Klimatanpassningsportalen – ytterligare ett av dessa statliga klimatprojekt

Klimatanpassningsportalen är ett av dessa projekt som skattemedel vräks över. Här finns inga tveksamheter om pengar – det handlar ju inte om våra gamla ska få eller inte få ett halvt ägg till frukost. SMHI är ansvarig för portalen där ett antal myndigheter är med. Så här skriver man själva:

Klimatanpassningsportalen drivs och förvaltas av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning. Kunskapscentrumet är inrättat vid SMHI, på regeringens uppdrag…. Portalen bygger på ett samarbete mellan sjutton statliga myndigheter i samverkan med Sveriges kommuner och landsting. Myndigheterna är ansvariga för sina specifika expertområden….. På portalen finns information om hur klimatet förändras….

Så jag börjar leta efter denna information om hur klimatet ”förändras”. Att den globala uppvärmningen avstannat i 15-18 år beroende på mätserie måste väl ändå stå någonstans. Men icke – jag hittar det inte. Istället talas bara om en kommande gigantisk uppvärmning: ”under vintern, mellan 2 och 9 grader vid slutet av seklet.”  Detta sägs bygga på IPCC scenarie RCP4.5 och RCP8.5.  SMHI har sedan tagit fram nya regionala klimatmodeller som ska bevisa detta.

IPCCar5_fig_spm_7-640x302Figur 7 från IPCC AR5 Summary for Policymakers

Men både IPCC:s klimatmodeller och SMHI:s är ovaliderade. De har aldrig validerats mot verkligheten. De kallas inte ens för prognoser utan scenarier. Klimatmodellerna har tidigare haft till 95% fel. Jämfört med satellitmätningar (UAH) har de till 98% haft fel.

CMIP5-90-models-global-Tsfc-vs-obs-thru-2013

 

Kevin Trenberth, kanske mest känd för sin i haven gömda saknade värme, har varit huvudförfattare av IPCC dokument och deltog också som ”review editor” av IPCC AR5. Han säger: We do not have reliable or regional predictions of climate. Det är samme Trenberth som i de läckta Climategate mailen skrev: The fact is that we can’t account for the lack of warming at the moment and it is a travesty that we can’t.

cn_single_plot_diff_tas_rcp85_2071-2100_ANN_europe

SMHI:s karta om temperaturens förändring enligt scenarie RCP8.5

Här bygger Sverige upp ett helt centrum som bygger på underlaget regionala modeller som är värdelösa som prognoser. Myndigheter ska fatta (vansinniga) beslut baserat på ingenting. Rimligt vore att spara pengarna och inte göra någonting på 20-30 år. Visar det sig att modellerna stämmer och kan valideras så kan man satsa pengar. En anpassning till dagens klimat kan göras redan idag.

Klimatanpassningsportalen skriver:  I framtiden kan värmeböljor i Sverige inträffa betydligt oftare jämfört med idag….Temperaturer på 40°C kan bli aktuella vart tjugonde år i södra Sverige…..Senare års forskning har påvisat att varma perioder leder till ökad dödlighet även i Sverige.

Och hur ser verkligheten ut? Har det varit mer rekordvärme de senaste decennierna? Då våra koldioxidutsläpp påstås ha höjt temperaturen. SMHI har en sida där våra svenska rekord visas. Här är årtalen för det svenska värmerekorden. Jan – 1973, feb – 1961, mars – 1968, april – 1993, maj -1892, juni – 1947, juli – 1933, aug – 1975, sep – 1975, okt – 1995, nov – 1968, dec – 1977. Alltså inte ett enda värmerekord sen 1993. Verkligheten är klimatmodellerarna värsta fiende.

Varje län har gjort sin egen utredning om klimatanpassningar och riskbilder. Uppdraget läggs ut på Sveriges Geotekninska Institut (SGI) som gör utredningen tillsammans med SMHI. Även här flödar skattepengar över SMHI. Inte troligt att de skulle såga av den gren de sitter på och säga att klimatförändringarna till största delen är naturliga.

Vi tar ett exempel på en utredning – Södermanlands län. Så här skriver man i förordet:

, men genom kombinationer av klimatmodeller i s.k. ensembler har de
sammantaget visat en förbluffande träffsäkerhet i att återskapa historiska klimatförhållanden
som stämmer väl med gjorda observationer …..Inget tyder idag på att förändringarna bromsar upp.

Men att få en modell att kunna följa historiska värden säger ingenting om framtida prognosvärde, absolut ingenting. Att kombinera modeller i ”ensambler” säger heller inte att prognosvärdet ökar. Alla modellerna baseras på samma principer och grundmodeller. De fel i havströmmar och molnbildning som existerar gäller ALLA modeller då man inte klarar att avbilda detta korrekt. Dessa problem visas tydligt när över 95% av alla modeller missat att förutsäga att globala uppvärmningen skulle avstanna.

I fråga om havsytans höjning nöjer sig inte utredningen med IPCC:s (AR4) slutsats om 18 – 59 cm höjning till år 2100, se tabell 7-2. Här tar man med många olika lokala förslag. Varför duger inte IPCC här? Lite patetiskt blir det när man som källa istället för IPCC har Rummukainen och Källén och som resultat ”det kan röra sig om en meter de närmaste hundra åren”. Vi vet att SMHI varit inblandad i utredningen. I utredningen använder man sig sen inte av IPCC:s värden utan det mer alarmistiska en meter. Södermanland har också en landhöjning om ca 45 cm/100 år.

Att göra en riskutredning baserat på dagens väder och variation kan vara bra. Så allt är inte bortkastat. Men att satsa stora pengar på ett osäkert framtidscenario och låtsas att detta är en ganska säker prognos duger inte. Det är grovt slöseri med våra skattemedel.

Spindeln i detta statliga nät är SMHI med dess Rossby Centre. Det är de som tar fram regionala klimatscenarierna. Men det är också SMHI som förtiger de mycket stora osäkerheterna och att dessa scenarier inte går att använda som prognoser.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  Dax med en JO anmälan?
  Jag funderar på vad som bör göras för att få upp dessa frågor på en högre nivå.
  Är inte JO rätt instans?
  Att som enskild jaga fel i olika projekt , texter och debattartiklar, som jag försöker göra, är lite av den lilles kamp mot jätten.
  SMHI har en hel del om klimatet som bör rensas på allt som inte är nyanserat. Chattet i veckan visade hur få som engagerar sig i frågan!

 2. Slabadang

  SMHIs kristallkula!

  På fullt allvar hävdar Bärring att det är de olika utsläppsscenarierna som är osäkra och inte de lokala klimatscenarierna som följer.

 3. Peter Stilbs

  Ja, det är många som ska försörjas.

 4. Ann LH

  Bra! Droppen urholkar sten heter det ju. Förr eller senare kommer de här insikterna att sippra ut till den allmänna samhällsdebatten. Att den en dag kommer att påverka även de mest troendes medvetande är nog inte så sannolikt.

 5. Klimatmodellerna är ju testade mot verkligheten och befunna att inte stämma. Påståendet att de har en förbluffande träffsäkerhet när det gäller i att återskapa historiska klimatförhållanden måste väl vara en ren lögn? Klimatmodellerna är ganska dåliga på att modellera den globala medeltemperaturens historiska utveckling och ännu sämre på allt annat.

  Alla modellmakare borde veta att det inte går att använda globala modellresultat som gränsvärden för regionala modeller med finare upplösning. Ändå är det precis vad som görs. Visst får man utdata på det viset, men det är rent skräp som inte kan användas för några prognoser.

 6. Björn

  Jag håller med om att man borde vänta 20-30 år utan att göra någonting. Vi har nu alla möjligheter framöver att observera utvecklingen med ny modern teknik som satelliter och annan avanserad mätteknik. Att omforma samhället med ledning av horoskopliknande metoder, är inte värdigt något samhälle. Våra skatter skall inte plottras bort på grund av okunnighet och idealitet, utan de skall användas med respekt för medborgarna.

 7. Lars Cornell

  Det är bra Per att du tar upp det här som blivit till en lekstuga med våra skattepengar. Tendensen är densamma i SVT Mitt I Naturen. Många retade sig på den okunnighet som blottlades i torsdagens program Avsnitt 2. Jag skrev ett brev till dem och föreslog kvalitets- och kunskapshöjande åtgärder.
  http://www.tjust.com/vit/2014/mittinaturen-2.pdf

  #1 Lasse. Eländet är JO-anmält. Men JO tog inte upp det utan att ange orsak.
  http://www.tjust.com/vit/2014/vit-jo20140820.pdf
  Fast det kanske är värt ett nytt försök nu.

 8. Lasse

  SGI beställer dessa rapporter av SMHI som gör enskilda rapporter för varje län.
  Samma innehåll förutom en del specifika uppgifter som anpassas till resp län.
  Kollade siffrorna för Stockholms län-där har SMHI/Rossby spårat ur helt!
  IPCC ligger efter 😉
  Kanske därför min kommun lägger kajer på 2 m nivå?

  Jag vet inte om man blir lugnad av den avslutande kommentaren:
  ”Det pågår för närvarande forskning vid SMHI, med nya klimatscenarier, vilket väntas leda till nya resultat under 2013. ”

 9. LBt

  En trendlinje avseende de senaste 15 åren och i UAH:s dataserie pekar på en temperaturstegring om ca 0,22 C eller en nära dubbelt så snabb utveckling spm den vi sett under 1900-talet. Nu tycker SMHI säkert att man bör använda lite längre serier så låt oss välja 30 år. Detta ger temperaturstegringen ca 0,5 C eller en ännu snabbare utveckling.

  Till dess vi ser mindre dramatiska siffror finns det goda skäl att följa utvecklingen om man har intressen och ansvar för tidsperspektiv bortom den egna bekvämligheten.

 10. Lasse

  Vassego:
  http://www.woodfortrees.org/plot/uah/from:1978/plot/uah/from:1978/trend

  0,4-0,5 grader sen 1978.
  Vi följer utvecklingen med spänning!

  2 grader på 120 år!

 11. Slabadang

  Lbt!

  ”En trendlinje avseende de senaste 15 åren och i UAH:s dataserie pekar på en temperaturstegring om ca 0,22 C eller en nära dubbelt så snabb utveckling som den vi sett under 1900-talet.”

  Que??

  18 år HELT UTAN global uppvärmning som utgör mer än en halv ”klimatperiod” är vad som gäller. Att flytta målstolparna vartefter bevisar ju vilken pseudovetenskap du företräder. Att vi under samma period ”släppt ut” en tredjedel av all mänsklig CO2 sedan 1750 befäster väl den extremt tydliga motsägelsen till CAGW.

 12. lennart bengtsson

  Jag vill bara framhäva att IPCC angivit en global uppvärmning på 1.5-4.5°C för en fördubbling av växthusgaseffekten utan att ens ange ett mest sannolika värde! Härvid medges att osäkerheten idag är sämre än den som redovisades för 35 år sedan. Observationer hittills, där vi redan uppnått en 80% ig ökning, anger att uppvärmningen snarare ligger under det lägsta värdet i intervallet vilket framgår av Per Welanders karta. Detta är välkänt för SMHIs forskare.
  Det är därför GRAVT MISSVISANDE att ange detaljerade kartor över ett antaget framtida tillstånd då detta tveklöst kommer att missförstås av läsarna samt av ivriga kommunala planerare. I rådande läge bör man därför följa sitt goda omdöme och även beakta den ekonomiska hållbarheten. Detta innebär att tsv avvakta den framtida utvecklingen. Kommunerna behöver i första hand sina resurser för att bl a finansiera den stora invandringen.

  Lennart Bengtsson

 13. Slabadang

  Cornell!

  Bra litet PM! Redan för två år sedan insåg jag att våra statliga kontrollinstanser bara är potemkinkulisser. JO JK och GRN är bara uppriggade för att låtsas kritiskt granska och ställa till ansvar. Våra grundlagar är vad som utgör det stora problemet och vi har INGEN funktion som ersätter vad en konstitutionell eller författningsdomstol skulle kunna fylla. Inget annat än majoriteter i utskott kan upprätta hearings med olika parter så systemet är hermetiskt instängt från granskning annat än på politikernas villkor eller journalisters intresse.

  SVT/SR har dessutom en speciell uppgörelse med GRN angående klimatpropagandan det innebär att sjuklöverns politiker i GRNs styrelsen har givit tillstånd för den ensidiga propagandan. Tyvärr så lever vi i ett land vars grundlagar i sitt fundament är byggd efter DDR snitt. Allmänheten är helt och hållet beroende av att gå via sina partiindustriella kanaler och alla alternativa vägar är stängda. Jag beskriver det som ett inflytelse och maktmonopol som kontrolleras av partiindustrin. Medborgarrätten är satt på undantag och existerar inte vad gäller kritisk granskning och ansvarsutkrävande. Vi har ju fått erfara de svinfötter som stuckit fram från etablissemanget i hur de hanterar klimathotskritiker och SD genom systematiska demokratiska övergrepp trakasserier uteslutningar och förföljelser. Det stinker Stalinism långan väg!!

 14. LBt

  Lasse,
  2 C på 120 år eller hela det temperaturintervall jordens 100000-åriga klimatcykel naturligt pendlar mellan på en tidsrymd motsvarande vad som idag skiljer oss från de osannolika uppoffringar våra förfäder gjorde när vår lands gränser huvudsakligen fastställdes.
  Slabadang,
  för att få till den ”uteblivna” temperaturökning ni lutar ert frosseri mot flyttar ni den ena stolpen 1 år varje år dvs så att ni alltid har med 1998. så har nu gjort i mer än 6 år. Jag har åtminstone vänligheten att visa på ett tidsintervall där 1998 finns med och där temperaturstegringen är ännu snabbare än de senaste 15 åren. För övrigt är det Per W som ovan frågade efter dessa 15 åres utveckling.

 15. Sten Kaijser

  Snälla LBt,
  har du inte förstått att det som oroar IPCC inte är en snabb och farlig uppvärmning utan den allt längre pausen. Det spelar ingen roll vilka tidsperioder du använder – det är pausen som är det stora hotet.

  Förr eller senare kommer ett stort land att säga att ”det finns inget klimathot”.

 16. LBt,

  Ja, det är bruklig praxis att ta med mer data allteftersom mer data blir tillgänglig. Och pausen blir alltså längre ju längre den varar.

  Och vad jag vet är det bara du som försöker dra långa raka streck extrapolerade i många 1000-tals år baserat på några mycket korta streck man kunnata plocka …. och tom kallar sådant ’påverkan per år’! Nästan alla andra påpekar att sådant är trams och att framtiden inte låter sig förutsägas vare sig med slika raka streck eller komplicerade datorsimuleringar som hittills misslyckats mest hela tiden.

 17. Lasse

  #13 0,5 grader under en period då befolkningen dubblats och fattigdomen halverats.
  Det oroar mig mer att detta skall ligga till grund för ändringar i den utvecklingen!

  Klimatanpassningsportalen bjuder på olika åtgärder av vilka vissa är lite anmärkningsvärda.
  Ramundberget bygger snösäkert, dvs satsar på kanoner!
  Botkyrka kartlägger köldanläggningar inför värmeböljor.
  Avfuktning i kyrkor.
  Gissar att det finns bidrag i potten!

 18. Björn

  LBt [13]; Beträffande temperaturutvecklingen så replikerade jag så här till BjörnT i tråden ”Inte så hett….”. Den ursprungliga länken som jag hänvisar till, finns i Pehr Björnboms inlägg. Det kanske i verkligheten inte blir så många grader per hundra år.

  BjörnT [65]; Kommentaren är befogad. I min kommentar [57] gav jag en länk till en rapport skriven av Raymond T Pierrehumbert. Han menar att 1/3 av växthusgaserna utgörs av CO2 och resten vattenånga. Om enligt Wikipedia den globala temperaturen har stigit 0,74 ± 0,18 °C under 1900-talet, innebär det approximativt att 1/6 av denna temperturhöjning, står den antropogena koldioxiden för (100 ppm), alltså 0.12 grader C. Men i sammanhanget finns inte solens Grand maximum med, vilken inträffade under samma tidsperiod. Om man också räknar med denna faktor och säger att åtminstone forcingen kvantitativt är hälften var mellan sol/CO2, då innebär det att uppvärmningsbidraget från antropogen CO2 minskar till hälften, alltså till ca 0.06 grader C. Approximativt kan man då påstå att uppvärmningsbidraget från antropogen CO2 inte blir större än 0.06 grader C/100 år.

 19. Pelle L

  Bra skrivet Per Welander!

  Och det är välgörande att se, trots ditt neutrala faktabaserade språk, hur ilskan över dessa vansinnigheter kokar. Jag delar den känslan helt 🙂

  Vad vi behöver och saknar i detta mellanmjölkens land där allt och alla är välvilliga och skall daltas med..
  Alltså vad vi saknar och behöver är en skarp och fristående revision som kan hitta och peka ut sådana här vansinnigheter.
  Har Riksrevisionsverket helt förlorat klorna sedan Inga-Britt Ahlenius åkte ut?
  https://www.youtube.com/watch?v=6OhSI98antc

 20. Guy

  LBt #13

  ”2 C på 120 år eller hela det temperaturintervall jordens 100000-åriga klimatcykel naturligt pendlar mellan på en tidsrymd motsvarande vad som idag skiljer oss från de osannolika uppoffringar våra förfäder gjorde när vår lands gränser huvudsakligen fastställdes.”

  Kan du ge källa till dom här 2 C ?

  T.ex. GISP 2 Grönland har under dom senaste 10000 åren ett spann om 4 C. Om du kollar Vostok 400K år så hittar du skillnad på ca 12 C.

 21. Pelle L

  Vi är inte längre mellanmjölkens land

  vi är ekomjölkens land

  😀

 22. LBt

  Sten K #14,
  vad IPCC oroar sig för bekymrar inte mig. Ovan har jag bara redovisat fakta avseende de sista respektive 30 åren. Nöjer vi oss med de sista 10 så finns en möjlig ”plattform” som för mig mycket väl kan finnas ytterligare 5-10 år utan att på något sätt bekräfta en avstannande uppvärmning.

  Men jag håller med dig om att det inte blir varmare än vad haven tillåter dock är det en trög och långsam process där den marknära temperaturen kan svänga rejält innan jämnvikt inträtt.

 23. Ingvar

  Pelle L #17
  >Har Riksrevisionsverket helt förlorat klorna sedan Inga-Britt Ahlenius åkte ut?
  Förvisso!

 24. Helge

  OT

  Vad säger ni? Är det svårt att förstå att solen inte lyser på natten.
  http://www.second-opinion.se/energi/view/2904

 25. Lasse

  #24 Idag-nej-den lyser ju inte på dagen heller 😉

 26. Slabadang

  He he he !

  Dagens samhälle har en ledare som handlar om SD. Kika längst ner på utfallet och antalet läsare som betygsätter artikeln!

  http://www.dagenssamhalle.se/kronika/taenk-om-jimmie-akesson-blir-statsminister-2018-11913

 27. Helge #24: Bra artikel av f.d. chefredaktören för metallarbetaren. Skulle han inte kunna prata några allvarsamma ord med Stefan Löfven. Löfven har lagt sig platt för Romsoniten och ska avveckla kärnkraften.

 28. Jimmy

  # 24 Helge Mycket bra skrivet av Per Åhlström!

  Bl.a. skriver han

  ”Att branschen försöker dra nytta av allmänhetens okunnighet och marknadsför “grön el”, som om det vore möjligt att specialdestinera elektroner från ett visst kraftverk till ett visst hushåll, bidrar naturligtvis också till den närmast totala förvirringen i energidebatten (och till att företagen kan ta litet mer betalt för sina elektroner). ”

  Energibolaget i min hemkommun erbjuder även koldioxidneutral fjärrvärme för den ringa extrakostnaden av 2.25 öre/kWh, inkl moms.
  Då får man som kund ett intyg i början på året på att ens fjärrvärmekonsumtion året innan inte givit upphov till något fossilt-CO2-utsläpp överhuvudtaget!

  Fjärrvärmeverken, 2 st, eldas till 98-99 % med biobränslen (flis) och resten med olja.

  För en liten merkostnad kan kunden alltså vara klimatsmart och få veta att just de kWh värme som man köpt absolut inte producerats med fossilt bränsle.

 29. Lasse

  #28 Gissar att de rör som transporterar fjärrvärmen har isolering av plast gjord av olja.
  Kan man välja bort dessa rör också?

 30. Olav Gjelten

  Både på 1930-talet och 1940-talet uppmätte svenska vädertjänsten 38.0 grader i Sverige. Sedan dess har sådana temperaturer aldrig registrerats hos oss. Spådomar om framtiden klarar knappast SMHI bättre än sierskor av äldre modell och folk med vättet i behåll efter all propagandamatning är difinitivt emot att satsa sina pengar på att sådana gissningar blir rätt.

 31. Jimmy

  #28 forts.
  Det fantastiska är att de kWh som producerats med fossilt bränsle på något märkligt sätt söker sig till de kunder som inte aktivt valt ”Koldioxidneutral fjärrvärme” så att deras CO2-fotavtryck växer.

  Slutklämmen i reklambladet om Koldioxidneutral fjärrvärme lyder…
  ”PS Tänk på att andelen koldioxidneutral värme i våra fjärrvärmenät är av naturliga orsaker begränsad så det är ”först till kvarnen” som gäller” DS

 32. Olav Gjelten

  Både på 1930-talet och 1940-talet uppmätte vädertjänsten i Sverige 38,0 grader (Ulltuna och Målilla). Innan SMHI börjar fabulera om temperaturer på 40 eller mer, borde vi först åtminstone närma oss de gamla rekorden. Under ”rekordsommaren” 2014 uppmättes 35,0 som högst (Falun).

 33. LBt

  Guy #20,
  2 C på 120 år 6 C på 360 år och det är ungefär så länge sen freden i Roskilde. 6 C är sannolikt mer än vad jordens medeltemperatur svänger i klimatcykeln.

 34. jan-åke

  Klimatsmart klimatneutral klimatstrateg klimatansvarig mm mm den grundlösa alarmismen har tagit kontroll på ett skickligt sätt.Vi har tom en klimatministerpost! Tror vi är ensamma om det.Nu ännu en tegelsten i muren i form av klimatanpassningsportalen.Ordets makt är stor folket är nedsövt…har likheter med häxprocesserna.Alarmister troende varmisar är de ord som vänds mot CAGW -kyrkan med knappt mätbar effekt..har försökt själv men lägger ut en trevare.kom på nåt i stil med flat earth society…

 35. ErikB

  #23 Ingvar
  ”Pelle L #17
  >Har Riksrevisionsverket helt förlorat klorna sedan Inga-Britt Ahlenius åkte ut?
  Förvisso!”

  Ännu mer tandlöst sedan det upphörde att existera 🙂

  Erik

 36. ThomasJ

  Lasse #1 m.fl.: Tror att Riksrevisionen är enda kvarvarande myndighet med lite friska tänder kvar i käkarna – förutsatt man känner till vem man ska vända sig till. Jag har iaf haft viss framgång med ett ’case’,

  Från det ena till andra, här en länk till ett rejält avslöjande av hur uselt dåligt en s.k. ’rättsstat’ fungerar när politiker sätter sig in för hur… Länk:

  https://www.youtube.com/watch?v=n6kMJW8zy1E

  Där finns mängder med intervjuer. Googla.

  Bra skriv Per! Tack 🙂 !

  Mvh/TJ

 37. björn2

  Jag tycker det är lite märkligt att SMHI långsiktigt vågar sitt relativt goda rykte på att kortsiktigt dra in några klimatmiljoner extra. Att politiker inte bryr sig är mindre märkligt, dom förväntas ju ljuga och lura oss men SMHI har tidigare framstått som harmlösa och i alla fall inte illvilliga. SMHI får sitt namn förstört för lång tid framöver och kommer få äta upp sina klimathysteriska prognoser om och om och om igen. Med senap på.

 38. Guy

  LBt #33

  Guy #20,
  2 C på 120 år 6 C på 360 år och det är ungefär så länge sen freden i Roskilde. 6 C är sannolikt mer än vad jordens medeltemperatur svänger i klimatcykeln.

  Förlåt, jag förstår inte vad du talar om och du svarade inte på min fråga.

  Varifrån kom du till 6 C i ”din” klimatcykel? Nyss var det 2 C. Eller är det här igen linjedragning??? då får vi 18 C på 1080 år!!!!! Allvar??

 39. LBt

  Guy,
  det kanske klarnar om du följer upp hela meningsutbytet.
  Mitt ursprungliga bidrag i sammanhanget finner du i #9, en trendlinje avseende de senaste 30 åren i UAH:s temperaturdata visar en temperaturstegring om 0,5 C. Och i #10 kan du se att 2 C på 120 år är inte min konstruktion.

  Men du har rätt skulle den i temperaturdata identifierade temperaturstegring om 0,5 C de senaste 30 åren fortsätta i ytterligare 1080 år skulle det innebära ytterligare 18 C och det kommer inte att ske, det kommer inte haven att tillåta, Sten K har för länge sen påpekat detta. Denna stegring kommer troligen inte heller att fortsätta i 360 år men frågan bör resas, hur länge kan den tänkas fortsätta?

  Så här långt dvs efter ca 150 år tycks den accelerera. 1880-1910 märktes den inte, 1940-1970 fanns en påverkan och 2000-2015 tycks denna påverkan helt ha raderat ut den 60-åriga naturliga cykelns negativa fas. Dvs om det finns en sådan cykel.

 40. Olav Gjelten

  Signaturen Lasse tar i inlägg nummer 1 på denna tråden upp något som förtjänas att tas på ett mycket större allvar. Han undrar på hur möjligheten är att exempelvis JO-anmäla en myndighet som medvetet (eller omedvetet) för fram en lögn, som dessutom i förvärrande hänseende är en del av partipolitiken hos vissa extremistorganisationer.
  Tvärt emot skulle säkert vänstersympatisörer inte haft samma problem , att framgångsrikt använda sig av rättsapparaten, OM det vore VI som spred lögner som förorsakar att en hel ungdomsgeneration mår psykiskt dåligt som är fallet kring lögnen som sprids gällande klimatet.

 41. Slabadang

  Guru?

  Näe dåå .. bara lite logiskt tänkande. Men det är faktiskt lite jobbigt att få rätt hela tiden!

  Dollarn står i 7.40 och Oljan är nere på 78$fatet !!!!!! Nu börjar jag dock undra hur lågt oljan kan gå och hur högt dollarn når och när. Man får ett gediget kunskapsövertag när man läser KU. Hur Vestas (vindkraft) nyligen lyckades klättra från 180 upp till nästan 240 är för mig totalt obegripligt. Idag är den ner nästan 5% och tar du bara en tusenlapp och sätter öppen position på gå kort med en CFD så kan du njuta och tjäna pengar samtidigt som du kan säga ”va vad det jag sa” när kursen på vindkraft rasar. Det tar inte mer än en minut att ladda hem tex ”plus 500” för nätbaserad trading och det är som schack lätt att lära men kräver mycket för att bli mästare.

 42. Jimmy

  OT
  Inte så konstigt att ”the-global-warming” snacket svalnat av i USA?
  Brrr, jag lider med kompisarna over there.

  https://stevengoddard.wordpress.com/2014/11/10/record-cold-in-colorado-2/

 43. Slabadang

  Totalt off topic men…..!

  Eftersom vi bestraffats med klockrena mongon som politiska kommentatorer inom public service som begriper absolut nada om det mesta så har ni här en vettig chans att på tio minuter ga del av denna intellektuellt hederliga beskrivning och förklaring till vad som sker i Syrien Irak kurdistan.

  Bo inge Andersson … ja va f…. n skall man kalla den journalist som måste vara den mest sönderpolitiserade bladderfånen nånsin och det utgör väl samtidigt svaret på varför han fått jobbet. Hans analyser är de mest intellektuellt kränkande man kan ta del av och det vill inte säga lite eftersom han till och lyckas med konststycket att vara sämre än Silberstein.

  Det här var en liten pärla tycker jag:

  https://www.youtube.com/watch?v=BJPOtPl-0NI

 44. Ulf L

  LBt #39
  Hur får du ihop en exponentiell ökning med temperaturen med det teoretiskt framräknade logaritmiska sambandet mellan CO2 halt och temperatur? Det sambandet innebär att varje fördubbling av CO2 halten leder till samma temperaturökning. I ditt fall skulle koldioxidhalten i atmosfären tredubblats. Kan det vara rimligt?

 45. Guy

  LBt #39

  Du undvek fortfarande att svara på det jag frågade.

  ”2 C på 120 år eller hela det temperaturintervall jordens 100000-åriga klimatcykel naturligt pendlar mellan …”

  I min fråga ville jag också ha källan till ” hela det temperaturintervall som förekom under den 100000 åriga cykeln. Det fick jag inget svar på. Jag är också intresserad av vad den här 100000 åriga klimatcykeln är för något.

  Du svarade på varifrån du fick 2 C, dvs från Lasses, troligen ironiska, kommentar #10. Så det var din ”källa”.

  I Wood for trees -grafen, som du tydligen hänvisar till, kan man körsbärsplocka hur som helst. Det enda det verkligen bevisar, är att det inte bevisar någonting.

  Till ex. på samma sätt som i grafen (den gröna linjen) kan man dra linjer 1978 – 1997 (19år) svalnat 0,1 C. 1985 – 1998 (13år) värmts upp 1,35 C. 1998-2000 (2år) svalnat 1 C. 1983 – 2013 (30år) svalnat 0,02 C
  Härifrån är det bara att välja vad du vill interpolera.

 46. Lars Cornell

  UlfL # 44. Jag tycker du rör till det.
  Tredubbling, dvs 8 * 400 = 3200 ppm är omöjligt.

  Jag anser, att med nuvarande utsläpp får vi ett jämviktsläge någonstans mellan 600 och 800 ppm. Mer än så kan det inte bli och det tar flera hundra år dit.
  När vi nått dit är de ekonomiska kolreserverna dessutom slut.

  Jag har gjort ett försök att beräkna. Det finns på sid 5 i
  http://www.tjust.com/vit/2014/mittinaturen-2.pdf

 47. Holmfrid

  #45 Guy,
  100000-års cykler skapas av växelverkan mellan solen och jorden i dess eliptiska bana och jordaxelns cykliska lutning – ett samband som är skrivet i sten och skapar de periodiskt uppträdande nedisningarna av norra halvklotet. Störningar i dessa förhållande kommer från vulkanism i havet och på land genom uppvärmning pga CO2. Sålunda räddades livet på snöjorden för 400000 milj år sedan.

 48. LBt

  Ulf L #44,
  jag får inte ihop det och har aldrig påstått något sådant. Jag bara konstaterar att så här långt dvs efter 150 år har vi en osannolik korrelation mellan uppmätt temperaturutveckling och vad man får från en exponentiell utveckling kombinerad med en 60-årig svängning med negativ fas 1880-1910, 1940-1970 och 20000- 2014. Fortsätter denna utveckling eller bryts den och i så fall när?

  Jag påstår däremot att den medelvärdesförändring vi tex haft de senaste 100 åren är exceptionell. I jordens 100000-åriga klimatcykel svänger medeltemperaturen ca 5 C, har någon en bättre uppgift välkomnar jag den, och vi har nu på blott 100 år uppmätt en förändring om nära 1 C samt satt som mål att ej överstiga 2-grader. Målet är alltså att vända utvecklingen innan vi närmar oss en temperaturstegring motsvarande nära hälften av vad som naturligt skiljer mellan stäng istid då stora delar av den norra jordhalvan ligger under is och behaglig mellanistid som nu. Skulle den accelererande utveckling vi uppmätt de senaste 150 åren fortsätta ytterligare någon generation kommer vi knappast att klara en begränsning till 2 C.

  Och vi har ingen aning om hur jordens klimatsystem som helhet kommer att reagera på detta experiment.

  För mig är det uppenbart att vi måste besinna oss och medvetet söla utsläppsbegränsande åtgärder till dess vi vet bättre. Men vi får inte riskera tillväxt och utveckling.

 49. LBt

  Du har alls ingen ’osannolik korrelation’ mellan temperatur och CO2 under dessa 150 år. Och ser du på ännu längre tidsperspektiv är korrelationen ännu sämre.

  DU har också fel om du hävdar att temperaturtegringen sedan 100 år (eller ~70, då CO2-halten började stiga på riktigt först) skulle vara ngt alldeles exceptionellt. Och angående ’exponentiellt’ är det återigen bara en vilt gissad kurva, som varken har någon fysikaliskt baserad underliggande hypotes, eller som stämmer i längre tidsperspektiv.

  Så nej, trots att du har försökt med samma ramsor under många år nu så är det bara fortf bara dina förhoppningar du berättar om … och vilka ’slutsatser’ du menar skulle följa ur dessa. Och det är fortf bara aningslöst tyckande, gissande, och bludder … ungefär vad man väntar sig av politiker (som inte kan ngt på riktigt)

 50. Vidare: Som jag påmint dig mfl om många ggr nu så finns det verkliga faror med mänsklig verksamhet. Som är skadliga på rikgtigt, och där vi har långa och rikliga empiriska belägg för. Farliga både för människor, miljön, och samhället generellt, även ekonomin.

  På ett helt annat sätt än om det skulle bli lite varmare över de kommande hundra åren. Vilket högst sannolikt skulle ha netto-positiva effekter, alla alarmisters kraxande till trots. För de är ju helt ointresserade av både empiri, av att lösa problem rent praktiskt och även av miljö och omsorg om ’planeten’. De har alarmismen som sin raison d’etre —

 51. Guy

  LBt #48

  ”I jordens 100000-åriga klimatcykel svänger medeltemperaturen ca 5 C,”
  ”2 C på 120 år eller hela det temperaturintervall jordens 100000-åriga klimatcykel naturligt pendlar mellan …”
  ”6 C är sannolikt mer än vad jordens medeltemperatur svänger i klimatcykeln”

  Av dina olika kommentarer får jag inte klart för mig vad du menar. Vet du det själv?

  ” I jordens 100000-åriga klimatcykel svänger medeltemperaturen ca 5 C, har någon en bättre uppgift välkomnar jag den”

  Jag gav dig redan tidigare en uppgift, som du tydligen ignorerade. Lägg märke till temperaturen som kan svänga ca 12 C på ett par hundra år! Här kommer den på nytt:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Vostok_Station#mediaviewer/File:Vostok_420ky_4curves_insolation.jpg

  PS Klimatcykeln du tycks mena är jordbanans excentricet (100000 år), men det är inte enda perioden som vi har. Därtill kommer axellutning (41000 år), precession (26000 år) och ellipsens precession (112000 år) och den sammanlagda verkan av de två sistnämnda.
  Jag tror tty skulle kunna förklara det här mycket bättre och dessutom på ett utomordentligt förståeligt sätt.

 52. LBt

  Jonas N #49,
  du förvanskar gärna andras utsagor för att få dem att bättre passa in i din egen argumentation. Det är billigt.

  Jag har aldrig påstått att det finns en osannolik korrelation mellan temperatur och CO2. De som är intresserade kan ju följa upp vad som sagts.

 53. Ulf L

  LBt
  ”2 C på 120 år 6 C på 360 år och det är ungefär så länge sen freden i Roskilde.”
  En rimlig tolkning är väl att du tror att temperaturen kan bli 6 grader varmare om 360 år. Det är väl också rimligt att anta att du anser att CO2 ligger bakom stegringen.
  Nå, nu har du det pedagogiska problemet att förklara hur en teoretiskt sett logaritmiskt förhållande mellan CO2 halt och temperaturen blir linjärt i tiden. Det är inte speciellt svårt utan min huvudfråga är om du har en aning om hur mycket kol som måste finnas i atmosfären då? Hur många procent av kolreserver är det. är.

 54. LBt

  Ulf L,
  jag tycker att jag redan i #39 avvisade tanken att vi skulle få en linjär temperaturutveckling i 360 år. Den fråga jag där reste var hur länge den accelererande utveckling vi sett de senaste 150 kan tänkas fortsätta. Jag har inget svar och ingen annan heller. Hur länge de fossila reserverna i sin helhet räcker kan nog ingen heller svara på.

 55. Ulf L

  LBt
  Så du har äntligen lärt dig att linjära extrapolationer flera hundra år framåt i tiden är olämpliga. Bra, bättre sent än aldrig.

 56. williams

  Bra inlägg. Tycker dock att du bör korrekturläsa dina texter lite bättre, felstavningar är inget man kan kosta på sig när man behandlar kontroversiella ämnen.