Ingen fara på isen

Trots upprepade varningar om att Arktis befinner sig i ett katastrofalt läge vad gäller mängd is och att Nordpolen mycket väl kan vara isfri redan i år vill inte den arktiska isen riktigt spela med.
Nedanstående bild fick jag av en av bloggens läsare (tack, Staffan!). Kommentarer är väl överflödiga.
arctic sea ice 07 21 2007 2008
Om ni förstorar upp bilden genom att klicka på den så kan ni även se skalan för mätningarna, som anger havsiskoncentration i procent.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Vad som händer med isen spelar egentligen ingen roll. Media rapporterar ändå i varje nyhetsreportage, t ex från det Svalbard vi nu ser är omgivet av is, att isförhållandena nu är alarmistiska med för lite is.
  DN om att ”senaste veckorna har isen dragit sig tillbaka rekordsnabbt [utanför Svalbards södra kust]:
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=597&a=779476
  Vadå rekordsnabbt? Vilket rekord? Vad visste Nilsson om isen historiskt just där? Vet de ens vad som påverkar issmältning på en så lokal yta som det var frågan om? Jo, det gör de nog, men det görs ändå till global värmekatastrof, så att komma dragandes med fakta känns i dag hopplöst.
  Klimatet är ingen rationell fråga, utan en civilisationskritisk symbol i vår tid, och mot sekulär religion kämpar troligen gudarna förgäves… :-/
  Om så temperaturen fortsätter falla och vi får 60-talets klimat kommer inte de som av en av de mer vanliga anledningarna (civilisationskritik eller panteism/gaia) är inne i denna fråga att ändra ståndpunkt, och min gissning är att IPCC genom ”justeringar” och ”ny förståelse” av kort respektive långtidseffekter (förslagsvis beställda rapporter) kommer att ignorera såväl sina modellers förutsägelser som de nya forskningsrönen om klimatkänslighet. IPCC:s uppdrag är trots allt att fastställa människans inverkan på klimatet…….
  Frågan är hur länge denna patetiska teater ska hålla på?

 2. Inge

  Var det inte så att Arktis nuvarande relativt varma period beror bl.a. på den Nordatlantiska Oscillationen. Nyligen har det ju kommit mer forskning kring de olika oscillationerna, denna, den sydatlantiska, den i Stilla Havet (PDO) samt El Ninjo och La Nina. Mycket av den kommande diskussionen kommer nog att handla om deras inverkan på det globala klimatet och de är säkert inte medberäknade i klimatmodellerna.

 3. Inge. Det är riktigt att klimatmodellerna inte räknat med PDO och AMO, och man justerar dem och har sig, men i alla händelser har man inte funnit det fingerprint CO2 skulle ge.
  Vidare falerar modellerna helt i tolkningen av påverkan från moln, där man bl a förtusätter ett gentemot observationer omvänt orsak-verkan-samband, vilket tas upp i min senaste post (särskilt i en länk där) med en video på Spencers föreläsning i New York.
  Trots det totala misslyckandet med klimatmodellerna tror jag som sagt att denna teater kommer att fortsätta länge.

 4. Inge
  ”[…] och de är säkert inte medberäknade i klimatmodellerna.”
  Hmmm, vad får dig att hävda detta?
  Utan att ha alltför mkt erfarenhet från klimatforskning så måste jag säga att det verkar som man tar El Nino och La Nina i beräkning mest hela tiden.

 5. Geoffrey Goines. Det gör väl inget att du inte känner till något om detta. Det är ju inte fakta detta handlar om. ”[M]est hela tiden”. Ja, är det inte irriterande!
  IPCC avfärdade annars länge Chris Landseas kommentarer om AMO, men visst har numera medgett påverkan. I en Nature-rapport i maj sades (lite kryptiskt) att global warming tar en paus på drygt ett decennium, och i en ny Naturerapport denna vecka menar man likaledes att typ naturliga effekter gör att effekten från koldioxiden får vänta, men det rapporten egentligen säger — den säger även att koldioxid som växthusgas styr klimatet, annars hade den knappast fått publiceras — är att effekterna av annat än koldioxid är starkare.
  http://www.heartland.org/Article.cfm?artId=23556
  Men effekten av global warming som civilisationskritik och politik, och utnyttjande av forskningen i detta, lär inte upphöra i första taget. Du kan vara lugn Geoffrey…

  Förresten är inte forskarsamhället övertygade om att minskad albedo vid issmältning på Arktis bidrar till att öka temperaturen — det som modellerna fullt ut antar — utan de som istället observerat verkligheten har i följande forskning istället en tes om att öppet hav kan ge alger som ger moln:
  http://sydsvenskan.se/skane/article331940.ece
  Beträffande moln är dock enligt min mening Svensmarks teori mest övertygande.

 6. Fast iofs så är jag mest intresserad av hur kliamtförändringar påverkar arter. Och inom det området är Barry Lovergrove en väldigt kunnig forskare, som är väl förtrogen med hur diveserse havsströmmar och dylikt påverkar klimatet.

 7. Lars

  Vad anser panelen om SMHI:s klimatinformation.
  Något mer balanserad än DN:s är den allt
  http://www.smhi.se/cmp/jsp/polopoly.jsp?d=5944&l=sv

 8. rush

  I Norge är dom betydligt vildare…..
  http://met.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=733
  http://met.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=792
  http://met.no/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=811

 9. För mig framstår det som en total omöjlighet att förutsäga ett kaotiskt system klimatet hur många duktiga programmerare och hur många seriekopplade datorer man än har.
  E. Kjellen menar ju att vi måste lita till datormodellerna, ty de är det enda vi har att grunda våra åtgärder på. Som jag ser det kunde han lika gärna säga att Tarotkortens spådomar är det enda vi har att grunda våra åtgärder på.
  IPCC:s 3:e summering för ”sådana som indoktrinerar dom där som betalar skatt” visar en prognos av den framtida temperaturen från år 2000 i diagrammet The Hockey Stick. Den illustreras med ett från basen 85-gradigt uppåtsträvande streck.
  Verkligheten som vi nu känner den resulterade i ett <nollgradigt streck för perioden 2000-2008.
  Jag tror tarotkortetolkare skulle lyckas bra mycket bättre. Trots att sådana spåtanter är ena fräcka bedragare.
  Undras om en mätpunkt pr kubikmeter atmosfär och hav skulle göra beräkningarna så mycket tillförlitligare. Jag tror det inte, även bortsett från att en sådan upplösning är en omöjlighet.

 10. Börje sa: ”Undras om en mätpunkt pr kubikmeter atmosfär och hav skulle göra beräkningarna så mycket tillförlitligare.”
  Tyvärr hjälper det inte mycket om modellerna är fel. Man klarar fortfarande inte att simulera moln och molnbildning. Vattenånga är det viktigaste växthusgasen. Likaså klarar man inte att simulera ”naturlig uppvärmning” och havets cirkulationer tillräckligt bra. Ökat antal mätpunkter ger bara bättre noggrannhet om modellerna är korrekta. Det är de inte. Därför har IPCC:s modeller missat den nu avstannande globala uppvärmningen. Visserligen är mätserien för kort för att kunna säga att det är är en ny bestående trend. Men modellernas ofullkomlighet framgår klart.

 11. Modellerna är fel säger du Per W. och det har du kanske rätt i.
  Jag kan inte bedöma det, i det jag inte är akademiskt skolad.
  Även om jag föreställer mig en mätpunkt informerande om temperatur, vindhastighet, vindriktning, luftfuktighet, info om höjd över/djup under havsytan, halt av luftföreningar, info om in och utströmmande ljusvåglängd/infraljusvåglängder och annan väsentlig detaljinformation som just jag inte har kunskap om, även om jag kan föreställa mig en sådan informationsrikedom, så tror jag ändå inte det räcker för att förutsäga klimatet i framtiden.
  Det är begreppet kaos som jag uppfattar på det sättet: omöjligt att förutsäga. Jag tror det är den välkända illustrationen om fjärilen i Brasilien som slog ett extraslag med vingen vilket resulterade i ett oväder i Miami. Den liknelsen har väl kommit för att stanna i mitt tänkande. Något händer och utvecklingen tar en ny riktning, som få kunnat ana.
  Vem fan hade kunnat ana att de som alarmerade om den nya istiden plötsligt skulle svänga på en femöring och börja skrika om den förfärliga temperaturökningen?
  Inte jag i alla fall.

 12. Inge

  Geoffrey:
  Du undrar hur jag kan veta att PDO m.fl. inte finns med i klimatmodellerna. Det vet jag kanske inte, men PDO förklarar varför det var varmt fram till 40-talet och sedean blev kallare trots ökad CO2 halt. Jag har tittat på en film i U-tube där en klimatforskare visar för David Attenborough vad klimatforskningen kan förklara. Kurvorna visar att de inte kan förklara varför det var varmt runt 1940 och sen blev kallare. Men David låter sig övertygas för skillnaderna är inte så stora. PDO är något relativt nytt och förklaringen till vad som styr den har jag inte hört något om. Nu har PDO gåt in i en kall fas och verkar kunna förklara att globala tempen gått ner senaste året. Men som sagt: Vad styr PDO? Kan det vara att dess ca 10-åriga cykel hänger ihop med solaktivitetscykeln? Jag vet inte. Det verkar behövas en del forskning där.

 13. Thomas

  Börje, väder är kaotiskt vilket gör att du inte kan förutsäga när nästa storm kommer. Ju längre tider du tittar på desto mindre blir dock de kaotiska inslagen och ju mer kan du förutsäga. Visst förekommer det kaotiska/slumpmässiga variationer i klimatet också, El Nino är det mest kända men det är inte så att klimatet är helt oförutsägbart. Vintrar är t ex kallare än somrar, även om det finns ”skeptiker” som inte ens tror på det! När det gäller koldioxidens uppvärmande effekt så beror den på en ändring av jordens energibalans och det är mer fundamentalt än något kaos.
  Sen är det inte så att ”de som alarmerade om den nya istiden plötsligt skulle svänga på en femöring och börja skrika om den förfärliga temperaturökningen?” Larmet om en istid har överdrivits något alldeles våldsamt så här efteråt, och en som faktiskt trodde på en istid, Kukla, tror fortfarande på en ny istid. Han var minoritet då och är minoritet nu.

 14. Thomas. Roy Spencer har nu visat att de klimatmodeller som ligger till grund för IPCC:s bedömning har tolkat molns påverkan fel, nämligen att temperaturen påverkar molntäcket där det egentligen är motsatt orsak verkan-förhållande. Det innebär moln är negativ feedback för temperaturen.
  Se gärna en sekvensen från exakt 4 minuter in i andra föreläsningsklippet nedan, med (tror jag) resultatet efter modellkörning med gängse slumpvisa molntäcke samt de nya rönen om molns feedback. (Se färresten gärna båda första klippen eller hela föreläsningen, där det sägs väldigt mycket klokt.)
  Video1 (drygt 8 minuter):
  http://www.youtube.com/watch?v=xos49g1sdzo
  Video2 (drygt 8 minuter):
  http://www.youtube.com/watch?v=LpFk0zTW-ik
  Roys hela föreläsning. 30 minuter med enbart bilder på slides:
  http://www.youtube.com/watch?v=II9jLTzPv30
  Thomas, när du säger att ”[v]intrar är t ex kallare än somrar” vet vi ju exakt varför det är så. Klimatet vet vi betydligt mindre om, inte sant? Vilka ”skeptiker” som förnekar att det så vore ju intresasnt att höra, men det är tragikomiskt hur desperata argument du numera använder.
  Jag förnekar inte att CO2 ändrar jordens energibalans, och nästan ingen ”skeptiker” gör det. Jag — och nästan alla ”skeptiker” — håller inte med de enstaka fysiker som förnekar påverkan på energibalansen och närmast koketterar med att de ”förutsättningslöst” ser på atmosfären (vilket lär förklara deras ståndpunkt).
  Larmet om istid fanns bland ganska många forskare, och mer än det överdrivits har det nog negligerats av dagens alarmister som gjort försök att bevisa att ingen sådan fanns. Även en del som blivit ledande i alarmiströrelsen om uppvärming var alarmister för istid, såsom Schneider.
  Nu verkar det ju redan långt tidigare i medier, och hos forkare som utatlat sig i dem, ha varit en alarmism om uppvärmning tidigt detta sekel och kanske till 20-talet, alarmism om istid på kanske 30-talet och sen uppvärming igen på 40-talet. Jag undrar hur det såg ut på 1700- och 1800-talet? Under Maunder Minimum borde oro ha funnits, men då antar jag man svårligen med vetenskapliga argument kunde skylla på människan.

 15. Thomas

  Magnus, den som tvivlade på att vintrar generellt var kallare än somrar var Adam Shand.
  http://scienceblogs.com/deltoid/2008/06/channel_nines_sunday_summer_wa.php
  Vi vet att vintrar är kallare än somrar för att det är mindre solljus som kommer in på vintern. På precis samma sätt vet vi att det blir varmare med mer CO2 för att det är svårare för värmen att läcka ut igen. Om Spencer har rätt med sin negativa återkoppling så innebär det inte bara att jorden värms mindre av CO2 utan även att temperaturskillnaden mellan sommar och vinter borde vara mindre, något som vi borde ha upptäckt (Dvs, det vi borde märkt är att alla klimatmodeller som inte tar med den effekten får årstidscyklerna helt fel). Det är även svårt att få en sådan hypotes om negativa feedbacks att gå ihop med de kända istidscyklerna. Vad jag minns beror Spencers felaktiga slutsats på att han tittade på korttidsresponsen av en uppvärmning som inte är densamma som den långsiktiga. Kortsiktigt hinner inte haven värmas upp.
  Du envisas med talet om istidsalarmist. Få då se en lista på vetenskapliga publikationer om en sådan! Du drar till med Schneider som vanligt, men det var en rent spekulativ artikel att *om* vi fortsatte öka svavelutsläppen som då skedde skulle det kunna leda till avkylning. Dessutom erkände Rasool et al i en fotnot att de underskattat CO2:s inverkan med en faktor två i sina beräkningar. Schneider har även varit alarmist för att ett kärnvapenkrig skulle kunna ge upphov till en stark avkylning, även det ett scenario som vi lyckligtvis undvikit. Resonemang av typen ”om vi gör A så händer B” blir dock inte fel bara för att vi inte gör A och B inte inträffar.

 16. UnoK

  Av inlägget och kommentarerna drar jag slutsatsen att alla förstår signifikansen av isbilderna från Nordpolen, Men inte jag: vad betyder ”havsiskoncentration”? Är 100 % sammanhängande is eller bottenfruset? Skall man jumpa sig fram vid 60%. Hade Arvid i Utvandrarna verkligen kunnat gå till Amerika?

 17. Johnny Lilja

  Jämförelsen är rätt kul. 2007 var ett de varmaste åren sedan mätningar överhuvudtaget började. jämför 2008 med några år längre tillbaka så ser du att isen i arktis har krympt rejält. (Kan göras på samma sida) Hur mycket av klimatfenomenen vi sett på sista tiden beror på La Nina kan man spekulera över.
  Roy Spencers arbete granskas kritiskt av bla Russell Seitz, en mycket kompetent herre. Jag tycker  nog man bör vänta med att okritiskt se Spencers arbete som en odiskutabel sanning…..
  UNO K har en viktig poäng. Is är inte tvådimensionell. Det är inte bara isarealen som har betydelse utan ismassan.
  ”The Greenland and Antarctic ice sheets have shrunk in both area and mass. Data from JPL’s Gravity Recovery and Climate Experiment show Greenland lost 150 to 250 cubic kilometers (36 to 60 cubic miles) of ice per year between 2002 and 2006, while Antarctica lost about 152 cubic kilometers (36 cubic miles) of ice between 2002 and 2005.The Greenland and Antarctic ice sheets have shrunk in both area and mass. Data from JPL’s Gravity Recovery and Climate Experiment show Greenland lost 150 to 250 cubic kilometers (36 to 60 cubic miles) of ice per year between 2002 and 2006, while Antarctica lost about 152 cubic kilometers (36 cubic miles) of ice between 2002 and 2005.”
  215 kvadratkilometer av Kanadas shelfisar har brutits loss i sommar och glidit ner i Arktiska havet. Det är 23 procent av den totala ytan, rapporterar polarforskare vid Trentuniversitetet i Ontario.
  – De mycket omfattande iskalvningarna understryker hur snabbt förhållandena nu förändras i Arktis. De är oåterkalleliga under dagens klimatförhållanden, säger Derek Mueller, expert på arktiska isar vid Trentuniversitetet.
  Men alla ljuger väl som vanligt, lögnaktiga dumma alarmister……