Gonzalo

Ingen befolkningsexplosion i sikte

Under 70- 0ch 80-talen var domedagsprofeterna väldigt fixerade vid den hotande befolkningsexplosionen. Denna explosion av människor skulle fortgå ända tills planetens absoluta gränser hade   →