I stormens tid – Homer Simpson

Simpson
Det brukar storma så här års. Inför och under klimattoppmötet duggar klimatlarmen tätt och tidningarna fylls av debattartiklar men kanske är det en extra desperat ton i media i år? Här kommer ett litet axprov på några påståenden som vi kan läsa i dessa dagar (mina fetningar):

Aftonbladet

”Om inget görs väntar minst fyra graders temperaturökning redan detta århundrade – med en fullständig klimatkatastrof som följd.”
Dagens Nyheter
”Betyder det att man är nöjd med nuvarande utsläppshandel och menar att denna handel kommer att rädda länder som Bangladesh från allt värre översvämningskatastrofer när både Arktis och Grönlandsisen håller på att helt smälta bort?”
Expressen
”Med Borg mot klimatkraschen
Under FN:s klimatsamtal i Doha har demonstranter klätt sig i Homer Simpson-masker. Det är en ordlek med Doha och Homers patenterade hoppsan-utrop: ”D’oh!”. Men även bortom ordlekar är Homer Simpsons närvaro passande i Qatar. Mänskligheten, homo sapiens, börjar i skenet av den annalkande klimatkatastrofen att framstå allt mer som homo simpson: dum som ett spån, styrd av barnsliga och egoistiska impulser, bekväm och lat, med minne som en guldfisk.”
Det är med en surrealistisk känsla jag läser alla dessa tvärsäkra alarmistiska påståenden. Nej, det väntar inte oss en säker höjning på ”minst 4 grader”. Nej, Grönlands inlandsis håller verkligen inte på att ”smälta bort helt”. Den ligger fortfarande där och är 3 kilometer tjock på sina ställen. Nej, vi står inte inför en annalkande klimatkatastrof, kommer den så ligger den långt fram i tiden.
Ur rapporten från Världsbanken:
”The emission pledges made at the climate conventions in Copenhagen and Cancun, if fully met, place the world on a trajectory for a global mean warming of well over 3°C. Even if these pledges are fully implemented there is still about a 20 percent chance of exceeding 4°C in 2100.10 If these pledges are not met then there is a much higher likelihood—more than 40 percent—of warming exceeding 4°C by 2100, and a 10 percent possibility of this occurring already by the 2070s, assuming emissions follow the medium business-as-usual reference pathway.”
Jag har försökt mig på en översättning som jag hoppas är någorlunda tillfylles:
Om de utfästelser som gjorts vid klimatmötena i Köpenhamn och Cancún, uppfylls helt, placeras världen ändå på en bana mot en global genomsnittlig uppvärmning på en bra bit över 3 grader. Även om dessa löften genomförs fullt ut finns det fortfarande en 20 procents chans att temperaturen överstiger 4 grader till år 2100. Om dessa löften inte uppfylls så finns en mycket högre sannolikhet – mer än 40 procent – att uppvärmningen överstiger 4 grader till år 2100 och 10 procents möjlighet att detta inträffar redan på 2070-talet, under förutsättning att utsläppen följer en medelhög ”business-as-usual”-väg.
Med andra ord står det i rapporten att det är väldigt osannolikt att temperaturen skulle kunna stiga till 4 grader till 2070-talet. Hade det inte varit bättre om de där demonstranterna hade tagit av sig sina Simpson-masker och läst rapporten istället?
D’oh!
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mikael

  Albert Einsteins studier undergrävde hans auktoritetstro. ”Genom att läsa populärvetenskapliga böcker nådde jag snart övertygelsen att många av berättelserna i bibeln inte kunde vara sanna. Följden blev en fullkomligt fanatisk orgie i fritänkande, parad med intrycket att ungdomar avsiktligt vilseleds av staten med lögner. Ur denna erfarenhet växte en misstro mot all slags auktoritet som rådde i varje given social miljö – en inställning som aldrig lämnade mig, även om den senare, på grund av en djupare insikt i orsakssammanhang, förlorade något av sin ursprungliga skärpa.” ”Lärarna i folkskolan föreföll mig vara sergeanter och på gymnasiet var lärarna som löjtnanter.” 

 2. Staffan

  Einstein (1879-1955):  ”Alla som på allvar sysslar med naturvetenskap blir övertygade om att en ande framträder i naturlagarna — en ande som står långt högre än människan, och inför vilken vi med våra begränsade krafter måste känna oss ödmjuka.  På så sätt leder det naturvetenskapliga arbetet fram till en religiös känsla av särskilt slag.”  ”Every one who is seriously involved in the pursuit of science becomes convinced that a spirit is manifest in the laws of nature–a spirit vastly superior to that of man, and one in the face of which we with our modest powers must feel humble. In this way the pursuit of science leads to a religious feeling of a special sort.”  (1936)
  .  Detta ur boken ”Einstein, his life and universe” av Walter Isaacson.   ”Walter Isaacson (born May 20, 1952, in New Orleans, Louisiana) is the President and CEO of the Aspen Institute. He has been the Chairman and CEO of CNN and the Managing Editor of TIME.”  Han lär vara fullt kapabel att få sina citat rätt.
  .  Det här är nog lite för komplicerat för…  Håll er till ”klimatet”!  (Eller kanske ni i stället kan utveckla tankarna om ”Survival of the fittest” lite?  Gatubilden idag, och så där…  Rätt roligt, tycker jag.  På sitt sätt.)

 3. Slabadang

  Cern och ”clouds”!
  😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 😉 Kom ihåg dagens datum!! Den 27e November 2012!!
   

 4. Joakim

  Och nu till helgen står det köldchock på löpsedlarna.

 5. bom

  #3 Hade Du någon länk kanske?

 6. Lasse Forss

  Men nog är det väl konstigt att journalister, vars uppgift är att förklara nyheter, och ställa frågor till ”forskarna” varför vi över huvud taget ska tro på uppgifterna. Det är ju extra festligt med att ”Arktis och Grönlandsisen håller helt på att smälta bort”, enligt DN. Samtidigt kunde jag läsa i Di att man håller på att ”Hugga fram Nordenskiölds tremastare Maud som ligger inbäddad i Canadas arktiska is”. Maud seglades dit i slutet på artonhundratalet.
  Hur kan det komma sig, att journalister, vars uppgift rimligen måste vara att påpeka det orimliga i att en båt som seglade i vatten för över hundra år sedan kan vara  infrusen nu när det finns så lite is kvar.
  Jag har ofta funderat på om journalister har någon yrkesheder. Åtminstone i sådana här sammanhang.   

 7. Staffan

  ”Om jag sade att pedofili är bra för barn, eller att asbets är utmärkt att andas in för astmatiker, eller att hasch-rökning är normalt och hälsosamt för en tonåring…  då skulle du tycka det var absurt.
  .  ”Men det har getts den sortens kommentarer av okunniga kommentatorer, som velat förvränga (klimat-)vetenskapen.”
  (Robin Williams, ABC [stats-tv i Australien], 24 nov.)
  [Williams, f 1944, är en ’science journalist’ som svarat för ’Science Show’ på ABC sedan 1975]
  http://joannenova.com.au/2012/11/breaking-skeptics-are-like-paedophiles-drug-robyn-williams-%20abc-time-to-protest/
  http://www.abc.net.au/radionational/programs/scienceshow/climate3a-who-denies3f/4381756

 8. Staffan Lindström

  Apropos Albert Einstein, vad var det han var så gott som säker på var oändlig(t)…?? Universum eller mänsklig dumhet?? Är det ”rasistiskt” att säga och skriva att jag inte vill tillhöra samma art som de här kreaturen…?

 9. Börje S

  #8
  Vllken skum kommentar. Vad menar du egentligen? 

 10. bom

  AE anlade en viss Ûbermenschattityd med tiden. I frågan sade han väl ungefär att det var svårt att avgöra om universum var oändligt eller ej – medan det var lätt att avgöra att människans dumhet var av det oändliga slaget? Rätta mig om jag har fel.

 11. Staffan

  Australien:   ”Tala tydligt och håll en (trasig) hockey-klubba i handen”!   Dr. Walter Starck om ’klimathotet’.   6 sidor kritisk vetenskap.
  Överrubrik:  ’Doomed Planet’:  ”Debatten om global warming är i princip en debatt om frihet.  Miljöfolket vill får kontroll över precis varenda möjlig (och omöjlig) sida av vår tillvaro.”  Vaclav Klaus.
  Inledning:  ”Den påstådda genomsnittliga uppvärmningen senaste århundradet, 0,7º, är mycket osäker.  Den är mindre än felmarginalen om vi försöker avgöra medeltemperaturen någonstans, för att inte tala om den globala medeltemperaturen.  Hur stor del av den här uppvärmningen som beror på ’antropogena CO2-utsläpp’ är ännu mer osäkert.”  O.s.v.
  http://www.quadrant.org.au/blogs/doomed-planet/2012/11/speak-loudly-and-carry-a-busted-hockey-stick

 12. bom

  ”Bara två saker är oändliga, universum och den mänskliga dumheten. Men när det gäller universum är jag ännu inte absolut säker”. – Albert Einstein
   
   

 13. Staffan

  På 1920-talet kom tankarna [Friedman, Lemaître] att universum kunde utvidgas (eller krympa).  ’Den kosmologiska konstanten’ hade Einstein lagt till i sin relativitesteori, just för att kunna behålla ett statiskt universum.
  Detta ”var något som Einstein ångrade senare.  Man får se det som en ovilja att lämna tanken på ett statiskt universum”.  (Wiki)

 14. Thomas

  bom #12 citatet är med största sannolikhet inte äkta.

 15. tty

  Lasse Forss #6
  Samtidigt kunde jag läsa i Di att man håller på att ”Hugga fram Nordenskiölds tremastare Maud som ligger inbäddad i Canadas arktiska is”. Maud seglades dit i slutet på artonhundratalet.
  Hur kan det komma sig, att journalister, vars uppgift rimligen måste vara att påpeka det orimliga i att en båt som seglade i vatten för över hundra år sedan kan vara  infrusen nu när det finns så lite is kvar.”
  Står detta verkligen i DI så har journalisterna som vanligt missuppfattat nästan allt. Maud var Amundsens expeditionsfartyg under expeditionen 1918-21 och har absolut inget med Nordenskiöld att göra. Fartyget såldes till Hudson Bay-kompaniet och blev till sist liggande i hamnen i Cambridge Bay på Victoria Island där det sjönk 1930. Det är inte ”infruset”, Cambridge Bay är isfritt sommartid och har varit så i minst 100 år.

 16. Ann L-H

  27:e nov nästan på dagen treårsjubileum efter Climategate I och årsdagen efter  Climategate II.

 17. bom

  #11 Walter Stark skriver verkligen utmärkt! Fint fynd!

 18. tty

  Ett litet PS
  Om någon vill titta på det ”infrusna” vraket av Maud så syns det bra på Google Earth. Position : 69,119009 -105,020217

 19. Lasse Forss

  #6 och #15
  Jag måste korrigera mig själv.
  Det står i Di att det var  Amundsens tremastare Maud som ska huggas fram. Amundsen seglade nordostpassagen 1918-1925. Nordenskiöld seglade rutten 1878-1880 med Vega. Båda har alltså seglat nordostpassagen utan isbrytarhjälp och Maud ligger som sagt infrusen. Rätt ska vara rätt. 

 20. ThomasJ

  Donnans ’take on Doha’ är (som vanligt) läsvärd:
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/11/27/the-climate-change-echo-chamber/
  Mvh/TJ

 21. S. Andersson

  Fast Homer Simpson jobbar på ett kärnkraftverk så han hjälper ju till att förhindra klimatkatastrofen också!

 22. Lasse

  #20
  Gissar att många ser fram emot värmen I Doha och kanske har svårt att se 4 grader som ett hot-snarare ett löfte 😉
  Realister studerar trender i aktuella mätserier, idealister eller alarmister ser hellre datormodeller som hittills missat förutse något som styrande.
  Maud kan jag inte hitta här-dock gammal is här och var:
  http://www.marinetraffic.com/ais/se/default.aspx?centerx=30&centery=25&zoom=2&level1=140

 23. Thomas

  tty #18 Häftigt! Google Earth och liknande program har verkligen ändrat hur man kan se på jorden. Det lär visst reta en del despoter när medborgarna kan titta in i deras palatsområden och se lyxen.

 24. Thomas,
  Sorry litet sent men
  se #110 i Det bara växer

 25. Slabadang

  tty!
   
  Du är guld!!

 26. Staffan

  ”Problemet med citat på Internet är att det är svårt att avgöra om de är genuina eller inte.”  Abraham Lincoln.
  Om Einstein-citatet, se Wikiquote.  (Sök på  stupidity )  (#12, #14)
  http://en.wikiquote.org/wiki/Albert_Einstein

 27. Mikael

  ”The Delinquent Teenager” verkar vara mycket intressant för de som åberopar IPCC som en auktoritet. ”In this book, Canadian journalist Donna LaFramboise exposes the Intergovernmental Panel on Climate Change as a fraud.  LaFramboise (see author profile here) spent two years investigating the IPCC.  She says it acts like a spoiled teenager, hence the title of the book.
  The IPCC has long been touted as the preeminent authority on climate science.  But LaFramboise shows that the participants were picked by governments, not for their scientific expertise, but for their political connections and for “diversity.”  Many of the scientists are in fact, very young graduate students.  Many of the bureaucrats in the IPCC are from radical environmental groups.  Real experts are often ignored.  She says the IPCC is a purely political organization, not a scientific one, and she backs up her charges with copious references.
  The IPCC has always claimed that its reports are based exclusively on published peer-reviewed research.  But LaFramboise found, after a meticulous review of the cited references, that about 28% of sources were from magazine articles, press releases, and unpublished papers.  In fact, the major conclusions of one chapter in the latest IPCC report were based on two papers that had not been published.  When an IPCC expert reviewer asked the IPCC and the papers’ authors for supporting data, they all refused to produce the data.  Yet, the IPCC claims it is completely transparent.
  LaFramboise points out that the IPCC does not check sources.  And, “Peer review does not prove that a piece of research is true.” “A couple reviewers, of course, are a poor substitute for mass scrutiny. Sometimes reviewers are chosen poorly; other times they’re lazy.”
  LaFramboise names names in her tale of corruption, conflicts of interest, scandals, and suppression of data that does not agree with the “company line.” One of the names unfavorably mentioned is University of Arizona professor Jonathan Overpeck.
  She points out that the Summary for Policy Makers, a document given to politicians and journalists,  is written before the actual articles which they claim to summarize are made available, and each line is massaged by bureaucrats rather than scientists.  Furthermore, the so-called science in the main body of the reports is then edited to conform to the summaries produced by bureaucrats.
  The book examines many of the IPCC fictions such as warming causing the spread of malaria, the alleged connection between warming and increased hurricane incidence, and species extinction claims.
  LaFramboise recommends that the IPCC be disbanded.  After reading this book, objective readers will agree and not take seriously anything the IPCC claims.  This is a hard-hitting book that should be read by all policymakers.”

 28. Slabadang

  CNN om shale gas!
  http://www.e-catworld.com/2012/11/energy-in-the-news-ferguson-on-shale-gas-impact-on-the-u-s/

 29. ThomasJ

  OT, dock med viss risk för ’storm(ar)’… Rättsprövning av Regeringsbeslut:
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/40/68/47931700.pdf
  Vely intelesting, indeed!
  Mvh/TJ

 30. Ingemar Nordin

  Klimatmötena är på väg mot historiens skräphög! Bara fem forskare från LiU i år 🙂

  http://www.liu.se/liu-nytt/arkiv/nyhetsarkiv/1.421181?l=sv

  Jag har för mig att det var minst ett 20-tal i Köpenhamn och Cancun.

 31. Staffan

  Amundsens ”Maud” [som han 1918-1925 seglade Nordostpassagen med] ska flyttas tillbaka till Norge och ett nytt museum i Vollen, Asker.  Nu ligger det strandat nära Cambridge Bay, Victoria Island [Canada].  Flytten väntas ske sommaren 2013.
  Nunavut News:
  http://www.nnsl.com/frames/newspapers/2012-03/mar19_12ex.html
  Wiki, med bild av fartyget:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maud_%28ship%29
  [Amundsen blev förgiftad av CO dec 1918 !  Ni ser, redan då klimat.   —  Fast man glömde visst tvåan…]

 32. bom

  #30 Fem för många! Peter Stilbs: Vet Du hur många från KTH? Säkert ett dussin eller?

 33. Ingemar Nordin

  Tysklands Angela Merkel verkar ha slutat lyssna på sin klimatrådgivare Hans-Joachim Schellnhuber. I vart fall så klagar han högljutt över att Merkel inte gjort som han begärt, nämligen en total omvälvning av samhället:

  ‘We’ve said on multiple occasions that we need nothing less than a new industrial revolution.’

  Konstigt att hon inte lyssnar på denne klimatextremist … förlåt, klimatexpert … som i vetenskapens namn kräver införandet av en eko-diktatur

  https://www.klimatupplysningen.se/2011/05/29/ar-tyskland-pa-vag-mot-en-eko-diktatur/

 34. Ann L-H

  Kultureliten kämpar vidare. Nu har riksteaterns Stina Oskarsson dragit in på Dramaten med åsiktskändisar som i en sk debatt luftat sin åsikter om framtida miljö- och klimathot – och den ekonomiska utvecklingen. Efter var jag förstod av kulturnyheterna (!) på STV var det knappast en debatt utan mera ett sällskap  för inbördes beundran som fick möjlighet att visa upp sig i de ärevördiga lokalerna. Spektaklet kommer att sändas på KUNSKAPskanalen i SVT.      

 35. bom

  Thomas #14
  Pröva Dina tvärsäkra krafter på #26! Den gick Du bet på va? 🙂

 36. Thomas

  bom #35 Lustigt nog hade jag exakt samma källa som Staffan, wikiquotes, som grund för mitt påstående, men jag vågade inte ge en länk med det förhatliga ”wiki” i sig.

 37. Slabadang

  Ann LH!
   
  På riksteatern ger man i kväll klimateatern ….. i huvudrollerna ser vi…

 38. Peter Stilbs

  bom #32 – egentligen är jag förvånad att det är ”forskare” där alls i Doha – det är ju ett COP – Conference of parties – mellan olika regeringars och FN-gruppers representanter. Och det handlar absolut inte om vetenskap. 

 39. Staffan

  Ironi är inte helt lätt, ibland.  The Onion [US]:  ”Onion är stolt att tillkännage att Nordkoreas supreme leader Kim Jong-un, 29, har utnämnts till tidningens Sexigaste Man År 2012.
  .  ”Med sitt förödande stiliga, runda ansikte, sin pojkaktiga charm, och sin starka stabila kropp, är denna hjärtklappning från Pyongyang varje kvinnas dröm.  Med sin framtoning av makt, som döljer en söt, kramgo’ sida, har Kim fått denna tidnings redaktion att nästan svimma över hans oklanderliga mode-känsla, chica korta frisyr, och förstås det berömda leendet.”
  Och det sagda citeras nu bland världsnyheterna i People’s Daily i Peking.  ”’Han har den sällsynta förmånga att på en gång vara alldeles bedårande och fullständigt macho, på samma gång’, sade Marissa Blake-Zweiber, redaktör för Onion’s ’Style and Entertainment’.”
  .  ”Ett exemplariskt reportage”, konstaterar Onion i en Update.
  http://www.theonion.com/articles/kim-jongun-named-the-onions-sexiest-man-alive-for,30379/
  http://english.people.com.cn/102774/8036972.html

 40. Ingemar Nordin

  Peter S #38,

  Ah, men det är klimatpolitiskt centrum det är fråga om. Man (mestadels statsvetare) beforskar förhandlingarna, inte klimatvetenskapen. Att det är så få som åker kan man väl tolka som att ”förhandlingarna” börjar mista sitt intresse.

 41. Gunnar Kjelldahl

  Vi ska ha klart för oss att 4 graders temperaturhöjning är dubbelt så mycket som man satt som mål i de internationella klimatsamtalen. 2-gradersmålet är satt som den gräns man måste acceptera trots negativa effekter, eftersom man bedömer det politiskt/ekonomiskt omöjligt att gå snabbare fram med omställningen.
  Om jordens temperatur stiger med 4 grader till 2100, får vi en katastrof, och detta sannolikt redan under mina tre små barnbarns livstid. 
  En 40-procentig risk för detta scenario är inga odds som jag vill spela på, bara för min egen generations bekvämlighets skull. Det är vår generation som missbrukat jordens resurser, och vi har också ansvaret för att anträda den rätta vägen igen.
  Att vissa tidningar smäller upp missvisande rubriker runt rapporten, förtar inte allvaret i den. 

 42. Tålis

  Nordkorea? Världens enda Nekrokrati! Varför inte flytta dit, ni som gillar energibrist och låga CO2-utsläpp?

 43. HenrikM

  Gunnar K #41
  Men den rapportern är väl helt meningslös. Titta vad Lennart B skriver. Det som gäller är IPPC:s rapport. Det är dessutom så att nuvarande temperaturuppgång ligger under eller i nedre delen av IPPC:s estimat. Om jag skulle skriva att det blir -4 grader till 2100, skulle det skrämma dig, knappast! Denna rapport borde skrämma dig lika lite!

 44. Gunna Kjelldahl #41
  Hur var det nu. Visade rapporten den troliga utvecklingen baserad på vedertagna och peer rewievade artiklar eller var det en spekulation i vad som skulle kunna hända OM temperaturen steg med 4 grader??

 45. bom

  #36 Ja ja Flaubert var snuddande nära tidigare. AE lånade och vässade ofta tydligen. Wikiallergi är som jag sa tidigare Din halmgubbe. Kan vi lägga ner den här nu då utan att Du blir sårad?

 46. Gunnar Kjelldahl
  Då förutsätter du givetvis att de har gjort en korrekt analys av hur stora utsläppen kan tänkas bli och hur mycket de påverkar klimatet.
  Men det är farligt att sätta sin lit till en enstaka rapport. Det är ju en sammanvägning av många forskares arbete som är intressant. Just så som Lennart Bengtsson var inne på.
   

 47. Bengt

  När man ser dessa alarm rapporter får jag känslan av VR (Vitual Reality). Dagens situation är ju inget unikt historiskt sett- temperaturen är inte hög, inte ökat särskilt fort, inte speciellt höga halter av CO2, mindre extremväder än på 50 år osv. Men i deras värld håller världen på att gå under av värmeslag. Är det något sorts dataspel som flippat ur eller kollektiv mardröm?

 48. Bengt
  Jag känner igen känslan! Att man inte vill erkänna att temperaturen inte har stigit på 10-15 år är ju en sak, men att påstå att det går snabbare och snabbare ger i alla fall mig just en surrealistisk känsla.

 49. Staffan

  ”Vad har Manhattan och Miami gemensamt med antikens Pompeii?  De är dödsdömda – men invånarna kan inte föreställa sig att de goda tiderna tar slut!”
  Los Angeles Times 27/11:  ”Nu står vi inför världshistoriens värsta man-made miljökatastrof … Hellre än att på allvar försöka få stopp på karbon-utsläppen som driver upp temperaturen överallt, hellre än att skrämmas av polar-isens (och glaciärernas) snabba bortsmältning, hellre än att se skogseldar och monsterstormar som tecken på vad som skall komma — fördubblar vi våra ansträngningar att få upp den sista centilitern bränsle ut marken.”
  .  ”Olje-boomen i North Dakota gör denna sparsamt befolkade stat till ett amerikanskt Arabien!  (Usch!)  Ännu värre är olje-bonanzan i västra Canada!  (Usch, usch!)  Rekryterare från Alberta finns nu hos oss i hopp om att lura tiotusentals arbetare norrut till oljefälten!”  (Usch, usch, usch!)
  .  ”Havsytan lär stiga 5 fot!  New York City kanske klarar sig genom att bygga barriärer, men Miami Beach försvinner!!
  .  ”Och om vi nöjer oss med målsättningen från Kyoto kommer havsytan stiga 12 fot!  Då försvinner Miami.  Och en fjärdedel av New York
  .  ”Men fortsätter vi med drillning och frackning o.s.v. kommer havsytan stiga 25 fot!  Södra Florida blir en sumpmark;  Norfolk NY med;  stora delar av NY och Boston;  varje strand i Kalifornien, och mer än 60% av Sacramento!!!
  http://www.latimes.com/news/politics/topoftheticket/la-na-tt-global-warming-20121126,0,3924115.story
  Förskräckligt, inte sant!  —  Fast en tanke som slår mig – författaren är redaktionens ’cartoonist’, karikatyrtecknare…  Inte kan väl detta vara en kar.., eh, ett konstverk?
  Nej, naturligtvis inte.

 50. 4 sekunder …. lalalal 4 sekunder …. sen så är det kört ………….

 51. Mikael

  Tycker att yttrandefriheten på TCS är fantastisk jämförd med det sovjetiska åsiktförtrycket på Uppsalainitiativets blogg. Synd bara att så många förvillare med ”dolda” agendor försöker sabba den fria, vetenskapliga klimatdebatten här på TCS.

 52. Iven

  Staffan!
  Syndafloden är väl inget nytt påhitt. Har läst i någon mycket gammal sagobok om en farbro som byggde en ark för att möta dåtidens katastrof..  Måste har funnits en herrans massa ”man-made” CO2utsläpp redan då.
  Har varit i Pompej. Ingen översvämning där. Något (kanske ”man-made) vulkanutbrott dränkte staden, tror jag. Skulle det bli något i den vägen i vår tid, skulle det naturligtvis förklaras av fossila CO2 utsläpp. Men numera kan man ju undvika liknande naturkatastrofer genom att köpa utsläppsrätter…
  eller hur? 🙂 

 53. Lennart Bengtsson

  Lena Kranz *48
  När man läser vad som skrivs på Er blogg med alla referenser etc så får man intrycket att en begynnande kollektiv förvirring när man har slutat upp att intressera sig för verkligheten och helt förflyttar sig till Platons skuggvärld. Mina associationer går till en intressant novell av Edgar Allen Poe ” The System of Doctor Tarr and Professor Fether” som jag rekommenderar till läsning.
   
  Den rådande situationen är ju inte på ngt sätt kritisk utan snarare indikerar data  att uppvärmning går långsammare än i de flesta simuleringar. Havet stiger med 3mm/år och  det har inte ändrats  på 20 år. Världen har massor av problem men dessa har ytterst litet att göra med en klimatändring. Att Sverige som redan gjort omfattande investeringar i fossilfri energi, har en fossilfri elproduktion, och som  dessutom har ett nettoutsläpp av CO2 som är praktiskt taget noll om man tar hänsyn till nettotillväxten i skogen, skall ta ngn slags ledning i ytterligare omfattande besparingar och riskfyllda och oekonomiska energiinvesteringar är ju totalt befängt! Den ledartröjan skall man med varm hand överlämna åt länder som Kina och USA eller i Europa till Tyskland och England. Dels har man där faktiskt större möjligheter i människor och resurser och framför allt ett större behov att ta itu med sina egna problem. Ibland förefaller det som om många av våra politiker och deras rådgivare fullständigt har förlorat ett sunt omdöme!?
  England har ett bra ordspråk som lyder ”Charity begins at home” Det är en klok regel som faller sig självklar för de flesta som inte helt har förlorat kontakten med verkligheten. Så istället för att föröda våra knappa resurser skall vi se till att i första hand det egna landet får glädje av tillgångarna som ett kostnadseffektivt och vettigt energisystem. Istället lastar man avgifter av alla slag på elanvändarna, avgifter som snarare blir till fördel för våra grannländer och inte för de egna medborgarna. Dit hör exempelvis export av subventionerad elkraft.
  LennartB 

 54. Ann L-H

  Begreppet klimatregim har varit uppe här i samband med det pågårende klimatmötet. Här kommer som beskriver vad det handlar om:
  Obama’s science advisor, John Holdren, has been sounding alarms for decades (“We are not, of course, optimistic about our chances of success. Some form of ecocatastrophe, if not thermonuclear war, seems almost certain to overtake us before the end of the century. (The inability to forecast exactly which one – whether plague, famine, the poisoning of the oceans, drastic climatic change, or some disaster entirely unforeseen – is hardly grounds for complacency.)”). In 1977 he coauthored a book with the Ehrlichs called “Ecoscience: Population, Resources and Environment”, in which they wrote: : “Such a comprehensive Planetary Regime could control the development, administration, conservation, and distribution of all natural resources, renewable or nonrenewable…not only in the atmosphere and oceans, but in such freshwater bodies as rivers and lakes…The Regime might also be a logical central agency for regulating all international trade…The Planetary Regime might be given responsibility for determining the optimum population for the world and for each region and for arbitrating various countries’ shares within their regional limits…the Regime would have some power to enforce the agreed limits.“(p. 943.) [http://www.freerepublic.com/focus/f-news/2195361/posts]  

 55. Ann L-H

  Stryk som beskriver i ovanstående inledning.

 56. Tålis

  LennartB 53
   
  Varför tramsa runt som i din översta del? Annars har du en sansad syn.
   
  Har du lust att svara på min kommentar 188 under artikel: När idéer blir farliga?

 57. Peter Stilbs

  Utmärkt sammanfattat, Lennart #53
  Ann #54 – tack – återigen står det i klartext vad vissa krafter vill – och sen anklagar man ständigt ”oss” för ”konspiratoriska” tankar i exakt denna riktning. 
  Jag vet inte vad man vill skriva under i Doha – men i Cancun var det ett 180-sidors överstatligt dokument, som i förlängningen skulle skapa en enorm FN-styrd apparat med självutnämnda makthavare

 58. Lennart Bengtsson
  ”När man läser vad som skrivs på Er blogg med alla referenser etc så får man intrycket att en begynnande kollektiv förvirring när man har slutat upp att intressera sig för verkligheten och helt förflyttar sig till Platons skuggvärld.”
  Det är helt korrekt uttryckt och då ska du veta att jag bara tog ett litet axplock ur den dagliga digra samlingen. Dessutom vet jag inte om förvirringen är i begynnande eller i en annan mer implementerad fas. 
  Nej, du ska vara glad för att du inte bor i det här landet längre, det är inte bra för blodtrycket.
  Men stort tack för ett klargörande om det faktiska klimatläget!
  😀

 59. Tålis

  Lena! Är du säker på att ha tolkat ditt citat rätt? Jag tolkade det tvärtom, fast jag kan ha fel. Förvirringen finns här på TCS, uppfattade jag det. Ibland är det svårt att förstå vad andra menar…

 60. Lennart Bengtsson

  Tålis
  Det var ingen kritik mot TCS utan snarare en bestörtning över alla galenskaper som Ni har letat upp. Det utesluter inte tokigheter då och då på Er blogg men inte i detta fall
  LennartB 

 61. BoE

  Gunnar Kjelldahl
  Har du t ex kalkylerat på sannolikheten att Yellowstone blåser ur? – Det är nog dags för det nu snart. (Geologiskt sett)
  Eller att en rymdfarande liten stenbumling vispar om lite i vår tillvaro?
  eller att Iran/Israel drar igång ett kärnvapenkrig..
  Du kan säkert själv komma på massor av andra scenarier, som över en natt kan sätta oss helt på pottan.
  Små sannolikheter i och för sig, men scenarierna är som sagt rätt många. Så var beredd…….
  Anledningen till att våra ansvarskännade politiker inte sysselsätter sig med att skrämma upp oss med dylikt, är väl att man ännu inte hittat en lämplig modell för hur sådana risker skall prissättas/beskattas. 
   

 62. Tålis

  OK LennartB, då missuppfattade jag dig! Och Lena tolkade dig rätt. Det är dock inte ”min” blogg (du skrev Ni), jag bara delar uppfattningen om det mesta som skrivs här…
   
  Men jag är mer avvikande än så, eftersom jag anser att inget bevis för CO2 påverkan på klimatet finns, utan alla förändringar ryms inom de naturliga… för jag kvartärgeolog. Tar tacksamt emot ett sådant bevis, ingen har lyckats hitta ett hitintills vad jag känner till.
   

 63. OT men viktigt.
  Nu kommer det som jag varnade för för ca 2 år sedan!!
  http://www.svd.se/naringsliv/digitalt/slutet-for-oppna-internet_7705258.svd

 64. Slabadang

  ingvar!
   
  Vint Cerf, en av internets ”fäder”, är mycket upprörd.
  – Dessa upprepade försök (att få kontroll över internet) är bara ett bevis för att denna ras av dinosaurer med sina ärtstora hjärnor inte har förstått att de redan är döda. Signalen har inte tagit sig fram hela vägen via deras långa halsar, säger han till Reuters.

 65. ThomasJ

  Tålis #62:
  ”Tar tacksamt emot ett sådant bevis, ingen har lyckats hitta ett hitintills vad jag känner till.”
  Här en till som gärna tar emot slikt bevis.  😀
  Mvh/TJ

 66. pekke

  Ytterligare ett exempel på medias förtjusning i katastrofer och undergång, men ingen länk till källan eller nån eftertanke om att satelliter oftast har större mätfel och har bara funnits väldig kort tid jämfört med manuella mätningar.
   
  http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/havsnivaer-steg-snabbare-an-prognos

 67. Jan Lindblom

  #66
  För mig en mycket förvirrad artikel. Hörde detta i radions nyheter också. Att haven höjs med ca 3,2 m per år är väl ingen nyhet att hetsa upp sig över. hur 3.2 mm blir mer än ca 0,6 m år 2100 är en höre matematik för mig. Har inget minne av att jag sett prognosen 2 mm/år i IPCC dokument. 

 68. Jan Lindblom

  Nu uppmärksammade jag att en av författarna till rapporten är Stefan Rahmstorf.

 69. Staffan

  En process mot en vindturbin-farm har inletts i Albany, NY, av 60+ boende från lantliga Herkimer County (NO om Utica).  37 vindturbiner finns där.  Bullret har flera gånger varit starkare än tillåtna 72 decibel, säger man.
  . (Själv menar jag att det lågfrekventa buller som förstör sömnen – för somliga! – är svårare, just för att andra tycker det är ok.  Kritik blir svårare då.)
  . Vindbolagen får f.n. 2,2 cent per kWh i skattesubsidier.  (Detta upphör vid årsskiftet, om inte lagen förlängs av kongressen.)
  . ”De gröna”, typ Sierra Club, sade sig en gång vilja skydda ’människan’ och hennes miljö.  Men nu – är inte vindturbiner något som alla ”gröna” – särskilt förstås våra vänner i SoFo – kämpar för?
  http://www.nationalreview.com/articles/334102/backlash-against-big-wind-continues-robert-bryce

 70. Staffan

  I Yakutsk (i NÖ Sibirien) är det -43ºC just nu.  Och dimma.  Klimat-skrämda bosätter sig lämpligen där.  Ständig permafrost i marken, aah!  Och ett ’Permafrost Institute’ finns för intresserade!  Dit reste murvlar inför Köpenhamns-mötet och hoppades få höra att nu blev det varmare, nu smälte permafrosten, nu blev det sumpmark av allt!
  . Men nej.  Permafrosten är pålitlig.
  . Forskarna i Yakutsk tror klimatet är cykliskt. Vi har haft en uppvärmning, men 2015 är det slut.  Då vänder det;  det blir en lång kall period.  Kallare än nattens -43º.  (”Feels like -43º”…  För den som är van vid sådant, förmodar jag.)
  http://askyakutia.com/2010/03/yakutsk-permafrost-institute-why-did-climate-changes-not-affect-permafrost-in-yakutia/

 71. Mikael

  Det faktiska kunskapsläget ger ingen grund för oro.✔ Dagens temperatur är inte unik. Det var varmare på medeltiden och ännu varmare på romartiden, en tusenårig period. Temperaturtopparna har successivt blivit lägre. Googla mainz northern climate och klicka på figuren till höger. Vi är alltså på väg mot en ny istid, men den ligger nog några tusen år borta.✔ Det var betydligt kal­lare på 1600-talet, den lilla istiden. Under 200 år därefter steg temperaturen innan vi eldade med kol och olja. Det bevisar entydigt att det inte är koldioxiden som styr klimatet.✔ Ingen uppvärmning har konstaterats de senaste 16 åren, googla på MET quietly prove”.✔ Redan 1801 visade William Hershel att antalet solfläckar samvarierar med klimatet. Nu uppträder solen ungefär som på 1600-talet, vilket indikerar att vi nu får ett par ovanligt kalla decennier, kanske en ny liten istid.