ICCC13 – olustiga återblickar, men även sprudlande framtidstro

25 juli höll Heartlandinstitutet sin 13:e International Conference on Climate Change (ICCC13) och än en gång gav institutet världen tillfälle att lyssna till fria forskare.

Samtliga föredrag:

https://climateconference.heartland.org/

Från denna kompott har jag valt fyra inslag, som tillsammans ger en intressant bild av koldioxidfrågan från 1992, eller rentav 1972, till en möjlig ny inriktning i framtiden.

Dr. Tim Ball fick ta emot the Lifetime Achievement in Climate Science Award. Han presenterades som ovanligt modig, eftersom han oförfärat försvarat sin skeptiska inställning till klimathotet – till enorma personliga kostnader av olika slag. Han kan se tillbaka på en lång historia i klimatfrågan och har bland annat arbetat under en av de verkliga pionjärerna paleoklimatologen Hubert Lamb. Dessutom känner han väl till Maurice Strong och hans framfart.

Tim Ball gav i sitt tacktal sin syn på hur klimatkonventionen (UNFCCC) utformades. Han jämförde det med hur statliga utredningar kan begränsas så att utfallet är givet på förhand. Klimatkonventionen, som Maurice Strong starkt påverkade, begränsar uppdraget till världens Governmental Scientists att endast undersöka hur människans utsläpp av CO2 och andra så kallade växthusgaser påverkar klimatet. Resultatet var givet, utan hotande konkurrens från andra drivkrafter ansågs CO2 snart som en dominerande ”kontrollknapp” och kunde då till och med betraktas som en förorening. Under Obama-administrationens krig mot kol blev CO2 faktiskt klassad som en förorening enligt lag,  Endangerment Finding (2009). (Environmentalism Gone Mad av Alan Carlin).

a. Maurice_Strong

De, som ställer sig bakom denna UNFCCCs/IPCCs/SPMs konsensusuppfattning, stöder Maurice Strongs mål om att ”befria” jorden från den industriella civilisationen med sin livgivande biprodukt, samtidigt som Det Fria Ordet hotas.

https://www.youtube.com/watch?v=XFlJVotNW-g

Professor em. Richard Lindzen hör liksom Tim Ball till de verkliga veteranerna bland skeptikerna. Lindzen erhöll utmärkelsen Frederick Seiz Memorial Award. F. Seitz var en av de första betydande vetenskapsmännen, som med kraftig röst ifrågasatte vetenskapen i IPCC/SPM-rapporterna.

Lindzen använde överraskande större delen av sitt tacktal till att räkna upp en imponerande skara, ytterst välmeriterade klimatforskare, som varit skeptiska till klimathotet, men inte riktigt kommit ut med det officiellt. Enligt Lindzen hör vår svenske Lennart Bengtsson hit. Han avslutade sitt tal med att reflektera över varför dessa forskare höll sin uppfattning tämligen privat. En anledning kan ha varit att de inte såg något ovanligt i sin forskning och därför inte heller ansåg att klimathotet var något att orda om. De var dessutom splittrade till skillnad från de väl organiserade aktivisterna. En annan förklaring kan även vara att de utsattes för obehagliga angrepp från alarmister utan någon vetenskaplig skolning i klimatfrågan.

Detta har, avslutade Lindzen, sammantaget skapat en farlig situation både för vetenskapen kring klimatfrågan och för vetenskap i allmänhet – något som vi måste fortsätta att kämpa mot.

https://www.youtube.com/watch?v=n8AhyoirCpc

Benny Peiser framträdde under panel 5, Advancing from Theory to Practice. Peiser är GWPFs director och inledde sitt anförande, Incredible shrinking Europe – between climate utopia & green energy crisis, med att påpeka att samtidigt som Europa är på tillbakagång går det bra för ekonomin i USA nu under Trumpadministrationen. Därefter tog han upp den aggressiva marknadsföringen av The Green New Deal med det bestämda rådet: Don´t Do What We Are Doing in Europe. Detta råd stöddes av hans serie bilder.

Peiser 1

https://www.youtube.com/watch?v=Ae711JzH5DA

Bilderna:

https://www.thegwpf.com/content/uploads/2019/07/Washington2019-Peiser.pdf

Craig D. Idso, grundare av Center for the Study of Carbon Dioxide and Global Change, gav en innehållsrik sammanfattning kring vad de fossila bränslena och CO2 har betytt och betyder för mänskligheten under rubriken Real-word Evidence that CO2 Emissions and Fossil Energy Enhance the Human Evironment. Kunskaper och insikter, som alltför sällan lyfts fram i debatten!

Craig Idso inledde sitt anförande med att visa några alltför välkända hotbilder från media. Han kommenterade dem och sa sedan helt frankt att ”vi borde välkomna den ökande halten av CO2 i atmosfären och inte tvärt om, så som den så kallade journalistiken gör och som aktivister sedan för vidare”.

Idso visade sedan klara exempel på hur fossil energi gynnat mänskligheten.

Mer fossil energi ökar välstånd och minskar fattigdomen.

Slide5

När välståndet ökar får allt fler gå i skolan vilket har ökat läskunnigheten globalt. För ett par hundra år sedan var mindre än 100 miljoner läskunniga, medan det idag är mellan 4 och 5 miljarder.

Slide7

Läskunnighet, utbildning och utveckling har ökat medellivslängden.

Slide8

http://www.human-environment.org/presentations/2019/2019ICCC13Conference.php

De fossila bränslenas avgörande betydelse för civilisationen är odiskutabel. Dessutom har den ökande halten av koldioxid i atmosfären fört med sig ökad tillväxt i såväl de enskilda växternas olika delar som i hela växtligheten, The Greening of the Earth, vilket även gynnat hela biosfären.

C. Idso hävdade att det inte finns några övertygande bevis på att våra utsläpp av CO2 tydligt förändrar det globala klimatet och påpekade att en benefit –cost – analys skulle visa att fördelarna med de fossila bränslena kraftigt överväger dess nackdelar. Han upprepade att det behövs mer, inte mindre, fossil energi för att förbättra den mänskliga miljön, Human Environment. Denna övertygelse har fått Craig Idso att skapa ett embryo till ett nytt institut Institute for the Human Environment.

http://www.human-environment.org/index.php

Men, vad menas med den mänskliga miljön?

I institutets Mission Statement kan man läsa:

The concept of the Human Environment, which includes both the natural world and humanity’s impact upon it, has its origin the U.S. National Environmental Policy Act (NEPA) of 1969, as more succinctly defined by the nations of the world — including the United States — in the Stockholm Declaration on the Human Environment in 1972. Among the principles set forth in this latter Declaration is the philosophy that protecting the human environment not only includes safeguarding the natural environment, it also includes defending a fundamental right of society to utilize and transform the natural environment so as to sustain and enhance the quality of human life.

Skydd av den mänskliga miljön innebär inte bara skydd av naturen själv utan även skydd och försvar av samhällets fundamentala rätt att utnyttja och förändra den naturliga miljön för att upprätthålla och förbättra människans livskvalitet.

Institutets uppgift ska både vara att föra ut dessa kunskaper och insikter och att arbeta för att Endangerment Finding dras tillbaka.

https://www.youtube.com/watch?v=GwHhXuVHVeo

is0KRY62KA

Är tiden mogen för politisk frigörelse från Malthus´ och Romklubbens idéer, ekologismen och The Rockefellers – FNs – IPCCs/SPMs/Maurice Strongs inflytande och ambitioner?

Slutorden i NIPCCs Fossil Fuel kapitel Cost-Benefit Analyses:

”The global war on energy freedom, which commenced in earnest in the 1980s and reached a fever pitch in the second decade of the twenty-first century, was never founded on sound science or economics. The authors of and contributors to Climate Change Reconssidered II Fossil Fuels urge the world´s policymakers to acknowledge this truth and end that war.”

”The global war on energy freedom … was never founded on sound science or economics …”

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lars Cornell

  Tack Ann, det var en bra redogörelse. När jag och andra slåss mot fördomsfulla debattredaktörer som tex Anna Lindberg, VD på Öst Media (Corren mfl), som refuserar allt som inte sjunger med i klimathotskören med följande argument, ”då den inte kopplar an till den samlade kunskapen om klimatutvecklingen … den tar inte hänsyn till helheten.” kan det vara bra med en länk till din artikel.

  Det är lätt att hävda som C. Idso ”att det inte finns några övertygande bevis på att våra utsläpp av CO2 tydligt förändrar det globala klimatet och att en benefit – cost – analys skulle visa att fördelarna med de fossila bränslena kraftigt överväger dess nackdelar.”
  Men hur får man ut den kunskapen till det indoktrinerade folket, de faktaförnekande journalisterna och Romklubbens politiker?

 2. Bim

  Tack Ann, Tillbaka blickar är i denna förvirrade tid är nödvändiga för att förstå hur illa det gått med klimatvetenskapen sedan det politiserade IPCC och politikerna fått fått frisedel och tolkningsföreträde för de riktiga vetenskaparnas mödosamt inhämtade fakta. Dessa fakta förvandlas i senare av olika intressenter av att styra världen genom EU och FN.
  Dessa grånande hjältar Du för fram i Ditt inlägg har ägnat sina liv åt att försvara det fria ordet och rätten att forska oavsett vad politiker tycker om resultaten.
  Du själv tillhör faktiskt dessa kämpar genom att skickligt rota fram dessa forskarseniorers mödosamma kamp för det fria ordet.
  Det är också viktigt för dagens unga som lever i Gretaismens sagovärld där till och med Chalmers Tekniska Högskola har ambitioner att undersöka dessa seniora forskares hjärnor. De som faktiskt inget hellre vill än att forskningen skall söka sanningen och inte PK-lögner.
  Tack igen Ann L H för ditt skrivande här på bloggen.

 3. Peter Stilbs

  Tack igen, Ann. Dessa personer är verkliga giganter i kampen för god och okorrumperad vetenskap.

  Undrar vad Rossby skulle säga om allt bisarrt som sker på ”Rossbycentret” i nutid?

 4. Lasse

  Tack Ann
  Passande ledare i dagens SVD.
  Johan Nordberg om den optimism som han hyser för framtiden och de faror som totalitär styrning kan skapa.
  Han har skrivit en bok om detta : https://en.wikipedia.org/wiki/Progress:_Ten_Reasons_to_Look_Forward_to_the_Future

 5. foliehatt

  OT-varning!
  Humorinslaget ”Utkantssverige” i dagens Godmorgon Världen i P1 var klockrent. Inslaget träffar stora delar av dagens klimatalarmistiska ”forskning” som en hammare i huvudet. Lyssna på sr.se

 6. latoba

  Tack Ann för en intressant sammanställning. Tyvärr är väl Heartlandinstitutet svartlistat av våra svensk media eftersom det inte är vänstervridet så det är väl fåfängt att i mail eller på annat sätt tipsa dessa om den här konferensen. Att t ex ”smyga in” en kortare sammanfattning i tidningar och tidskrifter på våra bibliotek är väl en möjlighet. Det är väl knappast straffbart. Kanske några hann läsa det innan bibliotekscheferna plockade bort det. Vad tror ni?

 7. Gustaf

  Tack foliehatt för tipset att lyssna på ”Utkantssverige” på God morgon Världen på P1. Det är inte bara humor tyvärr utan bakom humorn finns en obehaglig verklighet inom den svenska universitetsvärlden.

 8. Gediget arbete Ann.
  Vad göra?
  MSM har ju lyckats med att marginalisera klimathotstvivlare.
  Vi måste ta en rejäl funderare på hur vi skall kunna nå ut till ”Gemene man”. Tankarna kommer tillbaks till demonstrationen mot löntagarfonderna.
  Vi måste fundera ut något mer varaktigt, kraftfullt och som de flesta svenskar kan identifiera sig med.
  Jag ställer upp med min person. Jag är ättling till Engelbrekt Engelbrektsson som sågs som en hjälte ända tills socialdemokraterna lyckades ”radera” honom i historieböckerna.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Engelbrektsstatyn.
  Som kuriosa kan jag nämna att jag har en liten staty i gips av honom. ca 60 cm hög 🙂

 9. Lasse

  En lektion i hur nyheter skapas ges av bloggaren Henrik Jönsson :
  Press politik och propaganda:
  https://www.youtube.com/watch?v=rjN1K3-9XSs
  DN ger nyheter till NYT som sen skriver vilket uppmärksammas av Svensk Media osv.

 10. Bim

  Ett litet glädjeämne såg dagen ljus i dag.
  Jag gick till mitt bibliotek, beväpnad med utskrift av Ann L H,s kanonbra recension av av Elsa Widding,s bok, Klimatkarusellen.
  Jag började talade om för personalen att de censurerar vilka böcker de beställer in till biblioteket,
  Nej! svarade de, vi censurerar inget.
  Det gör ni visst, svarade jag. Ni har en hylla full av klimatskrämsel propaganda, och inte en enda bok som är kritisk till klimathotet. Trots att det finns många bra kritiska böcker om klimatpolitiken. Jag nämnde några av dem,
  Tja, klimatet kanske, kröp det fram.
  Nu vill jag beställa Elsa Widdig,s bok Klimatkarusellen , sa jag. och lämnade fram Ann L H,s recension. Läs detta, sa jag. Då kan ni inte skylla på att boken är någon struntbok med undermålig kvalitet.
  De letade i datorn på inköpta böcker och den fanns ju inte där.
  Då får du beställa den på en särskild blankett sa de.
  Det gjorde jag. Boken blev beställd.
  Idag kom meddelandet från Bibban att boken finns att hämta. Jag står som nummer 11 av 11, så det är tydligen fler som vill läsa den.
  Om fler vill besöka era Bibbor och beställa så skriv ut Ann,s förnämliga recension. Den är ett effektivt hjälpmedel att få personalen att bli nyfikna och skrida till handling . 😀

 11. Johan M

  #5 foliehatt

  så roligt och samtidigt tragiskt – för nära sanningen.

 12. Daniel Wiklund

  OT Nu ska klimatexperten Stefan L till Island och prata om hållbarhet. Island med sina vulkaner har god erfarenhet av att det hållbara plötsligt förändras pga vulkanutbrott. Politiker pratar ofta och gärna om hållbarhet. Kanske för att vi inte ska se hur politikers löften nästan aldrig håller vad dom lovar.

 13. Johan

  I dagens NWT går det att läsa en kritisk debattartikel om klimathotet under Opinion av Per Johansson . Och inte nog med det! På samma uppslag, klippt ur pressen från Västerbottenskuriren, ytterligare en artikel som kort beskriver flockmentaliteten från de på höga ”klimathästar”! Heja NWT!

 14. Ann Lh

  Lasse # 4. Reportrarna i MSM visar när nog samfällt att känslodelen av deras hjärnor regerar över deras mera faktainriktade, kunskapssökande och analyserande hjärna på samma sätt som det fungerar hos tonåringar, åtminstone i klimatfrågan. Denna obalans förändras normal med tiden och fram emot 25 årsåldern brukar analyshjärnan komma ikapp och balansera upp både tankar och beteende. Men utan kunskaper och nya insikter består tonårstidens känslostyrda omvärldsuppfattning.
  Nu när i stort sett hela etablissemanget beter sig som engagerade tonåringar i klimatfrågan är vi illa ute.
  Tack Lasse för att Du tipsade om Johan Norbergs senaste! Hans resonemang breddar och fördjupar. Ska ge mej tid tillhands tankevärld.
  Det finns dock fler ljuspunkter,som t.ex. gårdagens ”utkantssverige” i P1s Godmorgon världen. Tack ”foliehatt” # 5 för detta tips.
  Och, Henrik Jönsson glädje- och kunskapskällan. Tack än en gång för tips Lasse, # 9 denna gång.

 15. Ann lh

  # 13 Johan, tack för upplysningen. Ju fler artiklar med skeptiska tankar desto bättre. Det börjar bli dags att samla ihop dem.

 16. ThomasJ

  Tack för denna sammanfattning av ICC13 konferensen, Ann ! 🙂

  Det förvånar mig. att dessa ’kämpar’, nämnda & ej, öht orkar stå emot de massiva motstånd de har från snart sagt alla håll och kanter. Må de orka stå ut mycket längre, i hopp att de ’små dropparna ändock gröpar ur stenen’ s.a.s.
  En annan sak som förvånar mig är snacket om ’kolcykeln’. Helt enkelt av den enkla anledningen, att kol (C) oavsett i vilken form o/e i förbund med annat kemiskt grundämne (t.ex. syre O) INTE påverkar atmosfärens temperatur. Anser snacket härom vara en ren avledande manöver i strävan att uppnå nirvana i Machiavellis tes att förvirra => ’segra’.

  Keep the good work up ! 🙂

  Mvh/TJ

 17. Ann lh

  # 16 ThomasJ, ja vi önskar sannerligen dessa ’kämpar’ hållbar resistens! Sedan vill jag bara påpeka att konferensen behandlade en uppsjö av andra frågor också inte minst t.ex. solens roll som kontrollknapp för klimatförändringarna genom tiderna och andra väsentligheter som effektivt skogsbruk för att minska risken för katastrofbränder osv. Se första länken!