Klimatkuppen – politiken

Förr i tiden var politiken klarare. På ena sidan stod socialismen/kommunismen och på den andra marknadsekonomin. Om kommunisterna segrade i ett land så följde utrensningar av oliktänkande grupper med avrättandet av miljoner människor som följd.
Efter kommunismens sammanbrott ser världen annorlunda ut. Kina har marknadsekonomi och EU rör sig mot en ny typ av ekonomi – regleringsekonomin. Politiker upphäver delvis marknadsekonomin genom regleringar. Men man socialiserar inte företagen. Nya av politiker konstruerade ”falska” marknader uppkommer. T.ex. vindkraften som subventioneras. I Sverige är alla riksdagspartier för stora regleringar. Folket ska kontrolleras och ”uppfostras” att leva enligt den nya rödgröna läran. Höga bensinpriser gör att du ska åka mindre bil, glödlampor förbjuds, hur föräldraförsäkringen tas ut ska politiker bestämma.
Connie Hedegaard
Connie Hedegaard – EU:s klimatkommissionär
Dr David Evans har skrivit en artikel om det politiska spelet [länk pdf]. Evans beskriver hur klimatfrågan utnyttjas av den politiska klassen för att öka sina ekonomiska privilegier och politiska makt. Observera att detta inte är en översättning av artikeln utan en introduktion. I artikeln använder Evans begreppet ”regulating class” och jag ”politiska klassen”. Vi menar samma sak.
Evens konstaterar att verkliga data inte stämmer med klimatmodellerna. Om data skiljer sig från teorin så vinner data i vetenskapen. Men i politikens värld följer man makten och i detta fall stöds teorin om antropogen uppvärmning (AGW) av statsunderstödda klimatforskare och regeringar i EU samt Australien. Nästan alla klimatforskare är betalda av staten. Tror du inte på AGW blir det inga forskningspengar.
Gammelmedia vägrar att skriva om hur verkligheten skiljer sig från modellerna. Varför? Klimatfrågan handlar inte om vetenskap utan makt och politik. Gammelmedia identifierar sig med den politiska klassen och den tredje statsmakten har upphört att existera.
Den politiska klassen
De som tror på AGW-hypotesen är

 • FN (inkl. IPCC)
 • regeringar i väst
 • stora banker och finansinstitut
 • lobbyorganisationer och de gröna
 • forskare betalda av staten
 • företag inom förnybar energi
 • gammelmedia
 • socialister

De som tvivlar är:

 • oberoende forskare
 • medelklassen i privata sektorn
 • amatörer

De som stöder AGW har vinner ekonomiskt själva på det, tror på en stor stat eller tillhör de gröna. De är ofta välutbildade med högskoleexamen. De gillar inte marknaden för marknaden gillar inte dem.
Den politiska klassen har ekonomisk vinning av att reglera. Den politiska klassen attraherar också folk som inte har egen ekonomisk vinning av regleringar. Den politiska klassen försöker inte dölja att den anser sig vara smartare och moraliskt överlägsen. Det kan vara en härlig känsla att känna sig överlägsen sina medmänniskor. Genom att ta till sig den trendiga övertygelse som gammelmedia för ut och då speciellt den statskontrollerade televisionen får man en överlägsenhetskänsla. ”Åh jag känner mig så överlägsen alla dessa idioter där ute för jag har denna nya trendiga övertygelse som bekräftas av politiska klassen och som jag nu identifierar mig med”
Exempel: släcka lamporna på earth hour eller köttfri måndag.
Dela deras tro, tala om det för vännerna och du kan känna dig överlägsen och ha hög status. Ett billigt sätt att få hög status som kostar mycket lite.
På andra sidan står skeptiker som ofta jobbar i privata sektorn. De är utestängda från gammelmedia och de kommunicerar ut sitt budskap via Internet.
Varför globala uppvärmningen är så viktig för politiska klassen
Om det varit så att våra växthusgasutsläpp skulle orsaka en stor uppvärmning finns det bara två lösningar. 1 vänta och anpassa sig eller 2 reglera och reducera. Endast den andra lösningen intresserar den politiska klassen.
Teorin om antropogen global uppvärmning är ingen konspiration. Det hela handlar om kontroll, mer regleringar och mindre marknadsekonomi. De som stöder detta har ett gemensamt ekonomiskt intresse. Klimatforskare vill ha mer anslag, politiker mer makt och större offentlig sektor o.s.v.
Köpenhamnsfördraget var ett kuppförsök
Nästan alla världens ledare möttes i Köpenhamn 2009 för att skriva under fördraget som skulle reducera koldioxidutsläppen. Men Kina och Indien vägrade och istället skrevs det mycket svagare ”Copenhagen Accord” under. Ursprungliga fördraget hade skapat en organisation med oerhörd makt över världens länder. Beskattningsrätt och möjlighet att reglera energianvändningen. Här kan man säga att Kina räddade demokratin. Fast fördraget gick mycket långt i maktöverföring vägrade MSM att diskutera frågan utan teg.
witch
”Gudarna är arga, det kommer fler katastrofer… vi vet hur vi kan blidka gudarna men det kommer att kosta dig” Credit: CDC
Taktiken från den politiska klassen
Om du opponerar dig mot politiska klassen blir du utsatt för personangrepp. Taktiken är att undvika debatter med skeptiker till varje pris. Vissa som Al Gore går så långt att han inte vill svara på frågor av journalister. Representanter för politiska klassen har ofta dragit sig ur debatter då det blivit känt att skeptiker ska deltaga.
Resultatet av denna taktik är att politiska klassen avlägsnar sig från vanligt folk. Politikerföraktet växer.
Skeptiker vinner
I västvärlden har de som blivit tveksamma till AGW ökat de senaste åren, detta trots massiv propaganda från politiska klassen. Den politiska klassen håller på att förlora ”klimatkampen” därför att skeptikerna har data på sin sida. Så småningom kommer sanningen fram – det tar bara tid. Internet är starkare än gammelmedia – det är också en lärdom.
I stort är det bara EU, Australien och Nya Zeeland som vill reglera och starkt reducera CO2-utsläppen.
Även om klimatkampen vinns av skeptikerna så har inte regleringskampen vunnits. Den politiska klassen hittar nya saker att skrämmas med och flytta fokus till.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Stickan no1

  Klockrent: ”Klimatfrågan handlar inte om vetenskap utan makt och politik.”
  Det innebär att så länge skeptikersidan fortsätter med att ifrågasätta vetenskapen bakom ”klimatfrågan” kan politiker fortsätta med sin maktutövning i lugn och ro. De varken kan eller vill ta till sig vetenskapliga fakta. Tvärtom de är säkert nöjda att vår sida inte formulera politiska alternativ.
  Problemet är att det POLITISKA alternativet till CO2 utsläpp inte är definierat. Väljarna har nu att välja mellan att stödja miljön och därmed klimatfrågan eller att stödja miljön och därmed klimatfrågan. Alla väljare och partier vill självklart värna miljön. Att politikerna satt CO2 överst i miljöfrågan är bekvämt för dem men provocerande för oss då slipper de tänka på riktiga miljöproblem
  Inget parti har formulerat det politiska alternativet som stödjer miljöarbete och bryter kopplingen med att CO2 utsläppen skulle vara miljöns värsta fiende.
  Det är kanske vårt jobb?

 2. Martin

  Bra, Per!
  Jag vill dock peka på tyska Spiegel som driver en artikelserie – German Energy Revolution. Serien omfattar hittills 18 artiklar. De utmärks av tysk grundlighet.
  Tonen är saklig och kritisk.
  Van vid svensk snuttifiering, blir jag överraskad över djupet och bredden.
  Det finns alltså enstaka gammelmedia som inte stämmer in i den anbefallda sången.
  http://www.spiegel.de/international/topic/german_energy_revolution/

 3. Martin #2: Utomlands finns det enstaka gammelmedia som fortfarande kritiskt granskar statsmakten men tyvärr inte i Sverige.

 4. Slabadang

  Lysande analys!
  Vi HAR en ny ”klasskamp” att föra. Regleringsklassen är ett bättre begrepp än  ”etablissemang” och ”partioligolpol”. I begreppet ligger en viktig grund för en ny medborgarrörelse.Teapartyrörelsen r en signal om att folk reagerar och att föra in begreppet och analysen i retoriken så blir vad man bekämpoar och vad man reagerar emot mycket tydligare. Det är i grunden ingen vänster eller högerfråga utan en demokratisk ordningsfråga om maktbalansen i demokratin som nu kidnappats av dessa krafter och när tredje statsmakten lagt ner sin verksamhet och blivit stödtrupp till de redan besuttna så ä ett samlat välgrundat folkligt missnöje presenterad av en ny återdemokratiseringsrörelse kanske ända möjligheten. Att skyddas folket från denna regleringsklass är ett måste då de kidnappat demokratin.

 5. Jacobs inlägg på ”Fredagsåterblick” passar in här som handen i handsken!!

 6. Lennart Bengtsson

  Hej
  Även jag inte delar Pers sammansvärjningsteori så är det likafullt ett allvarligt problem med den ngt endimensionella klimatdebatten i Sverige där den snart inte finns ngn plats längre för vetenskapliga argument. Det vore viktigt om medborgarna kunna börja inse hur mycket viktigare det är med ett Samhälle och inte en Stat. Dessvärre har det gått så långt att jag befarar att många inte ser någon skillnad på dessa begrepp.  

 7. pekke

  Visst har du rätt om politiker, när deras klimatpolitik skenar så finns det inga bromsar eftersom de tror att deras väg är den enda rätta.
  Det kommer nog en tid när chockade miljövänner/organisationer inser att de förstört miljön för att rädda klimatet !
  Vilket verkar ske i Tyskland just nu.
  http://notrickszone.com/2012/03/16/germanys-green-fuhrers-we-have-to-destroy-it-in-order-to-rescue-it-green-infallibility-shows-its-ugly-side/
   
  http://notrickszone.com/2012/03/15/germanys-per-kilowatt-hour-co2-emissions-jump-4-transformation-to-renewables-flops/

 8. Errbe

  Iens Elliott Nyegaard
  är en gammal hedersman som publicerat sig i internationell press i flera sammanhang. Han skrev bl.a. följande för ett decennium sedan, men jag har tyvärr inte antecknat ursprunget:
  Sedan olycksåret 1968 då ekologismen, den ”gröna tron”, importerades från USA, har vi bombarderats med pessimism. . .
  Sedan ”de röda” på 80- och 90-talen konverterat till ”gröna”, har all denna propaganda förvirrat de mindre vetande och lagt en död hand över de utvecklade länderna. Våra gemensamma resurser blir förödda på fullkomligt meningslösa ”gröna” projekt, typ vindmöllor och soptransporter hit och dit samt på ”ekologiskt jordbruk” och liknande lyxkonsumtion. Överallt konstateras tilltagande eftersläpningar i underhåll – SJ:s förseningar – och i framtidsinriktade industrier, kraftverk, vägar och andra välståndsskapande nyttigheter. . .
  Den danske lektorn i Ranum, Jylland, Steen Steensen såg rätt när han i tidigt 80-tal yttrade: ”Med ekologismen nås mål som socialismen blott drömde om.”
  På 20-talet förklarade den amerikanske politiske kommentatorn H. L. Mencken: ”The urge to save humanity is almost always a false front for the urge to rule.” (Strävan att rädda världen är nästan alltid en falsk fasad för strävan att härska över världen.)
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 9. Ann L-H

  #7 pekke – så sent som i torsdags berömde man.. dvs Svante Axelsson Tyskland för att vara ett, citat: ”modelland med bra utveckling”.
  Kommentar modererad  

 10. Jan-Erik S.

  Tack Per för en lysande sammanfattning av det rådande läget!
  Mycket bra skrivet! 

 11. Thomas

  Per målar verkligen upp en svartvit bild av världen. Redan i första stycket visar han att han lyckats förtränga västvänliga diktatorer som Suharto som istället massmördade misstänkta kommunister.
   
  Listan på vilka som står på vilken sida i AGW-debatten blir direkt parodisk i Pers jakt på att få spela underdog. Skulle alla regeringar i väst stå på samma sida? Polen, Kanade m fl verkar inte direkt ivriga att göra något.
   
  Skulle lobbyorganisationer alla vara för AGW? Vart tog Heartland och hela skogen av astroturforganisationen vägen?
  Forskare betalda av staten? Så elakt av Per att Ingemar Nordin och Peter Stilbs inte räknas. Inte ens Svensmark finns visst.
  ”Gammelmedia” slår Per ihop som en grupp trots att det med jämna mellanrum här på bloggen citeras inlägg från denna. Det finns gott om media som driver kampanj mot AGW, även om det just i Sverige begränsar sig till marginella tidskrifter som Elbranschen.
  Sen har du ju gott om amatörer och oberoende forskare på AGW-sidan också.
   
  På andra sidan glömmer Per alla de regeringar som bromsar åtgärder, han glömmer lobbygrupper för industri och högerideologer, en mediagigant som News Corporation, oljeländer och oljebolag osv.
   
  Listan säger helt enkelt mer om Pers världsbild än den säger om världen. Per har dock lite svårt att bestämma sig, eftersom han efter att med den där listan försökt framställa AGW-förnekarna som underdogs så kan han inte hålla sig för att längre ned övergå till att triumfatoriskt förklara hur många de blivit: ””I stort är det bara EU, Australien och Nya Zeeland som vill reglera och starkt reducera CO2-utsläppen”.

 12. Slabadang

  L Bengtsson!
  ”Konspiration” eller ”sammansvärjning” är fel analys. Däeremot är det en konsekvens av att makt korrumperar när den inte granskas eller analyseras och vår grundlag är svag för vår möjlighet att demokratiskt kontrollera och ställa reglerandeklassen till svars. Vi har myndighetsstyrningen som ett konkret exempel. De svarar inte gentemot någon och tolkningen av hur de löser sin uppgift och uppfyller direktiv är upp till dem själva att utvärdera. Inga hearings, ingen effektivitets eller annan granskning. De ”tar kritiken till sig” men bestämmer själva vilken kritik de skall lyssna på och utan referenser till konkreta målsättningar att svara inför.
  SVT ska vi inte tala om där redaktionerna är rena bunkrar utan någon mäjlighet för licensbetalarna att påverka och debatten om SVT förs bara mellan de parter som äger den, dvs politiker och journalister som represnteras i första hand av VD i det särintresse bolaget bolgaet utgör.
  Det är en blandning av opportunism manipulation och maktbegär av många samverkande faktiorer utan att de är medvete samordnade utan blir summan av många små övergrepp på demokratin och långsam glidning emot helt andra prioriteringar och grundläggande demokratiska värderingar.
  De redan med makt besuttna expanderar sin på bekostnad av folkets. En stegvis förändring och föruttnelse av demokratin.
  Det är inte svårt att förstå för tex media att hellre prata med politiker än med folk och fria experter. De ligger i jobbet att ge ”bilder” av olika frågor och den succesiva glidningen bort ifrån den kritiska granskningen av makten till den kritiska granskningen av folket istället har både ideologisk profil men framför allt så drivs den av ett genuint existerande folkförakt i grunden som ser oss som en skock får att topprida och uppfostra precis som artiklen beskriver.
  Det otäcka är ju att många av de politiker, journalister och byråkrater som knaprar upp demiokratin inte fattar vad de är delaktiga i och vägen mot helvetet byggs steg för steg med plattor lagda i all aningslös välmening.
  För socialismen är detta en medveten målsättning att politisera ALLT och centrera den politiska makten. Lockelsen har fått borgerligheten att fäölja efter och för en påolitiker så ingår det lätt att finna skäl för varför men måste ta sig mer makt mm för mm för mm äts demokrtin upp och efter nu 40 år har den vuxit till en gigantisk stöld där politiker och journalisster talar allt högre om oss ovanför våra huvuden numer även allt längre bort i EUSSR och FN-ICCCP.
  De kör med oss helt enkelt! Folkförankrad demokrati? Det var länge sedan och koncensus i regleringklassen  det nya sättet att etablera politbyråer för ensklida frågor.

 13. Bim

  Lennart Bengtsson # 6
  Jag förstår faktiskt inte att du inte kan se att hela Klimat och CO2 politiken faktisk är en sammansvärjning. 
  Romklubben, Tällbergs Foundation, IPCC, Greenpeace, WWF, massmedia och många därtill. Det är ju samma människor som medverkar på i stort sett alla ställen.
   Tydligare än så här kan det väl knappast bli.
  Man ljuger ju hämningslöst om faran med koldioxiden trots att varenda människa som tar sig en närmare titt på vad som sägs, upptäcker att det är osanningar.
  ”Allt går mycket fortare än vad vetenskapen trodde.” Vad är det som går fortare?
  Jag kan hålla med om att den stora svansen av aningslösa ungdomar inte är medvetet inblandad i konspirationer. Men vuxna människor med bara en gnutta kritiskt tänkande borde upptäcka det omedelbart.
  Du vill väl ändå inte påstå att vår stadsminister är  fullständigt omedveten om spelet inom FN, IPCC och övriga nämnda NGO:er. 
  Det vore ju att idiotförklara honom.
  Det tror inte jag på.
  Detta är ett mycket medvetet spel om makt och inflytande.
   

 14. Gunbo

  Tack Per för en lysande beskrivning av nyliberalernas världsuppfattning!
  Man ryser!
  Vilken tur att ni är en liten minoritet utan någon makt!

 15. L

  Ska man beskriva de två sidornas mest typiska drag så är det att CO2-hotarna söker makt och/eller pengar, medan de skeptiska söker sans och balans i debatten. En debatt CO2-sidan inte ens vill ha.

 16. Christer Löfström

  Per Welander.
  Du glömde ”kärnkraftskramare” och deras politiska gren, Folkpartiet.
  Martin #2
  Utmärkt länk!
  Horace Engdahl lär ha sagt något i stil med.
  ”Tyskland är för vuxna svenskar”
  I ämnet har jag har tidigare länkat till Siemens, som är ett av mina favoritföretag.
  http://www.siemens.com/energy-efficiency/energy-efficiency.html?tab=Germanys-new-energy-policy
   
  Min bedömning över global energiframtid:
  Gas, kol och effektivisering är de närmsta 50 årens viktigaste energikällor, men vindkraft och olika former av solenergi är här för att stanna och utvecklas.
  Kärnkraft försvinner inte, men får ingen viktig betydelse.
  ”morgen, morgen nicht nur heute, sagen alle faule leute”
  (med reservation för språkliga felaktigheter)

 17. 2  Alarmister yttrar sig. De bidrar inte med något utan uttalar sig enbart om de övriga personerna som gjort inlägg.

 18. Bim

  Christer Löfström # 15
   ””Tyskland är för vuxna svenskar”
  Jag tror du läst fel, rättar:
  ”Tyskland är förvuxna svenskar” tror jag det skall stå. 😀 

 19. Errbe #8
  Intressant läsning. Sedan många år har jag dragit en iofs ”luddig” skiljelinje mellan socialism och liberalism (för att använd halvdåliga etiketter)
  Den går mellan att statistiskt tänka i termer av fördela och bevara å ena sidan och dynamiskt utveckla/underhålla och skapa nytt å andra sidan

 20. Bim

  Gunbo 13
  Rys på så länge det går. Får AGW:gänget rätt så lär du få svettas. 

 21. Jacob

  Menckens ord är så sanna. Makten gömmer sig i stort sett alltid bakom en fasad som tilltalar massan. Utopier utlovas i slutet av de umbäranden som folket är tvingade att genomgå för att rädda världen. Det är sedan tragiskt att se hur detta ständigt återanvänds och att ingen lärdom tas av historien.

 22. Slabadang

  Gunbo!
  ”Nyliberal” ett begrepp använt av gamla kommunister och socialister för att dölja deras egen antidemokratiska syn och sitt förakt för den fria självständiga medborgaren. Ett alibi för att junna expandera kulturmarxismen Det är konstig hur krav på mer demokrati självständighet och medborgarmakt kallas ”Nyliberal”. Du står bevisligen för motsatsen! Att vara demokrat och helga de demokratiska grundprinciperna är att vara ”höger” idag.
  Då är jag förbannat stolt över att kalla mig ”höger” och beviusar hur den politiska kartan perverterats.Utan att du kanske förstår det så avslöjar du ingen nyliberalism men däremot avslöjar du dig själv. För innehållet i begreppen vågar du inte ge dig in i. Du är socialist Gunbo och då gillar man inte fria människor och folks rätt till självständighet och rätten till att respekteras för sina olika åsikter utan de skall övertygas och indoktrineras till att tvingas att tyca och göra likadant eller med moraliska övergrepp och härskartekniker skrämmas till att hålla käften.

 23. Per #3
  Det är tråkigt, eller kanske tom katastrofalt att det svensk MSM är så dåliga på att verkligen granska politiken. De är språkrör. inget annat. De förtjänar inte längre epitetet ”Tredje statsmakten”.
  Tredje statsmakten idag är det fria internet. Se till att bevara det fritt!

 24. Peter Stilbs

  Slabadang #22 – med tidigare språkbruk så är vi väl snarare ”folkets fiender” – och Gunbo ”revisionist” ?  😉

 25. Slabadang

  Bim!
  Du har rätt i att du ger de lednade manipulatörerna ett personligt ansvar eftersom d är mycket medvetna om vad de inte berättar. Där skall ansvar utkrävas det gäller bara att hitta vägen fram dit och RCS är ett av de få forum där folk får den intressanta information MSM och PS hållt undan för dem. Jag tror att tiden håller på att löpa ut för det översta ledargarnityret i brist på kompetens och de är naturligtvis livrädda för att hela täcket skall falla och de små snopparna ska synas i den kalla kylan. Hur många procent a sveriges befolkning tycker att vi skall lämna EU eller rycka undan en stor del av den makt EU visat sig vara inkomptent att hantera? 70- 80% ? I förtroende barometern har Eu kommissionen lägre siffror än jumbon journlister i motsvarande. De håller ihop mot folket och ingen inom regleringmakten journalismen inräknad vill att deras totala fuck up med EU skall diskuteras.
  jag kan tänka mig rösta på SD av BARA den orsaken. Ett betydligt större hot mot demokratin än något annat.

 26. Slabadang

  TCS skall det naturligtvis stå inte RCS.. nära två meter med fingrar som falukorvar och en lätt släng av ”dsyklexir” är det inte lätt alltid! 🙂

 27. Thomas

  Peter #24 jag skulle snarare säga att ni hör till kategorin ”nyttiga idioter”. Baserat då på att ni inte får betalt, får ni det är ni bara smarta lobbyister på en samvetsfri marknad. Det är rentav konstigt att denna förtryckande stat ni talar om låter dig och Ingemar hållas

 28. Peter Stilbs

  Thomas #27  jo, jag har ofta väntat på en grupp män i fotsida svarta skinnkappor som för bort mig kl 4 på morgonen, som brukligt var i exempelvis forna Sovjet

 29. Slabadang #26
  🙂
  Dyslectics off teh wrold untie!
  Har du läst Jacobs inlägg på ”Fredagsåterblick”?
   

 30. P:W#
  En bra sammanfattning,med regleringar’skatter’ stater via EU  som övre styr reglering.
  Regelverk som tränger in på människans egna beslut och val,som
  val av lampor vad vi skall äta  o,s.v .Man kan av likna med föräldrarollen med järnkoll och överbeskyddande av oss medborgare.
  Medborgare blir passiva mottagare och ’anpassade’ med propagande
  i media mm,hur långt är det kvar till ett DDR system i ny tappning
  men än mer raffinerat styr oss medborgare,hållbart system,jag tror
  inte det håller i längden sett ur ett mänskligt perspektiv av vår historia genom tiderna.
  Upprorens tid är att vänta, särskilt i Europa.
  ALI.K.
   

 31. Björn

  Intressant inlägg av Per. Detta citat är vad som skrämmer: ”Politiker upphäver delvis marknadsekonomin genom regleringar”. Är EU-meborgarna medvetna om detta? Är vi då bättre än de forna sovjetstaterna? Någonting måste vakna politiskt, annars går vi mot en kontrollstat utan motsvarighet i historien.

 32. Thomas

  Peter #28 du tänker kanske på Hansen som fördes bort i handbojor, eller på Charles Monnett som vart avstängd på oklara grunder eller på Jim Salinger som fick sparken för att han hade fräckheten att yttra sig offentligt?

 33. Thomas

  Björn ”Någonting måste vakna politiskt, annars går vi mot en kontrollstat utan motsvarighet i historien.”
   
  Om detta är den stora frågan, varför ser man inte skribenterna på denna blogg protestera mot detta? Jag tänker då naturligtvis dels på övervakningen i ”kriget mot terrorismen” och dels på jakten på piratkopiering som tycks berättiga till vilka integritetskränkningar som helst.

 34. Thomas #33
  Fokus Thomas fokus!

 35. Och ett varningens ord till övriga!
  Hugg inte på Thomas Off Topic!!
   

 36. Bim

  Slabadang. # 26
  Efter att länge ha beundrat dina rappa kommentarer utan att ha en aning om vem du är har jag äntligen fått en inre bild. 
  När jag läser dina inlägg nu kan jag se falukorvarna hamra på tangenterna som trumstockar, slabadang, slabadang, slabadangdaang. 😀
  Helt underbart! Tack för det 

 37. Thomas

  Ingvar #34 Helt riktigt. Fokusera på AGW, bry er inte om alla inskränkningar av rättigheter som sker runtomkring er. Om jag skall vara lika konspiratorisk som Per kanske det är själva syftet med den här rörelsen, att locka alla regimkritiker att ägna sin tid åt AGW.

 38. Ingemar Nordin

  Evans begrepp ”den reglerande klassen” passar bra in i en klassisk marxistisk analys. Klassintresset bestäms av det sätt som du skaffar dig ditt levebröd på. I och med att vi alltmer har fått politiker som lever sina liv, från vaggan till graven, inom politiken och sällan tar ett ”vanligt” jobb. Så det är uppenbart att denna grupp utgör ett särintresse inom samhället. Det otäcka är att detta särintresse sitter på den lagstiftande makten.

  Förutom att Marx, liksom Evans, generaliserar överhövan (här kan jag hålla med Thomas till en del), så underskattar de idéernas makt. Att en del strateger hängt upp hela denna maktfråga på just klimatet är naturligtvis ingen slump. Men det är viktigt att påpeka den materiella basens betydelse för att en sådan fråga skall få ett sådant genomslag som det fått hos den reglerande klassen.

 39. När en fråga blir politiskt het,vilket klimahotet blev under 2000-talets början med’lobby typ’ organistioner av olika slag,med diverse experter som rådgivare i stater mm,dessa ur självutnämnda av media av olika slag,med ett s.k.’koncensus’blir  det effektivt instrument.
   De får en maktposition från våra skattemedel eller stora bidrag och
  ekonomiska medel av föredrag och hearings mm,som blir en födkrok och en lönande verksamhet,som man naturligtvis kämpar
  med näppar och klor,ifågasättande  kallas förnekare med psykologisga defekter av de individer mot den allmännt’pseudo’ rådande vetenskapliga läget,för att ställa de i en dålig dager,någon debatt tåls inte eller ifrågasättande, viftas bort med elegans och arrogans.
  ALI.K.

 40. Ingemar Nordin

  Peter #28,

  Om du blir pressad under tortyr i ett förhör, så skall du veta att det är OK om du anger mig som medkonspiratör 🙂

 41. Thomas. Normalt brukar jag inte svara dig men jag gör ett undantag.
  Jag fokuserar inte på AGW. Jag fokuserar på den politiska agendan bakom AGW. Och den är vida större än de övriga inskränkningarna du talar om. Det stora hotet är faktiskt den politiska agendan som ligger bakom AGW hotet.  Absolut!
  Slut. Ende. Finish På den här diskussionen

 42. Ingemar Nordin

  Errbe #8,

  Steen Steensen såg det komma. Tidigt.

  http://www.steen-steensen.dk/Abildgaard/Abildgaard.html

 43. Peter F

  Thomas #37
  Vad gör du här ? Du kommer ju aldrig att omvända någon på den här bloggen. Bloggvärlden är ju så funtad att vi som gillar varandra/tycker samma sak osv samlas på samma bloggar. Jag fattar bara inte ditt engagemang här. Speciellt som alla mina och andras inlägg på Ditt UI kickas ut. Kan du snälla krypa tillbaka under stenen bland dina cencurkompisar.   

 44. István

  Martin # 2
  Tack för tippset. Det är en fantastisk bild man får av den tyska miljövården!
  It’s no accident that Germany’s Environment Ministry emerged from a department at the Interior Ministry. Because protection of the environment usually involves burdens, or at least inconveniences, for the economy and consumers, strict planning, control and enforcement are indispensible, with police and regulatory law providing the necessary instruments.
   
  Så, vem trodde att STASI var död?
   

 45. Jan-Erik S.

  Jag tycker Thomas gör ett bra jobb här inne!
  Han övertygar mig verkligen om hur fel ute han är speciellt som han alltid backar och aldrig svarar på relevanta frågor.
  Då backar Thomas och ägnar sig åt oväsentligheter typ stavfel.
  Om Thomas är företrädare för CAGW, ja då är det skrämmande. 
  Begriper inte Din världssyn Thomas?
  Vill du ha ett totaltotaliärt samhälle?    
  Svara gärna med ja eller nej på sista frågan 

 46. Janne

  Det skrämmande med media i Sverige är deras brist på saklighet och reportage om det som verkligen berör oss medborgare.
  Ta till exempel SR P1, på morgonen är det inrapportering från varje utrikeskorresponent om triviala saker som hänt ute i världen. Saker som nästan aldrig har någon beröringspunkt för det svenska samhället. Likadant är det med Ekot och eftermiddagsmagasinet.
  Reportage och bevakning av Bryssel och EU är det stor brist på, flera tidningar har dessutom tagit hem eller flyttat korrespondenter från Bryssel. Brysselrapportering borde vara lika högt prioriterat som rapportering från riksdagen och Rosenbad.
  Vi har helt enkelt mesiga journalister som i de flesta fall redan har sympatier åt vänster. Och ställer de obekväma frågor (mot all förmodan) blir de portade till nästa konferens eller så kommer inte politikern i fråga till studion.
  Ska man generalisera så finns det två typer av människor, de som reagerar känslomässigt och de som reagerar på logiskt tankesätt.
  De som är emot allt är oftast från den första kategorin, de är också de som hörs mest (tomma tunnor skramlar mest) och de finns företrädesvis inom olika kulturetablisemang och har en rödgrön färg. I de värsta fallen kan man inte föra ett logiskt resonemang med dessa för de ”vet hur det är”.
  Sverige behöver ett nytt parti, ett parti av och för vanligt folk. Ett parti som kan föra den sunda och konstruktiva politik som i regel gemene man står bakom.
   
   

 47. Thomas

  Jan-Erik #44 ”Vill du ha ett totaltotaliärt samhälle?” (Du sa något om att jag hackade ned på stavfel. Bra tillfälle här i så fall 🙂 )
   
  Nej, vill du? För gissa vad som kommer att hända om vi fortsätter öka utsläppen och temperaturökningen sätter fart igen? Förr eller senare kommer ropen att nuvarande system är ett stort misslyckande, att vi måste ta till geoengineering för att rädda vad som räddas kan, och för att göra det behövs en världsregering. Kriser har en tendens att leda till revolutioner och blodbad.

 48. Thomas

  Peter F #43 Vad gör du här? Alla på den här bloggen är ju redan omvända.

 49. Björn

  Thomas [33]; Det handlar om att vi redan är övervakade vad som gäller mail och telefoni. Steget är inte långt ifrån åsiktsregisrering, ”för säkerhets skull”.

 50. Inge

  Om man hade skrivit under fördraget i Köpenhamn, hade det varit oåterkalleligt då? Skulle det inte ta en runda i riksdagen här och i alla länder för att granskas och ventilerats innan slutligt godkännande? Hade delegaterna verkligen mandat att skriva under fördraget? Någon som vet?

 51. Thomas: Att du tillhör den politiska eller reglerande klassen har du själv sagt tidigare. Du är ju f.d. politiker för Centerpartiet!!!! Så klart att du identifierar dig med denna klass. Och så kan du få känna dig duktig för du vågar skriva mot skeptikerna. Samtidigt som du kanske föraktar oss för att vi inte censurerar dina kommentarer? På dina klasskompisars sajt UI censureras andra åsikter friskt även om tonen är hövlig.

 52. Jan-Erik S.

  Thomas #46:
  Skämtar du!!!??? 
  Totaltotaliärt samhälle är ett starkare uttryck för ett totalitärt samhälle!!!
  Begriper du inte det?  
  Den största krisen vi har i Sverige är den invadringspolitik som förs.
  Detta kommer att leda till inbördeskrig  förr eller senare men förmodligen inom 50 år.
  Men den diskussionen ska vi nog inte föra här.
  Den åskådliggörs bäst på Avpixlat.info 

 53. Thomas

  Per #50 ”Du är ju f.d. politiker för Centerpartiet!!!!”
  Björn sa visst något om åsiktsregistrering…
  Jag var alltså kassör i en lokalavdelning helt utan något praktiskt inflytande och hoppade av under rätt dramatiska former när lokala ledningen bakom ryggen på medlemmarna kovände om att bygga Västerleden, rentav gick ut med ett pressmedelande om saken dagen innan stämman fattade beslutet! Så det där att jag skulle  tillhöra någon ”reglerande klass” eller att jag skulle identifiera mig med denna kan du glömma.
   
  Däremot har vi ju ett antal offentligt anställda i SI. Jonny Fagerström, Ingemar Nordin, Peter Stilbs och C-G Ribbing. Andra är pensionerade statsanställda.  Skulle inte förvåna mig om några varit partipolitiska aktiva också. Har du frågat runt?
   

 54. Jan-Erik S.

  Thomas #46:
  Jodå, såg mitt stavfel i #51.
  Det heter ju invandringspolitiken och inget annat.

 55. Peter F

  Thomas 47#
  Vi tycker om varandra och vi tycker ganska lika. Du tycker inte om oss och du tycker inte om oss och du tycker annorlunda. Gå hem till de dina  och tyck om varandra och tyck lika. För oss här räcker det med att läsa på Ditt UI, där vi inte får vara. Din språkbehandling är därtill under all kritik  

 56. Nej jaga inte bort Thomas!
  Det händer att man får lov att tänka till när man läser hans inlägg. TCS får inte bli en ”rubba inte mina cirklar”-klubb

 57. Fick en förfrågan om Tottes videor. De 2 jag har är upplagda på
  http://www.nova-data.se/nova/novaweb.nsf/Mainframe?OpenFrameSet
  Klicka på ”roligheter”. Iofs avsedd för roliga grejer men har ingen annan bra plats just nu

 58. Bengt Abelsson

  Med all respekt, Peter F, men jag läser hellre Thomas inlägg än dina.

 59. Adolf Goreing

  #11 Är det så du tolkar texter? Inte undra på att du inte ser någon bias i alla s.k. peer-reviewade AGW-artiklar. Man kan ju tro att du är med i den av mig grundade världsomspännande föreningen: ”svenska missförståndsförbundet”. Vi brukar bl.a dela ut Koranen till mormoner som fyller år. 
  Men samtidgt (#55), Thomas är oerhört viktig för denna blogg. Den skulle somna in annars. Vi måste ständigt påminnas om att AGW-järngreppet inte är borta. Det är mycket bra att få reda på hur logiken ser ut på ”andra sidan”. Det vässar bara argumenten för oss. Dessutom har jag faktiskt lärt mig viktiga saker inom AGW-vetenskapen av Thomas – när han har hållit sig saklig. Han skulle nog säga detsamma om oss om han orkade lägga ifrån sig sina Greenpeace-glasögon några sekunder…Dessutom tror jag hans liv skulle vara tråkigt utan kampen mot oss ”förnekare” – eller vad säger du, Thomas?

 60. Thomas #33 sa: dels på jakten på piratkopiering som tycks berättiga till vilka integritetskränkningar som helst.
  Jag har personligen varit engagerad mot den absurda jakten på piratkopierare eller filkopierare som jag hellre kallar dem. Stöder absolut inte detta. Många av dumheterna/integritetskränkningarna kommer från USA och som sen politikerna i Sverige tog över.
  Men denna blogg handlar om klimatet. Internet är en nagel i ögat på politiska klassen. De vill gärna censurera och kontrollera Internet.

 61. Peter F

  Bengt A 57 #
  Med all respekt Bengt,,,men det får vi inte bestämma själva på UI,, thats my point. Ibland undrar jag om inte Thomas använder ” Google överätt ”. Som jurist och språkvetare kan jag ibland inte förstå vad han skriver. Snömos är det oftast.

 62. István

  Thomas #11
  Bara för att komplettera bilden. Även Stalin massmördade kommunister. 

 63. Per Welander

  Lennart Bengtsson #6: jag har aldrig påstått att det finns någon sammansvärjningsteori. Läs innantill. Så här skrev jag:
  ”Teorin om antropogen global uppvärmning är ingen konspiration. Det hela handlar om kontroll, mer regleringar och mindre marknadsekonomi. De som stöder detta har ett gemensamt ekonomiskt intresse.”
  Alltså värderingar eller egen ekonomisk vinning är drivkrafterna. För politiker är skillnaderna mot förut att de enbart drivs av makt och karriär. Mycket få politiker drivs idag av sin tro och övertygelse. Några undantag finns. För 50 år sedan var det betydligt vanligare. Titta på kristdemokraterna och Göran Hägglund som säljer hela sin själ för att sitta vid maktens grytor. Men så tappar de sina väljare också.

 64. Åke N

  Istvàn #61.
  Stalin var en maktmänniska. Läs ”Stalin den röde ztaren”. Skrämmade läsning. Thomas, det kanske var två stavfel. Hos Stalin hade ideologin en underordnad betydelse. Det var makten som gällde.
   

 65. Peter F

  Åke N
  ”Kommunismens svarta bok”  är väl den kompletta boken i dessa sammanhang

 66. Bengt Abelsson

  Peter F #60
  UI är UI – med sina uppenbara vinklingar. De är känsliga för okvädningsord men sårbara för ironi.
  Icke modererade bloggar ”drabbas” av inte obetydliga mängder snömos – det låter jag rinna av mig.

 67. Peter F

  Bengt  #65
  UH,,,tycker du ska moderera dig själv så vi slipper dig som inte tål att ifrågasättas  ,,,end of this       
   

 68. Peter F

  F´låt, Bengt,,,,fel adressat
   
   
   
   

 69. Snubblade över den här. Via Tanjas blog
  http://junilistan.se/www/wp-content/uploads/2011/12/2008-02_makteliten_andra_upplagan.pdf

 70. Ett litet utdrag ur nämnda skrift. Skriften är mycket läsvärd!
  Europa har blivit världsledande tack vare sin politiska splittring, inte
  trots den. Politisk fragmentering och institutionell konkurrens är det som har skapat Europa. Ett EU som syftar till att reglera och centralisera beslutsfattandet i världsdelen är därför ett hot mot detta Europa.

 71. Bertel

  Peter F # 55
  Du skrev om att vår ”kära” Thomas skall finna sig i, att synas enbart vid UI.
  Jag gillar inte tanken med förflyttning pga åsikt och för övrigt, är inte UI som ”aktiv”blogg betraktad, nerlagd? och därmed följande musikhälsning till alla närmast sörjande UI-vänner.
  http://www.youtube.com/watch?v=AyaTIXdN5fI   

 72. Eu och Europa snart knähundar under Kinas beskydd av ekonomins
  framtid och Sverige som utropar sig som mästare,bäst i klassen i
  ekonomin i Europa.
  Samförstånd mellan Frankrike och Tyskland för att ge Europa ett
  val i den ekonomiska klubben.
  England går mot de Nordatlantiska staterna där Sverige är medarrangerade med Finland är en ny fraktion,vad orkar de påverka
  den Europeiska utvecklingen och frågan av de Östländer såsom
  Ungern,Rumänien Balkanländer mm,Europa går till nya fraktioner
  med flera meningsskillnader säkert,Europa inför ett evigt tröskande
  med få resultat,fortsatt kräftgång är att vänta.
  Ska Kina rädda oss tro?
  Många frågor är det för framtiden,klimathoten en försvinnande liten
  fråga för framtiden.
  ALI.K.

 73. Ulf L

  Thomas är em tillgång här. Hans medverkande får åtminstone mig att tänka till och se saker jag inte sett förut.
  Jag tror heller inte att han strävar efter ett totalitärt samhälle. Han vill nog att folk frivilligt gör som han vill och han är inte maktsugen. Då skulle han för det första inte valt centerpartien, för det andra varit kvar i politiken.
  Han är nog som de flesta av oss här på bloggen. Full av tankar om hur politiken skulle bedrivas men inte beredda att offra sin tid på ”den långa marschen genom institutionerna” som ett politiskt engagemang kräver för att få genomslag.

 74. Ulrik

  Vetenskapliga råd om bullergränser ignoreras eller modifieras så de passar den maktfullkomliga vindkraftindustrins krav, säger Peter Nedergaard, professor i statskunskap på Köpenhamns Universitet.
  http://politiken.dk/indland/ECE1572932/eksperter-politikere-favoriserer-vindindustrien/

 75. Thomas

  Så kul att mitt inlägg #53 så småningom slapp igenom ”censuren” som rådde igår kväll för mig.
   
  Men blir lite förbryllad på var Per egentligen står politiskt med hans förakt för den som på något sätt varit politiskt aktiv. Hur är hans tanke att demokrati skall fungera utan några politiskt aktiva? Skall vi helt kommersialisera verksamheten med partierna som vinstdrivande företag eller skall vi slopa staten rakt av?
   
  Att sen i samma veva ett inlägg om förestående raskrig (#52) inte anses värt att kommentera trots dess totalitära vibbar gör inte saken bättre.

 76. Jonny Fagerström

  Thomas!
  Det var ingen censur. Systemet låser ibland på vissa ord och länkar i inläggen och kastar in hela inlägget i modereringsmappen. Eftersom bloggen inte har realtidsbevakning (bara nästan) är det bara att vänta på att moderatorn frigör inlägget. I just ditt inlägg vet jag inte vad det var som låste inlägget men rent allmänt så låser mekaniken gärna på många och långa länkar, svordomar och vissa tillmälen. Det fanns dock inget av detta i just ditt inlägg varvid vi bara kan beklaga.

 77. Thomas

  Jonny #76 Du får medge att det var ironiskt givet vad Per just skrivit i inlägget jag försökte besvara.

 78. Gunbo

  Slabadang #22,
  ”Nyliberal” ett begrepp använt av gamla kommunister och socialister för att dölja deras egen antidemokratiska syn och sitt förakt för den fria självständiga medborgaren.”
  Nja, nyliberalism är väl ett vedertaget namn på en ideologi som står närmast libertarianismen och används av långt fler än kommunister och socialister.
  ”Du är socialist Gunbo och då gillar man inte fria människor och folks rätt till självständighet och rätten till att respekteras för sina olika åsikter”
  Jaha, så det finns bara två kategorier människor, libertarianer och socialister?
  Jag är nog närmast socialliberal. Här är John Rawls definition av socialliberalismens frihetsbegrepp:
  ”Varje människa har rätt till den största uppsättning grundläggande friheter som är förenlig med att alla har samma friheter.
  Sociala och ekonomiska ojämlikheter ska vara anordnade så att de gynnar de människor som har det sämst ställt.
  Alla yrken och ställningar skall vara öppna för alla människor att söka och diskriminering är ej tillåtet.”
  När har jag uttryckt mitt ogillande av fria människor eller rätten att respekteras för sina åsikter? På den här bloggen har jag tvärtom ofta påtalat bristen på tolerans för dem som har avvikande åsikter. När stämningen här piskas upp genom förtal, förvrängda citat och desinformation har jag protesterat.
  Bl a skrev jag i en kommentar: ”Ni får ursäkta, men det här börjar likna hets mot folkgrupp.”
  Det jag skrev i #14 är inte ett uttryck för åsiktsförtryck! Du, Per Welander och övriga har full rätt att tycka vad ni vill samtidigt som jag har min rätt att tycka vad jag tycker om ert tyckande. Det är demokrati! 
     

 79. Peter Stilbs

  Gunbo #78 Du ÄR revisionist … 😉

 80. Gunbo

  Peter S #79,
  Jag kan inte förbjuda dig eller någon annan att klistra en etikett på mig hur fel den än är. Sådan är yttrandefriheten i en demokrati. 🙂

 81. Christer Löfström

  Bim #18
  Jag har inte läst, utan fått berättat för mig vad han yttrat i TV-programmet ”Skavlan”
  Kanske skojar du bara till det, men så som jag uppfattat det, påpekar han att det krävs kunskap och förmåga för att skriva i Tyska Tidningar.
  Så är det inte i Sverige.
   

 82. Christer Löfström

  Ingavar E #70
  Frågeställningen behandlas i Jared Diamonds Pulitzerprisade (ca 1997) ”Guns, Germs, and Steel – The fates of human scocieties”
  Beträffande EU så påstod John Naisbitt 2006 i ”Mind Set”.
  ”Europe: Mutually Assured Decline”
  Tyskland är spännande!
  ”Vorsprung durich Tecknik” påstår Audi i sin marknadsföring.

 83. Leo

  Ja, människor tenderar att tycka som sina politiska meningsfränder i även i andra frågor. Ja, ens åsikter tenderar att styras av vad som är bekvämt för en själv, och ibland av vad som gynnar en själv på lite längre sikt. 
  När man har konstaterat det, tror jag att det är mycket kontraproduktivt att mala på om socialister etc. Man skrämmer bort folk av all politisk kulör från sakfrågan, och bekräftar ”den allmänna” bilden av AGW-kritikern som en rättshaveristisk foliehatt, eller fascistoid stolle med mörk politisk agenda.