Doha talar om ökad temperatur – svaret blir att det inte är AGW

Klimattoppmötet COP18 i Doha, Qatar, har lett till en flod av rapporter och artiklar. Världsbankens rapport har skapat en hel del rabalder med sina överdrivna påståenden som Lennart Bengtsson har kritiserat. WMO har avgett en preliminär rapport om klimatet 2012 som Lena Krantz har presenterat. Rahmstorf med flera (2012) har vidare publicerat en vetenskaplig artikel som Stefan Rahmstorf presenterat i Doha som Lena Krantz också har tagit upp. Men här berättar vi även om en ny vetenskaplig artikel av Beenstock med flera (2012) som säger, hör och häpna, att temperaturökningen inte beror på AGW. Här kommer några synpunkter med anledning av detta.

WMO bekräftar det som har varit uppenbarat en tid, nämligen att år 2012, som uppskattas bli 0.45°C ±0.10°C varmare än medeltemperaturen för 1961–1990, inte är ett särskilt varmt år. Se figur 1 från WMO-rapporten där jag har lagt in en rektangel för att illustrerar hur felet i temperaturvärdena inverkar på bedömningen.

Figur 12

Vi kan till exempel se att 2012 inte har varit varmare än 1995 om man tar hänsyn till felgränserna. I en tidigare artikel har vi diskuterat vad felen innebär mer ingående. Det är ju inte för inte som man diskuterar en uppvärmningspaus.

WMO väljer ändå att presentera saken på följande sätt:

The last eleven years (2001–2011) were among the top warmest years on record, and the first ten months of 2012 indicate that this year will not be an exception.

Jag tycker att logiken haltar. Om man betänker att det tog tjugo år för temperaturen att stiga från 1980 års nivå till den nivå som vi haft under 2000-talet (se figur 1) så vore det väl direkt konstigt om år 2012 plötsligt skulle ha fått samma temperatur som 1979 som låg omkring 0 °C, dvs vid medelvärdet för 1961–1990. Det är väl då rimligare att tänka sig att om temperaturen sjunker så tar det några decennier innan den är nere på samma temperatur som för tjugo år sedan.

Jag skulle då snarare säga att om nu temperaturen för 2012 håller sig omkring de föregående åren under det gångna decenniet så innebär detta att vi antingen har ett maximum eller en terasspunkt. Detta är vanlig gymnasiematematik. Men detta sägs inte av WMO utan i sin presskonferens betonar man i stället att det finns en underliggande temperaturökning och att 2012 påverkades av en La Niña som gav en lägre temperatur:

Naturally occurring climate variability due to phenomena such as El Niño and La Niña impact on temperatures and precipitation on a seasonal to annual scale. But they do not alter the underlying long-term trend of rising temperatures due to climate change as a result of human activities,” said WMO Secretary-General Michel Jarraud.

Det verkar faktiskt som något samordnat att Stefan Rahmsdorf i Doha presenterar en artikel där den ena huvudpunkten är att man med statistiska metoder säger sig ha kunnat skilja ut och visa denna underliggande långsiktiga temperaturtrend. Rahmstorf med flera (2012) har justerat temperaturkurvan genom en multivariat linjär regressionsanalys (den skeptiska tanken som väcks då är att eftersom temperaturkurvan inte gick som man önskade så har man försökt justera den). Se figur 2.

Figur 22

I figur 2 är den observerade temperaturen en violett kurva medan den av Rahmstorf med flera justerade temperaturkurvan är röd. Den justerade kurvan stämmer perfekt med att det finns en underliggande långsiktig temperaturtrend och den stämmer också utmärkt med IPCCs klimatmodeller vilka inte stämmer lika bra med de observerade temperaturerna.

I den observerade violetta kurvan finns markanta temperaturtoppar vid starka El Niño. Jag har markerat El Niño 1998 och 2010 i figuren. Enligt författarnas justeringsmetod så kompenserar man för El Niños temperaturökande effekt så att den justerade kurvan inte längre innehåller dessa toppar. Man kompenserar även för La Niña och vulkanutbrott och menar att den justerade kurvan därför endast har AGW-effekten kvar som en långsiktig ökande temperaturtrend på 0.16 °C per tio år.

Men är det inte lite underligt hur den justerade röda kurvan skär El Niñotoppen år 1998 nedtill i den ojusterade violetta kurvan medan den skär motsvarande topp för 2010 upptill? Före 2000-talet verkar vidare den ojusterade och den justerade kurvans temperaturtrender överensstämma men detta är uppenbarligen inte så efter år 1998. Den justerade kurvan borde väl gå en bra bit under den ojusterade under El Niño 2010 om man kompenserat för den uppvärmande effekten?

Men om nu temperaturökningen inte beror på AGW? WMO och Stefan Rahmstorf vill uppenbarligen säga att vi har en underliggande långsiktig temperaturökning av ett speciellt skäl. Medan deras resultat presenteras som ett argument för AGW så är Beenstocks med flera (2012) studie en motsats i detta avseende.

Beenstock med flera har använt en statistisk metod som kallas polynomial cointegration på engelska för att undersöka sambandet mellan inverkan av mänskligt utsläppta växthusgaser och aerosoler på jordens energibalans och den globala temperaturen. De skriver i Abstract:

Therefore, greenhouse gas forcing, aerosols,solar irradiance and global temperature are not polynomially cointegrated, and the perceived relationship between these variables is a spurious regression phenomenon. On the otherhand, we find that greenhouse gas forcings might have had a temporary effect on global temperature.

Så här skriver de i de två sista meningarna i artikeln:

This means, however, that as with all hypotheses, our rejection of AGW is not absolute; it might be a false positive, and we cannot rule out the possibility that recent global warming has an anthropogenic footprint. However, this possibility is very small, and is not statistically significant at conventional levels.

De beskriver alltså sitt resultat så att deras statistiska metod förkastar hypotesen att den globala uppvärmningen beror på mänskliga utsläpp av växthusgaser och aerosoler (men de menar ändå att växthusgaserna kan ha haft en tillfällig effekt på den globala uppvärmningen). Sannolikheten för att detta resultat är fel är enligt författarna mycket liten och inte statistiskt signifikant på konventionella signifikansnivåer.

Jag antar att WMO och Rahmstorf med flera menar att den globala uppvärmningen fortsätter utan uppehåll. Vi har hört det förut, det finns ingen uppvärmningspaus, den globala uppvärmningen fortsätter oförtrutet. Hur det nu än är med den saken så är det ingenting som direkt strider mot vad Beenstock med flera kommit fram till. De senares studie säger ingenting om huruvida temperaturen fortsätter att stiga eller inte. Däremot säger deras studie att en stigande temperatur inte beror på AGW. Så man kan alltså säga att deras studie kompletterar den av Rahmstorf med flera. Men WMO och Stefan Rahmstorf är nog gissningsvis inte precis överförtjusta i tanken på att uppvärmningen har en helt annan orsak än AGW.

Ja, visst är det fascinerande vilka fantastiska verktyg dessa statistiska metoder är. Men alla är som bekant inte helt omisstänksamma mot statistiska studier. Vi har ju det berömda talesättet om lögn, förbannad lögn och statistik och det finns en bok som heter Hur man ljuger med statistik av Darrel Huff. Den som är skeptiskt lagd kan ju fundera över att det finns en hel del parametrar som man anpassar i multivariat linjär regression så hur pass robusta kan sådan resultat då vara frågar man sig. Mot denna bakgrund skall det bli spännande och se vad som händer, det verkar ju upplagt för en ny statistisk batalj liknande den mellan Mann och McIntyre.

Att förutsäga framtiden speciellt när det gäller klimatrelaterade frågor är svårt. Men vissa saker förefaller lättare att förutsäga än andra. Redaktören som accepterade Beenstocks med fleras artikel som kommer fram till att AGW inte är orsaken till den globala uppvärmningen skrev följande i meddelandet om att artikeln accepterats för publicering:

I expect this paper will be thoroughly discussed and maybe criticized a bit. But I must say all reviewer’s comments were excellent and such challenging work is needed in our field of work. I’m therefore pleased to accept the manuscript in its final form.

Att Beenstocks med fleras arbete kommer att diskuteras grundligt och kommer att få en del kritik är nog en prognos med hög sannolikhet.

Referenser

WMO Provisional Statement on the State of Global Climate in 2012
Stefan Rahmstorf, Grant Foster and Anny Cazenave (2012). Comparing climate projections to observations up to 2011. Environ. Res. Lett. 7, 044035.

M. Beenstock, Y. Reingewertz, and N. Paldor (2012). Polynomial cointegration tests of anthropogenic impact on global warming. Earth Syst. Dynam., 3, 173-188.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ThomasJ

  Bra/intressant tråd, Peh. Tack för den!  😀
  Öppet brev till Ban-Ki-Mon (som redan ’vunnit’ FNs hittills sämsta gen-sekr-utmärkelsen) – kul att se ett antal svenska signaturer:
  http://opinion.financialpost.com/2012/11/29/open-climate-letter-to-un-secretary-general-current-scientific-knowledge-does-not-substantiate-ban-ki-moon-assertions-on-weather-and-climate-say-125-scientists/#more-25848
  Via WUWT:
  http://wattsupwiththat.com/2012/11/29/an-open-letter-to-the-u-n-from-climate-skeptics/
  Mvh/TJ

 2. ThomasJ

  Sorry, ska vara Pehr naturligtvis!
  /TJ

 3. Inge

  Och om ingen annan har tipsat om denna undersökning kring molnighetsgradens betydelse från Hockeystick:
  http://hockeyschtick.blogspot.se/2012/11/new-paper-shows-large-increase-of-solar.html

 4. Tack för länkarna ThomasJ #1.
  http://opinion.financialpost.com/2012/11/29/open-climate-letter-to-un-secretary-general-current-scientific-knowledge-does-not-substantiate-ban-ki-moon-assertions-on-weather-and-climate-say-125-scientists/ 
   . 
  Ja det var en rejäl avhyvling av det journalistgröna drevets propaganda inför Doha. Kan 125 mycket tunga internationellt ansedda vetenskapsmän ha fel?  
  Och här är det inte fråga om agronomer och amatörer typ 97% utan vetenskapsmän av facket.
   . 
  Koncensus – struntprat! Det börjar kännas som att det är först nu som den ärliga debatten tvingas börja. Vi får hoppas att den modell som Nederländerna (modererad bloggdebett) valt breder ut sig.
   . 

 5. Christopher E

  OT
  I morse på SVT-nyheterna vevades nästa politiskt motiverade studie som noga planerats att publiceras lagom till klimatmötet. Nu är det inlandsisarna som… trumvirvel… smälter fortare än man tidigare trott! Vem hade kunnat ana? 😉
  Alldeles oavsett det eventuella vetenskapliga värdet av denna Science-artikel är ju den nogrannt planerade lavinen av skrämselstudier till mötet för maximal politisk påverkan fullkomligt patetisk. Till och med inbitna alarmister själva måste ju rodna lite när vetenskapen så tydligt sålt sig till politiken. Pinsamt är ju bara förnamnet.

 6. AOH

   
   
  ThomasJ  # 1
   
  Tack  
   
   
   
  Ban Ki-moon kommer säkert att ha med det i sitt tal i Doha  
  Ha – Ha
   
   
   
  http://new.uneca.org/ArticleDetail/tabid/3018/ArticleId/2392/COP-18-opens-in-Doha-ECA-gears-up-to-support-Africa-s-participation.aspx
   
   
   
  COP 18 opens in Doha
   
  „……UN Secretary-General Ban Ki-moon is expected in Doha….“
   
   
   
   

 7. Adolf Goreing

  Tack Pehr! Äntligen tas denna intressanta artikel upp. Även om den inte förklarar några samband så pekar den definitvt på att det inte finns några statistiska samband mellan CO2 och global temperatur annat möjligen som en transient klimatrespons. Indicierna för en låg klimatkänslighet är ”överväldigande” för att använda AGW-språk. Det verkar som den naturliga variabiliteten är mycket större än vad man trott och att de olika antaganden om olika forcings storlek och växelverkan med varandra baseras mer på ideologi än vetenskap.

 8. tty

  Det är missvisande att kalla 2012 för et La Nina-år vad än WMO må säga. De första månaderna av året var det en svag La Nina, det växlade sedan till en likadeles svag El Nino under sommaren och förhösten, som sedan kom av sig. Just nu ligger Nino 3.4 index på 0,46 grader, alltså alldeles under gränsen för en El nino (0,50).

 9. Bäckström

  Tack Pehr. Bra genomgång.
  Ännu ett exempel på att rita om terrängen efter kartan. Gissar att denna tillfilade tempkurva kommer att vara IPCC:s nästa ”Posterchild”.
  När det inte räcker att massera historiska data för att måla en skrämmande bild, har man nu funnit en ny mycket ”bättre” metod.
  För övrigt har tty helt rätt. 2012 är inget La Nina-år.
  /Bäckström 

 10. Tack för en utmärkt artikel Pehr. Fasaden börjar rämna tror jag. Och tty, tack för det, La Nina var ingen bra bortförklaring 🙂

 11. OT men lite underhållande läsning. Hade igår en brevväxling med miljöpartisten Jan Lindholm. Har lagt upp den på ”Ingvar i Las Palmas”
  ingvare.wordpress.com
   

 12. pekke

  Doha-partyt verkar mer att handla om vem som är skyldig att betala och vilka som ska få betalt.
   
  ” India and China’s bargaining position is becoming increasingly divorced from reality and is guaranteed to deadlock the climate talks. Indeed, it’s beginning to look like their position is largely intended to allow them block any progress on an idea they both fear and loathe while insulating themselves against being blamed for the likely failure of yet another round of expensive and useless negotiations. In Copenhagen they were blamed by many greens as the villains, and while they’d rather be blamed for green failure than live with the consequences of success, the ideal course for them is to make sure the whole process remains dead while casting all blame on the United States and Europe. ”
  http://blogs.the-american-interest.com/wrm/2012/11/28/another-climate-convention-goes-down-in-flames/
   
  http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2012-11-27/developmental-issues/35387174_1_second-commitment-period-kyoto-protocol-2-international-climate-regime

 13. bom

  Bra Pehr! Det här visar ju också på den gamla sanningen att om man har börjat ljuga (och manipulera) så har man fastnat i saxen och tvingas fortsätta. Bekännelse är då enda vägen ut men det lär vi nog få vänta på.
  Jag finner också hos Dig fina antydningar om att vad vi nu upplever i klimatdesinformationen verkar vara en i förväg satt omsorgsfull plan för att öka hotandet och dölja klimatalarmismens totala haveri! 

 14. pekke

   
  ” DOHA: US chief negotiator for climate change Jonathan Pershing has reminded the international green NGOs here that it pays to bring them to these global conferences. ”
   
  http://economictimes.indiatimes.com/environment/global-warming/us-to-green-ngos-who-pays-for-your-presence-at-global-summits/articleshow/17417399.cms

 15. Mikael

  Det är alltid lika intressant hur AGW-gänget hittar på nya tricks för att prata upp jordens temperatur. Man tar en kall period och jämför dagens temperatur mot den låga tempen. Det är ungefär som vid kontraktsskrivning. Du blir presenterad med något som försäljaren har nytta av. Egentligen skulle båda parter skriva kontraktet tillsammans så att ingen blir lurad. På samma sätt skulle vi klimatrealister om debatten vore likvärdig ha betalda människor som satt och valde lämpliga tricks för att propagera för vår sida. Ja, dessutom ha betalda journalister som via media sprider vårt budskap. Inte undra på att så många blir lurade av de politiska lögnerna.

 16. bom

  Ja det var ju en imponerande lista de 125. Kullman var med också. Rätt så många nordiska inslag – en viss Nordin också. Den här nyheten lär aldrig dyka upp i MSM!
  De två just nu översta kommentarerna:
  Jeremy • 8 hours ago
  Looney Mooney Ban Ki-Moon and others who spout this kind of insane chicken little drivel deserve to be publicly derided. The whole ”scare” thing is purely about grabbing tax payer funds. Unelected political quangos funding NGO’s and scientists to scream ”chicken little” from the roof tops! It would be laughable if it weren’t for the colossal waste of funds on ”pie-in-the-sky” speculation and initiatives that do absolutely NOTHING to address any real environmental issues or to assist those in real need of help.
  16

  Reply

  Share ›

  keltic1 Jeremy7 hours ago

  Even more important than the taxes is the ”CONTROL”.
   
  Har ni tänkt på att UN är ett negerande prefix också. Man kunde skriva ungeneral-secretary Ban ki Moon. Så tycker ju den extremkompetenta Inga-Britt Ahlenius också även om hon aldrig kom på att kalla honom ”Ers Inkompetensgeneralsekreterare Ban Ki Moon. För några dagar sedan frågade här ju någon ”vad är det för fel på dom här två Koreanerna (WBchefen inkluderad då) 🙂  .

 17. Christian Svensson

  ”Vi kan till exempel se att 2012 inte har varit varmare än 1995 om man tar hänsyn till felgränserna.”
  Då kan man väl också säga att 2012 är det varmaste året on record?Om man tar hänsyn till felgränserna alltså. 

 18. Ja Christian, det kan man säga. Men då skulle man ha fel.

 19. Christian Svensson

  Jonas
  Inte mer fel än i Perhs exempel…

 20. Ann L-H

  Tack Pehr för ännu ett givande ilägg!
  COP-mötena har inte och har aldrig haft med vetenskap att göra. Allt handlar om makt och fördelningspolitik som Pekke skrev här ovan i #12 ”Doha-partyt verkar mer att handla om vem som är skyldig att betala och vilka som ska få betalt.” Detta har ju tex redan Margot Wallström påpekat då hon var EUs miljökuttersmycke.
  I dagens GP citeras S-ideologen Anne-Marie Lindgren ””Klimatkrisen är inte ”bara” ett miljöproblem, det är ett ekonomiskt skifte…””  osv osv
  Är det verkligen vad alla politiksa partier vill?
  Varför låtsas media som om vetenskapen betyder något? 
  Ingemar Nordin tipsade igår om att Jacob Nordangård ska försvara sin avhandling nu i december och att den finns att hämta på nätet. (I stormens tid #55) Hittills har bullbak och andra måsten inför advent hindrat ett mera djupgående studium men en snabbgenomgång visar att det på var och varannan sida dels finns anledning fråga att varför inte media har grävt fram detta, dels att säga ”vad var det vi sa men det är långt värre än vad vi trodde”. 
  En för mig intresssant nyhet. På sid 49-50 i avhandlingen står NGOs … status är reglerad av FN med vilka de kan ha konsultativ roll. De får i dessa fall inte bedriva några kampanjer som kritiserar de program som FN bedriver och ska både stödja FNs verksamhet och syfte. 
  Jaha, Non Governmental Organisations kankse, men däremot köpta av FN!        
  Avhandlingens titel: Den politiska historien om biodrivmedel i den Europeiska Unionen – aktörer, nätverk och strategier.
  Är det någon här som tror att denna avhandling kommer att få rättvis plats i media?   
    
   

 21. Christian
  Det är en fundamental skillnad mellan att säga
  1) Någonting är inte belagt
  2) Någonting är belagt

 22. Christian Svensson

  Jonas
  Håller med. Men nu har ju det ingen relevans här.
  Frågan är om du anser att Pehrs utsaga jag citerade ovan är korrekt och min inte är det? 

 23. Holmfrid

  El Nino-toppen 2010 måste ju ”kompenseras bort” och då måste den röda kurvan naturligtvis justeras ner 0.1-0.15 grader och då bekräftas uppvärmningspausen.  En enkel visuell bedömning räcker för att konstatera detta.
  Potsdam-institutet bör  i konsekvensens namn angripa Merkels regering för de massiva satsningarna på kolkraft, men då riskerar ju Ramstorf m fl att bli utan anslag.

 24. Lennart Bengtsson

  Katar och utsläppen
  Enligt IEAs senaste årssammanställning (2010) kan man notera att Katar’s CO2 utsläpp per person överträffar den svenska med 9 gånger. De har nämligen ett utsläpp av mer än 40 ton CO2 /person och år!  Detta har säkert inte framförts i inledningstalen. Här vore det ju en enastående möjlighet för de svenska delegaterna att erbjuda sina tjänster och ideer till besparingar. Inte heller är det ngn brist på solenergi i Katar vilket kanske förklarar att klimatvintermötet äger rum där och inte i vårt snöpinade och kylslagna Sverige. Inte heller är väl Katar ngt föredöme vare sig i demokrati eller kvinnojämlikhet med sin sannolika tillämpning av Sharialagar. Men som kärringen i Albert Engströms historia sa till prästen som mässade om helvetet ” men tänk på den goa värmen, pastorn”
  LennartB 

 25. Slabadang

  Lennart B!
  Katars hövding vad han nu heter vill ju att utsläppen skall räknas lika per/land och inte invånare!! Tuff startposition med Kina och Indien!! 🙂
   

 26. Christian Svensson #17,

   

  Du skrev:

   

  Då kan man väl också säga att 2012 är det varmaste året on record?Om man tar hänsyn till felgränserna alltså.

   

  Om man tar hänsyn till felgränserna så finns det inte ett enda varmaste år on record. Det finns mellan tio och femton år vars temperatur inte statistiskt signifikant skiljer sig från år 2012 varav 1995 är ett av dem. Så 1995 och 2012 och ett tiotal andra år delar förstaplatsen som de varmaste året on record.

   

  Anledningen till att det är på detta sätt är naturligtvis att den globala temperaturen under de senaste sexton åren inte har ändrats så mycket så att variationen under denna tid under de flesta åren hållit sig inom felgränserna och undantagen har endast varit några kallare år. Det är detta förhållande som lett till tankarna om att vi har en uppvärmningspaus.

   

 27. Slabadang

  Pehr!
  Vi kan nu om UI till mycket liten sannolikhet skulle ta upp denna statistikartikel vara säkra på att deras Professor i statistik Olle H INTE kommer att kommentera den. Han kommenterar ju bara sånt han inte begriper typ Isbjörnar och vulkanutbrott på sjuttonhundratalet. Istället är det väl journalisten eller data – teknikern på redaktionen som rycker ut! 🙂 Det är som om Zlatan i laget får jobba i korvkiosken och korvgubben spela libero.!
   

 28. Christian,
  med tillägget är Pehrs utsaga korrekt, och din utsaga fel (med motsv tillägg).

 29. Med statistik kan man alltid bortförklara  verkligheten,den fungerar inte med ett ’kaotiskt klimat’,klimatskiftet finns med år 2000 och därefter ändå,sen om det är CO2 i svängningen som del därav är svårt att se betydelse av naturlig med mänskligt bidrag.
  ALI.K.

 30. Olle H borde ha upptäckt denna statistiska uträknings metod,han är
   ju expert på det?
  Mycket underligt.
  ALI.K.

 31. bom

  #30 Det kanske var han som föreslog metoden? 🙂

 32. Visst kan han ha föreslagit metoden,han kan ju inte frångå AGW’n
  det vore ändå underligare med tanke på trovärdighet med alarm.
  ALI.K.

 33. Peter F

  OT
  Det här tar väl ändå priset i tokigheter.
  http://www.foreningenrenluft.org/index.html

 34. Men troligen har AGW mindre betydelse här, andra underliggande
  faktorer som kan framträda med förklaringar är blir intressanta.
  ALI.K.

 35. 33#
  Illuminati,den var kul,HE HE!

 36. Olle H borde vara mer skeptisk i sina uttalanden som den ’enorma kunskaps massan’ är mycket underlig,han är ju proffessor.
  ALI.K.

 37. Beenstock kompletterar fint till Salby av förståelse av klimatsystemet.
  ALI.K.

 38. Pelle L

  Slabadang #27
  Intressant iakttagelse om OH:
  Han kommenterar ju bara sånt han inte begriper typ Isbjörnar och vulkanutbrott på sjuttonhundratalet
   
  Jag vill minnas att jag har frågat om hans uppfattning i en fråga som rörde  just statistik.  Men fick inget svar.
   
   

 39. Christian Svensson

   Pehr (och Jonas)
  När du skriver att 2012 inte är varmare än 1995 om man tar hänsyn till felgränserna så säger du att det finns en möjlighet att den faktiska temperaturen för 2012 ligger i underkant av felmarginalen, och 1995 i överkant. Och det är ju sant, det skulle kunna vara så.
  Men det är också på samma sätt möjligt att den faktiska temperaturen för 2012 ligger i ovankant av felmarginalen och jämförbara år ligger under.
  Ingen av dessa påståenden är statistiskt säkerställda, de är dock möjliga.
  Varje sådant antagande får ju utsättas för sin egen signifikansberäkning. Att temperaturen stiger de senaste 15 åren är inte statistiskt signifikant, men inte heller en sjunkande eller statiskt trend är statistisk signifikant.

 40. Pelle L

  Christian Svensson #39
   
  Au contraire!
  Det är just frånvaron av trend, det du lite mystiskt kalla ”statiskt trend”, som är signifikant.

 41. Ingemar Nordin

  Peter F #33,

  Jag har hört att chemtrails skall bli den nya stora grejen i AR5. Föreningen Ren Luft är IPCCs avant guard i deras kamp mot flygindustrin. 🙂

 42. Christian Svensson

  Pelle L #40
  Men frånvaron av trend är ju inte heller statistiskt signifikant. Felmarginalerna är ju stora nog att ge utrymme för en ganska ansenlig temperaturökning.

 43. Slabadang

  Christian S!
  Kan du ta det där en gång till! 🙂

 44. Slabadang

   I kväll ska jag titta på Lûning på wuwt!
  Bond cyklerna är så intressanta att Schnellûber var tvungen att ljuga om dem. Vilka vetenskapens rena gangsters vi har att göra med!

 45. Slabadang

  Bojs!
  På DN TV hör och ser jag henne live för första gången. Hon är helt enkelt kocko!!
  Hon fattar helt enkelt inte vad et är hon pratar om,Det är inte svårare än så. Hon har helt enkelt inte förmågan att kritiskt granska det hon säger eller tar del av.Hennes ensidga propapganda kommer ifrån ett bristande intellekt helt enkelt. För henne är klimatvetenskapen mer som en snygghetstävling där man röstar på style och utseende.

 46. Slabadang

  Länken
  http://www.dn.se/webbtv/nyheter/mest-skrammande-klimatrapporten-pa-manga-ar/

 47. Pehr Björnbom

  Christian Svensson #39,
   
  Grundproblemet är naturligtvis att mätfelen är för stora jämfört med den långsamma temperaturökningen. Vi vill kunna kontrollera att temperaturen inte ökar mer än säg 0,16 °C per tio år vilket innebär 0,27 °C sedan 1995 men vi kan inte mäta temperaturen noggrannare än ± 0,1 °C.
   
  Icke desto mindre är det så att lägger man på 0,27 °C på 1995 års temperatur så får man omkring 0,6 °C som är signifikant större än 0,45 °C som WMO anger för 2012. Så temperaturökningen verkar ha varit mindre än 0,16 °C per tio år.
   
  Om vi hade haft en snabbare temperaturökning, säg 0,2 – 0,3 °C per tio år, så skulle det inte vara så stora problem att inom femton år få fram ett signifikant mätresultat som visar på en temperaturökning.
   

 48. ’Det är inte AGW’ säger Pehr. Jag är skeptisk till att några ekonomer lyckats sänka den väl underbyggda teorin om AGW. Ett okritiskt accepterande av det som passar Pehr världsbild skulle jag säga men jag återkommer när jag läst artikeln. 

 49. Tålis

  Det finns inte ens en underbyggd hypotes om CO2. Var snäll och länka till ett enda bevis för ditt påstående! Har efterfrågat detta bevis i 20 år, och inget har dykt upp…

 50. Jordens klimatsystem är helt enkelt mycket stabilt,när man börjar
  med siffror om 0.1,vilket är brusnivå,Lindzen brukar ange 0.8 alltså
  under 1 grad.
  Beenstock tar fullständigt ur luften av AGW hotet,när man läser denna slås man av logiken som är mycket förnuftig.
  Gällande havsnivåer finns inga alarmerande synliga mätresultat.
  Intressant är även Bob Tisdales, om havens naturliga circulationer på Climate Realist,den rekommenderas.
  ALI.K.

 51. En avkylning av haven de senaste 10 åren enligt Hadcrut på 0,7
  grader ,finns ingen uppvärmningstendens,art från C3 Headlines.
  ALI.K.

 52. Pelle L

  Stig Moberg #48
  Tiden går.
  Har du kanske läst färdigt nu?
   
  Fram med din kritik i så fall, annars skulle det ju vara klädsamt att du erkände att Pehr Björnbom har rätt i sin analys.
   
   
  För du vill väl inte bara substanslöst gnälla?

 53. mats

  fråga från en vetenskapligt okunnig
  Om man tar en tät låda med luft en lampa och en termometer och sedan ökar koldioxidhalten vad händer då. hur mycket koldioxid behövs för tydlig temperaturhöjning

 54. Ville

  En kommentar till inledningen i artikeln. Förespråkare för agw använder mycket ofta argumentet att de 10 sensate åren är de varmaste sen mätningar började. Jag har aldrig förstått varförr detta är ett argument över huvud taget. Anta att temperaturen ligger still i 39 år: då kommer ju de senaste 20åren vara de varmaste sedan mätningar började. Detta är ju inget argument för agw.
  Antag att vi har en situation där jorden värms upp knappt 0,1 grad /decennium utan mänsklig orskak (vilket även många ”realister” anser har pågått under en längre tid även innan utsläppen startade). Då kommer ju nästan (naturliga variationer) alltid det senaste dicenniet vara det varmaste. 
  Det är väl accelerationen av temperaturförändringen man bör titta på. Om denna ökar vore det kanske ett argument för agw.

 55. UN Climate Conference: A Trojan Horse for Centralized Power
  http://www.youtube.com/watch?v=wJz35NJgEeE
  Webster Tarpley
  http://www.youtube.com/watch?v=f5VqbmxklWc

 56. Mikael

  Magnus Westerstrand, UI, svarar Sture Åström, klimatkritisk i Gd:
  ”Temperaturökningen är allvarlig
  För den enskilde läsaren blir det omöjligt att kont­rollera vartenda rykte som sprids i klimatdebatten, men kanske bör man fråga sig om man ska lita på majoriteten av klimatforskarna eller de rykten som sprids, skriver Magnus Westerstrand i en replik på Sture Åströms debattartikel.
   
  Relaterat
   
  I GD den 26/11 får vi läsa en konspirationsteori om att världens klimatforskare, politiker och världsbanken vill införa någon slags diktatur genom att ta den globala uppvärmningen och klimatförändringarna på allvar.
  Som stöd för detta an­ges en rad felaktiga argument som jag återkommer till. Låt oss först bara konstatera att det i dagsläget inte finns någon vetenskaplig akademi som tar avstånd från huvuddragen i IPCC-rapporten men många som stöder den. Man kan säga att det råder samförstånd bland klimatforskarna om att jorden blir varmare och att människan just nu är den huvudsakliga orsaken. Dessutom stöder den vetenskapliga litteraturen tydligt detta (konstigt vore annars).
  Anledningen till oron över att vi är på väg in i någon typ av diktatur har denna gång utlösts av Världsbankens rapport ”Turn Down the Heat: Why a 4°C Warmer World Must be Avoided” som visar att om vi fortsätter som i dag så är det möjligt att vi år 2100 kommer att ha värmt upp jorden i snitt med fyra grader. Det är skrämmande men väl inom de möjligheter som till exempel IPCC tidigare visat på.
  Då och då ser man dock förvirrade argument om att det inte kommer att bli varmare framöver trots att vi fortsätter att släppa ut växthusgaser, så också i debattartikeln i GD. Bland annat hävdas det att det var varmare på medeltiden och under romartiden men det finns inga globala rekonstruktioner som visar detta.
  Felet skribenten gjort är att hänvisa till en lokal studie över norra Europa. Världen är större än så och det är vida känt att olika delar av världen värmts/kylts olika över tid.
  Ett annat fel i artikeln är påståendet att bara för att temperaturen förändrats tidigare utan att vi använt fossila drivmedel så styr inte koldioxid klimatet.
  Det finns många saker som påverkar vårt klimat, det är inte endast koldioxid. Exempel på sådana saker är vulkanutbrott, havsströmmar och solinstrålning.
  Det är dock tydligt att människans utsläpp av koldioxid gör jorden varmare i dag. Fortsatt på det spåret är det också så att vi har haft låg solaktivitet under en tid vilket gjort att temperaturen inte ökat lika mycket på jorden som den skulle ha gjort med en högre aktivitet.
  Vilket leder oss till det senaste feltänket att bara för att temperaturen inte stiger lika snabbt hela tiden eller kanske till och med kan sjunka under en tid så skulle det innebära att koldioxid inte har den effekt vi tror den har. Det är tvärtom väntat att man under perioder kan få till och med sjunkande temperaturer på grund av naturliga variationer (som till exempel havströmmars förändringar, vulkanutbrott och förändrad solinstrålning). Tar man hänsyn till detta syns det tydligt att det är som vi trott, våra utsläpp av koldioxid har en värmande effekt av jorden.
  För den enskilde läsaren blir det omöjligt att kont­rollera varenda rykte som sprids i klimatdebatten och jag kan förstå att det ibland kan kännas förvirrat. Men kanske bör man fråga sig vem man ska lita på, majoriteten av klimatforskarna eller de rykten som sprids.
  Ifall man hade allvarlig huvudvärk och 98 av 100 läkare påpekade att det troligen är en hjärntumör som måste opereras bort hoppas jag att flertalet skulle lyssna på de 98 procenten. Inte på de resterande två samtidigt som man hittar på en konspirationsteori om att nog läkarna vill operera in chip i hjärnan för att kontrollera befolkningen och skapa en diktatur (procenten liknar den bland klimatforskarna).
  Sammanfattningsvis kan man kanske säga att det är underligt att media inte rapporterar mer om de allvarliga klimatförändringar som jorden står inför ifall vi inte gör något för att bromsa den globala uppvärmningen.
  Avsaknad av granskning i miljöfrågor och klimatfrågan har gått så långt att inte ens Miljöpartiet vågar lova att deras budget är nog för att nå deras mål (Dagens Arena 3 september 2012).
  Magnus Westerstrand
  Gävle, teknologie licentiat, tillämpad geologi”

 57. ThomasJ

  Mikael #56: Har Du möjligen en länk till GD(=Gefle Dagblad?)-artikeln där Sture Åströms inlägg framgår? Tacksam isf för sådan.
  Mvh/TJ

 58. Pelle L

  Mikael #59
   
  Är MW:s artikel ironiskt menad?
  Han skriver
  Sammanfattningsvis kan man kanske säga att det är underligt att media inte rapporterar mer om de allvarliga klimatförändringar som jorden står inför
   
  Alla som inte märkt av störtfloden av ”klimatlarm” i TV, radio och tidningar, räck upp en hand!
   
   
  Tänkte väl det: Bar en hand i luften. Hej Magnus W   🙂

 59. Pelle L

  ThomasJ # 57
   
  http://gd.se/ledare/debatt/1.5329116-skramskottet-4-grader

 60. ThomasJ

  Pelle L #59: Varmt tack för infon!  😀
  Mvh/TJ

 61. ThomasJ

  Komplettering, nedranns bra oxo, till pågående Doha-körande:
  http://tallbloke.wordpress.com/2012/11/28/bad-correlation-climate-hype-vs-global-temperature/
  Kul att se/läsa slikt! 😀
  Mvh/TJ  

 62. ThomasJ

  Copy från US-blogg, endast för ’Your Info’  (sarc off)
  http://noconsensus.wordpress.com/2012/12/01/just-a-little-more-fair/
  Mvh/TJ  

 63. Tålis

  Va f*n, detta inlägg vägras posta. Ett sist försök, med en ny övre rad.
   
  Det är nästan så att jag skäms, när jag läser vad Magnus Westerstrand, teknologie licentiat, tillämpad geologi, skriver. Han är förmodligen berggrundsgeolog, vilket kan förklara hans stora kunskapsbrister gällande klimatutveckling.
   
  Lite av en  självmotsägelse med ”tillämpad geologi” som Universitetsanställd. Trodde i min enfald att det är vi som jobbar inom industrin som donar med det…
   
  Första och andra försöket att posta gick inte så försöker en tredje gång. Rättade även ett skrivfel.

 64. Staffan

  ”Vetenskapen idag stöder inte Ban Ki-Moon’s påståenden om väder och klimatl”
  .  ”Politik som vill reducera CO2-utsläppen lär inte påverka framtidens klimat.  Vår politik bör fokusera på att förbereda sig på, och anpassa sig till, alla sorters klimat-förändringar, hur de än har orsakats.”  O.s.v.
  .  Öppet brev till FN:s generalsekreterare,  H.E. Ban Ki-Moon.   29 nov 2012.
  .  129 (klimat-)forskare har skrivit under, t.ex. Fred Goldberg (46), Hans Jelbring (62),  Leif Kullman (68),  Nils-Axel Mörner (84),  Ingemar Nordin (86),  Göran Tullberg (110),  Gösta Walin (117).
  .  Längst upp:  Habibullo I. Abdussamatov, St Petersburg
  .  Financial Post (Toronto, Canada),  30 nov 2012.
  http://opinion.financialpost.com/2012/11/29/open-climate-letter-to-un-secretary-general-current-scientific-knowledge-does-not-substantiate-ban-ki-moon-assertions-on-weather-and-climate-say-125-scientists/

 65. Pelle L

  Det är märkligt!
   
  Att FN ballar ur och kör sitt eget race är i och för sig inte konstigt.
  En organisation som byggdes upp för att bevara fred och hjälpa till att lösa konflikter mellan folkgrupper. Oj, det var svårt, vi försöker något lättare i stället!
   
  Vad har FN gjort åt freden de sista tjugo åren?
  Balkan raserades till grushögar i religions- och andra fraktionsstrider. Vad gjorde FN?
  Nordkorea hotar grannländerna med kärnvapenbestyckade missiler.
  Vad gör FN?
   
  Palestinier och Israeler försöker förinta varandra.
  Vad gör FN?
   
  Sudan splittras i två stater, som genast börjar bekämpa varandra.
  Vad gör FN?
   
  Kongo öppnas upp som ett infekterat sår med rebeller och statsledning som är som hund och katt.
  Vad gör FN?
   
   FN gör ingenting!!!
   
  Nä, FN tycket att det är mycket lättare att börja ett nytt bekvämt krig mot KLIMATET!
   
   
  Fy faen för FN rent ut sagt!
   
   
  Ursäkta språket!
   

 66. Gunbo

  Pelle L #65,
  Du kanske är medveten om att besluten i FN:s säkerhetsråd kan saboteras av att vissa länder har veto-rätt, vilket försvagar deras handlingskraft? 
  Från Wikipedia: ” Det land som flitigast använt sin vetorätt var fram till 1984 Sovjetunionen, efter 1984 är det USA.”   

 67. Pelle L.
  Och vad är rationalen bakom ett sånt agernde?
  Svar: makt.

 68. Börje S

  #67 Ingvar
  Du glömde pengar 

 69. Börje S

  #65 Pelle
  Du glömde också en sak: Rwanda. Uppemot 1 million döda (och med Belgiens kristdemokratiska parti hejande på slaktandet).
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Folkmordet_i_Rwanda 

 70. Pelle L

  Börje S #69
   
  Du får mig att gråta!
   
   
  Och här hemma bråkar folk om
  http://livetenligtheidi.blogg.se/images/2011/chokladboll_90375223_135761087.jpg
  och fåniga namn på blodpudding.

 71. Pehr Björnbom

  Stig Moberg #48,
   
  Jag har inte den kunskap som krävs om den använda statistiska metoden för att bedöma artikeln av Beenstock med flera. Jag ser fram mot din kritik av artikeln även om du inte är inom klimatvetenskapen.
   
  Hittills får jag helt enkelt konstatera att artikeln har accepterats av en vetenskaplig tidskrift som utges av European Geosciences Union och chefsredaktören Nathalie de Noblet som beslöt att acceptera artikeln ser ut att vara mycket kompetent inom klimatvetenskapen.

 72. Tålis

  Snubblade över ”Miljöminister Lena Ek svår att ta på allvar” skriven av mp-riksdagsledammot Helena Leander. De flesta av oss här skulle hålla med rubriken, men hon skriver från en hysterisk klimatalarism. Det är skrivet med anledning av Världsbankens svammelrapport.
  Citera enbart något av det värsta:
  …faktum är att Sveriges klimatutsläpp är mycket höga.” Jaså, släpper vi ut klimat?
  Att Sverige ska vänta på framtiden samtidigt som vi vet att världen är på väg mot en klimatkatastrof om femtio år är både oförståeligt och oförlåtligt.” Hon ”vet” något ingen annan vet. Inget talar för det hon skriver. Undrar om hon skulle klara tuggummitestet?
  ”Dagens Samhälle”, är enligt dem själva ”Tidningen för beslutsfattare på den offentliga marknaden”. Det verkar som vem som helst kan skriva där, så ett tips för den som känner sig hågad. Den läses väl mest av byråkrathorder och att de får sig till livs något från verkligheten är knappast stor.

 73. Pingback

  […] DNs vetenskapsreporter Karin Bojs tycker att Vår bild av klimatet blir allt klarare. Hon tar upp just rapporten av Stefan Rahmstorf vid Potsdaminstitutet där han jämför modellerna mot verkligheten. Pehr Björnbom har skrivit ett inlägg om just den här delen av rapporten här på TCS. […]