Covid i siffror

Det är så mycket Corona i media nu så hälften kunde vara nog men varför inte titta på lite siffror när man ändå sitter hemma. Jag tycker att de siffror man ser om ”antalet smittade” från land till land inte säger speciellt mycket eftersom mörkertalet är stort och det skiljer sig mycket mellan länder hur många som testas och hur spridningen ser ut regionalt inom landet. Inte heller antalet döda per capita är så mycket att gå på om vårt mål är att förstå vad som kommer att hända här i Sverige.

Jag har följt Region Stockholms rapportering dag för dag där de säger hur många inlagda patienter de har och hur många av dessa som ligger på intensivvård. Jag tror att detta är de mest intressanta siffrorna i sammanhanget eftersom detta är den kritiska punkten i samhället. Det kommer att dö människor i den här influensan, och säkert fler än i en vanlig influensa, men även om det i det enskilda fallet är en tragedi så kollapsar inte samhället. Det dör i genomsnitt ca 250 människor om dagen i Sverige och vi har en bra bit kvar innan vi når upp i de siffrorna på grund av Corona. Det kritiska är att sjukvården fungerar så att vi fortfarande kan ta hand om alla vanliga sjukdomar och olycksfall.

Tabellen nedan listar antalet inlagda, varav på intensivvård, daglig relativ ökning av antalet inlagda och inom parentes andelen av de inlagda som ligger på intensivvård. Måndagen den 30:e mars, dvs idag, överst.

dag inlagda/IVA ökning andel IVA
måndag 596/108 1.11 (18%)
söndag 29/3 535/92 1.08 (17%)
lördag 495/85 1.10 (17%)
fredag 450/77 1.12 (17%)
torsdag 402/69 1.10 (17%)
onsdag 365/65 1.28 (18%)
tisdag 284/48 1.10 (17%)
måndag 258/47 1.31 (18%)
söndag 22/3 216/28 1.19 (13%)
lördag 181/23 1.30 (13%)
fredag 139/20 1.37 (14%)
torsdag 101/17 (17%)

Det jag skulle vilja peka på här är att den relativa ökningen på  1.1 innebär en fördubbling av antalet inlagda på sju dagar. Det intressanta är att den har varit nedåtgående under veckan och ligger inte på alarmerande 1.3 (vilket skulle betyda en fördubbling på mindre än tre dagar). Vi ser också att den del av antalet inlagda på intensivvård inte ökar utan håller sig rätt stabilt under 20%.

Det är naturligtvis en eftersläpning i dessa siffror och många av de som ligger inne på vård idag smittades för en eller två veckor sedan. De som idag ligger på intensivvård har säkert en vecka som inlagda bakom sig. Det kan vara så att det i skrivande stund är en stor mängd människor som smittas och detta kommer synas först efter en vecka. Vad jag tror och hoppas på är att de inskränkningar som gjorts de senaste veckorna har haft en effekt och att vi faktiskt kommer se siffran 1.1 att krypa ner under 1.07 vilket skulle betyda en fördubbling på tio dagar.

Vid en fördubbling på tio dagar så kommer Region Stockholm att behöva dryga tusen vårdplatser, varav cirka 170 intensivvårdsplatser, inom 10 dagar. Det är vad jag har sett vad Region Stockholm också nu bygger ut för.  Om vi kan komma ner i en ökningstakt på 1.05 så har vi sen två veckor på oss att bygga ut till det dubbla. Där någonstans tror jag att kulmen kommer ligga och, peppar-peppar, så kommer  det att räcka.

Övriga Sverige ligger någon vecka eller två efter Stockholm och där finns ytterligare tid till att bygga ut sjukvården. Man kommer också att dra lärdom av Stockholm och kunna planera för en liknande utveckling och även i förlängningen använda sig av de resurser som byggs upp i Stockholm när trenden väl vänder.

nota bene

Jag vill på inget sett förringa den allvarliga situation som vi befinner oss i eller underskatta de resurser som kommer att krävas inom sjukvården men, det ser idag inte ut som om förändringstakten ökar, snarare det omvända. Under veckan kommer vi kunna se effekt av de restriktioner och förändringar i samhället som gjorts och det är inte alls otroligt att vi kommer se en lugnare utveckling. En ökningstakt på 1.05 är nog så allvarlig men det finns andra faktorer som spelar som kan bromsa upp utveckling längre fram.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Adepten

  # Johan Montelius.

  Kan du få fram antal döda per dag också? Det ger ett mått på vårdkvaliteten!

 2. Johan Montelius

  Totalt har 89 personer avlidit i regionen. Jag har inte tittat på dessa eftersom de är relativt få per dag än så länge. Sen är det rätt krasst så att för att sjukvården inte skall överbelastas, inte viktigt om man dör eller blir utskriven.

  Skall försöka hitta siffror när jag uppdaterar listan.

 3. Gunnnar Strandell

  Tack Johan för en föredömligt enkel och rättfram analys!

  För den som vill räkna på tiden för fördubbling finns en enkel metod:
  Dividera talet 70 med den procentuella tillväxten.
  Exempel för måndag 30 mars ovan: 70/11% per dag = 6,3 dagar.

  Det fungerar också på kapital som växer med ränta på ränta eller för inflationen.

 4. tty

  Det kan vara värt att notera att i Italien och Spanien (där det tydligen fortfarande finns riktiga journalister) har man uppmärksammat att överdödligheten, alltså ökningen av antalet döda relativt normalt antal, i de värst coronadrabbade områdena är 2-5 gånger större än antalet rapporterade COVID-19 dödsfall.

  Många dör uppenbarligen odiagnostiserade, och kanske bidrar det också att andra sjuka och skadade inte längre kan hanteras av en överansträngd sjukvård. Uppgifter om liknande fall börjar nu komma från svenska vårdhem och åldringsboenden.

 5. Håkan

  #3 tty

  Då bör det snart synas här (European Mortality Monitoring), se länk nedan. Det har det ännu inte gjort, men det kan finnas viss fördröjning i rapporteringen.

  https://www.euromomo.eu/

 6. Per K

  Den aktuella hysterien (i media) saknar helt perspektiv.
  I influensan 2016-17 dog ca 1000 personer. Någon som kommer ihåg några larmrapporter i media?
  Varje är dör drygt 30000 personer i hjärt/lungsjukdomar. Vi har nu ca 150 döda av viruset.
  Var finns proportionerna?
  Jag är 70+. Jag har inte haft en sjukdag på åtminstone 10 år. Min fysiska status testades för två år sedan – mina värden motsvarar en normal 40-50 åring!
  Men jag får inte gå till affären. Ännu mindre träffa någon. Men lönnfeta rökande 30-åringar kan röra sig obehindrat.
  Vi har en ”infodemi” sade den kände psykologen Anders Hansson. Precis! Förtroendet för media är obefintligt!

 7. Fredrik S

  Tack Johan.

  Här är lite intressant info jag undrat över ett tag, tex att fler dör med corona än på grund av corona etc. Dvs svårighet att fastställa dödsorsaken.

  https://www.expressen.se/nyheter/coronaviruset/experter-corona-siffrorna-kan-vara-missvisande-flera-felkallor-i-statistiken/

 8. Håkan Bergman

  Nåja, när det väl vänder, själv hoppas jag på veckan efter påsken eller veckan därpå, så får vi en utmärkt illustarion av begreppet ”tipping point”. Antalet nya smittade går förhoppningsvis ner i en accelererande takt när antalet immuna passerar tipping pointen. Och sen får man med lite tur uppleva en sommar till.

 9. Lars Lundqvist

  NYT har i dagens tidning en upplysande artikel och kurvor över dödsfallsutvecklingen i olika länder och för USA stater och NY.
  https://www.nytimes.com/interactive/2020/03/21/upshot/coronavirus-deaths-by-country.html
  Startpunkten för dödskurvorna är den dag en stat uppnår 10 dödsfall för diagrammet över USAs stater.
  Stockholms regionen, som är den enda region som hittills uppnått 10 dödsfall, uppnådde det 23/3. Idag var det ackumulerade dödstalet 88 för dygnet som slutar 29/3, dvs dag 6 i diagrammet. Stockholmsregionen följer samma utveckling som NY, dvs en dubblering av antalet döda ungefär varannan dag.
  Dödsfallen inträffar mellan 3-4 veckor efter smitta enligt erfarenhet från Hubeiprovinsen. De som dör idag smittades alltså i början av mars då skidåkarna återvände från Italien.
  Inom någon vecka är alla IVP upptagna om Stockholms regionen följer NY utveckling. En lockdown har effekt först om 3-4 veckor.

 10. Eilif Hensvold

  Tack Johan. I början av mars trodde (hoppades?) FHM att vi skulle slippa samhällsspridning och på samma linje menade AT (den 6 och 8 mars) att kulmen skulle vara nådd inom några dagar. Nån gång runt den 10 mars måste FHM ha insett att man varit katastrofalt fel ute. Inget minsta lilla pip utåt men kanske får vi nån gång veta mer om hur det gick till internt. Nu är man rimligen på rätt spår. Jag tror att det för framtiden finns en ekonomisk och politisk observation bortom kalkylerna som har betydelse.
  De flesta vanliga människor accepterar lätt att backa ett antal BNP procent, säg 10 eller mer, för att slippa stapla lik som i Italien och Spanien (så fattigt var det ändå inte för tio år sen). Att sen en massa makthavare, ekonomer, börsfolk, pensionsfonder, oljefonder och andra tycker att det är väldigt obekvämt är en helt annan sak! Har jag fel?

 11. Fredrik S

  Eilif Hensvold #9

  Svårt att säga, bara vi inte backar till pre iPhone för tolv år sedan för då blir det total katastrof.

 12. Bernt O

  Tabellen med dödlighetsgrad för olika länder är kusligt lik den över värstingländer då det gäller spridning av resistenta bakterier. En stor del av offren dör ju då resistenta bakterier tar över deras lungor. Hur stor del? Det var visst Martin Blaser som skrev att ”människan är bara en liten prick i en kompakt bakteriell verklighet”.

 13. Robert Norling

  Om det skulle bli en lugnare ökningstakt på 1,05, hur länge måste då de som tillhör en riskgrupp gömma sig innan man ”vågar” sticka ut näsan igen.
  Det har ju talats om att vi måste upp till 60-70% av befolkningen som ska ha varit smittade för att spridningen ska avta och livet kan återgå till mer normalt.
  Det borde ju betyda att helst skulle nästan alla mellan 0-69 år bli smittade, för att riskgrupperna skulle ha större chans att klara sig.

 14. Ulf

  Jag är mycket intresserad av utvecklingen i USA. Mest för att där avgörs världsekonomin men också för alla spekulationer om hur hårt USA ska drabbas. Det är nästan så folk står och gnuggar händerna av förtjusning över vad som komma skall. Men nu har jag läst att NY och USA inte alls utvecklas så farligt. Det äq

 15. Ulf

  14 det verkar mer underbyggt av spekulationer och fördomar. Nu har jag t o m hört att det redan smittomössigt vänt i NY. Men stört omöjligt att få något annat än vilseledande information tycks det.

 16. Eilif Hensvold

  Fredrik S #11
  Sant! Min ZTE (Media Markt, 799 kr) vill jag inte vara utan. Dom borde haft vett att hålla sig inne!

 17. Rolf Mellberg

  #15 Ulf

  Jag tror att du lever med en falsk och naiv bild av USA.
  En stor del av deras befolkning lever ur hand i mun. De kan inte stanna hemma länge för de måste äta.
  Väldigt många har stora drogproblem, väldigt höga dödstal. Hur ska man förmå dessa att hålla sig i karantän.
  Många har frihten i sina gener och vägrar lyda myndigheterna.
  Hur många är bostadslösa?

  Jag hoppas att de tar sig igenom detta men det kan bli mycket påfrestande och kanske omvälvande.

 18. Rolf Mellberg

  #17 forts.

  Samt att andelen av befolkningen med ohälsosam livsstil, övervikt, usel kondition etc lär väl vara högst i världen?

  Men Trump vinner nog lätt till hösten och sen kan möjligen ett nytt och friskare USA resa sig. Fast de kommer aldrig ikapp Kina, inte en chans.

 19. Rolf Mellberg

  Lars Bern driver ju tesen att höga kolesterolvärden kan vara en följd av kronisk inflammation av blodkärl men är inte själva orsaken till hjärt och kärlsjukdomar. Nu menar han att låga kolesterolvärden (t ex genom intag av statiner) kan vara riktigt farligt m.a.p. Corona. Är du intresserad så läs här.
  https://anthropocene.live/2020/03/30/borde-inte-allt-statinbruk-omedelbart-avbrytas/

 20. Robert Norling

  #19 Rolf M
  Fler intressanta tankar av Lars Bern.

  ”Corona-pandemin kommer att leda till en mycket omfattande sättning i den globala ekonomin. Vi har redan sett hur detta resulterat i kraftigt minskande förbränning av fossila bränslen och oljemarknaden har kollapsat med halverade priser som följd. Flyg ställs in, biltrafiken glesnar och fabriker stängs. Ändå har vi bara sett början på denna utveckling.

  Mycket talar för att året 2020 kommer att innebära en minskning globalt av utsläppen av växthusgaser med uppskattningsvis 25 – 50%. Detta är ju vad klimatpolitiken har som mål att åstadkomma, för att på det sättet stoppa den ökande koldioxidhalten i atmosfären (se rubricerad figur). Politiken bygger på antagandet att den stigande halten är till övervägande del orsakad av mänskliga utsläpp.

  Med de kraftigt minskade utsläppen från samhället, får vi nu ett unikt tillfälle att en gång för alla mäta hur stor betydelse våra växtgasutsläpp har för atmosfärens koldioxidhalt. Detta kommer att ge oss en fantastisk möjlighet att kunna bedöma den faktiska effekten av klimatpolitiska åtgärder på atmosfärens sammansättning.

  Om vi ser att den stigande koldioxidhalten viker av neråt under året får klimatpolitikerna ett bra argument för fortsatta klimatpolitiska åtgärder. Vi vet då att mänsklig aktivitet har en avgörande betydelse för koldioxidhalten.

  Om koldioxidhalten fortsätter att öka i oförminskad takt, visar det att människans påverkan är ringa och att förändringen i halten har andra naturliga orsaker. Det kommer i så fall innebära att man kan lugna ner pengarullningen till klimatpolitiken i avvaktan på att forskarna kan hitta en bättre förklaringsmodell bakom den stigande halten.

  För oss som följt klimatdebatten genom åren skall det onekligen bli mycket spännande att se vad som händer med den rubricerade Mauna Loa kurvan det närmaste året. Därmed har vi trots allt elände något att se fram mot.”
  Lars Bern

 21. Lars Lundqvist

  162.000 online febertermometrar i USA visar på omedelbar effekt från utegångsförbuden. Fick Trump att ändra inställning och fortsätta utegångsförbuden.
  https://www.nytimes.com/2020/03/30/health/coronavirus-restrictions-fevers.html

  USA testar också Trumps malariaprofylax på 1000 sjuka i NY

  Kanske ljuset i tunneln, NY börsen försiktig uppgång.

 22. Peter F

  Konspirationsteorier eller inte, men frågeställningarna tål att begrunda. Lennart Matikainen är oftast värd att lyssna på.

  https://www.youtube.com/watch?v=LsG18Wn3tY4&t=637s

 23. HenrikM

  Antal döda. Det oroväckande är att igår var ökning 1,32. Källa worldometer
  Datum Antal Ökning
  2020-03-25 42
  2020-03-26 71 1,69047619
  2020-03-27 92 1,295774648
  2020-03-28 102 1,108695652
  2020-03-29 110 1,078431373
  2020-03-30 146 1,327272727

 24. HenrikM

  Sverige borde rimligen få ett väldigt snabb smittspridning och dödstalsökning då vi behåller ”hotspots” i samhället såsom skolor. Sverige bör ligga i topp 5 i Europa av värst drabbade länder, vilket även kan ses bland de som försöker modellera fram smittspridningen: http://epidemicforecasting.org/?fbclid=IwAR0N0DN9RzvjuXWUUL8Yfqg5osXUtFddTgG8oPuqfPa9jr3CQ1I02ztyUyw&selection=sweden

  Bättre än Italien och Spanien… men…

 25. HenrikM

  Bara som en kommentar, jag är inte säker på om Sveriges strategi att få en snabb smittspridning är bra eller dålig.

 26. Ulf

  En artikel att stoppa i halsen på alla klimatfanatiker som jublar över covid19.

  https://www.di.se/nyheter/varldsbanken-varnar-for-ekonomisk-chock-och-utbredd-fattigdom/

  Snacka om flyktingströmmar, massdöd och svält.

 27. Ulf

  Svar 25

  Med risk för att bli hatad som självutnämnd expert menar jag fortfarande att isolera riskgruppen är den mest verkningsfulla åtgärden. Sverige har här en unik möjlighet. Det vore en skandal om vi inte klarar oss mycket bättre än sydeuropa som inte har de möjligheterna. Ifall vi sedan lyckas mycket sämre än övriga Norden så var taktiken fel. Jag tror dock att isolera riskgruppen kommer att visa sig helt avgörande. Ren logik säger det.

 28. Ulf

  Svar 24

  Skulle förvåna mig enormt om bara 46.000 är smittade. Bara i Stockholm rör det sig garanterat om fler 100.000.

 29. Johan Montelius

  #27 Ulf

  Jag håller med, det måste vara betydligt mer effektivt att skydda riskgrupperna. Ålderdomshem mm skulle kontrolleras minutiöst och inte låta någon komma in som inte blivit testa. Man skulle säkert kunna boka upp hur många hotellplatser som helst och göra om dessa till isolerade boende. Ta en kursgård och erbjud alla pensionärer en två veckors gratis vistelse i en garanterat smittfri miljö med fri rörlighet i naturområdena runt omkring (i Stockholm skulle vi kunna ta Grand Hotel + Skeppsholmen 🙂 Det skulle betyda mångdubbelt mer än att stänga ner skolor mm.

 30. Lasse

  Intressant med siffror, men vad säger de?
  På klimatsidor redovisas många olika bedömningar för att få fram tunnelns ljus.

  Håller med om (och infört strikt) att det är isolering av riskgrupper som bör ske.
  Ett uttryck som en ekonom kom fram med i dagens tidning: ”Välja mellan pest och kolera”

 31. S. Andersson

  #20 Robert N. Jag har tänkt i exakt samma banor. Men det man inte får glömma är att även om det skulle bevisas att mänskligheten ligger bakom ökningen av CO2-halten i atmosfären, så betyder det inte att det är bevisat att CO2 styr temperaturen. Jag misstänker att politiker, media och Greta-gänget kommer att ha svårt att hålla isär de där begreppen.

  Om en minskning av CO2 i atmosfären skulle åtföljas av en nedgång i temperatur blir det besvärligt eftersom klimatalarmisterna omedelbart kommer att hävda ett orsakssammanhang.

 32. Håkan Bergman

  Johan M. #29
  Dom riktigt svåra fallen kan vi bunta ihop på Helgeandsholmen, den hade ju den funktionen under medeltiden.

 33. Johan Montelius

  #32 Håkan Bergman

  Är inte hela holmen redan fylld med ”svåra fall” 🙂

 34. Johan Montelius

  #31 S. Andersson

  Det kan också visa sig att koncentrationsökningen i atmosfären väljer att följa temperaturen, som det alltid gjort, i stället för de mänskliga bidraget.

 35. Håkan Bergman

  Jag tror inte att vi behöver så lång isolering som antyds av dom kurvor som visas över utvecklingen utan resp med isolering av riskgrupper.
  https://static.fox2detroit.com/www.fox2detroit.com/content/uploads/2020/03/wjbk_coronavirus-curve_31220.jpg
  Ytan under den blå kurvan kan väl se ut i stort sett sådär, även om jag tror att den i verkligheten är smalare , i synnerhet om man räknar bort dom döda. Men varför skulle den gula kurvan vara lika symetrisk? När båda ytorna för samma antal fall är lika stora borde den gula kurvan falla lika brant, eller brantare än den blå kurvan gjorde vid samma antal fall. Eller? Ja tids nog får vi se, mera väntan.

 36. HenrikM

  Svar 29

  Jag håller helt och hållet med, det borde vara det rimliga att hålla riskgrupper skyddade.

  MEN det är väl det vi inte gör i Sverige. De som jobbar inom åldringsvården gör inte ens en feberkontroll innan de går och jobbar. De verkar inte ens ha platshandskar eller ha med sig portabel handsprit.

  Om viruset våldsamt smittar i det vanliga samhället så kommer det förr eller senare leta sig in i åldringsvården, då lär många åldring tillsammans ge höga dödstal. Som tur är väl att vi har hög andel åldringar som lever ensamma, de borde ju kunna klara sig… kanske…

 37. Ulf

  Så har vi då ett tidigt kvitto på skillnaden mellan en riktigt dålig finanspolitik och en riktigt bra. I Tyskland ökade arbetslösheten med 1000 personer i Mars. I ett nedstängt land.

 38. Ulf

  Svar 36

  Det kan nog variera. En indikation på att det fungerar är att relativt få äldre finns på intensiven. Jag tror det är görligt snart är det sommar då går spridningen ner. Sedan en vända till på hösten kanske om vi inte kan smittspåra bättre denna gång för då kanske vi kan kväsa det. Sedan tror smittchefen i USA att vi har ett vaccin till nästa influensaperiod och han är en av de mest kompetenta inom området så honom litar jag på.

 39. Thorleif

  Tack Johan M för dina tankar

  Håller helt med dig om att detta är väl uppblåst pga media. Allvar JA men främst tycker jag transparensen från myndigheterna när det gäller själva sjukdomen, viruset och behandlingen av patienterna är svag. Lägg därtill svag statistisk analys under t.ex pressmötena vilket inkl media (MSM). Inte minst är just jämförelserna med säsongsinfluensorna helt avsaknade! Kan iof sig handla om att man inte vill minska hörsamheten hos invånarna när det gäller ”direktiv och åtgärder”.

  Tittar man på kvoten nyinlagda och totalt inlagda i ditt mtrl sker en dubblering var 3e, eller 4e dag vilket stämmer ganska bra mot de siffror om insjuknande-takten som de rapporterades om tidigt (ej specifikt Sverige). En viss ökning här på slutet som kan antyda att vi är mitt i den exponentiella rörelsen.

  Vi ligger efter Italien som nu tycks närma sig kulmen. Jag tror vi når kulmen före den prognos FHM anger (maj)! Eller beror deras prognos på att de medvetet valt större frihet under personligt ansvar när det gäller ”lockdown”? Jag kan inte komma ifrån funderingar på varför Sverige trots välkänd stor underkapacitet inom sjukvården valde att följa UK’s linje med flockimmunitet? Mycket märkligt när vi då visste hur smittsamt viruset är (jmf med typ A-virus!?)? Riskerar man medvetet folks liv och hälsa inkl sjukvårdspersonal? Det går inte riktigt ihop? Som vi vet tvärvände vi betr flockimmunitet när UK plötsligt tvärvände? Att UK tvärvände kan ha sina naturliga förklaringar givetvis.

  Här några tankar kring presentation av sifftor och statistik. Något för tråkiga DN att fundera kring i deras rapportering. https://youtu.be/54XLXg4fYsc

 40. Thorleif

  Apropå mina funderingar tidigare varför Japan klarat sig så bra (tidigare inläggstråd).

  Nu har Japan plötsligt fått en spike i antalet positivt testade för viruset. Efter det att man beslutat flytta fram OS till 2021. Nu spekuleras det om det handlar om annat än slumpen. Vi vet ju att det japanska korporativa systemet (zaibatsus, keiretsus) är oerhört sammanväxt med det politiska etablissemanget. Inte minst under deras stora depression från kraschen 1989- hur man tillät japanska företag slippa skriva ner sina tillgångsvärden för att slippa konkurs och/eller nyemissioner (oerhörda belopp).

  Politikerna förnekar helt mörkläggning och menar att isf kommer det att märkas i antalet döda. Andra menar att tester begränsats och att man diagnosticerat covid-19 avlidna i andra sjukdomar som lunginflammation. Ligger det något i det lär väl visselblåsare framträda….eller? japaner är oerhört känsliga för tabun kring skam. Mörkläggning har alltid varit ett regerings- och big corp-ämne när det handlar om makt och pengar. Frågan är var gränsen går om vad som annars brukar karaktäriseras som misstag ……öhhh eller ren girighet!

  https://apnews.com/c346402f4a0ef8796c6eb0afebe342f4

  https://zh-prod-1cc738ca-7d3b-4a72-b792-20bd8d8fa069.storage.googleapis.com/s3fs-public/inline-images/JPN%20COVID-19%20cases.png?itok=LsYE0tfA

 41. Ulf

  Ska korrigera mig något när jag sagt att de nordiska länderna har stor möjlighet att isolera riskgrupperna. Där ligger tyvärr Sverige sämre till med en mycket hög andel invandrare. Många lever trångbott i generationer och umgås mer över generationer. Precis det som alstrat de enorma dödstalen i Italien och Spanien.

 42. Lars Cornell

  #36 Henrik M. Det är något jag inte riktigt förstått där.
  ”De verkar inte ens ha platshandskar eller ha med sig portabel handsprit.”
  Skall man använda plasthandskar för att skydda sig själv eller att skydda andra?
  Jag tror att plasthandskar kan ha omvänt resultat. De fångar upp virus och flyttar dem till utsatta ställen mer effektivt än vad hud gör eftersom man tvättar händer men troligen inte plasthandskar.

  Slutsatsen blir, att plasthandskar kan vara ett ”skydd” med motsatt praktisk verkan.
  ”Torka inte tårar utan handskar.”

  Tvål eller diskmedel som löser upp virusets fetthölje tror jag fungerar mångfalt bättre än handskar.

  Handsprit kan man lätt göra själv. Tag rödsprit, tillsätt 30% vatten och några droppar diskmedel (*) för att minska ytspänningen samt 5% glycerin (varför vet jag inte). Vips har du utmärkt handsprit till låg kostnad.

  (*) Det kan vara litet skillnad på diskmedel. Yes fungerar bra men andra fabrikat kan förorsaka en emulsion, varför vet jag inte.

 43. HenrikM

  Nu även med dagens siffror (antal döda)
  Idag gick ökningstakten ner från 1,33 till 1,23…

  2020-03-25 42
  2020-03-26 71 1,69
  2020-03-27 92 1,30
  2020-03-28 102 1,11
  2020-03-29 110 1,08
  2020-03-30 146 1,33
  2020-03-31 180 1,23

 44. Johan Montelius

  Tisdagens siffror har kommit för Region Stockholm och det pekar åt rätt håll:

  tisdag 625/124 1.05 (20%)
  måndag 595/108 1.11 (18%)
  söndag 535/92 1.08 (17%)

  Att det är högre andel IVA kan bero på att det nu är i högre grad äldre och riskgrupper som kommer in. Inte de 50+ som kom hem från skidresan i Italien för tre veckor sedan. Vi håller tummarna på att de håller sig vid 1.05 resten av veckan och helst har blivit lägre mot slutet.

 45. Johan Montelius

  #42 Lars Cornell
  #36 Henrik M.

  Man kunde kanske låta personalen på ett ålderdomshem bo på hemmet under några veckor. Alla som behövs under ett o samma tak utan fysisk kontakt med någon utanför. Man kan sen slussa in ny personal som suttit i karantän en vecka innan de ges tillträde.

 46. Fredrik S

  Ulf #37

  Kurzarbeit. Schweiz också.

  https://www.google.se/amp/s/amp.dw.com/en/short-time-work-a-vital-tool-in-germanys-economic-armory-against-coronavirus/a-52952657

  Här hemma pratar de om det.

  Till nästa kris kanske?

 47. Håkan Bergman

  Nu blev Löfven så nödig att han var tvungen att låta Lövin få göra några uttalanden.

  https://www.svd.se/stefan-lofven-haller-presstraff-om-coronaviruset

  Vet inte hur Löfven resonerar, kanske vill han vara mysfarbrorn som står för frivillighet och låter Lövin annonsera förbuden. Vi som inte älskar MP tackar och tar emot, men besöksförbud på äldreboenden har väl funnits sen Robert Linds dagar, eller ljög min mamma för mig?

  https://www.youtube.com/watch?v=yGW1lHrCeGI&feature=youtu.be&t=108

 48. Fredrik S

  Håkan Bergman #47

  Ja, den är bra.

  Det mesta är nog som förr, förutom att idag måste de nog vara klimatreligiösa på äldreboendena för att få tårtbit till kaffet.

 49. S. Andersson

  #34 Johan Montelius. Helt med dig på den. Men hur ska vi förklara det för alla tyckmyckare när koldioxiden och temperaturen sjunker samtidigt…?

 50. Ulf

  Svar 46 Fredrik

  Till nästa kris har vi förhoppningsvis inte en företagshatande finansminister som inget förstår alls om företagande.
  Hade vi haft Anders Borg nu så hade vi sparat en 300 mdr SEK. Han hade inte varit rädd för att något företag fått 10 spänn för mycket ifall han sparat 300 Mdr SEK. Men där klämmer skon för Sveriges socialistiska kamrer. Hon är väl jätteförbannad nu för att företagen inte vill ta hennes ockerlån och skuldsätta sig upp över öronen. Inkompetens när den är som värst.

 51. HenrikM

  #45 En mycket god idé.

  Problemet är att Sverige inte gör detta. Sverige har strategin att fortast möjliga smitta ner barnfamiljer. Man kan anta att många av barnfamiljernas föräldrar jobbar på äldreboende. Det blir troligen inte trevligt. Man verkar vara smittsam utan särdeles allvarliga symptom.

  Jag svårt att se att Sverige inte kommer följa Italien ganska väl (dubblering omkring var tredje dag). Jag upplever dessa tider som otroligt intressanta. De förutsägelser man gör kommer inom dagar/vecka kunna verifieras eller falsifieras. Om en vecka så har vi facit!

 52. Fred

  Hört i aktuellt idag, Erika Bjerström – Klimatkorresondent SVT (what??!)
  ”Coronakrisen är nästan som ett genrep för klimatkrisen, för att i en blötare och varmare värld kommer vi att få mer pandemier så det här är bara början…(blabla), liemannen (blabla)”

  Inga kritiska frågor…

  Men, Erika, enligt folkhälsomyndigheten är det ju just kall och torr luft som ger stor spridning?? Så vad baserat du din slutsats på??

 53. Fredrik S

  Fred #52

  Hon påminner starkt om fluortanten i lågstadiet.

 54. Ulf

  Svar 53

  Elakt mot fluortanter. Hon påminner mer om tandläkarna som till varje pris skulle klämma ner amalgam i fullt friska tänder. Har väl en 15 sådana varav fem spruckit pga dessa onödiga lagningar. ”Lika bra att laga det kan gå hål”. Hålet var nog i huvudet på den med borren.

 55. Ann lh

  # 52, 53
  Psykologen Janis, som ursprungligen analyserade Groupthink, beskrev symptomen för denna allvarliga farsot:
  ”a deterioration of mental efficiency, reality testning and moral judgement.

 56. Per I

  Fred #52

  Jisses! Noll kunskaper. Hon tar varje tillfälle att vinkla allt till klimatet.

 57. Per I

  På den här sidan finns grafer för ökningstakt i döda för länder versus Sverige. ”Dödsfallen över tid – länders utveckling jämfört med Sverige”
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3rdeA/coronaviruset-har-ar-de-senaste-siffrorna
  Jag har en fundering som nån kanske kan svara på. Det är allstså döda i absoluta tal. Om varje smittad smittar två under samma tid så kommer lutningen bli densamma med jämförande land. Men det betyder väl också att det tar längre tid för ett land som Tyskland med stor folkmängd att uppnå flockimmunitet? De måste ha restriktioner längre. Om Tyskland har samma lutning som Sverige på kurvan.

 58. Håkan Bergman

  Per I #56
  Det här hade varit mera hanterbart om inte politiker och media ägnat sig åt en så monumental verklighetsflykt i ett par decennier nu. Välkomna till den f*rbannade verkligheten, men vi klarar det här och går som vanligt starkare ur det, tror det kallas evolution.

 59. HenrikM

  Dagens dödssiffror för Sverige

  Ökning 1,33 från dagen innan. Vi ligger nu över dubblering var tredje dag.

  2020-03-25 42
  2020-03-26 71 1,69
  2020-03-27 92 1,30
  2020-03-28 102 1,11
  2020-03-29 110 1,08
  2020-03-30 146 1,33
  2020-03-31 180 1,23
  2020-04-01 239 1,33

 60. Håkan Bergman

  Henrik M #59
  Siffrorna redovisas för ryckigt, myndigheterna själva medger det, för att det ska gå att dra några slutsatser om eventuella trender.

 61. Karl-Erik Tallmo

  Fred #52
  Mike Hulme varnade just för att se coronapandemin som genrep för klimatkrisen.
  https://mikehulme.org/mobilising-for-war-why-covid-19-is-not-a-dress-rehearsal-for-dealing-with-climate-change/

 62. Karl-Erik Tallmo

  PÅ denna sida
  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/aktuellt-epidemiologiskt-lage/
  fanns tidigare en graf som visade nya fall dag för dag. Nu ska man gå till två länkar som anges på sidan. Jag lyckas dock inte komma in där. Min browser bombar på båda länkarna. Och även frun, som har Internet explorer, får inte upp något.

  Kanske har jag för gamla versioner av t.ex. Firefox. Lyckas ni läsa denna statistik:
  https://experience.arcgis.com/experience/09f821667ce64bf7be6f9f87457ed9aa
  eller
  https://fohm.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/68d4537bf2714e63b646c37f152f1392

 63. Per I

  Karl-Erik Tallmo #62
  Fungerar alla länkar i Firefox. I stort sett samma som på denna.
  https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y3rdeA/coronaviruset-har-ar-de-senaste-siffrorna

 64. Håkan Bergman

  Från the usual suspects.
  https://www.dn.se/debatt/varfor-inte-satsa-pa-krispaket-med-klimatprofil-ocksa-i-sverige/

  ”Prioritera kostnadseffektivitet. Med stora utgifter för sjukvården och en ökande arbetslöshet, måste en grönt inriktad stimulans ge stora utsläppsminskningar per krona. I linje med hur både Riksrevisionen och Konjunkturinstitutet bedömt svensk klimatpolitik, betyder det att mer av stödet bör gå till industrin och mindre till åtgärder för att man ska köpa en viss produkt, till exempel elcyklar. På köpet får vi då också mer pengar som stannar i landet.”

  Bättre sent än aldrig.

 65. Karl-Erik Tallmo

  Per I #63
  OK, tack. Då måste det väl vara något fel med min konfiguration …