Ingen befolkningsexplosion i sikte

födelsetal
Under 70- 0ch 80-talen var domedagsprofeterna väldigt fixerade vid den hotande befolkningsexplosionen. Denna explosion av människor skulle fortgå ända tills planetens absoluta gränser hade nåtts någon gång på 90-talet och allra senast år 2000. Och då skulle allt sluta i resursbrist, svält, krig och katastrof. Till de mer framträdande Malthusianerna från denna tid hör Romklubben, Paul Erlich (med fru), samt presiden Obamas nuvarande vetenskaplige rådgivare John Holdren.
Jag minns att jag också bekymrade mig en hel del om denna till synes järnhårda paradox: Ju mer frihet människan fick, desto säkrare ledde det till hennes eget utdöende. Den enda lösningen för många, då som nu, framstod vara en global diktatur där den upplyste dispoten (FN) tillsammans med sina upplysta rådgivare (vetenskapliga råd och NGOerna) fick en oinskränkt makt över jordens resurser, och därmed över liv och död.
Jag fick dock en liten tankeställare under 80-talet av en förmodligen nu bortglömd samhällsvetare, Herman Kahn. Han pekade på det faktum att födelsetalen faktiskt minskade i de mer utvecklade länderna. Visserligen blev levnaden för innevånarna längre, men på det hela taget så avtog befolkningsökningen enligt en S-formad sigmoidkurva i land efter land. Jordens befolkning borde, om jag minns rätt, plana ut kring 9-10 miljarder människor enligt Kahn.
Ungefär samtidigt fick jag syn på Julian Simons bok, The Ultimate Resource från 1981. Och där argumenterade han för den förbluffande teorin att resurserna inte alls skulle ta slut, givet att människans tekniska och ekonomiska utveckling fick lov att fritt utvecklas. Åtminstone så hade hela 1900-talet präglats av en ständig ökning av naturresurserna som var snabbare än befolkningsökningen.
Självklart så var denna ganska omvälvande litteratur sällan eller aldrig uppmärksammad på de svenska kultursidorna. Men för mig personligen innebar den att jag tvingades att radikalt ompröva allt jag hittills lärt mig i skolan och på universitetet: Istället för att se människan som en parasit på Naturen så är hon i sanning den ultimata resursen.
Härom veckan publicerades en artikel i tidskriften Simulation av Gonzalo et. al. från Autonomous University of Madrid (UAM) och CEU-San Pablo University. De bekräftar där FNs lägsta beräkningar av befolkningsutvecklingen, som säger att jordens befolkning kommer att minska till 6,2 miljarder till år 2100 från dagens omkring 7 miljarder.
befolkningsutveckling
Bildtext: This is an estimated and projected world population according to different variants, 1950-2100 (billions). The model matches with the low fertility variant. Credit: UN
Jo, ni läste rätt. Givet de senaste siffrorna på trenderna från all världens länder från 1900 till 2010, så tyder Gonzalos beräkning på att jordens befolkning kommer att minska efter 2050. Detta förstås under förutsättning att den ekonomiska utvecklingen i de fattiga länderna tillåts fortsätta så att de kan nå upp till levnadsstandarden i västvärlden.
Författarna har använt en modell där jorden betraktas som ett slutet och ändligt system, där ”de fundamentala principerna för massans – biomassan i detta fall – och energins bevarande är uppfyllda”.
Det skulle inte alls förvåna mig om de har rätt.
Ingemar Nordin
AB

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lennart Bengtsson

  Hej
   
  Jag tror att detta är en realistisk bedömning. Erfarenheten har visat att när levnadsstandard och utbildning passerar en kritisk gräns och kvinnlig frigörelse blir möjlig sker en rel snabb minskning av barnkullarna. Utan invandring skulle de flesta europeiska länder i dag ha haft en befolkningsminskning. Religion och extrem politik har en hindrande effekt men mindre än man kan tro vilket kan ses från befolkningsutvecklingen i de katolska länderna. Orsaken till den snabba befolkningsökningen 1800-2000+ har sannolikt berott på att den tekniska och medicinska utvecklingen har legat före den sociala utvecklingen. Utan tillgång på stora mängder billig fossil energi t ex hade säkert jordens befolkning i dag varit  mindre.
  Lennart

 2. Lasse

  #1 Peak oil kommer att ge Peak befolkning. När man talar om befolkningsutvecklingen så är det sällan som Kinas ettbarnspolitik nämns. Utan den så hade Världen sett annorlunda ut. (I dagens SVD läser man att födseltalet ligger på 1,4.) Vad det innebär för familjen som enhet, att sakna syskon , föräldrars syskon osv kan man bara gissa.

 3. labbibia

  Lasse # 2
   
  Är det inte dags att skrota uttrycket ”Peak Oil”
   
  Skriv i stället ”Peak Energi”, så kanske ditt påstående stämmer bättre? Vad blir morgondagens primära energikälla?  Det händer mycket spännande inom forskningen nu, ex inom fusionsteknologi.
  Och för övrigt…. Såvitt jag vet ökade planetens befolkning även innan man tagit upp en enda droppe olja ur jorden? Hela tiden beroende på utveckling……
   
   

 4. Ann L-H

  Ständigt nya väsentliga inlägg, tack! Den förmodade utvecklingen i Afrika söder om Sahara är extra intressant. Den positiva utvecklingen i Afrika har ändå tills helt nyligen varit en vit fläck i medias bevakning.  

 5. Tage Andersson

  Billig energi är oundgänglig för välstånd. Vi glömmer gärna hur våldsamt dyr den var före industrialismen. För belysning t.ex. kostade energi i England, med 100 som bas för år 1900:
  År 1800              570
  År 1900              100
  År1950               6
  År 2000              1
   
  Källa: Per Eliasson i Klas-Göran Karlsson&Ulf Zander: ”KATASTROFERNAS ÅRHUNDRADE”.
   
  Bland undergångsprofeterna bör vi inte glömma George Borgström, som i mycket kan ses som en föregångare till Paul Ehrlich. Ehrlich är fortfarande verksam och auktoritet. Liksom John Holdren. Deras förödande utvecklingssyn framgår i deras bok ”Echoscience, Population Resources Environment” (1977) där bl.a. massterilisering och aborttvång förordas för att lösa befolkningsfrågan.
   

 6. Viktigt inlägg Ingemar, tack för den.

 7. Staffan

  1994 var Sverige och Singapore ganska lika:  BNP per capita US $16.900 resp $16.500.
     Men världen förändras.
     Nu (2012) är siffrorna $40.900 för Sverige – och $60.500 för Singapore.
     Lustigt, den där utvecklingen har ni aldrig sett ens antydd i svenska media.   Eller?
  Och utvecklingen i Indien – vet ni något om den?  1994, när man ännu hade socialistiska ideal, var BNP per capita US $270.  Idag är siffran $3.700.
     Hur det gått i Kina, nu när man övergett den socialistiska ekonomin, kan säkert Jan Myrdal berätta för er.  Men skulle ha vara upptagen med annat, kan jag nämna att BNP-siffrorna var $360 då – och är $8.500 nu.  (Mina siffror är från World Almanac 1995 resp 2013.)
  Överbefolkning?  Eh?

 8. Gunnar Juliusson

  Jag kan rekommendera ”Hållbarhetsmyten – varför ekonomisk tillväxt inte är problemet” av Martin Andersson och Christer Gunnarson, ekonomisk historia Lunds universitet och SNS, som mycket väl behandlar just detta ämne.
  http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9186203649
   

 9. Christer Löfström

  Ni har inte en aning om vad som sker i SubSahara Afrika. 
  Ni är så ”f-ing” upptagana av er egen inbördesbeundranförening.
  Lite musik för att komma i stämning. Ken Ring
  http://www.youtube.com/watch?v=frSc9LLIfek
   

 10. Peter Stilbs

  Förutom den billiga energin har även konstgödningens utveckling från ca år 1910 (Haber-Bosch-processen att tillverka ammoniak från vätgas och luftens kväve) möjliggjort befolkningsutvecklingen.
   
  Notera att det är u-länderna som ”exploderat” – inte i-länderna. Så konstgödningen har nog varit viktigast.
   
  Men i och för sig så är HB-processen en av världens mest energikrävande poster – och vätet tillverkas normalt av naturgas … så …

 11. Ingemar Nordin

  Gunnar Juliusson #8,

  Tack för den påminnelsen. Här ett citat från den sidan du länkar till:

  Fattigdomen i världen kan endast bekämpas genom modernisering och utveckling. Alla objektiva mått som barnadödlighet, livslängd och hälsa talar emot tesen att vi ska föra en politik som går ut på att försöka ”bevara” ett förmodernt levnadssätt. Inte heller miljön eller den upplevda lyckan gynnas av en sådan politik.

  När nu hela det svenska myndighetssverige ställs om till ”hållbar utveckling” i enlighet med Agenda 21 och Rio-mötena -92 och -12. så är sådan här litteratur viktigare än någonsin.

  Frågan är vilka som hinner först, undergångsprofeterna eller utvecklingsoptimisterna?

 12. Lasse

  #10 Glöm inte antibiotikan och andra mediciner, samt hjälp vid svältkatastrofer.
  En som alltid varit positiv till befolkningsutvecklingen är ju Gapminders- Hans Rosling. Det ordnar sig när folk får det bättre är hans förhoppning. Men även han brukar glömma Kinas ettbarnspolitik!

 13. Finns det någon studie om resultatet av Kinas ettbarnspolitik? Var inte ett av resultaten att ”befolkningspyramiden” blev mycket skev?

 14. Argus

  Jamen visst är detta befolkningsexplosionshot totalt vedervärdigt. Jag blir gråtfärdig när jag tänker på det.
   
  Kemigeniet Fritz Haber och superingenjören Bosch lyckas med att i industriell skala göra Mat av Energi……., och framstår som en frälsare.
   
  Hundra år senare kommer vårt välutvecklade elitskikt på att göra Bränsle av Mat.
  Sug på det!
   
  Det är så avgrundsdjupt sjukt att man blir illamående.
   
  ’Dagens klimatpolitik är et bedrägeri och en skamlös misshushållning’

 15. Christer Löfström #9
  VAd exakt är det som händer i SubSahara Afrika som vi inte känner till?
   
  Att Ken Ring är en vettvilling har i alla fall jag känt till länge, har han flyttat tillbaka till Afrika och orsakat några katastrofer,eller varför skall vi intressera oss för honom?

 16. pekke

  Ingvar E. #13
  Underskott på kvinnor och en ökande andel äldre blev vad det ledde till.
  En blogg som beskriver det hela.
  http://inchina.nu/artiklar/ettbarnspolitik-%E2%80%93-losningen-pa-ett-overbefolkat-kina/

 17. Peter Stilbs

  Perfekt #15 – strunta i CL – han verkar bara ha vaknat på fel sida igen.

 18. Här är lite info om Afrika
  ”Fifty percent of Africa is rural with no access to electricity. Africa generates 47 GW of electricity, less than 0.6% of global market share. Many countries are affected by power shortages.”
  Kände du till det Christer Löfström?

 19. pekke

  http://www.varldenidag.se/nyhet/2012/11/07/Ettbarnspolitiken-ifragasatts-i-Kina/

 20. Skogsmannen

  Har länge funderat på hur Kina kommer att utvecklas som stat som konsekvens av ettbarnspolitiken.
   
  Ett samhälle som till stor del består av tusenbröder gagnar inte direkt stabiliteten i regionen…

 21. Ann L-H

  Christopher Booker avslutar sin högst informativa bok (bestseller?) The Real Global Warming Disaster (2009) med den stora frågan ”Saving the planet from whom?” 
  C.B. befarar att EU-länderna, Australien och USA kommer att hamna på efterkälken jämfört med världen i övrigt på grund av det ekonomiska självmord vi tillåter oss när vi låter den gröna klimatreligionen styra. Att än en gång ta del av hans tankar nu tre-fyra år senare visar verkligen hur rätt han tycks få. OCH! Även Afrika är på G!
  Var finns dagens ”M. Thatcher” som har förmåga att se vad som behöver göras och har förmåga att få denna klimatreligiösa järnridå nedmonterad.    

 22. Slabadang

  Christer Lövströn!
   
  1. Jag förstår inte ens vad du tror att vi tror eller tycker.
  2. Jag fattar ännu mindre när jag lyssnar på Ring
  Du brukar ju komma in och lägga in nån konstig anklagelse om olika ”agendor” och vilka demoner som snurrar i ditt huvud blir obegripligt.

 23. Tack Pekke #19
  Slutklämmen i artikeln
  Resultatet har således blivit att det minskade födelseantalet har gjort Kinas befolkning till den äldsta i historien med ett underskott på kvinnor. Detta kommer i framtiden antagligen att drabba landets samhällsstruktur och ekonomi.

 24. Staffan

  ”SubSahara Afrika”?_(#9)   Ghana kanske?  BNP per capita var US $410 år 1994,  är $3.100 nu (år 2012).   +756%.   (Sverige +242%)
     Kenya:  US $320 då, och $1.800 nu.  +562%.
     Det finns akuta problem i många länder, men de är inte [primärt] ekonomiska.  Nigeria, t.ex.   BNP/cap $2.600, +867%.  Men man har fått det rejält besvärligt i norr, de sista åren.  (Vet ni varför?)
      Zimbabwe är det gamla Syd-Rhodesia, där det fanns gott om svenskar förr – missionärer och andra.  S-politiker och andra såg på 70-talet Syd-Rhodesia som nästan lika bra som Nyerere’s Tanzania.   (Det finns just inget om det på nätet, vad jag kan se.)  Jag kan försäkra att det inte är klimatet som är problemet där idag.  
     I Zimbabwe är BNP/cap $500 idag.  Var $545 år 1994.   $500 tycker Mugabe räcker bra.  (Han har regerat från 1980)

 25. Staffan

  Minnet klarnar:  Ian Smith styrde ’Rhodesia’ 1965–1979.  Man hade 1965 försökt få rent afrikanskt styre;  därav Smith’s ingripande.
    Under Mugabe (1980-) har man sedan drivit ut de flesta ’europeer’.  Nu är 98% svarta afrikaner.  ”Vita” – mindre ärn 1%.
    Och 3,4 miljoner medborgare har flytt utomlands, ca 3 miljoner till Sydafrika.

 26. Slabadang

  För att förstå skillnaden mellan Tanzania och Zimbabwe!
   
  ”Efter självständigheten 1961 kom en svår ekonomisk nedgång. I den socialistiskt styrda ekonomin ägde staten alla större företag och kontrollerade ekonomin. Priser som inte följde prismekanismen ledde till dålig export och låg reell tillväxt, samtidigt som en hög inflation. Slutligen minskade produktionen från jordbruket, som hade kollektiviserats av Nyerere under den inhemska kommunistiska varianten Ujamaa, stadigt. Efter Nyereres avgång 1986 liberaliserades ekonomin med delvis marknadsorienterade reformer, såsom ett nytt jordbrukssystem, priser mer enligt prismekanismen och en finanssystemreform. Trots detta var tillväxten låg ända fram till 1995. Strukturförändringar sedan dess har förbättrat ekonomin: ett finansdepartement med stöd av bland annat IMF för att rehabilitera den gammalmodiga ekonomiska infrastrukturen.[14]
  Tillväxten under 2000-talet har legat på i genomsnitt 6 % per år; under 1990-talets slut låg samma siffra under 5. Samtidigt är statsskulden förhållandevis låg. Tillväxten har dock inte förbättrat tanzanernas liv i samma utsträckning, och budgeten är till uppemot 30 % beroende av bidrag. Turistindustrin minskade kraftigt under den finansiella krisen, även om tillväxten var fortsatt ganska stark under 2010. Dock ligger inflationen på över 10 %, delvis på grund av höga matpriser. ”
   
  He he he he ! Jag tycker det är så kul med den här typen av fakta blandad med tyckanden från ideologiskt fundament. Att det är en anafalbet i ekonomisk utveckling som skrivit artileln är glasklart.
   
  Kan ni tänka er att utvecklingen är så fräck att inte alla får det lika mycket bättre och att inte all fattigdom försvinner på studs!! Hur stort är problemet med 30%ig fattigdom , jämfört med Zimbabwes på nästan  ett hundra eller de hundra procent som gällde under Tanzanias socialistperiod då svenska SIDA med stöd av P Schori pumpade ner stålar till den fattigdomsbevarande socialismen i Afrika? Så vad är de stora problemet? 🙂 Vad är själva utgångspunkten för problemformuleringarna? Jo … Socialism är alltid rätt fast den är fel!!
  Alltså … när det bevisas att socialism sprider skapar och bevarar fattigdom, så kan socialister med de bilder de har i huvudet inte släpa tanken på att den är fel i grunden. Nej för fan… även om vi nu har bevis i långa rader och utan undantag så ser de en brist på socialism även när folk befriats sig från den och blir fria lyckligare rikare friskare och rikare. För ni förstår att de blir inte LIKA MYCKET rikare lyckligare friare friskare och därför behövs mer av den politik som gjorde att förblev fattiga. Det är inte lätt att hänga med i de socialistiska tankefigurerna men som gammal hårt ideologiskt skolad sosse så tog det tid innan man till slut insåg vilken komplicerad ren ideologisk sörja man blivit matad med.
  Att marknadsekonomin är totalt överlägsen i sin förmåga att sprida välfärd och motverka fattigdom är ett faktum socialister bara är helt blockerade ifrån. Det går liksom inte in bara!! Totalt avkopplade från alla observationer. Att prata om fattigdom är fint, men att faktiskt göra nåt åt den är ”marknadsliberalt”!
  Dessa dj…la ord!! 🙂

 27. Slabadang

  Nu hamnade jag i moderering IGEN! Wattsup?

 28. Lägg sedan till en del islamistiska vanföreställningar så får man förklaringen till varför allt inte är frid och fröjd i Afrika.
   
  Tyvärr drabbar detta också länder som Kenya  genom att bl a  svenska asylturister, men också direktkommande muslimer ställer till det där. Min fd flickvän är från Kenya (kolsvart negress) och man kan väl säga att hennes åsikter om somalier hade  omedelbart fått henne utkastad ur Sverigedemokraterna.

 29. Ingemar Nordin

  Är det bra eller dåligt om jordens befolkning minskar efter 2050, för att nå under dagens nivå 2100?

  Jag vet inte. Jag har inget emot människor, och jorden har enorma folktomma ytor. Vi har ju en tendens att samlas i städer, och bo ovanpå varandra i flervåningshus. Men jag har Holländska vänner (Holland är ett av världens mest tätt befolkade länder), som tycker att det är lite jobbigt med så mycket folk.

 30. Det som blir besvärligt är dessa åldrande befolkningar överallt. Ekonomerna har, såvitt jag förstår inga modeller för att beskriva ekonomin i en åldrande och krympande befolkning. Det talas om Japans ekonomi som stått stilla i 20 år – något som kanske huvudsakligen beror på befolkningsutvecklingen.

  Med andra ord – även om det säkert på sätt och vis förmodligen är önskvärt med en stagnerande och på sikt krympande befolkning så kommer det säkert också att leda till nya utmaningar.

 31. Ingemar Nordin

  Sten K #30,

  Jag ser inte problemet med åldrande befolkningar. Med en åldrande befolkning så kommer förmodligen den aktiva och producerande tiden i livscykeln att öka. Så är det ju redan nu i t.ex. Sverige. Så, även om befolkningspyramiden kommer att ändras så behöver inte det innebära några välfärdsförluster. Eller?

 32. Ingemar Nordin

  OT, men ändå besläktat med det ingrodda Malthusianska tänkandet. Från en ledare i Aftonbladet:

  Om vi vill att svensk industri ska kunna konkurrera också i framtiden är det dags att sluta drömma om billig ström. I stället borde politiken och investeringarna inriktas på det vi faktiskt kan påverka.

  Då handlar det framför allt om besparingar och effektivisering.

  Vi kan faktiskt påverka tillgången på el! Tror de att el är en ”limit of Growth”. Precis som alla andra resurser så är energi inte något som har med några naturens begränsningar att göra, utan är i praktiken helt beroende av teknisk och ekonomisk nivå. Varför skall vi spara på el?

 33. Hej Ingemar,

  en åldrande världsbefolkning kommer knappast att vara ditt och mitt problem, men jag vet att för ekonomer så ses ”en ung befolkning” ofta som en resurs. Jag tror att det till stor del handlar om en (över?)tro på ungdomarnas förmåga, medan gamla stofiler som bekant är skeptiska till alla nya budskap.

 34. Ingemar #32
  Det är väl ett prov på ”statiskt” tänkande som är ganska vanligt förekommande hos vänsterfolk. Bevara och fördela liksom

 35. Staffan Lindström

  { 14.04.13 at 16:50 }
  Slabadang, ser du paralellerna? På 60-80-talen ”köpte” ”svarta” länder i Afrika röda lösningar från Europa och det gick åt helvete… Nu på 2010-talet så köper ”vita” länder i Europa ”gröna” lösningar från Europa mest… Luktar hembränt… Så framgången är given :-9
   

 36. Ingemar Nordin

  Sten #33 & Ingvar #34,

  I själva verket borde det vara en ren vinst, nationalekonomisk sett, med en lång livslängd. Perioderna av uppväxt, utbildning, barnaalstrande och annat som kostar pengar minskar procentuellt i förhållande till yrkesaktiv ålder (även pensionärer knäcker ju extra nu för tiden). Tiden då vi pga av ålderskrämpor blir ekonomiskt inproduktiva skjuts allt längre upp i åldern, vilket betyder att även den tiden minskar, procentuellt sett.

  Rena vinsten med långlivade människor! 🙂

 37. Ingemar #36 Sten #33
  kombinera det med att det finns många yrken som man kan fortsätta med långt upp i åldrarna och många vill faktiskt det också. Jag kommer att fortsätta programmera, för egen del och på kontrakt så länge det fungerar. Det håller hjärnan igång och är stimulerande. Och förstås frustrerande ibland. Formell pensionär blev jag för flera år sen.

 38. Pingback

  […] då är TCS månader före MSM när det gäller exempelvis skiffergas. Nästa dag kan det gälla befolkningsfrågan och då visar Ingemar att det inte bara är Hans Rosling som insett att risken för en […]

 39. LBt

  Det känns bra att vi både fått igång forskning och har globala organ för att hantera alla de frågor som en global mänsklighet kommer att ställas inför som utfiskning, annan livsmedelsproduktion och distribution, sjukdomsbekämpning, läkemedelsproduktion och distribution, råvarubrist där sådan kan uppstå, fattigdomsbekämning, svält, utbildning, konflikthantering, klimatpåverkan, energitillgång osv bara för att nämna några där marknadskrafterna förvisso är aktörer men knappast har hemmaplan. Mycket bra.

 40. Sailor

  Kommer ihåg i början på -70 talet. Vi -en klass i mellanstadiet- var på besök i Naturhistoriska museet i slottskogen i Göteborg. Första rummet hade en spegel plasserat i riktig höjd för oss. Ovanför spegeln stod det ”Värdens farligaste djur”. Lite högre opp var det också en räknare som tickade fram befolkningsökningen. Prognoser för 1980, 1990 och år 2000 fanns (kommer inte ihåg siffrorna) Bilder på uthungrade barn, massvält och annat elände fick vi gå runt och betrakta.
  Konsensus skrämde barnen också på den tiden.
  —————–
  ”Istället för att se människan som en parasit på Naturen så är hon i sanning den ultimata resursen.”
  Då som nu är det inte vetenskapen som skiljer ”det går åt helvete om vi inte får bestämma” folken” vs ”människan kommer till att klara detta utan förmynderi” folken. Det är människosynen som skiljer oss åt.

 41. mats

  Mänsklig biomassa – en katastrof
  Jag är nog inte fullt så optimistisk som de flesta kommentatorerna är inklusive Ingmar. Den för tillfället hibernerande bloggen ”Andas lugnt” har funderat över frågan på ett tänkvärt sett!
  http://andaslugnt.blogspot.se/search?q=biomassa
  I väntan på Ragnarök!
   

 42. Ann L-H

  Sailor – #40. Det var den uppburne Bengt Hubendick som inpräntade i alla som kom i vägen att vi egentligen borde skämmas för att finnas till.
  Det var då. Dagsaktuellt är att en tonåring Småland ”försvunnet”. Missing people har varit ute och sökt, nu har han hört av sig via SMS (!), vill slippa konsumentsamhället och leva i naturen.  

 43. Ingemar Nordin

  Mats #41,

  Det där med att naturresurser är begränsade är bara nys – även om vår högt aktade Dr Max skrivit om det på det viset. Mängden ämnen och energi är potentiellt i praktiken oändligt, även om vi bara håller oss till vår lilla jord. Allt hänger på teknisk nivå och ekonomi. Begreppet ”naturresurs” är ett samhällsvetenskapligt begrepp. Och därför blir det ofta ett Malthusianskt feltänk när naturvetare försöker behandla ämnet.

  Det går helt enkelt inte att utifrån rent naturvetenskapliga utgångspunkter uttala sig vetenskapligt om begränsningar för mänsklig och ekonomis tillväxt.