Klimatpolitiken handlar egentligen om oljan

I boken Chill-out påpekade Maggie och jag för ett år sedan att konkurrensen om de begränsade oljetillgångarna kanske är den allvarligaste framtida säkerhetsrisken för västvärlden. Ryssland som idag är en av världens två största oljeexportörer har tydligt visat sin avsikt att använda de strategiska energiråvarorna i politiska syften. I Ukraina har de redan lyckats. Venezuela har under Chavez ledning intagit en västfientlig linje och i arabvärlden gillar ingen västerlänningar. Vi skrev i Chill-out att ”Kina står för en tiondel av världens totala oljekonsumtion. Om kineserna skulle ha samma levnadsstandard som vi i västvärlden, skulle de behöva hälften av all olja som årligen går åt i världen.” Vi menade att kampen om oljan sannolikt är den verkliga drivkraften bakom klimatpolitiken visavi Kina och Indien.

I en artikel i New York Times den 9 nov 2008 skrev Al Gore att de djärva steg som behövdes för att lösa klimatkrisen, var exakt samma steg som borde tas för att lösa den ekonomiska krisen och energisäkerhetskrisen. Han pekade speciellt på USA:s strategiska sårbarhet genom den farliga situation som skulle kunna uppstå om USA plötsligt förlorade tillgången till olja från Mellanöstern. Obama tog upp samma tema i sitt installationstal där han påpekade, att ”var dag medför nya bevis på att USA:s sätt att använda energi stärker landets motståndare och hotar planeten.” Hans oro är givetvis befogad, kineserna är populärare än EU och USA i flertalet oljestater.

Vår analys bekräftas nu. USA:s biträdande vice utrikesminister David Shear förklarade den 13 januari i år inför ett kongressutskott att: ”Vi driver en intensiv dialog med kineserna rörande frågan om energisäkerhet, varvid vi har tagit upp vår oro över kinesernas strävan att låsa upp oljereserver med långsiktiga kontrakt.” Uttalandet kom som ett svar på representanthusledamoten Roscoe Barletts kommentar att han var ”orolig för att kineserna aggressivt var i färd med att köpa upp olja över hela världen och att de kanske inte tänkte dela den med andra länder i framtiden.”

Skulle inte Obama ta USA ut ur oljesamhället? Bry er inte om vad politiker säger, se istället till vad de faktiskt gör.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Helge

  Ja jo, oljan är en billig energikälla, tyvärr eldar vi upp en råvara som kan användas till så mycket annat. Men om oljan börjar ta slut finns det alternativ som ligger i närheten, och som faktiskt kan gynna lokal industri, vi kan inte längre betala oljeländerna för att lösa energibehoven. Sysselsättning skapas av att lokalt producera energi, energibesparande åtgärder ger ny arbetstillfällen, ny teknik och ny infrastruktur kan ge en boost till ekonomin. Vi kan inte längre flyga räkorna till kina för att få dem skalade, det måste vi göra själva.  Så jag ser även fördelar med en olje-tillgångskris, men den får givetvis inte komma över natt.

 2. UnoK

  Ja, oljan förklarar en del, men inte oljan ensam, eftersom kolet också betecknas som ”ont”. Kol finns ju lite överallt.

 3. Peter Stilbs

  Kineserna lär redan ha viss kontroll över Tar sands i Canada, vad jag läste någonstans.

 4. oj vad mycket text det klarar jag inte att läsa

 5. Lejuene

  Jag skulle vilja påstå att allt handlar om energi och på kort sikt om balansen mellan utbud och efterfrågan av råolja. Påståendet att oljan är på väg att ta slut är en vanlig missuppfattning, oljan kommer aldrig att ta slut, däremot kommer den gradvis att bli allt dyrare.
  Jag kan förstå att klimatizterna indirekt riktar in sig på att kontrollera energikonsumtionen genom koldioxidransonering, vilken fantastisk makt det skulle ge dom!
  Egentligen är det enkel matematik:
  Idag konsumerar 10% av världen befolkning mer än 55% av råoljan, 90% av världens befolkning konsumerar mindre än 45% råoljan. Törsten hos dessa 90% är nära nog oändlig, detta i kombination med ”peak oil” gör att priset på råolja bara kan gå åt ett håll. Produktionen av konventionell råolja har gått in i en platåfas sedan maj 2005, dvs i ca. fem år. När sedan tillväxten kommer igång igen med den sedvanliga efterfrågeökningen på 1,5% per år, ja då kommer vi att få se mycket högre priser, det kan komma mycket tidigare än vi vill tro.  Kom ihåg att många oljeprojekt har lagts i malpåse under finanskrisen vilket ytterligare förvärrar situationen.
  Glöm alternativa bränslen, det finns för närvarande inget bra alternativ till råolja. De så kallade gröna alternativen är och förblir miljömupparnas ”våta dröm” , helt baserade på massiva skattesubventioner, samt behäftade med oönskade miljökonsekvenser.

 6. Jag tror du har helt rätt i din analys Lars B.
  USA ökar sin utvinning sen i höstas och kanske kommer de upp till fornstora dagar om 10 år.
  Olja duger egentligen bara som råvara till plastindustrin och som drivmedel till flyg och fordon.
  Om all annan användning av olja priskonkurreras ut (bara de 6800 containerfartygen på världshaven konsumerar 9% och kommer snart vara kärnkraftsdrivna) räcker den längre.
   
  Irak har potentialen att producera mer än Saudi, med de ekonomiska resurserna kan de bygga en effektiv polisstat så sabotage upphör.
  Drivmedel ur kol, som USA planerade att bygga 100 fabriker vid oljekris II 1980-81 ger produktion motsvarande 50$/fat, så dyrare än så kan aldrig oljan vara långsiktigt.
  En fabrik hann byggas, (innan OPEC livrädda, skruvade upp kranarna till några få dollar fatet) som nu ger drivmedel till militären, används även av deras flyg.
  Sydafrika har länge haft denne typ av produktion och Kina planerar 18 fabriker.
  Så om alla dagens kolkraftverk priskonkurreras ut av kärnkraft kommer kolbranschen vilja tillverka drivmedel.
  Vidare bör alla följa med på den snabba teknikutvecklingen av utvinning ur oljesand, jag gillar den billigaste och miljövänligaste metoden.
  Het luft pumpas ner och en underjordisk oxidation startar vilket värmer och processar oljan på plats.
  Utvinningskostnaden är nu nere i 20$/fat ( metoden med hetvatten och naturgas ligger upp till 70$/fat).
  Det är klart att om de bygger ett stort antal små kärnkraftsverk kan de kanske komma ner mot 20$/fat med den miljöskadligare metoden.
  Utvinningen av djupolja i Noth Dakota ökar för var dag,  ledningsnätet byggs ut kontinuerligt och borrtornen jobbar för fullt.
   
  Så har vi de nya metoder som tillåter strandnära utvinning utan synliga installationer, vilket kommer göra det möjligt för USA att återuppta dessa förbjudna utvinningar.
  En ny metod att med horisontalborrning och vattensprängning utvinna naturgas ökar enormt, snart får Sverige det i Skåne.
  Jag ser ljust på framtiden om bara politiker insåg vad som krävs.
  Go nuclear
   

 7. Förresten glömde jag bort utvinningen i Arktis.
  Ryssar satsar på bemannade U-båtar andra på obemannade.
  Kolla Statoilhydros metoder, finns på deras hemsida.
  EU bankar på med snålvattnet rinnande ur mungipan.
  Danmark hoppas få rätten till Nordpolen via Grönlands kontinentalplatta (sjukt vadå COP15?), senaste taktiken är en parallell med nordöstra Afrika.
  Vilket enormt väljarförakt europeiska regeringar i allmänhet och den danska i synnerhet har.

 8. Jag har i tidigare trådar pekat på att oljan inte ”tar slut” i den mening en del föreställer sig. Marknadsdynamiken gör att vid hotande brister blir nya oljetillgångar och alterntiv lönsamma. Man kan öka propspekteringen efter olja och hämta den från dittills mindre lönsamma ställen (t ex djuphavet). Man kan utveckla teknik för att öka tömningsgraden i existerande källor (vanligen är ungefär hälften av oljan kvar i marken när en källa betraktas som ”torr”). Man kan utvinna olja ur oljesand och oljeskiffer (varav det finns mycket stora mängder, t ex i Kanada). Man kan tillverka syntetisk olja (av kol, naturgas, kanske t  o m av sopor och alger via genmodifierade bakterier). Man kan använda andra bränslen (etanol, metanol, vätgas, m m). Man kan använda andra energisystem (kärnkraft, mer vattenkraft – vind och sol tenderar dock att ligga längre ned på lönsamhetsskalan). Man kan effektivisera energianvändning.
    Det finns en massa faktorer som ”kickar in” vid olika lägen av priser och tillgång.
    Dessutom är i allmänhet är i allmänhet oljeexporterande länder mycket mer beroende av att få exportera olja, än oljeimportörerna är av att kunna importera. Olja svarar för några få procent av Sveriges importvärde. För Saudiarabien är olja i stort sett hela exportvärdet. För Ryssland är olja och gas 80 procent av exporten. (Eller siffor åt det hållet.) Det är oljeexportörerna som är känsligast för fluktuationer.
    Det bästa är att sitta still i båten. Det guppar kanske litet, men båten är inte på väg att kapsejsa.

  –Ahrvid

 9. Christer Löfström

  Lars Bern,
  du har hyfsad koll. Planhushållare och bidragsnarkomaner inom jordbruket ser personlig vinning från ”klimathotet”.
  Det hade dock aldrig blivit de vilda överdrifterna, om inte kraftindustri och politiker med anknytning till industrin hade använt klimtfrågan för att driva energipolitik. Det såg jag tydligt på EU-FoU projekt för över 10 år sedan. I Sverige har frågan av industrin främst haft syftet att få tillbaka kärnkraften på dagordningen.
  Bert Bolin skrev 93 om kärnkraften i sin bok ”Hotet om klimatförändring ” FRN’s serie ”Forskningens frontlinjer”
  Har Stockholmsinitiativet några planer på organiserad politisk aktivitet inför valet i höst? Partibildning på riks och/eller lokalnivå?
  ”Kärnkrafttraumat” och ”Klimatnojan” har kostat det Svenska samhället enorma summer och det behövs en ny politisk kraft. Den som arbetar verkligt globalt och t.ex. besöker länder som Kina, Indien och Brasilien ser att Sverige och andra EU-länder är på väg att bli ett sorts industriellt Skansen.
  John Naisbitt har beskrivet det i ”Mind Set”. ”Europe: Mutually Assured Decline”

 10. Christer Löfström #9

  ”Industriellt Skansen”. Den benämningen gillar jag!
  En annan sak som är lite utanför ämnet och har retat mig i flera år.
  ”Vår orörda natur ska visa sig bli vårt största tillgång.”

  Så skrev en ledarskribent med huvudsaklig bostadsort Stockholm när nuvarande regering stoppade en utveckling av skidturismen i Idre. 

  Jag har ett antal gånger ställt frågorna:

  När då?
  Hur då?
  För vilka?

  Men jag har naturligtvis inte fått något svar… 🙂

 11. L

  Christer L, håller med dig. Vi satsar miljarder på ”klimatpolitik”, medan industripolitiken lyser med sin frånvaro. Vi får nog vara glada om vi betraktas som ett turistmål i framtiden…

 12. UnoK

  Christer Löfström #9
  se där! Ett inlägg som tar upp det Lars Bern skriver om.

 13. Lejuene

  Christer Löfström
  ”Har Stockholmsinitiativet några planer på organiserad politisk aktivitet inför valet i höst? Partibildning på riks och/eller lokalnivå?”
  Du tar upp en intressant fråga, klimatrealisterna är idag förmodligen tillräckligt starka för att klara 4%-spärren. Enbart hotet om en sådan rörelse inför valet borde få de etablerade partierna att nyktra till i frågan, eller?

 14. L #11

  Kul att du halkade in på turismen samtidigt som jag skrev mitt inlägg.

  Turismen blir ju snart bara en lokal näring när kostnaderna för resor ökar. Och därmed blir det en minskande exportnäring.

  Men den framtidsvision som Boverket skissade för många år sedan kanske kan dammas av.

  Då föreslog man att Sverige skulle utvecklas i två ”stråk” efter utbyggda järnvägar från Stockholm efter kusten ned till Malmö och i ett liknande stråk därifrån upp till Göteborg.

  Där skulle alla bo, arbeta och pendla.. 🙂

  Antagligen trodde man då att resten av landet skulle krylla av turister i en unik och orörd natur. Och var inkomsterna från den turismen skulle komma från vet jag inte, men det fanns kanske några nyckeltal som man kunde multiplicera antalet turister med..

 15. Christer L: Stockholmsinitiativet har alltid ambitiösa planer. 😉

 16. L

  Uffeb, turismen kan väl betraktas som vår guldreserv. Synd att man nu raderar intresset för vår natur med en massa vindkraftverk. Under mina år utomlands lärde jag känna folk av ett 100-tal nationaliteter och det många kunde säga om Sverige, var att vi har vackra vildmarker. Men många andra kunde tyvärr inte ens säga var Sverige finns på kartan. Däremot kände dom till IKEA…

 17. Angående valet tror jag att det bästa och mest realistiska som man kan göra för att främja klimatrealism, är att skicka enkätet till alla riksdagskandidater* för att utreda vilka som är klimatrealister. Sedan kan man uppmana till ikryssning av dessa.
    Att bilda partier ger inget. (Det är så många som slåss kring fyraprocentspärren redan.) Men att uppmana till kryssning kan ge en del. Om inte annat lyfter det upp frågan och kan tvinga en del att ta ställning.

  –Ahrvid

  * Något säger mig att man kanske kan utesluta kandidater från mp och vp.

 18. Lars C

  #5
  ”Törsten hos dessa 90% är nära nog oändlig, detta i kombination med ”peak oil” gör att priset på råolja bara kan gå åt ett håll.”
   
  Det finns en övre gräns där samhällsekonomin hotar raka ihop, den gränsen bör ligga runt $200. Där blir också många alternativ lönsamma. Jag tror att det ballanserar sig själv om inget händer som abrupt minskar tillgången.
   

 19. L #16
  ”Uffeb, turismen kan väl betraktas som vår guldreserv.”

  Hur då menar du?
  På vilket sätt ska det bidra till utveckling?
  För vilka ska den guldreserven bli en tillgång?

  Men du skojade nog.. 🙂

 20. L

  Uffeb, nej jag skojar inte. Du säger ju själv att man inte satsar på turismen, alltså har man den resursen kvar när allt annat är slut.

 21. jon

  Klimathot eller inte så visar ovanstående inlägg att det är klokt att satsa på alternativa energikällor. Kan länder bli mer självförsörjande på energi så kan världen bli en tryggare plats för oss alla. En stor pusselbit är väl att de senaste krigen som USA har varit inblandade i har sitt ursprung i oljan. Men man önskar att man benämde saker vid sitt rätta namn. Fast det skulle väl kanske riskera att USA förlorar sin makt över situationen?????

 22. L #20

  Turism är ingen ”resurs” som kan förbrukas eller ”sparas”.
  Over and out… 🙂

 23. L

  Uffeb, att vi har sparat den resursen är ganska klart, men förstör vi naturen så har vi också förbrukat den resurs som turismen utgör.
   
  Än så länge har vi potential att 10-dubbla turistintäkterna, minst.

 24. Helge

  Oljan är inte ”bara” energi och plast. Även för jordbruket spelar oljan, särskilt naturgasen, en viktig roll.
  Det finns alternativ som faktiskt kan bli tillräckligt konkurrenskraftiga, Torium t.ex, kräver dock initialt en stor kapitalinsatts och praktisk erfarenhet. Precis som många varit inne på kommer oljan att bli allt dyrare som ger det tryck som behövs för att ta fram alternativen. Koldioxidskatt är däremot en icke konstruktiv lösning. Speciellt som den är ofarlig.

 25. Måns B

  Uffe B och L
  L har helt rätt, vi har ett antal projekt på gång med syfte att öka såväl den direkta ekoturismen som den mer friluftsrelaterade. Till försöker man få igång entreprenörer och andra företagare för att få till stånd en infrastruktur som stöd och som kan bli lönsam.

  Jämfört med stora delar av EU så är t.o.m. våra tråkiga industriskogar attraktiva när de ligger vid nån liten sjö eller så.

  Vi har bara börjat skrapa på ytan av hur mycket turism Sverige kan ta emot och tjäna pengar på.

  Även nyrika Asiater tycker Sverige är ett exotiskt land eftersom här är så otroligt glesbefolkat. I framtiden kan vi mycket väl se charter resor i motsatt riktning mot dagens till de länderna.

  Så när kan vi se fram emot de första Mega-hotellen typ de som hittas på Tailändska stränder i den svenska fjällvärlden?

  En liten undran bara, var blir nu all den olja av som skulle användas till att ge de fattiga länderna möjlighet att nå upp till vår levnadsstandard? Nu när det äntligen inte verkar bli några globala restriktioner av CO2, det skulle ju lösa sig av sig själv enligt tidigare diskussioner här.

 26. Måns B #24
  Jobbar du med turism, eller tycker du att du kan den branschen ändå?

  När det gäller ”megahotell i fjällvärlden” så får du nog ta en diskussion med L eller andra som vill bevara naturen orörd som någon sorts ”guldreserv”.

  Men du kanske skojade 🙂 

 27. Måns B

  Uffe B
  Jag jobbar med en massa olika saker och har insyn i en hel del mer. Men jag jobbar inte direkt med turism, fast jag samarbetar en del med sådana som gör det.

  Jag tror att vi kommer till en punkt där vi får bestämma vilka delar av den ’orörda’ vildmarken som vi släpper för turistnäringen att exploatera och vilken som vi har ett starkare skydd för.

  För med rätt marknadsföring så finns det gott om pengar i den branchen tror jag. Redan regeringen Bildt planerade ju att bygga ut vägnätet från den då ännu icke beslutade Öresundsbron upp till Dalarna och sedan Jämtland för att underlätta för Holländska och Tyska turister att ta sig längre norrut än Småländska höglandet.

 28. Måns B #26

  ”Jag tror att vi kommer till en punkt där vi får bestämma vilka delar av den ‘orörda’ vildmarken som vi släpper för turistnäringen att exploatera och vilken som vi har ett starkare skydd för.”

  Vilka är vi?

 29. Måns B

  Uffe
  Sverige

 30. FcH

  Norges ÖB talade i veckan på ett möte om Norges försvar. Han nämnde AGW ett antal gånger och sa att när Arktis smält bort så kommer trycket att öka för att exploatera olja och gasfyndigheter i området. Ryssland nämnde han nog inte men alla förstod att han såg ett hot mot Norges intressen i området. Risken är stor att konfrontationer är oundvikliga. Norrmännen verkar klara på vad som är hotet. Undrar om  Tolgfors är det? Tolgfors propagerar för ett nordiskt försvarsamarbete. Norge kommer inte att få sina nya F35-er på många år och deras gamla F16 står mest på verkstaden. Tolgfors får väl förstärka F21 så att vi kan hjälpa Norrmännen hålla rent.

 31. tty

  USA har potential att utöka sin egen produktion av fossilbränsle mycket kraftigt, men det finns politiska problem som Obama nog helst vill undvika.
  Olja: nästan all borrning på kontinentalsockeln har varit förbjuden sedan 1970-talet av miljöskäl. Ny teknik gör att utvinning till havs numera är tämligen problemfri ur miljösynpunkt, men miljöorganisationerna protesterar vilt. Dessutom har det långa uppehållet gjort att USA förlorat teknikledningen. Storskalig borrning kommer troligen att kräva att franska och brasilianska företag deltar vilket är politiskt explosivt.
  Kol: Mycket stor potential i främst Montana, men Montana har knappast något eget intresse av ökad utvinning och kan med nuvarande lagstiftning inte tvingas.
  Naturgas: Mycket stora fyndigheter har hittats de allra senaste åren, men nu bromsas prospekteringen kraftigt p g a fallande priser. Det är känt att ytterligare stora fyndigheter finns. Det här alternativet borde vara det politiskt smakligaste eftersom infrastruktur och kompetens finns på plats, men kräver insatser för att överföra olja och eventuellt kol till naturgas, t ex genom gasdrivna bilar. Jag måste säga att jar har svårt att fatta varför Obama-administrationen är så passiv här, bortsett från den allmäna oförmågan att få någonting gjort överhuvud taget.

 32. Tege Tornvall

  Den ryske gästprofessorn Vladimir Kutcherov på KTH och hans kolleger Alexander Goncharov och Vladimir Kolesnikov har visat att inte bara kol utan även gas och olja finns och redan utvinns på andra nivåer i jordskorpan än där döda djur och växter pressats til fossila lämningar. De hävdar att dessa fyndigheter är mångfalt större än de fossila källor som energi- och bränsledebatten handlar om. Jordens reserver av kol är enligt dem långt från begränsade till de fossila.
  Därtill upptäcks och utvinns fortlöpande nya fyndigheter, som upprepat flyttar fram den ”oil peak” som Kjell Aleklett varnar för. Den brittiske professorn Peter Odell, svensken Marian Radetzky och andra menar att fossila och liknande bränslen under överskådlig tid kommer att fortsatt d0minera med allt mer effektiv användning som hushållande faktor.
  När jorden var ung och fått en skorpa över sitt glödande inre, rådde länge våldsam vulkanism. Då spyddes enorma mängder kol ut i form av koldioxid, som bildade den första atmosfären. Tidigt kom också enkla organismer, som började utveckla fotosyntes för att livnära sig av kolet i koldioxiden. Syret släppte de ut i atmosfären. Allt sedan dess är koldioxid växtlighetens livsnödvändiga näring och basen för allt biologskt liv på jorden, oss inbegripna.
  Återkommande varma perioder med högre CO2-halt än nu har haft rikare växt- och djurliv än dagens. Nuvarande CO2-halt är trots den ökning IPCC och klimatalarmister oroar sig för geologiskt sett låg jämfört med forna blomstringstider.
  Nya kol- och bränslefyndigheter utanför politiskt oroliga områden kan minska beroendet av demokratiskt osäkra stater och därmed också minska den politiska spänningen. Allt effektivare användning kan kompensera för högre kostnader. Allt effektivare rening kan minimera farliga utsläpp. Men att INTE låta jordens fattiga utnyttja dessa resurser leder definitivt till fortsatt armod och politisk oro.

 33. Lars Bern

  Att det i stor utsträckning handlar om oljan har inte minst bevisats av det franska förslaget om koldioxidskatt. Som det var utformat drabbade det i stort sett bara oljeanvändningen, storindustrier som använde kol var alla undantagna.

 34. Peter Stilbs

  Tege – visst kan olja och gas skapas på annat sätt än det ”biologiska” vi lärt oss i skolan – kanske nästan allt är skapat på detta sätt – under årmiljarder. Det har sen fastnat i fickor, varifrån det utvinns.

  Kutcherov är inte den förste att hävda geologiska processers existens. Den springande punkten är dock att tillverkningshastigheten för ”ny” oljar rimligen är så mycket mindre än uttagshastigheten.

 35. Citerar från DI:

  Havsis stör Kinas oljeproduktion

  ”Ett tjockt lager is utanför norra Kinas kust medför allvarliga störningar i den kinesiska oljeutvinningen till havs. Isen väntas fortsätta växa i tjocklek under den kommande veckan.
  Isen i Bohaibukten – den innersta delen av Gula havet – ställer till det för produktionen på Shenglifältet, som är det statliga oljebolaget Sinopecs största. Sex av åtta riggar på Shenglifältet har tvingats stänga sin produktion.
  Exakt vad det innebär för utvinningen har inte uppgetts, men den sammanlagda Shengli-produktionen uppgick under 2008 till 554.800 fat råolja per dag.

  Enligt den statliga nyhetsbyrån Nya Kina täcks nu 45 procent av Bohaibukten av sammanhängande is.

  Isläget i regionen uppges vara det svåraste på 40 år.
  Första gången jag har hört talas om att isproblem har drabbat oljeutvinningen någonstans i världen.

 36. Greger

  Gunnar Littmarck #6
  Kul att du verkar ha förstått att en korrekt hantering av språket bidrar till ett inläggs trovärdighet. Du verkar plötsligt helt vettig, på gränsen på lysande i din argumentation.

 37. Peter Stilbs
  ”Den springande punkten är dock att tillverkningshastigheten för ”ny” oljar rimligen är så mycket mindre än uttagshastigheten.”
   
  Har du några grunder för det?
  Jag har inga för motsatsen, men rent logisk bör det läcka extremt mycket större mängder olja genom havsbotten och gas genom havsbotten och jordskorpa än det mänskligheten idag förbränner.
   
  Men vi kan såklart bara låta en liten del gå genom våra energisystem.
  Om man är klimatosmart, inte vet att vi inte riskerar öka växthuseffekten till en global klimatkatastrof, men ändå bildad på grundskolenivå, inses att förbränning är en fördel.

 38. Hej Svempa,
  Jag reagerade med då jag hörde det på BBC.
  Kineserna har kanske inte världens bästa utvinningsteknik, för nedisade hav?
  Var smart gå fram på botten och ge fan i hela dagens riggteknologi.
   

 39. Peter

  Minns att Al Gore under tidigt 2000-tal höll en del tal där han propagerade för USA:s minskade oljeberoende och diverse säkerhetsaspekter på det. Om möjligt bytte han sko för att folk lyssnade mer på klimathysterin eftersom ingen gör kopplingen olja-ekonomi-säkerhetspolitik-matproduktion-västligt leverne etc.. de flesta människor tror att all olja går till att driva bilar… (Eller kanske klimatet var mer lukrativt…)

  Problemet som jag ser det är att klimathysterin hittills bara har förstört för ett seriöst lyft från oljan. Ett exempel: etanolsatsningen som skulle genomföras till varje pris eftersom det sänker co2-utsläppen… Att sedan etanolen är tvungen att importeras från brasilien är det ingen som nämner. Vad är meningen med ett bränsle som vi måste importera? Miljöpartiet fick med sin pumplag igenom kravet på minst ett alternativt bränsle för större mackar. Vad satsade man på då? Biogas som vi sjävla kan producera från vårt avfall men som kräver lite dyrare pumpar? Eller etanol som inte kostar så mycket mer än en vanlig pump? Ganska svårt val eller hur?
  Sen att det är fel sett ur ett större samhällsperspektiv kan ju inte den enskilda mackägaren ta ställning till. Tack för det Maria Finlandsflygpendlaren Wetterstrand!!

 40. Rimligen om hela CO2-schabraket handlade om olja, bör Antaktisfördraget omarbetas.
  Varför ska denna jätte kontinent ligga i dvala?
  Den kommer ändå överleva oss.

 41. Tege – ”peak oil” har troligen redan inträffat. Något tidigare än jag själv trodde, mina egna estimat pekade på en maxproduktion (”all liquids”) av 89 milj fat olja/dag +- 2 milj fat olja per dag. Våren 2008 toppade produktionen på 87 milj fat/dag, och det är ytterst osannolikt att vi någonsin överträffar den siffran. Visserligen finns det en teoretisk potential att nå dryga 90 milj fat/dag, men i praktiken kommer man inte att lyckas. Det gäller alltså att snabba på med åtgärder för att mildra effekterna av detta, dels måste vi effektivisera och dra ner på oljeanvändningen, dels måste vi ersätta oljan med andra energislag.
  Någon skrev tidigare att det gick att framställa fordonsbränsle ur kol till en kostnad motsvarande ett oljepris på 50 USD/fat, därför kan inte oljepriset långsiktigt hamna över den nivån. Detta resonemang är fullkomligt felaktigt beroende på att dels är det det dyraste utvinningssättet som ger oljepriset för hela marknaden (s k marginalprissättning), dels kommer oljan att bli en bristvara vilket medför att priset bjuds upp. Orsaken till att kolet inte är vår räddning är densamma som Peter nämner angående den abiotiska oljan – de mängder olja som ska ersättas är så oerhörda att det enda som kommer att ske när det gäller framställning av  fordonsbränsle från kol är att det kommer att bli synnerligen lönsamt att syssla med detta. Förutsatt förstås att inte priset på kol också rakar i höjden, vilket är den mest troliga konsekvensen. Det finns faktiskt mycket mindre kol av acceptabel kvalitet än vad de flesta tror.

 42. Roa er på lördagskvällen med att läsa om en mesigare variant av mina flytande megastäder.
   
  Energiöar, tja visst skulle vi enkelt kunna, om blott vi vill.
   
  Å andra sidan skulle minst 20 miljarder kunna leva hållbart på Beverly hills nivå.
  Eller hur?

 43. Den kommentaren av Svempa ska jag spara.

 44. Lars Bern.
  .
  Det är väl bra att Kina konkurrerar på världsmarknaden?!
  .
  Försöker du antyda att klimatfrågan kommit som ett svar på peak oil? Det är ett vanligt tema. Ser att t ex Aleklett nu spinner på denna nyhet. Men dels finns ingen nära förestående peak oil (se länk nedan) och dels innebär idén att klimatfrågan handlar om peak oil en konspiration. (F ö kräver även din idé att klimatfrågan handlar om att politiska klassen vill öka skatteuttaget samordning (konspiration) och idén att den kommer av att man vill finna en alternativt skattebas är utifrån problem kring miljöskatter otänkbar.)
  .
  Du har även en direkt ologisk slutsats, nämligen att klimatpolitik mot Kina och Indien skulle ge oss fördelar mot dem, men alla klimatpolitiska förslag som funnits har gett Kina och Indien antingen full frihet eller långt blygsammare begränsningar av fossilanvändning än vi föreslagit för oss själva.
  .
  Om peak oil, av professor Peter Odell på International Energy Studies vid Rotterdams Erasmus-universitet:
  .
  http://tinyurl.com/ybdg737
  .
  Detta tillhör konkurrens om nuvarande oljeproduktion (har inget med peak oil att göra) under ekonomisk tillväxt. En ledande energianalytikerna, Michael J. Economides, menar att USA närmast lämnar walk-over i denna situation och skriver:
  .
  ”In discussions with Chinese intellectuals, government officials and company executives, the Chinese are often incredulous, all asking essentially the same question: Why is America letting us have a free and uncontested ride in all these energy ventures?

  In contrast, American ”Big Oil,” (ExxonMobil, ConocoPhillips and Chevron — the only companies really able to play along and compete with the Chinese) not only are not supported or encouraged by the U.S. government, they’ve been routinely vilified by politicians. To the sizeable portion of the American public that’s unaware of the role energy plays in the modern world, they are the devil incarnate.

  What the world is witnessing is the largest peaceful transfer of power in history. Energy means power, and while the U.S. is consumed by environmental ideologies and climate rhetoric, it is committing economic hara-kiri in the process. China, riding on energy acquisitions with little competition, will propel itself into the economic stratosphere.

  The U.S. should be concerned, but doing something about it will require an unlikely sea of cultural change in the Obama administration.”

  http://www.energytribune.com/articles.cfm?aid=2953
  .
  Economides menar i artikeln reflekterande David Shear att klimatpolitik tvärtemot att vara eftersträvansvärd är harakiri.
  .
  Att antyda att denna nyhet visar att klimatfrågan handlar om oljebrist underblåser konspirationsteori. Din sista mening, ”Skulle inte Obama ta USA ut ur oljesamhället? Bry er inte om vad politiker säger, se istället till vad [USA] faktiskt gör”, antyder vidare att USA borde föra den politik de gröna rekommenderat (ersätta olja med alternativ som vi vet är dyra) snarare än att — som bl a Economides och många andra anser — väl utnyttja oljan.
  .
  Dock är din notis om USA:s politiska beroende av arabländer intressant; att de kan hota USA med att strypa leveranser (hur realistiskt det nu är). Det finns något som både löser det och lindrar nämnda konkurrens med Kina, nämligen att USA utvinner de oljereserver de har, något som demokraterna stoppat. Men några skäl att Obama bör ta oss ur oljesamhället ser jag inte.

 45. Du är som vanligt tung och läsvärd Magnus A, tackar.

 46. UnoK

  Lars Bern #32
  Jag är osäker på vad som kan extrapoleras från fransk energipolitik, men vore det så, att kolet ”fritas”, så kan även korstågsaspekter läggas till de eventuella motiven.

 47. Magnus A,
  Vad gäller Odell räcker det faktiskt med att konstatera att han liksom jag är medveten om att ”peak oil” är ett oundvikligt resultat av oljeutvinningen. Huvudsakliga skillnaden oss emellan är att han lägger tidpunkten på c:a 2030, medan min åsikt är att ”peak oil” redan inträffat.  Vidare har han en ”snällare” kurva för avklingningen av oljeutvinningen, den är alldeles för optimistisk.
  Däremot håller jag gärna med om att fossilgasen (kallas ofta av outgrundlig anledning för ”naturgas”) kommer att ha en stor roll att spela i framtidens energiförsörjning.  Den kan bli USA:s räddning, i varje fall temporärt, och få stor betydelse även inom EU – dock i detta fall förknippad med stor politisk risk då Ryssland blir den stora och nästintill enda leverantören av fossilgas.

 48. JL

  Jag säger bara Fischer Tropfsch. Gör kol till flytande bränsle. Lönsamt i förhållande till olja vid ett oljepris på 50USD/fat. Och kol finns det riktigt gott om…särskilt i USA…

 49. Jonas B

  Ahrvid # 17. Det du föreslår gjorde jag faktiskt i blygsam skala inför EU-valet i höstas. Inte kunde jag skicka en enkät till samtliga kanditater, men jag mailade faktiskt tre konkreta frågor till ett tiotal av dem (samtliga på den borgerliga kanten, om de rödgröna hyste jag tyvärr föga hopp).
  Endast EN svarade – Marit Paulsson. Av svaret framgick att hon i och för sig nog trodde på teorin om att människan kan påverka klimatet, men att hon också betvivlade att vi går mot ett klimatharmageddon. Bättre än inget, tyckte jag, och gav gumman min röst.
  För övrigt delar jag din uppfattning att ett enfrågeparti i klimatsvängen knappast är någon lysande ide. Bättre då ditt förslag om en enkät och kryssning av klimatrealistiska kandidater. Efter Climategate och andra skandaler kanske benägenheten att svara är större nu än när jag försökte.

 50. Tack Gunnar, men jag har nog lite för konfronterande i stil. Även du har en del intressant i dina alster, liksom andra. Ahrvid, Tege och andra här. Stilbs påstående att Kina knyter upp sig på Kanadas oljesand bekräftar kanske att USA lämnat walk-over och att Shears uttalande är löjligt gnäll från en politiker som misslyckat i att visa egen styrka i en konkurrenssituation…
  .
  Det är nog viktigt att förstå dynamik beträffande resurser och allokering av dem.
  .
  Att med politiskt parti för som hot ändra befintliga partiers klimatpolitik låter intressant, men det är kanske våghalsigt om man inte lyckas? Nu tycks iofs Gudrun Schyman med FI dansat sig till att moderaterna kvoterar… Eller? 😛 😉

 51. Ahrvid,
  Du skriver ”Dessutom är i allmänhet är i allmänhet oljeexporterande länder mycket mer beroende av att få exportera olja, än oljeimportörerna är av att kunna importera. Olja svarar för några få procent av Sveriges importvärde.”
  Detta är ett argument man ofta hör, t ex har Marian Radetzki framhållit att ”Sveriges oljeberoende har minskat” eftersom vi förbrukar mindre olja per krona BMP nu mot tidigare,
  Vad det handlar om är hur man tolkar ordet ”beroende”. En relevant liknelse skulle vara att påstå att en människa inte är särskilt beroende av syre, då syret utgör en så oerhört liten del av blodet. Men vad händer om man tar bort syret?

 52. Lars Bern

  En av Obamas första utlandsresor när han just tillträtt för ett år sedan var att åka till Canada med energiminister Chu och diskutera oljesand.

 53. Apropå svenska politiker och ”klimathotet”
  Jag fick det här mejlet av Fred Goldberg i dag.

  ”……Europparlamentarikern och klimatrealisten Roger Helmer har i EU-parlamentet begärt en offentlig utredning om vilket vetenskapligt material som ligger bakom påståendena om människoskapt global uppvärmning. Detta med hänvisning till CRU-breven som läckt ut i höstas.
   
  Fortsättning följer med säkerhet.”………

  Klimatspektaklet kanske får ett slut via EU-parlamentet?

 54. Svempa #47. Några av de som varnar för att peak oil passerats sa att den passerats på bl a 70-, 80-talet. Peak oil-förespråkare innan dem sa detsamma, att peak oil redan hade passerats på 60-, 50-… och ända tillbaks till 1800-talet.
  .
  Oljereserver ökade efter alla dessa förutsägelser (vilket branschen insåg). Att de en gång slutar öka är en bra hypotes, men att kända reserver som nu anges är kvarvarande mängd är inte säkert. Om dagens 2500 mrd tunnor utvinnbar olja är allt som finns kommer vidare peak oil först om decennier, så den har inte passerats.
  .
  Odell argumenterar för att konventionella och ickekonventionella tillgångar ökar fram till nästa sekelskifte. Utöver det menar han att bl a oerhörda mängder gas finns.
  .
  Du tycks likt IPCC-försvarande som negligerar forskning som motsäger CO2:s betydelse och undermåliga täckande av all vetenskap vilseleda genom att selektivt bara se en sak, nämligen konventionell olja.
  .
  Din åsikt, att peak oil passerats är Alekletts extrem medan Odell rätteligen betecknas som en som menar att peak oil är myt. Inget är mer fel än att ni säger samma sak.
  .
  Vad du anser — du jämför din åsikt med Odells som vore du en kunskapskälla — är förresten inte tungt eller intressant, men kreti och pletis tyckande i bloggar mm tycks idag viktigare än merit och fakta, så om du som framgångsrik bloggare värvas som ”energiminister Svempa” får man väl gratulera.

 55. Labbibia. Roger Helmer är visst Torymedlem som länge varit klok om klimatpolitik men kanske därför hans kollegor funnit en avvisande strategi… Men man får hoppas något händer och att detta blir allt svalare. En mycket modig och bra man! Med tålamod borde sanningen segra.

  Dec 2009:
  http://www.youtube.com/watch?v=Na__Xz1r-hA
  Maj 2009:
  http://www.youtube.com/watch?v=dhhfH3_XRho

  Godfrey Bloom i UKIP fortsätter vara uppriktig:
  http://www.youtube.com/watch?v=vYj5baVfB0Y

 56. Mats A,
  Uppenbarligen har du själv inte läst den artikel av Odell som du länkar till – annars skulle du väl inte komma med en sådan osaklig och ovetande kommentar. Jag citerar från Odells artikel:
  ”The century’s production trends for oil, based on the currently estimated proven reserves of about 200 Gigatons of conventional recoverable oil, show that annual production slowly moves towards a peak of about 4.5 Gigatons in 2030 (Figure A3). Thereafter, a slowly declining output is sustained for another 50+ years.”
  Detta är som du ser ett erkännande av att ”peak oil” faktiskt existerar, även om hans analys är oerhört ytlig och inte tar hänsyn till ett flertal väsentliga faktorer. Dessutom är hans tro på att utvinningen efter ”peaken” avtar i mycket långsam takt inte grundad på vad vi verkligen vet, realistiskt är en halvering på c:a 35-40 år, i värsta fall ännu kortare tid.
  Min egen redogörelse för bakgrunden till ”peak oil” finner du här: http://www.energiminnesfonden.se/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=53 , se ”Frågor och svar om Peak Oil”. Eftersom den är pedagogiskt upplagd kan den givetvis också beskyllas för att vara ytlig, men den är i varje fall bättre än Odells.
  Han har även en liknande utläggning om den okonventionella oljan där han verkar fabulera helt, det finns över huvud taget ingen forskningsbakgrund till hans överoptimistiska scenario. Dessutom är hans avgränsning mellan konventionell och okonventionell uppenbarligen inte i enlighet med den gängse definitionen.
  Troligen är du inte heller medveten om att Kjell Alekletts forskning hittills har resulterat i att två av hans doktorander har fått sina avhandlingar inom ämnet ”peak oil” godkända, och säkerligen har du inte läst dem. Det tycker jag du ska göra, så kanske du i framtiden avstår att racka ner på andra som är mer välinformerade än du själv. Och även mer kunniga än Peter Odell, kan jag tillfoga.
  Låt oss sedan ta upp ytterligare ett par förhastade och okunniga påståenden du slänger ur dig utan att göra någon källkontroll. ”Peak Oil” har sitt ursprung i den forskning som utfördes av M. King Hubbert, som 1956 framförde teorin att USA:s oljeutvinning (”lower 48”) skulle nå en topp ungefär 1970, och därefter oåterkalleligen gradvis minska. Han extrapolerade detta till att gälla hela världen, och trots ett rätt dåligt faktaunderlag kom han fram till att ”världspeaken” inträffar 50 år från 1956, dvs 2006. Han träffade helt rätt beträffande USA, att han missade för hela världen med några år ska man inte lasta honom för tycker jag.
  Detta är faktiskt den enda sådana prognos som existerade fram till relativt nyligen, dvs 1998, när intresset för ”peak oil” vaknade och Colin Campbell började försöka få politiker och allmänhet att inse att vi stod inför ett stort problem.
  Det du påstår om att ”peak oil” har påståtts inträffa många gånger tidigare, t ex på 50-, 60-, 70- och 80-talen är helt enkelt inte sant. Vad du antagligen far efter är de politiska oljeförsörjningskriser som inträffade 1956, 1973 och 1980 i samband med diverse krig i Mellanöstern. Det ahr verkligen ingenting med ”peak oil” att göra. Och att hävda att man diskuterade ”peak oil” på 1800-yalet är ju bara löjligt – var det ”peak valolja” då kanske :-)?

 57. Gunnar E

  #55#
  När för vi en svensk politiker som kan ta  sig an en fråga på detta sätt?

 58. Magnus A # 55
  Stort tack för länkarna!
  Alldeles lysande talat av herrarna Helmer och Bloom!

 59. Svempa,
  ja vad händer om man tar bort oljan? Tandagnisslan under ett tag, men vi lär klara oss något så när. Värre blir det för de oljeexportörer som är så beroende av att få exportera! De drabbas av en Instant Recession av sådan kraft att 30-talets världsrecession framstår som ett skojigt barnkalas i jämförelse.
    Nu är det dock osannolikt att vi skall tappa *all* olja, då vi hämtar mycket nästgårds (Norge) och även om norsk oljeproduktion på sikt minskar, torde den inte försvinna över en natt.
    Om vi tänker oss ett scenario med *litet* olja, har vi haft det tidigare: under WWII. Visserligen var vi mindre oljeberoende då, men oljetillgången var också mindre. (Litet som importerades via lejdbåtarna, och viss produktion från oljeskiffer; en del kunde också importeras via Tyskland.) Under WWII begränsade man förstås biltrafiken, men höll igång en del via gengasdrift – dagens ”gengas” blir väl etanol, möjligen metanol. Istället för kol använde man i hög utsträckning ved (som lades i stora vedupplag på gatorna), och dagens ved blir pellets från skogen och fjärrvärme. Tågtrafiken blev viktig och drivs ju huvudsakligen med elektricitet (vi har idag kärnkraft, vilket man inte hade på 1940-talet).
    Det blir liksom inte lätt med ett samhälle som bara får litet olja, men knappast någon kollaps. Sverige är ett utvecklat land och kan ta stötarna. Värre blir det för Saudi-Arabien, Venezuela, Ryssland m fl, där olja, gas och sådant håller länderna uppe. (Och det är litet av poängen med att de är mer beroende av att få exportera än vi är av att få importera!)

  –Ahrvid

  Ps. Om ett par andras kommentarer: Föreställningen att USA invaderade Irak för att ”ta kontroll över oljan” är felaktig. (Varför aviserar man i så fall att minska i Irak och öka närvaron i Afghanistan, som inte har olja?) Det fanns andra politiska skäl bakom, och USA *förlorar* på att ”kriga för olja”. Krigskostnaderna är mycket högre än vad det kostar att helt enkelt köpa olja ute på marknaden!

 60. Lars, du har siktat för lågt. Oljan är bara en aspekt av den verkliga frågan, som handlar om västvärldens kontroll över tredje världen. Det är det gamla skräckscenariot om den gula faran som klimatbluffen handlade om. Under kolonialismen användes ett liknande vetenskapsfalsarium, nämligen rasbiologin, för att hävda att de gula, röda och svarta ”raserna” var för ointelligenta för att sköta maskiner, som därför måste skötas av vita, som därför skulle styra världen. Med klimatbluffen kunde man komma till samma slutsats att västvärldens dominans måste fortsätta, eftersom världen skulle gå under i en klimatkatastrof om Kina och Indien industrialiserades.  Västvärldens försök att monopolisera oljan och råvarorna kommer bara in som en underaspekt av detta försök till världsdominans. Men råvarubristen är helt onödig eftersom den beror på att man vägrar använda hjärnan för att ta fram mer och råvaror. Littmarck har här utförligt visat hur kärnkraften m.m. kunde användas för att ta fram massor av mer olja m.m.
  Ett intressant inlägg som jag just fått översatt till engelska från franska är inne på samma orsak till klimatbluffen:

  PARIS, Jan. 22 (Nouvelle Solidarite)–French scientist Claude Allegre penned an excellent article in this week’s national magazine {Le Point} (dated Jan. 21) entitled ”Copenhagen: The South Said No.” While Allegre, a former Education Minister in the Socialist government of Lionel Jospin, is a mixed bag when it comes to science, his record on global warming has been good.
  ”Copenhagen was a failure,” he says. The ideas ”were fundamentally wrong, and the underlying intentions were not exempt from murky calculations.” He argues, ”The central idea was to put the development of the Southern countries (China, India, Brazil, Indonesia, South Africa), under the control of countries of the North, even though this aim was not publicly stated. Under the pretext that we should stop them from polluting ’our’ planet, they wanted to impose quotas on them and to have the right to control how they are enforced, thus controlling the pace of development of the so-called emerging countries. If the aim was not to control the development of the South … why, then, have 192 countries involved in the Copenhagen conference, 90% of which produce less than one one-thousandth of the world’s CO2 emissions?”
  This is not new, says Allegre, going back to the Kyoto conference. ”Behind this organization there is also the desire to have the world governed by a squad of international civil servants choosing the committees of experts, deciding what is good for the world and maneuvering the heads of state like in a parade…. Then, bang! The common sense of countries of the South won, throwing all the pretty projects to the ground.”
  He continued, ”Naturally, that market is not outside the guilty excesses of the planet of money and of the derivative products system which led to the financial crisis…. Hadn’t Lehman Brothers developed a program nicely called ’Business of Climate Change’ which listed as advisors, excuse me, please, Al Gore…? Maurice Strong, the key man in this business who was at the origin of the Rio and Kyoto summits … did he not sit on the Chicago Climate Exchange, one of the centers of the carbon business?
  ”Europe, also run by a troop of anonymous technocrats,… should realize that it has become the only place in the world where de-growth has now become a durable reality. The wisdom of the South has won over the false imperialist naivete of the North.”
  Only innovation, not quotas, taxes, and ”even less, de-growth,” can create wealth and better wealth distribution concludes Allegre. ”Dear heads of state, wake up, get out of the virtual world … care for your people, for their immediate needs, for the emergencies, because, beyond the planet which indeed must be managed, there is man. Man, when will he be the subject of our concerns?”

 61. Red Hansen

  #56
  Det fanns en kraftig debatt runt förrförra sekelskiftet om hur länge oljan skulle räcka. Framstående personer hävdade att automobiler var inget bestående fenomen eftersom petroleum produkterna skulle ta slut på några år. Ungefär samma tongångar hördes om fotogenlamporna.

 62. Anders L

  Billigare än att utnyttja allt svåråtkomligare fossila bränslelager är ju att effektivisera bränsleanvändningen. USA är ofantligt slösaktigt med energi – som alla som har varit i USA säker har lagt märke till – och kan säkerligen halvera sin olje- och kolförbrukning utan att ta till några science-fiction-metoder. Husen är ohyggligt dåligt isolerade mot kyla och värme, bilarna drar fortfarande gott och väl dubbelt så mycket som europeiska och asiatiska bilar, järnvägarna är reliker från en svunnen tid etc.
  Sverige använder bara hälften så mycket olja som för trettio år sedan, trots nästan en miljon fler invånare och en ökning av BNP per capita med 70% i fasta priser, så det innebär inte världens undergång om man minskar eldandet av kol och olja. Det Sverige kan klara kan även USA klara, det är jag helt övertygad om.

 63. Anders L

  För dem som är intresserade av klimatet kan jag även rapportera att inledningen på 2010 är den varmaste uppmätta enligt UAH satellitmätningar av den globala medeltemperaturen. Isutbredningen i Arktis är nu t o m aningen under den rekordlåga nivån från 2007 så här års. Det blir intressant att se vart detta tar vägen.

 64. Torsten Wedin

  Fan Anders L #63:
  Det ska bli intressant att se din pudel när den nya lilla istiden gör sig påmind.
   

 65. Ingemar

  Anders L #63, om du kollar in Danska Meteorologiska Institutets mätningar av Arktis så ser du att temperaturen ligger ungefär 5 grader under normalt.

 66. Torsten Wedin

  Lars Bern:
  Jag beundrar nästan allt du skriver. Chill Out är en underbar bok. Men oljan tar inte slut. Däremot blir den dyr för de stora, säger jättestora, fyndigheterna ligger på 10000 till 13000 meters djup och det blir dyrt att borra så djupt.  Men olja är inte ruttna dinosaurier eller växtlighet. Kjell Aleklätt är oljans Al Gore. Han vill tjäna pengar på vår dåligt underbyggda rädsla för att oljan tar slut snart. Lyssna på:
  http://www.gasresources.net/Kenney-NPR.mp3
  Oljan kommer att räcka mer än väl till nästa stora istid som troligen börjar om ca 900 år.

  Däremot håller jag helt med Gunnar Littmarck att nästa generations kärnkraftsverk kommer att konkurrera ut all annan energi, även det idiotiska vindkraften.

 67. Lars Bern

  Ulf Sandmark
  Jag tror att det du skriver och det Claude Allegre säger i stort sätt stämmer, tyvärr! Här har jag tagit upp en del av hela det komplexet.
  Det är viktigt att vi opponerar mot mörkmännen inom den politiska klassen i västvärlden, nu har de gått ett steg för långt. Ljuset verkar komma från öster.

 68. cg

  Anders L #63

  När det gäller Anders L vet man inte om man ska skratta eller gråta… Jag föredrar nog att skratta för det är roligare.

  Med ett så  kort perspektiv kan man naturligtvis bevisa vad som helst om man är lagd åt det hållet. Antingen kör man ”Panik, panik… isarna breder ut sig. Mänskligheten går åt h-e, vi kommer att krossas under de utbredande glaciärerna.” eller så blir det ”Panik, panik… glaciärerna smälter. Mänskligheten går åt h-e… hmmm, eller var det isbjörnarna… skit samma, allt går åt h-e.”

  Det är bara att välja domedagsscenario beroende på den senaste utvecklingen. På 70-talet var det första scenariot populärt, nu gäller det andra. Extrapolera den senaste trenden och sedan kör man. En snabbkurs i att vara domedagsprofet. Krävs inga djupare förkunskaper. 

 69. Lars Bern

  Torsten Wedin
  Jag oroar mig inte så mycket för att oljan skulle ta slut. Marknaden är en utmärkt mekanism för att reglera sådana saker. Det finns därtill starka intressen från de som kontrollerar reserverna att skapa en viss panik genom att dölja vad man har i rockärmen, det håller priset uppe.
  Det som är oroande för västvärldens politiker är att kontrollen över oljan allt mer glider dem ur händerna. Irakkriget blev ju ett fiasko. Kinas strategi är mycket intelligentare, de jobbar långsiktigt och konsekvent med att bygga upp relationer med de stora oljesterna.

 70. Torsten Wedin

  Lars Bern #69:
  Instämmer men lyssna gärna, väldigt gärna, på ljudklippet i min förra kommentar. Och jag upprepar, du skriver jävligt bra och kunnigt.

  Lyssna på ljudklippet! Gör det!
  Trevlig helg till en av mina favoriter, Lars Bern!
  /Totte

 71. Måns B

  Anders L
  Jag gillar i alla fall dina inlägg här skarpt, utan dig skulle folk inte ha så mycket att prata om en stor del av tiden. Faktum är att jag inte vet om du gör det bara för att j-vlas och röra om det i grytan eller om du alltid är helt seriös. Men jag inser att du tycker det är kul.

 72. Torsten Wedin

  Du Lars Bern:
  Vi hade en intressant debatt i Västerås för någon vecka sedan. Fred Goldberg förde min talan och jag tror faktiskt att politikerna fick sig en tankeställare. Fred översteg mina förväntningar med råge.

  Den politiker som ordnat det hela vill ordna flera ”events”.  Är du eller Maggie intresserade av att delta? Västerås kan få en plats på kartan i klimatbluffdebatten. Och jag gläds när dom jag får hit krossar den rådande ”konsensus”.

  Trevlig helg Lars!
  Hör gärna av dig!
  Totte

 73. tty

  Anders L #63

  Du är inte så noga med sanningen va? Det är sant att isen i Arktis är något mindre än 2007. Men isen 2007 var rekordlåg på sommaren men ingalunda i januari, och det är isen inte nu heller.

  Och var i allsin dar har du fått det ifrån att järnvägarna i USA är ”reliker från en svunnen tid” (#62)? USA:s järnvägar fraktar en betydligt större del av godstrafiken i landet än järnvägarna i något EU-land, inklusive Sverige. Och de drivs av kommersiella vinstgivande bolag i stället för att gödslas med subventioner som i Europa.

 74. Inge

  Intressant inlägg av Lars Bern och intressanta kommentarer! Det verkar var svårt att formulera vad som driver stormakterna i klimatfrågan, jag blir inte klok på det. Om de var rädda om oljan så skulle de agera annorlunda och de borde driva på utvecklingen med bränsleceller m.m. Inget tydligt händer, det verkar inte finnas någon samsyn bland politikerna om det skulle finnas taktik bakom stödet av AGW. Snarare tror jag att de verkligen tror på AGW och inte frågar vem som har rätt i frågan utan snarare frågar: Vem har makten i frågan, och rättar sig efter det. De är så vana vid makttänkande att de aldrig skulle sätta sig in vetenskapligt i en så svår fråga.

 75. Lars C

  Jag har i åratal tyckt att det finns tillräckliga skäl att avveckla oljan utan att behöva blanda in klimatet.
   
  Jag är rätt övertygad om att Peak Oil inträffade sommaren 08, men med reservationen att det kan komma något enstaka år med samma eller marginellt högre produktion. Man får inte blanda ihop peak oil med mängden kvarvarande olja utan peak oil är den maximala mängd som faktiskt kommer att producera under ett år oavsett orsak. Det finns massor av olja men det mesta av den kommer aldrig att användas.
  Priset är en orsak, frånvaron av infrastruktur en annan. Även om priset vore OK så tar det tid att få fram den och den tiden står inte utvecklingen still. Att förespråka djupolja är samma tankefel som vissa militärer gjort som planerat efter förra kriget. Någon gång måste vi sluta elda upp saker och bli snäppet mer högteknologiska. Vad som bör göras nu är att bygga kärnkraft G3 så att det täcker behovet och samtidigt satsa på forskning och utveckling av alternativ. Det finns vad jag vet inga andra alternativ till den lättåtkomliga oljan där man kan klubba ett datum för färdigställandet.
   
   

 76. FcH

  Torsten Wedin #66, 70. Ljudklippet finns inte kvar.

 77. Om man ska producera en unik analys, som är korrekt, bör man vara unikt öppen i hjärnan.
  Antag att Svempa läst alla skrivna ord, mins och förstår dem.
  Antag han lyssnat till alla människor och fått deras erfarenhet och kunskap.
  Det duger ändå ej.
  I alla tider har de mest bildade och med störst kunskap haft fel, med tiden, så kommer det fortsätta tills vår art upphör.
  Svempa reagerar som ett grinigt barn då han läser tankar om kolets geologiska cykler.
  Om det skulle ha minsta bärighet är allt han lärt och allt hans vänner som kommit med så lönsamma och unika analyser fel.
  Problemet många har är att det är så svårt att gå ur sig själv och betrakta ”individen” objektivt på distans.
  Därför blir prestige mer och mer viktigt om än undermedvetet.
  Gas och olja får inte nybildas i manteln och djupt i jordskorpan… får inte (fast det rent fysiskt är visat att det går) ty då är allt vad jag lärt och allt mina förebilder sagt fel… får inte…
  Jag brukar ofta leka och skriva rejält korkade saker (som alla som läser här vet) och ofta i ämnen jag knappt skummat i, jag kollar då att jag inte har någon åsiktspresige, genom att inte bli arg då andra hoppar på mig.
  Jag tror inte Svempa gjorde det då han räknade ut Grönlandsisens smältning…. missade med en tiopotens och använde bergis kalkylator….
  Om man använder Svempas och TTPPs metoder och inte omedelbart kan skapa bättre så allt funkar med huvudräkning, har man ingen chans..
   
  Då kommer aldrig några unika revolutionerande tankar att tänkas, alla tankar kommer bara vara en produkt av all inlärning, det kan en kompjutter ersätta.
  P.S. jag gillar Svempa stort och ger fullständigt fan i om det är ensidigt, den 19/4 2019 hoppas jag få ge honom en låda champagne.  🙂
   

 78. S. Andersson

  Är det inte lite märkligt att många av dem som normalt är så skeptiska till allt möjligt – AGW t ex – har slukat hyptesen om ”peak oil” med hull och hår.
   
  Att oljan snart ska ta slut har jag hört i hela mitt liv. Men inte fan har det stämt. När man efter 1973 års oljekris gjorde prisprognoser för oljan baserade de sig på linjära pris- och förbrukningsmodeller. Det innebar att allt pekade rakt upp. Priserna skulle gå genom taket. Det som ingen förutsåg var att dessa prognoser påverkade verkligheten. Förbrukare tittade på prognoserna, funderade igenom sina liv, och kom till slutsatsen att man inte skulle komma att ha råd att betala de skyhöga priserna. Istället satte man igång att bygga annat, kärnkraftverk t ex. Det här bidrog så småningom till att oljepriset dalade, för att den förväntade efterfrågan sjönk.
   
  Så där håller det på. Jag tror att vi är inne i en liknande fas nu. Priserna kommer att stiga och en hel massa människor, länder och företag kommer att fundera igenom vad man ska satsa på. Som jag ser det blir det en ny generation kärnkraftverk med olika teknologier. Det finns inget alternativ till att använda kärnklyvning som primär energikälla för storskalig el- och värmeproduktion.
   
  Tyvärr har våra kära folkvalda -glatt understödda av diverse miljötalibaner – schabblat bort detta kort i energileken så nu står vi på ruta ett igen med brallorna i höjd med anklarna.
   
  Man kan bli irriterad för mindre, eller hur? Fast nu ska jag köpa aktier i urangruvor och bli rik som ett troll 🙂

 79. Mattias

  I en global ekonomi är alla länder sammanlänkade. Mycket av den råvaruintensiva industrin ligger idag i BRIC & Co, men slutkonsumtionen är fortfarande ofta i väst. Om vi får en energikris med kraftigt högre priser så kommer det att drabba oss mycket hårt både direkt och indirekt via de länder vi handlar med. I den senaste nedgången har länder som Japan, Sverige och Tyskland sett mycket kraftiga BNP-fall, trots att subprimedebaclet var ett amerikanskt fenomen. Det borde tjäna som en påminnelse om hur sårbara vi är.

  Debatten om PO handlar i grunden om olika synsätt. Vi har å ena sidan ekonomer som studerar hur marknader fungerar, hur minskat utbud leder till högre priser, substitution till andra energiformer, incitament att investera i energibesparing och förnyade och bättre utvinningssatsningar. Å andra sidan har vi geologer som studerar vad som faktiskt finns av en råvara, hur utvinningen utvecklats, var det finns fynd som kan komma i produktion framöver etc.

  Jag tror en anledning till så många idag avfärdar geologernas varningar är att vi hade en oljekris på 70-talet som ledde till 20 år av fallande priser. Det kan då vara värt att komma ihåg att 70-talets oljekris var i första hand en politisk sådan med oljeembargon och revolution i Iran. De högre priserna ledde till nya fynd (Brent m.m.) och satsningar på andra energikällor. Prisuppgången fram till kraschen 2008 var en utbudskris med en del spekulation på toppen. Faktum är att trots stigande priser stannade oljeutvinningen av på en platå. Några större oljefynd liknande Nordsjön har inte gjorts.

  När man på 70-talet varnade för vad som skulle hända (Carters energital m.m.) så hade man ett perspektiv på de närmaste årtiondena. När vi tittar tillbaka på de prognoserna är det slående inte hur mycket olja vi har hittat eller hur mycket bättre utvinningsteknikerna har förbättrats utan hur mycket dyrare och svårare det är att öka produktionen på marginalen idag och hur långsamt utvecklingen inom vind- och solenergi, elbilar m.m. faktiskt gått. Hade du frågat en energiforskare på 70-talet skulle han nog ha trott att vi kommit mycket längre.

  I oljans barndom sipprade oljan upp ur marken. Idag presenterar man jättefynd långt under havsbotten som en lösning trots att man inte ens vet hur man ska kunna utvinna dem lönsamt. Samma fenomen finns inom andra råvaruslag där man t.ex. inom gruvnäringen mäter utvinningen i gram per ton av vissa värdefulla metaller, som man förut kunde hitta i klumpar liggande fritt i naturen. För ekonomen är förmågan att kunna utvinna så små mängder ett exempel på hur framgångsrik marknaden och teknisk utveckling är. För geologer är det en varningssignal att vi är på väg mot ett stadium av verklig brist. Jag tror att det ligger något i bägge synsätten.

 80. Torsten Wedin

  FcH #76:

  Jorå, klippet finns kvar. Jag lyssnade precis på det.
  /Totte

 81. Bengt org

  RE Helge;
  ”Men om oljan börjar ta slut finns det alternativ som ligger i närheten,”
  Vilka då? Kan du presentera något får du nobelpriset!
  Man blir väldigt trött på dessa ”något-annat-istället-för” skrivarna.
  Sanningen är ju att oljan inte kan ersättas. Alla altarnativ till oljan är beroende av den sinande och allt dyrare oljan.
  Oljeeran är över. Ett nytt samhälle kommer att skapas där nerväxt och mindre ekonomi kommer att ge oss alla nya förutsättningar. Konsumtionssamhället är över för denna gång.

 82. Helge

  @Bengt.
  Ingen expert men visst finns det alternativ, dock inte många där vi kan vara lika slösaktiga. Så en kombination av effektivisering och alternativ produktion är lösningen.
  För Sveriges del finns det outbyggd vattenkraft, skogen, vindkraft, vågkraft, solenergi i olika former.
  Kanske Torium http://www.sr.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=2003401
  Indien sägs forska intensivt kring Torium, de har 25% av kända fyndigheter, Australien och Norge har också stora fyndigheter. Sägs räcka i tusentals år.
  http://www.sciencealert.com.au/news/20060806-1294-2.html

  I Världen är det framför allt Afrika som inte byggt ut sin vattenkraft, finns enorma mängder vatten som kan ge el, solprojekt i Sahara finns det långt framskridna planer på, även om den ekonomiska kalkylen förmodligen är svår att få ihop.

  Många åtgärder blir lönsamma när energin blir dyrare, hus kan byggas energieffektivare, energieffektiv reglerteknik införas i industrin osv. Görs ju redan idag, men finns mycket kvar att göra.

  Tror inte en sekund att civilisationen går under bara för att energin blir dyrare, ges vi tid, dvs omställningstid så kan det tom bli en ny ekonomisk blomstringsperiod. Omställning brukare ge högkonjunktur i samhället. I Sverige har omställningstiden redan påbörjats. Jmf med 80-talet är vi mindre oljeberoende, har energieffektivare industri och hem.

   

 83. Bengt org

  Helge;
  ”Jmf med 80-talet är vi mindre oljeberoende, har energieffektivare industri och hem.”
  Ja, beroende på att vi flyttat smutsig och oljeberoende produktio till låglöneländer som vi sedan transporterar till Sverige med oljedriven transport.
  På det viset kan de svenska politikerna visa att vi förbrukar mindre olja direkt, men inte indirekt.
  Det finns inte någon känd modern  kultur de senaste 150 åren där inte tillväxtkurvan och oljeförbrukningskurvan är som siamesiska tvillingar.
  Världen går inte under med sinande oljetillgång. Men ekonomierna kommer att minska, samt att globaliseringen kommer att bytas till lokalisering för att minska energiförbrukningen som kommer att bli dyrare i förhållande till intjänat kapital. Inga antaganden utan ren och skär matematik.

 84. Helge

  @Bengt, ligger mycket i vad du säger, men samtidigt vet jag att kreativiteten blomstrar när nöden är som störst. Tror fortsatt att vi löser många av behoven. Blir energin dubbelt så dyr, anpassas tekniken för att motverka fördyringen och skapar samtidigt en ny arbetsmarknad. Vi slösar enormt med energi idag, av en enda anledning, den är billig. Men det kommer att ta tid, kanske 50 år av ständiga anpassningar. Och om det inte räcker får vi sänka vår standard inom energiintensiva sektorer.

 85. Bengt org

  Helge;
  Vi kommer att lösa många problem vi idag inte kan se vidden av. Men under de kommande 20 åren kommer vi att vara med om en större samhällsförändring än de senaste 100 åren – vilket inte vill säga lite.
  Orsak; Oljeproduktionen kommer inte att motsvara behovet när bla Kina, Indien, 2,5 miljarder människor har som mål att leva som vi i västvärlden.
  Det riktigt stora problemet blir livsmedelsproduktionen som är ytterst oljeintensiv i alla led.
  Knivsta är den första kommunen i landet, vad jag vet, som insett faran och börjar nu erbjuda invånarna odlingsbar mark och kunskap om hur man odlar. Fler lär följa efter.

 86. En titt på listan över sponsorerna till Climatic Research Unit (CRU) på University of East Anglia ansvariga för Climategateskandalen visar att oljeindustrin är bakom klimatbluffen. ”Acknowledgements: British Council, British Petroleum, Broom’s Barn Sugar Beet Research Centre, Central Electricity Generating Board, Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Commercial Union, Commission of European Communities (CEC, often referred to now as EU), Council for the Central Laboratory of the Research Councils (CCLRC), Department of Energy, Department of the Environment (DETR, now DEFRA), Department of Health, Department of Trade and Industry (DTI), Eastern Electricity, Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC), Environment Agency, Forestry Commission, Greenpeace International, International Institute of Environmental Development (IIED), Irish Electricity Supply Board, KFA Germany, Leverhulme Trust, Ministry of Agriculture, Fisheries and Food (MAFF), National Power, National Rivers Authority, Natural Environmental Research Council (NERC), Norwich Union, Nuclear Installations Inspectorate, Overseas Development Administration (ODA), Reinsurance Underwriters and Syndicates, Royal Society, Scientific Consultants, Science and Engineering Research Council (SERC), Scottish and Northern Ireland Forum for Environmental Research, Shell, Stockholm Environment Agency, Sultanate of Oman, Tate and Lyle, UK Met. Office, UK Nirex Ltd., United Nations Environment Plan (UNEP), United States Department of Energy, United States Environmental Protection Agency, Wolfson Foundation and the World Wildlife Fund for Nature (WWF).”
  http://www.cru.uea.ac.uk/cru/about/history/
  Oljebolagen ha hela tiden funnits bakom miljörörelsen, t.ex. stod Atlantic Richfields ägare oljemagnaten Rober O Andersen bakom Jordens vänner, som byggde upp Skövde milöforum, som stoppade den svenska uranbrytningen i Ranstad.  Man bör dock inte bara se dem som agerande i eget intresse utan framför allt som en del av kärnan i det Brittiska imperiets maktapparat vars syfte var att hålla kontroll över världsekonomin genom att göra alla beroende av oljekartellen.

 87. Håkan Bergman

  tty # 73 Anders L #63
  Nej just, vill minnas att runt 60 % av godset i USA går på järnväg, motsvarande siffra för Europa är runt 40 %! I USA kör man riktiga godståg inte nån märklinbana hemma i pojkrummet;
  http://www.youtube.com/watch?v=O8ONe3Cc8sk

 88. Patrik

  Håkan Bergman>> Vet inte vilken signifikans det har men vi har även mindre lastvagnsekipage i Europa än vad man har i USA och i synnerhet i Australien där man kör s.k. ”Road Trains”.
  Ett större fordon drar generellt sett mindre bränsle än ett antal mindre med samma totalvikt.

  Inte för att jag skulle vilja ha Road Trains på svenska vägar i rusningstrafiken men ändå… 😉

 89. Håkan Bergman

  Patrik # 88
  Jänkarna kontrar dessutom med högre axellast på järnvägen än vi normalt kör, tror, sådär lite löst, att dom genomgående kör med samma som vi kör på malmbanan, 50 ton mot 25 normalt. Vi verkar mest bygga för persontrafik och knappt det. Till råga på allt så prioriterar vi persontrafiken framför den långt viktigare godstrafiken, sett ur miljö- och effektivitets-synpunkt. Union Pacific körde nyligen ett test med ett godståg med sammanlagt 9 feta diesellok, minns inte hur långt det var, men i Californien börjar dom gnälla över långa väntetider vid plankorsningarna, kanske dags att satsa på planfria?
  http://www.youtube.com/watch?v=jdIzRFOaTCY

 90. Patrik

  Håkan>> Intressant! 🙂

 91. Helge

  Bengt,
  Jag har letat efter just en seriös analys av hur oljeberoende jordbruket är. Har bara hittat att ung 1% av all oljeproduktion går till att göra konstgödning, i första hand fossilgas. Vet du någon länk som belyser beroendet. Livsmedel blir definitivt en konflikt ingen kan hålla sig utanför.

 92. Pingback

  […] Klimatpolitiken handlar egentligen om oljan | The Climate Scam […]