Klimathotet är ovetenskapligt, del II

fraud kit

Klimathotarna påstår att den uppvärmning som en högre halt av koldioxid i atmosfären har kommer att orsaka planetens undergång; att haven översvämmar kontinenter och öar, att värmen kommer att omöjliggöra jordbruk pga torka, att tropiska sjukdomar och insekter kommer att invadera Sverige, att en massa djurarter utrotas, att extremvädren ökar, att polarisarna smälter, osv. osv.

Här på Klimatupplysningen har vi fört fram motbevis mot många alarmistiska nyhetsinslag över åren. Men varför tycks inte motbevis kunna påverka alla dessa klimatlarm? Varför tar inte alarmisterna fasta på berättigad kritik och sansar sig en smula?

Låt oss titta på logiken igen. Saker är inte så enkla som att man har en teori, eller hypotes, med vissa prediktioner som följer av den. Och att man sedan falsifierar hypotesen genom att empiriskt motbevisar en eller flera av dessa konsekvenser. Logiskt kan vi beskriva en sådan förenklad situation som:

H ->  K1, K2, …& Kn

¬ Kx (1 ≤ x ≤ n)
_______________

¬H

Verklig forskning är dock mycket mer komplex. Inte minst så finns det rent logiskt många möjligheter att undvika denna enkla falsifikation av en hypotes. Här är några aktuella exempel från klimatdiskussionen:

 1. Ifrågasätt observationen (¬ Kx) t.ex. genom att revidera temperaturdata. Typ, ta bort medeltidsvärmen, ta bort 30-talsvärmen, och ta bort avkylningen under 70-talet.
 2. Ändra (i smyg) din hypotes från att predicera uppvärmning med mildare vintrar, särskilt i norr, till att även inkludera kalla vintrar med rejäla köldknäppar. Typ, som i år. Hypoteser som hävdar att koldioxiden orsakar både att det blir varmare och kallare är förstås maximalt skyddade mot alla tänkbara invändningar. Priset för detta är emellertid högt: Teorin saknar därmed empiriskt innehåll, dvs den säger inget om verkligheten.
 3. Försvaga din hypotes från att förutsäga radikal uppvärmning till att även inkludera en relativt måttlig uppvärmning. Typ när man kan hänvisa till att IPCC bara förutspår 1,5 – 4,5 grader, vilket ju möjliggör för alarmisterna att säga att modellerna ligger inom felmarginalen även när temperaturen planat ut.
 4. Ignorera vissa observationer och faktorer och avfärda dem som irrelevanta (utan hållbara argument). Ofta sker detta genom att man lutar sig mot CO2-teorin för att avgöra vad som är relevant eller inte. Dvs, man för ett cirkelresonemang.

Och vi skulle kunna fortsätta att peka på sådana här typiska undanglidande strategier som ofta förekommer i det budskap om ett överhängande hot som når allmänheten.

Ibland har en del missförstått kärnan i den Popperska filosofin och tror att Popper inte har sett alla dessa möjligheter att undslippa falsifikation. Inget kan vara mer felaktigt. Självklart var Popper medveten om detta och i sitt grundläggande verk, The Logic of Scientific Discovery (som tyvärr aldrig översatts till svenska), så ägnar han sig åt att utveckla en metod för att bekämpa dylika tricks. Han kallar dessa tricks för ”konventionalistiska knep” som måste motverkas genom den vetenskapliga metoden.

En parentes: Konventionalism härstammar från fysikern Pierre Duhems och matematikern Henri Poincarés insikter om att en teori alltid, rent logiskt, kan räddas från en falsifikation. Ibland kallas det också för Duhem-Quine-tesen. Detta har också föranlett många efterföljande forskare att hävda att vare sig bevis eller motbevis är möjliga i vetenskapen och att vetenskapen därför bara är social konvention, språkspel (Wittgenstein), ofalsifierbara paradigm (Kuhn och Feyerabend), sociala konstruktioner (Focault), sanningsrelativism (Rorty) …. post-modernism. Kärt barn har många namn, men i grunden handlar det om samma, felaktiga, tankegång.

Hursomhelst bygger denna misstolkning av Popper förmodligen på att inte så många har läst hans bok. För där är han kristallklar med att den vetenskapliga metod som han förespråkar handlar om att utveckla metodregler för hur de konventionalistiska knepen skall undvikas. Ja, han föreslår en demarkation mellan vetenskap och ovetenskap som helt bygger på huruvida man följer de falsifikationistiska metodreglerna eller ej. Och – det är viktigt att påpeka – detta kriterium på vetenskaplighet är i stort sett helt accepterat inom naturvetenskapen.

För vad kräver man av en vetenskaplig teori? Jo, att den skall vara empiriskt testbar. Och vad betyder det? Jo, att teorin skall kunna utsättas för observationer och experiment som antingen kan bekräfta eller falsifiera teorin. Det räcker inte med att bara söka efter bekräftande observationer. Testet skall även kunna falsifiera hypotesen om den är falsk. Testet skall vara avgörande.

Bekräftelseforskning är inte vetenskap. Det är i princip hur enkelt som helst att hitta bekräftande observationer om du tillåts att dra till med ad hoc-teorier, urval av observationer, omotiverade ”justeringar”, smarta omdefinitioner av grundläggande begrepp och teorier, osv. Dvs. riktig vetenskap skyr inte tuffa test och har en öppenhet för att revidera eller helt förkasta teorin om testet utfaller negativt. Visst kan man göra allt för att skydda sin älsklingsteori från invändningar, men då bedriver man inte vetenskap.

Det kritiska tänkandet, och öppenheten för även negativa observationer, saknas tyvärr i de alarmistiska teorierna. De är ovetenskapliga, eller pseudovetenskapliga helt enkelt.

Vi (och många andra klimathotsskeptiker) har som sagt motbevisat en lång rad larm som stormedia, med hänvisning till diverse ”klimatexperter”, påstår har inträffat eller kommer att inträffa inom en nära framtid. Vi har visat på avsaknaden av en vetenskaplig grund, eller på direkt motstridande fakta, för dessa larm. Ändå upprepas samma katastrofteorier om och om igen. Ibland är påståendena kopplade till konspirationsteorier om hur oljefinansierade skeptiker ”förnekar” vetenskapen.

Av min kritik här följer förstås inte att koldioxid inte kan bidra till en måttlig global uppvärmning. Inte heller följer det att alla klimatforskare är pseudovetare. Men det följer att alla tvärsäkra ”experter” som media brukar anlita för sina domedagsprofetior är ovetenskapliga. Deras klimatalarmism är falsifierad i vetenskaplig mening.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. LarsF

  Tack.
  Är det inte Stephen Schneiders idéer som härskar där man ser allmänheten som känslodriven boskap som inte drivs av logiska resonemang?
  https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Schneider

  ”On the other hand, we are not just scientists but human beings as well. And like most people we’d like to see the world a better place, which in this context translates into our working to reduce the risk of potentially disastrous climatic change. To do that we need to get some broadbased support, to capture the public’s imagination. That, of course, entails getting loads of media coverage. So we have to offer up scary scenarios, make simplified, dramatic statements, and make little mention of any doubts we might have. ”

  ..och på den vägen är det, typ.

  Fanatiker ser ingen gräns hur långt man kan gå – och det är det jag ser som stora hoppet.
  För allmänheten blir bara trötta på att höra dessa papegojor med inlärda fraser som upprepas i oändlighet.

  Ingenstans vädjas till sunt förnuft – och ingen människa gillar att betraktas som bara ”dum boskap” som alla skall fås att springa åt samma håll med konsekvent skrämselretorik.

  De vi sett/hört i SR(det enda jag tar del av förutom internetradio) senaste halvåret har ju varit så absurd stegring i retoriken – att jag blir bara lugnare. Detta får direkt motsatt effekt mot vad fanatikerna tror.

  Genom att SR hela tiden selektivt bara plockar de som reagerar som redaktionerna(Mp-dominerade) önskar – så är ändå stora massan kloka människor i sverige. Mest tydliga är väl hur Mp bara går nedåt – man köper inte retoriken helt enkelt.

  Låt fanatikerna fortsätta gräva sin egen grop – den är snart en slukhål och allt faller ihop.

  Med ensidig rapportering i SR/SVT och givetvis alla kommesiella media som drivs av sensastionslystnad – så upprätthålls en bild en tid – men den försvagas med tiden.

 2. Fredrik S

  Apropå det, här är Erika. Det är klimatförnekare och högerpopulister mot vetenskapen i hennes värld. Tycker hon skulle passa bättre som mattant i ett skolkök eller liknande.

  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/analys-forskarvarlden-levererar-fakta-men-politikerna-gar-at-motsatt-hall

 3. Sören G

  Det vi ska oroa oss för är inte så mycket medias enorma överdrifter, tror jag. Folk är nog klokare än så.
  Det allvarliga är att Mp (förutom att de sitter i rgeringen) inte är ensamma bland de politiska partierna att förespråka en extrem politik. C är väl också något av ett extremistparti. Och övriga partier följer efter.
  Även om vissa enskilda riksdagsmän kan ha en mer skeptisk inställning så finns repressionen mot oliktänkande där. T.ex. moderatkärringen som fördömde sin egen partikamrat för att ha deltagit i en klimathotsskeptisk konferens.

 4. Lasse

  Klimathotet saluförs av media som saknar kunskaper.
  Erika B har noll trovärdighet, Vietnamreportaget fällde henne och Rockström-sorry!
  Jens Ergon , som stod för gårdagens SVT Vetandes värld inslag, har också visats ha andra syften än vetenskapliga med sina inslag.
  Men skall man begära att präster har kunskap om fysiska företeelser i bibeln?
  Tron får ändå fler bekännare: https://wattsupwiththat.com/2019/02/04/guardian-more-people-being-converted-to-climate-belief/

 5. jensen

  Prof. Nordin

  Hypoteser, där falcifikationsmöjlighet inte tydligt ingår?
  Skall dessa inte från börja anses vara ovetenskapliga och ogiltiga ?
  Eller vad gäller för regler för hypoteser , som uppenbart inte går att falcifiera?

 6. Lasse

  Australiens värme förklarad för den som vill veta:
  http://www.drroyspencer.com/2019/02/australias-record-hot-january-mostly-weather-not-climate-change/

 7. Ann lh

  # 2 Erika ja! För tre-fyra år sedan gav Heartlandinstitutet ut ”Why Scientists Disagree About Global Warming – The NIPCC Report on Scientific Consensus.” (Craig D. Idso; Robert M. Carter; S. Fred Singer)
  En i min värld värdefull redogörelse för vetenskap i allmänhet och varför, som titeln säger, varför det råder olika uppfattningar om Den Globala Uppvärmningen i synnerhet. En liten bok proppfull med intressanta resonemang från olika håll – utan krav på konsensus. En bok om vetenskap som stimulerar till eftertanke och som tål att återkommas till med jämna mellanrum. Inte så lite avslöjande om IPCC!
  Den boken skickades gratis ut till skolor över hela eller delar av USA. Avsändaren var Heartlandinstitutet, institutet, vars grund är att värna om frihet.
  Erika Bjerström har minst ett ont öga till detta frihetens institut. Hon blev rasande för att de skickade ut sådan propaganda, vilket egentligen säger allt om henne.

 8. Ingemar Nordin

  Jensen #5,

  Nej de är ännu inte strikt vetenskapliga eftersom de inte är testbara. På ett annat ställe var jag lite involverad i en diskussion om strängteorin inom fysiken. Strängteorin är ju oerhört avancerad matematiskt, men plågas av att den (eller de olika varianter som finns) i praktiken inte går att testa. Jag hamnade i positionen att dessa teorier, eller hypoteser, än så länge bör betraktas som ”spekulativ matematik” eller något sådant.

  Men du har helt rätt i att många helt nya hypoteser inte är falsifierbara. De utgör ett förstadium till att eventuellt bli vetenskapliga teorier. Men utan testmöjlighet (falsifierbarhet) så blir de aldrig mer än just spekulationer. Vilket förstås är helt legitimt som en del i processen. ”Pseudovetenskap” är hypoteser som inte bara är okänsliga för empirisk prövning utan där man dessutom (falskeligen) påstår att de är vetenskapliga.

  De flesta religiösa trossystem klarar sig undan Poppers skarpa kriterium genom att de i allmänhet inte gör anspråk på att vara vetenskap, utan just ett trossystem.

 9. Andreas F

  Detta har vi väl sett alarmistiska artiklar om tidigare? Är inte så insatt men visst låter det överdrivet med 5 graders uppvärmning på 80 år?

  Skräckrapporten: Himalayas glaciärer kommer försvinna https://www.aftonbladet.se/a/Onxe0E

 10. Jan-Åke

  Norges nyaste oljefält Johan Sverdrup väntas om några år nå 79000 m3 olja/dygn som väger 70 miljoner kg.
  Detta ger 210 miljoner kg CO2/dygn dvs 210000 ton/dygn som lågt räknat ger 76 miljoner ton CO2 per år.
  Naturvårdsverket menar att Sverige totalt ger 52 miljoner ton/år.
  Slutsatsen här är att istället för att lägga en våt filt över svensk elintensiv exportproduktion och ”omställning” av hela samhället hade politiska påtryckningar på Norge att avstå det senaste fältet varit extremt mycket mer effektivt.
  Tur att koldioxid är så bra för växtligheten.
  Heja Norge !

 11. tty

  Vissa vetenskapliga teorier är inte falsifierbara, i varje fall inte i strikt mening. Det gäller t ex inom astronomin som ju åtminstone tidigare varit en rent observerande vetenskap. Nu har ju detta i och för sig i viss mån förändrats genom rymdsonder.

  Att ställa upp en icke-falsifierbar hypotes är helt tillåtet, och som sagt, ibland kan nya metoder i efterhand göra den falsifierbar. Ett klassiskt exempel var den tyske filosof (jag minns nu inte vilken) som i början av 1800-talet postulerade stjärnornas kemiska sammansättning som ett typexempel på något icke-vetbart. Bara några årtionden senare motbevisades han genom uppfinningen av spektroskopet.

  Ett annan mera närliggande exempel är den ”klassiska” biologiska systematiken som byggde på att genom en omsorgsfull analys av olika livsformers egenskaper sluta sig till hur de var besläktade. Detta var också svårt att i strikt mening falsifiera. Här har möjligheten att direkt sekvensiera DNA inneburit en möjlighet att mycket mera direkt verifiera (och påfallande ofta falsifiera) tidigare resultat.

  Och så vill jag faktiskt slå ett slag för verifierande forskning. Det görs alldeles för litet verifierande undersökningar vilket innebär att mängder av felaktiga resultat inte motbevisas. Ett av de få områden där det görs är inom läkemedelsforskningen där ”big Pharma” alltid är ute efter forskningsresultat som kan leda till nya läkemedel. Där försöker man normalt reproducera en lovande undersökning innan man lägger miljarder på att utveckla ett preparat. I drygt hälften av fallen lyckas man inte reproducera resultatet. Förmodligen är forskningskvaliteten idag lika dålig inom andra discipliner. ”Publish or perish” och ”Pal review” är bara alltför vanligt.

  Samma sak gäller negativa resultat. Att visa att ett experiment inte stöder en hypotes är på sitt sätt lika mycket värt som att den stöds, men sådana negativa resultat är så gott som omöjliga att få publicerade.

 12. tty

  #9

  USA:s oljeproduktion är nu uppe på nära 12 miljoner fat (1,800,000 kubikmeter) per dag. Mer än Ryssland, mer än Saudiarabien.

  https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_crd_crpdn_adc_mbblpd_m.htm

  Och nettoimporten av olja har därmed i det närmaste upphört.

 13. AW

  Tack för en fantastiskt bra genomgång!

  Ibland kan det glömmas bort att vädermanipulation pågår av militär och stater av flera anledningar… och det påverkar klimatet och vädret så därav måste det maskeras med klimat förändringarna!

  Jag tycker Jim Lee på https://climateviewer.com har bra koll på läget och påstår att mycket av dagens cloud seeding sker med tillsatser i flygplansbränslet!

 14. Björn

  Företrädare för AGW vill helt enkelt inte att hypotesen skall synas i grunden. Det är märkligt hur världens ledare låter sig förledas av klimatforskarna. Konsekvenserna är ju ohyggliga om världsekonomin på mycket kort tid skall tillsammans med energiförsörjningen, helt ställas om. Man säger sig att vara villiga att ställa om, men har helt i sina hjärnor, undertryckt konsekvenserna, vilka kommer att bli ofattbara. Tanken är svindlande. Hur kan våra politiker säga ja till något där konsekvenserna inte kan överskådas? Det tragiska är också att vi faktiskt går in i en tid med lägre solaktivitet som förstärker tron på ”klimatförändringarna”. Här kan man tala om orsak och verkan med konsekvenser, men som inte är påverkbara av den ”omställning” som politikerna förbereder för. Stängning av kärnkraft och förbud mot fossila bränslen får då degenererande och livsfarliga konsekvenser. Klimatforskningen behöver på statliga och nationella nivåer genomlysas. Frågeställningen måste vara, hur är det möjligt att IPCC kan ges inflytande över världens regeringar, utan frågor och motstånd?

 15. Jan-Åke

  #11
  Får det till att USA ger över 1,5 miljarder ton CO2 enbart från olja.

 16. jensen

  10 tty
  Dock, beträffande statiner har metaforskning fastställt att ” man” medvetet agerade att negativa resultat inte blev publicerade. Ytterligare forskning med mycket långt perspektiv har visat att patienter utan statin, jämfört med statinbehandlade , dels lever längre, dels friskare.

 17. Ingemar Nordin

  tty #11,

  Men även den klassiska astronomin kunde ju testas även om man bara passivt observerade. Efter århundraden av observationer så lyckades Ptolemaios (år 100 e kr) pussla ihop alla observationerna i ett enhetligt geometriskt system. Visst, det var inte särskilt elegant med mängder av epicykler och förskjutningar av solens mittpunkt etc. Men det blev en teori till slut. Testbar, eftersom man kunde använda den för att göra almanackor, förutse mån- och solförmörkelser etc.

  När Kopernikus tog fatt i det hela nästan 1000 år senare (1542) så var det inte främst pga en klar falsifikation av Ptolemaios som drev honom utan snarare att han visade att det gick att göra en mycket snyggare (enklare) teori med solen i centrum. Därefter kom Kepler och fick bort en hel drös med epicykler genom sin elliptiska teori. Gallileo slutligen kunde falsifiera den geocentriska världsbilden genom observationer i sitt teleskop.

 18. jensen

  I.N.

  Sedan tidigare var jag tacksam för din kommentar att anledningen till Galileos ” trubbel”, var att hans forskningsresultat publicerades på italienska.
  Sedan dess har jag gjort jämförelsen: Dåtidens italienska är dagens internet.

 19. Olav Gjelten

  Vetenskapen har förlorat all trovärdighet genom anslutningen till den för tiden masspsykosen som råder. För ett antal decennier sedan mättes skallbenen på ickegermaner, också det i vetenskapens namn.

  I sinom tid kommer våra efterkommare att skämmas över vad folk höll på med i vår tid.

 20. John Johanson

  #19 Olaf
  Som jag ser det är det framförallt medias tolkningar av vad vetenskapen säger som är problemet.

  Om vetenskapen säger: ” det finns en liten risk att X händer förutsatt Y och Z”
  Så har AB som rubrik nästa dag: ”Snart är X här! Så förbereder du dig inför undergången”

  Sedan finns det såklart vetenskapsmän som är ohederliga och som inser att det finns pengar att tjäna i den politiska åsiktsriktning som gäller för stunden. Vill nog tro att dessa är i minoritet.

 21. karlP

  Är det någon mer än jag som har reagerat på att det är mycket skriverier i facebookgrupper och på andra håll om kritik mot klimathotet nu . För mig känns det som ett nytt fenomen sen någon eller ett par månader sen. Det var mest på den här bloggen det fanns något motstånd . Undrar om inte hela den här regeringskrisen har gjort något med debattklimatet i det här landet . För plötsligt är det helt Ok för en sosse att ta bort värnskatten och diskutera LAS då är det nog mycket mindre känsligt att problematisera klimathotet . Hörde på P1 i morse om att enda sättet att möta klimathotet var att som IPCC skriver att öka kärnkraftsproduktionen i världen. Sveriges radio har ju inte lämnat sin religösa tro på att vi står inför en klimat katastrof. Men förrut hade man aldrig nämnt kärnkraft som en lösning utan tyckt att om alla slutade använda plastpåsar så skulle det ge bra resultat.

 22. Robert Norling

  DMI har lanserat en ny hemsida men jag kan inte hitta indlandsisens-massebalance.
  Någon som har koll?

 23. tty

  #22

  Den finns i omstuvat skick här:

  http://polarportal.dk/groenland/iskappens-overflade/

  Arktiska tempertur-sidan tycks däremot helt ha försvunnit.

 24. L

  I kvällens avsnitt av Ekdal och Ekdal meddelade man att nästa vecka handlar det om ”klimatet”.

  ”Vi kommer att utkräva handlingskraft” sa man, vilket betyder att agendan är redan satt…

  Ska vi gissa på att lilla Greta och oraklet Rockström dyker upp..?

 25. Fredrik S

  L #24

  Det är igen dålig gissning. Fast om SVT menar något med sin egna beskrivning av programmet; ”Journalisterna och kusinerna Lennart och Niklas Ekdal pejlar vår tids största frågor tillsammans med experter i studion”, så är ju både Greta och Rockis uteslutna.

 26. Rolf Mellberg

  #21 m. fl.

  Jag undrar om Kineserna sitter och skrattar åt oss i väst ang. det ideernas inbördeskrig som pågår här.
  Eller om de har fullt upp och bara jobbar med sitt.
  Jag har en rätt stark känsla att de tror på en låg CO2-känslighet då de agerar som de gör, utan CO2-hämningar alls.

  De driver nu i alla fall sin ”Marshallhjälp” eller som det heter ”Road and Belt initiativ” för att sätta sprätt på en väldans massa länder och på köpet vinna ett stort internationellt inflytande.

  Nästa stora steg kan bli att de skaffar sig en överlägsen position på den globala energimarknaden där till och med OLJAN !!!! kan hamna i skuggan.

  Jag pratar om den fjärde generationsens kärnkraft där de (som mest spännande teknologi) hårdsatsar på Molten Salt Reactors baserade på Torium som bränsle.

  Vi är hopplöst efter med den pyttelilla satsningen på Blykalla!

  Men några av våra Danska vänner inser (inte minst i brist på vattenkraft) att vind och sol inte räcker långt.
  Copenhagen Atomics kanske kan få lite smulor på den marknad med ny kärnkraft som kan bli hur stor som helst.

  https://www.youtube.com/watch?v=tHO1ebNxhVI&t=34s

  Man skulle kunna använda CO2-skräcken för att få fart på kärnkraften igen i vårt land men vi ligger kanske hopplöst långt bak?

 27. Robert Norling

  #23 tty
  Tack för hjälpen!
  Synd den gamla sidan försvann, fanns mycket intressant statistik och mätserier där.

 28. Mycket bra och upplysande inlägg Ingemar!
  Men, jag tror att det bara talar till de redan invigda. Ska man nå massorna måste man nog förenkla sitt budskap en smula. Varför inte använda sig av den journalistiska metoden. Det vill säga, att inledningsvis fånga uppmärksamheten genom en intressant rubrik och ingress, något som överaskar.
  Typ:
  Rubrik: Istäcket på Antarktis växer.
  Ingres: I skarp kontrast till den kraftiga nedgången i den Arktiska havsisen har det skett en stadig ökning av isutbredning runt Antarktis under de senaste tre decennierna, särskilt i Weddell och Ross hav. ¨

  I största välmening
  Lars Magnell

 29. Lars Cornell

  #20 JJ mfl. Kanske är det så här?
  You can identify the following opinion groups. To what group do YOU belong?

  Group zero:
  They believe that the carbon dioxide effect has ”saturated”. Take a wooden board and cover your window.
  The room gets dark. One more board makes no difference. So it is with carbon dioxide.

  Group one:
  The highly regarded researcher Lindzen has in petition to President Trump written the following,
  Carbon dioxide is not a pollutant but is of great benefit to agriculture
  and other life on earth.
  Observations show that the warming due to increased carbon dioxide in the atmosphere will
  be benign – much less than early models indicate.
  Lindzen has more than 1,000 REAL scientists behind him.

  Group two:
  IPCC AR5 which came in 2015 in its most realistic scenario, TCR RCP4.5,
  – Climate sensitivity is likely in the range of 1.0 to 2.5 degrees.

  Group 3-8:
  The Swedish Government claims 3° – 8°.
  – We are heading for a temperature increase of between 3-8 degrees by the end of this century.
  Why doesn’t the Swedish Government believe in science and IPCC?

  The extreme:
  Sw. Government adviser Agronomist Johan Rockström claims it will become 8 degrees warmer in 2100.
  Johan Kuylenstierna, Vice Chairman of the Government’s Climate Council, believes that between 10 and 15 degrees warmer it will be in the Arctic.
  With that, the two put themselves on the junkyard of science in my opinion.

  Pessimists:
  Many believe that the sun’s variations are the main source of climate change. It is now entering a quiet stage and we can
  expect it to be cold as during the emigration in the 19th century and when Karl X went over the Belts in 1658.

  ORIGINAL: GROUPS OF PEOPLE, page 5 in
  http://www.tjust.com/2018/klimat/kalif-repl.pdf

 30. Torbjörn

  Robert och tty
  Ni kan hitta temperaturen här
  http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

 31. Guy

  Torbjörn # 30

  Varför slutar ERA40 vid år 2002? Vore det inte intressantare att ha medel till 2018? Eller är det något i systemet som hindrar?

 32. Torbjörn

  #31 Guy
  Den frågan får du ställa till DMI.

 33. Rolf Mellberg

  OT

  !!!! 700 dagar kvar till ARMAGEDDON !!!!

  ETC är namnet på en publikation som jag gissar att få KU-följare besöker alltför ofta. Men det är rätt intressant som fenomen i vårt polito-meidala lanskap.
  För 100 dagar sen inleddes en ”Nedräkning för att Rädda Klimatet” och idag återstår 700 dar. Kan klimatet som en kvasireligiös företeelse illustreras tydligare – vi tackar för det självmålet!

  Enjoy,
  https://www.etc.se/800dagar

  Jag undrar bara i mitt stilla sinne hur ETC ska agera dag noll?

  Skulle vi skeptiker kunna börja fundera på hur den dagen ska uppmärksammas?

  ALLA: dela på Facebook (eller nåt) men en syrlig kommentar!

 34. Petter Wulff

  Nordin talar om olika sätt att försvåra eller undvika falsifiering av en teori.
  Det skulle bl.a. ske genom att revidera temperaturdata (punkt 1). Men sådan revidering är en naturlig del av en process, där nya mätserier tillförs och tidigare serier kalibreras om, när kunskapen om mätförutsätt ingarna ökar. Detta belyses ingående i Paul Edwards bok ”A Vast Machine” (2010).

  Ett annat sätt är att ”Ignorera vissa observationer och faktorer och avfärda dem som irrelevanta” (punkt 4). Här har jag större förståelse för kritiken; och undrar om den inte kan generaliseras till att också gälla Stockholmsinitiativets förhållningssätt till IPCC-relaterade observationer

 35. Ingemar Nordin

  Peter W #34,

  1. Jovisst är det rimligt att justera data. Det sker hela tiden. Men det märkliga är, som Ole Humlum påpekat, att ”justeringarna” hela tiden görs så att AGW-teorin bekräftas. Vi vet också från Climategate mejlen att den inre kretsen var mycket bekymrade om 30-talsvärmen och 70-talskylan, ”How to get rid of” var ett uttryck de använde. Svaret blev många små justering i ”rätt” riktning. Humlum har också varit aktiv och frågat GISS och NOAA om en motivering men fått tystnad till svar.

  2. ”undrar om den inte kan generaliseras till att också gälla Stockholmsinitiativets förhållningssätt till IPCC-relaterade observationer”

  Jag vet inte vad du menar med ”IPCC-relaterade observationer”. Som du kanske känner till så bedriver inte IPCC någon egen forskning. De refererar till publicerade artiklar. Det gör vi också. Och som påpekats så räcker det med att peka på observationer som falsifierar en teori. Då spelar de bekräftande observationerna ingen roll.

 36. Elof H

  Jag vidhåller att det var varmare på 30-40-talet än idag. De har utan några som helst vettiga argument ändrat på historiska temperaturserier som det i decennier rått konsensus kring och sedan struntat i att korrigera för uppenbara heat island problem I nya mätningar.