Ja, vad säga om Summary for Policymakers?

screenhunter_1013-sep-28-00-13

Bloggvärlden (se våra länkar i högerspalten) och många utländska media (de svenska mal på, som om de inget förstått) redovisar i stort en ganska negativ och uppgiven bild av det spektakel vi fick uppleva förra veckan.

Visst har de medverkande lagt ner ett stort arbete på formuleringarna i Summary for Policymakers (SPM, några lär ha jobbat till 05 på fredagsmorgonen), men enbart det faktum att slutdokumentet nu helt saknar de tidigare kommentarutkasten om de senaste 17 årens ”uteblivna uppvärmning” får en att sucka.

Liksom den sammanfattande vinjettbilden ovan…

Ja, ja – inte oväntat alls. Nu heter det istället ”värmen gömmer sig i haven” – även våra vanliga journalister, nyhetsuppläsare och blogghäcklare papegojar nu havsuppvärmning om saken kommer upp.

Jag rekommenderar annars bloggens läsare att speciellt studera Judith Curry’s bloggkommentar ”IPCC Diagnosis – Permanent Paradigm Paralysis”.

En sammanställning av andra inlägg på Climate Depot är också mycket värdefull som överblick.

Richard Lindzen skriver där bl.a.:

 • I think that the latest IPCC report has truly sunk to level of hilarious incoherence.  They are proclaiming increased confidence in their models as the discrepancies between their models and observations increase.
 • Their excuse for the absence of warming over the past 17 years is that the heat is hiding in the deep ocean.  However, this is simply an admission that the models fail to simulate the exchanges of heat between the surface layers and the deeper oceans.  However, it is this heat transport that plays a major role in natural internal variability of climate, and the IPCC assertions that observed warming can be attributed to man depend crucially on their assertion that these models accurately simulate natural internal variability.  Thus, they now, somewhat obscurely, admit that their crucial assumption was totally unjustified.
 • Finally, in attributing warming to man, they fail to point out that the warming has been small, and totally consistent with there being nothing to be alarmed about.  It is quite amazing to see the contortions the IPCC has to go through in order to keep the international climate agenda going.

Vad tycks annars om detta utdrag ur SPM, som vår Slabadang hittade häromdagen?

 • The global mean surface temperature change for the period 2016–2035 will likely be in the range of 0.4°C to 1.0°C for the set of RCPs. This is based on an assessment of observationally-constrained projections and predictions initialized with observations (medium confidence).

(I klartext – ”vi tycker från våra projektioner, korrigerat för alltför grov konflikt med verkliga observationer, att…”)

I fredags eftermiddag blev jag ombedd att skriva ihop material till en snabb kommentar från oss på SI. Just åter från en resa skrev jag i stor hast nedanstående – kanske det kommer att editeras in i något som kommer i tryck i dagspressen i dagarna.  Vad jag förstod gick det inte iväg i fredags, och jag undrar om svensk dagspress egentligen är så intresserad av detta längre.

En snabbläsning av innehållet i Summary for Policymakers, som den ligger ute på ipcc.ch ger intryck av en upprepning av 2007 års variant.  Man mal på i samma spår, med i stort sett samma figurer och presentationssätt.  Delar av resonemangen synes motsägelsefulla, och bl.a. felgränser i diagram stämmer inte med vad som står i texten.

Liksom tidigare leds läsaren att tro att kunskapen om de faktorer som kan vara styrande för klimatet är mycket god, och att datamodellering  av klimatet är så framgångsrik att  man kan göra utsagor 100 år framåt.  Man leder också läsaren att tro att modellsimuleringarna är någon slags verklighet.  

I själva verket har det senaste åren stått klart att modellerna – ja, det är kanske ett 30-tal konkurrerande sådana – pekar snett, så snett att man knappast kan ta dem på allvar.  En nylig sammanställning fanns i Nature Climate Change för en månad sedan. Utfallet är speciellt uppenbart i den uteblivna uppvärmningen av atmosfären de senaste 17 åren. Istället söker man nu desperat finna andra ”förklaringar” – den vanligaste är att ”värmen gömmer sig i haven” – och den näst vanligaste att ”klimatsystemet är kaotiskt”. Räcker inte det så påpekar man att ”klimat” definieras som genomsnittligt väder under 30 år, och att korttidsvariationer inte betyder något.

Våra media, och även IPCC drar sig dock inte för att  låta korttidsvariationer utgöra någon form av bevis för huvudtesen om ”mänsklig påverkan”.  Tyvärr har från begynnelsen det hela gått snett, då man inte ens känner klimatsystemet så väl att man kan fastslå gränserna för ”normal variabilitet” av det.

Rapporten tar upp havsuppvärmning – men undviker givetvis att nämna att man i så fall måste arbeta med en mätnoggrannhet över världshaven på bättre än en tiotusendels grad(!). Haven har ju ca 1000 ggr större värmekapacitet än hela atmosfären.

Rapporten tar inte heller upp de intressanta teorier som framförts av bl.a. Henrik Svensmark, och som sedan några år testas vid CERN – att kosmisk strålning påverkar molnigheten på Jorden.  Man bör notera att en så liten variation i denna som 1% väl motsvarar den uppvärmningseffekt man tror sig tillskriva de ökande koldioxidhalterna i atmosfären.  CERN-mätningarnas lägesrapporter har visat på en mycket hög trovärdighet för Svensmarks hypotes.  Givetvis finns inte någon hänsyn till sådana effekter i de klimatmodeller som används, och den framtida påverkan kan inte heller förutsägas i dagsläget.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Petet

  IPCC ”fakta” exponeras närmare:
  http://www.activistpost.com/2013/09/the-ipcc-climate-science-exposed.html

 2. Sören G

  I diskussionen om varmare klimat medför värre oväder, så läste jag följande i en lärobok i arkeologi: ”Polynesian sea-faring migrations were brought to an end by the Little Ice Age which may have caused a sharp increase in storms.”

 3. Sören G

  IPCC har satt en hämsko på relevant klimatforskning.

 4. Björn

  Saxat från SPM:
  Human influence on the climate system is clear.
  Detta är ju bara ett antagande därför att man inte kan hitta någon annan rimlig orsak. Självständigt tänkande klimatforskare skulle inte uttala sig på detta sättet, eftersom man inte har klart för sig vad variationen i solens energi och molnens variation på grund av modulerad kosmisk strålning orsakad av solvinden, betyder för klimatet.

  It is very likely that anthropogenic forcings have made a substantial contribution to increases in global upper ocean heat contenmedföt (0–700 m) observed since the 1970s.
  Här får man för sig att det är antropogen CO2 som värmer haven, men faktum är att haven skulle inte värmas alls om inte elektromagnetisk strålning från solen trängde ner. Växthusgaserna medför bara att avsvalningen av haven går långsammare, men minskar solens intensitet över längre perioder, ökar självfallet avsvalingen av haven. Detta är nu fallet eftersom sambandet sol- kosmisk strålning och molnbildning nu är sådan att den globala temperaturen är fallande. Detta förhållande är orsaken till IPCC:s vånda med att förklara 17 år av stagnerad global temperatur.

 5. bom

  Såhär dräpande skriver chefredaktören för Baseler Zeitung:

  It appears defensive. It is a masterpiece of dosed prophecy. Had Moses taken the same approach, he would not have convinced a single Jew to leave Egypt … In no paper from science or politics have I read the word ‘probable’ or ‘improbable’ so often.”

  (knyckt från No Tricks..)

  Vetenskapsbloggen sågar Karin Bojs (som fått hedersuppdraget att analysera IPCCkalkonen i DN). Fredman har läst Lars Kamel och försöker (och lyckas!) med logik. Jag tror Lindzens röda kurva är 1950 till 2012!

 6. Adolf Goreing

  Skulle också vilja påpeka att sådana fundamentala termer som ”global” (som i ”global uppvärmning”) inte ens är definierat i någon av IPCCs alla rapporter. Vad är ”globalt” >50%, >66,6%, >75%, >95% av jordens yta ska uppvisa en temptrend som är genomsnittligt positiv och statistiskt signifikant under 30 år? Krävs 100% så har vi INTE global uppvärmning. (Skulle gissa på 60-70 % för moderna uppvärmningen). Duger >75% så var ju MWP (medeltida värmeperioden) minst lika global (tvärtemot vad IPCC antyder). En fundamental miss (?) som genomsyrar IPCCs arbete där man överarbetar material som har så stora osäkerheter att det egentligen är meningslöst att spekulera. Man hänvisar till ”lines of evidence”, dvs andra ”bevis” eller snarare indicier som stödjer uppfattningen. Samtidigt blundar man hårt för andra som slår undan benen. T.ex ”den måttliga ökningen” av isutbredning i Antarktis (som svenska media skriver). I själva verket är det ”all time high!”. Ett exempel på obalanserad, biased rapportering av alla ”nyttiga idioter” med F i NO.

 7. Lasse

  #6 Frågan är om de nyttiga tar ansvar för dem som verkligen drabbas.
  Tendens i SR tar upp detta i veckan:
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/256268?programid=3381
  Ångest är inget att leka med!
  Kunskap kanske hjälper?

 8. ThomasJ

  Dr. Judith Curry har en belysande tråd om hur IPCC ’glömde’ att nämna nåt om ’uppvärmningspausen’, länk:

  http://judithcurry.com/2013/09/29/how-the-ipcc-forgot-to-mention-the-pause/

  Enda rätta att göra – snarast möjligt! – är att till fullo avskaffa allt vad IPCC heter, innehåller & står för, inkl. alla dess ’svansar’! Just do it!

  Bra tråd Peter! Big txs! 😀

  Mvh/TJ

 9. Peter Stilbs

  Lasse #7 – här är en annan som drabbats av klimatångest – en TV-vädergubbe i USA som vill kastrera sig, och aldrig mer flyga … http://www.climatedepot.com/2013/09/28/a-weatherman-breaks-down-in-tears-and-considers-having-a-vasectomy-vows-never-to-fly-again-due-to-grim-un-climate-report-eric-holthaus-tweeted-no-children-happy-to-go-extinct/

 10. Slabadang

  ”Mediaträningen”

  Vid tre olika tillfällen och av tre olika professionella klimathotare så framgår att de tränat in vad de skall svara och vad som skall yppas vid varje tillfälle, dessutom är de överens om var i svaret de skall lägga in det ”meddelande” lyssnare/journlaister ska ”ta med sig hem”.

  Modells…. bla bla, predictions …. bla bla bla, evidence … bla bla bla… Å så när det känns som sista kommentaren i intervjun så kommer sista tillägget …..”And sea levels are still raising” 🙂 🙂 🙂

  Att havsnivåerna stigit sedan sista istiden och att ingen acceleration finns att hitta bland observationerna sedan 1850 eller att man blandar havsnivåmätningarnas äpplen och päron så friskt det går genom att blanda ihop havsytans stigning med havsvolymen, är liksom inget någon ”ska ta med sig hem”.

 11. Bubo bubo

  Om du hittat fel i diagram och att det inte stämmer med texten så bidra till att det blir korrekt i rapporten istället för att enbart påtala det på detta forum:

  In case of a suspected error in an IPCC report, please send a mail to ipccerrorprotocol@wmo.int containing the following information:
  Complete name,
  Telephone,
  Organization,
  Contry,
  Publication,
  Chapter,
  Page,
  Line,
  Comments

 12. Guy

  Underbar länk ThomasJ #8!
  Det verkar som pausen är en så het potatis att ingen vill ta i den :). Dessutom ser det ut som om Gud skulle ha börjat spela tärning trots Einsteins påstående om motsatsen.

  Judith Curry är knivskarp.

 13. Gunnar Strandell

  Adolf Goering #6

  Din gissning är träffsäker.

  Best-projektet anger:

  ”A histogram of the station trends is shown in Figure 3A, categorized by station record length. The distribution is broad with a width substantially larger than the mean; 65% of the slopes are positive, i.e. there are about twice as many stations that appear to warm as stations that appear to cool. The dispersion is larger in the records of short duration, but even in the stations with records longer than 30 years 24% have negative trends.”

  Länk:
  http://www.scitechnol.com/2327-4581/2327-4581-1-104.pdf

  Tack till Gunbo!
  Som peresenteratt länkeni en annan tråd

 14. Sören F

  Också forskarsamhället får ta till sig, vara mindre godtrogen, lära sig, och gör det rimligen alltmer, av hur relationen politik-forskning – anar en tydligare klyfta där nu – har fungerat i det här fallet med IPCC.

 15. Sr

  OT. Lyssnar just nu på Tendens i P1. Stackars lurade människor!

 16. Christopher E

  I en ledare i min lokaltidning (centerägd) i lördags staplas stolligheterna på varandra.

  ”För de senaste decennierna har varit varmare än något annat decennium sedan 1850. Sådant går inte att förklara bort med klimatets naturliga förändringar.”

  Jaha… och om klimatet blivit naturligt varmare under 150 år (vardagsmat i klimathistorien) är inte alltid de senaste decennierna varmast då?

  ”För nedsmältningen av havsisar vid t ex Arktis pågår och kan leda till nivåhöjningar på uppemot en meter!”

  En klassiker! Ledarskribenten borde kanske läsa på sin Arkimedes. 😀

  Sedan tas de 95% säkerhet som om det vore en vetenskaplig utsaga och inte bara retorik som det är. Och ”värmen i haven”-taktiken från panelen har gått verkligen gått hem hos de mindre kunniga som flera konstaterat. Dubbelsuck!

  http://hn.se/asikter/ledare/1.2370691-for-mycket-varme-pa-i-varlden

 17. Peter F

  Sr #14
  Små barn intervjuas under rubriken klimatångest. En av dem säger att ”växterna kommer att dö och då dör vi”. ”Och det är ju tråkigt”. ”Alla dör om vi inte samarbetar”. Osv. -Jag undrar om det är vad de 18 000 ungarna fått sig itutat inför den ”vetenskapliga” insats de ska göra genom att kolla när löven faller. Det här programmet är bland det värsta jag lyssnat på.

 18. QSL

  Richard Lindzen: ”I think that the latest IPCC report has truly sunk to level of hilarious incoherence. They are proclaiming increased confidence in their models as the discrepancies between their models and observations increase.”
  http://blazingcatfur.blogspot.se/2013/09/the-latest-ipcc-report-has-truly-sunk.html?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed:+blogspot/NWSav+%28Blazing+Cat+Fur%29

 19. István

  Ett dilemma för IPCC måste vara att confidence taket ligger på 100%.
  Det blir allt svårare att eskalera skrämseln.
  Samma dilemma drabbade tidigare östblock-stater vid publicering av valresultat.
  Kanske har vi ett postmodernt genombrott att vänta snart. Skall vi bry oss om mossig matematik?
  Vi måste anlägga ett Holistiskt syn på problemen!

 20. Lasse

  #8 ThomasJ
  Ang den dolda pausen:
  ”There’s an extensive discussion of it in the detailed background documents will be made public on Monday.”
  Vi väntar!

 21. Janne

  Efter att lyssnat på Tendens i P1, det fortsätter i morgon igen, så har jag fått en annan ångest. Idiot-ångest kan man nog kalla det.

  När man hör dessa stackars människor beskriva sin reella ångest så inser man att det här är inget som man ändrar hur lätt som helst. Dessa människor har en övertygelse som en väckelsepräst skulle avunda, de är så indoktrinerade med falsk propaganda att de knappast kan övertygas om sanningen.

  Om tillräckligt många människor har en syn på saker så kan de tillsammans övertyga sig själva om att de har rätt. Oavsett vad vetenskap eller andra säger. I programmet talar de om att världsbilden förändrades när de insåg hur hemskt det var. De kan inte flyga, en säger att en resa till Los Angeles tog hela hennes livskvot av CO2-utsläpp. Flög hon ensam i planet undrar man?

  Jag får idiot-ångest….

 22. Sören F

  Men, jag finner mig kunna köpa idén om en oceansänka samtidig med den nuvarande platån, särskilt när jag tittar på den där Fig. 6 i Ingleton & Huddleston, och därmed också idén om en nuvarande positivt energi-netto-obalans, eftersom havsförändringar är vår enda egentliga mätning av en sådan (och annorlunda framtagen jmf med när den anses följa av enbart växthuseffekt-modelleringen). De visade alltså på negativ balans i samband med 80-90-talets uppvärmning, och man får tänka sig den positiv under förra platån 50-60-talet. Det är multi-decennievariabiliteten, som bara på sistone börjat hanteras inom AOGCM-modellering då och alltså alls inte är med i någon gängse ensemble, för att inte tala om multisekel-millennievariabilitet som modellerarna gärna fick experimentera mer med.

 23. Slabadang

  Hela havet stormar!

  Det har tagits upp tidigare men tål att upprepas… den ”ensamble” av olika klimatmodeller som låg som underlag för IPCCs ”best estimate” är numer utan förklaring borttagen som begrepp. Den metod de använde för att ta fram detta medelvärde av modellerna vantolkades sedan till att bli tillika en sannolikhetstolkning, detta totalt utan något som helst vetenskapligt/matematiskt/statistiskt stöd för att kunna vara underlag för någon som helst sannolikhetsberäkning. Ett uppenbart generalfelet Orvar har fått styra som stöd för så många auktoritativa argument och påståenden. Klimathotandet är inte ens ett korthus det är en boll av allt för blött dasspapper och vetenskapens alla grenar borde av ren överlevnadsinstinkt distansera sig ifrån kopplingar till klimattjohejset!

 24. Slabadang

  Sören F!

  Din iakttagelse är korrekt som en alternativ förklaring. När vi konfronterar klimathotarna med deras nypåhittade argument så har de samtidigt satt sig i situationen där klave så vinner vi och krona så förlorar ni har uppkommit. Att hävda att uppvärmningen gått ner i djuphavet kräver liksom sitt längre sammanhang och logik. De uppenbara motsägelserna har blivit till ren komik.

 25. Du glömde länka till min blogg Peter! 😉

  http://www.frihetsportalen.se/2013/09/klimatdebaklet/

 26. Du glömde att länka till min blogg Peter! 😉
  http://www.frihetsportalen.se/2013/09/klimatdebaklet/

 27. Min kommentar försvann i internetrymden, så ja skrev den en gång till. Då blev det dubbelt, beklagar!

 28. Jag tycker detta senaste alster från IPCC följer samma linje som tidigare, det påminner mer om astrologi än vetenskap.

  Om man har en modell för klimatets utveckling så bör man redovisa den exakt och även säga när den kan anses vara falsifierad. När mätvärdena faller utanför förväntningarna så måste man kunna ta sitt ansvar och säga att modellen är fel. Just nu känns det som vad som än händer så kommer man med än den ena och än den andra ursäkten för att det är lite fel…men i princip är modellen ändå korrekt.

  Har någon sett om man i denna upplagan tar hänsyn till andra saker som människan gör som ev kan påverka klimatet (lokalt)? Hur påverkar vindkraftverk? Hur påverkar olika typer av växtlighet? Hur påverkar konstbevattning? Osv.

 29. Är det någon som räknat på hur mycket extra havsytehöjning borde tillkommit (pga termisk utvidgning pga av den saknade extra energin som man påstår/hoppas har försvunnit omärkligt ned i djuphaven?

 30. Håkan Bergman

  En utmärkt artikel om FN i SvD idag.
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bistandet-slukas-i-fns-svarta-hal_8564732.svd

 31. Lite OT, men kul att notera i sammanhanget.

  SvD rapporterar (igen!) om vilket slukhål FN är, och hur angelägna de på insidan är att deras ekonomiska förehavanden inte granskas.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/bistandet-slukas-i-fns-svarta-hal_8564732.svd

  Inte en dag för tidigt. Och där finns massor mer att granska. IPCC har ju iofs inte någon så stor egen budget. Men det de syftar till är ju först och främst att legitimera väldigt mycket mer pengar till FN Och som skall kanaliseras genom FN.

  Undrar hur många av de klimathotstroende som ’förnekar’ att FN vill ha mer makt och pengar?

 32. Håkan Bergman

  Jonas N #28
  Även om havet skulle stiga blir det inget problem.
  http://www.telegraph.co.uk/news/matt/?cartoon=10342100&cc=10278640

 33. Lasse

  #28 Jonas N
  IPCC anger 1,1 mm/år som thermal expansion under åren 1993-2010
  NOAA som studerat Argus bojmätningar anger den till 0,2 mm +- 0.8 mm för perioden 2005-2012

  IPCC är högst komfortabla med sin övertygelse om att de har rätt, i sin vokabulär alltså.

 34. Tack, Håkan R och Lasse

  Jag undrade om den påstått extra havsytehöjningstakten som skulle bli ifall deras (beräknade) energiobalans kontinuerligt slussas ned och göms i djuphaven.

  Om hiatus:en skall förklaras så, borde där bli en (permanent) knyck på havsytehöjningstakten. Frågan är om/när den är tillräckligt stor för att synas.

 35. bom

  Det verkar luta åt en lång och kall vinter!

  Hajo Schmidt of climategate.nl writes about a report appearing at the Swiss Schweiz am Sonntag. The article is titled: “The First Glaciers Are Growing Again” with the introduction: “2013 was a good summer for the Swiss Alps. The glaciers lost the least amount of ice in 10 years.”

  Vilken lättnad för skidorten som investerat i ett geosyntetskydd för sin Gletscher!

 36. Jonas B

  För en humanist är det inte alltid så lätt att följa med bland alla kunniga kommentarer på den här sidan, men man försöker. Något jag undrat över: Hur kan IPCC:s förklara de senaste 17 årens uteblivna värme med att den ”försvunnit” djupt ner i världshaven – alltså inte hamnat på ytan där den går att mäta?
  Något grumliga minnen från gamla fysiklektioner säger mig att vattnet har högst densitet vid +4 grader C och alltså sjunker till botten när vintern kommer. I övrigt har varmt vatten lägre densitet än kallt och alltså ”flyter” över det kallare. Men den vatten som värmts på grund av allas våra utsläpp av CO2 har alltså den förunderliga egenskapen att kunna sjunka genom kallare lager?
  Förklara för mig om jag har fel. Om inte, hur fan kan något som så uppenbart strider mot de fysikaliska lagarna slinka in i en vetenskaplig rapport?

 37. Michael

  Dick Erixon om klimathotare:

  Sedan Sovjetunionens fall har vänstern haft svårt att använda Marx som motiv för att låta politiken ta makten över marknader och människor. I jakten på annat skäl till maktkoncentration har man funnit, just det, klimathotet.

  Förr var det målet om jämlikhet som motiverade att politiken skulle bestämma allt. Nu är det målet om ett bättre klimat som används för att politiken ska ta kommandot över samhällets alla delar.

  Man måste ha denna bakgrund klar för sig innan man börjar diskutera klimatpolitik.

  Läs vidare på http://erixon.com/blogg/2013/09/klimat-utan-skrackscenario/

 38. Thomas P

  Jonas B #36 ”Något grumliga minnen från gamla fysiklektioner säger mig att vattnet har högst densitet vid +4 grader C och alltså sjunker till botten när vintern kommer.”

  Jag har tappat räkning på hur många gånger jag påpekat det här på bloggen, men det där gäller bara för sötvatten, saltvatten får högre densitet ända ned till fryspunkten. Ditt argument är baserat på hur det fungerar i en sjö med begränsad yta där luft- och vattentemperaturena är i stort sett konstanta över hela ytan.

  I oceanerna har luft- och vatten väldigt olika temperatur och därtill tillkommer variationer i salthalten som också påverkar densiteten. Resultatet blir en komplicerad cirkulation och det är inga större problem att tänka sig hur det vatten som sjunker kan bli aningen varmare. Detta är dessutom goda nyheter, det har funnits en farhåga att det skulle fungera mer som du tänkt dig, att ett uppvärmt ytlager skulle minska den vertikala omblandningen vilket i sin tur skulle sänka syrehalten i djuphaven vilket skulle drabba livet där och i värsta fall leda till massdöd och storskaligt bildande av svavelväte. Vad jag förstår talar det här resultatet emot en sådan utveckling.

 39. Thomas P

  Michael #37 Vi vet redan att konspirationsteorierna frodas bland extremhögern.

 40. Bengt Abelsson

  Värt att notera är att hela ”konsensus”-argumentet nu är borta: Den viktiga uppgiften Klimatkänslighet – som uttrycker hur stor uppvärmning som förväntas av en fördubbling av CO2-halten – saknas i denna SPM.
  Motivet för att denna siffra saknas är att man inte kunnat enas. Oeniga = inget konsensus.
  #36 Jonas B: Det är helt rätt att sötvatten har ett densitetsmax vid +4. Det gäller inte saltvatten.
  Den rapporterade ( Världsbanken?) uppvärmningen av haven sedan 1950, djup 700 -3000 m är inte mer än 0,09 gradet C vilket i min värld är omätbart.

 41. Slabadang

  Stackars hjärntvättade barn till Greenpissmedlemmars i ”föräldrarvrålet”!

  Jag har lyssnat i lurarna i bilen på ”Tendens P1”. Vad producenten inte fattat är att hon gör ett besök hos stackars hjärntvättade barn som uppvisar alla tecken på hur hemskt det är att leva i en sekt och hur intill direkt förväxlingsbarhet dessa barn argumentrar likt barn till Jehovas vittnen .. ni vet sekten där inget annat än gud får helgas och barnen i sekten inte ens får fira födelsedag och absolut ingen jul med julklappar. Det är märkligt hur nära dessa tankar ligger Grinpiss propaganda. Armagheddon är bara ett kvarter eller en ny misslyckad profetia strax bortom horisonten. Stackars barn !!! Nu frossar istället P1 i de skador barnen fått i sin extremt förvridna verklighetesuppfattning och vi skall avläsa deras skador av propagandan som nåt ”fint”.

  P1 undviker noga att berätta att de är hos Grinpiss de är på besök och att ”föräldravrålet” är en konstruktution för att just dölja att det är Grinpiss som ligger bakom. Redaktionen vet exakt vad den sysslar med men undviker noga att berätta för lyssnarna vad programmet egentligen handlar om.

  Kanske kunskapen om att planeten blivit 10% grönare sedan satelliterna började observera skulle släppa livsångesten och livsskuldkänslan en liten bit för dessa små arma krakar som första portion? Grinpiss är liksom spjutspetsen på hur man knäcker framtidstron på små oskyldiga yngel utan utvecklat försvar mot propaganda. Vilka rena sadistiska barnplågare P1 lyfter fram som de profeter vi skall följa. Mentala övergrepp på barn har fått en ny omfattning och sin mer legitimerade, organiserade form och struktur.

  Se till att ni skyddar era och andras barn från denna nya sekt och viktigast av allt .. skydda era barn ifrån journalister och kräv att vi omedelbart skall befrias ifrån SVT och SR. Jag undrar hur framtida självmords och självdestruktiva beteenden kommer att se ut för dessa stackars barn. Vi vet ju hur det har gått för de som var med i Jehovas Vittnen!!
  De som är ansvariga för dessa barns ”klimatångest” skall åtalas för barnmisshandel!! F … k em!

  Helt klart ser SR endast granskningsnämnden som ett rundningmärke som inte ens påverkar proppellern om de skulle råka köra över den.

 42. Jag har inte hunnit läsa hela rapporten än men undrar också om det verkligen står att ”the missing heat” under senare tid har försvunnit i djuphaven. Jag hittar delen där men skriver att haven också har värmts upp men det var väl inget nytt eller?

  ”It is likely that the ocean warmed between 700 and 2000 m from 1957 to 2009. Sufficient
  observations are available for the period 1992 to 2005 for a global assessment of temperature
  change below 2000 m. There were likely no significant observed temperature trends between
  2000 and 3000 m for this period. It is likely that the ocean warmed from 3000 m to the bottom
  for this period, with the largest warming observed in the Southern Ocean. {3.2}
  • More than 60% of the net energy increase in the climate system is stored in the upper ocean
  (0–700 m) during the relatively well-sampled 40-year period from 1971 to 2010, and about
  30% is stored in the ocean below 700 m. The increase in upper ocean heat content during this
  time period estimated from a linear trend is likely 17 [15 to 19]  1022 J 7 (Figure SPM.3). {3.2,
  Box 3.1}
  • It is about as likely as not that ocean heat content from 0–700 m increased more slowly during
  2003–2010 than during 1993–2002 (see Figure SPM.3). Ocean heat uptake from 700–2000
  m, where interannual”

 43. AOH

  Jonas N # 31

  Påminner om Ahlenius bok.

  ”Den chef som FN förtjänar”

  http://www.svd.se/kultur/litteratur/den-chef-som-fn-fortjanar_5892489.svd

  ”—–I dag vet alla som någorlunda följer världspolitikens krumbukter att FN är en organisation på dekis. Den är svårt sargad av korruption och nepotism och dess självständighet gentemot världens stormakter är betänkligt låg—-”

  ”— FN har den chef det förtjänar, en maktlös staffagefigur som saknar visioner på samma sätt som världen i dag saknar dem—”

 44. Peter, diagrammet är suveränt roligt och träffande! Verkligen mitt i prick!

  Tänk vilka stora möjligheter IPCC har haft i alla dessa år att verkligen få fram en väl genomtänkt förklaring till vad uppvärmningspausen betyder för klimatvetenskapen och klimatpolitiken.

  Men i stället blev det alltså den fiaskobetonade röra som vi nu kan läsa i den nya SPM.

 45. Slabadang

  Skrattretande inkonsekvens!

  Thomas Stocker hävdade i stockholm att man ”inte skall ta hänsyn till klimatperioder kortare än trettio år. Jag har nu kommit till sidan åtta av trettiosju i SPM och har redan sex konkreta bevis på att Stockers IPCC själv ägnar sig åt motsatsen och drar slutsatser i parti och minut från betydligt kortare intervall : smakprov:

  1)
  5Trends for 15-year periods starting in 1995, 1996, and 1997 are 0.13 [0.02 to 0.24], 0.14 [0.03 to 0.24],0.07 [–0.02 to 0.18] °C per decade,

  2)
  It is likely that the ocean warmed between 700 and 2000 m from 1957 to 2009. Sufficient observations are available for the period 1992 to 2005 for a global assessment of temperature change below 2000 m

  3)
  The average rate of ice loss8 from glaciers around the world, excluding glaciers on the periphery of the ice sheets9, was very likely 226 [91 to 361] Gt yr−1 over the period 1971−2009, and very likely275 [140 to 410] Gt yr−1 over the period 1993−2009 10. (OBS dessutom enheten ”gigaton” vilket ger en promille utläst ur databruset från gracesatelliterna som dessutom har problem med sina referenspunkter.)

  Man bara ruttnar på alla dåliga lögner och undanflykter!!

 46. Adolf Goreing

  #13 Gunnar! Mycket intressant länk. Vill bara addera att enligt länken har ju BEST hittills enbart tittat på landtemperaturen. Återstår alltså ”bara” 71% av planeten (haven). Kan väl tänka mig att de kommer fram till ungefär samma sak där, men att kalla uppvärmningen för ”global” är ändå missvisande. Jag vill ha ”95%” (=2SD), men i detta fall tror jag IPCC inte kommer att gå mig till mötes. (I och för sig går det att flambera redan vid 40%).

 47. Peter F

  Tendens, P1, fortsätter i morgon klimatångestserien med att låta ingen mindre än Wijkman orera fritt i 30 minuter. Ve oss. För er som inte hörde eländet idag kan ni läsa lite här, men det är på egenrisk. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/256268?programid=3381

 48. Slabadang

  Jehovas vittnen och Grinpiss gemensamma världsbild!

  De sista dagarna når sin kulmen vid Harmagedon, då arbetet med att förvandla jorden till ett paradis påbörjas, en återställelse av jorden som pågår i 1000 år. Paradiset på jorden som enligt Bibeln var Jehovas (Gaias) ursprungliga vilja (Första Moseboken 1:28; Predikaren 1:4; Jesajas bok 45:18).

 49. Björn

  Thomas P [38]; Oberoende av om söt- eller saltvatten har olika egenskaper, så måste väl ändå fysikens lagar råda. Vatten värms genom tillförd värme och måttet på denna uppvärmning är temperatur. Den molekylära rörelsen som temperaturen är ett mått på, skapar strömmar. Vatten har också en mycket stor värmekapacitet vilket naturligtvis medför en stor förmåga till lagring av varmt vatten. Men denna uppvärmning kan bara pågå så länge solens elektromagnetiska strålning tränger ner till vattnet. Om medelvärdet av denna tillförda strålning minskar, som för närvarande sker och har pågått de senaste 17 åren, då får vi naturligtvis ett omvänt förhållande, alltså att vi får ett nettoutflöde av värme från haven. Termodynamiken är obönhörlig vilket leder till avsvalning av haven. Det går inte som IPCC gör, lura världens befolkningar med att värmen gömmer sig i haven. Den IR som lämnar vattenytan medför minskad rörelseenergi hos molekylerna i det området och ersätts snabbt av andra molekyler med högre energi som lämnar sitt värmebidrag till luften. Vattnet svalnar med andra ord.

 50. ThomasJ

  Pielke j:r har ett/annat i frågan att läsa om, här:

  http://rogerpielkejr.blogspot.se/2013/09/five-points-on-ipcc-report-wonky-long.html

  Kolla oxo in ’Word-molnen’. Rätt så fiffigt sätt att jämföra olika versioner…

  Mvh/TJ

 51. Staffan D.

  Richard Lindzen, MIT, säger: ”IPCC-rapporten har sjunkit till skrattretande virrighet.” Hilarious incoherence. [Se längst upp här!]
  – Men Sekreterare John Kerry (han från Vietnam, om ni minns det) slog fast att ”de som förnekar vetenskapen leker med elden. Vetenskapen blir klarare, saken blir med övertygande, och kostnaden för att göra ingenting blir större än något som de som har samvete eller sunt förnuft ens skulle vilja tänka på.”
  — Det finns också en AFP-video (1:21) där, för att korrigera Lindzen. Halvväg ser man Christiana Figueres från FN (UNFCCC) [Hero for the Planet, 2001!] berätta att IPCC i sin förra rapport underskattade hotet. Nu vet vi – ja, IPCC vet alltså – att det blir MYCKET värre än vad som sades då!
  http://dailycaller.com/2013/09/29/top-mit-scientist-un-climate-report-is-hilariously-flawed/

 52. Adolf Goreing

  #48 Intressant nog är platsen för den sista striden utpekad till att ligga i nuvarande norra Israel, på gränsen till Syrien. Där kommer det återuppståndna ”romarriket” (EU?) och asiatiska trupperna att få bita i gräset. Yttersta dagarna någon?

  Personligen tycker jag att Greenpeace ligger närmare en viss brun vision. där alla skulle leva lyckliga i 1000 år. Lika odemokratisk, elitistisk och ”vetenskapligt” grundad. Skillnaden är väl att den bruna varianten åtminstone gillade en liten del av mänskligheten medans den gröna hatar alla.

 53. Slabadang

  Mike Hulme om klimatgojjan!

  Lyssna till detta resonemang och speciellt till slutsatserna som råd till politikerna de sista två minuterna.
  De har i IPCC satsat på fel häst!!

  Från Bishop Hill:

  http://www.bishop-hill.net/blog/2013/9/30/hulme-on-the-ipcc.html

 54. Gunbo

  Gunnar S och Adolf G,

  En rekonstruktion av temperaturerna på olika kontinenter bakåt i tiden 1000-2000 år publicerades i maj i år och presenterades här av Pehr Björnbom. Diagrammet är mycket intressant och visar att klimatet i alla områden inte alltid förändras samtidigt. Till exempel MWP på södra halvklotet startade 200 år efter MWP på norra halvklotet.

  Fredrik Charpentier Ljungqvist var en av deltagarna i den här studien och säger bl a:

  ”Forskarna finner att de kallaste perioderna, särskilt när de sammanfaller på olika kontinenter, hör samman med perioder av låg solaktivitet kombinerat med flera stora vulkanutbrott. Fem perioder mellan 1250 och 1820, alltså under Lilla istiden, var särskilt kalla men inte alltid på alla kontinenter samtidigt.

  Den enda kontinenten som inte märkt av den moderna uppvärmningen är Antarktis. I norra Europa var det sannolikt minst lika varmt som nu omkring år 1000 men i södra Europa har det förmodligen inte varit så varmt som under det senaste årtiondet sedan romartiden. Det visar hur viktigt det är att studera regionala variationer för att förstå klimatförändringar.”

  http://www.forskning.se/nyheterfakta/nyheter/pressmeddelanden/regionalaklimatforandringarunderdesenaste2000arenkartlagdaforforstagangen.5.7a9d4ed613eab6657e1a.html

 55. Gunbo #54,

  Gustav har på en annan blogg tagit upp en mycket intressant tanke. Nu tyder diskussionen på att uppvärmningen inte bara består av det vi ser med temperaturökningen utan också kan vara en uppvärmning av djuphavet.

  Då menar Gustav att detta också bör gälla till exempel för MWP. Proxy ger den globala temperaturen som möjligen var något kallare än nu. Men om MWP var något kallare än nu hur vet man att inte djuphavet var varmare?

 56. Adolf Goreing

  #54 Gunbo. Jag har sett detta argument tidigare med att temperaturerna var ur fas med varandra. Jag köper det inte. Testa denna länk och lek med tiden. Starta säg från 800 e.kr och stanna vid 1200. Kör med 30 års steg. Du kommer att se att ALLA kontinenter är representerade SAMTIDIGT. Inte i samma punkt, med med någon eller några ”mätpunkter”. Närmare än så kommer vi inte, men att helt avfärda MWP, går inte.

  http://www.co2science.org/data/timemap/mwpmap.html

  Om den var ”global” (mycket tyder trots allt på det), så behöver det inte utgöra ett bevis MOT AGW, men varför är man inte intresserad av de mekanismer som skapade uppvärmningen vid denna tid? Är man rädd att hitta något som kan ”förklara” vår egen uppvärmningstid alltför bra?

 57. Frågan är väl varför man inom ett segment (ev av den sk ’klimatforskningen’) är så besatt av att radera bort MWP ur historieböckerna …

  Jag menar att skälen därtill (ja, det är flera) nog är de uppenbara!

  Gunbo, hade du läst (och förstått) vad Muller sa om UHI?

  😉

 58. Jonas B

  Thomas P (#38) och Björn (#49) > Tack båda för svar. Gillar särskilt den seriösa tonen. Nu ska jag försöka sätta mig bättre in i hur det här med värmetransport i vatten fungerar. Och du Thomas, även om jag tvivlar på ett förestående klimatharmageddon läser jag alltid dina inlägg med behållning. Den här bloggen har jag följt sen Inga Dogmers tid och du bidrar med en del av saltet i anrättningen. En diskussion där alla kliar varandra på ryggen (och gärna försöker överträffa sina kompisar i att hitta på nya invektiv om sina meningsmotståndare) är inte särskilt kul i längden.

 59. ThomasJ

  På WUWT finns nu ’ Full/Final draft report IPCC AR5’, länk:

  http://wattsupwiththat.com/2013/09/30/ipcc-ar5-full-final-report-released-full-access-here/

  Mvh/TJ

 60. Dr Leif Bergdahl

  Mitt intresse för denna fråga väcktes en dag år 1999 då man allmänt noterade – 50 grader i Tornedalen dvs det gamla köldrekordet från krigsåren underskreds med över 7 grader..Eftersom jag är skolad vid de bästa Universiteten i USA(Harvard + Stanford inom ämnet medicin) har jag en viss förutsättning för att bedöma vetenskapliga artiklar.Jag har sedan läst en hel del alster och kunnat konstatera att hela teorin om den sk globala uppvärmnigen är frågan om tro och inte vetande. Kontrollerade även vissa personers vetenskapliga meriter och fann att t ex Prof Rockström vid Sthlms Universitet inte ens disputerat utan är agronomie licentiat.Han har slagit följe med en politiker och fd Röda Korsordförande Anders Wijkman totalt oskolad vetenskapligt och som byter parti lika ofta som andra byter skjortor.Anders W. föreslogs först till ordf inom moderaterna, sedan som Bengt Westerbergs efterträdare för att sluta som europaparlamentariker för KD.Mig veterligt saknar han all vetenskaplig skolning och då blir det därefter.
  Ser man dessa miljögalningars verksamhet och reser runt i Norrland finner man enorma områden med kalhyggen där tom rötterna grävts upp(biomassa) .Vidare synnerligen störande Vindkraftverk som ssk samerna inte gillar. Och om det nu skulle bli 2 grader varmare vilket det givetvis inte blir. Tack,tack!

 61. ThomasJ

  Och JoNova tar ett rejält tag i [typ] ’mummy, the ocean(s) ate my heat’… 😉
  Länk:
  http://joannenova.com.au/2013/09/ipcc-in-denial-just-so-excuses-use-mystery-ocean-heat-to-hide-their-failure/

  IPCC in denial… bullens öga! 😀

  Mvh/TJ

 62. AOH

  Slabadang # 53

  Kul med Greenpeace-annonsen. Isbjörnarna blir glada 🙂

  http://www.bishop-hill.net/blog/2013/9/30/hulme-on-the-ipcc.html

 63. Gunbo

  Pehr B #55,
  Tack för tipset om Gustavs ”teori”! Intressant och säkert fullt möjlig. Men jag är skeptisk till att så mycket värme gömmer sig i haven. Jag tror mer att temperaturpausen beror på en kombination av PDO och låg solaktivitet. Att temperaturen inte sjunkit utan står stilla ser jag som ett bevis på att den extra värme, som en del anser gått ner i djuphavet, håller temperaturen på samma nivå. Utan den hade det blivit kallare.

 64. Stickan no1

  Det är inte värme som gömmer sig i haven. Det är kyla.
  Havens medeltemperatur är bara ca 3.5 grader med ett medeldjup på 3729 m.
  Atmosfärens hela värmekapacitet motsvarar ca 4m vatten.

 65. Claudius

  Idag kan jag förmedla en visserligen liten men i all bedrövelse positiv nyhet. ”Svensk Kärnbränslehantering” eller vad dom nu heter meddelar att man fortfarande söker klura ut om den metod för förvaring av utbränt kärnbränsle som tidigare har tagits fram är ”säker”. Det handlar om de kopparkapslar med det fortfarande radioaktiva materialet som ska deponeras ca 1000 m under jord, i berg, och klara korrosion i minst 100,000 år. Det just nu aktuella problemet var om det vatten som sipprar ned så djupt är försurat, och kan förstöra kapslarna, eller inte. (Man tror: inte.)

  Och vad är nu det klimatpositiva med detta? Jo, man vill försäkra sig om att kopparkapslarna ska överleva den kommande istid som man räknar med.

  Det framgick inte huruvida man har informerat IPCC och dr Pachauri.

 66. Gunbo

  Adolf Goreing #56,

  Tack för tipset om tidskartan! Jag har ”lekt” lite med den. Jag förstår att den bygger på rekonstruktioner och artiklar om just MWP. Jag skulle vara mer intresserad av att läsa dem. Vad jag förstått har Past Global Changes (PAGES)-projektet inkluderat alla proxies och studier som redan tidigare publicerats. Dessutom är jag lite obekväm med sajten CO2 Science. Den har liksom IPCC en målsättning att söka efter och bevisa någonting, i CO2 Sciences fall att CO2 är ofarlig och ju mer av den desto bättre.

  ”Närmare än så kommer vi inte, men att helt avfärda MWP, går inte.”

  Nej, det gör ju varken PAGES-projektet eller jag! MWP var verklig men jag förstår inte varför den inte skulle ha kunnat variera i tid på olika kontinenter. Det kan ju ha med variationer i strömförhållanden och liknande att göra. Även i dag är uppvärmningen av södra halvklotet mindre än på norra halvklotet.

 67. Peter Stilbs

  Leif Bergdahl #60 – Johan Rockström är i grunden agronom från Sveriges Lantbruksuniversitet, med intresse för för Naturresurshushållning. Inom det senare området försvarade han 1997 vid [Systemekologiska institutionen på] Stockholms Universitet en avhandling [för doktorexamen inom ämnesområdet Naturresurshushållning] med titeln ”On-farm agrohydrological analysis of the Sahelian yield crisis: rainfall partitioning, soil nutrients and water use efficiency of pearl millet”

 68. Stickan no1

  Fort men fel:
  Värmekapacitiviteten blev lite fel. Vatten har ca 4 ggr så stor värmekapacivitet per kg som luft.
  Massan av luft upp till TOA per m^2 motsvarar 10 m vattenpelare men värmekapacitet motvaras av 10/4 = 2.5 m vatten.

 69. ’Om det hade varit mindre värme, hade det varit kallare.

  Jag ser det som ett bevis på den extra värmen finns!’

  Jojo …

 70. Gunbo

  Jonas B #58,

  ”En diskussion där alla kliar varandra på ryggen (och gärna försöker överträffa sina kompisar i att hitta på nya invektiv om sina meningsmotståndare) är inte särskilt kul i längden.”

  Tack för det!

 71. Perfekt

  Tendens idag var nog det värsta jag hört någonsin. Att låta dessa vilseledda personer babbla fritt i ett radioprogram är ungefär lika osunt som att låta några anorektiker prata bantingstips i ett radioprogram.

  Av naturliga skäl var programmet fullt av felaktigheter och varken programledaren eller övriga vuxna i programmet gjorde ens ett försök att beskriva verkliga förhållanden.

 72. ”Människan spår och klimatet rår !”

 73. Sirapsodlaren

  Tomas P #37

  Dick Erixon, född 1962 i Stockholm, är en svensk författare, skribent och borgerlig debattör. Han har tidigare varit bland annat ekonom inom Röda korset, aktiv inom CUF och sjukvårdspolitiker för Centerpartiet, utredare i Näringslivets medieinstitut 1994-95, projektledare vid Näringslivets Tankesmedja Timbro 1995-97 och ledarskribent i Finanstidningen 1999-2002. Erixon var starkt kritisk till partiledaren Olof Johansson och samarbetet med Socialdemokraterna och är sedan slutet av 1990-talet inte längre medlem i centerpartiet. Erixon kandiderade i valet 2002 för Fria Listan, ett partiinitiativ byggt på klassisk liberalism. 2007 valdes han till ordförande för Medborgarrättsrörelsen.

  Erixon är mest känd för att driva en av Sveriges första och mest inflytelserika politiska bloggar. Där har han utmärkt sig med sitt starka stöd för Bush-administrationens utrikespolitik. Erixon driver tesen att frihet är det överordnade värdet, varför man ibland måste gå i krig för att avväpna diktaturer. Politiskt definierar han sig som borgerlig debattör och undviker andra etiketteringar (men har sagt att ”libertariansk kommunitarism ligger honom nära, och han kan betecknas som neolibertarian). Hans stora förebild är Vilhelm Moberg.

  Dick Erixson är verkligen arketypen för en högerextremist, precis som alla som skriver här på SI.

 74. Thomas P

  Sirapsodlaren #73 Jag var medlem i centern samtidigt som Dick så vi har mötts. Om man följt hans blogg inser man dock att högerextremist inte är en oäven term. Jag minns när han länkade till en artikel i NY Times där de förskräckt konstaterade att deras lydregim i Irak hade ett TV-program där de visade upp tydligt misshandlade irakier som ”erkände” att de var terrorister. Till skillnad från NY Times tyckte Dick att det var justa takter. (jag vill minnas att det inlägget försvann efter någon dag, det var kanske flera som tyckte han gått väl långt). Dick tillhör den konstiga auktoritära libertarianska fraktion som å ena sidan misstror staten om det mesta men å andra sidan verkar ha obegränsat förtroende för dess förmåga att använda sina våldsmedel rättvist. Då föredrar jag antiauktoritära libertarianer som HAX.

  Lustigt också att du reagerar över att jag kallar Dick högerextremist men inte över att Dick insinuerar att alla våra svenska riksdagspartier är marxistinspirerade vänsterpartier.

 75. Så var det dags för lite ad hominen då så vi slipper diskutera sakfrågan

 76. Adolf Goreing

  #66 ang. CO2-science. Var så säker att om någon hade hittat fel så hade det skrivits någonstans med fontstorlek 200. Alla referenser finns katalogiserade och kan kontrolleras bakåt. Naturligtvis vill CO2-science visa att MWP var lika varm som vår period. Då vet du ju var du har dem? Men fakta är fakta. Tycker fortfarande att det är märkligt att ”globalt” inte är definierat någonstans. Inom andra vetenskaper (och grenar därav) har jag aldrig sett att man ignorerat fundamenta på det sättet. Det är som att hoppa över begreppet ”spänning” inom elektroniken för att det är…vad..”självklart”?

 77. pekke

  Som nån redan tidigare noterat så finns WGI AR5 Final Draft ute, länkar finns hos WUWT.
  http://wattsupwiththat.com/2013/09/30/ipcc-ar5-full-final-report-released-full-access-here/

  Gissa vad en av de första meningarna är på första dokumentet: Changes to the Underlying Scientific/Technical Assessment (IPCC-XXVI/Doc.4)

  Där står det :
  ACCEPTANCE OF THE ACTIONS TAKEN AT THE TWELFTH SESSION OF
  WORKING GROUP I
  Working Group I contribution to the IPCC Fifth Assessment Report (AR5),
  Climate Change 2013: The Physical Science Basis
  Changes to the Underlying Scientific-Technical Assessment to ensure consistency
  with the approved Summary for Policymakers
  (Submitted by the Co-Chairs of the IPCC Working Group I)

  http://www.climatechange2013.org/images/uploads/P36Doc4_WGI-12_Changes-Underlying-Assessment.pdf

  Vilket är det som styr klimatvetenskapen, forskningen eller politiken ??

 78. Thomas P

  pekke #77 Har du läst de där ändringarna och bedömt hur betydelsefulla de är? Startar vi med första punkten:
  ” Replace ”0.89°C (0.69°C–1.08° C) over the period 1901- 2012” with ”0.85 [0.65 to 1.06] °C over 1880–2012”
  så tycks politikerna kohandlat ned den uppmätta uppvärmningen.

 79. Gustav

  @pehr och Gunbo:

  Nu används iaf förklaringen att värme stuckit ner i djuphaven av UI bland andra så oavsett om man tror på minskad solaktivitet etc så måste man förhålla sig till en annan syn på proxidata både från LIA (då djuphaven var kalla och kylde luften?) och MWP då luften borde värmt haven precis som nu. Tack Pehr för att du uppmärksammade min fråga, den är en spik off från en tidigare tråd på samma blogg där OH skrev något i stil med att det var rimligt att tro att det blev varmare nu för att värme troligen gömde sig i djuphaven, alltså att termometrar inte betydde någonting.

  @Jonas N:

  Har tidigare frågat din fråga på UI alltså om man inte borde kunna se effekter på havsnivåökningen när djuphavet tog upp värme. Fick svaret att eftersom det var strömt och väldigt lokalt så var det omöjligt.

 80. pekke

  Thomas P.
  Nää.. Jag har inte läst det eller resten av sidorna eftersom jag tänkte ta mig en kvällsmacka, de första meningarna räcker för att inse hur oviktig forskningen i IPCC:s regi är jämfört med klimatpolitiken.

  ” Changes to the Underlying Scientific-Technical Assessment to ensure consistency
  with the approved Summary for Policymakers ”

  Behövs det nån forskning om den ändå måste underordna sig till vad politikerna tycker ?

 81. bom

  #71 Jag ber att få instämma med Dig Perfekt. Upprörande!
  Det värsta jag hört. Det borde vara åtalbart. Jag uppmanar alla att lyssna åtminstone en liten bit. I morgon blir det 30 minuter Wijkman. Jag fick för mig att man kallade honom Krister Wijkman men meritlistan som också lästes upp stämde ju på Anders

 82. Thomas P

  pekker #80 ” forskningen i IPCC:s regi ”

  Det bedrivs ingen forskning i IPCC:s regi. IPCC bara sammanställer. Sen håller i och för sig politikerna på att blandar sig i detaljerna i sina slutförhandlingar, men som konstaterades i en artikel i Nature, det har i alla fall fördelen med sig att de måste läsa och sätta sig in i forskningen för att kunna komma med sina invändningar. Och i vilket fall som helst: detta rör inte forskningen utan bara hur IPCC sammanfattar den.

  Du ägnar dig bara åt quote mining.

 83. bom

  #65 Claudius

  Ber att få rätta Dig. Du skriver ”försurning” och det är fel. Det handlar om syreinducerad korrosion. Man har borrat ett grönländskt hål och undersökt syrehalten i underliggande mark. Stickprovet visade att vattnet var nästan helt syrefritt på aktuella djup (500m). Smältvattnet på isnivå är syrerikt.

 84. lennart Bengtsson

  *65

  Några tankar om förvaring av kärnbränsle och att försökra sig att detta ligger säkert i 100 000 år.

  Att drabbas av en istid som varar så där 25-50 tusen år måste ju ändå vara ett problem, kanske nästan värre än ett lågradioaktivt avfall 500 m under marken. Dessutom är det ju inte helt osannolikt att det kan hända en del med mänskligheten under de kommande 100 000 åren som inte ens den mest klarsynte samhällsplanerare kan riktigt föreställa sig. Kanske man tom innan dess har kommit på ett intelligent sätt att använda energiinnehållet i det låggradiga avfallet innan istiden är över oss? Och även de gröna politikerna och föräldravrålets medlemmar måste ju också oroa sig för tanken att ha så där 2-3 km is där deras efterkommande helst vill bo? Har man reflekterat över vad deras förfäder hade för sig under den senaste istiden? De måste ju ändå ha hållit till någon annanstans än på Södermalm?

  LennartB

 85. Perfekt

  Ännu en spik:
  ”The Findel glacier high above Zermatt presents itself proudly these days. The nearly eight-kilometre long white tongue shines brightly in the autumn sun. “It has been a long time since so little ice has melted. It even looks as if the glacier had gained a little weight, “says glaciologist Matthias Huss of the University of Freiburg.”
  http://www.thegwpf.org/alpine-glaciers-growing/

 86. Gunbo

  Adolf G #76,
  ”Naturligtvis vill CO2-science visa att MWP var lika varm som vår period. Då vet du ju var du har dem? Men fakta är fakta.”

  Nu är det inte just CO2 Sciences åsikt om MWP jag tänkte på utan hela deras ”agenda”. Vad är deras syfte i allmänhet? Och varför är det så viktigt att bevisa att MWP var varmare än vår värmeperiod? För mig kvittar det om MWP var lika varm som vår moderna värmeperiod eller varmare.

  Orsaken till att jag länkade till PAGES-projektet var främst den sista meningen i det Fredrik Charpentier Ljungqvist sa: ”Det visar hur viktigt det är att studera regionala variationer för att förstå klimatförändringar.”

  Som jag ser det finns det inte en chans att 100% av jorden skulle ha en lika stor klimatförändring samtidigt, vad orsaken än är. Lokala och regionala skillnader kommer alltid att finnas.

 87. bom

  #60
  Tummen upp Dr Bergdahl! Dig lurar man inte. (det är väl sådanthär som får JonasB (och Gunbo) att gnälla om otäckt ryggdunkande på denna blogg. Man får se upp med Wiki och liknande(information på webben den kan vara föråldrad och sakna datum)). Du hade fel om Rockströms formella meriter (som redan professor Stilbs påpekat) han är faktiskt sorghumdoktor nu. När det kommet till klimatologi är R en katastrof. Oaktat detta tror pressfolk att han är en världsauktoritet inom detta område. Regeringens medlemmar är också lurade!

 88. Börje S.

  Pat Michaels, fritt översatt: Det finns en katta som heter IPCC. En gång klättrade hon upp i ett träd. Väl uppe upptäckte hon att hon inte kunde klättra nedåt. Så kattan gjorde det enda hon kunde, klättra uppåt. Men ju högre hon kom desto mer tilltog höjdrädslan, vilket avspeglades i hennes allt högre jamande. Den 27 september i år hade kattan till slut nått trädets allra högst belägna, tunna grenar som på grund av den extra tyngden kommer att knäckas vid nästa storm.

  Jamandet har övergått i ett förtvivlat ylande som hörs över hela nejden.

  Ska vi hjälpa henne ner? Alla som någonsin plockat ned en katta som klättrat för högt upp, vet att hon kommer att rivas och bitas och förtvivlat klamra sig fast vid den tunna kvisten, hur snäll och beskedlig hon än var förr i tiden när hon befann sig på fasta marken. Kanske bäst att låta naturen sköta om det.

 89. pekke

  Så du Thomas tror att alla som var i Stockholm hade läst den vetenskapliga delen som är på lite mer än 2 000 sidor ?

 90. Börje S.

  #84 Lennart

  ”…även de gröna politikerna och föräldravrålets medlemmar måste ju också oroa sig för tanken att ha så där 2-3 km is där deras efterkommande helst vill bo? Har man reflekterat över vad deras förfäder hade för sig under den senaste istiden? De måste ju ändå ha hållit till någon annanstans än på Södermalm?”

  Jag tror du överskattar föräldravrålsdeltagarnas förmåga att reflektera. Längre än näsan räcker når varken deras eller de ”gröna” politikernas förmåga till eftertanke.

  (Vindkraftverk, etanolsubventioner, koldioxidavskiljning, kvicksilverhaltiga lågenergilampor…deras recept att sänka framtidens världstemperatur.)

 91. pekke

  Lite annat från vetenskapens värld.

  Kanske kan Star Wars-fansen få riktiga ljussablar i framtiden.

  http://www.svd.se/naringsliv/innovation/forskarna-pa-vag-att-uppfinna-ljussabeln_8567048.svd

  Och i ett annat universum långt, långt bort .. öh.. en annan vetenskap så kanske Big Bang teorin får skrivas om.

  http://phys.org/news/2013-09-goodbye-big-black-hole-theory.html#nwlt
  http://arxiv.org/pdf/1309.1487v1.pdf

  Undrar om det kommer att bli vilt slagsmål om den nya vinkeln, för jag har förstått att den gamla teorin har vissa luckor.

 92. Börje S.

  #79 Gustav

  JoNova frågar sig hur förhållandena mellan atmosfär-hav var under åren 1978-1998 när den uppskattade världstemperaturen steg. Alltså om det nu är haven som tar hand om den förmodade värme som inte behagat synas vid mätningarna i atmosfären, var det då haven som avgav värme tidigare?

  Under värmeåren menade ju IPCC (efter ett policymöte i Madrid 1995, då IPCC:s Ben Santer ändrade forskarnas ”vi vet inte” till ”det vet jag och IPCC visst det”) att den ökande mängden CO2 ledde till ökad tillbakareflekterad värmestrålning så att atmosfären blev varmare. År 1997 bestämde plötsligt regissören (Trenberth) att haven skulle ta atmosfärens roll och suga i sig varenda uns av den extravärme som den ökande CO2halten bara måste resultera i.

  Och värmen har på magiskt vis lyckats skoja ARGObojarnas termometrar och utan att de upptäckt det tagit sig ned till >2000 meters djup dit ingen ARGOboj når med sin termometer. Inte till 700 eller 1000 eller 1999 meters djup utan till 2001 meter och därunder. Bara för att skoja lite med de där dumma bojarna som tror de vet allt. Den där värmen är allt en rackare!

 93. Adolf Goreing

  Kan inte låta bli att citera senaste IPCC-rapporten (ang. Hiatus):
  ”….However, there is low confidence in quantifying the role of changes in radiative forcing in causing the reduced warming trend.”
  På ren svenska: vi har ingen som helst aaaaning om vad som händer här – egentligen.
  (Hur har man räknat fram denna låga konfidens, bäste statistikprofessor i Göteborg?. Det borde väl du veta?)

  En snabb genomläsning visar också att man denna gång inte ens nämner variationer i solinstrålningen (alltså inte TOA = Top of Atmosphere utan det som faktiskt når jordytan). Medvetet? Någon kanske har hittat det? Tipsa gärna.

 94. Perfekt

  Thomas P #82
  Tydligen läser inte ens forskarna de kapitel de inte är involverade i. Nu säger man att man ”missat” att behandla uppvärmningsstoppet eftersom alla trodde att det skulle göras i något annat kapitel.

  http://judithcurry.com/2013/09/29/how-the-ipcc-forgot-to-mention-the-pause/

 95. Börje S.

  Jag blir inte riktigt klok på det här. Finns det någon på bloggen som kan reda ut ett par frågor jag brottas med?

  Ibland skiner solen över land och hav. Ytvattnet i haven dunstar och blir förhållandevis saltare dvs tyngre och sjunker. Produktionen av tyngre vatten pågår tills solen förmörkas av moln eller kvällen kommer.

  Det jag undrar över är om detta ytvatten kommer att behålla sin mertyngd ända ned till 2000 meters djup.
  Kan det tyngre och saltare lagret vara så sammanhållet att det inte slås sönder av strömmar och blandar sig med omgivande vatten? Och borde det inte, om det nu är så himla sammanhållet, på sin färd mot havsens botten stanna upp när det stöter på ännu kallare och därför tyngre vattenmassor ?

  Enligt ARGO bojarna som sjösattes 2003 har havet ned till 700(?) meter blivit <0,02ºC varmare. En annan skattning jag sett säger att ytvattentemperaturen höjts med 0,06ºC sedan 1950.

  De där skattningarna ger jag inte mycket för, de är lite för exakta för att vara riktigt trovärdiga. Men OM de stämmer, kan dessa hundradels grader räcka för att påståendet om att extravärmen, som inte finns i atmosfären och inte under hallmattan eller i garderoben heller
  (värmen ä botta, puts väck, upplöst i tomma intet, den har dragit dit pepparn växer, undkommit, utplånats, gått till de sälla jaktmarkerna, slunkit undan, gett sig av, smitit…kort sagt jag kan inte hitta värmefanskapet," var det visst någon som slapp ur sig i ett av alla dom där "man-får-inte-läsa-andras-brev-det-är-omoraliskt-mailen") [lite för lång parantes det där, förlåt men jag har inte hjärta att stryka`t]
  …utan i stället gömt sig i haven, räcker det för att hypotesen om den försvunna värmen ska anses bekräftad?

  • Först var det "vi har kollat allt och den enda förklaring som återstår är att det är den ökande CO2halten som orsakat värmen mellan 1978-1998".

  • Nu är det "vi har letat överallt och den enda förklaring som återstår är att värmen som vi saknat sedan 1997 har dykt ned i haven till 2001 meters djup och lägre. Olyckligtvis har vi inga data därifrån, men vi ska snart skicka ner en grodman (som gillar oss) med en termometer av högsta kvalité."

  LITE konstigt är det allt. Eller?

 96. Börje S.

  En annan fråga

  En stilla solskensdag vid sjön märker jag att ytvattnet blir varmare.

  Det måste väl vara solens högfrekventa strålar som värmer vattnet? Atmosfären är också varm, men inte kan väl atmosfärens långvågiga värmestrålning som värmer vattnet mer än den direkta strålningen från solen?

  Om jag kokar tevatten med doppvärmare lägger jag, klok som en uggla, värmaren i vattnet. Om jag hänger upp den ovanför kastrullen (som en åsna skulle gjort) lär jag få vänta ett bra tag innan vattnet blir ens ljummet.

 97. Börje S.

  ähh…men inte kan väl atmosfärens långvågiga värmestrålning värma vattnet speciellt mycket jämfört med den ultravioletta strålningen direkt från solen? ska det vara.

 98. pekke

  IPCC virriga om borttappade värmen.

  http://judithcurry.com/2013/09/30/ipccs-pause-logic/

  http://wattsupwiththat.com/2013/09/30/the-wuwt-hotsheet-for-monday-sept-30th-2013/

 99. Björn

  Börje S. [96]; Visst är det så att det är solens direktstrålning mot vattenytan som får temperaturen att öka i vattnet närmast ytan. Desto högre frekvens, desto mindre blir inträngningsdjupet. För övrigt sker alltid ett värmeutbyte mellan vatten och luft. Är vattnet kallare än luften sker värmeöverföring till vattnet från luften och tvärtom om vattnet är varmare än luften. Det är en termodynamisk omöjlighet att värme kan döljas i haven. Som jag har skrivit i en tidigare kommentar, kommer haven att tappas på värme om luftens medeltemp går ner. Något måste naturligtvis ha hänt de senaste 17 åren eftersom medeltemperaturen har stått stilla och nu är på väg ner. Själfallet är det solens direktstrålning mot hav och land som har minskat på grund av mer molnighet, vilket hänger samman med solens dramatiskt minskade magnetiska aktivitet. Minskad aktivitet medför minskad solvind som ger ökad kosmisk strålning, som i sin tur medför ökad molnighet och därmed minskad direktinstrålning från solen.

 100. Gustav

  #96:

  Hahhaha! Grymt bra resonerat. Allt återkommer alltså till molnen (väl?) och eventuellt viss solmax/min?

  Angående strömmarna så stämmer det säkert som du säger bortsett från att det tyngre kallare vattnet kanske är på väg någon annanstans redan? Om allt vatten var stillastående kommer inte det varma vattnet sjunka under det tunga kalla vattnet.

 101. Thomas P

  Börje #96 Ja, utan tvivel skulle vattnet bli varmare om du la ned solen i sjön 🙂

 102. Adolf Goreing

  #101 Inte så smart kanske, men ännu värre är väl att en del tror ju att det blir kallare om man slänger pengarna i sjön.

 103. Gustav

  Thomas P #101:
  Det är säkert inte ny kunskap men en 2 kW lampa kommer höja temperaturen i vattnet betydligt mer än en 2 kW doppvärmare, precis som Börje S säger. Gissar ändå på att molnbildning är oerhört mycket viktigare än om luften är 0,7 grader C varmare i snitt. På vissa ställen kanske detta inte ens påverkar utbytet mellan luft och vatten, exempelvis om solen gassar när ekvatorn?

  Jag är grymt nyfiken på att höra din bild av resonemanget med att värme gömt sig i djuphaven. Är inte detta att öppna pandoras ask? Hur betraktar man tidigare proxi och uppmätta temperaturer efter detta? När lufttemperaturen är jämförelsevis marginaliserbar mot havstemperaturen (och då det inte finns ett bra register över havstemperaturen) blir all vår data och skattning över forntida temperatur värdelös?

 104. Lasse

  Hösten kom i veckan varvid vattentemperaturen sjönk från 17 till 11 grader på en vecka.
  Klara höstdagar med lågt stående sol och öppen natthimmel ger kylning av havet. En promenad utmed sjöns reflekterande spegling rekommenderas. Isen på vindrutan tinar fort i morgonens sol.
  Fö så pågår isläggningen i norr.

  Att värmen gömmer sig i djuphavet -detta för att förklara modellernas fallerande -är lite övertro på modellerna!

 105. bom

  Pointman säger det så bra:

  We have just witnessed the embarrassing and public humiliation of climate science as a field of honest scientific endeavour. It has lost all claim to be taken seriously and is now tarred with the same pathological science brush that aberrations like Lysenkoism or Eugenics were. It’s now up to the non-activist scientists in the field, who’ve stayed silent for far too long, to save it from that fate by speaking out and reclaiming their field from fanatics posing as scientists. As Elvis said, it’s now or never.

  In political terms, AR5 was actually the incoherent and rambling suicide note of the IPCC.

  ©Pointman

 106. Börje S.

  #101

  Man kan inte lägga ner solen i sjön. Den är mycket större än den ser ut så den får inte plats Saker som är långt bort, som solen, ser mindre ut än de är i verkligheten förstår du.

 107. Claudius

  bom (#83). Tack för rättelsen, jag var slarvig. Mina ursäkter är dels att jag hade brådis, dels att när det handlar om vatten i naturen så är problemet ofta ”försurning” Men här gällde det frågan om det kalla smältvattnets syreinnehåll.

  För en del år sedan, innan klimatskräcken paralyserade åtskilliga hjärnor, gällde oron nästan alltid just försurningen, från vår egen oljeeldning, från bilarna, från de tyska kolkraftverken etc etc. Men de flesta av dessa miljöproblem har ju numera ”transsubstantierats” av IPCC och dess flitiga underhuggare till att gälla ”uppvärmningen”. Jag sänder därför ett särskilt tack till Dr Leif Bergdahl (#60) för Dina kloka synpunkter på de temperaturer som kan/brukar omge människan, med dess kanske skröpliga fodral. Visst vill vi hellre ha det varmt och skönt, än aldrig så politiskt korrekt-kallt.

 108. Perfekt

  McIntyres beskrivning av hur IPCC trixat bort en obekväm sanning från SOD.
  http://climateaudit.org/2013/09/30/ipcc-disappears-the-discrepancy/

  Lyckas de med detta är hoppet ute för mänskligheten och Apornas planet framstår alltmer som en realistisk framtidsvision.