Det stigande havet

Havet
Efter den senaste larmrapporten i media om havsytans stigning har TCS tillfrågat Professor Lennart Bengtsson om fakta i ärendet
Gästinlägg av professor Lennart Bengtsson
Världsbankens hotfulla rapport författad av Institutet för Klimafolgenforschung i Potsdam, högst vältajmad med klimatmötet i Doha, skrämde inte bara läsarna om en förväntad kolossal temperaturhöjning under det kommande seklet utan även om ett hav som kan komma att stiga med en meter eller mer. Även om havet i våra trakter stadigt sjunker, och i Stockholmstrakten med nästan 4 mm/år, så är många lika oroade över ett stigande hav som medeltidens människor var för djävulen. Rädslan för ett ändrat klimat har kanske för dagens sekulära människor fyllt det tomrum som religionen lämnat efter sig. Hur förhåller det sig egentligen och hur orolig bör man vara?
Systematiska mätningar av havsvattenståndet har pågått sedan mitten på 1800-talet men gradvis förbättrats med mer mätstationer och bättre utrustning. Från 1993 mäts vattenståndet med radar från satellit.  Sedan 1860 bedöms ökningen till 20- 25 cm. Den uppskattade trenden från 1880-1935  är 1.1±0.7 mm/år och från 1936 tills nu 1.8±0.3 mm/år (Church and White, 2011).  De lägre felgränserna för den senare perioden beror på ett större antal mätstationer. Sedan 1993 tom 2012 visar satellitmätningar 3.1±0.4 mm/år.
Att havsytan stiger långsamt och att en ökning i takten har ägt rum sedan slutet på 1800-talet är klart men någon ändring i ökningstakten har inte skett under de senaste 20 åren och inte heller är man klar över varför havsvattnet började stiga redan under slutet av 1800-talet då bidraget från växthusgaserna var försumbart.
Genom en kombination av en serie förnämliga mätsystem under det senaste decenniet är det nu möjligt att med olika metoder mäta både havens massa och volym. Massan mäts med gravitationssatelliten GRACE och volymen med satellitradaraltimetri, för närvarande JASON 2. Härtill kommer bojsystemet ARGO.  Mätningar från dessa system visar att i stort sett kommer 1 mm av den årliga stigningen från värmeexpansion i havet samt 2 mm från främst smältvatten från bergsglaciärer och landisar. 2 mm/år motsvarar ca 700 km3 smältande is. Större delen av detta kommer från bergsglaciärer och en mindre del från Grönland och Västantarktis. En mindre ökning förefaller ske på hög höjd i Himalaya i Karakorumområdet samt på Östantarktis.
Vad som tenderar att försvinna i den allmänna debatten är den viktiga roll som nederbörden spelar för glaciärer och landisar.  Över de centrala delarna av Antarktis och Grönland har snöfallen ökat, samma sak gäller i delar av Himalaya. Den för tillfället minskande glaciären på Kilimanjaro beror inte på temperaturökning (då denna ligger väl under 0-strecket på denna höjd) utan med minskad nederbörd som inte heller beror på växthuseffekten men kan hänga samman med skogsskövling i närområdet.
Vid en förväntad temperaturökning mot slutet av detta sekel kommer nederbörden att öka markant i polarområdena samt i tropikerna och i områden med monsunklimat. Detta kommer att innebära en massökning på de inre delarna av landisarna samt i vissa områden med bergsglaciärer på hög höjd. Detta kommer att motverka massförlusten.  Av denna anledning förväntar sig många forskare att vattenståndsökningen snarare blir något mindre än vad IPCC uppskattat och inte väsentligt större som katastrofrapporten från världsbanken förra veckan. (Bengtsson et al, 2011 och Huybrechts et al., 2011). För en ytterligare utvärdering bör man avvakta IPCC nästa rapport under 2013.  I denna kommer olika vetenskapliga bidrag att vägas samman. Det finns med andra ord ingen anledning att rusa iväg och betrakta världsbankens rapport som någon slags sanning som vissa svenska tidningar och diverse partiledningar gör. Jag vill snarare jämföra med katolska kyrkans medeltida avlatsbrev vilket var ett effektivt sätt att få en förskrämd allmänhet att betala för att undslippa helvetets fasor. Dåtidens katolska kyrka visade här stor skicklighet som man kunde se i filmen om Luther. Vi får vara tacksamma att Luther lyckades få stopp på detta oskick, åtminstone i våra protestantiska trakter.
Bengtsson et al., 2011:Large-scale Surface MassBalanceofIceSheets from a ComprehensiveAtmosphericModel. SurvGeophys32  459-474
Church and White 2011: Sea-LevelRise from Late 19th to the Early 21st century. SurvGeophys32  585-602
Huyrechts et al., 2011: Responseof the Greenland and AntarcticIceSheetsto Multi-Milennial Greenhouse Warming in the Earth System ModelofIntermediateComplexity LOVECLIM. SurvGeophys, 32, 397-416
För en mer fullständig läsning på detta ämne rekommenderas The Earth’sCryosphere and Sea Level Change, Springer ISBN: 978-94-007-2062-6
 
Lennart Bengtsson
Crowthorne, 28 november 2012
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Labbibia

  Stort Tack Lennart B!
  Din saklighet i frågan är som musik för ett klimatpanikbullerskadat öra.

 2. Det blir nästan lite lyteskomik, men kan inte undvikas och är dessutom självförvållat.
  Karin Bojs berättar i TV bla att
  1) PIK i Potsdam är ett ansett forskningsinstitut
  2) 4 °C höjning är mycket sannolikt till 2100
  3) Hon har följt vad forskarna säger i 15 år och visste därför redan .. 
  Hennes underarm kan numera bara måla hockeyklubbor, snett uppåt i luften, hela tiden. Där Kaklet väntar på oss som vi kör rätt in i … Säger hon!
   

 3. bom

  Jonas N
  §1 ”Ansett forsknings(förskingrings)institut”
  Jamen det har ju Rockström sagt och då är det ju KONCENSUS!

 4. Jan Lindblom

  Detta var ett gästinlägg som var begripligt och logikt med den begränsade kunskap som jag fick mig till livs på Chalmers. Mycket av Lennart Bengtsson beskrivning tycker jag mig känna igen från andra håll, men som dock lyst med sin frånvaro inom MSM. Så tack för denna kunskap som Lennart förmedlat.

 5. Ann L-H

  Lennart B. – Stort Tack!

 6. Bertel

  Lennart B.
  Stor tack för denna begribliga och tydliga genomlysning av ”läget” gällande havsnåhöjning.

 7. jensen

  1841 högg antarktisutforskaren Sir James Clark Ross in det aktuella havs- vattenståndet i en brant stupande klippa på Tasmanien.
  Skeptikern John L. Daly tog ett foto på markeringen, 50 cm bred, 20 jan 2004 vid lågt tidvatten. Man ser tydligt markeringen ca 50 cm över den aktuella havsvattennivån.
  Tyvärr avled Daly i hjärtbesvär samma år, vilket föranledde Phil Jones att skicka ett E-mail till Michael Mann som ett glatt budskap.
  The team bekymrade sig mycket över Daly´s intensiva, skeptiska, rationella skriverier.
  Detta foto har sedan många år haft helt lugnande inflytande på min tidigare oro för det uppskruvade klimathotet.
  Tack Prof. Bengtsson för att så sakligt och förtroendeingivande inlägg.

 8. Mikael

  Skönt med ett namn på en klimatforskare! UI och andra klimatförvillare åberopar ju hela tiden dessa okända klimatforskare, utan varken namn eller källa. Det räcker långt för mig vad gäller de olika sidornas trovärdighet. Sedan snackar förvillarna om sina opålitliga modeller. För mig räcker observationer och logiska slutsatser av dessa.

 9. Christopher E

  jensen #7
  Innan ”någon” försöker förlöjliga Dalys insats (du har rätt, men det du skrev kan missförstås), så kan det vara bra att förtydliga:
  Ross högg in medelvattenståndet i klippan på Tasmanien, inte bara där havsytan råkade befinna sig.
  Att ett foto togs vid lågvatten är bara för att det är lättare fotografera. Märket ligger alltså över dagens medelvattenstånd.
  Det finns ingen känd landhöjning där som kan förklara detta.

 10. jensen #7
  Finns fotot tillgängligt nånstans?

 11. Intressant insändare:
  http://gd.se/ledare/debatt/1.5329116-skramskottet-4-grader 

 12. pekke

  Här finns fotot.
  http://www.john-daly.com/
   
  Tydligare:
  http://www.john-daly.com/photomrk.htm

 13. pekke

  John L. Daly avled 2004.
  http://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/evans-daly2004-2.php

 14. pekke

  John Dalys sida med sparade temperaturgrafer är alltså från tiden före han dog och väl värd att titta på eftersom de inte innehåller de senaste ” justeringarna ”
   
  http://www.john-daly.com/stations/stations.htm

 15. Christopher E

  När man jämför satellitmätningar av havsytan med tidvattenmätare jämför man päron med äpplen, eller åtminstone vildapel med golden delicious. Att det är ett trendbrott precis där man byter datainsamlingsmetod brukar ju vara en varningssignal att något inte står rätt till.
  Tidvattenmätare måste justeras för jordytans rörelse. Landhöjning i vårt fall, men de flesta mätare befinner sig på sjunkande mark och visar därför för mycket om man är ute efter havsytans egen förändring. Att mäta markrörelse i höjdled med precision i globala referenssystem har man blivit duktig på mindre än ett par årtionden. Flera studier som gjorts med denna bättre kalibrering (normalt med gps) visar lägre havsytehöjning än man tidigare antagit.
  Även ARGO-bojarna rapporterar GPS-höjd när de befinner sig vid havsytan. Inte med hög nogrannhet, men det är miljontals mätningar som kan medelvärdesberäknas. Även denna data ger lägre värden än vad satelliterna gör, med reservation för att siffrorna är grova.
  För all mätning av havshöjd gäller bevaka olika cykler (tidvatten har cykler från timmar till 18 år, om jag minns rätt). En långsiktig trend i barometertryck ändrar också havsnivån. Satelliterna mäter från hundratals mils höjd, även om man kan tycka att vågdalar och vågtoppar tar ut varandra, gör de verkligen det? Reflektivitet, skum på ytan mm. Vad händer om det är långsiktig förändring av medelvinden? Kan man verkligen medelvärdesberäkna radarvågor med några centimeters upplösning från hundratals mils avstånd till tiondelar av millimetrar? Satellitbanans höjdförändring?

 16. Slabadang

  Tack Lennart B!
  Som viktigt tillägg är ju osäkerheterna vid skiftet av mätmetod där den ökande differensen mellan satelliterna och de tidigare och fortgående  tidvattenavläsningarna är oförklarliga. JPL har uppmärksammat problemet och erkänner det.
  http://wattsupwiththat.com/2012/10/30/finally-jpl-intends-to-get-a-grasp-on-accurate-sea-level-and-ice-measurements/

 17. Slabadang

  Christogger E!
   
  Du hann posta innan mig! En del av de problem du anför är vad JPL nu erkänner.

 18. pekke

  Från Slabadangs länk.
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/10/grasp_science_goals.png
   
  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2012/10/grasp_impact.png
   
  Notrickszone om att satellitdata visar ökande trend.
  http://notrickszone.com/2012/11/29/stefan-rahmstorfs-sea-level-amnesia-using-his-own-numbers-sea-level-rise-actually-dropped-3/
   
   
   

 19. Slabadang

  Mer av samma sak!
  Idag kommer en utvärdering av Grace data för grönland och det är inget Rockström och polarna vill ta del av.
  n addition, the enhanced detail of where and how much ice melted allowed the researchers to estimate that the annual acceleration in ice loss is much lower than previous research has suggested, roughly increasing by 8 billion tons every year. Previous estimates were as high as 30 billion tons more per year.
  http://wattsupwiththat.com/2012/11/29/more-on-noisy-data-from-grace/#more-75023
   
  ”Satellitmätningarna är mycket värre än vad skeptikerna trott”
   

 20. Lasse

  Tack Lennart Bengtsson. 
  Gillar den vetenskapliga höjden på denna site!
  Som kontrast till gammelmedias villfarelser är den välgörande.
  Men det bör väl finnas NÅN som har andra åsikter med vetenskap bakom ryggen. UI är lite för barnslig. Finns det nån som har hittat en bra alarmistsite?
  Sen en fråga: Är landhöjning mer förekommande än landsänkning? Blir havsbäckenet mindre eller större?
   

 21. Lasse Forss

  Jag hörde på Naturmorgon i P1 för några veckor sedan att Vättern ”stjälper”. Ja, jag tror att det heter så. Norra delen av Vättern har en större landhöjning än den södra. Det här innebär att norra delarna av sjön får lägre strandlinje medan de södra får en högre. http://www.dykarna.nu/lexicon/vattern_1704.html
  Inlandsisen täckte en stor del av polområdena ner till 55 grader. Där isen förr har legat sker nu en lndhöjning. Påverkar inte det de delar av jordklotet som inte haft nedisning på samma sätt som för Vättern?  

 22. Mikael

  Miljöjournalist och klimatskribent på gammelmedia verkar innebära sagoberättare och förvillare. Inte undra på att folk slutar köpa deras tidningar!

 23. jensen

  Christoffer 9 och Pekke 13
  Mycken tack för kompletteringarna.
  Länken till Daly´s Obituary var helt ny för mig.
  Jag har alltid haft största aktning för Daly och i historiken
  kommer hans insatser alltid att framhållas.
  Vänliga hälsningar.

 24. Tålis

  Havsnivåhöjningen ligger snarare på 0,15-0,2 m/hundra år, dvs under IPCC:s ”prognos”.
   
  Nu är det gjort, avbeställt DN. Tänkte säga upp via e-post, men si det gick inte, utan fick ringa istället. Så här hade jag skrivit, men som visade sig vara i onödan, så det får bli här då:
   
  Jag har varit prenumerant på DN i nästan 40 år. Nu har jag fått nog.
  Jag säger härmed upp min prenumeration. Karin Bojs grovt lögnaktiga trumpetande av det ogrundade klimathotet fick bägaren att rinna över. Hennes senaste alster är skandalöst dåliga! Fy på henne och DN!!!
  DN och media i allmänhet missköter grovt sitt uppdrag, som jag anser är att granska makten och rapportera verkligheten. Ni har istället gjort gemensam sak med makten. Istället för granskning handlar det numera om folkuppfostran och propaganda. Vem vill  betala för det?
   
  Han ställde en del frågor om hur det kom sig att jag började läsa, vad jag tyckte är/var bra och till sist varför jag slutar. Sa ungefär det jag skrev ovan som svar på sista frågan.

 25. Magnus Olert

  Jag ser fram mot Lennart Bengtssons kommentar till #15 och #16 ovan.

 26. S. Andersson

  Lennart Bengtsson: Apropå Luther och avlatsbrevskommersen. Jag hoppas att du läst Barbara Tuchmans förträffliga bok
   
  The March of Folly: From Troy to Vietnam (1984)—A meditation on the historical recurrence of governments pursuing policies evidently contrary to their own interests. In addition to the two historical events referenced in the title, discusses the Catholic Church of the late Renaissance inciting the Protestant rebellion and Great Britain provoking the Americans to revolt.”
   
  Finns som Kindlebok på Amazon. Underbar underhållning som kommer att få varenda skeptiker att skratta högt.

 27. Lasse

  #25 Mörner har en del om denna osäkerhet i gravitationen i denna, fig 8 och frammåt:
  http://www.21stcenturysciencetech.com/Articles_2011/Winter-2010/Morner.pdf
   
  Hur seriös är Mörner i denna fråga? (Minns slagruteundervisningen-därför frågan)
   

 28. Christopher E

  Slabadang #16
  Jag känner mig lite stöddig över att jag tjatat om diskrepanserna mellan mätmetoder länge nu och inte ens sett din intressanta länk om JPL innan jag skrev #15. Känns bra. 😉
  Min magkänsla är att satellitserien visar för mycket, då det är rätt osannolikt att tidvattenserierna visar för mycket (de har troligen bias uppåt också). 

 29. Thomas

  Lasse #27 Att man tvingas publicera sig i en publikation av LaRouche är en stark varningssignal. (på svenska EAP) Där finns i alla fall en ny uppfinning av Mörner: hans diagram 10. Att luta ett diagram för att få en stigande kurva att se plan ut är kreativt.

 30. Bra beskrivet med vetenskapliga referenser och föredömligt kort. Tack professor Lennart B! Du slår undan benen på gammelmedias överdrifter och ibland rena lögner. Inte konstigt att upplagorna för MSM minskar.

 31. Lasse

  #29 Att luta pappret är väl lika kreativt som SMHIs linje i ett diagram. Det är i alla fall lättare att genomskåda;-)
  Sen vet jag för lite om vem som publiceras var och varför. Var ser du Mörner i LaRouche?

 32. De naturliga Oceaners temperatur
  växlingar,av Bob Tisdale,på Climate
  Realist.
  ALI.K.

 33. bom

  #31
  Figure 10
  SATELLITE ALTIMETRY
  BACK TILTED TO ITS
  UNCORRECTED ORIGINAL
  The adjusted satellite altimetry
  of Figure 9 is here backtilted
  to its uncorrected original
  trend. The original record
  for the period 1992-2000
  (yellow field) showed variability
  around a stable horizontal
  zero line (Figures 5
  and 6). The GRACE raw data
  (Figure 8) show a slightly
  lowering trend for the period
  2003-2007 (yellow line). Together
  these two data sets indicate
  that the mean sea level
  trend has remained stable
  over the entire period.
  Det är inget Mörner har försökt gömma! Han skriver det t o m versalt. Hur skall man hindra någon som VILL missförstå från att missförstå. Och så Guilt by…. ”Stackars Mörner bara EAP ger honom utrymme”
   
  Av alla fula försök…….!

 34. Ser man till mätdata för USA har den sjunkit -0.45 grader sedan 1930till nu,med nya mätdata,visades för några dagar sedan i WUWT.
  ALI.K.

 35. Thomas

  Lasse #31 21st Century Science & Technology som artikeln var publicerad i är LaRouches tidskrift.

 36. En faktor som glöms är Jordens och Månens inbördes rörelser
  av påverkan,gravitationen.
  ALI.K.

 37. Klimatskiftet efter år 2000 är påtaglig,också enligt Judith Curry.
  ALI.K.

 38. Lasse

  #35 Low impact alltså-men detta är väl inget argument i sig eller?
  Klimatalarmen ligger ju i aftonbladet och DN!

 39. Labbibia

  OT
  Artikel i dagens SVD: Ska vi ge upp hoppet om ett klimatavtal?
  Yves de Boer är i farten….artikeln går att kommentera!
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/ska-vi-ge-upp-hoppet-om-ett-klimatavtal_7711564.svd

 40. Tudor

  #35 Thomas
  …. som du har något emot en skrift som 21st Century Science & Technology. Ni delar ju ideologiska utgångspunkter. LaRouche har ju varit med i socialist workers party och US communist party.
  Själv är jag ytterst skeptiskt inställd till sådana här extremiströrelser. Jag träffade på en medlem i EAP i Göteborg på 80-talet som försökte tuta i mig att CIA, KGB och den engelska drottningen slagit sig samman för att smuggla narkotika. En tvättäkta dåre. 
  Kommentar modererad

 41. Adolf Goreing

  Lennart!
  En inlägg som det anstår en skolad vetenskapsman! Lite OT men ändå inte. Jag undrar om du sett denna artikel som jag har försökt få folk i branschen att kommentera. Den är alldeles nyproducerad men har jobbats fram sedan 2009. http://www.earth-syst-dynam.net/3/173/2012/esd-3-173-2012.pdf
  Har läst den och häpnat! Skulle verkligen vilja veta vad du anser.

 42. Thomas

  Tudor #35 ”Jag förstår inte”
   
  Där sa du ett sant ord!

 43. Tege Tornvall

  När Obelix slängde sig i bassängen, steg den över alla bräddar!

 44. Tudor

  Angående min kommentar #40.
  Åsa-Nisse-marxism är en skämtsam term som användes för att beskriva CUF:s politik under 70 & 80-talen. Olof Johansson – fd partiledare i centern – kallades för Åsa-Nisse-Marxist av Olof Palme i en riksdagsdebatt. Thomas har berättat i en kommentar att han är fd centerpartist. Läs här.

 45. Thomas

  Tudor #44 Vad centerpartiet och LaRouche har gemensamt är dock ett mysterium.

 46. Staffan

  Forskare varnar för ny syndaflod  —  Invånare i kustområden världen runt löper risken av översvämning, spår forskare från Potsdams institut för klimatisk förändring. Med hjälp av satellituppgifter från de senaste 20 åren slog de fast att världshavet i genomsnitt stigit med 3,2 millimeter om året – med 60 procent än FN:s experter trodde. Detta rön lades fram på FN:s konferens i Doha.  (Rysslands Röst 28/11)  —  [Skulle bli 3 dm till 2112! Horribelt!]
  http://swedish.ruvr.ru/2012_11_28/96128157/
  ”Global Sea Level Drops 5 mm in 2010”  (NASA 2011)
  http://www.jpl.nasa.gov/news/news.php?release=2011-262
  ”Map of Sea Level Trends” 1993-2012,  Univ Colorado, 2012-04.
  http://sealevel.colorado.edu/content/map-sea-level-trends

 47. Goering 41#
  Såg denna pdf,en mycket logisk förklaring av Solens amplitud
  modulation som förklarar denna temporära CO2 linjära stigning
  280-395 ppm.
  Jag var inne på denna teori med amplitudmodultion i P,Björnbom svängnings cyklers artikel.
  ALI.K.

 48. Janne

  Tålis #24
  Jag sade upp min DN i somras. Jag skrev ett brev direkt till Chefredaktören och beklagade att jag kände mig tvungen att säga upp tidningen efter nästan 50 år som läsare. Och anledningen var Karin Bojs och hennes sätt att håna de som har en annan åsikt i klimatfrågan.
  Det var efter hennes artikel som diskuterades bland annat här:
  https://www.klimatupplysningen.se/2012/07/15/bojs-olidliga-ohederlighet/
   
  Det roliga var att Chefredaktören ringde upp mig när hon fått brevet och hon beklagade att jag tagit detta beslut, vi talade en stund om Karin Bojs och jag fick veta att Karin Bojs ombetts att besvara mitt brev.
  Nu har det gått över 4 månader sen jag blev lovad ett svar av Karin men det har inte kommit än, jag är inte förvånad…
   
  Mitt råd är att skriva till chefredaktören, om man bara säger upp tidningen får ingen i DN:s ledning reda på orsaken. Ju fler som ”anmäler” henne ju snarare blir de tvungna att omplacera henne.
   

 49. Labbibia

  OT
  Men litegrann med tanke på trådens titel….
  Månen påverkar ju havet här på Jorden ganska drastiskt. Ebb och flod.
  Tanken slog mig idag vid en av hundpromenaderna, att månen borde väl påverka även partiklar och molekyler i atmosfären med sin gravitation? Som en gasformig variant på ebb-flodfenomenet? Och påverkar detta isåfall vårt väder /  klimat på något vis?
  Eller är dessa atmosfäriska partiklar och olika molekyler helt enkelt för lätta för att påverkas?
  Någon som vet? 

 50. Labb 48#
  Men det har  Corbyn som tjatat om det länge,den utgår från detta,med känd metod från slutet av 40-talet,men som idag kan bearbetas med data,men hela tiden utvecklas till mer exakt förutsägelse,
  Stormen Sandy med månen som bidragande effekt,som exempel.
  ALI.K.

 51. OT, men kul
  http://hauntingthelibrary.wordpress.com/2012/11/29/climate-change-think-tank-warns-of-robot-uprising/

 52. Labbibia

  Ali K # 49
  Tack.
  Har inte läst på så noga om Corbyn. Hade för mig att han använde begrepp som ”amplifier” är det gällde månen. Alltså att månen skulle fungera som någon slags förstärkare, inte på grund av dess egen gravitation.

 53. Klimatsystemet som ett ’transient’ irregulärt  i verkan i tid.
  ALI.K.

 54. Precis! förstärkare.
  ALI.K.

 55. Bra graf, CO2 och temp
  zclimatescience.net/images/PDFs/co2 graph.pdf

 56. Gravitationen är mer svårförklarad,den finns hela tiden i Jordens med månens sammanhängande ’magnetområde’.
  ALI.K.

 57. Ali K och Labbibia
  Förstärkare??  Hur då.  Det enda sätt som planeter och andra himlakroppar kan interagera är väl med gravitation??
  Om månen roterar runt jorden så är det ju jordens dragningskraft som håller månen kvar. Som ett snöre. Och det är klart att den som håller i snöret känner av det också

 58. CO2 en svans av temperaturen,den temporära  verkan är intressant faktor.
  ALI.K.
   

 59. Pelle L

  Labbiba #48
   
  Det vet väl alla som har lite koskit under naglarna att vädret slår om vid fullmåne.
   
  Men de fina ”vetenskapsmännen” har inte brytt sig om detta fenomen för det kanske inte betraktas som ”riktig vetenskap”.
   
  Dock har psykiatri och psykologi sedan länge observerat hur det påverkar människor.
   http://www.expressen.se/nyheter/fullmane—da-blir-vi-mangalna/
   
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/fullmane-ger-samre-somn_188907.svd
   

 60. Jordens magnetsystem där månen med förstärker Solens energi,
  är inte konstant,som därmed varierar i tid  för Jordens energi mottagande.
  ALI.K.

 61. Fullmåne!så enkelt är det inte HE HE!
  ALI.K.

 62. Pelle L

  Pelle L #59
   
  Och bortsett från att månens faser kanske påverkar människor, så finns mängder med rapporter om hur de påverkar djurlivet i övrigt.
  Från grodor och sköldpaddors parningsmönster till …
   Ja, det leder väl hur långt som helst.

 63. Jorden med månen är magnetiskt kopplad med variation inbördes,
  ett svängningssystem i sig självt.
  Det finns säkert som kan förklara detta bättre,även detta är komplext och abstrakta begrepp.
  Matematiken är mycket svårtillgänglig i detta.
  ALI.K. 

 64. Hur människan påverkas,att sia något om det får man nog akta sig
  för att dra fram teorier om,mycket ’hal’ is för förklaringar,’be skeptic’.
  ALI.K.

 65. Magnetverkan med snöre(gummisnodd lite bättre) liknelse är en grov förenkling,semantiskt i så fall.
  ALI.K.

 66. ALI K. kopplade magnetiskt. Det får du nog plocka fram lite vtenskapliga bevis för.
  Att månens faser har kopplingar till parningscykler har jag iofs läst nåt om för länge sedan. Tom till menstruationscykeln. Hur vederhäftigt det är har jag inte koll på.

 67. ALI K.
  Magnetverkan!?? Menar du gravitationskraften. I så fall ligger snöre närmare. En gummisnodd drar ju starkare ju mer man drar ut den. Gravitationskraften avtar däremot med avståndet. Att systemet jorden måne är så pass stabilt förbryllar mig dock. Känns ju inte som att det finns en ”negativ återkoppling” som skulle göra systemet självkorrigerande. Dvs hindra månen från att falla in mot jorden eller fly från den.  hmm.

 68. Bosse J

  Janne #48, jag tror inte att det är en bra ide att ”få bort” K
  Bojs från att skriva om klimat i DN. Då blir hon bara en martyr och det skulle gröna sidan älska, det skulle inte heller få henne att tystna. Bättre vore att få in komplement till Bojs artiklar i frågan, dvs ett slags ”Op Ed”. Det skulle kunna återställa mångas tro på stormedias trovärdighet genom balanserade åsiktsyttringar.
  Inte för att jag tror att K Bojs skulle acceptera ett sådant upplägg. Hon kan ju inte ens förmå sig till att bemöta kritiker på annat sätt än ohöljt förakt och desperata uppmaningar (i brist på sakskäl antagligen) a la ”Tro dem inte!”.

 69. E 67#
  Jordens med Månen är ett gemensamt magnetfält,solens har ett magnetfält,fanns en bild som Hr Nordin hade för en tid sedan.Gravitationen förvillar begreppen.
  Snören ja även gummisnodd,mycket trög i så fall,vi är ute på fel
  spår.
  Avstånden Jorden med Månen är mycket  liten av förändring.
  ALI.K.

 70. Ursäkta ALI K. Kan du var lite mer distinkt i dina skriverier. Självklart påverkar jordens magnetfält partikelinstrålningen precis som solens magnetfält påverkar den. Är det du snackar om?

 71. Jorden och måne ett gemensamt skydd med magnetfältet,annars
  skulle vi brännas upp av Solens energi.
  ALI.K.

 72. Ali K.
  Energi i form av?

 73. ALI K.
  Mig veterligen har inte månen något magnetfält?

 74. Nu börjar det likna nått,ursäkta en viss otydlighet min framställan.
  Det blir lätt så,så inget att ta illa upp här.ämnet är ju ända ganska
  abstrakt.där irrgångar lätt framställs i ett så mycket komplicerat
  ämne.
  ALI.K.

 75. ALI K.
  🙂 Jo

 76. Månens s.k baksida har ett magnetfält som tillsammans med Jorden(större magnetfält) bildar ett gemensamt magnetfält,ett skydd .
  ALI.K.

 77. Slabadang

  Bosse J!
   
  Karin Bojs har nog inte fattat att Al Gore redan uppfunnit nätet! 🙂 Bojs lever kvar i gammelmedias gammelvärld där vi inte hade tillgång till nätet. Hon är avslöjad att vara mer som en nittioårig politbyråmedlem och fattar inte hur lite hennes frånvaro av journalistik betyder för vår uppfattning om klimatet.

 78. Kosmiska strålningen tillkommer också som faktor,dess partiklar har en högre hastiget,Björn gjorde en ganska bra beskrivning för en tid sedan just om det,bättre.
  ALI.K.

 79. Som jag fattat detta,när Solen är mer aktiv så skyddas Jordens mer
  från Kosmiska strålningen,då fältet Jorden o Solen blir starkare.
  ALI.K.

 80. Ali K.
  Nix, månens baksida har inget magnetfält.
  Jordens magnetfält skyddar oss från partikelstrålning. Solens magnetfält ställer till djävelskap
  Nu ere natti
   

 81. Slabadang

  OT men viktigt!
  I frågestunden i rksdagen så plockade enligt uppgift Reinfeld ner MPs Bo Bylund på jorden om Sveriges förmåga och minimala betydelse för ”klimatet”. Har någon en länk?

 82. Pingback

  […] artiklar. Världsbankens rapport har skapat en hel del rabalder med sina överdrivna påståenden som Lennart Bengtsson har kritiserat. WMO har avgett en preliminär rapport om klimatet 2012 som Lena Krantz har presenterat. Rahmstorf […]

 83. Slabadang

  Äntligen klar med ett riktigt sömnpiller till uppdrag!
   
  Men jag blir lycklig och pigg av att Newsmill fallit till 622 plats i Alexia ranking för Sverige. Att ta bort kommentarer och köra elbilsreklam blev en riktig dödgrävare, Fasen vilken skön signal rätt i fejjan på redaktionen. TCS ökar! mumma! nu var det åtta veckor sedan jag surfade in från tidigare dagligen.

 84. Pelle L

  Bara att gå till
  http://www.riksdagen.se/
  Där finns Statsministerns frågestund: 29 november
  Klicka på startknappen!
  MP frågan börjar vid 05:50
   
  Tack Zlabadang för tipset 😉

 85. Pelle L

  Och nu har jag lyssnat på Reinfeldts svar på Bylunds frågor.
   
  Han var faktiskt (som vanligt) riktigt bra.
  Han angav till och med att Sveriges andel av ”utsläppen” är en halv procent.
  Det brukar väl annars anges till ungefär 0,16 procent.
  Men det blir väl för svårt att föra ut till folket  😉

 86. Pelle L

  Fortsättning
  I statsministerns frågestund vid 25:10 dyker Matilda Ernkrans upp,
  (se https://www.klimatupplysningen.se/2012/11/27/tystlaten-talesperson/
  om ni inte har stött på henne tidigare)
  Det är alltså Socialdemokraternas klimatpolitiska talesman/kvinna.
  Efter vad jag har förstått en arbetsförmedlare från Hallsberg.
  (Skulle vara kul att veta hur många arbeten hon har förmedlat)
  Om klimatpolitiken har hon dock inte mycket hum utan avfärdas snarast med en armviftning av Reinfeldt.
   
  Grattis till framtiden Socialdemokraterna!

 87. Inge

  Ali
  Visst har du rätt. Båda skyddar jorden från kosmisk strålning.

 88. Inge

  Oj, jag läste nerifrån och uppåt.
  Ali 76
  Nej det stämmer ju inte alls!

 89. Lejeune

  På tal om det stigande havet. Från dagens DN med titeln: ”Stängda sund i skärgården kan skydda oss från havet” Doha-kören igen?!
  http://www.dn.se/debatt/stockholmsdebatt/stangda-sund-i-skargarden-kan-skydda-oss-fran-havet

 90. pekke

  Lejeune #89
  Vet inte den gode professorn att hela Stockholm med skärgård stiger upp ur havet snabbare än havet stiger !??
   
  Kan inte göra inlägg hos DN eftersom jag aldrig lyckas få Openid att fungera med mitt Google-konto på rätt sätt   🙁
   

 91. István

  Pekke #90
  Kågeson tar ändå loven av de mest vansinniga diskusionerna om faran med stigande vattennivån i Stockholm. Bra och billig lösning Om det händer. Ingen ko på isen. Sedan kan man pumpa vattnet med h. av vindkraftverk uppsatta på Gärdet! Vkv är utmärkta anordningar, så länge dom får jobba intermitent och inte ansluts till nätet!

 92. Jerker Andersson

  Jag är kanske lite petig men…
  ”och inte heller är man klar över varför havsvattnet började stiga redan under slutet av 1800-talet då bidraget från växthusgaserna var försumbart.”
  Jag skulle nog vilja säga ”åtminstone stigit sedan slutet av 1800-talet” istället för ”började stiga” eftersom vi inta har bra data som säger om havsnivån stod stilla, steg eller sjönk i början av 1800-talet eller tidigare.

 93. Lennart Bengtsson

  Jerker Andersson *92
  Givetvis är data från 1800-talet osäkra. Uppfattning är emellertid hos de som sysslar med dessa frågor att det tom var en indikation av ett svagt minskande vattenstånd under första hälften av 1800-talet i samband med glaciärtillväxten då. Under senare hälften av 1800-talet förelåg en svag ökning enligt tillgängliga undersökningar. Du kan fördjupa Dig en boken som jag rekommenderade
  LennartB 

 94. Tege Tornvall

  Lennart B och Jerker, 92-93. Rimligen började havsytan stiga när det började bli varmare efter Lilla istiden – och rimligen sjönk den något under Dalton minimum dessförinnan. Den som gör sig mödan att studera havsytan under hela Lilla istiden med utgångspunkt från varma medeltiden/vikingatiden kommer rimligen att finna lägre nivå också Spörer och Maunder minimum och högre före/mellan/efter. Vad annars?

 95. Pingback

  […] Även SVT hakar naturligtvis på och larmar om Grönlandsisen, men lämnar ingen länk. Vi får hålla till godo med deras skräckbeskrivning, möjligheten att avgöra själva undanhålls oss. Och det är kanske det allra allvarligaste med hela klimathysterin. Sanningen ska döljas men larmen förstoras. Den svenska geolog SVT valt att intervjua kanske inte har så bra koll. De kunde ha valt att fråga Lennart Bengtsson istället. Men då hade de fått ett annat svar. […]

 96. Lasse

  Den här från augusti är kanske inte aktuell längre.
  ”– Istäcket lever ett mer dynamiskt liv och har en förmåga att stabiliseras snabbare än vad många klimatmodeller och datorsimuleringar förutspår, skriver de i senaste numret av tidskriften Science.”
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/nya-ron-om-stabilare-gronlandsis

 97. Tålis

  Janne 48
  Jag fick uppmaningen, av den jag sade upp abonnemanget till, att ta kontakt med DN:s redaktion. Jag utvecklade förvisso min kritik inför han som tog emot mitt samtal. Han sa att han kommer att vidareförmedla mina synpunkter, men det skulle kunna ha mycket större effekt om jag kontaktade redaktionen direkt. Med så allvarlig invändningar mot DN är jag närmast förstummad, sa han. Han tycktes vara allvarligt bekymrad. Mitt samtal, med samma innehåll, var kanske inte det enda han fått under den senaste tiden?
   
  Eftersom Jannes kontakt med DN inte hade någon inverkan på Bajsarens fortsatta skriverier, lär inte mitt göra det heller och ids inte skriva till redaktionen. Dock skulle jag i DN och andra media vilja läsa om är initierad artiklar om baksidan av ”hållbar utveckling” och vad ”klimathotets” bekämpande lett till och skullekunna leda till? Vad kostar skiten och vad skulle man kunna uppnå om våra CO2-utsläpp ens skulle bli noll?
  Efter mindre än två veckor hade vårt lilla CO2-bidrag försvunnit i ökade utsläpp hos andra. Ska vi fortsätta avindustraliseras och leva på invandrare? Ska vi begå ekonomiskt självmord? Är det bra att elen numera kostar fyra gånger mer pga politiska beslut?

 98. Ampersand

  Lysande, Lennart!
  Hade du inte funnits, skulle man ha behövt uppfinna dig.  Och det hade inte blivit lätt. Så bra då att du redan finns. Och skriver så utmärkta artiklar. Synd och skam att de inte står i varenda dagstidning.
  Vänliga hälsningar
  Ampersand 

 99. Slabadang

   Va pinsamt!! Nya puckar om Grönland och Antarktis IGEN!
  Vi har hunnit ikapp och fått djup insikt i hur CAGWkyrkans ”forskare” myglar berättar A men inte B C D E ……
  Nu har vi två slutsatser om Grönland och Antarktis där den ena ifrån Princeton utvärderat data från Grace. Där de filtrerat bort brus för att skilja råsignlaerna från bruset och de kommer fram till att avsmältningen överskattats med faktor fyra för Grönland. 8 bt istället för 30 bt. En mycket läsvärd atikel!
  http://wattsupwiththat.com/2012/11/29/more-on-noisy-data-from-grace/
   
  JPL erkänner osäkerheterna i satellitdata b.l.a p.g.a. av osäkra referenspunkter. De har insett att det inte finns någon annan förklaring till varför satellit mätningarna visar en dubbelt så hög stigningstakt än vad den mer traditionella tidvattenmätningarna visar, än att det är fel på satellitdata.
  http://wattsupwiththat.com/2012/10/30/finally-jpl-intends-to-get-a-grasp-on-accurate-sea-level-and-ice-measurements/
  Sen kommer alarmist -truddelutens budbärare med dessa skitdata till grund utan att tagit del av erfarenheterna från de två ovanstående och även på tvärs med en tredje artikel som tvärtom beskriver om Antarkis tillväxt av massa nu enligt ICESAT data. (Artikel om Antarktis )
  http://wattsupwiththat.com/2012/09/10/icesat-data-shows-mass-gains-of-the-antarctic-ice-sheet-exceed-losses/
  Trots alla dessa implikationer och motsägelser hävdar nu ¤/ IPCClojala ”forskare” (aka politiker) följande enligt samma data som ovan.
  http://www.sciencerecorder.com/news/new-study-on-rising-seas-levels-likely-confirms-existence-of-global-warming/
  Vi har redan avslöjat hur IPCC korrumperat klimatvetenskapen och man blir bara både ledsen och förbannad på en och samma gång när man ser hur djävla illa det står till inom den politiserade och tyvärr helt dominerande delen av klimatvetenskapen. Inom alla andra seriösa forskningsområden skulle man ha hyfs att dra igen kakhålet när osäkerheterna är så stora att man inte ens kan faställa vilket tecken, plus eller minus som gäller för utvecklingen. Men det gäller inte för den korrupta klimatvetenskapen. De påstår vad fan som helst på absolut inga grunder alls !! Till och med överskriften till artikeln är en lögn kombinerat med ett ”Goddag yxskaft”.
  Om det finns några kvar med hedern och den vetenskapliga integriteten kvar inom klimatindustrins, så måste de öppna strupen nju och protestera mot att deras vetenskap misshandlas nåt så gröndjävligt som den gör.
   

 100. Slabadang

  Tillägg!
   
  Så vad säger vanlig hederlig logik? Jo …. om (vilket är mycket troligt) nu satellitdata nu övertolkat havsnivåhöjningen med 100% så skiter sig precis alla beräkningar och slutsatser om Grönland och Antarktis den sista IPCClojala artikeln gör gällande. INTE EN ENDA SIFFRA BLIR RÄTT och lika mycket fel som satellitdata felberäknat havsnivåstigningen… som i sin tur smittar klimatmodellernas beräkningar …. som i sin tur… smittar alla de artiklar som baserats på alla dessa felaktiga data … och här pratar vi om hundratals kanske till och med tusentals.
  Man blir så förbannat trött på att sitta som vanlig svenne och inse hur korkade de utgår ifrån att alla som betalar dem är. Att de vant sig vid att slippa undan ansvar genom att tillföra nya lögner till de gamla och mängden hål i hela CAGWstoryn är nu så många och så stora att vi kan sladda hangarskepp på tvären igenom dem. Det här är på en nivå som är rent kriminell. Vi talar om bedrägeri och vilseförande marknadsföring.