Det så kallade klimathotet och det stora hotet mot Väst

I Hi Kids, i mitt förra inlägg, uppmanades vi alla, att tänka efter så att vi kan uttrycka vad det är som övertygat oss om våra åsikter i klimat(hots)frågan. Dags för lite eftertanke med andra ord.

För min del är det mest en process, som mognat under lång tid, men några avgörande milstolpar tror jag ändå att jag kan se. 1960talets miljörörelse gav bestående misstänksamhet mot miljöaktivism och några terminer med geovetenskap, där allt på jorden ständigt rör sig i stort och i smått, lade tillsammans grunden till en viss immunitet mot framtida hot om antropogena klimatförändringar. Just då ansågs vi dessutom vara inne i en helt normal avkylningsfas.

Riokonferensen (1992) med Agenda 21 lovade att utveckling skulle gå hand i hand med natur- och miljövård, viket allmänt upplevdes som en försäkring om framtida välfärd. Vad som då gick mej och många andra förbi var, att FN under detta avgörande toppmöte fick Parterna/länderna att under starkt grupptryck ställa upp på FNs plan om den Den Stora Omställningen. Agenda 21 skulle komma att ge FN kontroll över allt väsentligt som energi, utbildning och information. Se FNs och M. Strongs svek mot väst:

https://www.klimatupplysningen.se/2016/09/05/maurice-strong-cop-21-och-sedan/

När media började tala om den Globala Uppvärmningen gjorde kunskaperna från geovetartiden, tidigare erfarenheter och diverse ”motlitteratur” att det var lätt att ifrågasätta det nya hotet. Jarl Ahlbeck, dåvarande lektor i miljövårdsteknik vid Åbo Akademi t.ex. gav bestående intryck genom sin resonerande artikel ”Den problematiska klimatfrågan”. Ahlbecks hållbara insikter från 2001:

”… Efter att i tio år med öppet sinne studerat det mesta som rapporterats angående drivhuseffekten står det numera klart för mig, att den vetenskapliga kunskapen om jordens klimat ännu inte är tillräcklig för att man ska kunna förutsäga hur människans utsläpp av koldioxid påverkar klimatet. Vissa forskares larmrapporter om att det ena eller det andra väderfenomenet skulle bero på förstärkt drivhuseffekt förstoras visserligen upp av massmedia, men när man börjar granska orsakssammanhang och förklaring i sömmarna, blir helhetsbilden förvirrad och skillnaden mellan politik, ideologi, ekonomiska intressen och vetenskap diffus…”

KTHs epokgörande klimatkonferens, hösten 2006, blev en skänk från ovan. Den kom mitt under en långdragen diskussion med mitt läromedelsförlag om några sidor i en liten lärobok för gymnasieskolan. Det gällde ett kapitel kallat ”Människan och det föränderliga klimatet”. Tack vare KTH-konferensen står det att Mannkurvan inte är vetenskapligt hållbar, att forskarvärlden inte är enig och att det finns forskare som hävdar att hypoteser och data går isär. Citatet i boken: ”Det råder stor osäkerhet om i vilken utsträckning människan bidrar till framtida klimatförändringar” (från Independent Summary for Policymakers IPCC Fourth Assessment Report, The Fraser Institute), nådde senare ända upp till Skolverket via SRs Klotet. När programledarna där gick igenom hur klimatfrågan behandlades i skolans läromedel fann de detta kapitel. Dåvarande Undervisningsrådet i naturvetenskap, Per Kornhall på Skolverket, fick sedan ösa galla över dessa rader i ett av Klotets program. Skolverkets samarbete med Klotet stärkte ytterligare min uppfattning om att klimathotet handlar om politik och inte om vetenskap.

Klimathotsfrågan tog fart i media och det började komma värdefull litteratur för den intresserade. Till exempel S. Fred Singer´s & Dennis T. Avery´s ”Unstoppable Global Warming Every 1,500 Years” (2007). Den satte in Global Warming i ett lugnande geovetenskapligt sammanhang. Samtidigt kom Henrik Svensmark & Nigel Calder ut med ”The Chilling Stars A new Theory of Climate Change”. Där fick solen den plats, som bland andra Bert Bolin (IPCC) vägrat befatta sig med.

Inför det stora COP-mötet i Köpenhamn (2009) vibrerade media av förväntan. Nu skulle samtliga Parter skriva under bindande avtal, som tvingade i-länderna till utvecklingsreträtt, dedevelopment. Men, lagom till konferensen briserade Climategate. Otaliga dokument visade klart och tydligt att klimathotet vilade på allt annat än vetenskap. Kvar blev endast – The Climate Scam.

Hur någon som satt sig in i Climategate sedan kunde stödja klimathotsfrågan, blev för mig en gåta, men The Climate Scam trollades snabbt bort, inte minst av våra skattefinansierade vetenskapsredaktioner i Public Service. Den samlade mediekåren visade där och då att den å det grövsta svek sitt journalistuppdrag i klimatfrågan och så har det förblivit.

Nu är stora delar av västvärldens utbildningssystem, MSM och politikerkår totalt indoktrinerade och i full färd med att steg för steg genomföra Omställningen, i USA döpt till Change av president Obama. 1992 års politiska ledare föreföll stolta över att ha bidragit till en positiv Agenda 21, men troligen var de grundlurade och ovetande om konsekvenserna av vad de ställt upp på eller snarare ställt till med. Idag borde alla veta bättre, men hur många vågar eller vill erkänna att de varit missledda?

de tre aporna 2

Skolan ska vila på en vetenskaplig kunskapssyn och förmedla kritisk tänkande, men lägger idag grunden till myriader av blivande små och stora papegoj-Gretor redan från förskolan. Media talar om att rensa bort fake news, men blåser upp det största fake news eller snarare fake science, som någonsin funnits. Än värre är att MSM effektivt hindrar en öppen vetenskaplig debatt i frågan samtidigt som politikerna blint och bit för bit genomför den FN-styrda omställningen.

Är det något jag verkligen är orolig för så är det mina barnbarns framtid i en ”fossilfri” västvärld, styrd av fake science och media, som övergett sitt journalistiska uppdrag.

is0KRY62KA

Men det finns ändå lite ljus här och var.

President Trump valdes delvis för sitt motstånd mot denna tsunami av svek mot väst. I sitt tal i Vita Husets Rosenträdgård 1 juni 2017, deklarerade han att USA ska lämna Parisöverenskommelsen från 2015 och på sikt kanske även FN. Det gav åter hopp om både frihet, demokrati och politik byggd på vetenskap.

Trump är inte ensam i sin kritik mot både klimathotet och klimathotspolitiken. Efter hand som omställningen till ett fossilfritt samhälle genomförs börjar allmänheten inse dess konsekvenser och i såväl Holland som Skottland och Australien finns det opposition, som kraftigt kritiserar avutvecklingen.

Dessutom kan både AOC och alla Gretor på sikt ha hjälpt till med att väcka västvärlden ur sin klimathotskoma. Det blev nog lite väl mycket av dem var och en på sitt håll.

Den gröna socialistdemokraten Alexandra Ocasio-Corez (AOC) från New York (29 år f.d. bartender) valdes i höstas in i USA kongress. Redan i januari meddelade hon att Jorden kommer att gå under inom 12 år, om vi inte gör något åt klimatförändringarna. Senare lanserade hon sin Green New Deal (GND), vilken är oerhört lik vad vi sedan länge hört från miljö- och klimataktivister och så gott som alla politiker här i landet. GND välkomnades av Hollywoods celebriteter och av demokraterna från vänsterkanten, medan Trump för sin del svarade med:

Brilliant, jag tror att det är mycket viktigt för demokraterna att gå vidare med GND. Det skulle vara perfekt för det så kallade fotavtrycket att för alltid eliminera flyg, bilar, kor, olja, gas och militären – även om inget annat land skulle göra på samma sätt.”

Senatens talman tog sitt uppdrag på stort allvar. Med motiveringen att det verkligen är bråttom, att vi inte har någon tid att förlora och att det vore värdefullt för alla senatorer att få möjlighet att deklarera sin åsikt, var han snabb med att erbjuda omröstning om The Green New Deal. Resultatet blev 0-57. Inte någon stod upp för förslaget, trots att några tidigare hade hyllat det muntligt. 57 senatorer röstade emot och övriga meddelade endast att de var närvarande. Det blev med andra ord totalt nederlag i senaten för AOCs Green New Deal.

Vad Greta beträffar så har hennes kamp blivit lite väl lyckad och det är oerhört pinsamt när vår statsminister låter sola sig i hennes glans i EU. Tvärtom borde Löfven fördjupa sig i frågor som hur en udda liten tös med flätor kan få ett så enormt stort genomslag som hon fått, varför den mest högljudda kampen drivs av vänsteraktivister och varför det endast är västvärlden, som ska avutvecklas?

Förhoppningsvis kommer det omfattande sunda bondförståndet i den svenska valmanskåren snart att ha fått nog och med kraft höra av sig, bland annat tack vare alla stora och små Gretor.

Sist men inte minst. Märkligt nog har FNs IPCC-rapporter aldrig underkastats offentlig granskning. Om de tålde att analyseras vetenskapligt borde PCCS välkomnas, men när President Trump nu, nästan trettio år för sent, tänker stödja en Presidential Committee on Climate Science (PCCS) ledd av fysikern William Happer väcker det enormt motstånd. Varför?

greening

Kort sagt, det så kallade klimathotet är för mej en täckmantel för genomförandet av FNs hot mot Västländernas frihet, demokratiska system, utveckling och välfärd.

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kristian Fredriksson

  Mitt hopp står till en snar kallperiod även om jag egentligen inte vill ha det då vi alltid har hamnat i torktider och svält vid de tillfällena, (det stående högtrycket över Europa berodde troligtvis på 2 C kallare än normalt ytvatten söder om Grönland i somras). Men en tioårsperiod med 1C lägre medeltemperatur borde räcka för att mota Olle i grind. Havstemperaturerna ser rätt lovande ut vid polerna, så kanske, kanske. Vi får se om det är önsketänkande eller inte.

  https://www.ospo.noaa.gov/data/sst/anomaly/2019/anomnight.4.11.2019.gif

 2. Jan-Erik Sandström

  Tack Anna-Lena!

  Så enormt bra skrivet!
  Huvudet på spiken!

  Sprid det gärna!

 3. Jan-Erik Sandström

  Tack Ann ska det naturligtvis vara

 4. pekke

  Bra Ann L-H !

  ” Klimathotet ” eller ” Klimatförändringar ” är numera nån sorts politisk ideologi där vetenskapliga fakta inte duger som svar, mycket märkligt.

  Undrar om inte ” alarmisterna ” är de verkliga ” Plattjordingarna ” eftersom de verkar tro att det inte fanns några klimatförändringar/klimathot innan nutiden !?

  Hur många ungdomar lever som Greta lär ?
  Troligtvis väldigt få !

 5. sl

  Börja med att förbjuda klimathoten chips och läsk, så träffas rätt kategorier av omställningen.

 6. Lars Källsäter

  Mina skäl att vara skeptisk gentemot klimathotet är:
  1. Sedan den senaste inlandsisen har vi haft 5 värmeperioder oräknat den nuvarande, varav flera med högre temperaturer än nu. Trädgränsen har i flera fall gått betydligt högre. Det kan naturligtvis inte vara fråga om mänskliga koldioxidutsläpp i dessa fall och behöver inte vara det i den nuvarande värmeperioden heller.
  2. Störningar i naturen leder oftast till motriktade krafter som dämpar effekten av den ursprungliga händelsen. Att med undantag för Richard Lindzen enbart satsa på förstärkningseffekter av en temperaturhöjning som forskarna gör verkar inte rimligt.
  3. ”Brightening” sedan 1980 motsvarande ca 10 % av solstrålningen beroende på mindre utsläpp av aerosoler eller på ändrad molnbildning måste ha en positiv temperatureffekt. Det blir inte så mycket kvar för koldioxid.
  4. I mer än tjugu års tid har vi talat om ca 1 grads uppvärmning sedan andra halvan av 1800-talet. Att vi fram till nästa sekelskifte skulle få se temperaturökningar på 4-10 grader om inget görs är larvigt.
  Det finns fler skäl men dessa borde räcka långt.

 7. Lars Cornell

  Tack Ann för som vanligt intressant artikel.
  Men det är en sak som förundrar mig och det är varför alla öser galla över IPCC. Visst finns det mycket där som kan kritiseras, men när man pekar på IPCC-AR5 som den stora boven då pekar man fel menar jag. Det är i stället journalister och charlataner som påstår ett och annat i vetenskapens namn som är de stora bovarna som saknar stöd i AR5 samt FN-politiker som vränger fakta.

  I AR 5 står det uttryckligen,
  – The transient climate response is likely in the range of 1.0°C to 2.5°C (high confidence) and extremely unlikely greater than 3°C, based on observed climate change and climate models. Se Box 12.2, Figure 2 [sid 2111 i AR5],
  http://www.tjust.com/2019/klimat/AR5-TCR.jpg

  Det inkluderar således återkopplande faktorer och det framhålls att det mest sannolikt ligger i den undre hälften. Lennart Bengtsson gjorde tillsammans med andra en beräkning för några år sedan och hamnade då omkring siffran 1.
  Om vi tar bort ”Harris et al” som sticker ut får vi ett medel på klimatkänsligheten ca 1.4. Vi ser också att i AR4 låg man på ca 2.0 i medel.

  Vi kan också se att AR5 i de två realistiska scenarierna RCP4.5 och RCP6.0 räknar med koldioxidhalten ca 550 ppm resp ca 670 ppm år 2100,
  http://www.tjust.com/2019/klimat/SMHI-CO2-i-atmosfaeren2.jpg
  Scenario 8,5 kan vi bortse från som orealistiskt, men det är klart att alarmister och SMHI älskar just det scenariot som är default när man går in på SMHIs websidor.

  Nu är det bara att räkna. Tar vi medelvärdet för känsligheten 1,4 och kombinerar med 530 ppm blir det ca 0,6 grader och för 670 ppm ca 1,2 grader. Medelvärdet blir ungefär en grad ökad temperatur till år 2100 och det är väl inget att oroas för.

  Håll med om att det är stor skillnad mellan IPCC ca 1° och Johan Rockströms 8°, minst en av dem har totalt fel. Vem av dem tycker ni att vi skall satsa på?

  Nyare forskning beräknar känsligheten till mellan 1,2 och 1,4 så det har sjunkit ytterligare något i förhållande till AR5 år 2014. Jag förmodar att det är i de trakterna som AR6 hamnar när den kommer i höst.

  Problemet är vad journalister och charlataner påstår att ”vetenskapen” säger och vad som verkligen står i IPCC AR5. Det är dem vi skall ge fingret.

  Även SMHI bör kritiseras eftersom de inte håller sig till AR5. I scenarie RCP4.5 visar SMHI upp en karta som i genomsnitt verkar ligga på 4° och det stämmer ju inte alls överens med vad IPCC AR5 säger.

  SL #5 Bra förslag. Att förbjuda läsk och chips tror jag träffar rätt grupp. Potatis och vatten måste det vara för mjölk kommer ju från förbjudna kor.

 8. Olav Gjelten

  Nej, det finns nog inget hopp om inte något oväntad och oerhörd inträffar. Glöm bara att vi klarar ta makten från de rödgröna khmererna upplysningsvägen. Det projektet har vi hållit på med i 40 år nu och med vilket resultat??
  Kanske – eventuellt – skulle vi lyckas något bättre om vi gick tillsammans med andra grupper som också ser att landet Sverige är på väg mot undergången. Splittring har sällan lett till framgång.

  Vi kanske skulle slå oss tillsammans med den politiskt obundna gruppen GULA VÄSTARNA?

 9. Ivar Andersson

  #6 Lars Cornell
  Det är inte AR5 som är problemet utan SPM. AR5 har vetenskaplig bakgrund även om självständiga forskares rapporter stoppas när de avviker från de önskade slutsatserna. Journalister och politiker läser högst SPM vars skrivningar och slutsatser har förhandlats fram av politiker och bygger bara delvis på AR5. Utvecklingsländerna godkänner inga skrivningar i SPM som skulle kunna medföra att de inte får mer pengar från klimatfonden. Girigheten visas tydlig upp av korrumperade politiker som ofta låter biståndspengar från stater och FN hamna i egen ficka.

 10. Ivar Andersson

  Detta är en verkligt intressant artikel från 1938 som handlar om dramatiska klimatförändringar, smältande glaciärer och ett varmare klimat.
  Se http://www.ericsoniubbhult.se/ Svenska Dagbladet påminner om 1938 års klimatlarm

 11. Robert Norling

  Alla är inte lika oroliga för ”hotet från klimatet”.

  Oljekoncernen Exxon Mobil räknar med att utöka sina investeringar med 10 procent till totalt 16 procent under nästa år.
  Åtgärden görs trots att storägare i bolaget krävt större fokus på utdelning.
  Vd Darren Woods hänvisar till dåliga affärer i Rysslands naturgasmarknad.
  Under tisdagen uppgav Exxon att man räknar med en produktion på runt 1 miljon
  olje- och gasekvivalenter från projektet Permian Basin i Ryssland från och
  med 2024.
  ”Givet den framgång vi hade förra året kan vi med större självsäkerhet än
  tidigare se över våra möjligheter att skapa tillväxt och därigenom avkastning
  för våra aktieägare”, säger oljebolags-vd:n till nyhetsbyrån.
  Totalt räknar Exxon med att spendera mellan 63 och 65 miljarder dollar under
  de kommande två åren, varav mellan 33 och 35 miljarder planeras för 2020.
  Merparterna av bolagets satsningar kommer göras i Nord- och Sydamerika,

  Det skriver Reuters.

 12. jensen

  Gåtan om ” Klimatisters” pseudovetenskap kanske löst.
  Om de inte förstod att IPCC drev korrumperad vetenskap, var de inkompetenta, eller så förstod de, men ändå medverkade i bedrägeriet.

  https://wattsupwiththat.com/2019/04/11/the-person-who-set-the-stage-for-entire-deception-of-human-caused-global-warming-agw-stephen-schneider/

 13. kopernikus

  Tack Ann en mycket bra artikel. Jag tittade på utfrågning i riksdagen, nu på morgonen. Utfrågningen gällde vägtransporter. Lövin talade om omställning till el, men hur det skall lösas med säker tillgång på el ignorerade hon. En moderat påpekade att det måste till kärnkraft för att klara en säker elproduktion, vilket är helt nödvändigt för att ställa om vägtransporterna. Talmannen påpekade att utfrågningen gällde vägtransporter och inte kärnkraft. Jag har tidigare uppskattat talmannen för att vara korrekt och neutral. Här visade han sin totala okunnighet på energiområdet, vilket intimt hör ihop med vägtransporter.

 14. PT

  Ann, tack för ett jättebra inlägg. Hoppas du skickar det till alla partiledarna och till våra större tidningsdrakar. Det skrivs ju så många bra inlägg på denna blogg som måste få komma ut utanför bloggens ramar. Vi måste bombardera politiker och press med fakta och kloka kommentarer innan de förstört Sveriges framtid. Jag gör mitt bästa men sällan får jag något svar.

 15. Peter F

  OT

  Nu börjar intäkterna komma för Greta.

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/opEJRm/norskt-storpris-till-greta-thunberg

 16. jax

  Postar här också pga av svar i fel inlägg.
  Jag blev klimathotsskeptiker av två skäl:
  Dels så har jag jobbat med flödessimulering av högtemperaturprocesser i mer än 25 år, vilket har lärt mig att inte tro på dem som hävdar att de kan modellera högkomplexa eller kaotiska system utan riktig validering av dessa modeller. Att tala om att prediktera ett så komplext/kaotiskt system som klimatet hundra år framåt och beskriva skillnader som är signifikanta ner till under 1,5 grader är ju stolligt.
  Dels kan jag konstatera att klimatet faktiskt inte ändrat sig på något uppseendeväckande sätt under min levnad. Årstidsväxlingarna ändras lite fram och tillbaka i tiden, men på det stora hela är vädret detsamma nu som för femtio år sedan. Vi har fortfarande snö i april och isen går inte tidigare nu än för femtio år sedan. Variationerna kan förstås vara kraftiga men jag köpte min första egna segelbåt 1993 och sjösatte den då den 15 maj, inte ett enda år efter det har jag kunnat sjösätta båten så tidigt på grund av kvarvarande is. Samma med skidåkningen, här där jag bor finns det dem som påstår att vintrarna kommer allt senare. Det stämmer rätt väl om man bara tittar på tiden från mitten av nittiotalet då vi hade några tidiga vintrar, men om man tittar på hela femtioårsperioden kan jag konstatera att förr var det aldrig någon idé att hoppas på skidåkning före jul pga bristen på snö. Vi har ofta snöbrist i december även nu för tiden men i dag använder man snökanoner för att avhjälpa problemtet.

 17. Rolf Mellberg

  #6 Lars Cornell

  Då har jag två kommentarer:

  1) Jo AR 5 må vara juste, men IPCC verkar ha drabbats av panik när de skrev SR15 och när man sen hävdar att vi har 13 år kvar. DETTA UTAN ATT PÅ MINSTA SÄTT INFORMERA OM ATT DESSA 13 ÅR är behäftade med en ENORM osäkerhet. Se man Nic Lewis film från 13 mars så ser man att han håller sig inom AR 5 men ändå kommer fram till uppemot 100 år i stället för 13 !!!!

  2) Roy Spencer presenterade igår en ”simple model for CO2 budget”. Med den kommer man fram till att om utsläppen bibehålles på nuvarande nivå så kommer ppm-nivån att stabiliseras vid 500 ppm år 2200!!!!!
  Inte för att jag säger att detta måste vara korrekt, men vad säger du (som jag tror är påläst inom området) och i vart fall är detta ett ENORMT annorlunda budskap än det som Rockstöm och Markku m.fl IPCC-anknutna hetsare påstår vara styrkt av ”overwhelming scientific evicence”.

 18. Richard Paulsson

  Lite hopp fick jag häromdagen av en god vän. Han är 70+, saknar postgymnasial utbildning, är ointresserad av vetenskap och säkert genuint okunnig i klimatfrågor. När jag i något sammanhang använde ordet ”klimat” sa han: ”Har det inte blivit lite väl hysteriskt? Och så skickar di fram små barn…”

  Det verkar finnas en tyst majoritet av ”vanligt” folk som reagerar på överdrifter. Miljöpartiet tappar väljare, SvD skriver idag att mindre än 40% av svenska konsumenter bryr sig om klimatpåverkan när de handlar o.s.v. Om den här gruppen växer kommer partistrategerna förr eller senare att lägga om kursen.

 19. Rolf Mellberg

  #9 Ivar

  Min kommentar till detta har du här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2019/02/25/fundering-om-glaciarer-pa-island/

  Notera att även Lars Bern har på sin blogg publicerat ett inlägg av ”mästaren själv” Lennart Bengtsson som även han pekar på Ahlmans inlägg i SvD för 80 år sen.

  Det blir spännande år framöver, AMO kan få en ny fas, med en jättehink med iskallt vatten över alarmismen i så fall.

 20. Lasse

  Tack Ann.
  Det är för mycket politik i denna fråga.
  Jag har försökt få SMHI att visa på den förändring som är mest markant sen deras klimatindikatorer presenterades.
  De vägrar!
  ”Det finns idag en brist på detaljerade studier om samband mellan förändringar i regionalt klimat och solinstrålning, till exempel med fokus på Sverige. För att göra en sådan studie skulle det krävas mer avancerad klimatmodellering än vad som hittills finns att tillgå. ”
  Söker på solintensitet och temperatur och får massor med träffar. Många har förstått och försökt men få har lyckats!
  Vill även minnas en graf som visar direkt samband mellan de somrar som var soliga och deras värme.
  Svårare än så är det inte!

 21. Rolf Mellberg

  För sol-nördar!

  spaceweather.com

  …har i dag intressant info om vad man tror om nästa solcykel. Scrolla upp och klicka på solen i högerkanten på denna sida så kommer du dit.

 22. Ann lh

  # Richard P. ”Och så skickar di fram små barn …” tack för det citatet!
  Sedan är det klimatkänsligheten. Tre av de klimatforskare som jag har fastnat för dvs Singer, Lindzen och Happer talar alla om 1 grad C eller mindre. Alla har rejäl forskningsbakgrund kring just den frågan fastän med lite olika infallsvinkel och dessutom har de sedan länge hävdat låg klimatkänslighet. Som jag tidigare skrivit i någon kommentar, så ägnar SEPPs (Singer’s) TWTW sig åt att diskutera klimatkänsligheten just nu. För varje vecka kompliceras bilden och jag vet inte om jag någonsin kommer att greppa diskutionen, men kanske en dag. Denna fråga bör någon gång få ett eget inlägg. Kanske kan vi hoppas att Peter Stilbs tex kan ta i den frågan.
  Hursomhelst kan vi lugnt lämna den åt framtiden. Betydligt värre är det att det inte någonstans i media dyker upp någon som undrar vad lilla Greta egentligen har att berätta.
  Jag ämnar skicka några av mina senare inlägg till den eller partiledare jag främst tror att kan tänka utanför boxen/åsiktskorridoren och som dessutom skulle kunna kosta på sig att vara först med att våga ifrågasätta.

 23. jensen

  14,21
  Det var en egendomlig stiftelse, Fritt Ord, som insisterar att det inte är mer kunskap och bättre analyser, som behövs,utan handling och åtgärder.

 24. Olav

  Det här handlar delvis om politiken kring klimat och energi, men också så mycket mer.

  Jag har funderat mycket på varför Trump gjorde en helomvändning i relationen till Ryssland direkt efter att han blev president. Innan valet var det ingen tvekan om att han hade förstått storheten i att USA och Ryssland kunde vara en gemensam bastion mot det starkt framväxande Kina. Till saken hör att Ryssland mer än gärna ville få vara en del av Väst med både medlemskap i EU och NATO på sikt. Varför i all världen vände Trump om?

  Nu har nog tåget gått. Ryssland har allierat sig med Kina på viktiga områden och fler lär följa. Det var dessutom ett motvilligt steg från Rysslands sida, men det var det enda rimliga som de fann som återstod.

 25. ThomasJ

  Tack Ann för ett i vanlig ordning alldeles utengemärkt inlägg ! 🙂

  Erinrar en intervju med härstädes journo från lokalpressen sensommaren 2010 i vilken jag sa, att klimathotet var världshistoriens största bedrägeri/bluff. Artikeln fick rejält med uppmärksamhet och jösses vad det haglade kritik/hat, dock inget hot, därefter. Nämnas bör, att det fanns (redan då) ett antal personer som de Facto ringde (det efter en radiointervju som följde) och lämnade uppmuntrande kommentarer. På den tiden var jag aktiv lokalpolitiker (M) och det blev ett helsickes liv bland de (då!) troende och styrelsen (i vilken jag ingick) fick med allehanda krumbukter ’förklara’ att mina uttalanden inte överensstämde med partiets. Sedan dess har tacksamt en hel del uppvaknande skett.

  Håller f.ö. med angående påpekandet av hur IPCCs rapporter läses (eller icke). Det som, om över huvud taget, läses av de s.k. ’beslutsfattarna’ o/e deras lakejer, är SPM och denna författas av politokrater, inlåsta under tiden färdigställandet och som har ytterst lite med vetenskap att göra.

  Klimatsans (Sture Åström) har tillsammans med likatänkare fått igång viss offentlig ’rörelse’ med enklare former av ’framträdanden’ vilka rönt visst intresse. Bl.a. har de en ’poncho’ med texten; ”Vi botar klimatångest – GRATIS !” Vore nåt att spinna vidare på, si ? 😉

  Med vänlig hälsning/TJ

 26. Lasse

  Val i vårt östra grannland.
  Sannfinländarna går framåt delvis pga klimatfrågan hörde jag på p1 nyss.
  Det är i öster solen stiger upp!
  https://www.hbl.fi/artikel/sannfinlandarna-ignorerar-klimatpolitiken-en-finlandsk-fabriksskorsten-ar-en-miljogarning/

 27. Ann Lh

  # 26 Tack Lasse för artikeln. Mycket bra, tänk om det funnits ett parti som åtminstone försökte ifrågasätta det allra värsta inom svensk klimatpolitik.
  Jag lärde mej ett nytt klimatord kolläckage. Mycket användbart!

 28. Lasse

  Ann
  Finländare är som Svenskar fast vuxnare. Håller med om att vi måste försöka se vad som sker:

  klimatpolitiken måste bottna i att förebygga kolläckage, det vill säga industriflykt till länder med lindrigare utsläppsnormer.

  – En för ambitiös inhemsk klimatpolitik leder till att skorstenen byggs i Kina, och betydligt miljövidrigare. Vi har föreslagit en klimatskatt på importvaror från särskilt nedsmutsande länder. Så kan vi värna om Finlands konkurrenskraft och jobben, sade han då.

 29. Lars Cornell

  #28 Lasse. Jag har bott och arbetat en tid i Finland. Då lärde jag mig att de är mycket rakare och artigare i sin kommunikation. De står sas med fötterna i verkligheten mer än vad svenskar i allmänhet gör.
  Jag tror inte att de har samma propaganda i sin public service som vi i Sverige har. Någon som vet?

  ”betydligt miljövidrigare”, kanske för Kina men inte för Sverige.
  Skilj mellan orden ’klimat’ och ’miljö’, det klumpas ofta ihop men betyder inte samma sak.
  Tex vindkraft som kan vara bra för klimatet (men jag tvivlar) men är en katastrof för miljön.

 30. Bim

  Ann, ett kanoninlägg som vanligt, fast ännu bättre.
  Jag var ju tidigt ute med fundering om att klimat hotandet var något knasigt. Inte på grund av någon riktig kunskap i ämnet utan för att jag i skolan var väldigt dålig i det mesta, utom att jag var intresserad av vissa ämnen, speciellt stenåldern.
  Jag hade en morbror som var chef för Gumperts Skolmateriel avdelning. och jag fick en del jobb av honom att teckna stenåldersgubbar och tanter i en by som väl skulle användas till planscher antar jag. Jag fick lite bakläxa för att jag i min 17- åriga syn på livet tecknade lite för välsvarvade stenålderstanter. Inte visste jag att de föddes till livslång kurvlöshet på den tiden.
  Hur som helst, det var ju lätt fixat.
  Vad jag fick klart för mig var att äldre stenåldern (8000 tusen år sedan) var varmare än i dag.
  Så när Al gore hade hämtat sitt Nobelpris och kom åkande i tåg från Oslo till Göteborg, för syns skull, medan bagaget åkte limousin. Dessutom han fick en mille från Göteborgs skattebetalare och höll ett föredrag som kostade lika mycket. Då förstod jag att antingen ljög min skola för mig eller så ljög Al Gore och eftersom han fejkade med sitt resande och tog orimligt betalt för att öppna munnen, trots att det hade varit angenämare om han inte gjort det, så blev jag omedelbart plattjording.
  Det har ju inte blivit bättre av lilla Gretas virala härjningar i ovetenskapen. Jag lär väl begravas stadigt stående, antar jag.
  Tack Ann!
  Dina mer sofistikerade upplevelser av klimatvetenskapen har väl haft samma inverkan på dig.
  Så här traskar vi omkring med våra platta fötter till döddagar. 😀

 31. Ivar Andersson

  #22 Ann lh
  Glöm inte Jan Ericson i Ubbhult

 32. Håkan Bergman

  Bim #30
  Folk som kallar andra för plattjordingar visar bara sin egen okunnighet.
  https://en.wikipedia.org/wiki/Myth_of_the_flat_Earth

 33. Gunnar Strandell

  jensen #12
  Tack för den länken!
  Jag har undrat över Stephen Schneider och hans insatser för klimathotet. Det började med global nedkylning och senare om global uppvärmning.

  För mig är det ofattbart att så många journalister fört vidare hans alarmistiska ståndpunkter utan att se till helheten. Människan var ju en ”Pastor Jansson” i verkligheten och fick vara konsult till Vita Huset under presidenterna: Richard Nixon, Jimmy Carter, Ronald Reagan, George H. W. Bush, Bill Clinton, George W. Bush och Barack Obama.

  Hans mest berömda citat kanske förklarar det hela:
  ”We have to offer up scary scenarios, make simplified dramatic statements, and make little mention of any doubts we may have… Each of us has to decide what the right balance is between being effective and being honest.”

  Länkar:
  https://stevengoddard.wordpress.com/2014/02/24/schneider-went-from-cooling-alarmist-to-warming-alarmist-in-just-four-years/
  https://www.youtube.com/watch?v=8DJ6aEWusQ0
  https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Schneider
  https://www.azquotes.com/author/21358-Stephen_Schneider

 34. Fredrik S

  Tack Ann för ett jättebra inlägg!

  Hörde att Åmåls enda vårdcentral lagts ner. För ett tag sedan läste jag om Dalslands enda polispatrull. Kommunalskatten är över fyra kr högre än i Stockholm. Inkomsterna är låga. Bil är ett måste där, de som äger en tio år gammal Volvo XC90 får betala tiotusen co2-skatt varje år. Annars får de köpa svindyra laddbara, vilket inte är så kul når det knappt finns laddstationer eller för den delen pengar. De som röstar MP där måste vara helt galna.

  Fast det bryr sig inte mp-eliten på Söder ett smack om.

  “Politics: “Poli” a Latin word meaning ”many” and ”tics” meaning ”bloodsucking creatures”.”
  ― robin williams

 35. Labbibia

  # 7
  Komiskt nästan, skrev redan för rätt många år sen här på klimatupplysningen /Climate Scam att det skulle landa på 1 C till slut. 😀

 36. Fredrik S

  Lars Cornell #7

  Tack för inlägget!

  Vad beträffar förbud så får vi inte glömma internet, speciellt streaming och gaming. Läste i någon BBC-artikel att it-sektorn har samma carbon footprint som hela flygindustrin. Och att console gaming i UK släpper ut lika många ton co2 som vikten av över fyra miljoner elefanter i atmosfären. Det kan nog träffa rätt.

 37. Zeke

  Tack Ann,
  för ännu ett i en lång rad av mycket läsvärda, välskrivna och kompetenta artiklar.
  Och angående PCCS: Trump må ha lite för snabba fingrar på Twitter-tangenterna ibland, men att utse William Happer som ansvarig för PCCS förlåter det mesta och kan bara sammanfattas i ett ord: RESPEKT.

 38. Olav

  Kära vänner! Vi kommer att segra över de gröna khmererna i klimatfrågan om en generation eller så. I den islamiska staten Sverige kommer det inte att finnas något utrymme för klimathotstro. Segern kommer att bli total, men till vilket pris??

 39. Fredrik S

  Lite OT men regeringen är lite oroliga för nye Världsbankschefen, David Malpass.

  Fast det är tur de har biståndsminister Peter Eriksson som ska snacka med honom och se till att utvecklingen i bistånds- och klimatfrågor går åt rätt håll.

  David Malpass kommer säkert be intresseklubben notera.

  https://www.expressen.se/nyheter/anderssons-ord-om-nya-varldsbankchefen/

 40. Håkan Bergman

  Fredrik S #36

  Ständigt dessa idiotjämförelser, men det är klart är man medveten om att följarna är idioter blir det logiskt.
  Varför inte 800 miljarder näbbmöss, viktmässigt borde det motsvara 4 miljoner elefanter? Det är ju fullkomligt meningslösa jämförelser, varför också inte nämna – it takes a lot of peanuts to feed an elephant – så hur många insekter behövs för att föda en näbbmus eller 800 miljarder? Eller en annan idiotjämförelse, nåt företag i klimaträddarbranschen i Schweiz har utvecklat en lyftkran som staplar betongblock som den sen kan återvinna energin ur genom att lyfta ner dem till marknivå, den kunde då leverera el till 2000 villor, inget om hur länge den klarade det och naturligtvis var man helt omedvetna om att hushållselen bara utgör en bråkdel av den el vi totalt förbrukar. Själv gör jag av med under 2000 KWh el per år, men per capita förbrukningen i Sverige ligger på 14-15000 KWh per år, Hur många är medvetna om den skillnaden?

 41. Ann lh

  # 37 Tack Zeke. Angående Trump så uppfattar Jag hans sätt att uttrycka sig som medvetet töntigt ibland. Tittar man närmare efter så ligger det mycket mer än man tror i vad han säger och han är som katten, hamnar för det mesta med fötterna först. Ta bara hans, i mitt tycke härliga, avfärdande av GND, som finns i inlägget ovan. Vad mer behöver sägas?

 42. Fredrik S

  #39 Gick lite för fort

  att utvecklingen i jämställdhets- och klimatfrågor går åt rätt håll, skulle det vara.

 43. Håkan Bergman

  Fredrik S #39
  Vilken tur att vi har Diesel-Peter.

 44. Fredrik S

  Håkan Bergman #43

  Japp!

  Vi kanske ska tipsa honom om de där fyra miljonerna elefanter också så han dra ett pedagogiskt exempel?

 45. Ann lh

  # 39 Fredric S., en ny världsbankschef som kommer från Trumpadm., det blir spännande!

 46. Fredrik S

  Ann lh #45

  Ja, absolut. Svenska regeringen är säkert mest oroad av alla regeringar.

 47. Peter N

  Jag växte upp med återkommande oljekriser(1973, 1979) och skogsdödshysteri(1980-talet).

  Skogsdöden skylldes på surt regn pga eldningsolja med höga svavelhalter. Med tiden visade det sig att skogen inte alls dog, snarare gödslades av det sura regnet. Fast en del fisk och sötvattenlevande organismer påverkades negativt. Att vi fick ner svavelhalterna i oljan var en behövlig miljöåtgärd, även då den inte var negativ för just barrskog.
  Bl.a Ingemar Nordin har skrivit en del om detta här på KU.

  Min skeptism till ”forskningskonsensus” initierades av ett föredrag jag lyssnade på i stockholm 2004 under Euro Science Open Forum. Jag har sökt i det omfattande programmet (https://www.esof.eu/en/past-esof/stockholm-2004.html?file=files/_pdf/programme/programme-bookesof-2004-stockholm.pdf) men kan tyvärr inte hitta föredragshållaren(känner han igen sig vore det roligt att höra hur väl jag minns historien). Dock fanns bl.a. Bert Bolin med och introducerande några programpunkter.

  Föredragshållaren jag lyssnade på beskrev hur han under den andra omgången av skogsdödshysterin jobbade i Umeå och insåg att om rapporterna om galloperande skogsdöd var sanna skulle detta synas på SLU’s produktionskurvor, som satt på väggen i korridoren intill. Men produktionskurvan bröt inte nedåt som förväntat, utan uppåt. Han insåg att alla rapporter och hela hysterin om skogsdöden vilade på felaktig grund. Mycket har skrivits om detta, men knappast i MSM.

  Då det fanns många prognoser om hur fort skogsdöden skulle gå, det var hundratals (om inte tusentals) ”forskare” som arbetade med skogsdödsproblematiken, så började han söka efter den vetenskapliga grunden till prognoserna och underliggande källdata.

  Alla prognoser och rapporter verkade referera en och samma rapport. En rapport från ett östtyskt universitet, vid tillfäller nedlagt sedan flera år. Han hittade heller inget bra orginal, bara ett antal mer eller mindre kompletta faxkopior. Men Universitetet, institutionen och professorn framgick dock. Han försökte spåra professorn utan framgång.

  Flera år senare på ett seminarium i tyskland, under ett lunchsamtal nämndes professorns namn. En deltagare sa något i stil med ”jo men honom tror jag att jag känner till. Han är pensionerad och bor här i staden.” Vår föredragshållare lyckas nå professorn och fick ett lunchsamtal. ”Känner du igen rapporten?” ”Javisst den minns jag.” ”Vad hade ni för källdata?”
  ”- Källdata!!! Nej vi hade inget källdata. Rapporten handlade om ett statistiskt simuleringsprogram vi hade tagit fram. För att visa hur det kunde användas gjorde vi ett antagande att skogen dog när marken blev surare. Då kunde vi få fram prognoser på hur exempelvis en skogsdöd skulle kunna utvecklas.” ”Nej rapporten handlade inte om skogsdöd!”.

  Denna historia fick mig att inse att vi människor, som flockdjur, gärna accepterar påståenden om bara tillräckligt många, främst auktoriteter(ja även kändisar), upprepar påståendet. Och ja, även ”absurda” påståenden som att ”häxor flyter”.
  Och ja detta gäller även högutbildade och intellektuella, om påståendet ligger lite utanför den egen kompetens och erfarenheten.

  Rädsla verkar också vara en av komponenterna i denna mekanism. Men olika individer verkar reagera olika. De som blir genuint rädda ser ut att stänga av logiskt tänkande och realistisk bedömning av risker.

  Vi är rädda för det vi inte vet något om men inte för det välkända. Några exempel.

  Vi är rädda för:
  *Galna kosjukan (204 döda)
  *Kärnkraft (90 döda/miljon TWh)(Fukushima 0 döda)(Tjernobyl 56 akut döda och 9 i cancer)(Harrisburg 0 döda)(Sovjetiska olyckor under 60-talet okänt antal döda) (Totalt bedöms mindre än 200 döda totalt i världen, några få kan tillkomma i framtida cancersjukdomar)
  *Störtande rymdstation (Skylab 0 döda i världen)
  *Mobiltelefonstrålning 3G/4G/5G (0 döda i världen)
  *Koldioxidutsläpp (0 döda)

  Vi är inte rädda för:
  *Rökning (12 000 förtida döda i sverige/år)
  *Kol/olja/vedeldning (160 döda/TWh i olyckor och luftföroreningar, sverige förbrukar ca 100TWh/år kol/olja)
  *Bilkörning (ca 300 död i sverige/år)

  Så hur får man klimathotstroende att förstå och acceptera fakta? Det räcker långt med IPCC AR5. Kanske enda sättet är att ett antal kändisar sablar ner klimathotet i TV?

 48. Robert Norling

  På tal om elefanter.
  Det är nog de som ska rädda oss från helvetets eldar.
  ”I Borås pågår försök att hitta en ny teknik för att minska koldioxidutsläppen, rapporterar P4 Sjuhärad.
  Genom att tillverka biokol av bland annat elefantbajs från Borås djurpark ska koldioxid kunna fångas in. Biokolet, som bränns med en metod som kallas pyrolys, fungerar som en kolsänka, förklarar Per Karlsson, affärsområdeschef på Borås Energi och miljö. Utvecklingen av anläggningen pågår, och 2021 ska det finnas en färdig plan, berättar han.”

  Klipp från Ny Teknik

  Jag tycker att affärsområdeschefen borde få sparken utan avgångsvederlag.

 49. Ann lh

  # 47 Tack Peter N.
  Den så kallade skogsdöden har minsann också en intressant historia.

 50. Fredrik S

  Robert Norling #48

  Det ingår väl i klimatklivet. Vad ska de göra med kolet? Använda till finkelrensning efter destillationen? Nytta med nöje.

 51. Håkan Bergman

  Fredrik S #50
  Kanske går att få bort den där dj*vla bensinsmaken i E85 med kolet.

 52. Sören G

  #4 #30
  Dante Alighieri som skrev den ”Godomliga komedin” som består av tre delar Inferno (Helvetet), Purgatorio (Skärselden) och Paradiso (Paradiset) vilka utgavs i början av 1300-talet beskriver en klotformig Jord. Bl.a. skriver Dante att middagen inträffar någon timme senae i Spanien än i Italien. Dessutom tr sig Dante rakt igenom Jordens centrum och kommer ut på andra sidan.
  Dremot har tydligen klimatalarmisterna räknat med en platt Jord i stället för en rund Jord vid beräkning av växthuseffekten.

 53. Robert Norling

  #50 Fredrik S
  Det vore något.
  En perfekt nubbe.
  Elefantbajsfiltrerat brännvin på påskbordet.
  Skål och tack för att planeten är räddad.

 54. Ann lh

  #50 o #53 Varning, fel blogg och tråd.

 55. Fredrik S

  Sorry Ann, hamnade lite utanför där.

 56. Robert Norling

  # Ann
  Ursäkta, men ibland blir man lite exalterad.

 57. Ann lh

  # 55 och # 56 OK med ett litet leende.

 58. Vad fick mig att bli 100’% klimathotsskeptiker?
  – Vaclav Klaus ”Blue planet in green shackels”

  – Dokument
  – Club of Romes dokument ”The First Global Revolution”
  – ”Endangered Atmosphere conference”

  Länk till dokumenten finns på min wordpress site