UNT refuserar igen

UNTloggaÅterigen nyttjar jag KUs utrymme för att publicera en text som UNT refuserat som insändare. Den UNT-ledare jag önskade kritiserar publicerades i tisdags, och var en beskrivning av den samlingsrapport från IPCC som redan diskuterats här. Så här skrev jag:

”Dagens huvudledare i UNT (4/11) är både förutsägbar och beklaglig. Förutsägbar, eftersom den är i linje med tidningens nyhetsvärdering, som blivit alltmer olycksbådande. Beklaglig, i den meningen att den systematiskt förtiger de sakliga invändningar som numera är vanliga i utländska media, och som rimligtvis borde vara av intresse för läsarna. Den måttliga globala temperaturökning på ca 0.7 oC som vi haft sedan 1880 har t ex upphört sedan mer än 15 år. Även IPCC har erkänt denna ”hiatus”, dvs ingen signifikant global temperaturökning har noterats sedan 1997. Har detta uppehåll överhuvud omnämnts i UNT? Internationellt diskuteras det livligt, och man noterar att IPCCs förutsägelser systematiskt överdrivit framtidens temperaturökning. Det hör till bilden att mer än 40 artiklar i efterhand presenterat förklaringar, delvis motstridiga, till varför inte verkligheten anpasssar sig efter IPCCs ”scenarior”. En av de medialt mest åberopade är att överskottsvärmen har gått direkt ner i djuphaven och där orsakat en omätbart liten temperaturhöjning. Den som skett i havsytan är nämligen för låg för att förklara skillnaden mella spådom och verklighet.

I ledaren sägs istället ”De senaste 30 åren (1983-2012) utgör den varmaste 30-årsperioden på jorden under minst 1 400 år” – vilket inte stämmer med verkligheten. Denna inkluderar den väldokumenterade medeltida värmeperioden. Påståendet är en spillra av det raka skaftet på ”Manns ishockeyklubba” som fanns i tidiga IPCC-rapporter. Stephen McIntyre och Ross McKitrick har dessutom i detalj påvisat felen i Manns utnyttjande av av träringsdata. Efter detta har IPCC slutat återge orginalkurvan, men tyvärr inte erkänt misstaget.

Idag har jag fått insändarredaktörens refuseringen: ”Är det felaktigheter i något som vi skriver i UNT så är det vanliga att man publicerar en rättelse. Men det är den avdelning som har gjort felet som har ansvar för det.
På ledarsidan tycks det en massa om en rad olika saker. Det är deras jobb att föra fram åsikter. Och det blir lite märkligt om man skulle ha polemik mot deras åsikter i alla frågor på insändarsidan.

Min slutsats är att UNT inte medger kritik mot den egna ledarsidan. Tidigare har man formulerat det som en princip att inte publicera kommentarer till utomståendes krönikor på denna tydligen fridlysta sida 4.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. bom

  Varför köpa en så usel tidning? Varför betala för att bli vilseförd???

 2. Ingvar

  Klent svar från UNT. Mycket klent. Goddag yxskaft

 3. Sigvard E

  UNT är en ointaglig CAGW-fästning. Mina försök att debattera i den tidningen har också avspisats. En gång fick jag först svaret att min artikel var för lång och att några av mina ”påståenden” bör förses med referenser. Det var lätt fixat. Nytt försök med referenser och inom tillåtet antal tecken besvarades kort och gott med ”vi tackar ändå nej”. Tror inte jag gör några fler försök.

 4. Peter F

  UNT en massa strUNT sa vi Studentvägen 24 på 70-talet

 5. Mediahusen anser sig som goda tolkare av det mesta för att inte säga allt. Man kan då undra varför dessa inte kan förstå varför deras upplagor hela tiden sjunker och varför just journalistkåren tillhör den yrkeskategori som folk år efter år har sämst förtroende för.
  Kan det vara så att de inte är lika bra som de tror sig vara?

 6. Ingemar Nordin

  Man kan ju fundera på varför en tidning som UNT är så rädda för en diskussion i ämnet? Varför denna rädsla? Varför detta krampaktiga fasthållande vid en fråga som de uppenbarligen har noll koll på vetenskapligt sett?

  Är de helt enkelt köpta av den gröna blobben och att tidningens ekonomi hänger på det? I så fall borde de låta blobben betala alltihop, och de kunde dela ut den som ett gratis reklamblad för Greenpeace och WWF istället.

 7. björn2

  Jag fattar det som att på ledarsidan skrivs politisk propaganda. Där kan, och ska, man inte förvänta sig att skribenten argumenterar sanningsenligt. Politik är en sorts religion, eller om det är tvärtom och alltså fiende till vetenskap. Undrar Peter F var med och finansierade min barndom? Jag bodde på Rackarberget och drog in en massa pengar genom att tigga tomflaskor av studenterna, som jag pantade.

 8. Ingemar 18:51
  Jag vet inte varför – men har intrycket att tidningen var öppnare för ett antal år sedan.
  Den har blivit mer och mer PK.
  Har du förresten noterat att UNT skall få en ny chefred -från ÖC!
  /C-G

 9. Man skulle kunna säga att de har bytt roll från att informera om verkligheten till att förkunna hur den borde vara. Media har tagit över kyrkans roll i det gamla Sverige.
  /C-G

 10. latoba

  Eskilstuna-Kuriren är tyvärr av samma skrot och korn som UNT. Aldrig ett ord om hiatus. Jag har skickat flera insändare om den uteblivna uppvärmningen de senaste 17-18 åren, men tidningen har inte tagit in någon av dessa.

 11. björn2

  Min hypotes om mänsklighetens svagheter och hur makten slår mot dessa.
  Det är kollektivismens kännetecken att den beskriver verkligheten utifrån teorin, kartan inte terrängen. Och vi vet ju att det finns en kraftig slagsida för sympatier åt kollektivistiska ideologier, vänster, i journalistkåren.
  Eftersom en kollektivist, definitionsmässigt, saknar förmåga att bilda åsikter självständigt, de är slavar under kollektivets ideologi, så går det inte att resonera med förnuftsargument mot en kollektivistiskt hållen ståndpunkt. Det spelar ingen roll om kollektivet är Jehovas vittnen, livets ord, WWF, försvarsmakten eller ett politiskt parti argument biter inte på de som underkastar sig ett kollektivs vilja. Jag tror det är en genetisk svaghet (styrka?) som politiker, präster och militärer (makthavare) utnyttjar för att ta kontrollen över annars friska individer. Man kan se fenomenet i sportsammanhang också. Vad UNT gör, liksom andra medier, är att rikta in sig på de som låter sig styras av auktoriteter, kollektivisterna, the sheeple, och ge upp individualisterna. Helt enkelt för att individualisterna (skeptikerna) nu kan lättare kan dubbelkolla (internet) vad medier skriver och vi ser att väldigt mycket är nonsens. Man nöjer sig med den troende skocken som kan hanteras med små resurser, en hund kan valla dussintals får.
  Här har vi förklaringen till varför så få skeptiker är vänstersympatisörer, och så många skeptiker är libertarianer. Och Varför libertanianer aldrig lyckas bilda partier, de är individualister som ogärna organiserar sig som politiska partier, toppstyrda maktbyråkratier. I en demokrati bestämmer hundra pappskallar över 10 genier. Det vore intressant att veta hur många som röstade på det minst dåliga partiet i riksdagsvalet, man röstar på ett få en örfil för att slippa ett knytnävsslag.
  Det vi ser är alltså en uppdelning av samhället i troende vs icke troende.
  Skeptiker mot auktoritetsdyrkare.
  Vad framtiden hotar med är:
  Vi kommer se hårdare tag mot icke troende i skolan, i offentliga miljöer, i storföretag.
  Vi kommer se hårdare lagstiftning mot yttrandefrihet och åsiktsfrihet.
  Kanske kommer vi tvingas prenumerera på en godkänd dagstidning precis som vi tvingas finansiera public service.
  Vi kommer se censur av internet och krav på licens för att publicera bloggar etc, avgifter, böter osv.
  Vi kommer se anställda avkrävas trosförklaringar där man svär lojalitet mot politiskt korrekta värdegrunder, avsteg betyder avsked.
  Vi kommer se mer fejkade nyheter om hotande invasioner, ubåtar, flygplan, drönare, hotande terrordåd, hotande klimatkatastrofer, hotande sjukdomsepidemier kanske tom hotande rymdinvasioner om dom blir riktigt desperata.
  Hoppet står till tidningsdöden, tv-döden och radio-döden, att de snabbt åldrande vallhundarna tappar sin kraft över människofåren och att fåren blir nyfikna på vad som finns utanför fållan, och värdesätter friheten högre än säkerheten bakom stängslet. Fåren måste välja om dom ska tro på att frihet är så farligt som politikerna säger, om ebola, ISIS, alqaida, rasister, sjukdomar, verkligen lurar bakom varje buske. Gammelmedia kommer fortsätta försöka skrämma så många som möjligt att stanna i fållan.

 12. Holmfrid

  I går redovisades under Folk och Försvars SVT Forum den stora regeringsrapporten om ”Globala trender till 2025” med fokus på för Sverige intressanta frågor.
  Där konstateras att fossila energin i världen är 87% och växande – främst i länder utanför OECD (BRIC). Här finns inget intresse för klimatfrågan som styrande för politiken. Förnyelsebart är 2%!!!
  Märkligt att inte UNT, DN, SvD m fl noterat detta.
  EU verkar vandra ut i ett Ingenmansland i klimatfrågan – tragiskt. Kinas enda bekymmer verkar vara den usla luftkvalitén i storstäderna.

 13. Holmfrid #12
  Intressant , sas detta i TV och ingen rättrogen kommenterade??
  /C-G

 14. C-E Blohm

  För att nå framgång i frågan så är det väl två saker man kan göra . Skriva en debattartikel eller en insändare. En debattartikel kan ju vara väldigt svår att få publicerad beroende på konkurrens med många andra ifråga om aktualitet, positioni samhället, mm.
  En insändare som har innehållet visat i i inlägget men utan direkta hänsyftningar på deras ledarsida bör dom få mycket svårt att avvisa. Vill ni få framgång med opinionsbildning gäller det väl ibland att vara taktisk även om det kanske kan ta emot.

 15. När jag bodde i Uppsala, retade jag mig på att UNT:s ledarredaktion ofta skrev okunnig propaganda om klimatfrågor. En gång skrev jag till och med ett mejl till chefredaktören och föreslog att de skulle läsa på lite och skaffa sig kunskaper. Men det var de inte intresserade av, och är det fortfarande inte, tydligen. Det kanske är samma chefredaktör fortfarande?

  Fast de är ju inte unika på något sätt. Alla ledarredaktioner i Sverige föredrar att ha mer åsikter än kunskaper om klimatfrågor. Och de har väl så lite naturvetenskapliga kunskaper att de knappast ens kan sätta sig in i det. Det är bara graden av propaganda som skiljer olika ledarredaktioner åt. Några egna tankar brukar inte finnas, utan bara samma vanföreställningar om vad IPCC har skrivit och ett totalt ignorerande av att det finns mycket kritik mot IPCC. Värst är nog inte UNT, utan Aftonbladet.

 16. C-E Blohm 22:34,
  Det ligger mycket i vad du säger, men min erfarenhet är att om UNT inte vill, så har de inga svårigheter att vägra publicera. Jmf med Sigvards kommentar ovan.
  Å andra sidan tycker jag det är viktigt att upplysa UNTs läsare när tidningen vilseleder – även om det försämrar oddsen. Jag har tidigare lyckats få in enstaka debattartiklar och insändare,senast hösten 2013. Jag vill minnas att det då var en annan insändarredaktör.

 17. bom

  #15
  Orsaken till att UNT värvar ny chef från Corren är att den gamla efterträtt fru Hamilton som ny chef för förvillarhuvudorganet SVT. Det är lönsamt att förvilla m a o!

 18. Slabadang

  Hur man testar en hypotes:

  Wherever possible there must be independent confirmation of the “facts.”

  Encourage substantive debate on the evidence by knowledgeable proponents of all points of view.

  Arguments from authority carry little weight — “authorities” have made mistakes in the past. They will do so again in the future. Perhaps a better way to say it is that in science there are no authorities; at most, there are experts.

  Spin more than one hypothesis. If there’s something to be explained, think of all the different ways in which it could be explained. Then think of tests by which you might systematically disprove each of the alternatives. What survives, the hypothesis that resists disproof in this Darwinian selection among “multiple working hypotheses,” has a much better chance of being the right answer than if you had simply run with the first idea that caught your fancy.

  Try not to get overly attached to a hypothesis just because it’s yours. It’s only a way station in the pursuit of knowledge. Ask yourself why you like the idea. Compare it fairly with the alternatives. See if you can find reasons for rejecting it. If you don’t, others will.

  Quantify. If whatever it is you’re explaining has some measure, some numerical quantity attached to it, you’ll be much better able to discriminate among competing hypotheses. What is vague and qualitative is open to many explanations. Of course there are truths to be sought in the many qualitative issues we are obliged to confront, but finding them is more challenging.

  If there’s a chain of argument, every link in the chain must work (including the premise) — not just most of them.

  Occam’s Razor. This convenient rule-of-thumb urges us when faced with two hypotheses that explain the data equally well to choose the simpler.
  Always ask whether the hypothesis can be, at least in principle, falsified. Propositions that are untestable, unfalsifiable are not worth much.

  Consider the grand idea that our Universe and everything in it is just an elementary particle — an electron, say — in a much bigger Cosmos. But if we can never acquire information from outside our Universe, is not the idea incapable of disproof? You must be able to check assertions out. Inveterate skeptics must be given the chance to follow your reasoning, to duplicate your experiments and see if they get the same result.

  In addition to teaching us what to do when evaluating a claim to knowledge, any good baloney detection kit must also teach us what not to do. It helps us recognize the most common and perilous fallacies of logic and rhetoric. Many good examples can be found in religion and politics, because their practitioners are so often obliged to justify two contradictory propositions.

 19. Slabadang

  Carl Sagan igen med regler för debatt:

  ad hominem — Latin for “to the man,” attacking the arguer and not the argument (e.g., The Reverend Dr. Smith is a known Biblical fundamentalist, so her objections to evolution need not be taken seriously)

  argument from authority (e.g., President Richard Nixon should be re-elected because he has a secret plan to end the war in Southeast Asia — but because it was secret, there was no way for the electorate to evaluate it on its merits; the argument amounted to trusting him because he was President: a mistake, as it turned out)

  argument from adverse consequences (e.g., A God meting out punishment and reward must exist, because if He didn’t, society would be much more lawless and dangerous — perhaps even ungovernable. Or: The defendant in a widely publicized murder trial must be found guilty; otherwise, it will be an encouragement for other men to murder their wives)

  appeal to ignorance — the claim that whatever has not been proved false must be true, and vice versa (e.g., There is no compelling evidence that UFOs are not visiting the Earth; therefore UFOs exist — and there is intelligent life elsewhere in the Universe. Or: There may be seventy kazillion other worlds, but not one is known to have the moral advancement of the Earth, so we’re still central to the Universe.) This impatience with ambiguity can be criticized in the phrase: absence of evidence is not evidence of absence.

  special pleading, often to rescue a proposition in deep rhetorical trouble (e.g., How can a merciful God condemn future generations to torment because, against orders, one woman induced one man to eat an apple? Special plead: you don’t understand the subtle Doctrine of Free Will. Or: How can there be an equally godlike Father, Son, and Holy Ghost in the same Person?

  Special plead: You don’t understand the Divine Mystery of the Trinity. Or: How could God permit the followers of Judaism, Christianity, and Islam — each in their own way enjoined to heroic measures of loving kindness and compassion — to have perpetrated so much cruelty for so long? Special plead: You don’t understand Free Will again. And anyway, God moves in mysterious ways.)

  begging the question, also called assuming the answer (e.g., We must institute the death penalty to discourage violent crime. But does the violent crime rate in fact fall when the death penalty is imposed? Or: The stock market fell yesterday because of a technical adjustment and profit-taking by investors — but is there any independent evidence for the causal role of “adjustment” and profit-taking; have we learned anything at all from this purported explanation?)

  observational selection, also called the enumeration of favorable circumstances, or as the philosopher Francis Bacon described it, counting the hits and forgetting the misses (e.g., A state boasts of the Presidents it has produced, but is silent on its serial killers)
  statistics of small numbers — a close relative of observational selection (e.g., “They say 1 out of every 5 people is Chinese. How is this possible? I know hundreds of people, and none of them is Chinese. Yours truly.” Or: “I’ve thrown three sevens in a row. Tonight I can’t lose.”)
  misunderstanding of the nature of statistics (e.g., President Dwight Eisenhower expressing astonishment and alarm on discovering that fully half of all Americans have below average intelligence);

  inconsistency (e.g., Prudently plan for the worst of which a potential military adversary is capable, but thriftily ignore scientific projections on environmental dangers because they’re not “proved.” Or: Attribute the declining life expectancy in the former Soviet Union to the failures of communism many years ago, but never attribute the high infant mortality rate in the United States (now highest of the major industrial nations) to the failures of capitalism. Or: Consider it reasonable for the Universe to continue to exist forever into the future, but judge absurd the possibility that it has infinite duration into the past);

  non sequitur — Latin for “It doesn’t follow” (e.g., Our nation will prevail because God is great. But nearly every nation pretends this to be true; the German formulation was “Gott mit uns”). Often those falling into the non sequitur fallacy have simply failed to recognize alternative possibilities;

  post hoc, ergo propter hoc — Latin for “It happened after, so it was caused by” (e.g., Jaime Cardinal Sin, Archbishop of Manila: “I know of … a 26-year-old who looks 60 because she takes [contraceptive] pills.” Or: Before women got the vote, there were no nuclear weapons)
  meaningless question (e.g., What happens when an irresistible force meets an immovable object? But if there is such a thing as an irresistible force there can be no immovable objects, and vice versa)

  excluded middle, or false dichotomy — considering only the two extremes in a continuum of intermediate possibilities (e.g., “Sure, take his side; my husband’s perfect; I’m always wrong.” Or: “Either you love your country or you hate it.” Or: “If you’re not part of the solution, you’re part of the problem”)

  short-term vs. long-term — a subset of the excluded middle, but so important I’ve pulled it out for special attention (e.g., We can’t afford programs to feed malnourished children and educate pre-school kids. We need to urgently deal with crime on the streets. Or: Why explore space or pursue fundamental science when we have so huge a budget deficit?);

  slippery slope, related to excluded middle (e.g., If we allow abortion in the first weeks of pregnancy, it will be impossible to prevent the killing of a full-term infant. Or, conversely: If the state prohibits abortion even in the ninth month, it will soon be telling us what to do with our bodies around the time of conception);

  confusion of correlation and causation (e.g., A survey shows that more college graduates are homosexual than those with lesser education; therefore education makes people gay. Or: Andean earthquakes are correlated with closest approaches of the planet Uranus; therefore — despite the absence of any such correlation for the nearer, more massive planet Jupiter — the latter causes the former)

  straw man — caricaturing a position to make it easier to attack (e.g., Scientists suppose that living things simply fell together by chance — a formulation that willfully ignores the central Darwinian insight, that Nature ratchets up by saving what works and discarding what doesn’t. Or — this is also a short-term/long-term fallacy — environmentalists care more for snail darters and spotted owls than they do for people)

  suppressed evidence, or half-truths (e.g., An amazingly accurate and widely quoted “prophecy” of the assassination attempt on President Reagan is shown on television; but — an important detail — was it recorded before or after the event? Or: These government abuses demand revolution, even if you can’t make an omelette without breaking some eggs. Yes, but is this likely to be a revolution in which far more people are killed than under the previous regime? What does the experience of other revolutions suggest? Are all revolutions against oppressive regimes desirable and in the interests of the people?)

  weasel words (e.g., The separation of powers of the U.S. Constitution specifies that the United States may not conduct a war without a declaration by Congress. On the other hand, Presidents are given control of foreign policy and the conduct of wars, which are potentially powerful tools for getting themselves re-elected. Presidents of either political party may therefore be tempted to arrange wars while waving the flag and calling the wars something else — “police actions,” “armed incursions,” “protective reaction strikes,” “pacification,” “safeguarding American interests,” and a wide variety of “operations,” such as “Operation Just Cause.” Euphemisms for war are one of a broad class of reinventions of language for political purposes. Talleyrand said, “An important art of politicians is to find new names for institutions which under old names have become odious to the public”)
  Sagan ends the chapter with a necessary disclaimer:

  Like all tools, the baloney detection kit can be misused, applied out of context, or even employed as a rote alternative to thinking. But applied judiciously, it can make all the difference in the world — not least in evaluating our own arguments before we present them to others.

 20. Jalle

  Varför nöja sig med en replik till en ledare i en skittidning som UNT? Skicka in den som en debattartikel till samtliga dagstidningar i Sverige. Det du tar upp behöver nå fler än läsarna av den numera lövtunna dagstidningen från UNT.

 21. Thomas P

  Stackars Ribbing. Förstår inte folket på UNT hur betydelsefull han är så de omedelbart tar in allt han skriver. Allvarligt talat, hur ofta tar någon dagstidning in repliker på ledarartiklar, med visst undantag för replik av personer som blivit direkt angripna?

 22. Sigvard E

  I dagens Vestmanlands läns tidning, VLT finns tecken på en viss tolerans mot oss ”skeptiker”. VLT får nu anses tillhöra den grupp som tar journalistiskt ansvar på debattsidan, i sällskap med Norrtelje tidning och Västerbottenskuriren. Den senare gav mig i förra veckan hela 6 600 tecken + väl vald illustration. Helsida!
  Håller det på att ljusna?

 23. Thomas P #21
  Det är inte alls ovanligt att dagstidningar på insändarplats ta’r in repliker på vad som skrivits i en ledare.
  Dock brukar man då försäkra sig om sista ordet genom ett svar: ”NN-bladet kommenterar…”.
  Jag tycker inte synd om mig själv, men däremot beklagar jag att UNTs läsare får en så vinklad bild av klimatfrågan både på nyhetssidorna och på ledarsidan.
  /C-G

 24. Jacob_UK

  SVT har ju utsett en ny boss efter Eva Hamilton. Hon heter Hanna Stjärne och är chefredaktör för UNT.
  Så Erika Bjerström och alla hennes lågutbildade och vidskepliga groupies bland SVT:s journalister kan andas ut. Åsiktsfascismen vid SVT och den despotiskt censurerade kommentarsfunktion vid SVT Opinion kommer att stärkas och utvecklas.

  SVT har tidigare kört med memen ”Gör din röst hörd. Alla ska känna sig trygga. [sic] Här är du välkommen att fritt uttrycka dina åsikter. Men du måste vara beredd att bli emotsagd.” Men emotsagda vill absolut inte SVT:s debattkommissarier bli. Debattfröknarna kan alltså fortsätta hoppa in i debatterna på ett fullkomligt makalöst sätt och ”hyfsa debatten”, stryka inlägg och stänga av kvalificerade debattörer för gott. Hanna Stjärne är uppenbarligen rätt kvinna att leda censureringsmaffian och åsiktsfascismen i vidskeplighetspalatset vid Oxenstiernsgatan. Fåren på Gärdet bräker i alla tonarter.

 25. Joel

  #11:
  ”Vi kommer se mer fejkade nyheter … kanske tom hotande rymdinvasioner om dom blir riktigt desperata.”

  Tja… veganerna har ju redan invaderat de flesta kostinstanserna…