I stormens tid – Slussen och Don Quijote

Påverkan smältande isar
Larmrapporter och debattartiklar duggar tätare än snön utanför mitt fönster i dessa dagar. I spåren av larmrapporterna om höga havsnivåhöjningar har den gamla debatten om ombyggnaden av Slussen tagit ny fart. Per Kågeson, professor i miljösystemanalys, KTH, skriver i artikeln ”Stängda sund i skärgården kan skydda oss från havet” att Stockholm skulle kunna ”värja sig mot det stigande havet” genom att skärma av smala sund och skapa en ny sjö mellan Mälaren och Saltsjön. Det skulle inte vara så kostsamt och Slussen-projektet skulle kunna fortsätta i sin nuvarande form.
Debattartikeln är ett svar på artikeln ”Högre havsnivå kan sänka Slussenprojektet” där Stellan F Hamrin, Fullmäktige (V), och Per Johansson, ersättare miljönämnden (FP), menar att politikerna ska ta till sig den ”försiktiga” rapporten från Världsbanken och trycka på stoppknappen vad gäller ombyggnaden av Slussen. De menar att havsnivåhöjningen kan bli så mycket som två meter och därmed faller förutsättningarna för nuvarande Slussen-projektet eftersom maxgränsen är en meter.
Bägge har fel. De har så fel så att tankarna går till Don Quijote som slåss mot väderkvarnar som han tror är jättar.
Jag har varit i kontakt med Per-Anders Olsson, Lantmäteriets Geodesienheten som förklarade vad som händer när isar smälter. De leder inte till någon enhetlig global ändring av havsnivån utan en mycket varierande sådan. Även om den totala mängden vatten i havet ökar så kommer havsnivåökningen att variera mycket på olika ställen. Närmast den smältande isen minskar havsnivån avsevärt. Om till exempel isen på Grönland skulle smälta så skulle havsnivåerna runt Grönland sjunka, någonstans genom Europa går nollan (ingen ändring av nivån) och bortom nollan skulle havsnivån stiga.
En avsmältning av is på Grönland innebär alltså att havsnivån i Stockholm sjunker inte stiger. Avsmältning av is på Antarktis däremot höjer havsnivån i Stockholm. Per-Anders bedömning är att havsnivåökningen i Stockholm kommer att vara mindre än medelförändringen. IPCCs värsta scenario innebär en havshöjning på 59 cm men så mycket skulle det alltså inte bli här i Stockholm. Till det ska man också dra bort en landhöjning på i storleksordningen 50 cm.
Så snälla, sluta slåss mot väderkvarnar och börja bygga om Slussen innan alltihop rasar ihop fullständigt.
 
Se även Estimating the sources of global sea level rise with data assimilation techniques, av Hay Carling, Eric Morrow, Robert Kopp och Jerry Mitrovica.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter F

  http://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_global_station.shtml?stnid=050-141

 2. Lasse

  Slussen-där har du hittat en annan kontroversiell fråga!
  Den skjunker eftersom havet sjunker-grundlagd på fyllning som sätter sig när den blir torrlagd. På samma sätt som många kajer gör. Så även riksdagshuset, där saltsjöns nivå sänkts av naturen och gjort pålgrunden osäker.
   

 3. Lennart Bengtsson

  Lena
  Har det ändå inte gått upp för Stockholmspolitikerna att  det råder en landhöjning i Sverige som med åtskilliga mm/år överträffar en långsamt stigande hav. Det Du beskriver är ju inget annat än en total förryckthet. Ingår inte längre kunskap om landhöjningen  i grundskolans högstadium? Vad är det för hopplösa politiker som Ni väljer in i kanslihus och riksdag. Behöver man inte längre ha  ett minimalt omdöme?  Jag är inte bara ”surprised”, jag är ”astonished” Det måste väl i himmelens namn finnas mer angelägna uppgifter som dessa politiker kunna ägna sin energi åt/ alternativt har de visat att de är helt obsoleta.
  Hsn
  Lennart  med beröm för en bra text.Vad Per Anders Olsson säger är helt korrekt 

 4. När var det Mälaren upphörde att vara en havsvik? Det är väl ca 1200 år sen, eller hur? Det innebär att Stockholm snart inte är en riktig hamnstad så länge till. Stockholm får flytta ut i kustbandet.

 5. Thomas

  Lena du drar fram en siffra på 59 cm från IPCC och sen vill du sänkta den p g a att en avsmältning på Grönland ger lägre än genomsnittligt tillskott till havsnivåhöjningen här. (Det där att höjningen kan variera så mycket har jag i och för sig haft svårt att övertyga folk här om när jag tagit upp det tidigare, men jag antar att om man vinklar det som du gör så slipper du protester).
   
  Problemet med det resonemanget är att IPCC uttryckligen inte tar med ”future rapid dynamical changes in ice flow”, dvs den inkluderar i huvudtaget inte möjligheten med någon större avsmältning på Grönland.

 6. Thomas
  Om du klickar på bilden så blir den större och då ser du att om Grönlands inlandsis skulle smälta motsvarande en meters havshöjning i medel så skulle vi här i Stockholm inte få någon havshöjning överhuvudtaget. 
   
   

 7. Lennart
  Tack så jättemycket för berömmet! 

 8. Pelle L

  Thomas #5
   
  Du kanske har korrekt i sak (vilket jag iofs betvivlar) men du uttrycker dig lite egenartat.
  Hur kan man ”uttryckligen inte ta med” något?
  Ditt resonemang är förvirrande och intetsägande!
   
  i huvud taget”? Skriv begripligt tack!

 9. Lasse

  5 Slussen har en obruten trend med sjunkande vattenstånd sen mätserien började på 4,0 mm per år-detta vid en konstaterad havsnivåökning på 1,7 mm per år, dvs en landhöjning på 5,7 mm per år. Där har funnits slussar under ca 200 år, dvs för ca 1,14 meter sen. Konstruktionen som nu ifrågasätts har ca 75 år på nacken.
   
   

 10. bom

  Den dagen vi börjar tro på vad förvirrade och obegåvade (vänster)politiker får för sig är det kört!
   
  Och till Lennart Bengtsson vill jag säga att den Svenska valmanskåren har som enda val att rösta på listor av puckon som först valts ut av partinomenklaturorna (men det visste Du väl även borta i avlägsna Ceawley?). Vi får inte ens stryka de värsta längre.

 11. ces

  OT Men en fråga i alla klimatsammanhang: US chief negotiator for climate change Jonathan Pershing has reminded the international green NGOs in Doha that it pays to bring them to these global conferences. He said so in a closed-door meeting with the NGO representatives suggesting that they should remember who pays for their presence. Pershing suggested that the NGOs shift focus from demanding greater commitment from the developed world to reduce emissions. –Nitin Sethi, The Times of India, 29 November 2012

 12. Pelle L

  Bom #10
  Intressant observation du gör ”Vi får inte ens stryka de värsta längre
   
  Precis! Vi får ”kryssa för” men vi får inte stryka.
   
  Undrar varför 😉
   

 13. Slabadang

  ces!
  Det där är ett rent äckligt odemokratisk allians och system som FN-maffian skapat. Miljörörelsen är till salu och FN köper den opinion som passar dess Alla ländersmaktbegär. NGOernas och socialistnternationalens särställning i FN SKALL BORT!!
  Alla förhandlngsmandat skall vara ÖPPNA och alla respektive länders byråkrater och tjänstemäön i FN tjänst skall istället vara i sitt eget lands tjänst med lön ifrån dem de representerar dvs skattebetalarna. Alla länders revisionsverk skall ha fullt obegränsat tillträde till ALLA FNs räkenskaper.
  Man är så förbannat trött på dessa myglande korrupta överstatligheter och att inte en käft ställer krav med ultimatum!!
   

 14. Mikael

  Bra sagt Slabadang!
  Imagine a world without UN-beaucrats and EU-politicians! Minska sedan ned på antalet politiker till 1/10 så skulle vi spara enorma summor.

 15. Tålis

  Jag tror inte jag har skrivit om detta tidigare, bara tänkt göra det. 
  Kolla t.ex. Mälarens befarade framtidsscenarier. Därifrån kopierar jag:
  Om ungefär hundra år beräknas havet att ligga på nästan samma nivå som Mälaren, för att därefter fortsätta att höjas. Då hotas dricksvattenförsörjningen för flera miljoner människor.
  Länsstyrelsens förstudie visar på tre tänkbara sätt att hantera detta:
  1. Mälaren görs till en havsvik.
  2. Mälaren höjs, med stor risk för att bebyggelse och infrastruktur hamnar under vatten.
  3. Vallar och barriärer byggs i Stockholms skärgård.
  Där kan man ladda ner hela rapporten; Mälaren om 100 år.
  Horder av klimatbyråkrater utan kunskap i ämnet utreder och planerar efter helt orealistiska alarm. Även på andra ställen går de loss:
   
  Växjö var först i världen med att fatta beslut om att bli en fossilbränslefri kommun.” Det är inte klokt! Undrar om det skulle hjälpa om det ställdes minimikrav på politikers IQ? Man kunde börja med det simplaste test; typ ge dem ett tuggummi, be dem tugga och efter en stund be dem gå och tugga samtidigt.

 16. Tålis

  Äsch, glömde kopiera in länken: Mälarens befarade framtidsscenarier.

 17. Perfekt

  De här människorna lever inte längre i verkligheten. Tyvärr kan sånt här sluta mycket illa. Den senast yxmördaren förefaller ha varit influerad av alarmistpropaganda:
  https://www.flashback.org/t2022388 

 18. Börje S.

  #16 Tålis
  Häpnadsväckande!
  Har kommenterat och skickat med länk visande  den nedåtgående havsnivåtrenden i Stockholmstrakten.

 19. Tege Tornvall

  Frånsett vattennivå: behåll Slussens geniala fyrklöverskonstruktion för trafik från alla håll oavsett färdriktning och höger- eller vänstertrafik. Men som vi alla vet har vi fortsatt om än avtagande landhöjning. Okunniga väljare väljer okunniga politiker med okunniga rådgivare. I botten ligger rimligen bristande skolundervisning om baskunskaper.
   

 20. Perfekt

  Thomas #5
  Bra att du tar upp smältningen i Arktis, enligt Pakistans delegat smälte hela isen bort på fyra dagar i somras, eftersom jag inte befann mig vid slussen då vet jag inte hur mycket det påverkade vattennivån.
  http://stevengoddard.wordpress.com/2012/11/29/pakistan-lead-negotiator-greenland-ice-sheet-disappeared-last-summer/
  Nu verkar emellertid förhållandena ha ändrats:
  http://stevengoddard.wordpress.com/2012/11/30/greenland-country-club-devastated-by-pakistani-revelation/
  Du tror ju inte på skeptisk vetenskap, men kanske BB är tillräckligtalarmistiskt för dig?
  http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-20543483
  11mm på 20 år, nästa millenium får jag nog köpa gummistövlar. 

 21. Perfekt

  Skall vara BBC givetvis

 22. Tege Tornvall

  Tålis, 15. I en Wodehouse-historia sitter en polisman på en stol i väntan på ”insats” (modernt ord). Han parkerar tuggumit halvtuggat på stolens undersida för att ha det tillgängligt för fortsatt vegeterande.

 23. Perfekt
  Ja du, i detta tycker jag att media, inte minst SR, är den stora boven. Hur många tror inte att Grönlands inlandsis faktiskt smälte bort helt i somras?
    

 24. Tålis

  Börje S. 18
  De känner till landhöjningnen (det framgår av rapporten), men någon eller flera nollor på SMHI påstår och har lurit i dem att havet kommer att stiga snabbare.
  Tege Tornvall 22
  Skulle de klara testet då? 😉

 25. Perfekt

  Hej Lena
  Jag vet inte om man bara kan skylla på media, NASA-rapporten i sig var ju inget under av klarhet och underbyggda slutsatser. Nordostpassageförnekarna på VoF hävdar ju att det var solklart vad som menades, men texten jag länkade till ovan är skriven av Pakistans chefsförhandlare oc han har ju uppenbarligen inte förstått det.
  Eftersom jag har fått ett halvårs semester från VoF uppmanar jag alla att ta vid mitt folkbildande där. Jag måste dock varna för att tom de enklaste fakta lätt missuppfattas av VoFenskaparna.

 26. Pelle L

  Det är mycket oroande!
   
  Är det mässfall? Var är Fredagsroligt? Var är Peter Stilbs? Är han kanske i Doha?
   
  Vi får försöka repa mod bäst det går.
  Humor är egentligen inte min piece of cake men ni får hålla tillgodo med det lilla.
  I värsta fall får jag väl emigrera och byta namn.
   
  Nåväl, först en Youtube-snutt som jag tillägnar främst Thomas, Gunbo, BjörnT, Christian Svensson men naturligtvis också alla andra TCS-besökare
  https://www.youtube.com/watch?v=akUdFfVkKtI
   
  Och sedan den oundvikliga fräckisen:
  En man som suttit 15 år I fängelse lyckas rymma.
  Han finner ett hus som han bryter sig in I eftersom han behöver pengar och vapen.
   
  Han finner ett ungt par I sängen och beordrar mannen att kliva upp,
  varpå han binder honom vid en stol.
   
  Medan han binder kvinnan böjer han sig framåt och kysser henne I nacken.
  Sedan går han ut på toaletten. När han är borta säger mannen till hustrun:
   
  – Den här mannen är en förrymd fånge, se på hans kläder.Han har nog suttit länge I fängelse och inte sett en kvinna på länge.Jag såg att han kysste dig I nacken, om han vill ha sex så bara tillfredsställ honom hur mycket han än gör dig illa.Han är nog farlig och om han blir arg kommer han att döda oss.
   
  Var stark älskling, jag älskar dig.
    
  På detta svarade hustrun:
   
  – Han kysste mig inte i nacken,han viskade att han var bög och tyckte du var söt så han undrade om vi hade något vaselin i badrummet.
   
  Var stark älskling, jag älskar dig också.
    

 27. Pelle L

  Sorry för formateringen. Lärdom: kopiera aldrig något från Word!

 28. Pelle L
  Jag rättare till det! Hoppas att det är ok?
    

 29. Tålis

  Apropå fredag. Tänkte dra en riktig historia, istället för påhittade och vitsar.
  Hur mycket elände kan drabba en (mig i detta fall) samma dag? För några år sedan var jag tvungen att åka till en grannstad (drygt 10 mil) strax före jul. Körde bilen till macken och fyllde tanken. Då påpekar en annan tankare att ett av min bils hjul är lufttomt. Visst sörry, helt platt. Att jag inte märkt det vid körningen berodde förmodligen på att det var spårigt snöväglag. Sablar, vad göra?
   
  Att sätta på ett sommarhjul-reservdäck var uteslutet pga väglaget. Äh, jag kör på fälgen (1 km) till min verkstad och få ett nytt däck. Jo tjenare, de hade stängt ett par dagar i förskott, och det var bara att lämna bilen där. Ringde frugan och bad att få låna hennes bil istället. Visst, gick bra, dock nästan en timme sen och iväg.
   
  Cirka 4 mil hemifrån, ramlade till synes, en stor plåtbit över framrutan. Den täckte halva rutan och resten satt på taket. Minns min reaktion, satte reflexmässigt upp höger arm för att skydda mig. Först trodde jag att något hade ramlat ner från skyn. När jag väl stannat visade det sig att det var motorhuven som låg där, endast fast i jordflätan. Gångjärnen var avslitna. Huven lutar så brant på frugans bil att man inte ser den när man kör.
   
  Sablar, vad göra? Satte tillbaka huven och tryckte till låsningen fram. Körde sakta. Resten av verkligheten besparar jag er, men fram kom jag och hem igen. Tid tog det…

 30. Gunnar Strandell

  Pelle L #26
  Efter att ha läst Ingvar Engelbrechts mailväxling med Jan Lindholm, som dök upp på förmiddagen, finns det inte plats för något fredagsroligt. Den slår ju t.o.m. papegojsketchen genom att den utspelas i vekligheten, som Kurt Olsson skulle ssagt.
  Länk:
  http://ingvare.wordpress.com/

 31. Janne

  Problemet med Slussen är inte havet utan Mälaren. Och det har väl varit huvudanledningen till ombyggnaden. För några år sedan var risken riktigt stor att Mälarens vatten skulle rinna över kanten vid Gamla stans T-banestation och fylla T-banans tunnlar mot T-centralen. Då hade inte Slussen kapacitet att tömma Mälaren i takt med tillflödet. 
   

 32. Janne
  Jag håller fullständigt med dig! Vad jag förstår har det faktiskt hänt i alla fall en gång att vattnet har runnit ner i biljetthallen (som ligger under spåren).
  Skulle det bli som bland annat SMHI förutspår, dvs att vi får mer nederbörd i mälardalen och därmed behöver uttöka utflödet så är det ju ytterligare en anledning att sätta igång med Slussen-projektet inom en snar framtid. 
  Hur utformningen på nybyggnationen ska vara finns det många synpunkter på men vad jag förstår är man ändå överens om att betongen är för gammal och måste bort samt att utflödeskapaciteten ska ökas rejält.
         

 33. ThomasJ

  ces #11: Inte att undra på egentligen såvitt man kollar ’who is calling the shots’ nämligen Mr. Holdren – en per eget författarskap utomordentligt avskyvärd person, fortsatt Nobamas rådgivare i frågorna…
  Vi ska ju för den skull inte kasta sten i glashuset (’växthuset’.. 😉  ), där finns 13 på dussinet liknande ’rådgivare’ inom svenska politokratin… därtill är desa än mindre ansvarstagande (per lag) än motsvarande övriga världens ’civiliserade’ länder… Grrrrrrrr  ❗ 
  Go figure!  
  Mvh/TJ

 34. Tålis
  Faktum är du beskrev det så bra så att jag nästan satte upp armen til skydd här redan innan jag hann läsa att du gjorde det i verkligheten.
  😀
    

 35. Gunnar E

  #31
  Nåväl, det är inte bara Slussen som tömmer Mälaren.
  Strömmen Skanstull och Södertälje finns även. Det  är noog en avvägningsfrågga hur strömt man vill ha på olika håll. Samordningsproblem månne?

 36. Pelle L

  Lena Krantz #28
   
  Klar att det är OK!  Tusen tack!
   
  Men jag saknar Peter S’s bilder som vinglar så fint på gränsen mellan det acceptabla och det obscena.

 37. Gunnar S 30.
  Den var iofs inte tänkt som fredagsrolig men parallellen med papegoj-sketchen satt ju bra. Tack för den.
  🙂

 38. Håkan Bergman

  Gunnar E #35
  Jo vi får hoppas att det finns reglermöjlighet kvar. Sänktunnleln för Citybanan i Söderström lär inte precis öka flödet där, en sån tunnel måste väl vara minst 7-8 m i höjd. 
  http://www.trafikverket.se/Privat/Projekt/Stockholm/Citybanan/Nyhetsarkiv-start/2012-11/Mindre-an-ett-halvar-kvar-till-sankning/ 

 39. tty

  Thomas #5
  Du vet lika väl som jag (och IPCC) att några ”dynamiska effekter” inte är möjliga när det gäller grönlandsisen eftersom den ligger i en sänka. Det enda som driver en glaciär är gravitationen och den är som bekant nedåtriktad.
  I själva verket är det faktum att Grönland är den enda landmassan på norra halvklotet som har (höga) riftade kanter på båda sidor troligen skälet till att det också är den enda större inlandsis som inte smälte vid istidens slut, i brist på ”dynamiska effekter”.

 40. Janne

  GunnarE #35
  Då när det var översvämningshot var alla slussar fullt öppna men vattenståndet ökade ändå. 

 41. Gunnar Strandell

  Lasse #2
  Du harhelt rätt i att Slussen sjunker. men jag har trott att det fixades i början av 1990-talet då man borrade sig ned till moränen och lyfte hela komplexet en halvmeter eller så. Alltftersom slussen sjönk hade rälsen lyfts för tunnebanan men ännu en höjning hade gjort att tågen slagit i taket.
  Jag har hört att Sandvik Rock Tools fick ta fram en speciell borrkrona som kunde ta sig igenom rustbäddar och annat murket trävirke för att nå ned till moränen.
  I slutet av 1970 talet var jag med när Konstakademin lyftes några decimeter. Då var vi överens om att det berodde på att byggnaden sjunkit sedan den byggdes ovanpå gamla rustbäddar och lera.
  Min slutsats är att byggnader i Stockhom sjunker i leran och trotsar landhöjningen. Ta en promenad genom gamla stan när ni har tillfälle och lägg märke till hur lågt första trappsteget är till de flesta av husen.
  – Är det landet som stiger eller husen som sjunker?
  – Har svaret någon betydelse för om, hur eller när vi åtgärdar det?
  Fredagskul blir det om man tillämpar frågeställningen på lutande tornet i Pisa.

 42. Gunbo

  Pelle L #26,
  Tack för dagens asgarv! 😀
   

 43. Gunnar E

  #38
  Tittade på en kran som skottade ur bottnen där tunneln skall ligga, sist jäg var i stan. Mycket sten östes upp. den tunneln sjunker nog inte til ro i djupa leror så där har Du nog rätt.
  #40
  Jo, det var vått då. Här har Väner varit väl hö och steg ändå med faslig fart det översvämningsåret. Då fanns det flödesbegränsningar nedåt Göteborg.
  Inte skulle det väl vara omöjligt att höja kanterna vid T-banan. Det skall ingen få mig att tro. Men det är med visst obehag jag ser denna utbyggnad under vattennivån som pågår. Det finns mer än översvämningar som kan hända och vid rusningstid blirr det inte roligt.
  Fĺåt nästan OT tror jag.

 44. Staffan

  Slussens ombyggnad:  Idag är Slussen en bra trafikplats.  Man kan komma åt alla håll – med buss, med bil, med cykel.  (Och går man, är det inga problem att ta sig från Kornhamnstorg [eller Skeppsbron] och upp på Söder.)
  – Efter ombyggnaden blir ’Slussen’ en T-korsning mellan Hornsgatan och Katarinavägen.  Bussar kan inte vända (och inte taxi).
  – Blir det stopp i T-banan [och de som åker där, vet att det händer] blir systemet ohanterligt.  Idag vänder bussarna i själva Slussen, eller nere på Gamla Stan (Slussplan).  Det där går inte framöver, enligt förslaget.  Ska man vända får man köra runt Slottet, norröver, eller mot Tjärhovsplan, söderöver.
  – ”Nya (ombyggda) Slussen” borde kallas Tystberga-platsen, till minne av den man som undertecknade besluten…
  (Nu stänger man Slussen-gallerian, för att riva den.  Slussen-beslutet är inte lagligt ännu, men vad gör det… —  Och den påtänkta nya KF-gallerian blir inte av, eller hur?)
  För en gångs skull borde man utnyttja klimat-rädslan, och ta Världsbankens rapport på allvar.

 45. ThomasJ

  Pelle L #26: Håller med, avsaknaden av ’fredax-kulet’ känns/märks… Bra historia Du lämnade. Fyller gärna på med följande:
  Kirurger diskuterar bästa operationspatient 
  Fem kirurger diskuterar vilka patienter som är bäst att operera.
  Den första kirurgen säger:
  – Jag gillar att ha revisorer på operationsbordet eftersom när du öppnar dem är allt inuti numrerat.
  Den andra svarar:
  – Jo, men du skulle pröva elektriker! Allt inuti dem är färgkodat.
  Den trejde kirurgen säger:
  – Nej, jag tycker verkligen att bibliotekarier är bäst, allt inuti dem ligger i alfabetisk ordning.
  Den fjärde kirurgen bryter in:
  – Vet ni, jag gillar hantverkare. Killarna har alltid förståelse när det blir några delar över i slutet och när arbetet tar längre tid än vad du har sagt från början.
  Den femte kirurgen får alla att bli tysta när han konstaterar:
  – Ni har fel allihopa. Politikerna  och cheferna här i landstinget är de som är lättast att operera. De har ingen hjärna, inget hjärta, ingen stake och inte någon ryggrad. Dessutom finns det bara två rörliga delar, munnen och arslet, och det spelar ingen roll om du byter plats på dem.
  Tycker det stämmer rätt väl med den ’verklighet’ vi lever i…  Go Figure!  😉 
  Mvh/TJ   

 46. Gunnar Strandell

  Ingvar Engelbrecht #37
  Jag anser att Sverige kan bli ett bättre land om du mailar din konversation med Jan Lindolm så att den blir diarieförd.
  Jan visar excellent hur en politiker lärt sig att plocka russinen ur kakan. 
  Det bör bevaras för framtiden.

 47. Staffan

  Slussen:  ”Såsom planen nu ser ut kommer störningarna för kollektivtrafikresenärerna att bli oacceptabelt stora.
  Saltsjöbanan ska stängas av i fem – sju år.
  Under större delen av den tiden kommer inte bussarna från Nacka och Värmdö att kunna gå normalt, utan ska angöra en provisorisk terminal på en ponton i Saltsjön.
  Men bara en del av dagens busstrafik får plats, vilket gör lösningen ohållbar.
  Även stadsbussarna drabbas av Slussenombyggnaden. Under de första två åren av ombyggnadstiden måste alla bussar ledas runt Slussen då Katarinavägen kommer att vara avstängd. Resten av tiden kommer bussarna att kunna krångla sig förbi bygg-arbetsplatsen.”
  – Vänster-politiker i Newsmill 2011-09-08.  De har insett [en del av] problemen  [på kortare sikt].
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/09/08/kollektivtrafiken-m-ste-fungera-n-r-slussens-byggs-om

 48. Tålis

  Lena 34
   
  Kul att du tyckte det var bra beskrivit. Har tänkt skriva en bok om alla mina äventyr, men tycker att jag är så träig i min berättarkonst att ingen skulle vilja köpa/läsa mina berättelser…
   
  Dessutom måste man välja ut det som man tror andra skulle vilja läsa. HAr andra dråliga berättelser:
   
  För ca 35 år sedan körde jag in i ett grustag. Det var varmt så i glödheta i Norrbottens inland. Parkerade bilen vid en slänt. Gick runt och dokumenterade vad jag såg och kände (på jord). Gick sedan upp ur grustaget och kollade omgivningen. När jag kom tillbaka, pyste vattenånga från spolarmunstyckena, som man kan föreställa sig en drake.
   
  Upp med motorhuven. Det brann i motorrummet, vilket fått vattnet i spolarslangarna att förångas. Sablar, vad göra? Först tänkte jag låt skiten brinna och jag får en annan bil på försäkringen. Men, vänta jag är 2 mil från ära och redlighet. Jag är tvungen att gå långt och dagen är förstörd. Inte för att tala om hur länge det skulle dröja innan jag fixat en ny bil i obygden bortom Jokkmokk.
   
  Nä, jag måste släcka branden. Hur? Hade två geologhammare i bagageutrymmet. De hade grova tygpåsar som skydd. Tog påsarna och kvävde elden. Bra va?
   
  Tändkablar och fördelardosan hade brunnit upp. Jag stod fortfarande kvar där i grusgropen med en okörbar bil. Hur löste jag det? Den som gissar rätt får en virtuell puss!

 49. Pelle L

  Men hallå alla insnöade ståkhålmare!
   
  Jag har, fastän göteborgare av födsel och ohejdad vana, seglat både på Riddarfjärden, Kanholmsfjärden (Kanan som ni säger) ute på Gotland-Runt-havet och allt där omkring.
  Och jag har slussat igenom Hammarbyslussen, enligt wikipedia
  längd 115,00 meter, bredd 17,40 meter och djup över slusströsklarna är 6,29 meter.
  Öppna upp den, både övre och nedre slussportarna, så tömmer ni väl lilla Mälarens ynka 14,3 miljarder kubikmeter vatten på ett par tre dagar.
  Referens:
  https://www.youtube.com/watch?v=oEYLoT66Z6Q
   
  😀
   

 50. Lena Kantz

  tty
  Fast visst finns det kustnära glaciärer även på Grönland och de kan ju smälta även om den stora massan is ligger i en jättegryta (rätta mig om jag har fel här) och inte är lika känslig. Ytan i grytan (obs! rim) kan givetvis smälta och gör så varje sommar, men sedan fryser den igen på vintern.

 51. ThomasJ

  Återanknytande till #45 kan måhända följande, sanna!, rapport/berättelse vara av intresse:
  För några år sedan träffade jag en person som, på konsultbasis med ’carte blanche’, gått igenom härstädes landstings organisation/form. Personen frågade mig om jag kunde gissa/ange hur många beslutsnivåer där fanns mellan översta ’hövdingarna’ (de politiska) och över-/chefsläkare på landstingets största inrättning var. Tja, sa jag och tänkte på näringslivet plus några ’extra’ nivåer och gissade på sju. Fel! där finns, enligt mina undersökningar tolv(!) separata beslutsnivåer inom ’vårt’ landsting! Wow, det var som ph**n, tänkte jag – helt djefvla omöjligt, asså.
  Kort därefter var jag på en konfa vid vilken en av landstingets revisorer framträdde och tanken föll in att kolla huruvida tidigare uttalande verkligen kunde stämma…? Revisorn räknade (deFacto!) på sina fingrar och svarade, fel!, där är deFacto 13 (tretton!) beslutsnivåer i ’landstingsorganisationen’  mellan ’HQ’ och överst ansvarige läkare. Snacka om att man fick chippa efter andan…!
  För inte alt för länge sedan meddelades det i press (m.m.) att en ny ’chef’ inom detta landsting utnämnts, det är en ’hen’ (hon) och denna person har en månadslön om 172.000 kronor!!! En pappersvändande politokrat med en sådan ohemult hög, av skattebetalarna betald, lön ÄR ett hån, en våldtäkt, ett brott mot all form av anständigt tänke (finns det öht.?) från de politiska s.k. ’beslutsfattarna’. Helt djefla otroligt, asså… Och där finns inga som helst möjligheter att, enligt svensk lagstiftning, ’claima’ ett sådant utnämnande.
  Snacka om ett samhälle i Fritt SönderFall… Suck!
  Mvh/TJ   

 52. Staffan

  Yes:  ”Planerna på galleria i nya Slussen skrotas.  Den galleria som planerats i bygget av nya Slussen blir inte av. Stockholms stad har dragit tillbaka markanvisningen från det KF-ägda bolaget Destination Slussen.”
  DN Stockholm 2012-06-21 – re #47 ovan.
  http://www.dn.se/sthlm/planerna-pa-galleria-i-nya-slussen-skrotas

 53. Pelle L

  ThmasJ #50
   
  Instämmer!
   
  Nu är jag i och för sig bara en lite kugge i den stora apparaten, och begriper inte sådant,
  men varför skall någon över huvud taget betalas med mer än t. ex. 100.000 per månad.
   
  Det är väl cirka tio gånger mer än vad våra pensionärer får.
   
  OK, näringslivet gör väl i stort sett dom de vill.
  Men i statlig  och kommunal/landstings tjänst?

 54. Håkan Bergman

  Gunnar E #43
  Den ska väl inte ens ner till botten, utan vila på betongpelare några meter över. 

 55. guy

  fredagsroligt är alltid jättekul. Men kom just att tänka på att om Grönlandsisen smälter så hur mycket kommer Grönland att stiga upp ur havet? Vid Grönlands kust blir effekten kanske noll, me annars? Glaciären smälter havet stiger – landet stiger strandlinjen ökar men vatenlinjen på andra håll stiger? Vad händer egentligen?

 56. Tålis

  Har ni inte förstått? Det handlar om att mjölka pengar, sitta vid grytorna och sleva i sig, hur värdelös de än är?
   
  Dagens demokratur är nollornas paradis!
   
  Vilka i den offantliga sektorn skulle kunna hävda sig på marknaden (nåja, sådär fungerande)? Bara de som är beredda att sälja sin själ och våra skattepengar till dem som vill komma åt dem!
   
  Få anställda i det militära skulle kunna skaffa sig ett civilt jobb. Har sett det med egna ögon. Maken till slöfockar finns väl bara att finna hos våra snyltande invandrare…

 57. Håkan Bergman

  Tillägg till #54.
  Inte pelare tydligen, men fundament nån bit över botten.
  http://www.youtube.com/watch?v=0kwkenQxVPM&feature=player_embedded
   

 58. ThomasJ

  Pelle L. #53: Ingen är varken större eller mindre kugge i något maskineri, själv är jag en liten, men förbaskat/avgörande kugge i ’maskineriet’ (på mitt sätt), precis som Du och alla övriga på TCS är!  Keep it up!  😀
  Mvh/TJ

 59. pekke

  guy #55
  Fundera på varför det är bättre att ha en rymdraketbas vid ekvatorn i stället för Kiruna eller Nordpolen !?
  Ledtråd, tänk på en karusell.
   
  Försvinner all landis på norra halvklotet så kommer landmassorna att stiga där, frågan är bara vad som händer på övriga klotet då eller vice versa.

 60. Tålis

  Nigardsbreen. Har du hört talas om den? En liten utlöpare av Jostedalsbreen. På svenska Josterdaljökeln.
  Nigards, betyder att nio gårdar på 17-talet togs av en expanderande liten ”istarm” från Jostedalsbreen. På 48 år ryckte isen fram och tog med sig nio gårdar i framfärden.
   
  Jag har varit där själv 1970. Då låg den vid änden av en liten issjö. Lär ligga kvar där ännu…
   
  PÅ Wikepedia står det på norsk:
   
  Frontmålingene har vist en kraftig tilbaketrekning fra slutten av 1930-tallet og frem til 1980-tallet da tilbakegangen ble mindre. Etter dette har breen rykket frem ca 280 meter.”

 61. Pelle L

  ThomasJ #58
   
  Tack, sådana kommentarer värmer!

 62. pekke

  ThomasJ #51
  Därför kommer våran offantliga sektor aldrig bli effektiv eftersom de bara tittar på golvnivån och aldrig på nivåerna ovanför eller hur mycket onödigt dyr utrustning de har, men det är likadant inom många stora företag där de har allt mer folk mellan golvnivån och taket samtidigt som de minskar på golvnivån.
   
  Kommer inte hålla i det långa loppet med allt fler pappersvändare mellan golvet och taket.
   

 63. Slabadang

  Vår dolda regering här uppe i norra Nordkorea!
   
  Läs och förskräcks!
  http://www.d-intl.com/sv/articles/editiorial/2012-11-29/ledare-de-ofelbara-i-vild-panik-ver-dispatch-international
  J<g måste kontakta Carlquist och säkerställa att de har dne långsiktiga finansiering som krävs. Hon gjorde ju ren pyttipanna av Per Svensson på Publicist Klubben. Och nu är nänsternmediatorpeder ute efter henne!!
   

 64. Tålis

  Kanske vi skulle byta ut våra korkade politiker mot våra smartaste femteklassare? Vid elva års ålder ligger somliga på topp i verklighetsuppfattning. Sedan går det mest utför…

 65. Gunnar Strandell #41
  Du harhelt rätt i att Slussen sjunker. men jag har trott att det fixades i början av 1990-talet då man borrade sig ned till moränen och lyfte hela komplexet en halvmeter eller så.”
  År 1985 tillverkade jag ett stort antal specialborr/jordankare till Stockholms Fastighetskontor/Geobyrån. Dessa skulle gängas ner i marken där de misstänkte att marken t ex vid tunnelbanor m.m. sjönk. Övre ändan av borret fungerade som referens/mätpunkt. Sjönk det för mycket på vissa ställen så fick det åtgärdas på lämpligt vis.

 66. guy

  Pekke #59
  Ditt första moment förstår jag inte alls. Jag ser ingen nytta av att ha en raketbas vid ekvatorn.
  Ditt andra moment var just det jag frågade, så ditt ”svar” var totalt betydelselöst.

 67. pekke

  guy #66
  Jordens rotationshastighet är störst vid ekvatorn vilket gör att raketer har lättare att lyfta där i från, de får hjälp av rotationskraften på samma sätt som om du satt längst ut på en karusell, sitter du längst in på karusellen så dras du inte utåt lika mycket.
  Samma sak med Jordens massa, land och hav.
  Som en skivspelare där du lägger in sten vid skivans mitt och en längst ut på skivan, starta spelaren och se vilken av de två som far i väg.
   
  Min andra kommentar var mera en undring om vad som sker med Jordens massa och jordplattor om ismassorna i nån av polarområdena skulle smälta totalt, vilket troligtvis skulle påverka hur både landmassorna och haven rör sig.
   
  För övrigt så blir Jordens massa allt större för varje år som går och månens påverkan blir allt mindre p.g.a. att den kryper allt längre från jorden för varje år.
  Bäst vi fixa en skatt för det !
  😉
   

 68. Labbibiba

  Nytt köldrekord för säsongen i i natt  Sverige. -32,6 grader!
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article15864613.ab

 69. Gunnar E

  #49
  Jag har faktiskt fastnat under den bron. Masten går under om det är medelvatten eller lägre men det var det inte. Inga skador, bara instängd i ett fack. Brovakten lyfte vänligen bron en 1/2-meter, utom körschemat.

 70. ThomasJ

  Slabadang #63: Tack för länken till Dispatch Int’l !
  I sanning förskräckande läsning – i synnerhet Bo Rothsteins artikel om/över vår nya ’grundlag’. Fy ph**n asså! 😡 
  Arma Land!
  Mvh/TJ     

 71. Lejeune

  Ytterligare en som sällar sig till Doha-kören. Skrockström vevar klimatlögner i SVD så det står härliga till:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/klimatkollaps-hotar-vid-fortsatt-dodlage_7717096.svd
  …..klimathotarna får obegränsat med reklam just nu!

 72. ThomasJ

  Pekke #62: ”Kommer inte hålla i det långa loppet…”
  Söker fortsatt och allt intensivare efter NÅGOT som håller/fungerar inom de ofantliga segmente i det svenska samhället – to no avail, though! 🙁 
  Förutom den allt snabbare utökningen av politokratin med ömsesidigt rygg-kliande finns där baske mig näppeligen nåt o/e någon som motsvarar medborgarnas berättigade minsta krav på fungerande verksamhetsutövning.
  För intressant lönejämförelse finns i SvD Näringsliv av den 28 november, sidan 7, skriven av Sara Bränström. (Handlar förvisso om löneskillnader man/kvinna, men siffrorna är ändock oomkullrunkeliga). Hinner inte söka upp länken nu – ska ut på hafvet – men det går la att finna den, oder? 😉
  Mvh/TJ    

 73. Staffan

  Solkraftsbolaget TwinCreeksTechnologies tillverkade utrustning för solkraftstillverkning.  Man hade 76 anställda i en fabrik i Mississippi.  Skattebetalarna där stod för ”$27,7 million”  [ca 194 miljoner kr]  i lån.
  Avtalet var att delstaten skulle låna ut upp till ”$50 million”, utan ränta, under 20 år.  Då skulle minst 500 nya jobb skapas.
  Men nu i november tog TwinCreeks ner skylten, och sålda alla tillgångar som fanns kvar.  Delstaten försökte förgäves hindra dem att sälja sina patent, för 10 miljoner dollar.  (Banken tog 7 miljoner av beloppet.)
  Delstaten vill nu ha ”$23.7 million” plus skadestånd för bedrägeri plus allmänt skadestånd.
  –  Svårt så’nt där, med (nästan) gratis elektricitet…
  (Aktiekurs för Vestas: dec 2009  332 DKK, nu  28 DKK)
  http://www.wlox.com/story/20220865/solar-firm-that-got-26m-in-miss-loans-is-closing

 74. Mikael

  Apropå galna miljömänniskor:
  ”Miljöterrorist” ger upp efter tio år på flykt
  Rebecca Rubin, 39, som anklagats för inblandning i den mest omfattande ”miljöterrorismen” i USA:s historia har överlämnat sig till FBI efter mer än tio år på flykt.
  39-åringen tros ha ingått i en cell på 13 personer – kallad Familjen – som anlagt en rad mordbränder i västra USA under perioden 1996–2001. Hon överlämnade sig på torsdagen till FBI-agenter vid en kanadensisk gränsövergång, skriver Los Angeles Times.
  Måltavlorna för gruppens attacker var sådana som de ansåg skadade miljön. Rebecca Rubin misstänks ha varit inblandad i attentat som genomförts i delstaterna Oregon, Colorado och Kalifornien.
  ”Familjen” hade nära kopplingar till Earth Liberation Front (”Jordens befrielsefront”) och Animal Liberation Front, den internationella motsvarigheten till Djurens befrielsefront. Gruppen uppges ligga bakom 20 mordbränder i fem amerikanska delstater.
  ”Familjen” upphörde med sin verksamhet 2001. Men den federala polisen som utredde mordbränderna – ”Operation Backfire” – lyckades med hjälp av en informatör att lösa fallet 2005. Gruppens ledare visade sig vara en bokhandlare i Prescott i Arizona. Han tog livet av sig efter att han gripits.
  De 13 medlemmarna i gruppen svor en ed inför varandra om att aldrig röja någonting om verksamheten.
  Vid attentaten använde de sig av brandbomber. Bland de attackerade finns en skidanläggning och en firma som säljer stadsjeepar i Oregon. Skadorna som gruppen orsakat beräknas uppgå till uppemot motsvarande 27 miljoner kronor.
  Rebecca Rubin blir den elfte person som åtalas för mordbränderna. I augusti 2007 dömdes tio andra åtalade – däribland ledaren – till fängelsestraff på mellan 37 månader och sex år. Två av gruppens medlemmar befinner sig fortfarande på fri fot.

 75. Gunnar Strandell #37
  Konversationen med Jan Lindholm har förts med
  ja.lindholm@riksdagen.se
  Blir det inte diariefört då?  Om inte, vad skall jag göra menar du?

 76. jan.lindholm@riksdagen.se förstås.

 77. bom

  –Stora delar av vår förmåga att försörja oss kan kollapsa. Planeten bryr sig inte om mänskligheten som art klarar sig. Frågan blir hur många som överlever. 
  Sa Rockström till Jenny Stiernstedt SvD och något kommentarsintresse hade man inte.

 78. bom

  #75 Lindholm (den sorgliga figuren) försökte ju smita undan genom att tillvita Dig bristande läsförståelse medan han själ var den som intet begrep (eller inget ville begripa).

 79. Slabadang

  Ur Skrockströms artikel!
  –Ju mer vi forskar, desto större blir osäkerheten. Det säger något om allvaret, säger Lennart Olsson, forskare vid Lunds universitet som riktat in sig på just konsekvenserna av en temperaturhöjning.
  Allvar om vilken osäkerhet har dock denna Lennart Olsson helt lyckats missuppfatta. Osäkerheten är hans anställning eftersom han forskar om en konsekvens som inte existerar. Han har jobbar endast med fantasier och uppbär därför en fantasilön.
   

 80. Jan

  Nu håller vi i Sverige på att dränkas av alla larmrapporter i massmedia, Finns det någon med utblick i världen som känner till om det är lika dant i övriga världen eller är vi unika?

 81. bom 76.
  >Sa Rockström till Jenny Stiernstedt SvD och något kommentarsintresse hade man inte.
  Vilket föranledde ett ampert mejl till journalisten och kopia till chefredaktören om tidningens ensidiga och alarmistiska inställning
   

 82. Tålis

  Ju mer vi forskar, desto större blir osäkerheten.”
  Sådana oduglingar till ”forskare” kan betraktas som ett bevis för att deras pseudoforskning inte gör någon nytta. Större osäkerhet, ju mer han forskar; ostjesus! När jag undersöker saker mer, minskar osäkerheten. Undrar hur han/de bär sig åt?
   
  Lägg ner pseudoforskningen och minska klimatforskningen till <1 % av vad som kastas bort nu.
   
  Han har jobbar endast med fantasier och uppbär därför en fantasilön.” Den satt fint! Hahaha…

 83. Lennart Bengtsson

  bom *76
  Ang Rockström
  Mänsklighetens överlevnad får väl ändå betraktas som en i högsta grad primär fråga. Av denna anledning  behöver man faktiskt  nödvändiga fakta. Dessa föreligger inte. Att vår planet tsv har utsatts för en obetydlig uppvärmning som knappast någon skulle ha märkt om inte meteorologerna talat om det, kan inte  utgöra skäl till en radikal och oprövad ändring av den globala samhällsekonomin. En förnuftig allmänhet inser naturligtvis detta men dessvärre  inte vår tids miljöaktivister eller desperata journalister som pressas till sensationsskriverier av de snabbt fallande tidningsupplagorna. I detta fall har de dessvärre framtiden bakom sig.  Det mediala klimatköret påminner mer och mer om vänsterköret under tidigt 70-tal då de mediala aktivisterna hyllade den kinesiska kulturrevolutionen som den nya frälsningsläran. Detta har faktiskt numera upphört och inte ens Jan Myrdal och hans gelikar hävdar detta längre.
  LennartB 

 84. Enligt uppgift har pappersupplagan en bild på planeten och en termometer som går från -4 till + 4 vilket förstås skall ge intrycket av en 8 graders ökning
  Doah-kören har övergått till ett gällt skrikande.

 85. Lennart, visst har du rätt där. Och likheterna är heller ingen slump vill jag hävda. Delvis är det tom samma figurer som härjar, men mer generellt är samma slags (främst) emotionella drivkrafter, farhågor och utopiska förhoppningar hos många människor som ligger till grund både hur de vill förstå sin omgivning och utnyttjas av sådana som vill använda statens maktmonopol för sina agendor. Jag ser inget konstigt alls i detta.
  Marxismen/Kommunismen som saliggörande (och renande) samhällsrelgion föll samman, och något annat behövde (och kom att) fylla det stora hålet stora behovet av ’meningsfullhet och drömmar om ngt bättre i en fjärran framtid som då uppstod hos så många. 
  Det syns också tydligt på de mer publika och högljudda förespråkarna för irrläran:
  Metoderna (och påstådda målen) är precis samma som förra gången, bara ’problemet’ de säger sig vilja åtgärda med har nu blivit ett helt nytt.  
   
     
    
     

 86. Slabadang

  Klimathotande skatteparasiterna hotar hela planetens försörjning!
  Trenden är väldigt tydlig och utvecklingen går i en skrämmande takt. samhällskostnaderna för klimathotarnas fullständigt skenar och hela välfärden står inför en mycket snar kollaps. Stående endast på ren junkscience har klimathotarna likt oönskade parasiter spridit sig in i samhällskroppens alla organ som ett efter ett visar tecken på att de slutat att fungera.
  De värst drabbade områdena av samhället är vetenskapen varifrån parasiterna sprider sig in i riksdagen och vidare ut i myndigheter företag skolor och kommuner. I sin konsekvens är det den vanlige medborgaren som drabbas och tvingas mata parasiterna feta och välmående som förökar sig i en motsvarande takt.
  Till skillnad från våra vanliga parasiter är dessa mycket stora och lömska eftersom de ser som människor väger lika mycket och kan även tala och tänka.De är så avancerade att de kan skriva artiklar och få dem publicerade i mainstream media.
  Forskning visar nu att själva grundstammarna till dessa obehagligheter kommer ifrån själva FN och deras DNA sammansättningen är en korsning med miljörörelsens. Gemensamt för dessa organ är att de aldrig försörjt sig själva utan parasiterat på medborgare och företagsamhet genom skattebidrag och avgifter och därav avkommans egenskaper men i en evolutionerad och mer effektiv form.
  Tippingpointen för deras spridning blev när riksdagar trodde att de var en del av den producerande välfärden och blev till politikernas små gosedjur. Och flera av dessa ”gosedjur” uppträder till och med i skepnad av riksdagsmän och därtill tränade.
  Intellektuellt är de nästan i nivå med vanliga människor men det finns avgörande skillnader. Förmågan att tänka rationellt och förstå rimligheter i kombination med en samvetslöshet inför offrens möjligheter att nära dem. Utsugningen av deras offer är hittills ostoppbar med den gödning av dem riksdagar nu lagfäst. Lena Ek kan anses vara en typ av deras motsvarande bidrottning och det byggs allt fler nästen och kultiveringkuvöser.
  Journalister utgör numer en separat uppblandad stam av dessa och eftersom de redan naturligt har svårt att tänka rationellt och förstå rimligheter och som inte heller bidrar till välfärden.
  Det finns dock fortfarande en chans att stoppa utvecklingen. Men det behövs ett starkt ledarskap och mycket kraftiga politiska åtgärder. Klimathotarparasitforskningen är helt enig. Ja vi kan tala om ett äkta verkligt konsensus om att klippa av deras eftersläpande tentaklers kontakt som går direkt ner till skattekistan. Det skulle kapa av näringstillförseln och förvandla dem och utveckla dem till helt vanliga produktiva och empatiska människor med fullt utvecklat intellekt. Fast för en del av dem så skulle omställningen bli mycket lång och smärtsam.
  Försök har redan genomförts med lyckat resultat.James Lovelock (GIAS skapare) vars DNAprofil dominerat stammarna uppvisar en sådan förändring. Lûning i Tyskland utgör ett annat positivt exempel.
  Barn har varit särskilt utsatta för parasiterna när deras livserfarenhet inte är så stor och det intellekt som krävs för att skilja parasiterna frn vanligt hyggligt folk, inte hunnit utvecklas riktigt.Och riskerar nu genom en kanske annars livslångt normaliserad del av sitt återstående liv få mata dessa parasiter om vi inte visar handlingskraft och stoppar näringen till dem genast.
  Våra barn har redan i vissa skolor problem med annan ”bötning” genom förmedlade hot och utpressning. Denna systematiserade och allt mer expansiva nya form av klimathotsbötning måste stoppas omedelbart för våra barns fysiska och psykiska välmåendes framtids skull. Inte ska vi lämna över en planet till dem som invaderats av klimathotsparasiter där hur mycket våra barn än föder och göder dem får de ingenting tillbaka, vare sig pengar ogrundad oro, minskad självkänsla eller något till det minsta förändrat eller förbättrat klimat.
  STOPPA KLIMATHOTARPARASITERNA NU!

 87. Jonas N
  Som Oscar Wilde sa:
  Det enda vi lär av historien är att den upprepar sig
   

 88. bom

  OT
  Frågan om ”de falska välgörenhetsorganisationernas roll” Tas upp av Bishop Hill. Den viktiga frågan har tydligen kommit upp till ytan i GB. Kommentarerna flödar se här en:
  Welcome news that the question of fake charities is at least being raised.
  The thing I find creepy about it the astroturfing aspect – an attempt to manipulate the impression that there’s popular support for something on the assumption that charities are voluntary organisations, basically doing something numerous subscribers approve of sufficiently to support. Governments paying notionally independent bodies to tell them things they want to hear, but giving the impression it’s independent and spontaneous.
  If the charity receives substantial government funds, it’s bound to change its emphasis to encourage more funds, corrupting the charity.
  Nov 30, 2012 at 3:13 PM | cosmic
  Har ni märkt att de senaste dagarna har WWFannonserna som brukar flätas in i Rockströmshowarna i MSM verkar ha upphört. Förmodligen har WWF sprängt sin annonsbudget. En intressant fråga är om de ekonomiskt pressade tidningarna tar ut fullt pris för den omfattande annonseringen?

 89. Slabadang

  Journalister!
  Jag läste en inervju med en av våra mest kända SVTprofiler. Där återkom orden att hon ville ”förändra” och ”påverka” många gånger. Därav drivkraften att bli journallist. Djävulen finns i detaljerna! Det är alltså insikten om att journalist befattningen är MAKT och förändring och påverkan får sitt egenvärde och ju större förändring ju mer har man samtidigt påverkat och ett mått på hur de lyckats med sin uppgift. Sedan till VAD man förändrat eller påverkat är av mindre betydelse det är omfattningen som räknas. Den kommunistromantiska perioden är inte slut det är är bara motiven till samhällsrevolutionen som byts ut.
  Det finns en nolldistans till deras egen position där de tror sig veta bättre och förstå vad  som egentligen är bäst för oss alla. Och det är ALDRIG något vi redan gör utan saker de bestämt sig för att vi ska göra iställe, tänka istället och de använder ideologisk indoktrinering som sitt verktyg.

 90. Slabadang

  Hmmmm!
   
  Jag skrev en satir om ”klimathotarparasiter” som verkar ha försvunnit. Konstigt … inga svordomar .. eller konstiga länkar.

 91. bom

  #83 LB
  Jag kan bara salutera Ditt goda förstånd och därav föranledda åsikter. Rockströms åsikt att PLANETEN inte bryr sig om människan är typisk. För ca ett år sedan drog han som inledning till en av sina shower historien om Jorden som inte mådde bra p g a att ”den infekterats av skadedjuret MÄNNISKAN”.

 92. bom

  #75 Nyheterna hade en (intervju med någon från aningen tele eller datainsp.) blänkare om att myndigheter inte har fattat att email och SMS och twittrande omfattas av samma regler om registreing och lagring som ett snigelbrev. Landstingen SMS-kallar sina patienter och suddar sedan glatt.
  Ditt email borde finnas hos registrator m a o.
  #81
  Bra att Du satte blåslampan på SvDs nya miljöjournalist Stjernstedt (Stjärnskott)

 93. Slabadang

  Bom! Du menar väl ”stolpskott” ? 🙂

 94. Slabadang #86
  Whooaa!
  Det där skulle man faktiskt göra en bra bok av. Juste intrig, lagom läskig. A la Chrichton  🙂

 95. Peter F

  ”Stående endast på ren junkscience har klimathotarna likt oönskade parasiter spridit sig in i samhällskroppens alla organ som ett efter ett visar tecken på att de slutat att fungera.”
  Slabadang. Ju mer jag läser och lyssnar, desto mer skrämmande sann blir Din beskrivning.

 96. bom

  #93 Det var en billig hänsyftning på stjärnenamnet, men jag lovar att hålla mig till stolpskottet i fortsättningen!

 97. Lasse

  Återkommer till Mälarens nivå och riskerna vid högt vattenstånd.
  Vad händer när Mälarens vattenstånd blir så högt att Gamla stans T station får in vatten? Nån som varit där? Spåren går högt över vattenytan-så det är ”bara” stationen som blir drabbad.
   

 98. Argus

  #86
   
  Sure. So it is.
   
  Har ni i minnet den därna amerikanska filmen som handlar om ’puppor’?
  Det börjar med att enstaka familjemedlemmar tycker att ’grandpa’ är annorlunda……
  Och det fortsätter…., det visar sig att aliens har invaderat jorden via puppor. Som tar skepnad av riktiga personer…, men med kommunistisk åskådning.
   
  Visst, en 50-talsfilm.
   
  Hur fungerar SvD som kan trycka ett sånt overkligt delirium som idag?
   
  Vad/hur finns den kvalitetskontroll man förväntar sig??
   
  SvD? Du tog ju upp grishypen? Nog måste du förstå att i världen finns det charlataner???
  Men inte idag????? Och så visade du hockeyklubban!!!!!!
  Förstår du inte att du är RÖKT?
   

 99. Janne

  Lasse #97
   
  Vid Gamla Stans T-banestation går spåren ner under vattnet i riktning mot T-Centralen. Spåren ligger i betongkasuner under vattnet mellan Riddarholmen och Norrmalm. Och spåren lutar ner mot T-Centralen. Vid Riddarholmssidan ut mot Mälaren är det betongmurar ut mot vattnet. När det var ovanligt högt vattenstånd för några år sedan var det bara runt 10 cm kvar innan det skulle rinna över kanten och in på spåren. Om det skulle rinna in vatten där så skulle hela norra innerstadens T-banenät blir drabbat.
   
  Jag vet inte om det finns skyddsdörrar i tunnlarna för en översvämning, det borde ju med all rimlighet byggts sådana mellan T-centralen och Gamla Stan.
   

 100. Janne och Lasse
  Ja det finns skyddsdörrar i tunnel mot T-centralen.
       

 101. ThomasJ

  Via junkscience – ytterst läsvärt:
    ”…[I]f you surround yourself with people you agree with, you tend to become much more certain, and in some cases much more radical in your beliefs, whether conservative, liberal or neither. And you tend, therefore, to have a polarised understanding of where the other side is coming from. And that’s a big problem in the US today…. With rigorous debate discouraged throughout higher education, and people seeking out only those they already agree with, it is unsurprising that many find it difficult to explain why what they believe to be right is right. After all, they have never had to test their beliefs. And the inability to explain why we are right ‘makes us even more emotional and hostile when anything questions our certainty’, says Lukianoff – hence the shrill, overemotional inarticulacy of so much public discourse.”
  Länk: http://junkscience.com/2012/11/30/teaching-people-not-to-think/
  Länk till spiked review:    
  http://www.spiked-online.com/site/reviewofbooks_printable/13130/
  Dé é inget krav á la nobelpriskandidatur för att se/inse korrelationer med/till vad som sägs respektive INTE sägs inom allehanda och viktiga områden…
  Go Figure!  🙂
  Mvh/TJ    

 102. Mikael

  ThomasJ, du har säkert rätt i din analys av hur folk blir radikaliserade. Problemet är ju att högerfolket lever i verkligheten och vänstern lever i sagovärlden och inte vill höra sanningen Det är därför de gör allt för att tysta den fria debatten med hot, personangrepp, förföljelse osv. Det är därför vänstern är livrädd för den fria debatten på nätet. Deras hjärntvätt fungerar inte lika bra med läckor på nätet.

 103. Perfekt

  Mikael #102
  Vilken tur att Al Gore inte tänkte på det när han uppfann internet.