Ingemar Nordin i SvD Brännpunkt

Missa inte Ingemar Nordins inlägg i debatten inför Köpenhamn i dagens SvD Brännpunkt. ”FN:s klimatpanel är inte vetenskaplig”, hävdar Ingemar och ni som läst det manuskript som Mika igår länkade till är säkert benägna att hålla med.
”IPCC har fastnat i ett spår där det gäller att till varje pris finna bekräftelse på sina egna teorier”, skriver Ingemar Nordin. ”Detta är inte bara ett ovetenskapligt förhållningssätt utan det är också direkt farligt eftersom deras rekommendationer ligger till grund för politiskt beslutsfattande.”
Och Ingemar Nordin borde sannerligen veta, då han är professor i vetenskapsteori vid Linköpings universitet. Det ska bli intressant att se om och i så fall hur UI-gänget svarar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. S. Andersson

  Jamen det vet vi väl hur UI kommer att svara: Nordin är ingen klimatforskare och har därför ingen rätt att uttala sig.
   
  UI=Utan Intelligens? 🙂

 2. Labbibia

  IPCC är en katastrof!
  Man kan ju fråga sig hur mycket pengar som kommer att ha  gått till spillo innan politikerna i Europa besinnar sig? I övriga världen verkar man ju, med rätta, inte lika övertygad om att IPCC har ett case överhuvudtaget.
  Tänk om  inte Bert Bohlin hade varit involverad i bildandet  av IPCC. Då hade vi förmodligen sluppit den massiva propaganda vi dagligen utsätts för av våra mainmedia?

 3. Anders L

  Det är anmärkningsvärt att Ingemar Nordin, när han uttalar sig i kraft av sin professorstitel, kommer med en så svepande kritik av IPCC utan att ange ett enda citat eller en enda källa för sina egna ståndpunkter. Hur kan han t ex kritisera IPCC för deras åsikter om istäcket i Arktis 2008-2009 när de inte har publicerat något om detta? Men jag förstår att skeptikerna jublar över detta typiska skeptikerinlägg – bara åsikter, inga fakta. Precis som alltid.
  (F ö är istäcket i Arktis just nu det minsta någonsin uppmätta vid denna tidpunkt på året.)
   

 4. Åke Rullgård

  Re#2 Labbibia utropar att IPCC är en katastrof och jag instämmer och lägger in följande kommentar som jag också lämnat på en anna tråd  och som stöder Labbibias utrop:
  Sveriges Radio intervjuade i morse, den 10 nov, en centralfigur i IPCC, professor Latif, med anledning av att han anser att det borde införas ett förbud mot debatt och ifrågasättande av AGW.  AGW har ju visat tydliga religiösa drag tidigare och ett förbud enligt Latif är ett steg till på den vägen: AGW görs till en på samma sätt som  klassiskt religiösa riktningar använt dogmer för att tysta debatter. Latifs åsikter ligger helt i linje med det maktsystem som Monckton varnar för i sitt föredrag. Latif tillstår att den globala uppvärmningen tagit paus men anser att detta bara är tillfälligt och han hävdar som alla andra AGW-are att man måste studera flera tiotals år för att få en rättvisande blid av klimatutvecklningen. Hur detta resonemang går ihop med koldioxidens förmenta skuld till en likaledes förment uppvärmning är svårt att förstå eftersom det ju var den korta s.k. hockey stick-temperaturkurvan som starkt bidrog till att  klimathysterin kom igång.
  Det är bisarrt att höra en hur Latif, en förment vetenskaplig auktoritet inom klimatforskningen, gör en jämförelse med Einsteins relativitetsteori: han vill göra gällande att klimatfrågan är lika komplex som Einsteins relativitetsteori och eftersom denna genom sin komplexitet inte kan debatteras av kreti och pleti så ska inte klimatfrågan heller vara öppen för debatt och ifrågasättande.
  Lyssna gärna på inslaget i SR från kl 06.40 den 10 nov och lyssna på alla detaljerna. Dessbättre var den svenska klimatforskare som intervjuades efter inslaget med Latif mera sansad men av allt att döma AGW-frälst.
  Jag är medveten om att jag använt och ofta använder ordet ”förment” i mina kommentarer men det är ett mycket bra ord i för karakterisering av fenomen i klimatdebatten: NE definierar förment såsom ”adj.· som (med orätt) påstås vara (ngt) eller ha (ngt)”

 5. Jocke

  Anders L: Nordin kunde ha avstått ifrån att referera istäckets utbredning, men hans huvudpoäng kvarstår; IPCC:s målsättning är helt enkelt inte vetenskaplig. Premisserna är inte vetenskapligt neutrala.
  Jag har själv haft förmånen att studera vetenskapsteori under Nordin. Förutom att vara en av mer intressanta föreläsare jag haft är han en person som sätter vetenskapens oberoende framför allt. Att han kritiserar IPCC för ovetenskapliga metoder väger tungt, åtminstone i min bok.

 6. Johan

  Är det det här du menar Anders L?
  http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm
  Ser då ut som liknande år, då återväxt av vinteris har skett.
   

 7. Christopher E

  Joahan;
  Du hann före mig. Isgraferna hoppar lite upp och ned som de alltid gör, men inget dramatiskt syns, förutom en rätt signifikant ökning av sommarisen med ca 1 miljon km2 de senaste två åren.

 8. Christopher E

  Johan, förstås, ursäkta tangentbordsslarvet…
  Anders L;
  IPCC kanske inte uttalat sig officiellt om havsisen, men forskare som ingår i panelens underlag har gjort det. Sak samma.
  Utmärkt kort och kärnfull kritik av IPCC Nordin skrev, för övrigt. Mitt i prick.

 9. Peter Stilbs

  Anders L – samma desperata typ av angrepp som vanligt – ”inga källor” etc – vad tror Du egentligen man får in i en insändare på 2000 tecken ? Du har i och för sig rätt att IPCC inte har berört saker efter 2007  – men dess f.d. och nuvande huvudpersoner här i Sverige, Erland Källén och Markku Rummukainen skrev en uppföljningsrapport i våras på uppdrag av Sveriges regering som sade precis var Ingemar Nordin skrev i artikeln. Och internationella IPCC-analoger till EK och MR säger ständigt samma saker – inklusive överkukun Pachauri. 

 10. ThomasJ

  Mycket bra brännare – tack för det Ingemar Nordin! Du [Ingemar] kan la ta tillfället i akt och föra ett ’samtal’ med den ’klimatforskande’ professorn från LU som haft/har företräde med sin propaganda i dagens morgonmagasin i P1 – som vanligt helt oemotsagd och till fullo PK svarande, á la nyttig id***, på de ledande frågorna intervjuarens [Lasse Johansson, sambo med Lars Ohlys vice, Alice…] ställer…
  Objektiv nyhetsförmedling? My a** !
   
  S. Andersson #1: ”UI = Utan Intelligens?” Mkt bra beteckning.  🙂
  Variant: UI = Utan Insikt? 😉
   
  Mvh/TJ

 11. Anders L

  Peter Stilbs #8,
   
  Det är klart att man Nordin hade fått in åtminstone någon källa till sina synpunkter – om han hade haft någon. Men uppenbarligen har professorn i vetenskapsteori inte några vetenskapsteoretiska invändningar av någon dignitet att komma med, utan fick nöja sig med att uttrycka sina privata personliga åsikter. Det har man naturligtvis full rätt att göra. Min privata personliga åsikt är dock att när en professor uttalar sig inom sitt fackområde så bör han eller hon tillföra mer kvalificerade synpunkter än så.
   

 12. Kryckan

  @Anders L,
  Tittade du på Johans islänk?

 13. Anders L
  Du låter som så många andra som försöker, men inte har ngt bättre att komma med: Du angriper folk för saker dom inte hade med, nämnde eller fick plats med i ett inlägg.
  Samma metod som UI, fast de har förfinat metoden ytterligare ett varv, det gnäller numera som ’Men i just  det inlägget ”glömmer” han …  ’ saker som är utredda i detalj. 
  Tröttsamt och falskt eller (som ditt fall kanske bara?) helt okunnigt.
  Och inte sällan gnälls det över att personen inte skrivit ett helt annat inlägg i stället. Det är lika trist och tomt.
  Och angående ”kvalificerade sympunkter”: När kom du senast med något sådant? Jag minns dig mest för att
  1) Under lång tid mala på om att ’CO2 forstatt vara en växthusgas även efter 1998’, samt
  2) Påstå att ’skeptiker ju då måste vilja elda upp allt kol och all olja så fort det bara går’ iom att CO2 är så bra för växtligheten

 14. Peter Stilbs

  Anders L #11 : Ingemar redovisar klart, steg för steg, hur IPCC gått utanför den vetenskapliga metodik som är norm.  
  Du verkar bara yrvaket chockad.  

 15. Anders L

  Jonas #13,
   
  Jag är ändå lite stolt över att du trots allt minns mina argument!
   
  Argumentet 2) tycker jag fortfarande är logiskt oantastligt. De skeptiker som allvar anser att CO2 är nyttigt för planeten måste väl rimligtvis anse att det är bara är bra om vi ökar halten av denna nytta så mycket som möjligt? Det var den poängen jag försökte föra fram, varpå de som ena sekunden vildsint hade propagerat för CO2:s förträfflighet i nästa ögonblick förklarade att vi av ekonomiska och geostrategiska skäl ändå måste avveckla fossilbränsleberoendet så fort som möjligt. Jaja, fine with me!

 16. Inte bara försökte du föra fram den poängen, Anders L. Du gjorde det med eftertryck, och du upprepar den nu. Och  (ifall det du säger stämmer, vilket jag inte alls minns) visar du att du inte kan/vill hålla två saker i huvudet samtidigt.
  Jaja, fine with me …. 🙂

 17. Pingback

  […] 1, 2, 3, […]

 18. Anders Mohlin

  Arktis istäcke är nu det minsta någonsin uppmätta, står det (ungefär) nånstans här ovan.
  Det säger mig inte så mycket mera än påståendet att ”idag är vi närmare julafton är någonsin förut”.
  Någon som vet när mätningarna av Arktis-isens utbredning började och om mätmetoder och -verktyg har utvecklats och förfinats?

 19. Anders M, ca 30 år … om du syftar på satellitmätningar.
  Men det finns enstaka observationer från långt innan dess på att det inte varit ovanligt med lita is långt innan miljöaktivism hade blivit en födokrok och tom ett geschäft som man kunde (hoppas) bli miljardär på …

 20. Anders Mohlin

  Tack, Jonas N
  Tänkte f ö på mätningar/observationer överhuvud taget, men satellitmätningar borde vara rimligt exakta.
  För drygt hundra år sedan sökte div sjöfarare (Nordensköld, bl a) ivrigt efter en farbar/segelbar, dvs isfri, led mellan Arktis och Europas fastland i syfte att främja sjöfarten och handelsförbindelserna. Det kallar jag positivt tänkande och handlande.
  Nu skall mänskligheten skrämmas upp ifall nämnda vatten blir isfria under sommaren…

 21. Anders L

  Anders M #18,
   
  Jag gjorde påpekandet då det ofta förekommer påståenden av typen ”istäcket i Arktis har återhämtat sig efter 2007 års minimum” etc, och då tänkte jag att det kunde vara på sin plats med att påminna om hur läget faktiskt är.
  Att det har förekommit isfria perioder vid polerna tidigare i jordens historia är väl känt. Om det har varit isfritt vid Arktis någon gång under människans existens är mer osäkert. Att CO2-halten just nu är långt högre än vad den har varit under de senaste 800 000 åren (och troligen under många miljoner år dessförinnan) är däremot helt klarlagt.

 22. Anders L, angående ’svammel’:
  ”det har varit isfritt vid Arktis någon gång under människans existens är mer osäkert”
  Här har du några bilder från nordpolen under det senaste århundradet (då människan existerade)

 23. AOH

  AndersL # 3 och 21
  # 3– ”F ö är istäcket i Arktis just nu det minsta någonsin uppmätta vid denna tidpunkt på året.”
  # 21 — ”Jag gjorde påpekandet då det ofta förekommer påståenden av typen ”istäcket i Arktis har återhämtat sig efter 2007 års minimum” etc, och då tänkte jag att det kunde vara på sin plats med att påminna om hur läget faktiskt är.”
  Vilka verkligt ”l y s a n d e” kommentarer du har haft de senaste dagarna igen, t.o.m. att du har lite mer insikt än ändra  ( ” U tan I nsikt” )
  Den 08.11 skrev jag # 2 i inlagan ” DN skriver om sot”
  http://www.ijis.iarc.uaf.edu/en/home/seaice_extent.htm
  ”Vem vågar slår vad att det innan Köpenhamn hinner komma nya rapporter om att isytan vid Arktis är den lägsta någonsin. Den röda linjen för 2009 ligger nu ovan för den lägsta pistagegröna linjen 2007.
  Dock kommer det säkert inte att nämnas att all övriga mätningar ligger i det närmaste intill.
  Är det UI som hinner först med nya rapporter??“
  Gratulerar, det var du Anders som kom först.

 24. Steve

  ”Några bilder från nordpolen”, som Jonas N (# 22) rekommenderade, (tack!), med ubåtar från 1958 och framåt, kom från Minnesotans 4 Global Warming.  Där finns också ”A Cap-and-trade Bedtime Story”, 1m 16sek om hur en klok pappa berättar för sin lilla tös vad tokiga vuxna har fått för sig:  
  http://minnesotansforglobalwarming.com/m4gw/2009/10/cap-and-trade-bedtime-story.html
  Eller direkt från Youtube:
  http://www.youtube.com/watch?v=BptZ7CXHziA
  Se gärna också på de andra videos från M4GW som listas där.

 25. Claudius

  Åke Rullgård #4: Precis! Jag hörde också professorn (?) Latif i morse, det blir allt värre utsläpp som i media släpps fram från de koldioxidtroende. Här är det fråga om tro, inte vetande. Klimatfrågan har redan för ett bra tag sedan ”befordrats” från vetenskap till religion.
  Anders L #3: Måste man anse/utgå från/etc/att t ex professor Ingemar Nordin uttalar sig ”i kraft av sin professorstitel”, när han gör ett uttalande i klimatfrågan (eller i någon annan fråga)?
  Vem som helst har rätt att kritisera sådana påståenden/åsikter/etc/som han eller hon finner dåligt underbyggda, orimliga eller falska, med eller utan åberopande av eventuell professorstitel (som kan avse något helt annat ämnesområde), och t o m utan professorstitel!

 26. Claudius

  Dessutom: Om professor Ingemar Nordin läser detta, ett stort TACK för ditt kloka inlägg i Svenskan!

 27. Tack för all vindkraftsinfo. Jag ska som man säger” ta tag i” den frågan lite djupare på sikt.
  Men, nu har jag lyssnat igenom morgonens inlägg om Latif och att ”klimattyckare” inte borde släppas fram i medierna. Att IPCC folket inte vill ha insyn är ju känt sedan gammalt. Sedan var det ju försmädligt att Latif glömde bort de naturliga variationerna vid diskussionerna under uppvärmningstiden. Det för mig mest intressanta blev eftersnacket med vår svenske, enligt P1, klimatexpert.
  Denne B-O Linnér är föreståndare för centrum för klimatpolitisk forskning vid Linköpings universitet.
  Hans avhandling gällde internationell debatt och politik kring växande världsbefolkning och sinande naturresurser.
  Han var dessutom vetenskaplig (!) expert vid antagandet av syntesrapporten av FN´s klimatpanels fjärde bedömningsrapport. Är det SPM?
  Vad kännetecknar en klimatexpert, en klimattyckare resp. en klimatpolitikexpert?

 28. UI är idoga och försöker lägga avstånd mellan sina senaste fadäser och nuet. Det har lagts ut tämligen intetsägande inlägg i tät följd de senaste dagarna.
  Erik S försöker mu ikväll göra en poäng av Ingemar Nordins Brännpunktsartikel inte är ’vetenskaplig’ med de vanliga invändningarna om att han inte skrivit AGW-propaganda.
  Och han försäkrar att isen i Arktis varierar pga naturliga variationer ovanpå en underliggande trend. Och hänvisar till Anders M:s superposition av två valda sinusfunktioner (med heltalsmultipla vinkelfrekvenser) ovanpå en rät linje vars lutning uppåt  (och amplituderna) valts precis lagom för att illustrera Anders M:s önskningar om en ’sann underliggande trend … ’
  Kan man skåda in i framtiden då kan man förstås också säga vad den sanna trenden är redan nu …  (annars gissar man dock)

 29. Olaus Petri

  Precis vad jag tänkte också Jonas. 🙂 Flitens lampa lyser och UI matar på med brödtext för att surdegen om 500-miljoner skall få en mer undanskymd plats i skafferiet.
  Kom helt plötslig att tänka serien ”Tårtan”. 😉

 30. Ingemar Nordin

  Angående exempel på IPCC:s, och till denna organisation närstående forskares, föga vetenskapliga hållning nämnde jag även hockeyklubban (med efterföljande Yamalskandal) och turerna kring de saknade hot spots i mitt ursprungliga manus. Och dessutom lite referenser. Efter en brutal nedskärning av Brännpunktsredaktören blev det som det blev. Men här är ett par länkar med referenser till varför IPCC saknar trovärdighet:
   
  http://www.liu.se/ihs/temah/ingno/klimat.htm
  http://stockholmsinitiativet.se/vetenskap/ipcc_fns_klimatpanel/
  Varför inte läsa t.ex. Maggies blogg istället för de mycket sämre gammel-media?

 31. Claudius

  Ingemar Nordin #30: Tack för listan ”Klimatnotiser”.
  Om du vill öka ut listan ytterligare vill jag föreslå ”The Climate Caper” av Garth W Paltridge, som avslöjar IPCC:s fiffel och frisering av problematiken. Paltridge hade till en början tillfälle att följa detta från insidan.

 32. AOH

  AndersL, UI och andra lika sinnade. Ni glömmer väl inte att läsa Ingemar Nordins kommentar # 30
  ”I klimatdiskussionen i allmänhet räcker det knappast med att läsa en eller annan artikel i Nature eller Science. Det sker oerhört mycket varje dag. Debatten är intensiv, och det snabbaste mediet är bloggar och hemsidor. Vetenskapliga bloggar är ett nytt och mycket intressant fenomen, sett utifrån vetenskapssociologisk synvinkel. Någon borde skriva en masteruppsats, eller varför inte en avhandling, om det!”
  Tack Ingemar Nordin.

 33. Anders L

  Claudius #25,
   
  Jag garanterar dig att om bilmekaniker Svempa Svensson från Gusum hade skrivit exakt samma artikel som professor Ingemar Nordin så hade den inte publicerats i SvD.
   
  Jag hävdar dessutom fortfarande att det aldrig är religion om man håller sig till det naturvetenskapliga paradigmet. Alla religioner är tankesystem, men alla tankesystem är inte religioner.
   
  Jonas N #22,
   
  Såvitt jag kunde se var det gott om is på alla bilderna, så hur de skulle kunna verifiera att Arktis varit isfritt på sistone har jag svårt att förstå.
   

 34. Anders L
  Du håller på som vanligt. Vad som diskuteras var inte ifall hela arktis var isfritt, utan ifall det var ”isfritt vid arktis” någon gång. (se #21). Och jag visar att det varit dåligt med is tom på själva nordpolen, med öppet vatten mellan issjoken.
  Men hela arktisk-ismängd-diskussionen är irrelevant i AGW-frågan. Mängden is visar inte huruvida det är CO2-som har (eller kan) vållat uppvärmning, heller inte ifall det är den uppvärmningen (med eller utan mänskligt bidrag) som vållat isvariationerna.
  Diskussionen är lika meningslös om den ifall det är synd om isbjörnsungarna ….

 35. Claudius

  Anders L # 33: Visst är det så att avsändarens status har betydelse. Men oavsett status har envar rätt att uttala sig. Kloka synpunkter kan komma även från ”allmänheten”.
  I detta fall: Observera vad professor Nordin skriver själv (#30): ”… nämnde jag även hockeyklubban (med efterföljande Yamalskandal) och turerna kring de saknade hot spots i mitt ursprungliga manus. Och dessutom lite referenser. Efter en brutal nedskärning av Brännpunktsredaktören blev det som det blev.” Dvs: Brännpunktsredaktören, troligen inte professor eller ens docent i klimatvetenskap, meteorologi el dyl, ansåg sig  ha rätt att stycka sönder Nordins text, efter eget gottfinnande. Dvs: Inte ens en person med professorstitel ges tillträde till gammelmedias salonger utan en filtrering genom inkompetensens censur.
  Det är tur att gammelmedia numera har fått rejäl konkurrens tack vare Nätet.