Hundratals nya gruvor krävs enbart för att möta 2030 års efterfrågan på batterimetaller

Lokaltidningen debatt

Globala batteri- och mineralförsörjningskedjor måste expandera tio gånger för att
möta förväntade kritiska mineralbehov till 2030, har en rapport publicerad av
International Energy Agency (IEA) funnit.

Trycket på tillgången på kritiska material kommer att fortsätta att öka i takt med att
vägtransportens elektrifiering expanderar för att möta noll-ambitionerna. Enligt IEA
kommer efterfrågan på elfordonsbatterier (EV) att öka från cirka 340 GWh idag till
över 3500 GWh år 2030.

Ytterligare investeringar behövs på kort sikt, särskilt inom gruvdrift, där ledtiderna
är mycket längre än för andra delar av leverantörskedjan. I vissa fall krävs det mer än
ett decennium från inledande förstudier till produktion, och sedan flera år till för att
nå nominell produktionskapacitet”, står det i rapporten.

Den beräknade mineraltillgången fram till slutet av 2020-talet är i linje med
efterfrågan på elbilsbatterier i det ”angivna policyscenariot” i IEA:s
världsenergimodell. Men tillgången på flera kritiska mineraler måste behöva öka med
upp till en tredjedel till 2030 för att kunna uppfylla löften och tillkännagivanden för
elbilsbatterier i det ”Announced Pledges Scenario (APS)” av samma energimodell.
”Till exempel förväntas efterfrågan på litium – råvaran med det största förväntade
gapet mellan efterfrågan och utbud – sexfaldigas till 500 kiloton till 2030 i APS,
vilket kräver motsvarande 50 nya medelstora gruvor”, enligt rapporten.

År 2030 står nickel inför den största absoluta efterfrågeökningen eftersom kemi med
hög nickelhalt är den nuvarande dominerande katoden för elbilar och förväntas så
förbli.

För kobolt gäller motsatsen eftersom batteritillverkarna fortsätter att snåla genom att
sänka koboltinnehållet (öka explosionsrisken) i katodkemin (och till och med
potentiellt leverera koboltfria kemier till 2030) för att möta ökade krav från miljö-,
sociala och styrningsfrågor (ESG). Trots trenden varnar rapporten för att den ökande
globala efterfrågan på elbilsbatterier fortfarande ökar den totala efterfrågan på kobolt
detta årtionde

”För det tillkännagivna löftesscenariot krävs 60 nickel- och 17 nya koboltgruvor 2030
(med antagande av en genomsnittlig årlig gruvproduktionskapacitet på 38 000 ton för
nickel och 7 000 ton för kobolt).”

Efter att utvinningsbara mineraltillgångar har identifierats genom prospektering,
säger IEA att det kan ta 4 till 20 år för en gruva att påbörja.
Tillsammans med detta kritiska behov av nya gruvor är att tidslinjerna för
gruvutveckling, enligt IEA, upp till 16 år för att genomföra nödvändiga förstudier
samt ingenjörs- och konstruktionsarbeten. Utöver den tid som krävs för att påbörja
kommersiell produktion tar gruvor ofta cirka tio år innan de når full produktion.

Det globala antalet elbilar, bussar, skåpbilar och tunga lastbilar på vägarna förväntas
nå 145 miljoner år 2030, sade IEA den 29 april 2021

Enligt IEA:s Global Electric Vehicle Outlook, om regeringar ökar sina ansträngningar
för att uppfylla internationella energi- och klimatmål, kan den globala
elfordonsflottan öka ytterligare och nå 230 miljoner i slutet av decenniet. Båda dessa
prognoser exkluderar två- och trehjuliga elfordon samt metaller för
laddningsinfrastruktur

Deloitte förväntar sig att 2030 kommer Kina, att inneha 49 procent av den globala
elbilsmarknaden, Europa kommer att stå för 27 procent och USA kommer att inneha
14 procent

Tessla metall

För att producera 20 miljoner fordon behöver enbart Tesla mer än den totala volymen
litium och naturlig grafit som producerades förra året, nästan en tredjedel av de
sällsynta magnetiska jordartsmetallerna, 36 % av kobolten för att nämna efterfrågan
på några metaller-

Inget enskilt företag förbrukar 1,8 miljoner ton koppar per år, inte ens Kinas statliga
elnät, och att lägga händerna på en fjärdedel av världens nickel kan visa sig vara
omöjligt.

Kommer det hotande utbudsgapet av metaller att kortsluta energiövergången?’
Kopparbrist kan framstå som ett viktigt destabiliserande hot mot internationell
säkerhet under 2000-talet, fann en analys av S&P Global. ”Det prognostiserade årliga
underskott kommer att lägga en aldrig tidigare skådad belastning på
leveranskedjorna. De utmaningar som detta innebär påminner om 1900-talets kamp
efter olja men kan accentueras av en ännu högre geografisk koncentration av
kopparresurser och nedströmsindustrin för att förädla den till produkter”, enligt
rapporten The-Future-of-Copper – Report of 14 July 2022”-

”Om inte ett massivt nytt utbud kommer online i tid kommer målet om nollutsläpp
(Net-Zero Emissions) till 2050 att kortslutas och förbli utom räckhåll”, varnade S&P i
sin rapport. Enligt företaget beräknas efterfrågan på koppar växa från 25 miljoner ton
idag till cirka 50 miljoner ton år 2035, en rekordhög nivå som kommer att bibehållas
och fortsätta att växa till 53 miljoner ton år 2050. Världens gruvproduktion av koppar
uppgick till 21,2 miljoner ton 2021 och 5,1 miljoner ton koppar återvanns globalt
2021.

Av de 12 största koppargruvorna i världen efter kapacitet är 7 mer än 100 år gamla.
Enligt IEA har den genomsnittliga kopparmalmshalten i Chile minskat med 30 %
under de senaste 15 åren. Eftersom Chiles gruvor producerar mer än en fjärdedel av
världens koppar, kan dessa fallande malmkvaliteter vara en anledning till oro –
särskilt med ett underskott på marknaden för raffinerad koppar.

Hur man kan skapa mer värde kring gruvverksamhet är en relevant fråga för
industrin- beslutsfattare och för civilsamhällets intressenter – särskilt de som undrar
om fördelarna överväger sociala och miljömässiga effekter och risker förknippade
med gruvbrytning.

Det ter sig orealistiskt att Sverige med nuvarande råvarusituation kan uppnå målet
med ett fossiloberoende transportsystem år 2030, bland annat med beaktande av att
det tar flera år att skapa fungerande försörjningskedjor för att säkerställa tillgång
till nödvändiga leveranser.

Vad måste till för att på ett trovärdigt sätt kunna uppnå ovannämnda mål;
– Tydliggöra statens roll i samband med hållbara kapitalintensiva investeringar?
– Ska staten öppna för ökad statlig gruvverksamhet?
– Ska staten bistå med subventioner?
– Ska staten genom lagstiftning skapa snabbspår för tillstånds- och miljöprövning?
– Generella statliga åtgärder för att förbättra gruvnäringens attraktivitet?

Claes-Erik Simonsbacka, BUREÅ

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Claes-Erik Simonsbacka

  Jack Lifton of the Critical Minerals Institute on what’s wrong with the Inflation Reduction Act

  ”Jack Lifton talks about what’s really behind the Inflation Reduction Act of 2022 and how it will affect the electric vehicle market.”

  ”The main problem, according to Jack, is that all EVs sold or made in the USA today use some components made in China or made from materials processed in China.”

  https://www.youtube.com/watch?v=fN2-tKqXyZs

  Mvh,

 2. Simon

  Tack Claes-Erik
  Jag tycker man också skall avkräva svar, framförallt av miljöpartiet, hur man ser på att alla dessa nya gruvor måste öppnas för att möjliggöra deras utopier. Miljöpartiet har ju många gånger varit den drivande kraften bakom protester mot just gruvbrytning.

 3. Inge Bolin

  Jag tror mer på graphene som batteri för framtidens bilar.

 4. pa

  Flockens påhejade språngmars mot ättestupan går bara fortare och fortare. Det verkar inte bättre än att samtliga som löper med får falla mot avgrunden och ev. vakna upp när de träffat marken, om de överlevt.

 5. Magma

  #2
  Jag tror inte att en sådan ökning av elbilsflottan ingår MP’s tankevärld. Det skulle inte förvåna mig om deras nästa stora sakpolitiska fråga blir att begränsa användningen av elbilar och tillverkning av batterier.
  Det är bara att konstatera att de anser att mänskligt välstånd är roten till allt ont och att de efterhand kommer att fokusera på det som skapar välstånd. Möjligen att häst o vagn är ok … om inte hästens matsmältning förorsakar för mycket utsläpp av metan.

 6. Bim

  Magma # 4
  Ingen fara med det, Det finns ju gunghästar.
  Det passar ju bra för miljöpartister, transport som inte leder någonvart.
  Snabbaste vägen till stagnation.

 7. foliehatt

  I miljöpartiets värld så ligger vår framtid bakom oss – så där en 150-200 år tillbaka.

 8. Simon

  Funderade angående artikeln också över hur mycket material infrastrukturen för laddstolpar m.m. kommer kräva och vad händer med vår redan nu kollapsade elförsörjning om 1000-tals laddstolpar tas i drift?

  Det måste ju för övrigt bara vara en tidsfråga innan elbolagen sätter stopp för byggande och inkoppling av laddstolpar.

 9. Ivar Andersson

  Vi har redan förorenat landskapet med vindkraftverk. Nu är det dags att öppna fler gruvor. Men det inser inte de klimathotsreligiösa. Det är klimatpolitiken som orsakar dagens höga elpris: 498 öre per kWh i söder och 48 öre i norr.

 10. Claes-Erik Simonsbacka

  Simon # 8
  Enligt SAI Industrial LLC förutspås antalet laddningsportar för elbilar växa från 3,2 miljoner år 2021 till 152,3 miljoner år 2040. För denna ökning förväntas att efterfrågan på koppar i sektorn ska nå 978 000 ton år 2040 – en dramatisk ökning från 43 300 ton som användes 2021 (ICA, SAI Industrial, 2022)

  Mvh,

 11. Simon

  #10 Claes-Erik
  Tack!

  Jag anade visserligen att det rörde sig om enorma mängder men detta var avsevärt mycket värre än jag trodde.

 12. Håkan Bergman

  Råd till dagens ungdomar, satsa på en karriär som koppartjuv.

 13. jax

  Om man ser bilfrågan ur ett lite längre perspektiv är det uppenbart att grunden till alla krav och pålagor är att kraftigt minska privatbilismen. Oklart varför. Redan på sjuttiotalet fanns kraven på en minskad bilism. Sedan har orsakerna varierat, men lösningen har alltid bestått i att bilismen måste minska kraftigt. MP har varit och är drivande i denna fråga.
  Som exempel kan nämnas deras valannons här uppe i Norrbotten där de talar om bussar och cykelvägar från byarna. De tycks ha glömt att avstånden är långa och klimatet är kallt (inte hett). Redan i morse var det bara fyra grader här i Luleå och många ställer redan undan cyklarna. Sedan är det i princip otjänligt väder fram till i april nästa år, i alla fall om man förväntas cykla från byarna. Bussarna kan ju aldrig bli ett alternativ då befolkningstätheten är alldeles för låg.

 14. Karl Eider

  #10 Claes-Erik

  Koppar stjäls ju lite över och allt idag. Hur ska det gå med alla ledningarna till dessa laddstolpar? Kommer vara en guldgruva för tjuvarna… eller snarare en koppargruva. 🙂

 15. tty

  #3

  ”Jag tror mer på graphene som batteri för framtidens bilar.”

  Favorit i repris. Det nya mirakelbatteriet som löser alla problem.

  Grafen är bara ett potentiellt bättre material för anoden i batterier. Det kommer inte att nämnvärt påverka råmaterialbehovet utom kanske för grafit. Eller inte eftersom grafit används för tillverkning av grafen. När (om?) man får fram en vettig metod att tillverka grafen i stora mängder. Och utvecklar nya batterier som kan utnyttja dess goda elektriska egenskaper. Och masstillverkar dem.

  Det kommer knappast att ske före 2030 i alla fall.

 16. Björn

  Simon [8]; Ja, detta är ju en relevant fundering. Laddstolpen måste ha en fysisk kontakt med en lågspänningstransformator och högre upp i systemet, en växelströmsgenerator. Här finns stora problem, ledningsareor i en kedja mot överordnade system. Varje transformatorsektion har sin begränsning. I princip skulle laddinfrastrukturen behöva vara en parallellstruktur till det normala publika elnätet, men vilket naturligtvis bara är ett önsketänkande. Vi har det vi har där alla belastningar skall samsas om de strömberoende ledningsareorna. Detta är inte bara ett problem, utan det är gigantiskt med tanke på kostnader och fysikens strömbegränsningar i de elnät som vi nu förfogar över.

 17. Claes-Erik Simonsbacka

  # 3 och 15

  Li-ion batteriförbättringar – Anod

  Dagens anoder är vanligtvis gjorda av grafit, en form av kol som har en struktur som tillåter litiumjoner vara reversibelt införd (interkalerad) mellan kolet skikten. Medan grafit fungerar ganska bra som anod material, övervägs kisel som en ersättning eftersom det kan hålla 10 gånger mer litium än grafit. Problemet med kisel är att det sväller i storlek med införande av litiumjoner mycket mer än grafit, som kan skada cellen. En föreslagen lösning är att använda en blandning av grafit och kisel, vilket har visats sig minska svullnaden på bekostnad av mindre vinst i densitet.

  Mvh,

 18. Björn

  Låg efterfrågan på vad det än är, utgör inte något problem, men när efterfrågan ökar som det nu gör på material till elbilens alla funktionella delar, då blottläggs svagheterna i kedjan för tillverkningen. Den kvantitativa blottläggningen här, avslöjar att tillgången på material långt ifrån motsvarar efterfrågan. Ytterligare, så måste det finnas en infrastruktur för att hålla igång elbilsdriften, vilken verkar var helt bortglömd, vilket avslöjar politikernas oförmåga att tänka kvantitativt och funktionellt. För att få en fungerande elbilsmarknad, finns bara marknadskrafternas trial and error, vilket bara kan realiseras i en verklig värld och inte i någras fantasiföreställningar. Med i övrigt tanke på alla ledtider och brister i elbilssörjan, kommer mycket sannolikt annan teknik att köra om och bli ledande i framtiden. Det finns ju hela tiden en parallell utveckling, vilken ofrånkomligt inte kan förhindras.

 19. Ulf

  Svar 4

  Hundratusen lämmlar kan aldrig ha fel.

 20. Sven M Nilsson

  Elbilar kan inte bli noll-utsläppare förrän all el är kärnkraftsel och/eller vattenkraft. En utopi! Inte ens de kraftslagen är helt CO2-fria.
  Nu är 85% av all el är fossil. I stället för att tanka dieselbilen direkt med diesel så måste man gå omvägen över ett fossilkraftverk som från ax till limpa ger dubbelt så stora CO2-utsläpp än en modern diesel.
  Allt gruvgrävande och batteriproduktion förorsakar CO2 som minst motsvarar 12 000 mil med en Mazda.
  Så nog har elbilarna en oändlig lång, utopisk uppförsbacke att köra.
  Och allt beror på att man jagar CO2! Även kriget i Ukraina beror mycket på CO2jakten, våra höga elpriser och Gud vet allt.

 21. Tack Claes-Erik

  Detta var bara metaller till just batterier?
  För 10% av världens fordonsflotta?

  Om vi sträcker oss bortom två hål i väggen, hur mycket med koppar etc behövs till ledningar, trafos, vindsnurror osv? Hur mycket mer?

  Hur mycket till lagring i näten och för solceller mm?

  Om 10% av de andra fordonen skall gå på vätgas. Hur mycket mer metaller?
  (Iridium, platina, titan, koppar, Nickel till alkalisk elektrolys osv)

  Innebärande att 80% rullar vidare på flytande fossilt.

  En sammanställning av allt är önskvärd, är den gjord eller har alla inblandade skolkat från den uppgiften?

 22. Stefan Gustavsson

  Vi ska vara självförsörjande på allehanda metaller, tycker då vissa. Men om vi ska öppna nya gruvor för detta ändamål, ja då skriker samerna och naturfanatikerna högt.

  Klimatpolitiken sätter hela tiden krokben för sig själv…
  Förtroendet för densamma ökar ju inte direkt heller.

 23. Claes-Erik Simonsbacka

  Ett dagsfärskt exempel på den gröna energiomställningens opålitliga förnybara sol- och vindkraft: “Avoid Charging EVs” Amid Grid Emergency

  1 September, 2022

  https://summit.news/2022/09/01/just-days-after-phasing-out-new-gas-cars-california-says-avoid-charging-evs-amid-grid-emergency/

  Mvh,

 24. # jax 13 #

  ”Om man ser bilfrågan ur ett lite längre perspektiv är det uppenbart att grunden till alla krav och pålagor är att kraftigt minska privatbilismen. Oklart varför.”

  Svaret är att en privatägd bil möjliggör för ägaren att snabbt och enkelt förflytta sig när han vill, vart han vill och utan att fråga någon om lov. Det kan naturligtvis inte tillåtas.

 25. Paul Håkansson

  Mer info från skräckexemplet Kalifornien

  California plans to ban gas-powered vehicles by 2035. The Advanced Clean Cars II rule would ban ALL gas car sales in 2035, but there are no alternatives in place. The average American cannot afford an electric car or maintenance on an electric vehicle. Beginning in 2026, 35% of new autos sold in California will be required to produce zero emissions. By 2027, 51% of all new cars will need to be electric, and that amount will rise to 68% in 2028, followed by an all-out ban on gas-powered cars in 2035.

  Well, California is already struggling to power the electric vehicles on the road in 2022. The California Independent System Operator called for a “voluntary energy conservation” during the upcoming Labor Day weekend due to the failing power grid. They are asking residents to refrain from charging their cars between 4 PM and 9 PM, which is when demand peaks. “If left unmanaged, the power demanded from many electric vehicles charging simultaneously in the evening will amplify existing peak loads, potentially outstripping the grid’s current capacity to meet demand,” Cornell University’s College of Engineering stated.

  So electric vehicles have the potential to take down California’s power grid. The state estimates that it will need 1.2 million charging stations by 2030, but they have a mere 80,000 currently. California does not have the ability to implement this zero-emission ban without toppling the entire power grid.

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/california-on-track-to-topple-power-grid/

 26. Paul H #25,

  Vi får väl gratulera alla Kaliforniabor som röstat fram sitt gröna paradis där man inte får köra vanlig bil eller elbilar. Endast rika kan betala de höga elräkningarna – när nu elen levereras några timmar om dagen.

  Holliwoodvänstern och Siliconmiljonärerna måste jubla över sin president och sin guvernör. Samtidigt så når hemlösheten och arbetslösheten gigantiska nivåer i Los Angeles. Vart tog alla de gröna jobben vägen?

  https://www.youtube.com/watch?v=SJt3xuTPRVU

 27. Håkan Bergman

  När det inte längre finns bensin att köpa kan folket glädja sig åt att det åtminstone finns gott om åsnor.

 28. Claes-Erik Simonsbacka

  Är vätgas framtidens gröna energimedium?

  https://norran.se/insandare/artikel/ar-vatgas-framtidens-grona-energimedium/r1n97k3l

  Mvh,

 29. Claes-Erik Simonsbacka

  Utmaningar för svensk elproduktion och eldistribution – del 1/2
  22 maj, 2020

  https://www.energinyheter.se/20200522/21960/utmaningar-svensk-elproduktion-och-eldistribution-del-1

  UTMANINGAR för svensk elproduktion och eldistribution – del 2/2
  25 maj, 2020

  https://www.energinyheter.se/20200525/21968/utmaningar-svensk-elproduktion-och-eldistribution-del-22

  Mvh,

 30. Claes-Erik Simonsbacka

  Surging copper demand will complicate the clean energy boom

  Copper is one of the essential elements of today’s economy, and tomorrow’s and copper as a common carrier, so to speak, of decarbonization. It is literally the wiring that connects the present to the future.

  ”Energy research firm BloombergNEF recently published its first global copper outlook, factoring in demand from the technological changes needed to wean the economy off fossil fuels. Its topline finding is striking: Copper demand will increase by more than 50% between now and 2040.”

  https://www.mining.com/web/surging-copper-demand-will-complicate-the-clean-energy-boom/

  Mvh,

 31. Claes-Erik Simonsbacka

  Minerals used in electric cars compared to conventional cars

  https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/minerals-used-in-electric-cars-compared-to-conventional-cars

  Mvh,

 32. Claes-Erik Simonsbacka

  Minerals used in clean energy technologies compared to other power generation sources

  https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/minerals-used-in-clean-energy-technologies-compared-to-other-power-generation-sources

  Mvh,

 33. tty

  #28

  Världens största anläggning för ”grönt väte” skall alltså producera 60 000 kg väte per dag (låter mycket bättre än 60 ton per dag).

  Det blir energi motsvarande ca 60 000 ton olja per år. Det behövs alltså bara typ 10 sådana anläggningar för att ersätta en supertankerlast per år. EU:s oljekonsumtion ligger på drygt 10 miljoner bbl/day = motsvarar ungefär 6 100 anläggningar. Och så tillkommer att naturgas, kol (och kärnkraft?) också skall ersättas. Behövs kanske inte mer än typ 10-15 000 stycken totalt.

  Med andra ord. Detta är en pilotanläggning, bara snäppet över laboratorieskala, ungefär som LKAB:s vätebergrum.

 34. Paul Håkansson

  Ingemar Nordin
  20:26, 2022-09-02

  Ja lyssna på hur dessa kändisar flyger runt med sin jetplan och samtidigt fördömer andra.

  Climate Change Hypocracy

  https://www.armstrongeconomics.com/world-news/climate/climate-change-hypocracy/

 35. Claes-Erik Simonsbacka

  tty # 33

  Visst, avses en pilotanläggning.

  Mvh,

 36. Claes-Erik Simonsbacka

  AUGUST 23, 2022
  Is There Enough Metal to Replace Oil?

  Utdrag översatt till svenska:
  International Energy Agency (IEA) släppte en rapport om hur mycket metall som krävs per enhet för att bygga ut en förnybar ekonomi. Samt en studie av hur marknadsandelar 2040 skulle se ut för batterier för lätta fordon och tunga fordon och kraftlagring på nivå med den globala flottan för solpaneler 2040 och vätebränsleceller, lastbilar, godslok, sjöfart , vindkraftverk och energilagringsbuffert.

  Det totala antalet metaller som krävs för en generations teknik för att fasa ut fossila bränslen listas av Required Production följt av Kända reserver för alla metaller baserat på ton, enligt följande:

  Koppar 4 575 523 674 mot 880 000 000 – ett allvarligt underskott – reserver täcker endast 20 % av behoven.

  Zink 35 704 918 mot 250 000 000 – tillräckliga reserver.

  Mangan 227 889 504 vs 1 500 000 000 – tillräckliga reserver

  Nickel 940 578 114 vs. 95 000 000 – stort underskott – reserverar 10 % av kraven.

  Litium 944 150 293 vs. 95 000 000 = enormt underskott – reserverar 10 % av kraven.

  Kobolt 218 396 990 vs. 7 600 000 – enormt underskott – reserverar 3,48 % av kraven.

  Grafit 8 973 640 257 vs. 320 000 000 = enormt underskott – 3,57 % reserv av behov.

  Kisel (metallurgiskt) 49 571 460 – tillräckliga reserver

  Silver 145 579 mot 530 000 – tillräckliga reserver

  Vanadin 681 865 986 vs. 24 000 000 = enormt underskott -3,52 % reserv av behov

  Zirkonium 2 614 126 vs. 70 000 000 – tillräckliga reserver.

  https://www.counterpunch.org/2022/08/23/is-there-enough-metal-to-replace-oil/

  Mvh

 37. Claes-Erik Simonsbacka

  Nuclear Power THE Answer To The Global Energy Crisis?
  2022-09-06

  https://www.youtube.com/watch?v=3SSqlhx-NNw&list=PL7vUOWh5dtHN0HL-ckjHLeXfW8vZgo0H8

  Mvh,

 38. Claes-Erik Simonsbacka

  Översatt utdrag av artikel från: Mining Dot COM

  Mer än ett decennium efter att kärnkraftsolyckan 2011 vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi i Japan som fick uranindustrin i gungning, har landet nu tillkännagett ett stort politiskt skifte mot att återstarta reaktorer.

  Den 24 augusti meddelade premiärminister Fumio Kishida att Japan skulle starta om fler nedställda kärnkraftverk och titta på att utveckla nästa generations reaktorer. Detta representerar en betydande politisk förändring mitt i skyhöga energikostnader, en global bränslebrist och extremt väder.

  Enligt Kishida siktar Japan på att starta om ytterligare sju reaktorer från nästa sommar. Detta skulle öka det totala antalet reaktorer online till 17 av 33 driftbara reaktorer i landet (före Fukushima).

  Kishida sa också att tjänstemän skulle överväga att förlänga livslängden för befintliga reaktorer utöver det nuvarande maxvärdet på 60 år. Tjänstemän har fått i uppdrag att komma med konkreta åtgärder vid årsskiftet.

  Nicolas Piquard, VP, portföljförvaltare och optionsstrateg på Horizons ETFs Management, säger till The Northern Miner att anledningen till att Japans tillkännagivande är en så stor händelse är att det belyser hur svår situationen har blivit för elnät globalt, särskilt de som är beroende av importerade energikällor som flytande naturgas.

  ”Under året hittills har Japans huvudstad Tokyo råkat ut för två kraftkriser, varav en inträffade under en betydande värmebölja. Genom att starta om reaktorer hoppas Japan också kunna minska sitt beroende av elimport”, sa han.

  Mvh,

 39. Claes-Erik Simonsbacka

  # 37 forts.

  5-Year Boom Ahead For Uranium Sector Given Growing World Demand For Nuclear Energy

  https://www.youtube.com/watch?v=KISFW3-ZJAU&list=PL7vUOWh5dtHN0HL-ckjHLeXfW8vZgo0H8

  Mvh,