Klimatpolitik i andra länder

Jag har länge tyckt att klimat egentligen inte passar som huvudintresse för en blogg. Jag anser ju att om klimat definieras som medelvärdet av 30 års väder så förändras klimatet med knappt 1/10 000 per dag. Jag tänker mig nämligen att varje dag byter man ut samma datum 30 år tidigare mot dagens väder världen runt. Eftersom 10 000 dagar är ungefär 27 år och 5 månader så kan man med någon underdrift påstå att 30 år är ungefär 10 000 dagar, så att förändringen från dag till dag är knappt en tiotusendel.

Å andra sidan finns det väl ingenting som är så kortsiktigt och föränderligt som klimatpolitik. Mitt eget hatobjekt – flytande biobränslen för motorfordon – är ett typfall. Först skulle man använda säd för att göra etanol som då skulle kunna ersätta bensin. På den tiden brukade jag säga att det är en skam för Sverige att den svenska staten subventionerar att det som kunde ha blivit mat åt hungriga människor användes för att göra sprit åt törstiga bilar.

Redan dessförrinnan brukade jag hävda att Kyotoprotokollet var ett miljöbrott – detta eftersom det bland annat ledde till att tropisk regnskog skövlades för att ge utrymme för plantering av oljepalmer, som ja påstods ge ett klimatneutralt bränsle.

Nu har man börjat mata flygmotorer med inblandat biobränsle, något som förmodligen låg bakom att två flygplan från flygbolaget BRA tvingades nödlanda på Sturup härom veckan. Om jag ska avstå från att flyga någon gång inom de närmsta åren blir det inte på grund av skam utan i så fall blir det för att jag får reda på att det plan jag flyger med tankas med biobränslen. Just nu undrar jag bara hur länge det dröjer innan det första planet störtar efter att mer än en motor har stannat.

Jag har en god vän som i sin ungdom spelade klassisk gitarr inför publik och han skrev senare att han liksom de flesta som framträder inför publik upptäckte att det är lättare att byta publik än repertoar. Själv noterar jag att något liknande gäller bloggare, repertoaren är begränsad och upprepningarna legio.

Därför tänker även jag utan att skämmas upprepa huvudanledningarna till mitt motstånd mot biobränslen i motorer. Det ena skälet är att kemiska processer omsätter stora energimängder. Om det ska ske en kemisk förändring av ett bränsle så förlorar man en stor del av det ursprungliga energi-innehållet. Det andra skälet är att alla flytande biobränslen som jag känner till innehåller syre. Det innebär att energitätheten hos bränslet har minskat, något som alla som tankat E85 är väl medvetna om.

Det tredje skälet, och det som var min ursprungliga huvudinvändning är att om vi inte ersätter åtminstone 10% av världens användning av exempelvis olja så märks det varken i atmosfären eller på att oljan räcker längre, och om vi ersätter 10% av oljan så får människor svälta.

Med andra ord så länge som vi på KU skriver om mänskliga påfund som orsakas av en förställning om att ett bättre klimat och en grönare jord är något att frukta så finns det hur mycket som helst att skriva om.

Istället fick jag för mig att skriva om klimatpolitik utanför Sverige och Norden. Regeringarna i de skandinaviska länderna vill ju tro att de är bäst i världen och vi klimatpolitiksmotståndare befarar ibland att de faktiskt har rätt. Åtminstone tror vi att de lyckats bättre än några andra med indoktrineringen av sina undersåtar. Jag gav min sökmotor duckduckgo sökordet Climate Policy Germany för att försöka ta reda på hur den tyska klimatpolitiken beskrivs.

En av de första länkar som kom fram kallas Facts about Germany och mycket riktigt är de oerhört stolta. Rubriken lyder A Pioneer in Climate Policy och beskriver deras Energiewende som en enastående framgång.

Något längre ner hittar jag en länk med rubriken Lessons on Climate Policy from California and Germany en länk som leder till en sida hörande till en tankesmedja med namnet Resources for the Future (RFF). Länken leder till en sida som berättar om ett forskningsprojekt där forskare från RFF tillsammans med ledande tyska forskare studerar hur Tyskland och Kalifornien, som båda beskrivs som världsledande i kampen mot klimatförändringar anpassat sin lagstiftning för att hantera denna huvuduppgift.

Den första länk som inte berömmer Tyskland har rubriken Germany Is a Coal-Burning, Gas-Guzzling Climate Change … och leder till tidskriften Foreign Policy (FP). En tidskrift som beskriver sig som världsledande när det gäller världspolitik. Bådee RFF och FP har säte i Washington D.C. Och i avsaknad av naturvetenskaplig kompetens har de båda utan att ta fasta på Tage Danielssons visdomsord* svalt klimathotspropagandan utan att tvivla ett ögonblick.

Kritiken mot Tyskland handlar om det välkända faktum att Tyskland trots alla subventioner till sol och vind fortsätter att bränna ungefär lika mycket kol och olja som förut.

Nästa sökning gällde Climate Policy England. Det visade sig vara intressantare än vad jag hade väntat mig. Det som styr Englands, och därmed Storbritanniens eller Förenade Kungarikets klimatpolitik är en lag the Climate Change Act som stiftades redan 2008 och som påbjuder att varje regering ska ange en tvingande kolbudget. Varje budget ska utfärdas minst 12 år i förväg för att ge politiker, näringsliv och enskilda tid att anpassa sig till den kommande budgeten.

Det är intressant att notera att det finns en länk till GWPF rätt högt upp.

Jag förställer mig att resultatet skulle bli likartat om jag istället sökte på exempelvis Nederländerna eller ett nordiskt land och kanske också på Frankrike. För att få något att jämföra med så valde jag Indonesien. Det första som slog mig var att ingen länk på den första sidan kom ifrån Indonesien. Det som fanns var internationella organisationer, varav en del kan vara intressanta.

De länkar jag hittade handlade huvudsakligen om inernationella organisationer som kritiserade landet.

Huruvida Sverige är värst är väl inte alldeles säkert, det finns andra som också är hårt drabbade av klimathysteri-epidemin. Jag tycker mig också notera att en hög utbildning inte ger ett fullgott skydd mot att smittas.

Efter denna lilla sökning bestämde jag mig för att istället använda Google. Skillnaden är tydlig, och jag vill avslutningsvis rekommendera den som är intresserad av klimatfrågan att använda fler sökmotorer än Google – googla gärna på duckduckgo.com

*Utan tvivel är man inte riktigt klok

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Mycket bra och vältänkta tankar, Sten Kaijser. Det gör dig till ett lovligt byte för Chalmers tekniska högskolas nya superpsykolog Martin Hultman. Det skall du vara glad och stolt över. 🙂

 2. Sören G

  Jag använde duckduckgo.com
  och fick direkt upp https://www.naturalnews.com/2019-07-12-climate-change-hoax-collapses-new-science-cloud-cover.html

 3. Sten I

  Lite OT men idag presenteradeTV4s morgonprogram en nyanställd kvinnlig klimatreporter. Hon kommer från SVT där hon i 30 år jobbat med miljöfrågor. Nu ska TV4 ha en särskild klimatavdelning där hon kommer verka. Jesper o Soraya presenterade sin nya arbetskamrat och förkunnade också att nästa inslag under morgonen skulle handla om den beundransvärda klimataktivisten Greta och vad hon åstadkommit under året som gått. Det fick frugan och mig att slå av Tv´n.

 4. Daniel Wiklund

  OT. Inte en dag på Text-tv utan klimatlarm. Nu är det FN som varnar för en våg av klimatflyktingar, 250000000 innan 2050. Extrema väderhändelser fortsätter att öka och förvärras i takt med att jordklotet värms upp skriver man. Behöver FN mer pengar? Läser i tidningen att Stefan L träffar politiker på Island som ska prata klimat. Hur man ska fånga in koldioxid. Kanske han i nån paus kan få råd i hur man fångar skurkar, det har ju Sverige problem med.

 5. Bim

  Sten Kaiser, Kanske på sin plats att förklara.
  På Chalmers Tekniska Högskola jobbar en man som heter Martin Hultman. Han skall utreda vad det är för fel i huvudet på människor som inte tror att klimatet är på väg bli ett dödligt hot mot mänskligheten, och att ökningen av atmosfärens koldioxid är boven i dramat. Detta är tydligen det uppdrag han har.
  Förutsättningen för att klara ett sådant uppdrag är ju att man själv tror på hotet. Inte bara tror!- Man måste faktiskt veta.

  Att Hultman tror på hotet betyder inte att de som inte tror, har någon defekt på sin hjärnor, eller inte har förmåga att tänka själva och är i behov av att utredas, även om hotet skulle vara sant, eftersom hotels vetenskapliga evidens är ganska osäker.

  För att ta sig an uppdraget måste vissa kriterier vara uppfyllda:
  Är hotet verkligt? Finns det tillräcklig tillförlitlig vetenskaplig evidens för antagandet att Jorden är på väg mot en klimatkatastrof?

  Att Koldioxid är en växthusgas kan man vara säker på.
  Jag tror ingen tvivlar på att molekylen CO2 hindrar viss långvågig strålning att lämna jordytan och stråla ut i rymden och därmed orsaka en viss uppvärmning.
  Så man kan nog utesluta att Martin Hultmans tänkta patienter går omkring och tror så.
  Det finns säkert människor som inte vet något om det men de protesterar inte heller mot klimathotet. De har ingen anledning att tvivla på någonting alls, eftersom de litar på att radio,tv och tidningar berättar sanningen. Precis som Martin Hultman själv inte tvivlar på media och politikernas uppgifter. Så de kan inte räknas till Herr Hultmans patienter. De har ju samma uppfattning

  Hur skall då Hultmans patienter vara beskaffade för att bli utvalda till att bli objekt i Hultmans utredning?
  Det måste vara personer som tänkt själva och satt sig in i vetenskapen och kommit till en annan uppfattning än utredaren Hultmans politiskt korrekta uppfattning.
  Alltså ha fel uppfattning enligt Hultman, annars finns det ju inget att utreda.

  Men…Hultman har ett jättestort hinder på vägen.
  Som psykolog måste han ju sätta sig in i patienternas psykiska status lämpligen genom undersökningar, intervjuer, eller helt enkelt genom att vanliga människor med psykiska problem frivilligt söker sig till honom för att få hjälp med sin eventuella. klimatångest.
  Annars måste Hultman själv söka sig till så kallade “klimatförnekare” direkt genom att kalla dom till sig, eller genom att sprida och göra reklam för sin verksamhet.

  Skulle Hultman få napp och få chansen att träffa några riktiga “klimatförnekare”. Alltså sådana som tvivlarpå hotet, för att de tänkt själva, och satt sig in i det vetenskapliga tänket, kollat den vetenskapliga statistiken om jordens medeltemperatur, stormar, orkaners styrkor och frekvenser, havsnivån, korallrevens status, och issmältningen vid polerna, osv. Och därför skaffat sig en egen uppfattning om koldioxidens katastrofala inverkan på Jordelivet. Och dessutom – Kan 400 PPM= en knapp halv promille koldioxid i atmosfären anses vara en “luftförorening?” som president Barack Obamas påstår.
  Och kan man se denna knappt halva promille koldioxid ryka upp ur skorstenarna, virvla runt i luften och förvandla atmosfären till en soptipp? enligt Greta Thunberg. Till och med Påven, tror det, men han tror ju på mycket annat också. Det är ju hans jobb att tro.

  Då får utredare Hultman vara beredd på att träffa dessa människor som kallas förnekare och som sannolikt betraktar psykologen Martin Hultman, inte som doktor utan som en patient. En med skattemedel, mycket välbetald patient.

  Ett märklig fenomen är att dessa människor som har tänkt själva är oftast äldre personer som uppnått pensionsåldern. Ofta gråhåriga äldre människor, har jag hört uttryckas av de som tror på klimatkrisen. Alltså en speciell grupp av människor som då skiljer ut sig från den övriga befolkningen, enligt politiker och klimathotare i radio och tv och nästan all media.
  Att denna grupp av människor som jobbat färdigt och lever på sin pension skall underkastas hjärnkontroll av Chalmers Tekniska Universitet, är ju underligt.
  Men, så klart, tekniska universitet har ju gott om skjutmått och andra mätinstrument. De kan ju lätt sätta igång med skallmätning och har även tillgång till annan elektrisk utrustning att mäta hjärnfunktionerna med. De gjorde de ju redan på 1930 talet.

  Men då uppstår ju ytterligare ett nästan oöverstigligt problem för Martin Hultman. – Lagen om hets mot folkgrupp!
  Knäck den nöten! Hultman. Vi kanske ses.

 6. Thorleif

  Ang Google resp. DuckDuckGo

  Jag rekommendersr förutom Duck Startpage.com som grundar sig på Google’s sökmotor men där dina sökningar bibehålls ”hemliga”, dvs Google får inte åtkomst till din verksamhet på nätet. Men se till att inte använda deras webbläsare m.fl. (chrome).

 7. Thorleif

  ….och givetvis inte Android-plattformen eller andra Google-plattformar om du har integritet. Allt kan säljas och utnyttjas. Men värst är ändå att staten när som helst och på tveksamma grunder kan ta del av ditt digitala liv. Allt finns snart där.

 8. Christer Eriksson

  OT
  Men kan inte låta bli att nämna det ändå.
  Ledaren på Aftonbladet ondgör sig över att de styrande har beslutat att slopa subventionerna till månadskortet till lokaltrafiken,närmare bestämt spårvagnarna.
  Det höjs med ofattbara 135 kr i månaden.
  Han beklagar sig över att nu kommer utsläppen att öka.
  Det är synd om storstads Borna.
  Att vi på landsbygden får dras med höga bränslekostnader bekymrar honom inte.

  Christer Eriksson

 9. Rolf Mellberg

  #5 BIM

  Ha ha, mycket underhållande. Jag har tidigare blivit rätt illa berörd av Hultmans sovjetmässiga utredande av oliktänkande, beaktande hans uppenbart obefintliga kunskaper i sakfrågan. Men om Rockström kan få rapa ”overwhelming scientific evidence” oemotsagd (för att inte tala om Gretas ”rock solid science” eller Obamas ”science is settled” ) så får vi nog betrakta Hultman som ett tragiskt offer för en sekt. Eller sodaten som ”bara” lyder order.

  Varför inte i stället rikta kritiken mot Hulimans uppdragsgivare och visst kunde det vara enormt kul att dra den svenska staten inför domstol med en anklagelse om ”hets mot folkgrupp”.

  Nåväl, nu i år när både Elsa och Lennart lyckats med sina böcker och en viss tillnyktring kan skönjas här och var undrar jag om inte Hultman börjar bli lite ”byxis”, hans namn riskerar att gå till historiem som en ”utartad” vetenskap. Förutsatt att den globala uppvärmningen framöver blir måttlig.

 10. Jan

  #4 Daniel Wiklund

  Det är intressant att då man tittar på vilka länder som klimatflyktingarna skall komma från så finner man att det i regel är vanskötta, korrupta U-länder som har flerdubblat sina befolkningar på några generationer. Men det är självklart behagligare i dagens klimat att skylla på klimatförändringar än att ge sig på roten med vanskötsel och korruption i kombination till en befolkningsökning vida överstigande vad länderna förmår att hantera.

 11. Lasse

  #2 Sören G
  Tack för länken.
  Det gör denna lite mer aktuell:
  https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.143989.1548428766!/image/allsack_1983-lastyear.jpg_gen/derivatives/Original_1256px/image/allsack_1983-lastyear.jpg

  Dagens ämne är väl aktuellt då Island tar emot Nordiska ländernas regeringschefer.
  Merkel representerar Tyskland där och får väl vara med tack vare historiska band.
  Island har en del att lära när det gäller minskning av växthusgasemissioner.
  http://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-eu/eea/miljotillstandet-2015/vaxthusgaser-figur-2-902.pdf
  Skogen där antas väl inte ta upp speciellt mycket CO2.

 12. Håkan Stenberg

  Vive la France!

  I offentliga och även privata sammanhang är det tabu att säga eller skriva något som kan låta som kritik av den visionära tonårsflickan Greta Thunberg. I alla fall i Sverige. Blickar vi ut över världen – klimatet är ju en global fråga – kan vi hitta rätt blandade synpunkter. I juninumret av Valeurs Actuelles har omslaget en bild av Greta i stickad mössa och Mona Lisa-leende. Huvudrubriken lyder ”Les charlatans de l’écologie” – inte så svårt att förstå. Underrubriken är i översättning ”Det handlar om ångest, om att förbjuda debatten och att fånga in ungdomarna”.

  Tidningen innehåller många artiklar om klimatet. Huvudartikeln har rubriken ”Olycksprofeten” och inleds med ett kort utdrag ur Gretas tal på mötet i Davos i januari, där hon säger att hoppet är ute och att allt är kapitalismens fel. Vi som var med 1968 har hört tongångarna förut. Ett inslag i artikeln är ett uttalande av den belgiske psykiatrikern Marc Reisinger, som försökt intervjua Greta, men konstaterar att det inte går att genomföra, eftersom någon annan person direkt ingriper, om frågorna tenderar att handla om det vetenskapliga underlaget för hennes profetior.

  Övriga artiklar är samlade i en 30-sidig inlaga med rubriken ”Klimatförändringen – myt och verklighet”. Innehållet varierar från hyllningar till koldioxiden till beskrivningar av hur vetenskapen manipuleras. Detta är alltså i en fransk tidning, vi lär knappast få se något liknande publiceras i Sverige.

  Några citat:

  ”Uppvärmningen under de senaste 100 åren har följts av en utveckling på alla områden som är till gagn för mänskligheten”.
  ”Om vi inte gör något för att stoppa denna galenskap, kommer vetenskapen att betraktas som en bluff bland många andra” (Richard Lindzen)

  ”Att det är en smula varmare idag än för 100 år sedan, är inte något tecken på en katastrof”. (Benoït Rittaud)

  ”Koldioxiden är snarare något som berikar planeten, än något som fördärvar den”.
  ”60 % av ökningen av temperaturen med 1°C sedan förra sekelskiftet inträffade mellan 1910 och1945 enligt Hadley Center. Det är alltså bara 0,4 graders ökning under övriga ca två tredjedelar av seklet, något som faller inom ramen för naturliga förändringar”. (Francois Gervais, läkare, professor emeritus vid universitetet i Tour)

  ”Klimatet för tusen år sedan var detsamma som idag” (Vincent Courtillot, geofysiker, medlem av franska vetenskapsakademin. Forskar om solens inflytande på klimatet.)

  ”De resultat som modellerna visar beträffande koldioxiden är det dubbla jämfört med verkligheten” (John Christy)

  ”Det finns ingenting som pekar på att en katastrof väntar isbjörnarna” (Susan Crockford, zoolog vid Victoria University i Kanada)

  Greta på nätet
  På nätet kan man dagligen ta del av artiklar från bl a Boulevard Voltaire. Jag vet inte riktigt var tidningen står, men man verkar vara allmänt kritisk, särskilt mot Macron & Co. Greta Thunberg nämns ofta. Tidningens grundton är att uppvärmning och miljö är alldeles för allvarliga frågor, för att vi ska underkasta oss diktat från en svensk tonåring. Man varnar för det nya Stockholmsymdromet!

  Några rubriker kan vara belysande:

  Greta Thunberg: En illustration av Platons ”Början till tyranniet”.
  Det börjar med ångest, som går över i våld, vilket leder till diktatur.

  Man skämtar inte med den Heliga Greta!
  Greta förtjänar medlidande, men hennes omgivning är både farlig och patetisk. Det allra värsta är hur det andliga klimat, som hon skapar, förstör den strävan efter kunskap som borde vara viktig för dagens ungdom.

  Greta Thunberg: Symbol för en ungdomsrörelse som blir vår död.
  Ungdomen – den spontana, icke reflekterande, allomfattande, entusiastiska – håller på att ta över världen, eftersom de äldre är rädda för att ta sitt ansvar, för att ta ställning, även på den politiska höger-vänsterskalan, och för att stöta sig med de unga (som också är deras barn och barnbarn).

  Greta Thunberg: Vad man ”glömmer” att berätta för oss.
  Här jämför man myten om den unga flickan som greps av ångest inför framtiden med historien om hur det verkligen gick till att skapa den. Många referenser till tidningsartiklar samt en redogörelse för Ingmar Rentzogs iscensättning av Pjäsen om Greta.

  Det finns naturligtvis mer – i dagarna skriver man ironiska betraktelser över hennes resa över Atlanten. I den tyska tidningen Die Welt finns en lång intervju med den franske filosofen Michel Onfray från den 15.e augusti. Många tänkvärda och användbara synpunkter, som jag kanske återkommer till.

  I allt detta finns också en viss tröst. Alla är uppenbarligen inte troende. Tystnaden är inte kompakt. Här hörs inte bara skeptiska röster utan det finns också en växande insikt om vad det handlar om och vad som riskerar att drabba oss i en mycket nära framtid. Framför allt visar det franska sättet att hantera frågan att det inte egentligen handlar om klimatet. Utan om makt, kontroll och pengar.

 13. Thorleif

  Frågan om klimatflyktingar är inte trival, dvs att det bara handlar om klimatet. Västvärldens fallande realtillväxt kombinerat med högt skattetryck sedan 70-talet handlar i botten om att regeringar som i synnerhet den svenska under 90- och 00-talet förde en debatt som ledde fram till en ny ekonomisk diskurs som handlade om att vår välfärd står inför problem pga demografiska faktorer. Färre ska föda fler. Alltså brist på reala resurser men också brist på pengar pga höga skatter och EU-regler som i princip förbjuder staten att skapa de investeringar som behövs ”ur tomma luften” (för så fungerar den monetära ekonomin egentligen). Sedan 10-talet dog denna debatt i princip helt och hållet i MSM. Istället har vi sett en nettoinvandring på ca 100 000 per år vilket kulminerade 2015. Men det ser ut att fortsätta med lika många per år pga anhöriginvandring som det talas tyst om.

  Syftet med invandringen är att få ”så många som möjligt” med så hög utbildning som möjligt vilket inte är lätt. I vart fall handlar det om nya konsumenter och givetvis i (s) fall som vanligt om nya vänstersympatisörer/väljare (flyktingar från latinamerika, f.d Jugoslavien och nu Mellanöstern). Alla med vänsterbakgrund eller från länder med socialistiska styrsystem som f.d Jugoslavien och Irak. Som hand i handsken. Man måste samtidigt förstå att den ekonomiska diskursen från förr inte får återupplivas idag eftersom vi vet att flyktingarna under mycket lång tid framöver kommer att kosta mycket, dvs inte tillföra något netto. All debatt om detta faktum kanaliseras därför till främlingsfientlighet och rasism och det görs medvetet mellan politisk elit och tidningsägare och givetvis public service. Just nu förbereder regeringen nya ingrepp i den kommunala skatteutjämningen i och med att resurser från en grupp överförs till våra nya medborgare.

  Afrika upplever sedan 10 år en boom tack vare att Kina investerar hårt genom att bl.a skuldsätta länder enligt samma modell som USA alltid gjort. Man lånar ut pengar som senare inte kan betalas varvid panten (dock med nya lån) övertas av stat och företag med hjälp av IMF och Världsbanken. Det är mot den bakgrunden vi ska se Jan Björklunds (L) sista avskedsord att vi i väst och Sverige måste inlemma Afrika i EU-sfären. Björklund driver egentligen ren nyliberal Washington-politik i syfte att förhindra Kinas explotering av Afrika (råvaror t.ex) allt under täckmantel om frihandel etc.

  Som vanligt är makt alltid i främsta rummet. Och för socialdmokraterna är dagens kapitalistiska miljö, där deras väljarbas med LO i spetsen snart är ett minne blott, ett stort hot mot deras existens. Nya väljargrupper med relativt låg utbildningsnivå blir deras nya makbas, en ny arbetarklass i vårt nya tjänstesamhälle.

  Klimatfrågan är därför ett viktigt instrument för propaganda att också flytta fokus från verkliga problem. Skatteväxlingen till grönt är en del av kommande inkomstförmåga för våra politiker som inte längre är i tjänst för främst medborgarna.

  Vi äldre lite gråhåriga är de med lite livserfarenhet och som inte längre behöver ta hänsyn till någon tystnadskultur för att behålla jobb och karriär. Vi måste ändå tystas och våra nya digitala plattformar utgör ett hot.

  Klimatflyktingar är i stort ett påhittad begrepp för att inte kalla dem ekonomiska flyktingar. Vägen ligger fortfarande helt öppen och det är medvetet. Bara åk till afrikanska flygplatser och se vilken ekonomisk status många besitter materiellt när de väntar på utrese-tillstånd.

 14. Österbottning

  August 19, 2019
  Swedish child climate activist reportedly a tool of Al Gore–linked corporate green hucksters
  Intressant artikel
  Read more: https://www.americanthinker.com/blog/2019/08/swedish_child_climate_activist_reportedly_a_tool_of_big_green_corporate_energy_interests.html#ixzz5x8IgYfni
  Follow us: @AmericanThinker on Twitter | AmericanThinker on Facebook

 15. Roland Salomonsson

  KLIMATBEDRÄGERIET.
  Tim Ball höll en föreläsning om varför CO2, trots att allt liv på jorden dör utan det, valdes som MEDEL för en agenda syftande till att AVINDUSTRIALISERA världen. I verkligheten är det endast luftfuktighet/vattenånga/moln som är ”växthusgas” av betydelse (95% – – CO2=4% resp NH4=1%). IPCC är dessutom av ”direktiven”, förbjuden att räkna med effekter av moln – vilket innebär att ingen ”klimatmodell” kommer i närheten av uppmätta värden, utom den Ryska (sannolikt räknar de med bl a moln-effekter). IPCC är faktiskt endast tillåtna att räkna med effekter förorsakade av mänskliga aktivitéter.
  Alltså visar de olika ”klimatmodellerna” något ”överraskande” – nämnligen att mänskliga aktivitéter är utan verklig betydelse för klimat eller dess utveckling. Men detta får IPCC inte uttrycka.

  DU MISSAR MÅLET – STEN!
  Du redovisar tillståndet i Europa vad gäller åtgärder som leder till avindustrialisering. Tillståndet är allvarligt och allt fler större industriföretag (inkl IT) säljer sig själv till Kina, Ryssland (just det), USA medan Indien gör som Japan en gång, kopierar. Indier reser hem från utlandsjobb med ”Know How”, som de utvecklar hemma. Undra således på att de delar av Europa, som fallit för avindustrialiseringens dogmer, har stillastående BNP/Capita, ökande arbetslöshet, ökande statsskulder, åldrande industri (kommer snart att vara avvecklad p g a olönsam produktion) och att vissa länder närmar sig hög risk för inbördeskrig. Men du missar alltså att DETTA GÄLLER ENBART VÄSTEUROPA, och till viss del Nya Zeeland, Australien, USA, men inte resten av världen inkl f d Öststaterna resp Finland. Jordens stora befolkningar, ca 90% TROR INTE ETT DUGG PÅ DOGMERNA (även om enstaka småländer är beredd att kapa åt sig pengar från de dogmatiska länderna, som kastas över dem).

  I RESTEN AV VÄRLDEN ÄR KLIMATFRÅGAN I SIG UTAN BETYDELSE! ALLT SOM PUBLICERAS I FRÅGAN I AKTUELLA LÄNDER HÄRRÖR FRÅN VÄSTEUROPEISKA NGO:s. INHEMSKT ÄR INGEN POLITIKER ELLER PÅVERKANSGRUPP SÅDAN IDIOT ATT DE TA UPP KLIMAT PÅ ALLVAR. DET VIKTIGA I RESTVÄRLDEN ÄR ATT BYGGA UT ”BILLIG; AVBROTTSFRI; OBEGRÄNSAT MED ELEKTRICITÈT (i grunden kolkraft), VILKET ÄR SAMMA SOM VÄLSTÅND AV ALLA KRITERIER.

 16. Lars-Eric Bjerke

  Sten,

  ”Det andra skälet är att alla flytande biobränslen som jag känner till innehåller syre. Det innebär att energitätheten hos bränslet har minskat, något som alla som tankat E85 är väl medvetna om.”

  Det absolut vanligaste biobränslet i Sverige är HVO, d.v.s. hydrerade vegetabilisk (animalisk) olja, som också kallas syntetisk diesel. HVO från alla de tillverkare jag känner till har samma värmevärde som fossil diesel d.v.s. 42 till 46 MJ/kg.
  Fossil diesel: https://sv.wikipedia.org/wiki/Dieselolja
  HVO 100 bio: http://www.sweaenergi.se/wp-content/uploads/2015/11/Produktblad-HVO-100-Bio.pdf
  Visst förlorar man energi vid omvandlingen av t.ex. slaktavfall och tallolja till HVO jämfört med att elda den direkt, men man vinner i användbarhet.

  ” det är en skam för Sverige att den svenska staten subventionerar att det som kunde ha blivit mat åt hungriga människor användes för att göra sprit åt törstiga bilar. ”

  Många, även inom miljörörelsen utanför Sverige, tycker som du. De två svenska fabrikerna i Norrköping, som tillverkar 230 000 m³ etanol året använder emellertid inte matvete som råvara utan främst fodervete och stärkelserika restprodukter från livsmedelsindustrin. De aktuella åkrarna lämpar sig inte för matvete alternativt att skörden inte dög till matvete och vi har ju heller ingen brist på åkerjord i Sverige. Det är stärkelsen i råvarorna som blir etanol medan proteinet pelleteras och blir kraftfoder till djur. Koldioxiden vid jäsningen tas också tillvara och används i läskedrycker.

 17. Ulf

  Som jag tidigare sagt är det här ett västeuropeiskt problem och vissa stater i USA. Inget tyder på något annat i den här granskningen.
  Inget tyder på att Asien tänker företa några korkade klimatåtgärder och det är där jordens befolkningen finns.
  Vi kan väl konstatera att avsaknaden av rakryggade, välutbildade och intelligenta politiker saknas helt enkelt. Istället har Sverige medelmåttor med låg utbildning som inte styrs av hjärnan utan av opinionsundersökningar och media.

 18. Lars-Eric Bjerke

  Sten,
  ”Om jag ska avstå från att flyga någon gång inom de närmsta åren blir det inte på grund av skam utan i så fall blir det för att jag får reda på att det plan jag flyger med tankas med biobränslen. ”

  Tillsammans med SAS har Preem tecknat en avsiktsförklaring med målet att producera så mycket förnybart flygbränsle att det räcker till alla SAS inrikesflygningar. Produktionen ska ske vid Preems raffinaderi i Göteborg, efter att det har byggts ut, och preliminär uppstart för den nya anläggningen är 2024.
  https://www.preem.se/om-preem/insikt-kunskap/gronare-drivmedel/sa-ska-flyget-bli-mer-hallbart/

 19. jensen

  Sten Kaijser
  Redan i början kommer du in på definition av, och perspektiv på klimat/ klimatförändringar.
  Med bestörtning från början har jag från etablissemanget saknat sunda och trovärdiga fakta samt hållbara korrelationsbedömningar. Skall man föra en diskussion eller debatt, måste ju alla förstå allt man pratar om.
  Fullständig förvirring tycks råda. Inte minst p.g.a. alla ad-hoc-förändringar : Global Warming ( med eller utan naturliga förändringar ) , Climate Change, Climate disruption, Extreme weather events. m.m. m.m.
  För min del ökades förvirringen, när man angav korrelationen CO2/ Temperatur.
  Med början av 40-talet till slutet av 70-talet förelåg ju motsatsen.
  Perspektivet är än viktigare. Klart man förstod på 70-talet , att istid var förhanden. Det var ju bara att jämföra med föregående 30-tals-period och sedan extrapolera. Lika säkert som att nu jämföra med 30-årsperioden 1960-1990, och extrapolera. Klart vi får 4 C varmare och 1 m högre vattenstånd.
  Vem bestämde egentligen att lämplig klimatjämförelse skulle vara 30 år? och vilka underliggande argument?.
  Man borde väl redan då vara införstådd med t.ex. AMO´s 60-åriga cycler. Man borde förstått att åtminstone inbegripa 2 cycler, med 3 toppar för att ev. kunna urskilja en trendförändring. Och hur är det med Romartid,Medeltid,Modern warming. Dessa cycler borde väl även inbegripas i naturliga variationer.
  Unde Eemian svalnade jorden under 11 000 år efter att insolationen blev negativ…….0,67 C / 1 000 år.
  Denna långsamma takt innebär att det är omöjligt att bedöma trenden med mindre perspektiv än något eller par tusen år. Samma gäller Holocen.

  Ars Longa, Vita Brevis.
  Alternativ engelsk översättning:….It takes a long time to acquire and perfect one´s expertise ( in say climatology ) and one has but a short time in which to do it.

 20. jensen

  För att inte tala om alla manipulationer

  https://realclimatescience.com/2019/08/new-video-how-homogenization-destroys-climate-science/

  https://principia-scientific.org/the-greatest-scientific-fraud-of-all-time-part-xxiv/

  https://principia-scientific.org/the-greatest-scientific-fraud-of-all-time-part-xxv/

 21. Daniel Wiklund

  OT Vilket fantastiskt väder det är i Luleå idag. Sol, 18 grader och ljumma vindar. Passande idag när FN larmar om att jorden håller på att brinna upp. Hur gör man för att få sånt här väder fler dagar. FN som vet att till 2050 har klimatflyktingarnas antal uppnått 250000000, kanske vet.

 22. eon

  #21 – räknar man svenskar som åker till Thailand under vinterhalvåret som ”klimatflyktingar” måntro?

 23. Lars-Eric Bjerke

  Sten,
  ”Det andra skälet är att alla flytande biobränslen som jag känner till innehåller syre.”

  Vid hydrering och krackning av råvarorna till HVO bildar syreatomerna i oljorna vatten, som avgår.

 24. Lars-Eric Bjerke

  Sten,
  ”Nu har man börjat mata flygmotorer med inblandat biobränsle, något som förmodligen låg bakom att två flygplan från flygbolaget BRA tvingades nödlanda på Sturup härom veckan.”

  BRA meddelade att man ska byta de motorer som inte fungerade och att de undersöker orsaken. Varken BRA eller luftfartsverket har krävt att man av försiktighetsskäl ska sluta med biobränslen. Har du information som tyder på att biobränslen förmodligen är orsaken?

 25. Daniel Wiklund

  För mig är inte bränslet problem när jag flyger. Utan flygskatten som känns när man lever på en lärarpension, dessutom änkeman. När man nu inte som Isabella L kan flyga utan att tänka på kostnaderna. Miljöpartiet har en människofientlig politik. Väldigt stora i käften med tanke på deras storlek.

 26. Ingemar Nordin

  Daniel W #21,

  Jag är säker på att Luleå kan ta emot en kvarts miljard klimatflyktingar. Idealväder råder där. Ni får väl bara höja kommunalskatten lite grand. /Sarc off

 27. Björn-Ola J

  TextTV:
  FN:Våg av klimatflyktingar väntas. Under de senaste 20 åren har det skett en fördubbling av antalet extrema väderhändelser……

  Va? Som jag uppfattat det så finns det ingen tydlig trend för något utom temperaturökning. Är det de påstår sant? En viss ökning kan jag tänka mig, det går väl lite upp och ned, men en fördubbling.

 28. Ingemar Nordin

  Björn-Ola #27,

  Du kan vara helt säker på att TextTV ljuger. Enligt FNs vetenskapliga rapport så finns det ingen vetenskaplig evidens för att extremvädret har ökat eller kommer att öka. Eller så är det så (vilket är lika troligt) att det ena FN-organet vet inte vad det andra har sagt eller säger. FN är en gigantisk byråkratisk organisation där politiker och tjänstemän utnyttjar plattformen för fejk news och ren propaganda.

 29. Björn-Ola J

  #28
  De refererar till TT

 30. Håkan Bergman

  #27-29
  Vi har hört den förut och den var dålig redan då.
  https://www.klimatupplysningen.se/2017/11/08/nej-extrema-vaderhandelser-har-inte-stigit-med-46-procent-sedan-2010/

 31. Delvis OT

  I dagens GP läser jag om behovet av att stävja verkliga miljöproblem. Göran Värmby skriver följande.

  Rubrik: Klimatfrågan döljer andra miljöproblem

  ”EU satsar 1800 miljarder kronor på klimatsatsningar 2014-2020. Det motsvarar omkring en femtedel av hela långtidsbudgeten. Satsningen på att minska utsläpp av miljögifter och resistenta bakterier är försumbar jämfört med klimatsatsningen. Risken finns att det ensidiga engagemanget för klimatfrågan gör att billig men miljöfarlig tillverkning i utvecklingsländer, resistenta bakterier och andra miljöproblem glöms bort.”

 32. Lars-Eric Bjerke #24,
  Jag borde ha skrivit ”möligen”!
  Anledningen till att jag nämnde är dels att jag hört om problem med bilar när de tankats med biodiesel, dels att det var kommentarer på bloggen häromdagen som uttryckte farhågor om att biobränslen kunde ha varit en orsak.
  Jag vill också täcka för informationen om HVO.
  Men som jag väl skrev inledningsvis, så måste man ersätta minst 10% av världens förbrukning om det ska vara meningsfullt, och då är det för mig ointressant om man kan tanka svenskt inrikesflyg biobränslen. Dessutom kvarstår det faktum att processen i det här fallet använder mycket av den ursprungliga energin innan den kommer till avsedd användning.

 33. Fredrik S

  PWTec #31

  Jo, det är tur att de har våra skattepengar att spendera, det är ju bråttom nu eller försent enligt Greta.

  Vore intressant att jämföra siffror med jämförbara från USA och Kina också.

  Har läst någonstans att USA spenderat ca 150 miljarder dollar på klimatåtgärder eller vad det nu är. Fast det var från 1993-2018.

  Bättre att vara skattebetalare i USA i så fall.

 34. Alfredo

  Sören G #2: Det snackas mycket om att Duckduckgo skulle vara mindre censurerad än till exempel Google. Jag testade att söka på ”Climate change hoax COLLAPSES” med Google och fick som första träff just den artikel du refererar till Sören. Vad är det du vill säga? Min erfarenhet av Duckduckgo är att den generellt ger ett mycket sämre resultat än Google.

  Alfredo

 35. Lars-Eric Bjerke

  #32 Sten,
  Sten,

  Råolja och oljeprodukter bidrog med 122 TWh till Sveriges energiförsörjning år 2017 och biobränslen och torv med 143 TWh. Bara för att alla länder inte kan dra nytta av biobränslen på samma sätt som Sverige tycker jag inte man ska döma ut dessa energiformer, om de fungerar bra och nyttjas på ett sätt som inte skadar människor och miljö mer än andra energiformer. Dessutom bidrar de till att vi i orostider har i varje fall någon tillgång till inhemska fordonsbränslen.
  https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-i-Sverige/Energitillforsel/

  Biodiesels dåliga rykte kommer från användning av RME, rapsmetylester, som blandades med fossil diesel. Denna kunde vid felaktig användning sätta igen bränslefilter på grund av bakterietillväxt, speciellt om den användes i fritidsbåtar. Marindiesel innehåller ej RME.

 36. ThomasJ

  Apropos Chalmers’ strävan att, via en finansiering av Energimyndigheten om 6,3 miljoner, ’lysoenkisera’ den s.k. ’klimatvetenskapen’ är den formen av samhällelig fibrosarkom föreliggande på annat håll också.
  Tidskriften ’Nature’, som f.ö. ofta refereras i/av MSM/PS, gör liknande försök, länk:
  https://polarbearscience.com/2019/08/17/blacklist-by-nature-follows-defamation-by-bioscience-journals-reject-ethics-of-science/
  Utdrag:
  Here is what Richard Tol had to say about the implications of this blacklist effort for future publications:

  “How did this paper get published? The authors are trained as natural scientists and, moonlighting in the social sciences, may not have been aware of the rules that apply to working with human subjects. They received funding from UC Merced but it is hard to imagine they had permission from the Institutional Review Board to identify people. For two years, the authors worked with human subjects and never paused to wonder about the ethics or consult with a social scientist.

  The editors did not stop them either, nor did the referees.

  The referees did not spot the basic flaws in research design and data collection, errors that were very quickly found post publication.

  Over the last few years, we have seen published a number of papers on the science-media interface that are very bad, so bad that the idea should have been killed over the first coffee. Those papers were challenged but never corrected or retracted. Editors therefore now have a pool of referees who do not know the first thing about research ethics or experimental design.
  If the Nature Communications paper stands, Petersen, Vincent and Westerling will be asked to review similar papers in the future.”

  Uppenbarligen har ’Nature’ emellertid gått rejält på grund och det vore tacknämligt ifall Chalmers-hjärntvättaren, inkl. Chalmers, rönte samma – time will tell.

  Mvh/TJ

 37. Hej igen Lars-Eric B,
  Du är en klok och kunnig man. Du har dessutom nästan alltid rätt när du kommenterar.
  En fråga — har du sett mina beräkningar om vad som skulle hända om vi på 50 år fasade ut allt fossilt och ersatte med biobränslen?
  Om inte kan jag skicka den uppsatsen.

 38. Daniel Wiklund

  Med tanke på vilket (el)ände fossila bränslen ställer till med känns det bra att Luleå snart kanske kan stoltsera med fossilfritt stål.

 39. Lars Cornell

  #37 S.K. Har du länk till den uppsatsen?

 40. Lars C,
  jag tror det, men du får vänta till imorgon — jag är inte hemma nu.

 41. Lars-Eric Bjerke

  #37 Sten,

  Tack för de vänliga orden. Jag läser gärna din uppsats.

 42. Lars-Eric Bjerke

  #37 Sten,
  Sveriges fossilbränsleavveckling:
  ESO är en självständig kommitté under Finansdepartementet, som ger underlag för samhällsekonomiska beslut. Per Kågeson, som du kanske kommer ihåg som kunnig debattör inom kärnkraft, vägtrafik och långfärdsskridskoåkning har gjort en utredning om vad som krävs för att minska vägtrafikens koldioxidutsläpp med 70 % till 2030 jämfört med 2010, enligt riksdagens beslut 2017. Hittills har minskningen varit 15 %. Förutom redan tagna beslut om skatter, kvotplikt, bonus malus m.m krävs, säger Kågesson, en rad åtgärder varav en är en fördubbling av bensin/dieselpris vid pumpen. Kågeson förespråkar i stället att man väljer en något långsammare minskningstakt och inväntar elektrifiering av fordonsflottan.
  https://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2018/12/2019_5-Klimatmal-pa-villovagar.pdf?fbclid=IwAR0vsqgEA179_23S57Hg8Eknl-il8x9h4HVm7zx_kKgxlEifxkxHgIEZqu8

 43. Fredrik S

  Här hemma går ju klimatpolitiken till viss del ut papegojmetoden. Då är det ju tur för vårt statliga meteorologiverk att det var fem grader varmare i stationen Markusvinsa i norr än vid grannstationer några mil bort så det kan nämnas ett antal gånger så vi fattar att det ÄR VARMT.

  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/manadens-vader-och-vatten-sverige/manadens-vader-i-sverige/juli-2019-rekordvarmt-norr-om-polcirkeln-1.148819

 44. Hej igen Lars-Eric, jag känner, tycker jag, Per Kågesson och ser honom som en klok person. Jag har någon gång bett honom att ”förutsättningslöst sätta sig in i klimatfrågan. Då var han inte beredd utan svarade bara att koldioxid är en växthusgas.

 45. Thorleif

  @13 Klimatflyktingar?

  Inte en reaktion på min kommentar ovan! Finns det bara naturvetare här på bloggen?
  Inte en enda ekonom med lite insikt i det politiska spelet?

  Tim Ball driver ivf FN’s och därmed IPCC’s gamla ”överbefolkningstema” från 60-talet. Andra framför välgrundande men svårbevisade motiv från världens rikaste finanselit bakom försöken att styra bakom draperiet. Alltså att flytta makt från nationalstaterna vilket spelteoretiskt ökar chanserna för storkapitalet att kunna påverka spelreglerna i enlighet med deras globala agenda, t.ex likformighet.

  Man måste ha i åtanke att dagens moderna karriärpolitiker mer än någonsin ägnar tid åt opinionssiffror än långsiktig sakpolitik grundad i folks vardag. Inte minst media med sina krympande finansiella muskler pga det digitala förändringsklimatet har förlorat kompetensen att analysera samhällspolitikens verkliga innehåll där man istället ständigt och kortsiktigt ägnar sig åt det politiska spelet vilket är betydligt simplare. Men oerhört tragiskt eftersom de alltmer förlorar sin status som medborgarnas tredje statsmakt. Demokratin håller på att förloras skriker megafonerna från alla möjliga håll men de flesta verkar inte klara att skilja på symtom och orsak och det är nog det mest allvarliga.

 46. KWS

  #13,45

  Jag är ekonom och har följt samhällsutvecklingen i ca 50 år. Jag delar i stort sett din beskrivning av läget i landet.
  Många pilar pekar tyvärr åt fel håll, vilket är fruktansvärt oroande.
  I huvudsak är du spik på!

 47. Peter Stilbs

  #45 Thorleif – jag håller helt med – men jag förstår inte referensen till Tim Ball?? Har Du tagit fel på person?

 48. Thorleif

  @47 Peter Stilbs

  Kanske uttryckte jag mig dåligt ang Tim Ball. Vad jag menar är att Ball problematiserar kring hur FN och IPCC och bakomliggande aktörer från början drivit klimatpolitiken utifrån ett överbefolkningstema. Tim Ball pratar om just detta i sitt video-tacktal när han i år erhöll ett pris av Heartland-institutet i samband med konferensen. Här är videon; https://m.youtube.com/watch?v=XFlJVotNW-g