Gonzalo

Ingen befolkningsexplosion i sikte

Under 70- 0ch 80-talen var domedagsprofeterna väldigt fixerade vid den hotande befolkningsexplosionen. Denna explosion av människor skulle fortgå ända tills planetens absoluta gränser hade nåtts någon gång på 90-talet och allra senast år 2000. Och då skulle allt sluta i resursbrist, svält, krig och katastrof. Till de mer framträdande Malthusianerna från denna tid hör Romklubben,   →