inget om detta – endast ”oberoende”.
  /C-G

 7. Hasse

  Vill man vara lite mera exakt så flyttas inte de enskilda elektronerna mer än bråkdelar av en millimeter. Det som kanaliseras genom ledningsnätet är ett pulserande elektriskt fält som byggs upp i kraftverkens generatorer. Mig veterligen går det inte att separera en enskild generators bidrag från helheten, varför löften om elektricitet med ett visst ursprung är kvalificerat struntprat.

 8. L

  Telge ägs av Södertälje kommun. Jag vet åtskilliga kunder som är övertygade om att dom får ren vindel, dom tror att det kopplas in via något ställverk…

 9. Lasse

  Telge energi säljer ren energi till lättlurade konsumenter med kampanjer som skall få barnen att få föräldrarna ändra avtalet. Jag trodde det var förbjudet att vända sig till barn med reklam?
  DI skriver om fynd av fossilfri gas.
  http://www.di.se/artiklar/2014/11/6/fossilfri-gas-kan-radda-planeten/
  Den ger väl samma utsläpp som fossilgasen?

 10. Lasse Forss

  C-G
  Du skriver ”Telges brott består i att de ”smutskastar” och ”spelar på” i sina ansträngningar att sälja elkraft i enlighet med en affärsidé.” Men nog måste det väl vara samma sak som när WWF skrämmer människor att bli fadder till isbjörnar. 100 kr/mån för varje björn. Nog är det en affärsidé. Rättsväsendet borde fälla all skrämselpropaganda som syftar till att berika sig.

 11. Bengt Abelsson

  De veckor när det är vindstilla i landet, är då Telge Energis kunder strömlösa?

 12. Thomas P

  Lennart #3 Det är mycket värre än så. Vi har växelström så det är samma elektroner som rör sig fram och tillbaka i ledningen, och vi får betala för dessa elektroner gång efter gång. (Om man inte är pedant som Göran Grimvall och konstaterar att eftersom elektroner är identiska är det ur kvantmekanisk synvinkel meningslöst att tala om ”samma” elektron).

 13. Joel

  Jag blir riktigt fascinerad och illa berörd av Telges yrkanden #27-29 på sidorna 10-11 i domen som Peter F länkar till i #2.

  Jag har inte bra möjligheter nu att klippa-klistra i pdf, men ta en titt.

 14. Lasse Forss 10:40
  Jo, du och jag tycker nog att det är ”affärsidé” som ”affärsidé”, men jag kan tänka mig att juristerna/lagen gör skillnad på Telges kommersiella verksamhet och WWFs ”ideella”. Vi tycker båda att det är förkastligt av WWF att ljuga om isbjörnarna. Det borde också vara avgörande om isbjörnarna verkligen ”får” hundralapparna eller om det blir kanslipengar till WWF. Notera att det är Marknadsdomstolen som dömt. WWF anses nog inte agera på en ”marknad”.
  En paradoxal sammanfattning blir att det är straffbart att ljuga & skrämmas om man säljer något för egen vinning, men som ideellt aktiv får man ljuga & skrämmas.
  /C-G

 15. latoba

  Janne # 5
  Det är väl ändå så att du inte vet var din el produceras. Tillägget för vindkraft som Vattenfall tar ut är väl ett bidrag till att täcka deras merkostnader för att bygga vindsnurror.

 16. Thomas P och Lennart B
  Oberoende av om det är AC eller DC, så är det inte så att vi köper elektronerna utan det är arbetet de uträttar vi betalar för. Det är dock inte värt att säga detta högt, ty då drabbas vi kanske också av arbetgivaravgift förutom elskatten!
  /C-G

 17. Olav Gjelten

  Jag börjar känna mig aningen uppgiven. Så gott som varenda person som skriver på den här bloggen fördömmer det omoraliska i att sprida lögner kring klimatet, men än så länge har mig veterligen ingen funderat något djupare på om det går att stoppa den här typen av lögnspridning genom att försöka få dessa personer fällda i domstol.
  Som det är i dag lär en hel ungdomsgeneration känna oro, sömnlöshet och apati till följd av klimathotare fått föra ut sitt djävulska budskap helt utan att de behövd ta några konsekvenser.
  Finns absolut ingen jurist som vill åta sig ett sådant mål?

 18. Peter F

  http://www.konsumentverket.se/Lagar–regler/Konsumentlagar/Marknadsforingslagen/

  WWFs isbjörnskampanj innefattar bl a erbjudande om björnvakter i Sibirien, dvs en tjänst. Teoretiskt skulle lagen kunna tillämpas på deras reklamkampanj under påstående att isbjörnarna inte alls är utrotningshotade pga AGW (vilket WWF påstår) och att WWFs uppgifter därmed är oriktiga.

 19. Joel

  Styckena 58, 59, 60, 61, 63, 65 och 70 i samma #2-länk är också en skrämmande titt in i antingen en svinaktigt opportunistisk värld, eller en i och för sig lika skrämmande titt in i en komplett hjärntvättad världsuppfattning.

  Jag blir matt.

 20. Lasse

  #19 Se denna och du blir schack matt!
  https://www.youtube.com/watch?v=rBEoweU5xGU&feature=youtu.be
  Räcker det?
  Förskolefröken-nej en professor!
  Eller vill du se ett drag till?

 21. Har någon någonsin prövat att anmäla WWF:s falska marknadsföring då? Om inte, kanske det är dags att försöka? Konsumentverket och Marknadsdomstolen kommer inte att agera utan att det finns en anmälan. Kanske kan flera personer slå sig ihop om en anmälan?

 22. ThomasJ

  Telge Energi är inte enbart kommunakägt, kommunen har borgat för stora belopp, flera 100 miljoner ska det vara. Tufft för invånarna i Södertälje att ha slikt i ryggsäcken och bubblan spricker när som helst.

  Mvh/TJ

 23. pekke

  Problemen hopar sig över EU:s energipolitik.

  Belgien kan få strömbrist:
  http://www.di.se/artiklar/2014/11/10/strombrist-hotar-miljoner-belgare/

  Tyskland oroar sig för vad som skall ske med Vattenfalls brunkol:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/kol_och_olja/article3862740.ece

  Storbritannien vet vi ju sen tidigare att deras elproduktion ligger på gränsen till kollaps.

  Ryssland gör sig mindre beroende av Europa i framtiden sen man ingått avtal om gas och kol till Kina:
  http://rbth.co.uk/business/2014/09/29/russia_china_agree_to_develop_siberian_coal_40187.html

 24. bom

  I början på 00-talet var jag kund hos Telge Energi. Så började de med det här tjafset och jag ringde och talade med VD. Jag vill minnas att han då hette Per-någonting. Karlen var fullkomligt obildbar. Han kunde inget om någonting och tyckte att kunderna skulle vara nöjda med att då och då få en på papp tryckt flytande kristalltermometer. Jag röstade med fötterna och sade upp mina två abonnemang. Det andra eländet är nätägarskapet. Där sitter vi ju fast med Fortum och det är ju ett dyrt nöje (ännu ett exempel på en misslyckad försäljning av en kommunalägd verksamhet), Nätavgiften är ofta tre gånger högre än förbrukningen. Allt detta har politikerna drabbat oss med. De tre systrarna Vattenfall-Eon-Fortum gnuggar händerna och öser bonusar över sina högre befattningshavare och nu vill DieselDoris ORmsson ge oss ännu högre kostnader och smarta vandrande black-outs. Arma land!

 25. Slabadang

  Det hela är så korkat så man svimmar!

  Hela systemet är skapat av idiotier. Det är självklart den som äger ansvaret för nätet som skall upphandla den el som kopplas in till nätet. Det är där makten och kontrollen över upphandlingen och distributionen faktiskt ligger. Att slutkunderna sedan skall få ”välja” är ju ett rent bedrägeri då alla tvingas köpa exakt den mix som ingår i nätet och har NOLL möjlighet att påverka mixen av den el som finns i uttaget.
  Skall man vara konsekvent så skall man extrahera både produktionspris och funktion till kunderna att spegla vindkraftens. Med andra ord så skall nätleverantören dra ner effekten i eluttaget hos den kund som valt vindkraft när det inte blåser och då skall det inte finnas någon kräm i uttagen heller. Tröttnar vindkraftens kunder så får de väl köpa riktig bas-el som alla andra och inte parasitera på sina grannar andra producenter och medborgare och inte heller skapa extrakostnader för det gemnsamma nätet.
  Så fort du släpper villkoren om att tillgång och efterfrågan skall styra ett marknadssystem så havererar skiten.

 26. Björn

  C-G Ribbing [16]; Jag skulle vilja förtydliga här, att de elektroner som man pratar om i ledningssammanhang, är mycket lokala. De oscillerar fram och tillbaka inom mycket små områden i ledningen. Folk har för sig att elektronerna strömmar i ledningarna som exempelvis vatten, vilket är fel. Det är våra egna elledningars fria elektroner, i våra hus ,som påverkas av den från generatorsidan utgående elektriska fältets våg, som nästan rör sig med ljusets hastighet. Detta E-fält som fortplantas till våra egna interna ledningars elektroner, är det enda bidrag som varje generator står för. Elektronerna i ledningarna möjliggör alltså att en elektisk fältvåg kan fortplantas från en generator till våra förbrukningsapparater.

 27. Lasse

  På tal om elleverantörerna och deras dominans.
  Energimarknadsinspektionen fick bakslag i domstol. Nu kan leveranserna bli betydligt dyrare för oss konsumenter:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article3862640.ece

  Nån som vet vad de strider om?

 28. Peter Stilbs

  Det finns en del läsvärt här http://en.wikipedia.org/wiki/Speed_of_electricity om elektrontransport.

  I likströmsfallet rör det sig typiskt om millimeter per timme och i växelströmsfallet om lägesoscillationer på mikrometerskala

 29. Argus

  #26 #28 m fl

  Om jag minns rätt:
  ’ledningselektronerna välla fram helt långsamt i metallen’ (Hallén)

  Men i en riktigt het gammal förbjuden glödlampa är det faktiskt betydligt snabbare!

 30. Lasse

  Tjatar lite om SMHIs havsvattenstånd.
  SMHI är behjälplig med en excelfil för att studera havsvattenståndet reducerad med landhöjningen för 14 stationer längs vår kust.
  Nu uppdaterar jag för 2013 och finner att de inte bibehåller tidigare års siffror.
  Nån justering görs-men inte helt förutsägbart.
  Nåväl värdet för år 2013 är 16,19 cm resp utjämnat 20,79 cm
  Samma värde för år 1886 är 0,85 cm resp utjämnat -1,07 cm

  Rakt av ca 20,8 cm på 128 år eller utjämnat 0,1625 cm per år.
  Inget spår av någon ökande tendens i dessa siffror.

 31. ThomasJ

  Och hjernevasken fortsätter i ökande omfång, se:

  http://www.regeringen.se/sb/d/19621/a/249770

  Kolla vilka/vem som är med… brrrr. 🙁

  Mvh/TJ

 32. Björn 12:50
  Jag skojade lite om vad Thomas och Lennart skrivit, men vad vill du ha sagt i din seriösa kommentar?
  Om jag skulle vara lika allvarlig, så betalar vi inte för enbart fältet. Detta finns där även om vi stänger av förbrukaren eller dra ut kontakten. Det först när vi också drar en ström, dvs förbrukar effekt = arbete, som vi behöver betala något annat än abbonemanget.

 33. Evert Andersson

  Linda Burenius Magnusson, VD för ett O2-bolag, tillsammans med Väder-Pär har också kommit undan med sina försäljningskampanjer för vindkraftandelar, genom att de förs som debattartiklar i skydd av yttrandefriheten. Detsamma gäller för Annika Helker Lundström, VD Svensk Vindenergi.

 34. Ingemar Nordin

  Tack C-G!

  Som redan påpekat här så är det ingen fysikalisk skillnad på elektronernas rörelse i den el som levereras. Helt uppenbart är att Telge Energi tillhör den lurendrejerimarknad som uppstått i och med klimathotet och som får sitt stöd från högsta politiska nivån samt av stormedia. Det är ju trevligt att se att åtminstone Telge Energi blivit fälld i domstol. De borde även bli av med sitt näringstillstånd på grund av sin marknadsföring på: http://www.telgeenergi.se/

  ”… Byta till ett rent elbolag”

  Om jag, mot all förmodan skulle ha tecknat ett avtal med denna kriminella organisation så skulle jag kräva att även distributionsnätet skall vara ”rent”. Annars kanske mina ”rena” elektroner beblandas med ”smutsiga” som kommer från kol och kärnkraft. Jag skulle vilja att just min konsumtion av el vore ”ren”. Det är ju det de utlovar.

 35. Björn Törnvall

  #24# Bom,

  Jag har samma erfarenhet av mitt samtal med den närmast religiöst vindkraftstroende vd:n på Telge Energi i början av oo-talet, som du. Ledde även i mitt fall till att jag röstade med fötterna och bytte bolag. Riktigt roligt blev det förra veckan, när en ung man ringde från Telge Energi och frågade varför jag inte ville vara kvar hos dem som kund, vilket jag var för många år sedan? När jag svarade, att jag inte kunde acceptera deras bluff med vindkraftselen och okunniga reklam för denna, svarade han mig, ” Jaha du föredrar alltså kärnkraft! Tja man får ju tycka som man vill här i landet!” En grundlagsfäst rättighet, som jag givetvis är djupt tacksam för, annars hade jag ju inte kunnat vända skojarna ryggen!

 36. Björn

  C-G Ribbing [32]; Självfallet är en förutsättning för begreppet ”elförbrukning” att en sluten strömkrets finns och därmed uppstår en förbrukning som är apparatens effekt gånger tid. Annars är det ju frågan om en ”tomgångsspänning” som är 230 V i våra hem. Men vad jag ville ha sagt var att elektronerna inte förflyttas från generator till förbrukande apparater, utan oscillerar med mycket små rörelser fram och tillbaka med frekvensen utmed ledningens längd. Elektronerna flyter alltså inte runt i kretsen. Det som får elektronerna att oscillera utmed ledningen är den energivåg som utbreder sig från generatorn, nära ljusets hastighet. Energin utbreder sig alltså via en våg som transmitteras via ledningselektronerna utan att förflytta dessa. Energin fortplantas således via elektriska laddningar utan att förflytta elektroner.

 37. Svend Ferdinandsen

  Jeg har ikke set at Nordpool sælger el fra specifikke leverandører såsom vindmøller eller vandkraft.
  De må have en særligt teknik til at skille den grønne og sorte el.

 38. En annan skojarmarknad är ursprungsmärkning.
  Om jag förstått saken riktigt kan vem som helst köpa ”ursprungsmärkning” och sälja vidare.
  Min elleverantör försökte lura på mig detta mot några öre extra. Som tur var gick det att välja bort.
  Vad är det för trams! El är väl alltid el?

 39. tty

  Lasse #9

  ”Den ger väl samma utsläpp som fossilgasen?”

  Ja givetvis. Den enda skillnaden är att proportionerna mellan kolisotoperna blir litet annorlunda. Men det begriper tydligen inte DI. De är så förhäxade av ”fossilt” = ont att de tar för givet att ”icke fossilt” = gott.