I säkra händer, om det händer(?)

Helena Lindberg

Häromveckan fann jag på Newsmill ett häpnadsväckande inlägg från början av september i år  ”Klimatförändringarnas effekter nästa säkerhetsfråga för kvinnor”. Normalt skulle man ju rycka på axlarna;  genus- och klimatflum i samma artikel, men när man ser att det är författat av Generaldirektören för MSB – Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap får man verkligen nypa sig i armen.

images

Det är alltså den nuvarande högsta myndigheten med ansvar för att Sverige ska kunna klara en krissituation, som ägnar sig åt dylikt. I skrivande stund är där på Newsmill 57 negativa kommentarer och ingen positiv. Ett antal skulle troligen modereras här på TCS.

Signaturen Benjamin W skriver exempelvis: ”Jag fick just en smärre chock när jag såg att författaren var Generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Då vet jag tack, det är bara att köpa ett lager med tändare, mycket t-röd, medicin, bandage, konserver, vattenrenare, vindskydd och allt annat man kan behöva vid ett överlevnadsscenario.”

Och signaturen Peter Tornquist följer upp:”Jag måste börja med att tacka Newsmill. Det är tack vare er att vi börjar se hur myndigheterna inte har rekryterat på kompetens.”

Förstärkt av vår nya miljöministers märkligt verklighetsfrämmande uttalanden nyligen (se ”Här kommer Lena” här på TCS), och sammansättningen i Reinfeldts nyavtäckta ”Framtidskommission” (man ryser) undrar man verkligen över landets högsta ledningsfunktioner. Kanske man kan ge Birger Schlaug rätt (men fel) i hans uttalande i morgonsoffan häromveckan i stil med att Europas demokratiska system har misslyckats med att hantera klimatfrågan, och att det vill till en totalitär samhällsordning… 😉  Ja, med vem som ledare då? Schellnhuber ?

Någon som vet om ”uppvigling” fortfarande är straffbart formellt eller i praktiken längre? ”Ocker” verkar ju inte vara det – med tanke på alla SMS-lån och liknande. Jag känner mig ofta frestad att ägna mig åt uppvigling 😉 – eller kanske jag redan gör det här på TCS.

På bloggen Andas lugnt finns annars ett mycket läsvärt inlägg om några av de egentliga svårigheter som Sverige kan drabbas av vid en krissituation. Några korta utdrag:

….Mat: För Sveriges matframställning behövs 0,4 ha per person. För befolkningen 9,3 miljoner blir det 3,72 miljoner ha. Men Sveriges odlade åkermark är bara 2,63 miljoner ha och mat från 1,09 miljoner ha framställs alltså utomlands. Vad konsekvenserna vid en avspärrning skulle bli förstår var och en.

Värme: Cirka 41 % av småhusen i Sverige värms med enbart ved/pellets. I tätorter dominerar fjärrvärme, allt oftare producerad med skogs- och hushållsavfall. Elproduktionen baseras på hälften kärnkraft och hälften vattenkraft och så länge båda fungerar är eltillgången god. För kärnkraften importeras allt bränsle (1 600 ton uran årligen) vilket innebär att hälften av Sveriges elproduktion härrör från utlandet. Kritiskt ur beredskapssynpunkt….

…Sedan 2009 har vi den idylliska Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som vill hjälpa svenska folket att hantera smärre bekymmer som regnet i Göteborg 14-15 augusti och ”Händelserna i Norge” 22 juli 2011 då en ensam vettvilling löpte amok med ammoniumnitrat och skjutvapen.  Vid första krångel med internet blir Myndigheten förstås isolerad…

…Föreställningen att vi som svenska medborgare är fria individer är en illusion. Få är så reglerade och styrda och insnörda i systemet. Så länge allting funkar har medborgaren det bra. Men skulle systemet bryta samman – vilket är osannolikt – kan den vanliga människan inte skydda sig. Då är det bara att åka med…

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. inge

  Det är väl så att det inte finns så mycket att skriva i detta ämne härifrån Sverige och för att visa att hon gör något så skriver hon den här artikeln. PK och bra, på sätt och vis oförargligt. Fast objektivt sett fel.
  OT; Der Spiegel har skrivit om IPCC-rapporten och tycker att politikerna missförstått den:
  http://notrickszone.com/

 2. Tack Peter!

  Jojo, det är tryggt att veta att ens skattepengar går till myndigheter vars ledninarg har förstått sammanhangen och vad som är viktigt att fokusera på….

  Obs Ironi Obs

 3. Sorry ”vars ledningar har förstått” skulle det naturligtvis vara i mitt # 2.

  Hjärnan är vaken, men inte fingrarna, tydligen…. 🙂

 4. HELENA LINDBERGS artikel verifierar ju bilden av att politiker drar sina slutsatser utifrån vad media påstår, vilket i många fall saknar stöd i verkligheten. Lindberg skriver bl.a att
  De stora, återkommande naturkatastroferna i spåren av klimatförändringarna aktualiserar också behovet av kvinnors och flickors delaktighet och utsatthet. Den aktuella svältkatastrofen på Afrikas horn är ett exempel på hur konflikter och naturkatastrofer drabbar kvinnor och barn hårt
  Här finns en tydlig indiciekedja, händelserna i Somali – sker i spåren av klimatförändringarna – drabbar kvinnor och barn. Alltså är klimatförändringarna, och här skall de tolkas som antropogena, anledning till att kvinnor och barn drabbas. Att de drabbas i högre grad än män är naturligtvis alldeles riktigt, men varför kan man inte låta ett äpple vara ett äpple och ett päron ett päron.
  Torkan i Somalia är ett naturligt återkommande problem, utan de pågående konflikterna hade det inte resulterat i en så långtgående humanitär katastrof – punkt slut. Katastrofen har dock med stor sannolikhet orsakats av män, krigsherrar. Men varför måste Lindberg kasta skuld över oss, som ännu inte bytt ut alla glödlampor?, eller de som inte haft råd att byta ut bil som drar mer än 0,5 lite milen? 

 5. bom

  Nä rekrytera m.a.p. kompetens det var länge sedan (om det alls någonsin tillämpats i staten – OK vissa professorer då :-)). Tänk bara Kriminalvårdsstyrelsen och gärna en viss polismästare av de under(knappast)lydande öknamnad tandfén (tooth-fairy) pga ett mycket karakteristiskt överbett. Fast nu skall tydligen tandfén bort i alla fall efter nio års vanstyre . Ni har väl sett Poolias lysande reklam om kostnaden för felrekryteringar (han Jesus rekryterade just Judas nämligen)!

 6. OT: Svd har idag äntligen en artikel om miljöproblemen med lågenergi – Hg-lappor! Artikeln tar dock bara upp återvinningsproblematiken. Ej risken för Hg-förgiftning i hemmet!
  Här hemma kommer inte en Hg-lampa äver tröskeln! Har ett vilt banbarn som lätt drar lampor i golvet.
  VARNA ALLA och läs Kemikalieinspektionens info hur man skall agera vi sönderslagen Hg-lampa!
  På förpackninge av lamporna finns INGEN information!! Den är censurerad av klimatalarmistiska skäl! Hemskt! Om människor kände till riskerna skulle ingen köpa dessa lampor!

 7. bom

  Får jag rekommendera denna http://www.youtube.com/watch?v=XJjKJ-_d4YQ
  om länken skulle svika så googla på youtube+scum having fun
  Mansmordet utspelas i Göteborg och genomföres av genier från universitetet i staden. Och jag som trodde att Uppsala och Umeå var de värsta. Fel kan vi alla ha – även de bästa 🙂 .

 8. Johan

  Lite OT men jag blir så trött…Plötsligt står det klart, det som var det uppenbara, när vår glödlampa skulle fasas ut. Lågenerilampan med innehållande kvicksilver var en av lösningarna för att minska användandet av fossilbränslen. På radio och i tidningar får man läsa att uppskattningsvia 200 000 kvicksilverlampor slängs felaktigt och ställer till det i återvinningsprocessen. Och då HAR vi ändå en återvinning. Hur ser det ut i Bulgarien eller Rumänien? Så här säger Minna Gillberg tidigare miljöexpert åt Wallström under tiden i EU 

  –Den miljönytta man talar om här är egentligen en politisk nytta. I det perspektivet blir den miljövinst man talar om snarare ett uttryck för en symbolisk klimatpolitik som varken gagnar vår miljö eller människors hälsa.
  –Det är farligt hur oansvarigt det här har skötts. Det finns inget systematiskt återvinningssystem och ingen insamlingsstatistik. Först ägnar man årtionden åt att rensa Sverige på kvicksilver, sedan sprider man ut det igen helt okontrollerat. Det är fullständigt absurt.
  Jag är benägen att hålla med.

   
   

 9. tty

  Man påminns om wad George Orwell skrev i 1984 att krigets viktigaste sociala funktion är att hindra överklassen att helt förlora kontakten med verkligheten. I och med Sovjetunionens fall känner sig Västeuropas politiker helt säkra och verklighetsflykten har följdriktigt blivit total.

 10. Slabadang

  Peter S.

  Det är klart att värden och rationalitet är något som levereras längst ner i samhällets värdekedja. Ju högre upp i den skattefinansierade värdekedjan ju mindre av mätbart värde levereras. Vi kan konstatera att fördelningen av mängden flum följer samma lagar.
  Finns flummet längre ner i kedjan har det initierats uppifrån.

  Vi har en stor kader av folk i och runt stadsapparaten som vet att de inte har någogt vettigt värdefullt att tillföra utan skapar hela sitt professsionella existensberättigande genom att hoppa mellan olika babbelkonstuerade uppgifter och problemformuleringar.

  Helena Lindbergs artikel är ett pinsamt bevis på hur de tänker och agerar. Att hitta på en problemformulering och få det att låta som om det är viktigt för att kunna tillsätta tjänster och köpa konsulttider för nån förbannad utredning i nåt ämne som redan från början har så flummiga målsättningar att resultatet inte behöver redaovisa nå´gon som helst konkret nytta mer än för de som blivit försörjda av skattebetalarna. Demokratins parasiter består av bataljoner med folk som livnär sig på att hoppa mellan olika ”politiskt korrekta” orerier.

  Debatten om åldringsvården är ett tragikomiskt exempel som bevisar ljusåren mellan den enkla värdeskapande verksamheten längst ner i värdekedjan helt skild ifrån den verklighetsfrånvända och distanserade beslutsfattarna som styr reglerar och diskuterar därför fel saker. De blandar friskt ihop enskilda problem och brister med generella och ser därför inte vad i problemen består och kan därför inte fatta rätt beslut eftersom de inte inser politikens och deras egen begränsning, nämligen att de inte kan ochbehöver inte detaljreglera utan skall göra precis tvärtom.

  För många tjänster och områden skall man först ställa sig frågan vem som bäst äger problemet och därmed också skall ansvara för tjänsten.
  Vi har bevis på att sambandet mellan bra åldringsvård och kostnader är låg eller till och med obefintligt. Verkligheten och makten över kvaliten på vården ligger bevisligen inte i politikernas händer utan någon annanstans längst ner i värdekedjan. Det är den som byter eller låter bli att byta blöjan som avgör om vården blir bra eller ej. Om den byts med ett vänligt leeende eller under irritera pust och stön.

  Så med rätt fördelad makt och ansvar så är det inte politiker som skall svara på varför blöjor inte bytts på en avdelning utan ansvaret skall utkrävas av den som inte bytt den och den som är närmsta chef för verksamheten för det är där ALL MAKT över åldringsvården finns och inte uppe i nån förbannad korridor på socialdepartementet och ej heller i nån välmenande idignerad soffdebatt i SVT med tre förvirrade puckon som inte fattat vem som äger och SKALL äga problemet. Management på respektive avdelning är vad som i verkligheten avgör vad som levereras hur mycket det än sprattlas och babblas i media och riksdag. Att koppla detta problem till ”vinster i vården” är så verklighetsfrånvänt korkat så man baxnar.

 11. Peter Stilbs

  Utmärkt sammanfattat igen, Slabadang

 12. Slabadang

  Den här killen bekräftar ovanstående!

  Han lär aldrig få någon plats i en TV soffa för han vet ju vad han pratar om!!

 13. Slabadang

  Länken kanske underlättar! 🙂

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/11/17/sjuksk-terska-drevet-mot-carema-visar-p-mediernas-okunnighet

 14. Bertel

  Artikeln i sig är ett utmärkt exempel på tragikomik av den högre skolan, men hennes befattning gör att skrattet fastnar i halsen.

  Är det så här generaldirektören vill profilera sig/myndigheten gällane Sveriges beredskap för krissituationer? Ussshhhh.

  Avslutar med positiva nyheter från ingenjörkonstens underbara värld.
  http://www.bbc.co.uk/news/technology-15788735
   

 15. Christer Löfström

  Peter Stilbs och ”slabadang”
  Ni skulle ha stort utbyte av att läsa ”Poor Economics”
  http://econ-www.mit.edu/faculty/eduflo
  Om ni inte är bokläsare, klicka på boken i länken och klicka vidare.

  Jag minns inte när jag senast läste en så viktig bok!
  ”Why Don’t Poor People Want Insurance?”
  (bara en av många utmärkta kapitel)
   
  Ni pekar helt riktigt på stolligheter här hemma, men det finns bra saker med vårt samhälle, som vi inte funderar på. De bara finns där.
  ”Systemet” tar hand om oss”

 16. Olle

  Jag var på Utrikespolitiska Institutet förra vecka om lyssnade på vad Janet Napolitano hade att säga om USA’s cyberförsvar mot ”terrorism”. I paneldiskussionen efteråt fanns GD för MSB med.

  Mitt intryck är att hon blivit GD eftersom hon är kvinna. Det är hennes kvalifikation. Totalt oinsatt och helt i avsaknad av kunskap om vad ämnet handlar om. Hon var inte ens kapabel att ställa en intelligent fråga (till Napolitano) eller ge ett intelligent svar.  Jag är inte förvånad över hennes artikel på Newsmill, den passar perfekt i på hennes profil, d.v.s. endast kvinna.

  Rabiatfeminismen har gått så långt att man utnämer en GD enbart på meriten ”kvinna”.

  Politikerna vältrar över en massa ansvar för svensk krisledning på en kvinna som inte har en susning. Vilket skämt.