Klimatforskare i media larmar mest

aftonbladet-090926

Bild: Aftonbladet-090926

Forskarsamfundet förmedlar hellre sådant som överdriver klimathotet än sådant som modererar det.

Man kan undra över klimatforskares relation till media. Överdriver de hoten hellre än för fram osäkerheter och att det finns dåligt utforskade faktorer att ta hänsyn till? Eller är det så att de klimatforskare som tror mer på klimatkatastrof också är de som är mest aktiva i press, radio och TV?

I en intressant forskningsartikel så har kommunikationspsykologen Senja Post inbjudit 300 tyska klimatforskare från olika berörda discipliner att svara på frågor om detta. 123 av de tillfrågade svarade på hennes enkät. De som svarade var alla eniga om att de mänskliga utsläppen påverkar klimatet men hade (som väntat) delade meningar om hur mycket. Post är dock inte ute efter att ta reda på vad klimatforskarna tycker om grundfrågan utan fokuserar på hur de ser på media och deras åsikter om vad som bör föras ut till allmänheten.

Post har gett forskarna två alternativa forskningsrapporter, båda med hög vetenskaplig trovärdighet: En där det sägs att en geologisk undersökning visar att man underskattat hur ytjordens kapacitet att ackumulera CO2 underskattats och en som säger att dess kapacitet överskattats. De (fejkade) rapporternas (fejkade) författare drar olika slutsatser; i den ena sägs att studien visar att klimatuppvärmningen går fortare än vad man tidigare trott, i den andra så hävdar författaren att klimatuppvärmningen går långsammare. Frågorna gäller om och, i så fall hur, detta skall förmedlas i media och till allmänheten.

Undersökningen visar att klimatforskare i allmänhet är mer benägna att publicera resultatet av den studie som visar att klimatuppvärmningen går fortare än vad man trott, och att studien således bekräftar den allmänna meningen i Tyskland. De klimatforskare som har mest kontakt med media är också de som är minst benägna att föra fram osäkerheter och oklarheter inom klimatforskningen. Omvänt så har klimatforskarna mest betänkligheter mot att publicera den modererande studien.

Det skall sägas att mediaaktiviteten hos olika forskare kan bero mer på hur media fungerar snarare än på hur forskare fungerar. Media gillar uppenbarligen mer alarmistiska budskap och mindre osäkerhet än tvärt om, och konsulterar därför hellre den typen av klimatforskare som kan leverera det de vill ha.

Artikeln är kommenterad här och här.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Olav Gjelten

  För media har ett alarmistiskt budskap självklart större nyhetsvärde än ett nyktert, som inte är så mycket att skrivas och talas om.
  Det fullständigt tragiska är emellertid att hela samhället agerar som om bara den ena sidan av klimatforskningen har rätt medan den andra, långt mer seriösa sidan, hela tiden förlöjligas.
  Det här fenomenet i vår tid kommer det definitivt att forskas i under framtiden.

 2. Lasse

  Nog är det så Ingemar.
  Media och läsare av media vill ha tydliga konflikter och ogillar otydliga ställningstaganden. Forskare som ställer upp på detta är populära.
  Rockström tom så gärna att han gick ut och förklarade Vietnams sjunkande delta med stigande havsnivåer.
  Han kom undan med detta i Media i alla fall-vad jag kan se!
  Obama säger att jorden inte är platt och de som förnekar uppvärmningen är lika fel ute som dem som tror det. DN spinner vidare:
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/tro-att-jorden-ar-platt-kan-fa-dodliga-konsekvenser/

  En mer ärlig forskare inser att det finns gråskalor. Judit Currys veckosamling av rapporter innehåller mycket läsvärt: https://judithcurry.com/2016/02/06/week-in-review-science-edition-31/

 3. tty

  Det fungerar också i motsatt riktning. För några dagar sedan publicerades långt om länge resultatet av en omfattande flerårig glaciologisk studie i Ellsworthmassivet i Västantarktis i Nature Communications. Den visar entydigt att högarktiska förhållanden med katabatiska vindar har rått och att inlandsisen aldrig varit nämnvärt mindre än nu på minst 1,4 miljoner år. Man ursäktar sig visserligen med att inlandsisen nog ändå kan ha kollapsat, fast någon annanstans. Problemet är att det finns liknande resultat från flera andra områden i Västantarktis: Ohiomassivet, Mount Moulton i Marie Byrds land och Rosshavet (ANDRILL 1B). Överallt har högarktiska förhållanden rått sedan mycket länge, och istjocklek och temperaturer under den förra mellanistiden (då Västantarktis enligt ”partilinjen” skall ha varit isfritt) skiljde sig inte nämnvärt från nutiden.
  Var det någon som trodde att det här uppmärksammades av media? Glöm det!

 4. Lennart Bengtsson

  Jag tror det finns flera orsaker till överdrivna berättelser om ett förväntat extremt klimat.

  Allmänhet och media saknar förmåga att särskilja klimat och väder. klimat har därtill blivit ett positivt modeord och alla från livsmedelsbutiker till elkraftsdistributörer slänger in klimat i så många begrepp de kan icke sällan tillsammans med hållbarhet. Säkert finns det en positiv korrelation mellan försäljning av ost, smör och köttfärs i ICA-butikerna och hur ofta klimatstämpeln har kommit till användning. Hjärntvätten förekommer inte bara i kyrkorna och moskéerna utan även i affärs- och mediavärlden.

  Det svenska klimatet har knappast ändrats och kännetecknas som det gjort de senaste 1000 åren av mycket stora variationer i vädret. För de som har dåligt minne behöver inte gå tillbaka till krigsvintrarna 1940-42, det räcker med vintern 1987 eller december 2010. Även förra månaden visade vad som är möjligt av vinterkyla även om det bara varade i ca 14 dagar. Det räckte för att göra januari till en kall månad.
  På samma sätt hade Sverige mycket heta somrar under 1930-talet som om de skulle hända i år säkert skulle ge upphov till en undergångsatmosfär i media och SMHI skull säkert få till 3or i sina värmevarningar.
  Den långsiktiga trenden i temperaturen är fortfarande obetydlig (<10% av de naturliga variationerna)

  Säkert bär också meteorologerna ett ansvar för vad som hänt. Förr i världen tog många väderprognoser som ett skämt ungefär som en spågummas uttalade och meteorologin behandlades som ett stackars hopplöst styvbarn av fysikerna liksom av vetenskapen i allmänhet. Att man idag har haft en gigantisk utveckling at atmosfärfysiken som följd av avancerad satellitteknik och superdatorer har ännu inte trängt in i medvetandet. Och flera är förstås avundsjuka.
  Säkert har detta stigit en del meteorologer åt huvudet och de som har haft goda mediakontakter har utnyttjat detta. Med det största problemet är dock alla lycksökare som sett det nyvaknande intresset och bekymret för ett allt varmare klimat. De har använt detta som en möjlighet att medelst en hävstång svinga sig in i den mediala och politiska pseudovärlden. För media är katastrofer som en blodtransfusion för en anemisk patient och väderkatastrofer är detta i synnerhet. Bara tanken att dessa gradvis skulle bli ännu värre har gett upphov till en närmast orgiastisk mediaatmosfär ungefär som en jättehausse på börsen.

  För stora grupper har denna upphaussade atmosfär skapat en vin-vin situation för de som hoppat på det framrusande klimattåget.Detta har inte bara gått ut över en saklig information till allmänheten utan även börjat skapa problem för den seriösa och objektiva vetenskapen. God vetenskap kommer inte fram genom att den anses falla utanför den vetenskapliga åsiktskorridoren. Flera av mina kollegor har drabbats av detta.
  Nu har det gått därhän att många politiker har kommit fram till att någon klimatforskning inte länge behövs eftersom vetenskapen är avgjord eller "science is settled". Nyligen har det föreslagits att CSIRO i Australien skall lägga ned hela sin grundforskning för klimatrelaterad vetenskap. Det är detta som inte sällan blir följden av haussesituation och kommer säkert att hända i andra länder också.
  Detta är inget problem för lycksökarna för de hittar snart något annat spännande men för den seriösa klimatforskningen kan det bli stora problem. Vi får se vad som kommer att hända.

 5. Lasse

  #4 LB
  Väder eller klimat.
  Har du observerat den rekommendation som tydligen gäller-Byt jämförelseperiod från 1961-1990 till 1981-2010:
  http://www.dmi.dk/nyheder/arkiv/nyheder-2016/januar/nyt-nulpunkt-for-den-globale-opvarmning/

 6. jensen

  Lennart Bengtsson
  Oerhört fint beskrivet. Detta är verkligen sådant som MSM skulle ta in och förmedla till allmänheten. så att deras oroade själar kunde lugnas.
  Tack.

 7. Thomas P

  tty #3 Från abstract: ” If so, it constrains the WAIS contribution to global sea level rise during interglacials to about 3.3 m above present.”

  Ja, det var ju lugnande. Är du helt säker på att du vill att journalister skall skriva om detta? 🙂

 8. Peter Stilbs

  Det är tyvärr inte bara media som trycker på – dagens forskningssystem och pengafördelning gynnar tyvärr inte objektivt sanningssökande på ett balanserat sätt.

  Ju mer man exempelvis blåser upp klimatalarmism, ju mer pengar kan man räkna med – via politisk styrning. Svenska exempel är exempelvis Rockströms verksamhet, som knappast skulle existera utan ett evigt sagoberättande

 9. # 4 Tack för din sammanfattning Lennart. Hoppas du inte har något emot att jag tar upp det du skrivit på min hemsida.

 10. tolou

  Sveriges samlade klimatintelligens, CQ, står sig ändå väl i proportion tiil de Svenska CO2 utsläppen.
  Som förväntat.

  Carry on

 11. Christer Löfström

  ”Because of lack of investment in nuclear power and regenerative energy as well as inherent limitations in the latter, the strong dependence of fossil fuel is likely to remain for several decades. This combined with the need to raise energy production is expected to increase the concentration of carbon dioxide to approach a value twice that of the pre-industrial time towards the middle of the century. Such a high value is likely to give rise to IRREVERSIBLE CHANGES in the climate of the Earth.”

  /Lennart Bengtsson i The Global Energy Problem i Energy and Environment vol 17 no5 2006.

  Nu låter det annorlunda från Prof em bengtsson!

 12. Ingemar Nordin

  Politiker – media – alarmistiska klimatforskare. Detta är den järntriangel som eldar på och underhåller klimathysterin. Men i land efter land visar opinionsundersökningar att allmänheten tappar förtroende för dem och slutar att lyssna på domedagsprofetiorna.

 13. Peter F

  Forskning om forskarnas roll i media och IPCCs betydelse.

  http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:794848/FULLTEXT01.pdf

  Avslutas med följande slutsats.

  ” Det hade därmed varit olyckligt att ge klimatskeptiker ett större utrymme när det faktiskt är bevisat att klimatet under mänsklig påverkan är på väg att förändras. ”

 14. Lennart Bengtsson

  #11

  Jag kan inte se att mitt yttrande från 2006 strider emot vad jag säger här. Att en hög koncentration av CO2 kommer att ge upphov till irreversibla klimatändringar tror jag är oundvikligt. Det är helt enkelt en följd av koldioxidens uppehållstid i atmosfären. Vad jag diskuterar här är frågan om takten i denna ändring och dess relation till naturliga klimatvariationer i Sverige.

  LennartB

 15. tolou

  Lennart #14
  ”Det är helt enkelt en följd av koldioxidens uppehållstid i atmosfären.”

  Vilken är då din uppfattning om uppehållstiden(halveringstiden) för en molekyl resp. vid kontinuerliga utsläpp?
  A. 5 år
  B. 10 år
  C. 20 år
  D. 40 år
  E. 100 år eller mer

 16. Sören G

  #12 Ingemar Nordin
  ”Men i land efter land visar opinionsundersökningar att allmänheten tappar förtroende för dem och slutar att lyssna på domedagsprofetiorna.”

  Det gäller nog andra länder än Sverige med mindre styrda medier.

 17. sibbe

  Om spökena som jag kallade på: det finns många i herrens hage. Som ”etnisk” tysk med god tid att kolla bl.a. tyska medier, fastän jag egentligen avskyr dom, rinner nu och då gallan över. Jag hatar detta nazisternas ord: Lügenpresse. Men, dom ljuger ju!!!
  För 4 veckor sedan i tyska zdf, motsvarande svenska 2an, intervjuades klimatguru Mojib Latif, andra generations-invandrare från Indien, klimatprofessor med stor K. I början av 2000-talet talade han om att snön som han upplevt förr (i Hamburg) skulle vara ett minne blott. (Under hans uppväxt på hela 50 -60-talet har det faktiskt snöat mindre i Hamburg än för 3 veckor sedan) och att man hade en global temperatur på 15,7 grader.
  Blev han tillfrågat om detta av journalisterna? Nej. Men om att stormarna skulle öka, om havsvattnet skulle stiga om upp till 6 grader om högre temperaturer fram till sekelskiftet frågade hans värdar, som ju svarade själv: naturligtvis.
  För att, killen har ju lärt sig av sitt misstag med gårdagens snö: han går runt frågorna som en slipat politiker. Som man kan se på följande videoklipp på tyska EIKE – en AHA upplevelse för den som kan tyska:
  http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/mojib-latif-predigt-oder-wahrheit/ där han konfronteras med gamla klimatlögner.
  (I filmen visas att bl.a. den framstående svenska klimatforskare Rockström som också fick ett pris och pengar för sin klimatforskning…)

 18. tolou

  #15

  Svaret är A. 5 år för en enkild CO2 molekyl, och
  D. 40 år vid kontinuerliga utsläpp.

  http://www.ferdinand-engelbeen.be/klimaat/co2_origin.html#Extra:_how_much_human_CO2_is_in_the_atmosphere

 19. LBt

  Det är mycket som blandas godtyckligt, aningslöst och i god tro eller högst medvetet, som lokala och regionala uppgifter med globala. Eller långsiktiga förändringar med naturliga och kortsiktigt.

  Enklast att förstå är möjligen att en långsiktig förändring av havsnivån om 2 meter är faktiskt ett allvarligt problem även om våghöjder om 20 meter är vardagsmat. 2 C i förhöjd global medeltemperatur som vi redan nått över land är naturligtvis mycket allvarligt även om 20 C kan skilja mellan dag och natt.

 20. Alienna

  ”Such a high value is likely togive rise to IRREVERSIBLE CHANGES in the climate of the Earth.”

  ”Att en hög koncentration av CO2 kommer att ge upphov till irreversibla klimatändringar tror jag är oundvikligt.”

  Det är helt enkelt en följd av koldioxidens uppehållstid i atmosfären.” (Vilken är okänd, liksom om den faktorn öht har nån betydelse.)

  Ännu har jag inte sett något annat än tro hit å dit … som i alla andra religioner.

  100% pseudovetenskap.

 21. Christopher E

  #19 LBt

  Är du bekant med vad ”straw man argument” innebär?

  Det är givetvis ingen som har jämfört några våghöjder med långsiktig förändring av havsnivån. Med mera.

  Och den som gör aningslösa, märkliga och felaktiga jämförelser av korta förändringar med långsiktiga är ju du själv, som jämför 50 år av globala termometergenomsnitt med 120 000-åriga genomsnitt av några regionala proxies. Du kanske skulle städa framför din egen dörr först?

  Sedan är det alltid intressant vad du menar att det stora problemet med 2 kortsiktiga grader är som gör det ”mycket allvarligt”. På vilket sätt är världen idag vädermässigt sämre än någon gång före 1850?

  En långsiktig förändring av havsnivån med ett par meter är inget problem eftersom det sker så långsamt. Det har en marginell global inverkan. De byggnader som eventuellt hotas har inte så lång livstid och hade behövt bytas ändå. Och ny bebyggelse kan i lugn och ro placeras några meter högre.

  Ta och studera en världskarta med 2-3 meter högre havsnivå. Kevin Costners ”Waterworld”? Mosebokens syndaflod? Nej, landytan ser ut att räcka till ändå. Och det är ju inget som ser ut att hända inom kort ändå.

 22. Christer Löfström

  Lennart Bengtsson, du svarar som en politiker. Du skriver så den oinitierade, utan kunskaper och ovan vid kritiskt tänkande, kan tolka efter behag.

  Du är inte vem som helst. Du lirar i samma lag (det blå) som Ber Bolin, vars bok Hotet om klimatförändring jag läste i mitten på 90-talet. Han nämner kärnkraft som en lösning, dock inte inte användbart i Afrika.

  Svenskt näringsliv gjorde bort sig vid valet 1976. Lät Fälldin prata nonsens om kärnkraft. Vi som då kände oss som pionjärer i kärnkraftindustrin fick benen bortsparkade.
  Du har som medlem av KVA´s energiutskott agerat propagandist åt näringslivet för att få upp ny kärnkraft på dagordningen med hjälp av klimathot. Din artikel jag nämner är ett bra exempel på detta. Åren före 2009 var de kritiska.

  Jag betvivlar inte din kapacitet som forskare, men du gör med din status och opinionsbildning det mycket svårt för oss, som vill argumentera för fokus på el till de fattiga i SS Afrika.

  Byt lag. Spela med oss i det äkta röda laget. Tala KLARSPRÅK om hur klimatnoja användas för att hålla nere de fattiga. Budskapet skall var kristallklart.

  Bort med klimathot som argument i energiplanering! (både i Sverige och SS Afrika)

  Ett citat. Hans Rosling i FoF nr 9 2015 sid 35.

  ”Att bränna fossila bränslen räddar barns liv. Solenergi är bra. Men det räcker inte till ett kejsarsnitt där man skall sterilisera utrustningen i 20 minuter. Då funkar en dieselgenerator mycket bättre. Sådant måste man förstå. Det är arrogant att pådyvla afrikaner solenergi när det kostar liv”

 23. #21, #

  Om en femteklassare får en kloss och lyfter den ett trappsteg om dan uppför en trappa, kommer han efter ett stort antal dagar ha flyttat klossen märkbart längre upp i höghusets trapphus.

  Och att dennes tjatige farbror på familjeträffen för femtielfte gången påpekar ’Titta, en femteklassare kan flytta klossen upp för trappan, och även räkna ut hur högt den ligger efter 100 dagar’, får väl mest bara övriga att rulla lite med ögonen.

  Men när han sedan tillägger ’Klossens position kan ses som temperatur eftersom det ju krävs energi att lyfta den i varje trappsteg …’ då börjar flertalet skruva på sig generat eller skratta lite i mjugg. Vilket kort därpå blir svårt att kontrollera när farbrorn tillägget ’ .. och om vi inte stoppar honom snart kan höghuset bli farligt högt redan inom ett år’