vetenskaplig metod

Klimathotet är ovetenskapligt, del II

Klimathotarna påstår att den uppvärmning som en högre halt av koldioxid i atmosfären har kommer att orsaka planetens undergång; att haven översvämmar kontinenter och öar, att värmen kommer att omöjliggöra jordbruk pga torka, att tropiska sjukdomar och insekter kommer att invadera Sverige, att en massa djurarter utrotas, att extremvädren ökar, att polarisarna smälter, osv. osv.   →

När de vetenskapliga mekanismerna fallerar

Tidigt i januari refererade jag en artikel i The New Yorker om hur man då och då i vetenskapen att upptäcker att effekter som passerat peer-review och andra kontrollmekanismer så småningom visar sig inte vara någon effekt. I en intressant artikel i Scientific Amercian skriver John P. A. Ioannidis om hur mekanismerna i dagens publiceringshysteri   →