Hockeyklubban igen

Gästartikel av C-G Ribbing

47 product Fuel Ti
En mindre famös klubba.

I dagens läge är det svårt att komma med någon ny synpunkt på Manns hockeyklubba – dess uppgång och fall från 1998-2004 med en höjdpunkt i IPCC’s rapport för år 2001*. Historien finns utförligt återgiven på www.climateaudit.org

I IPCC-rapporten på 90-talet nämndes de problem som var förknippade med att använda årsringar som en proxy för medeltemperaturen. Likväl var Manns hockeyklubbsliknande temperaturdiagram något av en logga för 2001 års IPCC-rapport. Trots att det härrörde från ett tvivelaktigt urval av träringsdata återgavs det på åtminstone fyra ställen i rapporten, och det utnyttjades som ett avgörande argument för att 1900-talets temperaturutveckling varit unik. Detta blev möjligt genom att diagrammet utelämnade både den varma medeltiden 900-1300, och den lilla istiden 1280-1850. Denna avvikelse från tidigare omfattande, och väl etablerad forskning var nödvändig, för att den i själva verket måttliga temperaturhöjningen under 1900-talet skulle kunna presenteras som dramatisk. ”Hockeyklubban” krävde ett ”rakt skaft” för att bli slagkraftig.

Det krävdes några år av jakt på originaldata och statistisk analys för att S. McIntyre och R. McKitrick på ett tillintetgörande sätt skulle kunna demonstrera de fundamentala felen och misstagen som gjorts när hockey­klubban fick skaft och blad. Jag hänvisar återigen till Climateaudit för en komplett redogörelse. I detta sammanhang räcker att relatera att McIntyre och McKitrick visade att MBHs metodik ger den karaktäristiska klubbformen, även när slumptal användes som indata.

Om IPCC hanterat detta debacle på ett juste sätt genom att dra tillbaka diagrammet och beklaga de felaktigheter som presenterats, hade detta kunnat reduceras till ett värdefullt exempel inom vetenskapshistorien. Nu är detta ingalunda fallet, utan det är endast ett fåtal individer, t ex Hans von Storch, inom den den officiella kretsen av ”IPCC-forskare”, som mer eller mindre motvilligt medgivit att diagrammet hade svagheter. IPCC har ingalunda dementerat framställningen i 2001 års rapport. Däremot visar 2007 års rapport endast ett enstaka hockeyklubbsliknande diagram i en undanskymd position. IPCCs torpeder på bloggen RealClimate hävdade att ’det mesta varit korrekt’ och inledde en fortbildningskurs i den matematiska PC-teknik som MBH missbrukat.

Det är ingen tvekan om att förhållandet mellan klimatrörelsen och dess forna ikon utvecklats i neurotisk riktning!

En ytterligare reflektion anmälde sig när jag läste det 2:a kapitlet ”History” i Ian Plimers ”Heaven and Earth – global warming the missing science”. Plimer ger en ambitiös sammanfattning av hur jordens klimat varierat under årmiljoner. Han dementerar med ett antal ytterligare exempel det fortfarande vanliga påståendet att 1900-talets klimatutveckling i något avseende varit extremt. Det är inte frågan om dagens frontlinjeforskning, utan Plimer refererar till mer än 300 vetenskapliga rapporter. Det flesta förelåg när IPCC 2001 band sig för det motsatta, dvs att 1900-talet varit extremt. Man kan inte undgå att fråga sig hur detta var möjligt. Att man så okritiskt accepterade några enstaka rapporter från några enskilda forskare. Att man var beredd att utan noggranna undersökningar och utan djupgående diskussion kasta överbord etablerad kunskap från så många olika vetenskapsområden . Detta är obegripligt och verifierar sannerligen inte det skryt över IPCC-proceduren, med den noggranna kontrollen, som vi undfägnas med när IPCC-rapporterna presenteras. Däremot stämmer det väl överens med den serie av ”gates”, som blivit kända sedan november förra året, då East Anglia-mailen blev offentliga.

C-G Ribbing

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Gunnar Strandell

  C-G!
  Finns det några tecken som tyder på att IPCC kommer att gör annorlunda när de sammanställer den femte rapporten?
  Jag tror att man just nu från olika håll rentvår alla som fått kritik, för att slippa ompröva IPCC:s arbetssätt.
  Men jag blir glad om jag har fel.

 2. pekke

  Jag lyfter fram den länken jag hade i en tidigare tråd som har länkar/referenser till andra temprekonstruktioner och dessa ger inte nåt speciellt stöd för en hockeyklubba och visar i vissa fall att dagens temperaturer ligger på en ganska normal nivå sedan 10 000 år tillbaka.
  Där i mot ser inte framtiden speciellt bra ut eftersom det verkar som vi ligger i slutfasen av den här interglaciala perioden.
   
  http://www.appinsys.com/GlobalWarming/GW_Part1_PreHistoricalRecord.htm

 3. Ingemar

  Utmärkt sammanfattat C-G! Det är ofattbart att IPCC kan fortsätta att slå blå dunster om sin vetenskaplighet år efter år. Och att de kommittéer som nu börjar granska forskningen ger sanktion åt en av de s.k. forskningscentra som mest bidragit till att utforma IPCC:s rapporter genom åren. Signalerna till klimatforskarna om att de reducerats till simpla, men välbetalda lobbyorganisationer blir alltmer tydlig.

 4. Claudius

  ”IPCCs torpeder på bloggen RealClimate” — tack för denna utmärkta karaktäristik!

  I grunden handlar det kanske om hybris, detta ända sedan antiken så välkända fenomen. En del av oss små människor vill så gärna tro att Människans makt är stor. Men bl a just denna vecka har vi fått se ett övertygande bevis för att ”hybristerna” har fel. Nature strikes back!

 5. Ja det visar väl ganska tydligt att det som driver politiker och andra ”makthavare” inte har med klimat att göra.  Och efter de senaste dagarnas händelser så är i alla fall jag övertygad om att det enbart handlar om Pengar och Kontroll. Dokumentet om hur USA skall påverka och EU:s idéer om att använda koldioxidskatt till andra ändamål är spikarna i kistan för min del.

 6. CG och Gunnar S mfl

  Detta måste sägas om och om igen. Vetenskap avgörs inte genom IPCCs procedurer eller kommittéer eller av fina paneler med höga representanter från ansedda akademier. Ingenstans!

  Vetenskap avgörs i mötet med verkligheten. Om den och dess utsagor står pall när man jämför med hur det är ’på riktigt’ och gör det även i nya situationer (dvs kan användas för prediktion) där andra förklaringsmodeller skulle ge ett annat utfall. Det innebär att man gör diskriminerande undersökningar, där olika förklaringar ger olika utfall just i syfte att falsifiera dem som inte håller måttet.

  IPCC, och mycket av det som kallas ’klimatforskning’ vänder helt upp och ner på detta, den vetenskapliga metoden. Och man försöker istället dels hävda att ’publicerat’ är det samma som granskar och verifierat, och dessutom att hypotes är det samma som ’bästa tillgängliga kunskap (idag)’.

  Det är av den anledningen så många AGW-tillskyndare hojtar så mycket om ’peer-reviewed’ som det centrala argumentet. Både för att deras ståndpunkt skall tas som auktoritär, och även som tillhygge mot kritik typ ’det där har du inte från någon peer-review:ad forskning’ eller ’men publicera det du säger först, och kom tillbaks sen ..

  Peer-review är nålsögat man skall igen för publicering, men det är absolut inte där där vetenskapen avgörs. Om den hade något värde eller innhåll ny kunskap. Detta sker iställeti mötet med verkligheten. Och sådant kan (tyvärr, på gott och ont) ta mycket lång tid.

  Det är alltså inte publiceringen som är vetenskapen, utan den utförda forskningen. Publiceringen är bara författarnas absolut bäste försök att övertyga andra om värdet (och slutsatserna) av sitt mödosamma och (förhoppningsvis) seriösa arbete.

  Alltså: Man lägger fram det man har gjort (beräkningar, modeller, experiment, mätningar, simuleringar, fältstudier etc) så bra man öht kan (så att andra kan försöka göra om dem, tex) och presenterar de resultat/slutsatser man menar följer av detta arbete med den bästa argumentation man kan uppbringa. Just i syfte att vilja övertyga andra om värdet och kvaliteten i det man gjort. För det är det man har gjort som är forskningen,  och inte den trycksvärtan eller journalen denna finns i. Se vidare nedan (*)

  Jag hävdar att dem som tar till ’peer-reviewd’ som främsta eller bara viktigt argument kan man avfärda som pratande byråkrater, påhejande supporters, aninglösa pladdrare, eller i värsta fall slipade aktivister och politiska eller PR-strateger.

  När det gäller IPCC så har ju dessutom peer-review perverterats två ggr till. Dels iom sina egna procedurer, där författarna själva får avgöra vilka invändningar de skall beakta alt. avfärda, och redan på förhand givet att det blir publicerat (som IPCC-rapport) och dessutom få sista ordet, där de kan lägga fram avfärdanden mot skarp eller befogade invändningar. Den andra varianten är att man just byråkratiskt har upphöjt formalia (peer-reviewed) till värdemätare och kvalitets (~sannings) -stämpel för vad ’forskningen säger’, vilket dels är fel enligt ovan (*), och dessutom används för att  stötta egna eller hindra andras arbeten och hypoteser, förklaringar och resultat i ett (som vi har sett) mycket fult bakom-kulisserna-spel.

  En annan märklig konsekvens har blivt en nästan översvämning av massor av publikationer med många författare, som citerar varandra många ggr om, men vilka innehåller väldigt lite utförd forskning men desto mer prat om redan redovisad forskning och ganska lösa resonemang och spekulationer kring detta. Eller att samma utförda forskning (en mätserie tex) dyker upp många ggr om i olika sammanhang, med bara minimala skillnader i behandling tex tillsammans med andra mätningar, och ofta bara omtuggad med någon minutiös skillnad i nån detalj. Mann har säkert fler publikationer om hockeklubban än  där finns proxiserier i den ursprungliga.

  (*) Och det är ofta så det ser ut om man läser pro-AGW klimatrapporter: Där finns massvis med hänvisningar till vad som skulle ha visats eller belagts av andra i andras forskning, dessutom väldigt ofta slarvigt eller rentav fel återgivet, och kollar man dessa referenser har de inte sällan kommit fram till detta på precis samma sätt, dvs de hänvisar i sin tur vidare. Och samtidigt finns där ofta  väldigt lite egen forskning, riktig sådan alltså. Oftast är sådant i bästa fall några nya mätdata man har fått genom automatiska system (väderstationer, satelliter) och/eller kankse någon ny simuleringskörning av en existerande modell. (Det är inget fel i sig med någondera som metod, men där blir heller inte till så värst mycket ny kunskap eoch förståelse på detta sätt).

  På det hela taget är mycket av IPCCs sk konsensusposition ett resonemang uppbygt på och mha byråkratisk formalia och ständiga hänvisningar till annat genom ett tjockt och närmast ogenomträngligt lager av vidarehänvisningar vilka aldrig slutar och nästan magiskt alltid undviker att komma så nära de mer brännande frågorna, dem där saken ställs på sin spets och dom stora luckorna fortfarande gapar. Och samma sak är det ju med AGW-proponenterna (stora som små): Alltid måste de hänvisa till någon annan som sägs intyga detta de hävdar, och inte sällan är argumentet då föga mer än att man har hittat en fras om saken i ngt som är peer-review:at. (Nåja, IPCCs lyckades ju tom använda tillverkaren skötselråd för läderkängor som argument för den känsliga antarktiska naturen)

 7. Bra skrivet om hur referenser används Jonas.  Påminner mig om skriverier om UFO:s som jag läste en hel del om på 60-talet.  Eviga cirkelreferenser.

 8. Jag borde ha tillagttill (*) ovan i #6 att:

  (*) Detta är också ett rungande underbetyg åt många inom klimatforskningen och speciellt Hockeyteamet. De gör allt för att förhindra att deras argument och beräkningar skall granskas, att de öht skall kunna granskas. De gömmer och obstruerar och skyller ifrån sig och försöker vidarehänvisa in absurdum (’relation med främmande makt’) i syfte att inte behöva redovisa sin forskning. Och menar på fullt allvar att deras resultat skal accepteras baserat på (till-)tro!

  Hela debaklet med Hockeyklubban, med Climategate, CRU, QUB, Univ Göteborg och med Mann och numera hela IPCC handlar ju om att det som presenterats inte har varit forskning (i meningen kontrollerbart för utomstående) men att det varit peer-review:at …

  … och att det begreppet fått ersätta det som tidigare varit god och väl (och öppet) genomförd forskning. Iaf när det gäller IPCC och i klimatsammanhang.

 9. Mats Jangdal

  Jonas
  Får jag sammanfatta din beskrivning av hur AGW:arna hänvisar hit och dit, som att det liknar en skalbolagshärva?
  En sådan härva brukar ju avslutas med en målvakt, en person vanligen försupen och eller begränsad i sin fattningsförmåga till den grad att de inte kan göras ansvariga för sina handlingar.
  Vilken person eller organisation kan tänkas vara målvakt i AGW – skalbolagshärvan?

 10. Mats J

  Nja, myndigheter, eller NGOs (eller GONGOs) och FN mm behöver ingen målvakt. Sådana kan i sig vara Kafkaesq:a labyrinter och nedmalare av allt var information och personligt ansvar och spårbarhet heter.

  Det är i den omvända riktningen, om du vill starta ett bolag, äga en bil eller ställa upp en friggebod som där måste finnas en fysiskt existerande verifierbar individ. Myndigheter hämmas inte av dylika petitesser. Det är likom hela grejen …

  Hur tror du det skulle se ut? Ifall medborgarna skulle ställa samma krav på redovisning intill sista kronan av att skattemedelen förvaltats korrekt, med verifikationer för varje utlägg, och enligt lagens bokstav …

  … alltså krav som vid deklarationen ställs på dem när de skall redovisa sina inkomster och rättfärdiga sina avdrag!?

  😉

 11. Mats Jangdal

  Jonas
  Jag är rädd för att det är vi vanliga medborgare, oss ovetande, som utsetts till målvakter i denna härva.

 12. Tack alla som bidrar till den uppiggande dagliga dosen av nya tankar här på Maggies blogg ! 
   

 13. Jester

  bra inlägg av CGR. IPCC är nyckeln till att stoppa vansinnet, och vi har aldrig haft ett bättre lägem  håll grytan kokande!
   
  för de med bra driv i engelskan rekommenderas denna artikel av george reisman, en utmärkt analys av den gröna rörelsen: http://www.capitalism.net/Environmentalism%27s%20Toxicity.htm
   
  den här bloggen blir bara bättre och bättre, tack maggie och alla andra som bidrar!

 14. Håkan Sjögren

  C-G ! När jag var grabb hände det ibland att hockeyklubban bröts av. Det vore väl en passande framtid för Manns skapelse?
  Mvh, Håkan.

 15. Jörgen O

  C.G.Ribbing tack för en fin presentation, lättläst och trevlig.  Jag tyckte det var fint att få se något av professor Ian Plimer. Just de cirka 100 sidorna med historisk återblick, som han har är bokens, Heaven+Earth,pärlor, tycker jag . Det skulle vara intressant om historiker med specialkunskaper åt klimathållet kunde komma in med någon artikel i denna härliga blogg eller hur Maggie.   

  Trädringar ( förmodligen det samma som årsringar)  användes som proxy för temperatur verkar intressant , men farligt och ger lätt och ofta fel resultat. Inom skogsnäringen användes årsringarna som en del av bestämningar av ett skogsbestånds tillväxt. När de börjar bli mindre/smalare kan det vara dags att göra en gallring. Vi hade och har troligen fortfarande i Norrland granbestånd, självföryngringar ,  som vuxit upp  direkt genom frösådd. De är mycket täta, träden står tätt. De kallas för ’stavagransbestånd’. Träden växer på höjden. Diametertillväxten är urusel. Årsringarna är mycket smala som psalmboksblad. Gör man en gallring i sådant bestånd får
  man en snabb reaktion.  Årsringarna blir större och bredare. Genom gallringen får man ett varmare och bättre lokalklimat i
  beståndet. Snön smälter  snabbare. Solen kommer ner och värmer marken. Växtperioden blir längre. Det är fråga om en lokal process, och har ingenting med CO2 eller global uppvärmning att göra. Det kan betyda mycket för den lokale skogsägaren ekonomiskt sett.

  En sak som oroar mig mycket är utbildningen av meteorologer , men även metorologiutbildning inom andra yrkesgrenar där meteorolgiska kunskaper är betydelsefulla, t.ex för jägmästare. Får de numera endast de kunskaper som IPCC-trogna professorer kan ge? Jag har sett hur förbundet Naturvetarna, Na helt har gått in för att ha IPCC, en politisk organisation som stöd för sina handlingar.  En fackorganisation som Naturvetarna skall vara helt politiskt ubunden,anser jag.
  Jörgen O.

 16. Håkan Bergman

  Håkan Sjögren # 14
  När jag var grabb hade vi hockeyklubbor av trä, dagens fiberklubbor verkar klenare, för inte kan väl dagens grabbar vara så mycket starkare än vi var?
  Nåväl även en hockeyklubba av trä kan gå av när man minst av allt anar det:
  http://www.youtube.com/watch?v=qV_Lw8bl2S4&feature=PlayList&p=B262AC51CB2889A1&playnext_from=PL&playnext=1&index=33

 17. Peter Stilbs

  En bekant var med när Bert Bolin först presenterade Mann’s hockeyklubba i Sverige – han mindes att Bert (IPCC’s dåvarande ordförande) närmast dansade på podiet.  Ja – där fick de äntligen det ”bevis” de letat efter i 15 år.

 18. Tack Jester #13
  Det var nog mer än 30 år sedan jag läste en sån ögonöppnare. Det tog nog ca en halvtimme och det har satt outplånliga spår. Och förklarade en del av min instinktiva motvilja mot de röda och grönas irrationalism.

 19. AOH

  O T
  Torsten Wedin
  Vänligen återkom än en gång om mötet den 21.04.2010 i Västerås.
  Kan inte hitta dina tidigare trådar därom här hos TCS.
  Tid och plats.  ?
  Att du , Gunnar Littmarck m.fl kommer från TCS att finnas där tar jag för givet.

 20. Adolf Goreing

  #15 Som medlem í Naturvetarna har jag via brev frågat dem hur processen gått till när man valde att stödja IPCC. Inga medlemmar har blivit tillfrågade vad jag vet.  Jag har försökt tre ggr och aldrig fått något svar. Det finns medlemmar som aktivt ifrågsätter IPCC men det handlar mycket om politik för förbundet . En stor del av forskningsanslagen är öronmärkta för sådant som kan kopplas till klimatfrågorna. Man sågar inte .. osv

  Ett annat problem med Naturvetarna är att de börjar alltmer domineras av sådant som egentligen inte har så mycket med klassisk naturvetenskap att göra dvs. ”miljö-”, ”klimat-”, ”eko-”. Det är en tråkig utveckling och jag förutspår att förbundet kommer att splittras i framtiden när dessa prefix kommer att upplevas som en belastning. En backlash kommer – förr eller senare. (”Climategate” gav ingen riktig impact, enligt min mening – det måste komma ett uppror inifrån klimatbunkern innan det verkligen händer något. Jag vet att dessa mer moderata klimatforskare finns men de är rädda att associeras med ”förnekarna”)

 21. Gösta Oscarsson

  Du ställer den berättigade frågan: Man kan inte undgå att fråga sig hur detta var möjligt. Att MAN så okritiskt accepterade några enstaka rapporter från några enskilda forskare. Att MAN var beredd att utan noggranna undersökningar och utan djupgående diskussion kasta överbord etablerad kunskap från så många olika vetenskapsområden . Detta är obegripligt …..

  I kommentarerna till Oxburgs märkliga fem sidor så säger bl.a. McIntyre att de forskare som framställde hockeyklubborna i stor utsträckning var samma personer som sedan satt som skribenter i IPCC. Där tyckte dom att det här var riktigt bra forskning.  Oxburg tycker att CRUs forskare skötte sig hederligt och lägger skulden på IPCC. Men, som sagt, detta var samma personer i olika kläder. — Det märkliga är att det tydligen inte finns ”något IPCC” som är skilt från de forskare som har lyckats tilldela sig MAKTEN.  Märkliga personalunioner har tillåtits.  Av vem? Hade vi haft MSM som gjorde sitt jobb så hade detta varit avslöjat för länge sedan. Men alas… 

 22. Torsten Wedin

  AOH #19:

  Jag skulle just göra reklam för 21 april i Västerås.

  Allas vår Gunnar Littmarck kommer att hålla föredrag om ”Den nya kärnkraften”.

  Tid 18:30 21 april
  Lokal:
  Studieförbundet Vuxenskolan Borgmästaren
  Ö. Kyrkogatan 3
  Västerås

  Sprid gärna budskapet
  /Totte

 23. Torsten Wedin

  Tillägg:
  Ö. Kyrkogatan 3 är mitt emellan torget och biblioteket.
  Hoppas att få träffa er alla där.
  /Totte

 24. Torsten Wedin

  Tillägg 2:
  Även Maggie är välkommen. Jo jag vill gärna träffa dig. Och husrum är inget problem.
  Kraaaaam!
  Totte

 25. ThomasJ

  Adolf G. #20: Där finns en medlem i ’Naturvetarna’ – Tomas C, meteorolog på F21/Luleå – som oxo påpekat detta. Heder åt Dig & honom för det! 🙂

  Mvh/TJ

 26. Torsten Wedin

  ThomasJ #24:
  Kommer du till  Västerås 21 april?
  /Totte
   

 27. ThomasJ

  Totte#25: Tack för inbjudan – är emellertid omöjligt att närvara. Sorry!
  Å andra sidan ligger där fortsatt 30x hummertinor i ’hafvet’, vilka ska upp [=på land] per senast 30-04-10. Å dé é ju nåra dagar kvar…

  😉

  Mvh/TJ

 28. Micke Johnsson

  Vafan! Händel allt i Västerås?? Är det metropolen för skeptiker? 🙂

 29. Micke Johnsson

  Händer! skulle det vara

 30. Pelle

  Tack CGR för inlägget och Jonas N för dina kommentarer. Insiktsfullt, bry dig inte alltför mycket om gnället. För det är ofta riktigt stimulerande med dina perspektiv när du ”strikar”. Är själv f.d. AGW-troende och f.d. Al Gore-fan, men har till slut insett hur osannolikt lättlurad man varit. Fattar inte att man var så naivt bländad av en hypad powerpoint-föreställning med lyftkran. Alla forskare jag kommer i kontakt med har blivit skeptiska till AGW med tiden – Ju mer de läst på. Och det finns många paralleller till en indoktrinerande AGW-hysteri där man med hjälp av alarmism slåss om forskningsanslag, inom mitt eget forskningsfält. Bl a därför anser jag TCS ge ett så himla stimulerande perspektiv.
   

 31. Pelle

  Jörgen O #15  #20
  Gick ur Naturveterna efter 25 års medlemskap. De hade totalt degenererat, präktig alarmism-aktivism som allmänn image. Var försvann Popper-perspektiv och skepticism?

 32. ThomasJ

  Pelle  #29: Amen!
   🙂

  Mvh/TJ

 33. Torsten Wedin

  Micke Jonsson #28:

  Ja, Västerås är just nu  Sveriges intellektuella medelpunkt. För jag bor ju här 😉
  /Tottw

 34. Torsten Wedin

  /Totte skulle det stått i förra inlägget

 35. AGW kommer givetvis att plötsligt dö. Frågan är bara när. Rashygien trodde alla var extremt viktigt, men frågan tvärdog efter att de allierade trupperna upptäckte utrotningslägren. Intressant nog torgförs AGW med samma argument som rashygien på sin tid. Och intressant nog har miljörörelsens propaganda krävt fler dödsoffer än socialismen (Malaria-DDT). De har till och med lyckats med konststycket att öka svält och undernäring genom att tanka bilen med etanol. Ondska? Nej, bara vanlig dumhet. Eller möjligen brist på korrekt information. Vad gäller de mest namnkunniga ”forskarna” inom AGW kan de inte ursäktas med vare sig dumhet eller okunnighet. De är ”onda” i ordets rätta bemärkelse. De vet mycket väl om att de har fel. Enligt det kristna nya testamentet är det i så fall ingen chans till förlåtelse, utan kvarnsten om halsen och simlektion som gäller.

 36. Osynlige Mannen#34
  Jag tror att du kommer att bli sannspådd och som rosen på tårtan har frankrikes första Dam Carla Bruni  redan skrivit en svanesång till AGW:arna och deras vanföreställningar:
   
  ’Those dancing days are gone’
   
  http://www.youtube.com/watch?v=R4Y904-woJo&feature=related

 37. Torsten Wedin

  Maggie:
  Kommer du till Västerås på onsdag?
  Jag längtar efter din kraaaam!
  /totte

 38. Lite Off Topic (men bara lite)

  Fysikpristagaren Richard Feynmanhåller installationsföreläsning vid CalTech 1974, om:

  Cargo Cult Science

  Tex:

  ”We’ve learned from experience that the truth will come out. Other experimenters will repeat your experiment and find out whether you were wrong or right. Nature’s phenomena will agree or they’ll disagree with your theory. And, although you may gain some temporary fame and excitement, you will not gain a good reputation as a scientist if you haven’t tried to be very careful in this kind of work. And it’s this type of integrity, this kind of care not to fool yourself, that is missing to a large extent in much of the research in cargo cult science.”

 39. Bertel

  Jonas N #37

  Ovannämda text ger  framtidstro för vetenskapen och dina sammanfattningar som du leverar då och då på denna blogg ger mig alltid en stund att njuta av ord och tankar.

 40. magnus

  Micke Johnson #27

  Händel i Västerås

  http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=104945

  Aktuell musik i Västerås domkyrka

  Söndag 13 juni
  kl 20.00 Engelskt gästspel
  English baroque choir
  Jeremy Jackman dirigent

  Claudio Monteverdi: Lauda Jerusalem
  J.S. Bach: Der Geist hilft unsrer schwachheit auf
  Georg Friedrich Händel: Zadok the Priest
  William Harris: Faire is the Heaven
  Bob Chilcott: God So Loved the World

  🙂

 41. AOH

  magnus  # 27
  Det var klurigt. Tack för tipset om vad som H Ä N D E R  i Västeras

 42. Bertel, Pelle, Mats, Thomas mfl

  Tack för vänliga ord. Jag borde skriva längre inlägg i en separat editor istället, och rätta stavfel, editera och strukturera mig bättre. I efterhand tycker jag ofta att det ser lite spretigt ut. Det är lätt hänt om man försökte täcka för många olika saker, som hör ihop, samtidigt …

 43. # 41 Nej Jonas N. fortsätt som förut, Maggies gossen Ruda  ska vara som han är, du är en av många ljuspunkter på bloggen. Det är alltid spännande att se var du hamnar i dina inlägg.

 44. Jonas #37
  Cargo Cult Science
  Nyttig läsning. Man önskar att ”klimatforskarna” hade läst den

 45. benke

  Dennis Prager, en av USA’s mest populära talkradio personer har intervjuat Ian Plimer ett flertal gånger. Underbart att lyssna på. Spana in Dennis Prager, han skriver på Townhall varje vecka.

 46. Slabadang!

  Hur man bevisar att klimatvetenskapen med 99.6% ig säkerhet är ren bullshit!

  Häng med nu!! Vi singlar slant om hur vårt klimat utvecklat sig under CO2`utsläppens sista femton år.

  IPCC satsade på klave att vi skulle få en ökad havshöjnings takt.Tyvärr blev det krona!!! Överrasdkningen är att den faktiskt minskat sen 2005 .Bättre lycka nästa gång!

  IPCC satsade klave på att havstemperaturen skulle öka!
  Tyvärr det blev krona! ARGO bojarna visar en svag avkylning även efter ”massage”. Bättre lycka nästa gång!

  IPCC sasade på klave att torrperioder skulle bli mer frekventa! Tyvärr det blev krona ..igen!!! All statistik visar en nolltrend i ämnet!

  IPCC satsade på klave på ökad nederbörd och översvämmningar!! Ähh fasen vilken otur krona igen!! Finns ingen statistik som ens med hjälp av hjärtmassage kan stressas upp till någon ökning,

  IPCC satsade på klave att de globala marktemperaturerna skulle öka!! Nu blev det spännande en stund slanten stod på hökant ett tag men……Tyvärr det blev Krona igen!! Nu måste man faktiskt tycka lite synd om IPCC för de har ju i princip 50% chans att träffa rätt vid varje kast.

  IPCC satsade klave på att Polarisarna skulle smälta bort!
  Tyvärr det blev krona igen!! Bättre lycka nästa gång!! Det går inte att se någon förändring i världsisarna.2007 var bara ett lyckokast.

  Nya insatser!!!!

  IPCC satsade på klave om att antalet stormar och oväder skulle öka. Nu börjar oturen faktiskt bli nästan osannolik!! Tvärtom har vi de lägsta antalet stormar på 60 år och troligen 120.

  Så va e kvar nu Vi ha gått igenom klimatets alla vitala dominerande beståndsdelar Havets stigning och temperaturer.Stormar torka och nederbörd och översvämningar Polarisar och marktemperaturer..så va e kvar?? Jo just det!!  hela Atmosfären……

  IPCC satsade återigen på klave att uppvärmning skulle ske och hotspots skulle bildas!! Nu tycker man verkligen synd om dem (inte) Det blir krona denna gång också.Bättre lycka nästa gång!!

  Vilken total tradgedi en osannolik otur! Nu räknar vi lite snabbt 50% chans vid varje kast…..åtta missade på raken!!!! Va blir det då rå??…..
  Vad är oddsen att du missar samtliga åtta??? 0.5 upphöjt till åtta…det blir 0.4% chans att du lyckas med det konstycket!! Bravo IPCC nu har klimavetenskapen visat att den till 99.6% mestår av och här!!! Här!!! Här hittar vi änligen den varmluft alla letat efter ! Det är ju för tusan IPCC själv som accumelerat varmluften och lagt den i sin egen klimatvetenskap!!! IPCC är till 99.6% ren varmluft! Definitionen på varmluft ligger väl i nivå med med temperaturen på en tjurs mocka!!! mao ren Bullshit!???
  E de nån som tror man kan få nobelspris för denna upptäckt??

  Å samtidigt vilken oerhört smal tur för alla oss skeptiker! För som klimatgalenskapen fungerar så kommer den anse sig var robust och bekräftad vid bara en enda dj…la träff!! Sen skulle de rocka loss.

   ÄNTLIGEN!!! EN TRÄFF!!! FRAM MED SKUMPAN å de KVARGLÖMDA ISSKULPTURERNA AV ISBJÖRNARNA FRÅN KÖPENHAMN SÄTT UT DEM PÅ LONG BEACH I JULI!!
  ”Kolla hur vetenskapliga vi e!!! Ett rätt av åtta !!!

   Vi får innerligt hoppas att den uteblivna träffbilden består. Får de en enda träff så är vi rökta!!

 47. Håkan Sjögren

  Slabadang # 46 : Tyvärr måste jag rätta Dig. Här kommer den hela Sanningen: Klimatforskare världen över har med förvåning konstaterat att trots årliga utsläpp av miljardtals ton av den ”kraftiga växthusgasen” koldioxid tycks temperaturen på jorden ligga konstant eller snarare sjunka. Värmen tycks helt enkelt försvinna. En mycket sannolik (90 %) förklaring kan tillskrivas den medeltida tyske forskaren G. E. Stahl, vars osynliga, luktlösa och praktiskt taget viktlösa substans, flogiston, naturligtvis gäckar forskarna, då den ju inte kan påvisas. Flogiston frigörs i stora mängder vid vanlig fötbränning och listar sig omärkt ut i galaxen med överskottsvärmen och förenar sig med sin släkting, den ”mörka materien”, som ju dominerar galaxens massa. En del förenar sig troligen med det uppvärmda ytvattnet och får det att sjunka till botten. Moderna kemister tillhör ofta flogistonförnekarnas skara, men eftersom de tycks veta vad de talar om, skall man naturligtvis inte lyssna på dem för då kan man ju bli förvirrad.
  Flogistonteorin är en stark konkurrent till teorin att koldioxid påverkar klimatet och har därför kraftfullt undertryckts. Fråga vilken forskare som helst och Du skall finna att han förnekar att flogiston över huvud taget finns till. Mvh, Håkan.

 48. Slabadang #46

  Hur går det med ditt arbete med att göra någon sorts dokumentation över klimathysterihistoriken?
  Det var väl du som nämnde den idén?

  Hinner du med?

 49. Det här måste ni läsa: En klimatforskare med ryggrad som ger övriga svar på tal.

  Judith Curry har postat en del på Bishop Hill, och hon är dels AGW-anhängare, IPCC-författare, och har stött deras linje. Men hon (är en av få som också) är myket tydlig med vad som är vetenskap och hur sådan bör gå till.

  Läs posten, men ännu hellre hennes kommentar #18 i denna tråd!

  Tex skriver hon:

  ” I  … think critically about climate research. The charges of “groupthink,” “cargo cult science,” and “tribalism” have some validity .. ”

  Och hon ger RealClimate och Gavin Schmidt svar på tal på ett flertal områden (där de för länge sedan borde ha självsanerat … ifall de nu menar ngt med att vara ’forskare’)

 50. Slabadang!

  Uffe B!

  Bilan är i högsta läge och släpps i Maj! =)