Klimatpolitik till Youtube

Jag har spelat in tre avsnitt om situationen på elmarknaden på Youtube. Det första är ett inledande
avsnitt och därefter följer avsnitt 11 om hur illa det står till och avsnitt 12 om hur vi har hamnat där vi
är. Jag kommer också att prata om riskerna med vindkraft och hur jag ser på Vattenfalls strategi att
satsa stort på vindkraft. Slutligen kommer jag in på några av alternativen som jag ser för
energipolitiken.

Avsnitt 10 (inledande): https://www.youtube.com/watch?v=nCJqp8Ssk4E

Avsnitt 11 (del 2): https://www.youtube.com/watch?v=in3jhdmkLrc

Avsnitt 12 (del 3): https://www.youtube.com/watch?v=h481AXQiUJA

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kaj Wahlberg

  Elsa är en fantastisk person. Hon påminner om barnet som sade att kejsaren är naken. Hon säger det självklara grundat på stor kunskap. Själv kommer jag att förbereda mig för en kall vinter med risk för långvariga elavbrott. Kanske lika bra att det inträffar, så folk får upp ögonen för den oansvariga energipolitik, som bedrivs av regeringen inklusive dess lilla tokparti.

 2. Håkan Bergman

  På tal om pallar och ben, tre ben är inte bara bättre än två ben det är även bättre än fyra ben. Tänk tre punkter i ett tredimensionellt koordinatsystem, det går alltid att lägga in ett plan som skär alla tre punkterna, med fyra eller fler punkter går det bara i speciella fall. Det är inte en tillfällighet att kamerastativ bara finns med ett eller tre ben. Och en pall eller ett bord med tre ben börjar aldrig vicka.
  Four legs bad, three legs good!

 3. Det nämns utvecklingen av små, massproducerade kärnkraftverk. Med en snabb bortkoppling av alla vindkraftverk så borde all den väderberoende kraften kunna ersättas med sådan kärnkraft om de finns att tillgå på en internationell marknad. De skulle dessutom kunna placeras i den södra delen av Sverige, bl.a. Mälardalen och Skåne där redan idag utvecklingen av nya företag och bostäder hindras pga en hotande elbrist.

 4. Lars Cornell

  Hur många GW småskalig kärnkraft går det åt för att ersätta vindkraften i södra Sverige?

 5. Rolf Mellberg

  Ingemar,
  Det tar några år sen kommer detta med dunder och brak. Förhoppningsvis ”Molten salt.” Barsebäck blir en perfekt plats för att försörja Skåne och Själland.
  Danskarna ligger i startgroparna, våra svenska korkade politiker kommer inte att fatta ett skit när det vänder.
  Studera t ex Seaborg Technology och Copenhagen atomics.

 6. jensen

  Håkan Bergman.
  Diversifiering är oftast positiv.
  Till och med enbent pall har stor betydelse.
  Det fick man förstå under vintermanövrar, med tältboende i 20 C minus.
  Om brandvakten somnade, vaknade han omedelbart, när han dunsade i marken.

 7. Staffan Wohrne

  Vindkraften kommer att avveckla sig själv. Ett verk håller bara drygt 20 år. Så det kan vara bra att planera in 4G nu. Det behövs en startsträcka på kanske 10 år.

 8. Ivar Andersson

  Håkan Bergman 2020-08-16 kl. 09:41
  För kontorsmöbler behövs 5 ben för att risken att välta ska bli tillräcklig liten. 3 ben på pallen och med dina två får vi totalt 5 ben. Men klättra inte på en trebent pall om du vill undvika fallolycka.

 9. Som att en pall med tre ben skulle vara stadig när ett ben stokastiskt rör sig mellan fem och sextio centimeter.

  Allt kommer ordna sig men det krävs nog en vindstilla februarimorgon men minus 20 i knutarna för att något skall hända.

 10. Göran Nilsson

  Jag ser inte att Elsa påpekar skillnad i avskrivningstid mellan KK och VK. Det har ju en avsevärd påverkan med avseende på priset på el.

 11. Kent S

  California Suffers 2nd Day of Blackouts as Wind, Solar Power Falter

  https://www.breitbart.com/environment/2020/08/16/california-suffers-2-days-of-blackouts-as-wind-solar-power-falter/

 12. PK

  På tal om Barsebäck har kommunen där planerat bostäder i 20 år men förstod först nu att staten inte släpper marken. Någon som kan mer om detta?

 13. Anders Svalin

  PK
  Näringslivschefen i Kävlinge kommun är fullt insatt i problematiken.
  En långdragen historia där kommunen vill komma åt marken men Svensk Kärnbränslehantering (SKB) först ska riva och deponera delar av anläggningarna vid Barsebäcks kärnkraftverk.

 14. Evert Andersson

  Superbra sammanfattning av situationen Elsa. Jag har en synpunkt. 11 procent från vindkraften är den säkert tillgängliga effekten som SVK räknar efter i effektbalansen. Hur man kan göra det beror att det är så få timmar med mindre än så. Så har åtminstone jag uppfattat SVK:s årliga rapporter inför vintrarna. Alltså inte att man får ut 11 procent av installerad effekt i snitt.

  Tidigare räknade man med 6 procent. Bara hälftens så obegripligt.

 15. Adepten

  #Lars Cornell https://klimatupplysningen.se/klimatpolitik-till-youtube/#comment-384885

  Problemet är att jag inte får fram vilken maxeffekt som krävs. Men med tanke på den verkningsgrad vindkraften har i praktiken borde det räcka med en small modular reactors (SMR) på 10 MW med den verkningsgrad reaktorn har får du ut 100 ggr mer MWh än vad vindkraften i elområde 4 producerar. Problemet är att reaktorn inte klarar max effekt uttag på egen hand.
  Men eftersom Miljövännerna vill leva i harmoni med naturen kan väl de också acceptera att de inte kan få ström när de behöver. De blir liksom att leva på det stokastiska sätt som naturen bjuder på;-)
  Jag tycker att en liten reaktor som ersätter 100 tal vindsnurror är mycket mer tilltalande rent estetiskt och funktionsmässigt för ett drägligt liv.

 16. Den som kommer ihåg 70-talet minns hur miljörörelsen slogs mot utbyggnaden av vattenkraften. Att samma rörelse nu förordar att vi bygger vindkraftverk över hela landet är otroligt. När kommer riktiga miljövänner att vakna och inse att de blivit kapade av politiker och lobbyister.

 17. Lars Cornell

  Adepten. Vi ligger i samma åsiktsgrupp.
  När du skriver ”Men eftersom Miljövännerna vill leva i harmoni med naturen kan väl de också acceptera att de inte kan få ström när de behöver.”

  Mina krav är mycket högre. Jag vill leva i harmoni med naturen och accepterar endast att få ström hela tiden.

  Vi har ett samhälle som är mycket känsligt för störningar. Att vara utan energi även för en kort tid innebär katastrof för många eftersom deras/vår värld slutar att fungera då.

  Vindkraft och vår nuvarande samhällsstruktur stämmer inte överens med varandra.

  Jag är också miljövän.

 18. J T

  Håller helt med Elsa om att det är ett mycket allvarligt problem. Vårt samhälle är helt beroende av ett stabilt elsystem så det känns rätt surrealistiskt hur detta får hålla på.

  Jag tror problemet bottnar i kärnkraftskräck, önsketänkande och att man lätt pratar förbi varandra. Det verkar som om vindkraftförespråkarna gärna räknar som om andelen vindkraft vore så liten att den inte påverkar systemet nämnvärt. Men ju större andel desto mer krävs av balansering och nätkapacitet, alternativt energilagring och det blir verkliga kostnader. När man räknar borde man utgå från ett system med 100% förnybar energi. Alltså, vad innebär på allvar ett elsystem med bara sol, vind, vatten och biomassa, i form av lagringsbehov, frekvensstabilisering mm. Vad blir kostnaden per kWh i ett sådant system där man inte kan åka snålskjuts på ett redan stabilt system med vatten och kärnkraft?

  I miljöberäkningar på förnybara kraftslag bortser man helt från dessa ytterligare behov av material och processer som krävs för bibehålla elkvalitet i ett väderberoende elsystem. I bästa fall erkänner man i förbigående att behoven av reglerkraft eller energilagring finns vid storskalig utbyggnad men jag har inte sett en enda beräkning där man faktiskt räknar med det i nån miljökostnad – kWh som kWh.

  Därmed blir förnybart klart bättre miljömässigt än fossil energiproduktion som ligger på 400-1000gCO2ekvivalenter/kWh. (Om man gör det enkelt för sig och låter CO2emissioner vara måttstock för miljöpåverkan). Vattenfalls livscykelanalys på sin egen produktion från 2018 visar på sol 55gCO2eq/kWh, vind 13g. Men saken är den att vatten och kärnkraft är ännu bättre. Samma studie ger för vattenkraft 8g och kärnkraft endast 4CO2eq/kWh (inklusive miljöpåverkan från slutförvaring av kärnbränsle).

  Till detta kommer indirekta kostnader som inställda investeringar med hänvisning till effektbrist. Vore intressant att höra om nån har en hygglig uppfattning om hur mycket pengar (eller förlorade arbetstillfällen eller nåt annat liknande mått) det hittills rör sig om pga inställda investeringar i Sverige med hänvisning till opålitlig/otillräcklig elförsörjning.

  Apropå bendiskursen ovan brukar man ju tala om hållbarhet med sina tre ”ben” ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. I Sverige har (hade) vi redan ett elsystem som är miljömässigt överlägset de flesta andra länder, stabilt och relativt billigt. Varför i hela friden vill de då bygga ett system som är sämre på alla dessa punkter och samtidigt hävda att det mer ”hållbart” och för att ”rädda klimatet”. Orwellskt värre.

 19. Har ni tänkt på vilket arbete det måste ligga bakom att få till dessa tre videor? Om jag hade gjort dem och läst denna tråd hade jag blivit väldigt besviken.
  Jag tycker att vi kan fokusera på att vara duktiga i öppen tråd och istället helt ägna oss åt ämnet här, Speciellt när någon lagt ner så mycket arbete.

  Tala om vad som var bra och vad som kan göra budskapet klarare.

  Nu när vi har en ny fräsch site är det väl ett ypperligt tillfälle att göra bättre?

 20. Lars Cornell

  JT. Jag vill bara lägga följande till det du skrivit,
  http://www.tjust.com/2020/klimat/nuclear-compare.jpg

 21. Daniel Wiklund

  Tack Elsa W. Du kan verkligen din sak. Det behövs i dessa tider när okunskapen får så mycket plats i media.

 22. Anders

  Vill ge Elsa Widding ett stort fång rosor för dessa informativa filmer! Hon gör det som väldigt få andra i yrkesverksam ålder inte vågar – talar fritt om ytterst känsliga ämnen. Hon utmanar den PK-styrda oheliga alliansen mellan makt, media och marknad. Tack för att du vågar Elsa!

 23. Adepten

  # Lars Cornell:
  https://klimatupplysningen.se/klimatpolitik-till-youtube/#comment-384936

  Jag avsåg extrema miljöpartister när jag nämnde den mildare benämningen miljövännerna. Det var fel av mig. Jag får väl se mig själv som en miljövän om man ska tro på https://klimatkalkylatorn.se/. För det resultat jag fick där pekade på att jag redan uppnått målsättningen för 2020 som är 7 ton CO2 per år.

  När man går in på Kontrollrummet svenska kraftnät kan man inte få fram vilka kraftverk som producera aktuell MWh eller installerad Effekt(MW) som man kan se när man går in på Tyska Franhoufer https://www.energy-charts.de/. Tyskarna är mer grundliga när de visar statistik än Svenska kraftnät.

  Dessutom finns inga aktuella beräkningar på produktionskostnader, driftskostnader, kostnader för lastbalansering eller reglerkraft och skrotningskostnader.

  Men efter att ha rotat vidare i frågan har jag insett att vi alla redan blivit överkörda av miljöpartiet. Man att förklara det fodras ett större inlägg som de kunniga kan lägga lite tid på att förklara. Jag hoppas verkligen att det kommer fram till allmänhetens kännedom. Elsa Widding och andra har inte berört den frågan än så länge.

  Slutligen hade jag väntat mig fler reaktioner på min kommentar om att small modular reactors (SMR) på 10 MW skulle kunna ersätta vindkraften i elområde 4.

 24. Lars-Eric Bjerke

  Adepten,
  ”Slutligen hade jag väntat mig fler reaktioner på min kommentar om att small modular reactors (SMR) på 10 MW skulle kunna ersätta vindkraften i elområde 4.”

  I jan. 2019 fanns i elområde fyra 1579 MW installerad vindkraft. För att ersätta energiproduktionen hos dessa skulle ha krävts ca 50 SMR på 10 MW. För den närmaste framtiden hade det förstås varit bättre och billigare att behålla R1 och R2.