Två gånger Lomborg

I takt med att Köpenhamnsmötet närmar sig har Björn Lomborg plötsligt åter blivit populär i den fina salongerna. Han debatterar och blir själv debatterad. Idag är han aktuell med en artikel i Wall Street Journal. Det handlar om Bangladesh och fattigdomen. Det handlar om en kvinna som inte har råd att ta sina barn till en läkare om de blir sjuka. Hon bryr sig inte om vad som händer med havsnivån. Klimatförändring hamnar väldigt långt ner på hennes intresselista.
”When my kids haven’t got enough to eat, I don’t think global warming will be an issue I will be thinking about”, säger hon och ger därmed ett ansikte åt miljoner andra fattiga.
David Jonstad tycker att Lomborg är som en skrattspegel, som ”gör kroppar tjockare och mer extrema än de är”. Jonstad gillar inte att Lomborg prioriterar ”pengarna, tillväxten och rikedomen”. Vad han glömmer är att Lomborg talar om de fattigas pengar, tillväxt och rikedom.
Om man släpper Lomborg och Jonstad för en stund och tänker helt intuitivt. Varför påstås det att de fattiga länderna kommer att drabbas hårdast av en klimatförändring? Är det för att temperaturskillnaden blir störst i tropikerna? Eller är det för att utvecklingsländerna inte har tillräckligt med resurser att sätta in om de drabbas av torka alternativt översvämning? För att de redan idag lever på marginalen? Och om det är där problemet ligger borde svaret vara självklart, för såväl Lomborg och Jonstad.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Om det nu är så viktigt att ”rädda” de fattiga länderna varför uppfylls aldrig åtaganden gjorda i givarkonferenser etc? Där visar de som inte betalar att de egentligen inte bryr sig i sakfrågan.
   
  Handlar inte det här med att det är de ”fattiga länderna” som drabbas värst om ren skär retorik helt enkelt?

 2. Åke Rullgård

  En uppgift som tangerar innehållet i denna tråd: i dag, 9 okt, rapporterar sr:s nyhetsprogram om häftiga regn och åtföljande jordskred någonstans i världen. Omedelbart uttalade sig någon talesperson för de drabbade och skyllde det inträffade på förmenta klimatförändringar, underförstått skapade av människan. Det är natuligtvis tragiskt när nautren slår till på detta sätt som den har gjort genom tiderna, men det tycks som om allt sådant nu direkt skylls på en påstådd klimatändring orskakad av människan.  Är det månne i tron på att det ska bli någon ekonomisk kompensation för det inträffade? Det kan vara rättmätigt att rika och odrabbade länder ställer upp och hjälper dem som drabbas men då ska det inte ske med obevisade klimatförändringar som motiv för hjälpinsaterna utan inom ramen för något allmän solidariskt  försäkringssystem som träder i samband med alla naturkatastrofer oberoende av orsak, ”act of God” som termen brukar lyda i avtalstext, vilket uttryck väl återspeglar det faktum att klimatet inte styrs av mänsklig aktivitet. I stället för konstiga ekonomiska satsningar i AGW-anda borde världens länder bygga upp ett försäkringssystem med resurser att lämna ekonomisk hjälp när naturkatastofer inträffar och dessa resurser skulle också kunna användas för förebyggande insatser i preventivt syfte för att naturkatastrofer inte ska inträffa, t.ex. insatser för att ohämmad och skadlig skogsavverkning ska ske.

 3. Åke Rullgård

  Beställnig av bevakning som jag glömde bocka av tidigare.

 4. Åke,
  En sådan försäkring skulle säkert kosta ofantliga summor men vore nog en västanfläkt jämfört med diffusa klimatåtgärder.
  Dessutom skulle ett försäkringssystem få en mycket bättre träffsäkerhet – det skulle hamna där det behövs, inte i andra fickor på vägen (nåja, en hel del skulle säkert ”slinka undan” ändå)

 5. Mika N

  Detta är lite off topic, men kan vara värt att lyfta fram i alla fall.
  För de som kan finska och har tillgång till finsk kanal (Finlands TV) rekommenderas programmet MOT kl. 19:00 i kväll.
  Programserien har redan tidigare visat sig vara i stort sett den enda som vågar ifrågasätta, kritisera och gå mot strömmen när det gäller det politiskt korrekta synsättet i klimatfrågan.
  Kvällens program heter ”Klimatkatastrof inställd” (Ilmastokatastrofi peruutettu) och den kommer att berätta bl.a att klimatforskningen inte håller för närmare granskning, och att enligt en färsk MIT-rapport ger en fördubbling av CO2-halten en temperaturhöjning på ca 0,5 grader celcius i stället för den påstådda 2,5 – 6,0 grader som datormodeller antyder.
  Att klimatforskningen inte håller för närmare granskning är inget nytt i och för sig, i alla fall för oss som inte sväljer den statligt organiserade propagandan, men för den stora, vilseledda allmänheten kan detta bli en värdefull uppvaknande, i aftonen för det stora klimatmötet i Köpenhamn.

 6. Åke Rullgård

  Re#4 Wolter:
  Jag håller med om att ett förskringssystem skulle kräva sina premer men att det skulle vara mycker billigare än diffusa klimatsyndapengar. Dessutom skulle ett sådant allmänt försäkringssystem kunna ge hjälp för alla slags katastrofer och man skulle slippa att dra igång insamlingsaktioner i TV och andra media när något inträffat som drabbat människor genom ”act of God”.

 7. ThomasJ

  Mika N #5: Läste om detta och att meningen var att McIntyre ska deltaga…? Stämmer det? Finns där ngn chans till en svenskspråkig version av programmet?  😉
  Mvh/TJ

 8. István

  Re #4 och #6
  Och hur skall vi skydda oss mot försäkringsbedrägeri?
  Länder och regeringar som själva försätter sig i katastrofsituation?

 9. Hayek

  re. Mike N
  Ja Finnarna kan man lita på. De är alltid lite mer realistiska och verklighetsnära än sina ”broderfolk” i Norden.

 10. Magnus

  80% av den ökade överlevnaden i tredje välden senaste årtiondena förklaras av ekonomisk tillväxt (sök på Hans Rosling). AGW-åtgärder kommer att i onödan dra ned världen i recession. Med död i tredje världen som följd och det ät inte en risk det är fakta.
  Det är den VERKLIGA faran för tredje världen.

 11. Åke Rullgård

  RE#8 István:
  Bedrägerier är alltid ett problem men här handlar det ju om att lämna hjälp i fall som naturkatastrofer som är påtagliga och som knappast kan uppkomma akut genom mänskliga åtgärder. På sikt kan t.ex. oförsiktig skogsavverkning leda till katastrofer i framtiden men sådan rovdrift skulle  kunna vara något för FN att övervaka och ha makt att hindra, låt vara att FN skulle behöva få bättre moral och effektivare organisation för att detta skulle fungera. Men risken för att svindlare typ Al Gore skulle kunna sko sig finns alltid.

 12. Det är klart ett det kan bedragas, och kommer att bedragas men det är, som sagt, definitvt en bättre väg än politiska tokerier och skatter som kommer på avvägar. Det är också mycket bättre än insamlingskampanjer – uppkomna efter det att medietrycket på megalomanerna blivit för stort – där löftena aldrig infrias.
   
  I grund och botten handlar det om att vi inte vill betala de fattiga länderna någonting om det inte kan leda till politiska poäng på hemmaplan.

 13. István

  Åke
  Jämför med den svenska sjukförsäkringssystemet. Spåren förskräcker.
  Vi har den bästa hälsan och är den mest sjuknskrivna folk som finns.

 14. Håkan B

  När jag ser dom här tillrättalagda intervjuerna med folk i fattiga länder om klimatförändring och dess konsekvenser för just dom, så slås jag av hur folk under förhållanden som bara handlar om att överleva ändå tycks veta allt om global uppvärmning, av nån anledning så kommer jag att tänka på den här intervjun:
  http://www.youtube.com/watch?v=-OxHImUjB2U
  Men självklart så ska vi hjälpa drabbade människor, oavsett orsaken, och med en sund ekonomisk utveckling har vi råd att vara generösare och inte minst ska vi hjälpa länder att utvecklas av egen kraft. Den här skuldbeläggningen av den ”rika världen” gynnar bara herrar som Robert Mugabe, nu kan han skylla allt elände på en yttre fiende, känns igen på nåt vis. Man undrar hur stor skada sånt här redan har hunnit ställa till, hur många decennier, generationer kommer det att ta att rätta till såna här galenskaper.

 15. tty

  En eventuell temperaturförändring kommer att bli minst i tropikerna. Tropikerna har en effektiv termostat i den värme som strömmar mot polerna och som varierar kraftigt med klimatet. Under Eocen då Norra Ishavet var badbart var det bara några grader varmare i tropikerna, under istidsmaximum då inlandsisarna räckte ned till Kiev och St Louis var det bara några grader kallare i tropikerna. Däremot varierar nederbörden i tropikerna mera enligt principen varmare=våtare och kallare=torrare.

 16. tty
  Vilket innebär att havsströmmar kommer retarderas om vi får turen att gå in i en varmare tid.
  Kanske Skandinavien skulle få det som nu om solen ändrar sin påverkan så vi får 5C högre global temperatur?
  Annars skulle jag hellre slippa att 15% av landytan är täckt av tjock inlandsis som nu.
  Jag skulle föredra palmer och sommartemperaturer på 20C vid polerna, som tidigare….
  Det var vad som planerades med ett stort antal vätebomber på 50:talet.

 17. Börje

  I P1 ska det tydligen talas om åtgärder som ska hindra kreti och pleti att diskutera ”klimatförändringar” offentligt. Någon vetenskapare i genren vars namn inte nämndes, kräver visst att åtgärder vidtas gentemot den hord av AGW-skeptiker som översvämmar västvärlden, och detta ska avhandlas i morgonekot.
  Någon som vet mer om detta än jag? Vid programannonseringen lyssnade jag nämligen bara med ett halvt öra.

 18. Björn

  David Jonstad resonerar som ett barn. Barn kan inte ta ansvar för sina uttalanden, vilket man förväntar sig av vuxna. Lomborg talar om konsekvenser om man slänger bort resurser utan att veta om det överhuvudtaget är möjligt att påverka klimatet. David du tycks inte se några konsekvenser alls av vad klimathysterin innebär. Vi som tänker vuxet förstår att konsekvenserna av ett eventuellt beslut om åtgärder i klimatfrågan är förfärande.

 19. tty
  Vet du hur stor dagens Sahara öken var under senaste större nedisning, säg 70.000år sedan?

 20. Gunnar Strandell

  Börje #17
  Jag hörde det också och uppfattade det som en påannons för P1-morgon i morgon tisdag 10/11.

 21. Ingemar

  Vem var David Jonstad nu igen? En påläst tungviktare som Lomborg, som är ordentligt påläst angående realistiska prioriteringer om nu en viss uppvärmning kommer att ske under 2000-talet? Eller är det ännu en av dessa rent-seekers (dvs bondfångare) som gör karriär inom klimatköret?

 22. Lena Krantz

  Jag har sett lite Youtube-klipp med Björn och jag måste erkänna att jag gillar det han säger väldigt ofta. Bl a påtalar han medias totala inriktning på alarmism och att bara rapportera det negativa. Om ett varm år innebär att 2000 dör av värmen så är det bara det man får sig till livs, inte att 20000 inte dog på grund av att de inte frös ihjäl (typ).
  Sedan förenklar han kanske lite väl mycket ibland men ändå, totalt sett säger han många bra saker.

 23. Åke Rullgård

  I gammelmedia, sr P1, kunde man i dag, den 9 nov, höra hur någon representant för svensk basindustri beklaga sig över den maxmala CO2-utsläppsgräns som EU självmant ålagt sina medlemsländer medan världen i övrigt inte åtagit sig några sådana begränsningar. Nämnda representant påpekade mycket riktigt att detta innebär en konkurrensfördel för länderna utanför EU, något som helt skulle kunna elimineras om Reinfeldt & Co ville inse att begränsning av CO2-utsläppen inte kan påverka klimatet. Det bisarra är att EU-länderna genom sitt ovisa nit försatt EU-länderna i denna sitauation p.g.a. att de låtit sig luras av Al Gore & Co, d.v.s. av personer och organisationer som inte vill vara med på några utsläppsbegränsningar. Enfaldigt är ett milt omdöme beträffande den kamp som Reinfeldt och Carlgren för. Reinfeldt har jämförts med Don Quijote och dennes kamp mot väderkvarnarna i denna blogg tidigare och liknelsen är mycket bra. Vem som var Sancho Panza var inte klart men varför inte Carlgren men det kanske inte stämmer för Sancho Panza hade ju ofta bättre omdöme än sin herre vilket tyvärr inte gäller för fallet Reinfeldt-Carlgren där båda saknar gott omdöme.

 24. Åke Rullgård#23
   
  Det vore på sin plats att köra Cervantes-spåret i botten.
  Vilka är Rosinante och Dulcinea? 😉

 25. Mika N

  Med hänvisning till min tidigare kommentar (#5) i dag angående ett program som sändes i finsk tv i kväll 091109, ”Klimatkatastrof inställd”, som handlade om undermålig  klimatforskning som inte håller för närmare granskning, tänkte jag bifoga länken till programmets manuskript, som även finns tillgänglig på engelska.
  http://ohjelmat.yle.fi/mot/taman_viikon_mot/transcript_english

 26. Labbibia

  Rosenhane # 24
  Det spelar väl ingen roll? Jag skulle vilja påstå att ”vem som helst duger”! 😀

 27. Labbibia#26
   
   
  I och för sig tycker jag att Mona S skulle kunna vara åsnan och hon  kan väl också definieras som ”vem som helst”. Men duger hon?
  Trots att hon är åsnelik är jag övertygad om att
  Cervantes hade sparkat bakut. 🙂

 28. Labbibia

  Rosenhane # 27
  Och vad är det för fel på MiljöPartistiskan, om jag får fråga?
  Det hemliga föremålet för Don Q:s åtrå…… 😉
  kanske därför han blivit så ”het” i klimatfrågan?   

 29. Labbibia#28
  Aha, du vill  ha en alldeles egen sanningsrörelse med Miljörörelskan som huvudperson…kör till!
  Don Q kan ju inte ha begärelse till sin egen åsna, så långt är vi överens.
  Kanske kunde det vara tvärtom?
  YouTube – Donkey Rapes Man
   

 30. Magnus

  Mika #25.
  Fantastisk sågning som du länkar till. Hela IPCC bluffen avslöjad med alla finter och mörkningar. Pinsamt för AGWarna.

 31. ThomasJ

  Mika N #25: Stort Tack för detta ! 🙂
  Nu är ’bara’ frågan hur i humhum ska ngn svensk kanal övertygas att sända detta [med subtitels… 😉 ]
  Mvh/TJ

 32. Stort tack Mika N
  Du har förstärkt min hypotes att Finland kommer stå fram som Skandinaviens elit redan om 25 år.
  De som får välstånd gratis, slarvar bort det…
  Eller?
   

 33. Åke Rullgård

  Sveriges Radio intervjuade i morse, den 10 nov, en centralfigur i IPCC, professor Latif, med anledning av att han anser att det borde införas ett förbud mot debatt och ifrågasättande av AGW.  AGW har ju visat tydliga religiösa drag tidigare och ett förbud enligt Latif är ett steg till på den vägen: AGW görs till en på samma sätt som  klassiskt religiösa riktningar använt dogmer för att tysta debatter. Latifs åsikter ligger helt i linje med det maktsystem som Monckton varnar för i sitt föredrag. Latif tillstår att den globala uppvärmningen tagit paus men anser att detta bara är tillfälligt och han hävdar som alla andra AGW-are att man måste studera flera tiotals år för att få en rättvisande blid av klimatutvecklningen. Hur detta resonemang går ihop med koldioxidens förmenta skuld till en likaledes förment uppvärmning är svårt att förstå eftersom det ju var den korta s.k. hockey stick-temperaturkurvan som starkt bidrog till att  klimathysterin kom igång.
  Det är bisarrt att höra en hur Latif, en förment vetenskaplig auktoritet inom klimatforskningen, gör en jämförelse med Einsteins relativitetsteori: han vill göra gällande att klimatfrågan är lika komplex som Einsteins relativitetsteori och eftersom denna genom sin komplexitet inte kan debatteras av kreti och pleti så ska inte klimatfrågan heller vara öppen för debatt och ifrågasättande.
  Lyssna gärna på inslaget i SR från kl 06.40 den 10 nov och lyssna på alla detaljerna. Dessbättre var den svenska klimatforskare som intervjuades efter inslaget med Latif mera sansad men av allt att döma AGW-frälst.
  Jag är medveten om att jag använt och ofta använder ordet ”förment” i mina kommentarer men det är ett mycket bra ord i för karakterisering av fenomen i klimatdebatten: NE definierar förment såsom ”adj.· som (med orätt) påstås vara (ngt) eller ha (ngt)”

 34. ThomasJ

  Mika N #25 + övriga:
  Påtalade finska TV-program finns här:
  http://wattsupwiththat.com/2009/11/10/lindzen-and-mcintyres-finnish-tv-interview/
  flera avsnitt. Håller på att kolla just nu.
  Än en ggn: Tack! 🙂
  Mvh/TJ

 35. Torsten Wedin

  Åke #33:
  ”Jag är medveten om att jag använt och ofta använder ordet ”förment” i mina kommentarer men det är ett mycket bra ord i för karakterisering av fenomen i klimatdebatten: ”
  Det kan vara ett bra och korrekt ord men om folk inte förstår vad man skriver så är det väl ingen idé att man skriver.
  Tala med bönder på bönders vis och med de lärde på latin.

 36. Åke Rullgård

  Re#35 Torsten Wedin:
  Har du inte läst förklaringen till ordet ”förment” som jag bifogde min kommentar? Jag glorde så just för att det inte ska behöva bli något tvivel om ordets innebörd och som ett bidrag till utökad ordförråd till alla som inte redan har ordet i sin samling.