Jag begriper inte

Jag har flera gånger nämnt Climate Explorer, en sajt med mycket väder- och klimatdata från både vår verkliga värld och modellernas. När jag lite på måfå letar runt och tittar på data där, är det en del jag inte begriper. Jag begriper dem inte, för att de till synes strider mot berättelsen om att mer växthusgaser blockerar värmestrålning, så att världen blir varmare, vilket i sin tur leder till bland annat smältande inlandsisar och värmeutvidgning av havsvattnet.

En mätdataserie där är för salthalt i havsvatten, med en länk till en hemsida som beskriver den. Där finns medelvärden från ytan och ner till olika djup. Jag valde ut det någorlunda globala intervallet 60 graders sydlig latitud till till 60 graders nordlig latitud, samt djupintervallen 0-400 m, 0-1000 m och 0-2000 m:

ien4_osc400_0-360E_-60-60N_n

ien4_osc1000_0-360E_-60-60N_n

ien4_osc2000_0-360E_-60-60N_n

Jag ser att medelsalthalten ökar med djupet. Vilket är rimligt. Högre salthalt innebär ju större densitet för vattnet, och därmed att det tenderar att sjunka. Men att effekten skulle vara så stor, trodde jag inte i förväg. Intervallet 0-2000 m har nästan dubbelt så hög medelsalthalt som 0-1000 m, som i sin tur har mer än dubbelt så hög halt som 0-400 m.

Sedan är det här med trenderna. Salthalten har gått upp de senaste åren. För det ytligaste intervallet till och med sedan ungefär 30 år. Under uppvärmningsperioden på 1930-talet, gick salthalten också upp, för att sedan sjunka när världen blev kallare igen.

Det begriper jag helt enkelt inte. Om global uppvärmning leder till smältande inlandsisar, borde smältvattnet hamna i haven. Detta smältvatten innehåller nästan inget salt alls, så salthalten i haven borde minska. I stället ökar den?

I och för sig leder global uppvärmning också till att avdunstningen ökar från havsytan. Vattnet ger sig iväg, medan saltet blir kvar. Vattnet som ger sig iväg, borde komma tillbaka så småningom, efter att ha fallit som nederbörd. Det mesta borde till och med falla som nederbörd över hav, och därmed återvända nästan direkt. Vart tar det avdunstande vattnet annars vägen?

Så jag begriper inte alls varför haven blir saltare när världen blir varmare.

I berättelsen om mänskligt skapade klimatförändringar, AGW, ingår att mer växthusgaser i atmosfären hindrar värmestrålning, elektromagnetisk strålning med lång våglängd. En av dataserierna på Climate Explorer är för OLWR, outgoing longvawe radiation, alltså just värmestrålning som lämnar jordatmosfären. Med satelliter går det att mäta den, och dataserien har en hemsida. Mätningarna hittills ser ut så här, inritade i ett diagram:

iumd_olr_0-360E_-90-90N_n

Vi ser en ökning. Som verkar ha slutat omkring år 2000. Sedan är det mest årstidsvariationer. Om nu mer växthusgaser hindrar den här strålningen, varför minskar då inte utflödet? Varför minskar inte utgående värmestrålning? Varför ökade den först, för att sedan lägga sig på en ganska konstant nivå? Det begriper jag inte heller.

Årstidsvariationerna tror jag mig däremot förstå. Jordbanan är elliptisk, alltså oval. Det betyder att mängden solstrålning som når jordatmosfären, och förmodligen också jordytan, varierar under året. Skillnaden mellan största och minsta instrålning är nästan sju procent. När inkommande strålning varierar, borde också utgående strålning göra det, om än med fördröjning och därför inte lika mycket.

De flesta har förmodligen sett konståkning någon gång i sitt liv, åtminstone på TV. Vi kan se att konståkare ibland gör piruetter. Vi har kanske lagt märke till att när konståkaren drar in armarna, ökar rotationshastigheten. Och när armarna sträcks ut, sker rotationen långsammare. Det är ett exempel på en av naturlagarna, en som kallas lagen om impulsmomentets bevarande.

Jorden är på sätt och vis som en konståkare. Vår planet roterar. Motsvarigheten till att konståkaren sträcker ut armarna, är att havsnivåerna stiger. Vilket i sin tur leder till att rotationshastigheten minskar.

Vad händer då när rotationshastigheten minskar? Dygnets längd beror ju på rotationshastigheten. Om vi hypotetiskt tänker oss att rotationshastigheten skulle halveras, tar det dubbelt så lång tid för en viss punkt på jordytan att få en viss punkt på himlen i zenit. Jorddygnet skulle bli dubbelt så långt.

När haven stiger med enstaka millimeter per år, är vi långt ifrån någon halvering av rotationshastigheten. Effekten är liten, men fullt mätbar. Det har länge gått att mäta jorddygnets längd med stor noggrannhet, till exempel med astronomiska metoder.

Vi förväntar oss alltså att jorddygnet ska bli längre. Haven stiger ju, enligt diverse mätserier. Mätningarna av dygnets längd, och andra parametrar i jordrotationen, visar något annat:

ilod_12_1962_2020

Jorddygnet är alltså kortare nu i på 1970-talet. Det har varit variationer upp och ned, men den långsiktiga trenden är nedåt. Varför i all sin dar då? När haven stiger, ska ju jordrotationen sakta ned, vilket leder till längre jorddygn, inte kortare!

Det finns i och för sig en viktig mekanism till. Tidvattenkrafterna påverkar inte bara haven, utan också land, om än mindre. Dess påverkan gör att jordrotationen saktar in, medan månbanan blir större. Månen är långsamt på väg bort. Effekten på jorddygnet beräknas till 2 millisekunder per århundrade.

Tidvattenkrafterna gör också att jordrotationen bromsar in, vilket gör att jorddygnet ska bli längre. I stället blir det kortare. Jag begriper inte.

Det finns annat jag inte begriper, men som inte något med mätdata att göra.

Alla människor borde känna till fenomen som natt, moln och vindstilla. Därmed borde också alla förstå att solceller och vindkraftverk omöjligt kan förse ett modernt samhälle med den el det behöver. Visserligen kanske folk inbillar sig att det alltid blåser någonstans. Men en titt på väderdata för Europa visar att är det vindstilla någonstans, så är det ofta vindstilla över stora områden samtidigt. Och det där med natt och moln finns helt enkelt. Solen lyser visserligen alltid någonstans, men är det natt här, lyser den alldeles för långt bort för att det ska gå att föra över elen hit.

Jag begriper helt enkelt inte hur vissa människor tycks inbilla sig att sol och vind ska kunna ersätta el från kärnkraftverk och från kraftverk eldade med fossila bränslen.

Jag begriper inte heller varför somliga människor envist vill tro på det negativa och vägrar att acceptera positiva nyheter. Klimataktivister vill inte gå med på att helt saknas vetenskapligt stöd för att det pågår en klimatkris. De vägrar att acceptera det. I stället sprider de diverse myter och lögner för att hålla klimathotet vid liv. Fakta och vetenskapliga resultat förnekar de och kallar lögner. Om oss som presenterar fakta och vetenskap, påstår de diverse negativa saker, som att vi förnekar att klimat existerar, eller att vi är betalda av oljebolag.

Jag begriper helt enkelt inte varför vissa människor heller lever i en negativ fantasivärld än accepterar sanningen.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Labbibia

  Tack för en mycket informativ artikel Lars!
  Nej, det är verkligen inte lätt att förstå varför klimathotshysteriker beter sig som de gör.
  Men parallellerna till fanatiskt religiösa beteenden är slående. Försök få en Jehovas vittne eller en Maranatareligiös att tänka om med hjälp av fakta som motsäger Bibeln. Det går helt enkelt inte. De stänger av, vägrar lyssna. Precis likadant beter sig klimathotshysteriker. Där finns nog förklaringen?

 2. Karl Eider

  Gällande smältande isar, så ligger dessa nästan alltid högre än havet. Transport från is till hav borde då öka jorden rotation en liten gnutta. Dvs dygnet blir en aning kortare.

 3. Lars Kamél,
  ”Högre salthalt innebär ju större densitet för vattnet, och därmed att det tenderar att sjunka. Men att effekten skulle vara så stor, trodde jag inte i förväg. Intervallet 0-2000 m har nästan dubbelt så hög medelsalthalt som 0-1000 m, som i sin tur har mer än dubbelt så hög halt som 0-400 m.”

  Jag undrar om du inte missuppfattat enheterna. PSU motsvarar ungefär promille. Vid ytan är salthalten ca 34 promille vid polerna och 36 promille vid ekvatorn. Under 2000 m är den ungefär 35 promille i Atlanten.

 4. Lars Kamél,
  ”Om global uppvärmning leder till smältande inlandsisar, borde smältvattnet hamna i haven. Detta smältvatten innehåller nästan inget salt alls, så salthalten i haven borde minska. I stället ökar den?”

  Smältning av inlandsisar motsvarar ca 1 mm ökning av havsnivån per år. Då detta sötvatten blandas med hela havet vars medeldjup är ca 3500 m dröjer det många år innan man märker skillnaden.

 5. Roland Salomonsson

  Lars! Hela klimatköret med IPCC som drivande är en politisk HOAX, där direktivet till bildandet av IPCC var ”att fastställa att CO2 är skapad av människans industrialisering”. Alltså direktivet bestämde exakt resultat. All denna DOGMATISKA propaganda klimatsektens fanatiker skapar syftar till att ”bevisa” dogmen. Direktivet UTESLUTER även alla andra orsaker bakom förändringar av klimatet än CO2.

  När vetenskapsmännens samlade rapporter bedöms av POLITIKERNA (ibland politiska vetenskapsmän), så är alltså uppgiften att sålla bort alla resultat/orsaker, vilka strider mot direktivet. Om IPCC till del misslyckas, så står MSM/Public Service världen över beredda att i propaganda skala bort allt som strider mot dogmen. Alltså står klimatsektens fanatiker och vetenskapligt stampar på samma ställe trots att vetenskaplig utveckling sedan länge lämnat klimatfanatismen långt bakom sig.

  Klimatfrågan behöver en Galileo!

 6. Roland Salomonsson

  #4:

  Polarhavets isar har numera återgått till den normala isläggningen och tjocklek för årstiden.
  Vad jag vet så sker ingen nettosmältning av de stora inlandsisarna. Däremot smälter ett antal bergsglaciärer f n bort. I takt med att Kina/Indien bygger ut kolkraften, så MINSKAR samtidigt ved-resp koleldning i dessa länder radikalt. Skogsskövlingen upphör. Kolpartiklar blåser i allt färre grad upp i Himalaya varvid glaciärerna inte längre smälter.
  Inlandsisen på Grönland resp i Antarktis ÖKAR i volym (även om det smälter en aning i södra Grönland). Det är volymen som avgör isens ”hastighet” mot haven. Ju mer (högre) glaciäris desto fler kalvningar. Den dagen kalvningarna stannar, så står det klart att inlandsisen smälter av. Grönland resp Antarktis har f ö haft temperatur-rekord denna vinter.

 7. jensen

  OLWR är mycket intressant. Ökar givetvis när globala temperaturen ökar. Och om OLR är stabilt är även global temperatur stabil.

  http://theinconvenientskeptic.com/2012/08/temperature-dependence-of-the-earths-outgoing-energy/

 8. jensen

  Ytterligare information om OLR.

  http://theinconvenientskeptic.com/2012/05/the-science-of-why-the-theory-of-global-warming-is-incorrect/

 9. Ivar Andersson

  Klimatkrisen och klimathotet finns bara i IPCCs modeller som utgör bibeln för de klimathotstroende. Verkligheten finns det inget intresse för. Köldrekord förbigås med tystnad medan värmerekord trumpetas ut. För de 30 senaste åren är den högsta temperaturen den 31 mars är +16 grader 1990 och den minsta temperaturen -9 grader 2013. Genomsnittlig högsta temperatur denna dag är +8 grader och genomsnittlig lägsta 0 grader. De naturliga variationer är så stora att klimatförändringen cirka 1 grad inte märks. Statistiken visar att det främst är vintrarna och nätterna som är mindre kalla.

 10. Lars Cornell

  #2 Karl E. Nej, både Grönland och Antarktis ligger nära polerna där rotationsradien (vinkelrätt mot jordaxeln) är mycket mindre än rotationsradien i medel för havsytorna.
  ”Rotationstiden runt jordens egen axel ökar långsamt med cirka 0,002 sekunder per århundrade, men har vissa oregelbundenheter och har minskat med cirka 0,002 sekunder sedan 1980.” /Wiki
  Skälet till oregelbundenheterna anges ej.

  Texten stämmer inte helt med vidfogade diagram som visar ett språng från 2,5 ms/år år 1994 till +.5 ms/år år 2004 för att under 2006 till 2015 ha legat stilla på 1 ms/år.

 11. Lars Karmél,
  ”Om nu mer växthusgaser hindrar den här strålningen (värmestrålningen från jorden), varför minskar då inte utflödet? ”
  Vid temperaturjämvikt på jorden är energin hos inkommande strålning och utgående strålningen till jorden lika stor. Det gäller ju även om temperaturen höjts någon grad. Vi är ju inte vid jämvikt eftersom temperaturen har ökat knappt en grad på 100 år. För att åstadkomma denna höjning har skillnaden mellan inkommande strålning och utgående under senare tid varit mindre än 1 W/m2, vilket kan vara svårt att utskilja bland annat som påverkar utgående strålning.

 12. Daniel Wiklund

  Modeordet dom senaste åren har varit hållbart. Bara på några veckor har det hållbara slagits sönder, och det över hela världen. Av ett virus. Det begriper jag inte heller. Men kanske nån av Sveriges hundratals (kanske tusentals) hållbarhetscoacher kan förklara hur det kan komma sig att trots att nästan allt i Sverige inriktats på hållbar utveckling så höll det inte för ett virus. Senaste decenniet har nästan allt elände i världen skyllts på klimatförändringar orsakade av koldioxidutsläpp. Sen visade det sig att det egentliga hotet mot planeten inte var koldioxiden, utan ett virus.

 13. Tack Lars. Intressant att läsa när någon tänker utanför gottepåsen. Och det är tydligen många här som gör.

 14. När det gäller dygnets längd och jordens rotationshastighet så skulle det vara intressant om någon kunde reda ut betydelsen av postglacial landhöjning, som fortfarande pågår, och motsvarande postglaciala landsänkning på delar av jorden som inte var täckt av inlandsis. Om landmassa nära ekvatorn förflyttar sig mot jordens centrum och landmassa närmare polerna samtidigt distanserar sig från jordens centrum så borde det öka jordens rotationshastighet och därmed göra dygnet kortare.

 15. Guy

  Daniel Wiklund #12

  Ja du, jag har frågat runt om vad som menas med hållbar. Ett par gnger också här på olika trådar. Svaren lyser med sin frånvaro. Ordet använd med tydlig stolthet av användaren, som för att visa att nu håller jag den rätta linjen och bara vi gör allt hållbart så ordnar sig klimatet, samhället eller vad det nu råkar vara för tillfället.
  Jag kan hålla i en kaffemugg. Betyder det att den är hållbar? Hur är det med allt annat ”hållbart”?

  Jag begriper inte

 16. Sören G

  #9 Ivar Andersson
  ”Statistiken visar att det främst är vintrarna och nätterna som är mindre kalla.”
  Precis!
  Om minimitemperaturerna är högre medan maximitemperaturerna är kvar på samma nivå så blir naturligtvis medeltemperaturen högre. Varför skulle det innebära en katastrof om det inte är lika kallt som tidigare?

 17. Sören G

  #12 #15
  Vad är hållbart? Vindkraftverk påstås vara ett hållbart alternativ. Men jag har sett otaliga bilder på nätet med brinnande och kollapsande vindkraftverk. Materialet i dem är till stor del inte håller återanvändbart. Så det är verkligen falsk marknadsföring.

 18. Jonas

  Mycket intressant mätserie för jordens OLWR. Verkar som det håller på att bli kallare…
  Min gissning – minskad molnighet -> ökad utstrålning.

  Jag har alltid undrat vad det är för nåt värde de anger. Är det utstrålningen medelvärdesbildad över dygnet. Är det utstrålningen när det är molnfritt. Är det medelvärde över hela jordytan eller en del av den ?
  Nån som vet ?
  Rimligen borde utstrålningen variera rätt mycket, så hur får man ett värde för hela jorden ??

 19. Ulf Söderlund

  Ökad salthalt ? Kan det vara så enkelt som att floder,åar och diverse vattendrag river med sig olika salter från jordskorpan i sin väg till havet ?

 20. GoranaA

  Diagrammet för den utgående långvågiga strålning påminner väldigt mycket om SMHI:s globalstrålnings diagram
  https://www.smhi.se/klimat/klimatet-da-och-nu/klimatindikatorer/stralning-1.17841
  Minskad kosmisk strålning => minskad molnighet => minskad albedo=> ökad instrålning, => ger uppvärmning => ökad utstrålning

 21. Anders P

  Hej!
  Jordrotationshastigheten påverkas inte enbart av variationer av jordklotets omkrets utan även av kosmiska faktorer.
  För några månader sedan kollade jag på en video från en föreläsning av Nils-Axel Mörner som bar titeln ”The golf stream beat”. Jag tror Mörner höll denna föreläsning vid klimatkonferensen i Oslo och videon från föreläsningen ligger på nätet och är enkel att googla fram.
  Enligt Mörner påverkas jordrotationshastigheten av solvindens styrka och dess interaktion med jordens magnetfält. Stark solvind ger inbromsning av jordrotationshastigheten medans svag solvind istället ger snabbare jordrotationshastighet. Enligt Mörner finns det också en periodicitet på 60-70 år som är kopplat till hur jätteplaneterna Jupiter och Saturnus står i förhållande till Jorden och solen.
  Mörner påstår att jordrotationshastigheten påverkar havsströmmarna i både atlanten och stilla havet. Långsammare jordrotationshastighet medför enligt Mörner att golfströmmens nordliga del förstärks medförande varmare klimat i norra Europa. Samtidigt sker en försvagning av den södergående havsströmmen som löper ned längs Afrikas västkust. Det omvända sker när jordrotationshastigheten är snabbare, d.v.s då blir golfströmmens nordliga del svagare och norra Europa får kallare klimat.
  Under istiderna blir jordrotationen snabbare till följd av den låga havsnivån minskar jordens omkrets. Detta medförde enligt Mörner en konstant försvagning av golfströmmen vilket var en viktig förutsättning för upprätthållandet av istiden.
  Personligen begriper jag långt ifrån hela fysiken bakom dessa teorier och kan därför inte värdera rimligheten i detta. Generellt ställer jag mig därför ganska skeptisk samtidigt som det är fascinerande att en hel del observationer både beträffande havsströmmar, variationer av havsnivåer m.m. passar ganska väl in i dessa spekulativa teorier, i alla fall om man skall tro Mörner. Kanske någon annan här på forumet har bättre koll på detta än jag och kan reda ut begreppen.
  Med vänlig hälsning Anders P

 22. Robert Norling

  #20 GoranaA
  Ibland verkar utstrålningen fungera väldigt bra för att inte säga fantastiskt bra.
  I går natt i mina hemtrakter (nordligaste Roslagen) var det -8 grader vid Örskärs fyr vid 01.00.
  Till saken hör att i princip så finns fyren flera mil ut i havet, alltså långt från fastlandet och man tycker ju att havet runtom borde ha värmt upp luften bättre.
  In över land, men i kustbandet så var det -10 till -11 grader.

 23. tty

  #19

  ”Kan det vara så enkelt som att floder,åar och diverse vattendrag river med sig olika salter från jordskorpan i sin väg till havet ?”

  Det är på det sättet allt salt i havet tillkommit. Men det har tagit 4 miljarder år. Effekten är helt försumbar i ett mänskligt perspektiv. Dessutom går processen även i motsatt riktning. Nästan alla saltlager i Världen har uppstått genom indunstning av havsvatten i isolerade bassänger. I nutiden sker det i rätt liten utsträckning, men t ex för 5 miljoner år sedan då Medelhavet till stor del torkade ut under några hundra tusen år bildades upp till 1500 meter tjocka saltlager där.

  Rent generellt är den totala saltmängden i havet konstant i ett (geologiskt) kort perspektiv, förändringarna beror på att saltet omfördelas, av strömmar, avdunstning och nederbörd (isavsmältning är fördröjd nederbörd).

  Det här med jordens rotationshastighet är mycket pinsamt för CAGW-folket. Enligt deras modeller måste Jordens rotationshastighet minska när polarisarna smälter. Men det gör den inte, och det går inte att ”homogenisera” siffrorna heller eftersom astronomerna omedelbart skulle upptäcka det. Alltså tiger man ihjäl det.

 24. tty

  #22

  Torr, klar ishavsluft. Inga moln. Låg luftfuktighet. Vattenånga är den viktiga växthusgasen, inte koldioxid.

 25. Argus

  Visst är det fascinerande med tänkbara mekanismer som kan tänkas påverka jordrotationen och så också kanske klimatet…..
  Och förvisso också hur en exciterad CO2 molekyl växelverkar medelst studsar/kollisioner med andra partiklar….

  Men, nu tänker jag på Ingvar i Palmas’ mantra: ’strider i flanken’.
  Min feeling är att dessa sinnrika resonemang är *precis vad ’man’* vill. En förhoppning är väl förstås att man kan utläsa något ur Mauna Loa observationerna, men mina (förhoppningar) är ganska modesta; det blir ånyo strider i flanken etc.

  Nu i dessa dagar handlar det mesta om corona. Och nu så råder närmast globalt undantagstillstånd, så både klimathotarna och vi har väl en ganska undanskymd roll. Låt det vara så ett tag tycker jag (men låt gärna viruset dö ut).

 26. Lars Kamél, ” Det finns annat jag inte begriper, men som inte något med mätdata att göra.”

  Det är den enda av dina frågor som är enkel att besvara och samtidigt den viktigaste. Nämligen, att ideologerna bakom klimatalarmismen har noll och inte intresse för klimatet som vetenskap. Klimatalarmismen är instrumentet för att upprätta ett diktatoriskt plansamhälle av något slag. Med detta som utgångspunkt faller pusselbitarna på plats och dina andra frågor blir oväsentliga, annat än för en handfull äkta klimatintresserade.

  Under ideologerna finner vi de som personligen på ett eller annat sätt tjänar ekonomiskt och socialt på klimatalarmismen (däri inkluderat politikerna), de nyttiga idioterna samt den stora majoriteten av människor som utan intresse mer eller mindre litar på MSM.

  Signaturen ”Ulf” ifrågasatte tidigare i år att den överväldigande delen av inlägg och kommentarer här på bloggen handlade om klimatvetenskap, vilken har noll värde för att ändra klimatpolitiken. Hur många människor i Sverige och annorstädes är genuint intresserade av fysiken bakom jordens klimat? Jag vet inte, men säkert mycket, mycket få.

  På samma tema, vill jag rekommendera Drieu Godefridis bok ”L’écologisme, nouveau totalitarisme?” som också finns på engelska med titeln ”The Green Reich: Global Warming to the Green Tyranny”.

 27. Fredrik S

  Daniel Wiklund #12, Guy #15 mfl

  Här hemma sa en kommunal hållbarhetsstrateg att det gäller att tänka klimat i alla lägen.

  Det har vår regering gjort och spenderat hundratals miljarder.

  I Finland har de satsat på annat också.

  https://www.svd.se/ministern-avundsjuka-pa-lander-med-stora-forrad

  Funkar for tillfället i inkognito-läge.

 28. Patrik

  Vad gäller värmeutstrålningen, så tycker jag att det stämmer bra. Eftersom strålningen alltid måste vara i balans så måste jorden värmas om utstrålning är ” låg ” tills jämvikt uppstår. Ökningen efter 80 talet till 2000 kan ju då stämma med den uppmätta temperaturökningen. Nu sker inte någon förändring och då har vi en konstant temperatur på vår goa jord och utstrålningen är konstant. Sedan är det ju svårt att säga varför det sker.

 29. Lasse

  #22 o 24
  Observerade också isläggningen i går morse.
  Är det luften som är kall eller som jag tro klar utan växthusgaser (H2O).
  Det finns en utstrålning mot en kall blå himmel även när luften är varm.
  Det är väl den, utstrålningen, som skapar den normala temperaturkurvan här?: http://ocean.dmi.dk/arctic/meant80n.php

 30. Lasse

  #28 Patrik
  Det är lätt att säga det-SO2 aerosoler minskar.
  De säger i alla fall motsatsen, avkylning, i samband med vulkanSO2 utsläpp.

 31. tty

  #28

  ”Eftersom strålningen alltid måste vara i balans så måste jorden värmas om utstrålning är ” låg ” tills jämvikt uppstår.”

  Ja och nej. Nästan all energi absorberas först av havet och avges sedan till luften. Utstrålningen kommer dock till störe delen från atmosfären, inte från havet. Eftersom havet har en enorm värmekapacitet och termisk tröghet jämfört med atmosfären är det nog snarare så att det aldrig är riktig jämvikt. En temperatuhöjning eller -sänkning på någon tiondels grad kan motsvaras av en obalans i utstrålningen under mycket lång tid.

  Glöm aldrig att omsättningstiden för djuphavsvattnet från det det sjunker i polartrakterna tills det kommer tillbaka upp i uppvällningsområden är storleksordning 1000 år.

 32. Diagrammet över OLWR stämmer överens med att den genomsnittliga molnigheten minskade 4% under perioden 1984-2000. Effekten blev ökad solinstrålning, beräknad till >2ggr IPCCs uppgivna värmedrivningseffekt/m^2 från CO2, och ledde då sannolikt också till viss temperaturökning, samt därtill till en ökning av den långvågiga värmestrålning som lämnade atmosfären. Till dess vi kan mäta en påtaglig temperatursänkning förblir kurvan som den ser ut nu. CO2s IR absorption är negligerar vid aktuella ppmv-tal och överskuggas helt av vattenångans dito vid aktuella våglängder. Molnighet och vattenånga är samma sak.

 33. tty

  #29

  Ja, en klar blå himmel är kall. Du kan själv se hur kall. Gå till:

  http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/

  Gör följande ändringar i ”Model input”
  Locality: Subarctic Summer (stämmer bäst med Sverige i april)
  Altitude: 0, Looking Up

  Du ser nu på den blå kurvan till höger himlens strålningstemperatur inom IR-området. Temperaturen kan du läsa av genom att jämföra med de färgade kurvorna

  För att se vattenångans effekt ändra ”Water Vapor Scale” till 0,

  Som du se sjunker strålningstemperaturen då till nära 0 K (3 K för att vara noggrann) i en stor del av spektrat.

 34. Dennis L

  Jag hittade följande artikel där det står: ”However, Munk noted that there was a missing component when observing Earth’s rotational speed and sea level rise. Mitrovica’s group found the missing key, Earth’s rotating core. When calculating relative contributions of Earth’s rotation, one must include Earth’s rotating core to fill in a missing component slowing down the rotational velocity. With the increasing velocity of Earth’s core, scientists are able to accurately model and predict the overall Earth’s slowed rotation.” https://www.forbes.com/sites/trevornace/2015/12/19/rising-sea-level-slow-earths-rotation-harvard-study/#5304c81474bf

 35. Det är mycket som är svårt att begripa här i världen. Ibland är det svårt att ens hitta några bra alternativ till möjliga förklaringar.

 36. P-A Johnsson

  Jag köpte en IR termometer (Fluke 62 MAX) och roade mig ikväll med att göra några mätningar. Jag mätte på gräsmattan (ca 0C), på betongplattor (ca +1C) samt på en isolerande frigolitplatta lagd på gräsmattan – 13 C! (emissivitet inställd på 0.95)

  Det begriper jag inte, speciellt då SMHI mäter upp nedåtgående långvågig strålning på runt 280 W/m2 för april. (https://www.smhi.se/kunskapsbanken/meteorologi/solstralning-i-sverige-1.89984) Nedåtgående strålning är i stort sett konstant över dygnet men varierar lite med årstiden.

  En fullvuxen man strålar ut knappt 1000 W om man antar 2 m2 yta och 32 graders yttemperatur enligt strålningslagar (S-B) men när jag var på besök hos Statens Provningsanstalt i slutet på 70-talet så fick man släcka en 75 W glödlampa när man gick in i ett temperaturkontrollerat labb och tända den när man gick ut för minimera obalansen.

  Som elektronikingenjör använder man begreppet termisk resistans när man räknar på kylning av effektkomponenter. Jag vill se atmosfären som en termisk resistans mellan jorden och rymden, på samma sätt som kläder på människokroppen också kan betraktas som en termisk resistans. Då slipper man att blanda in nedåtgående strålning då nettoflödet av IR-strålning är från jorden och ut mot rymden.

 37. Jonas

  En liten kommentar angående OLWR.

  Solljuset består till stor del av IR (LWR). Man brukar säga att mycket av solens IR försvinner på väg genom atmosfären. En del reflekteras.
  Om man tror att jordens IR strålning återreflekteras i atmosfären och kommer tillbaka till jorden, så borde samma sak hända med solens IR. Den borde då återreflekteras tillbaka ut i rymden.

  The point – om man har en satellit (riktad mot jorden) som mäter IR så borde den också detektera solens reflekterade och återstrålade IR. Man borde få två bidrag: jordens IR + solens reflekterade IR.

  Jag antar att man mäter OLWR på natten ?

  Är det nån som vet hur de gör ??