Klimatvetenskapen förr

COURSES
JoNova har gått tillbaka 20 år i tiden, till IPCC:s första rapport, och skrivit ett inlägg på sin blogg med den något provokativa titeln ”Way back when climate scientists were scientists: Chapter 8, FAR, circa 1990”
Där finns också en länk till nämnda kapitel (inte så lätt att få tag på annars). JoNova inleder i svensk översättning (av mig med vissa svårigheter trimmad Google Translate):
Kapitel 8, ”Tillordning” (eng. ”Attribution”) är var man söker avgöra vad som ”orsakade” global uppvärmning. I huvudsak är slutsatsen ”Vi inte vet, kanske vi aldrig kan veta, våra modeller fungerar inte, och vi kan konstatera allt kan vara naturligt, men kanske inte.” 
Detta är i samma tidsperiod när Al Gore påstod att  ”vetenskapen är konsoliderad” och ”det är inget utrymme för debatt”.
Vad är klart år 1990 från FAR (First Assessment Report) var att modellerna var krystade, och att räkna ut exakt vad som orsakat den senaste tidens observerade  uppvärmning var mycket svårt,om inte omöjligt. Det fanns alltför många variabler, och observablernas signal-brus-förhållande var hemskt. Det fanns nästan inga unika karakteristika som den förstärkta växthuseffekten skulle ge upphov till enligt modellerna som man kunde använda för att definitivt säga ”Där har vi det!”
Till skillnad från idag när professorer i Climatism återupprepar ”det råder ingen tvekan globala uppvärmningen är verklig” (som om det verkligen betydde något) så visste och erkände man på den tiden att utsagan saknade egentlig mening.
Citat from FAR, kapitel 8: ”Begreppet global uppvärmning representerar exempelvis är ingen bra signal i detta avseende eftersom det finns många möjliga orsaker till denna [än en förstärkt växthuseffekt]” 
Jag tror den senare urspårningen av den vetenskapliga processen kan spåras till Ben Santer’s egenhändiga förvrängning 1995 av motsvarande slutsatser i andra IPCC:rapportens ”Summary for Policymakers” – ”vi vet inte” förändrades till ”samlade bevis pekar på en urskiljbar mänsklig påverkan på det globala klimatet” .
Om ändå vetenskapsattityden i stort kunde vridas tillbaka till det tillstånd den hade 1990 – utan låsningar och prestige – och med god vetenskap som ledstjärna.
Tillägg onsdag morgon: Det blev lite oklart ovan vad JoNova skrivit (i min översättning – nu mörkblåmarkerat) och vad jag tillade på slutet. Hoppas det är klart i och med detta.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter S
  Om ändå vetenskapsattityden i stort kunde vridas tillbaka till det tillstånd den hade 1990 – utan låsningar och prestige – och med god vetenskap som ledstjärna.”
  Ett bra sätt att uppnå detta kanske vore att kasta ut alla WWF-are och annat löst folk ur ”klimatforskningen”?
  Som visats tidigare här på TCS, så består ju mycket av IPCC:s samlade ”kunskap” av en massa miljöaktivistiskt nonsens.

 2. Ingemar

  Labbibia #1,
  Tyvärr tror jag inte att det i dagens läge hjälper att kasta ut WWF:are och Greenpeacare. Andra kommer att flytta in istället (och finns redan där). IPCC var felkonstruerat från början, som en politiskt styrd organisation med målet att få fram bevis för mänsklig påverkan på klimatet.

 3. Claudius

  En större ande inom klimatsvängen, är inte riktigt säker på vem det var, uttalade vid något tillfälle att den ”globala uppvärmningen” måste bero på den ökade halten av CO2 i atmosfären, ”eftersom vi inte kan finna någon annan orsak”.
  Jag har ett svagt minne av att det kan ha varit den höjdare som år 1996 hånade de danska forskarna Friis-Christensen och Svensmark såsom ”extremely naïve and irresponsible” — Bert Bolin.
  Rätta mig om jag har fel!

 4. Peter Stilbs

  Claudius #3 – jag hörde (flera gånger, och senare) även Erland Källén säga något liknande. Men det är fullt möjligt att det kom från BB, och bara återupprepades.

 5. Adolf Goreing

  ”samlade bevis pekar på en urskiljbar mänsklig påverkan på det globala klimatet”
  Samlade bevis = bevis utvalda som pekar ut människan. Resten ignoreras.

 6. Slabadang

  Ben Santers framtida karriär?
  Han är nog ett prospect för ”uppdrag granskning”. I folkmun blir då ”uppdrag förvanskning” helt genomfört. Kan man vinkla som Santer kan man göra vetenskap av ”panter tanter”.

 7. Inge

  Det var bättre förr.

 8. Slabadang

  Snälla alla!! Hjälp till att protestera mot MSMs ansvarslösa larm och katastrofrapporterring!
  Det här gör mig riktigt riktigt bedrövad ledsen besviken och drabbar barn i kanske den jobbigaste situationen som kan tänkas nämligen vid förlust av en förälder.
  http://svt.se/2.22620/1.2368538/att_forlora_en_foralder_dodar
  Nu ska de också oroas över att dö själva. Ingenstans står hur stor risken är mer än att den är dubbelt så stor att barnen själva dör en tidig död på grund av förälderns bortfall. Vi får reda påp att 3000 barn drabbas årligen av tradgedin men inte ett ord om hur många utav barnen som går samma öde till mötes.
  vad innebär det? 500 barn? 50? 3? 2? Har man urskilt andra riskbeteenden från sorg?  
  För mig är det här ett bra bevis på att medierna inte har någon empati överhuvudtaget utan allt går ut på att sälja mediets uppmärksamhet och skrämsel skrik och panik är reklamen. Det här berörde mig verkligen illa och har inte barnen ifråga nog med ångest och sorg som det är utan att också behöva bli rädda för sitt eget liv?

 9. J-O

  Jag är bara orolig att råttorna på det sjunkande IPCC-skeppet nu simmar mot IPBES.  Om eko-lobbyn och tillåts rumstera lika fritt här kommer de ju politisera och döda ytterligare en vetenskap.
  För killar som Wijkman och Rockström är detta bara ett annat verktyg för att nå samma mål.
  Skuldfrågan är ju redan utredd och som vanligt finner vi – medelålders , vita ,heterosexuella män bakom allt ont…
   

 10. Slabadang

  Ingemar och Peter S!
  Vad gör man med publicerade artiklar som är totalt ”offiside”. Med hänvisning till mitt inlägg ovan så måste jag kort förklara varför artikeln om ”dubbel risk för förtidigt dödsfall pga av förlust av förälder i unga år” är totalt uppåt väggarna.
  Inom försäkringsbranschen och även inom socialtjänsten vet vi att beteenden går i arv. De föräldrar som dör av onaturliga orsaker såsom olyckor självmord fylla narkotika våldskriminalitet mm lever i en social miljö som ger en ökad risk för deras barn att råka ut för samma sak.
  I artikeln av Rostila Saarela så drar de helt uppenbart felaktiga slutsatser när de hävdar att sorg/saknad skulle vara skälet till ökad dödlighet bland efterlevande barn. I den statistik de använt har de funnit bland en population på 4milj att unga män så drabbas 1600 under en tio års period mot ref gruppen på 800. För kvinnor 800 mot ref gruppens 400.
  Utan att först rensa för bl.a för de sociala faktorerna så blir siffrorna och slutsatserna helt felaktiga och därigenom även insatser emot.Det här är socialpornografi av värsta sort och nu skräms efterlevande barn upp av helt irrelevanta skäl.
  Räcker det inte med att de ska hantera sorgen efter förlusten av föräldern? Ska de dessutom tvingas leva med en obefogad rädsla för eget liv? En ”fördubblad risk” vad innebär det då ? Jo 0.0002% risk jämfört med 0.0001% att drabbas av ett förtidigt dödsfall och då har de negligerat rökning att mammas eller pappas bekantskapskrets bestod av langare rånare missbrukare fyllon fartdårar motorcykelgäng extreme sporting och ärftliga psykiska egenskaper.
   
  Den här artikeln är så usel så det är obegripligt för mig hur den kunnat publiceras överhuvudtaget. Att SVT sväljer allt som ”forskare” säger vet vi ju.Men när ska NÅGON börja ifrågasätta vad forskarna säger? Stockholms Universitet måste agera och se till att artikeln omedelbart dras in.
  Hur gör man Peter Och Ingemar?
   
   

 11. Håkan Bergman

  Hittade av en tillfällighet idag en tidigare tänkare som sett ljuset långt före oss och som sammanfattar klimatvetenskapen på ett lysande och enkelt sätt:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Hannah_Arendt
  Ett citat bara, originalet på tyska och den engelska översättningen, googles svenska ska vi glömma, från hennes Macht und Gewalt:
   
  Originalet:
  ”Der logische Fehler in diesen hypothetischen Konstruktionen möglicher zukünftiger Ereignisse ist immer der gleiche: Was zuerst — je nach dem intellektuellen Niveau mit oder ohne Berücksichtigung der implizit gegebenen Alternativen — als Hypothese erscheint, wird sehr schnell, oft nach wenigen Abschnitten, zur „Tatsache“, einem Datum, das dann eine ganze Serie ähnlicher Data gebiert, deren hypothetischer Charakter vergessen ist — und damit der rein spekulative Charakter des ganzen Unternehmens.”
   
  På engelska:
   
  ”The logical error in these hypothetical structures of possible future events is always the same: What first – depending on the intellectual level, with or without consideration of alternatives implicitly given – appears as a hypothesis is, very quickly, often within a few sections, the ”fact” a date that then gives birth to a whole series of similar data, the hypothetical character is forgotten – and the purely speculative character of the entire company.”

 12. jensen

  För ett par år sedan åhörde jag via ngt internetmedia en ´seriös´föreläsning av Erland Källén. Han hävdade då med emfas att den globala uppvärmningen måste bero på människornas ökade utsläpp av CO2, eftersom det inte fanns någon annan förklaring.
  Detta var i början av min AGW-skeptiska utveckling, så jag undrade om han eventuellt kunde ha rätt, även om jag samtidigt undrade hur en ´vetenskaplig´professor kunde uttrycka sig så ovetenskapligt.
  Jag uppfattade hans uttalande som propagandistisk pseudovetenskap. Efter climategate med insikten att temperaturdata
  var synnerligen manipulerade tyckte jag dock litet synd om honom, då han själv kanske var förd bakom ljuset.
  Vad gör han nu? Har han någon vetenskaplig heder borde han be om ursäkt för sitt vetenskapsfientliga uttalande. 

 13. Lars C

  OT men läsvärda frågor om kärnkraft.
   
  http://www.aktieexperterna.se/forum/416

 14. Peter Stilbs

  Slabadang #10  – ja, vad ska man göra – i korthet är det en degeneration av vetenskapssamhället – skapad av politikerna. När vetenskaparna inte längre har finansiering för förutsättningslöst sanningssökande anpassar många sig till en spelplan där man ställer upp på vadsomhelst PK där man kan få forskningsmedel. 
  Och de som får mycket forskningsmedel rankas som hjältar inom systemet.
  jensen #12 – Erland är numera i England, på ett bra och mer välavlönat jobb – men fortfarande inom klimatforskning.
  Personligen tror jag han var lättad att därmed slippa försvara klimatalarmismen i Svenska media och TV. Jag tror själv att han egentligen inte trodde mycket på den, och var glad över att åter få ägna sig åt riktig vetenskap.  
  Jag hoppas jag har bedömt det rätt.

 15. Anders L.

  JoNova tänker alltså med saknad på en svunnen tid då kunskapsläget var mycket sämre än idag…
  Ja, vem vet, det kanske var lättare att vara skeptiker då. Idag måste man väl verkligen anstränga sig mentalt för att slå ifrån sig de senaste dryga tjugo årens framsteg…

 16. Inge

  Anders L
  På den tiden behövdes inga skeptiker för då kunde forskarna erkänna att man visste för lite för att kunna dra några säkra slutsatser. Att man har bättre datorer idag betyder inte att forskningsläget är så mycket bättre och de flesta rön på senare tid stöder den skeptiska hållningen.

 17. Michelangelo

  Helt OT men platsar kanske på sidan:
  ”La guerre, c’est la guerre des hommes ; la paix, c’est la guerre des idées.”
  Victor Hugo
  Fragments

 18. Anders L
  Förstår jag dig rätt om du hävdar att kunskapsläget (om klimatet) idag är bättre än det var för 20 år sedan!?
  Det är ett ganska dristigt uttalande. Speciellt mht att det är den sk ’klimatforskningen’ du uttalar dig om.
  Det har onekligen producerats mycket mer papper, skrifter, rapporter och publiceringar sedan dess. Men även i normalfallet (ang forskning) är iaf ca 90-95%% av allt som skrivs ovidkommande brus. Och ifall det inte under samma tid har utkristalliserats sig vilka av dessa 5-10% som faktiskt innehåller substansiella framsteg, då gäller inte din utsaga. Då finns det bara mer bråte att leta igenom.
  När det gäller den sk ’klimatforskningen’ vet vi ju faktiskt (och tyvärr) att kvalitetskontrollen, peer-review, och även andelen undermålig (och ev även oredlig) forskning är i värre skick än för andra forskningsdiscipliner. Vi vet också att områden försöker vara naturvetenskap emedan många som söker sig dit snarare har varit influerade av new-age och postmodernings, eller sk mjuka vetenskaper där tyckeri och broderade formuleringar är viktigare än att vara metodisk och utföra arbetet rigoröst och redovisa både metoder, resultat och vilka slutsatser man drar öppet.
  Det jag säger betyder inte att där inte också gjorts kunskapsframsteg rörande ämnet. Men om du hävdar att det totala kunskapsläget (baserat på rapporterna) har utvecklats positivt, då sticker du faktiskt ut hakan. Speciellt när vi vet att IPCC har valt ut påtagliga andelar i sina sammanställningar som varit ren dynga, och iom att vi inte vet att övriga arbeten (rörande klimatets funktion) kan vara lika dåligt genomförda som det vi har sett genom ClimateGate …
  Jag vill nog hävda att du enbart gissar. Och att du dessutom blundar för det som är JoNovas faktiska poäng: Att det är bättre att hålla sig strikt till den vetenskapliga metoden, jämfört med att fuska med den, ta genvägar för att ’komma framåt’ snabbare …

 19. Rosenhane

  Michelangelo#17
   
  En vacker övning för uttalet:
   
  YouTube – Patachou – Le piano du pauvre

 20. ThomasJ

  Lite OT (till förr..) dock visande skillnad i anständighetskvalitet:
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/03/22/our-man-at-the-ipcc/
  Donna L. – of course! 😀
   
  Mvh/TJ

 21. Ivh

  Historieförfalskning
   
  Jag tycker inte man skall ägna sig åt historiförfalskning.
   
  Peter S skriver:
  >>Detta är i samma tidsperiod när Al Gore påstod att  ”vetenskapen är konsoliderad” och ”det är inget utrymme för debatt”.<<
  och antyder att han skall ha sagt det ungefär samtigt som den första IPCC-rapporten kom ut.
   
  Den där kommentaren stämmer inte, för Al Gore var vicepresident i USA mellan 1993 och 2001 Det var först efter det som han engagerade sig i klimatfrågorna.
   
   

 22. ThomasJ

  ’Klimatvetenskap’ (?) idag:
  http://activistteacher.blogspot.com/2011/03/on-gargantuan-lie-of-climate-change.html
   
  Mvh/TJ
   

 23. Rosenhane

  Ivh
   
  Är du här nu igen ditt skrälle, jag ställde en fråga till dig för några dagar sedan och på grund av din uraktlåtenhet att inte svara svara har jag ju inte en susning om vad saken gällde.
   
  Är det skick och fason?

 24. Det gällde nog Nils Axel Mörner … det var två signaturer som kom med helt hejdlösa anklagelser mot Mörner, vilke de inte kunde/ville styrka

 25. Lena Krantz

  Ivh #21
  Följ länken, det är JoNova som skriver att det var under samma tid som Al Gore kom med sitt uttalnde.
  😉
  Du får alltså skriva en kommentar där istället!

 26. Rosenhane

  Tack Jonas,
   
  personer som du med örnkoll behövs i den biologiska och bloggologiska mångfalden. 😉

 27. Lena Krantz

  Ivh #21
  Enligt engelska wiki verkar ingen ha sagt exakt så men 1997 tilldrog sig följande:
  U.S. Vice President Al Gore at same event, in response to question ”And the administration accepts that fact that that debate [about effect by humans] is over.”: ”Yes, sir. Yes, sir. On that one point, yes, sir.”
  http://en.wikipedia.org/wiki/User:William_M._Connolley/The_science_is_settled
  JoNova skriver ”same era” och menar väl då att 1990 och 1997 tillhör samma tidsperiod (som Peter skriver) det handlar alltså inte om exakt samma år.
   

 28. ThomasJ

  Måhända tillhörande ’klimatvetenskap’…
  http://www.ted.com/talks/hans_rosling_and_the_magic_washing_machine.html
   
  Han (Rosling) är ju inte helt ute på en resa, men har ett fundamentalt programmeringsfel i sina presentationer… Bra är han iaf, och anyhow: Go figure! 😉
  (Hans taxing/framträdande närmar sig häftiga penga-penga-storlekar… biz as usual… )
   
  Mvh/TJ

 29. Olaus Petri

  Anders L, kunskapsläget inom klimatvetenskapen är detsamma som för 30 år sedan givet det sätt som din klimatforskning definieras på. Jag skulle till och med vilja påstå att det är ”din” övertygelse som gjort att den inte har rört sig ur fläcken trots den löpande-band-princip som byggt upp dess ”styrka”. Taylorismforskning comes to mind.
   
  Eftersom CO2-hypotesen gjorts till sanning har det öppnat upp fältet för allsköns forskning som inte studerar klimatet som sådant utan tänkta CO2:s effekter på planeten. Dessa ”forskare” är nu så många och lystna att Egyptens gräshoppor blir till en nullitet i sammanhanget. Bara mängden av denna åsiktsmassa gör att ett ”tankeförbud” införs (kalla det diskurs, tidsanda etc), vilket förstås hämmar kunskapsackumulation.
   
  Men ”klimatforskning” är det likt f-bannat.

 30. Kent Forssgren

  ThomasJ #28. Hans Roslings inlägg i energidebatten är fascinerande. Avslöjande tyst blev det efter att stolta icke bilåkande miljöintresserade åhörare fick frågan hur många av er använder INTE en elektrisk maskin till att tvätta era jeans i. Det blev tyst.
   
  Varför skall de som konsumerar mest el, ge råd till de som konsumerar avsevärt mindre el, kanske ingen alls? Vi i väst alltså. Också tyst i salen. Den gröna rörelsens retorik, vad gäller t.ex. energiproduktion, handlar tyvärr mer om retorik kring en ljusblå ideologi, än verklighet och medtanke om medmänniskor.
   
  Hans Rosling kommer in på klimatförändringar. Notera hans ordval. Han kan det diplomatiska språket. ”The high probability of climate change is real.” Hans Rosling kan också statistik. Att det finns en sannolikhetskalkyl gjord, det är sant. Spelar sen ingen roll om denna sannolikhet har ett högt eller ett lågt värde. Sannolikheter kan liknas vid frågorna: inte svaren, resultaten och faktiska observationerna.
  Hans Rosling har säkert fått inspiration av den fantastiske Tage Danielsson.
  Om sannolikheter.
  http://www.youtube.com/watch?v=FjuhW-4tyEI
  Och om Elektricitet:
  http://www.youtube.com/watch?v=csRqxVXR-N0&feature=relatedTage Danielsson var före sin tid.
  Jag misstänker att Hans Rosling har tänkt. Han har ett reellt engagemang för människor och miljö och människor lyssnar på honom. Budskapet helgar medlen. Han får ut sitt budskap bättre om han ligger lågt i klimatdiskussionen. Annars riskerar uppmärksamheten att fokuseras på detta inteämne: Klimatlarmen är ett ämne där fakta och kunskaper har bytts ut till politiska utspel och retorik med egensinniga syften: styrning och makt över, av skatter och pålagor, nedtryckta undersåtar.
  Hans slutkläm i anförandet. Det är tillgången till energi är som har skapat förutsättningen för den industriella revolutionen. Vilken i sin tur har skapat en grunden för demokrati och fred på jorden.
  En slutsats också jag har kommit fram till efter bland annat våra diskussioner här på The Climat Scam.
   
  Miljöpartister, titta, lyssna och lär av Hans Rosling. Vi i Sverige hjälper inte de fattiga i världen genom att slå av stand-bye knappen på vår TV. Vi räddar inte jordens befolkning med en ytterst kostsam lyxelproduktion i väst av el med vindkraft. Om vi vill vara solidariska med människor i fattiga länder kan vi stället använda vindkraftens alla skattepengarna, som nu hamnar hos enormt rika storföretags ägare, i stället till att stödja utvecklingen av en mindre kostsam energiproduktionsteknik som de fattigare länderna kan erbjudas.
   
  Denna utveckling skapas inte genom ideologiskt flum uppe i det blå. Den skapas av människor som arbetar i verkligheten. Forskare, teknikutvecklare och arbetare på fabriksgolvet behöver inte fler politiker som kräver högre skatter och fler kvävande restriktioner som stryper all kreativitet. Vi behöver en ny sorts politiker. Politiker som agerar för väljarnas, människornas bästa, inte den egna karriären och den egna plånboken.

 31. Kent Forssgren

  En rättelse i inlägg #30.
  Jag hade god bye Miljöpartiet i tankarna. Därför blev stavningen av standby till stand-bye. Det undermedvetna går ibland före…l

 32. Peter Stilbs

  Jag skrev själv i min sammanfattande ”essä” till Engelsbergsmötet i Boken ”Climategate och hotet mot isbjörnarna” (delutdrag):
  Den första IPCC-rapporten år 1990 kom till slutsatsen i sakfrågan om koldioxidens klimatpåverkan i den förkortade sammanfattningen från vetenskapspanelen (”Summary for Policymakers”) att: ”Vi kommer inte att veta [om man kan se spår av mänsklig påverkan på klimatet], under överskådlig tid”
   
  I samband med att den andra rapporten skulle färdigställas år 1995 var läget oförändrat – vetenskapspanelen hade fastlagt: ”Vi vet inte” Men den centrala, mindre grupp inom IPCC som filade ihop slutrapporten ändrade bl.a. detta till ”samlade bevis pekar på en urskiljbar mänsklig påverkan på det globala klimatet”. Vetenskapsmännen bakom huvudrapporten tillfrågades inte om ett godkännande av den totalt förändrade textlydelsen.[1] Man hade nu nått siffran 40 % på vägen till politisk konsensus – fortsatt utan att ha något som helst vetenskapligt stöd för det.
   
  Till den tredje rapporten år 2001 hade man med IPCC’s språkbruk nått 60 % sannolikhet: ”det finns nu nya och starkare bevis för att det mesta av den globala uppvärmning man konstaterat över de senaste 50 åren kan tillskrivas mänskliga aktiviteter”.  I vetenskaplig mening saknas dock fortfarande grund för ett sådant påstående.  I denna rapport var fokus på den s.k. Hockeyklubbkurvan, som baseras på indirekt temperaturinformation via trädringsmönster. Skaparen av denna, en person med en färsk doktorsexamen (Michel Mann) var av IPCC utnämnd till huvudförfattare för det i sakfrågan tyngsta kapitlet i tredje rapporten. Anledningen var uppenbart att Manns ”resultat” sågs som en slutlig triumf för den bild IPCC nu i mer än 10 år velat få fram.
   
  IPCC ansåg sig med Hockeyklubban ha ett tungt bevis för sin sak, och den förekom fyra gånger i denna rapport. Bilden av Hockeyklubban utnyttjades sedan med huvudsyfte att påverka allmänhet och media att tro att Jordens temperatur varit helt stabil i 850 år, fram till industrialismen, och sedan börjat stiga från 1850 och framåt, och blev i praktiken IPCC:s och klimatalarmismens logotyp.  Media började nu skriva mer och mer om “klimatet” och ”klimatförändringar”, och vi fick också Al Gores film som baserades på samma story. I den senaste rapporten från 2007 är dock den ursprungliga kurvan borta, utan någon kommentar. Den har ersatts med några andra som ser ungefär likadana ut. De bygger dock på i stort samma indirekta data, godtyckligt hopskarvade med verkliga termometeravläsningar från modern tid.
  [1] För en sammanställning av de viktigaste ändringarna i denna rapport, se exempelvis http://www.sepp.org – bläddra i tur och ordning ner i flikarna Archive, Controversies, The IPCC Controversiy och klicka slutligen på Item 3