Illustration till den gångna helgens vetenskapsdiskussioner på TCS

Alternate

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. L

  Ja, för 10-12 år sedan hade vi den nya ekonomin, idag har vi det nya klimatet. De invigda talar i tungomål och vi andra tittar förundrat på.

 2. ThomasJ

  OT: WUWT har nominerats till ngn form av ’bloggies award 2011’,
  även om röstningen är rätt tillkrånglad (använd ej nedpilen för att komma till verifieringen längst ner utan förflytta via högerspaltens reglage)
  Rösta!
  http://wattsupwiththat.com/2011/02/06/wuwt-nominated-in-the-2011-bloggies-awards/
  Så tillser vi att TCS blir kandidat 2012, oder… 😉
  Mvh/TJ

 3. Bertel

  Peter S.  🙂

 4. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ga-inte-oljebaronernas-arenden-carl-bildt_5921457.svd
   
  Miljöpartiet vill att Bildt stoppar exploateringen av Arktis. Hur starka måste isbrytarna vara för att forcera den isen?

 5. Ingemar

  Idag är det Harassment … Exclusion … Concensus som gäller Peter. Vi gamlingar borde kanske omskolas i någon modern mediakurs om ”hur man kommunicerar den vetenskapliga ortodoxin och får tyst på förnekare”. Eller också så får de placera oss i något reservat någonstans … -:)

 6. Peter Stilbs

  Carl – det var våldsamt med grova sakfel och rena fantasier i SvD-Brännpunktsartikeln. Hoppas någon har ork att svara.

 7. Michelangelo

  ”1” Inte bara tittar på – får dyrt betala för spektaklet..

 8. ThomasJ

  Illustrerande informationer till behind the scene of IPCC:
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/02/07/climategate-2-0/
  Klicka på ’single PDF file’ i 4:e stycket, ladda ner, (börja) läs and Go Figure…  😉
  Hon é fenomenalt på bettet, hon Donna L.  😀
  Mvh/TJ

 9. Kerstin

  Glöm inte att meddela när publikationerna kommer efter den gångna helgens vetenskapsdiskussioner på TCS.

 10. Peter Stilbs

  Kerstin – det handlade nog mest om sådant som var känt för över 50 år sedan, men verkar ha förträngts inom klimatsvängen 

 11. Kent Forssgren

  Ystad Allehanda om elpriset med kommentarer om klimatbluffen
  http://www.ystadsallehanda.se/tycktill/article1377455/Dags-for-prisstopp-pa-elen.html

 12. Holmfrid

  #11  Kent Forsgren,
  Nu när kärnkraften producerar 92% igen,  marssolen börjar värma  – då kommer elöverskottet att pressa spotpriserna ner mot 25 – 30 öre/kWh och vindkraftsekonomin försämras och utbyggnaden stanna av.  Akta er för att släppa in politikerna på marknaden mer än man gjort hittills med kvotplikt och elcert.

 13. Kent Forssgren

  Holmfrid. Utbyggnaden stannat av… Om det vore så väl. Ett visst Parti har inte gett upp vindkraften.
  Centerpartiet är det enda parti som driver en aktiv landsbygdspolitik, påstår dom.
  Det som man kan fundera över är vem som får glädje över denna aktiva landsbygdspolitik
  Dagens skörd  i Kristianstadsbladet. Bevara Nävlingeåsen som en oas.
  http://www.kristianstadsbladet.se/fria-ord/article1377892/Bevara-Naumlvlingearingsen-som-en-oas.html
  Vattenfall och skogssällskapet föreslår ett helt nytt område för vindkraftverk. När yttrandetiden för kommunens vindbruksplan i går gick ut hade bolagen kommit in med ett förslag om elva verk i Kullaskogen
  http://www.kristianstadsbladet.se/ostragoinge/article1378042/Vill-bygga-envindkraftpark-i-Kullaskogen.html
  Om Östra Göinges vindbruksplan.
  Privatpersoner är negativa och myndigheter positiva. Tyvärr har Skånes Ornitologiska förening inte satt sig in i vindkraftens negativa konsekvenser. Man förordrar vindkraft i odlingsområden. Ett vetenskapligt belägg för denna ståndpunkt redovisas ej. Det är så att Sveriges Ornitologiska Förening och Skånes Ornitologiska förening liksom Svenska Naturskyddsföreningen SNF inte är motståndare till vindkraft. Men väl motståndare till att diskutera klimatlarmen.
  Jag bifogar hela artikeln. Intressant att läsa hur intressegrupperna, t.ex. LRF resonerar.
  http://www.kristianstadsbladet.se/ostragoinge/article1378040/Maringnga-tycker-om-vindkraften.html
  120 yttrande om vindbruksplanen. Frågan om vindkraftverk har engagerat många privtapersoner i Östra Göinge. De är nämligen de som avgett flest yttranden.
  //
  Samrådstiden för vindbruksplanen har gått ut. Ett tiotal instanser har yttrat sig över Östra Göinges vindbruksplan. Av de 120 yttranden som kommit in är resten från privatpersoner som kan komma att beröras om vindkraftverk tillåts i något av de fem områden som föreslås i planen.
  Det som tydligt framgår av yttrandena är att myndigheter och elbolag är positiva till vindkraftetableringar i Öst-ra Göinge. Däremot privatpersonerna och en del organisationer gör klart och tydligt gällande: förstör inte Sydsvergies sista vildmark.
  Region Skåne understyrker i sitt svar att det är bra att en vindbruksplan har tagits fram och att det är positivt med med förnyelsebar energi. Däremot påpekar man att den aktuella planen i vissa fall berör områden med stora rekreations- och naturvärden.
  LRF:s kommungrupp i Östra Göinge tycker egentligen inte att det ska finnas någon särskild begränsning när det gäller att bygga vindkraftverk. I sitt yttrande påpekar gruppen att det bör vara möjligt att bygga vindkraftverk även utanför de områden som finns i vindbruksplanen, om markägare och grannar är överens.
  Skånes ornotologiska förening avråder från vindkraftverk i sjö- och skogsmiljö och i fågelrika marker. Organisationen förordar vindkraft i odlingsområden och då gärna i grupper, istället för utspridda.
  Föreningen Svenskt landskapsskydd yrkar också på att vindbruksplanen ska avslås bland annat eftersom medelvindshastigheten i Östra Göinge är för låg och för att slå vakt om kommunens profil. Den förordar också ett skyddsavstånd till tio gånger höjden på vindkraftverken.
  De privata yttrandena är alla negativa. De synpunkter som förs fram handlar i stort om att bevara de natur- och kulturvärden som finns i Östra Göinge.
  Tystnaden är ett argument för rekreations- och friluftsvärden.

 14. Kent Forssgren

  Inte bara i Skåne som planeringen av vindkraftverk fortsätter, i oförminskad takt skulle jag vilja påstå. Centern arbetar hårt både på riksplanet och i kommunerna. Dom kommer givetvis göra detta så länge dom finns kvar i beslutande församlingar. Det finns all anledning att befara att det inte bara är på riksnivå som Centerns har ledamöter med personligt intresse av vindkraft är ur ett annat perspektiv än miljö- och landskapsvård.
  Från dagens media, nu i Norrland:
  Storsatsar på vindkraftverk på Stöttingfjället
  Det lokala vindkraftsbolaget Hemberget Energi planerar för en mångmiljardsatsning på vindkraft på Stöttingfjället i Vilhelmina och Storuman. Företaget har klara arrendeavtal med markägare och under våren kommer samråd att hållas med boende i närområdet.
  http://www.vk.se/Article.jsp?article=417882

 15. L

  Om staten inte bara tillåter, utan uppmuntrar vindkraftverk i vår svenska natur är det dags att lägga ner alla byggnadsnämnder och låta oss bygga var och hur vi vill. Det kan ändå aldrig förstöra miljön mer än vindkraftverken.

 16. Kent Forssgren

  L. Att avskaffa de kommunala byggnadsnämnderna, åtminstone deras inflytande vad gäller vindkraft, är precis det som Andreas Carlgren propagerar för. Jag håller med dig om att en mer svårslagen miljöförstörning än vindkraft får man leta efter. Detta om man bara tänker på vilka enorma ytor till lands och sjöss som förfulas och görs mer eller mindre otillgängliga.
  Lösningen är enkel. Ett enda politiskt beslut. En elproduktion som är i praktiken konkurrensutsatt. Utan skattesubventioner.

 17. L

  Kent, det är det jag menar. Här sitter tusentals anställda i landets alla byggnadsnämnder och övervakar att vi har rätt takvinkel, inte bygger för nära vatten och grannar, medan Carlgren kör över dom och vill tillåta 150 meter höga vindkraftverk som vart och ett förstör landskapet milsvida omkring.
   
  Man får nypa sig i armen för att tro att det är på riktigt…

 18. Kent Forssgren

  L. Ja, så här sjukt är det. Vi får till och med betala för vandaliseringen.