Hide the Decline – igen

I IPCCs – FNs klimatpanels – tredje rapport från 2001 uppvisades för första gången den berömda ”hockeyklubban” (Mann et.al.), kurvan som visade att uppvärmningen vid slutet av 1900-talet var en unik händelse på 1000 år. Kurvan, som bygger på mätning av bredden hos årsringar från gamla träd, fick en framträdande plats och övertygade många forskare, politiker och journalister om allvaret i vad som då hände och att de mänskliga koldioxidutsläppen helt enkelt måste vara orsaken till denna hastiga uppvärmning. (Sedan dess har det inte hänt så mycket med den globala temperaturökningen, men det är en annan historia.)
Hockeyklubban kritiserades hårt och framgångsrikt av matematikern och gruvingenjören Steve McIntyre och ekonomiprofessorn Ross McKitrick några år senare. De kunde visa att diagrammet vilade på ett speciellt urval av trädringsdata och en felaktig statistisk behandling. Men historien kring bevisningen av att senare tids uppvärmning var unik visade sig ha betydligt fler svagheter.
I materialet som låg bakom IPCCs rapport, och som tycktes ge ett starkt stöd till hockeyklubban, fanns även en del arbeten som publicerats av forskarna på CRU, klimatforskningscentret vid East Anglia University. I de brev som läckte ut från CRU, de s.k. Climategatebreven, uppdagades det att åtminstone en mycket omfattande mängd trädringsserier hade manipulerats på ett missledande sätt. Man hade helt enkelt strukit alla data efter 1960, uppenbarligen därför att data från årsringarna inte stämde med uppmätta instrumentdata. Denna manipulation kom att kallas för ”Hide the Decline” eftersom en av forskarna i ett mail hade föreslagit detta ”trick” för att kurvan skulle se bättre ut och stämma med CO2-teorin. En skeptisk tolkning av det hela är förstås att de aktuella trädringsserierna helt enkelt inte mäter temperaturen, och att man således inte heller kan lita på dem då det gäller den historiska rekonstruktionen.
I ett par utredningar förvarar sig CRU-forskarna Phil Jones och Keith Briffa med att borttagandet av data skedde helt öppet och att det fanns skäl för att genomföra dem. McIntyre har förgäves letat efter tecken på denna öppenhet, och efter vilka skäl som de anför. Han säger: ”To date, I have not identified a single publication in which they explicitly state that they have deleted post-1960 data and why. In some cases, the caption says that the Briffa data is from 1402-1960, but in such cases, there is no explicit statement that data was deleted and why. In other cases, there is not even a hint that the data has been chopped back to 1960.
Under de senaste dagarna har McIntyre hittat ytterligare en konstighet med Briffas kurvor. Inte nog med att alla data efter 1960 är borttagna. Även alla data före 1550 är också borttagna utan att man sagt ett ljud om detta. Varför det? Jo, uppenbarligen av precis samma skäl som förut. De trädringsdata som Biffra samlat in stämmer inte med den tjusiga hockeyklubban (och liknande diagram) som IPCC trumpetat ut inför världen som bevis för att det sena 1900-talets uppvärmning var ”unik”.
briffa99 science notrick2 
Kan vi överhuvudtaget lita på dessa konspirerande, manipulerande och, ja, fuskande, klimatforskare som hyllats så av IPCC, kolleger, politiker och massmedia?
Källor här, här och här.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lena Krantz

  Jag känner stor tveksamhet till att årsringar från träd skulle kunna visa temperaturen till att börja med och extrem stor tveksamhet till att MBH vilket år som helst verkligen vill visa någon slags sanning.
  För mig har dessa herrar inget med vetenskap att göra.
  Detta ger ju ytterligare lök på laxen men jag känner mig inte ens förvånad!

 2. Bäckström

  Håller med Lena och Richard Mueller här.
  Det finns ingen anledning att inte sortera in Michael Mann och resten av hockeyklubben, i facket Saida Et al.
   
  /Bäckström

 3. Svaret är uppenbarligen nej!
  Vi kan verkligen inte lita på MSM, Svenska staten och FN i klimatfrågan.
  Det framstår kristallklart för var och en som sätter sig in i ämnet.

 4. IPCC har nog missat Solens UV ,som varierar med 10% vilket påverkar
  molnbildningen variation i tiden och havströmmar på Jorden.
  ALI.K.

 5. pekke

  Att använda ringprover från träd visar väl mer hur bra växtförhållandena var för just det trädet på den platsen.
  Även om man tar ringdata från olika platser över hela Europa så säger det ingenting om vilken temperatur det var då, det visar bara om det var bra eller dåliga förhållande för tillväxten av vissa arter.
   

 6. Lena Krantz

  pekke #5
  Jag är verkligen ingen expert i ämnet men tydligen gäller det att ta mätdata från speciella träd som uppfyller vissa kriterier. Det duger alltså inte med vilket träd som helst.
  Men tveksamheten kvarstår ju då proxydatat inte överensstämmer med mätdata från termometrar

 7. Bäckström

  Lena #6
  Nä, precis.
  Trädringar är generellt värdelösa som proxies för temperatur
  Mao. perfekt för hockeygänget att tolka godtyckligt efter beställt modell-facit.
   
  /Bäckström

 8. Lena Krantz

  Bäckström #7
  Nu skall jag strax sova men jag håller med dig om att årsringar från träd rent generellt inte är någon bra indikator på temperaturen. Vad jag förstår har man dock använt speciella träd (fast jag minns inte vilka) så diskussionen är ändå inte så särskilt enkel.
  Men när är den det?
   

 9. Bertel

  Lena, Pekke, Labibbia
  Såg på NG(national geographic) och där framlades hypotesen att stalatiterna i sk blå laguner(dvs vattendränkta grottor i korallrev, vilka har varit torrbelagda tidigare i historien) innehåller mer säkerställd klimathistoria än isborrskärnor eller för den delen årsringar från träd?
  Vad anser ni?  

 10. Glöm inte att tända all tillgänglig belysning i kväll!

 11. Lena Krantz

  Bertel #9
  Jag vet inte så mycket om stalaktiter men årsringar från träd har stor problematik omkring sig och detsamma gäller i viss mån isborrkärnor. De senare lider av att de får en utjämnad kurva, dvs de visar inte högsta dalar och toppar, plus att det kan vara så att de släpper ifrån sig en del i själva upptagningsprocessen s a s.
  Sa det något om vad de visade då?

 12. Bertel # 9
  Oj, det tål att tänka på.
  Måste ärligt erkänna att jag inte har en susning. På vilket sätt skulle dessa stalagtiter kunna ”lagra” klimathistoria”?

 13. Elbranchen # 10
  Hahaha…. Med det nicket blir ju din uppmaning rätt festlig! 😀

 14. Det verkar som J.Hansen har ändrat uppfattnining om CO2,den
  är inte orsak till globala värmen,han tror andra på andra faktorer aerosoler och liknande.
  ALI.K.

 15. ALI K # 14
  Har du någon länk till det påståendet?
  För det är minst sagt sensationellt!

 16. Tusentala Australier protesterar mot koldioxid skatter nu.
  ALI.K.

 17. Bertel

  Lena och Labbibia
  Dessa grottor är på öar(i detta fall vid  Bahamas), vilka består mestadels av korallrevar och har porosite vilket avspeglar i stalaktiter, som byggs upp under årtusenden och har spår av rengvattnets innehåll och periodisk intesitet av det samma.
      

 18. Bertel

  ALI.K
  Kan du förtydliga/fördjupa i skrift ang # 14 och 16 för det är oehört intressant.

 19. pekke

  Bertel#9
  Fanns nån svensk undersökning på stalaktiter i grottor här sverige oxå.
  Finns oxå finska undersökningar som visar på att det svänger rejält när det gäller tillväxten i Finland under flera tusen år.
  Tyvärr sparade jag inte den finska länken jag läste för nåt år sedan.

 20. http://www.moderna-myter.se/2008/02/det-var-varmare-fr-1000-r-sedan.html
  Det var varmare för 1000 år sedan 
  Kommer ni ihåg hockeyklubban – flaggskeppet i IPCC TAR från 2001. Denna kurva publicerades om och om igen i media men helt plötsligt har den försvunnit. Varför? Jo, Steve McIntyre, som har den kända bloggen Climate Audit, avslöjade kurvan som ett falsarium. Inga ursäkter från IPCC, man tystade ner det hela och tog bort kurvan i AR4 rapporten 2007.
  Nu har det kommit en ny studie av Dr. Craig Loehle publicerad i Energy and Environment. Varför är denna studie så intressant? Jo, Loehle har gjort om temperaturrekonstruktionerna för jordens medeltemperatur 2000 år tillbaka utan att använda trädringar. Trädringar anser Loehle är behäftade med massa fel och gissa vad Mann som gjorde falska hockeyklubban använde sig av – jo trädringar. Dessutom manipulerades data på ett statistiskt felaktigt sätt.
  Om vi går direkt till resultaten så konstaterar vi att temperaturen idag är lägre än för 1200 år sedan. Ingen anmärkningsvärt syns i temperaturkurvan nedan. Två mätningar från Norden är inkluderade. Vad Loehle har gjort är att slå samman ett antal studier och normera dem på ett likformigt sätt. Viktigt är att man vid anomalier använder samma referensår.

 21. http://www.moderna-myter.se/2008/02/det-var-varmare-fr-1000-r-sedan.html
  Det var varmare för 1000 år sedan  Kommer ni ihåg hockeyklubban – flaggskeppet i IPCC TAR från 2001. Denna kurva publicerades om och om igen i media men helt plötsligt har den försvunnit. Varför? Jo, Steve McIntyre, som har den kända bloggen Climate Audit, avslöjade kurvan som ett falsarium. Inga ursäkter från IPCC, man tystade ner det hela och tog bort kurvan i AR4 rapporten 2007. Nu har det kommit en ny studie av Dr. Craig Loehle publicerad i Energy and Environment. Varför är denna studie så intressant? Jo, Loehle har gjort om temperaturrekonstruktionerna för jordens medeltemperatur 2000 år tillbaka utan att använda trädringar. Trädringar anser Loehle är behäftade med massa fel och gissa vad Mann som gjorde falska hockeyklubban använde sig av – jo trädringar. Dessutom manipulerades data på ett statistiskt felaktigt sätt. Om vi går direkt till resultaten så konstaterar vi att temperaturen idag är lägre än för 1200 år sedan. Ingen anmärkningsvärt syns i temperaturkurvan nedan. Två mätningar från Norden är inkluderade. Vad Loehle har gjort är att slå samman ett antal studier och normera dem på ett likformigt sätt. Viktigt är att man vid anomalier använder samma referensår.

 22. http://www.moderna-myter.se/uploaded_images/loehle_fig3-758192.jpg

 23. http://www.global-warming-and-the-climate.com/
   
  Vad klimatbluffen handlar om: Världsdiktatur
  av Helga Zepp-LaRouche.
   
  http://www.larouche.se/artikel/vad-klimatbluffen-handlar-om-varldsdiktatur
  När Sir Maurice Strong skapade klimatpanelen IPCC inom FN, var det inte meningen att den skulle vara en vetenskaplig institution, utan en politisk institution. Han sa vid den tiden att han hoppades att den skulle bilda kärnan i en världsregering. Hela idén med en världsregering
  http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter
   
  Grönt folkmord
  Rasbiologin fick efter nazismens fall ett nytt ansikte. Britterna (och återigen en del svenskar) började nu skrika om ”befolkningsexplosionen” i tredje världen. Vad de i själva verket menade var att om de nationer i Asien och Afrika – som det brittiska och andra imperier koloniserat och ekonomiskt utplundrat – nu skulle utvecklas, skulle det betyda att dessa folk skulle behöva naturresurserna som finns i deras egna länder. Det skulle beröva britterna och deras allierade kontrollen över världsekonomin. År 1974 blev detta USA:s officiella politik, nedskriven i en då hemlig promemoria NSSM-200, under dåvarande chefen för nationella säkerhetsrådet Henry Kissinger. Denna promemoria argumenterade för att befolkningstillväxten i länderna i den s.k. tredje världen måste stoppas med alla möjliga medel, eftersom den utgjorde ett hot mot USA:s och dess allierades säkerhet. Det betydde att dessa länder skulle berövas modern teknik, och i stället skulle IMF och Världsbanken komma in med åtstramningspolitik, kondomer och ”anpassad” teknologi som skulle se till att dessa nationer hölls kvar i fattigdom. Förbud mot DDT – med hjälp av lögnaktiga, ovetenskapliga miljöskyddsgrunder – har skördat fler liv i Afrika och Asien genom malaria än vad till och med Hitler lyckades med på sin tid i Europa.
   
  http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter
  Miljörörelsens rasistiska rötter
  av Hussein Askary
  Långt före Nazi-Tyskland fanns det brittiska imperiet. Det har dominerat världen i mer än 200 år. Nästan alla rasistiska, människoföraktande teorier om människans ursprung och hennes förhållande till naturen, och skillnaden mellan ”raser”, har sitt ursprung i det brittiska imperiet. Imperiet är inte England eller folket på de brittiska öarna. Imperiet var från början ett multinationellt anglo-holländskt bolag, Ostindiska kompaniet. Det är en parasitär finans-ekonomisk oligarki som har velat styra och manipulera världen och människorna på planeten genom kontroll över handel, råvaror och framför allt över kunskapen, precis som de mytiska olympiska gudarna gjorde. De har en stark tro på att deras makt, ”överlägsenhet”, har genetiska rötter; och precis som det var med den ”ariska” rasen under nazismen, så är det med den ”anglosaxiska” rasen för de övre klasserna på de brittiska öarna.
  Pro-Genocide British Empire
  http://www.youtube.com/watch?v=jFbPkhCR0PY&feature=related
  Lyndon LaRouche explains start of WW III
  http://www.youtube.com/watch?v=gbuoH1g_jYw
  Alex Jones – The Carbon Tax Deception
  http://www.youtube.com/watch?v=-rHURTDNBaI

 24. Protester mot koldioxid skatter ,finns mer att läsa på Climate realist.
  J.Hansen,What’s up part 1.
  ALI.K.

 25. Inge

  Skadan med hockeyklubban och liknande är redan skedd, en dementi har inte alls lika stor verkan. Det kommer säkert att ta många år efter en vetenskaplig totalsågning innan EU och vår regering tar konsekvenserna och slutar beskatta CO2.

 26. Ulrik

  Vindmölleplaner skrottes är en rubrik i Jyllandsposten. Antalet avdelningar i Landsforeningen Naboer till Kaempevindmöller har ökat från 40 till 90. Politiker börjar inse, att man måste beakta de boendes intressen.
  http://jp.dk/indland/indland_politik/article2381845.ece

 27. Ingemar

  Det nya med McIntyres rekonstruktion här är egentligen inte att hockeyklubban är fel (det visste vi redan), utan snarare att det ger en fördjupad inblick hur stor skandalen med Hide the Decline är. Tidigare så har ju denna försvarats med ”att den på sin höjd kan vara missledande, men ett pedagogiskt sätt att framställa kurvan; man putsar bort lite uppenbart felaktiga (och troligen slumpmässigt uppkomna data) från 1960. Det är allt.”
  Ni som såg på videosnutten med Muller:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/03/05/klimatforskare-sager-ifran/
  så säger även han att dessa sentida data troligen är något som människan åstadkommit.
  Men nu visar McIntyre att inte bara denna snutt är borttagen, utan här handlar det alldeles uppenbart om att på ett systematiskt sätt ta bort ALLT som inte inte stämmer med hockeykurvan. Det går knappast att för alla data före 1550 skylla på människan. – De har helt enkelt ingen aning vad trädringarna mäter, men ändå används dessa data för att påstå att hockeykurvan är ”robust”!

 28. Ann L-H

  Bertel m fl Stalagmiter finns i kalkstensgrottor. De är konformade bildningar och består av av kalk. Stalaktiter är samma sak, men de hänger från taket. Dessa droppstenar bildas av mineralrikt vatten som sipprar ner till grottorna. Lager på lager byggs efter hand på. Genom att analysera de olika lagrens syre- och kolisotoper och diverse mineraler som varierar med temperaturen avslöjas temperaturen vid olika tidpunkter. Sådana bildningar finns lite varstans både på norra och södra halvklotet  och utgör ett stöd för att tex den medeltida uppvärmningen var global.

 29. Pär Green

  Dagens DN!
  SMHI: del II
  Vad hade hänt om meteorologerna
  varit en del av Smittskyddsinstitutet?

  Då hade minsta moln på himlen beskrivits som något smittsamt
  från Mexikanska golfen. Vid första regndroppe skulle välkända
  recept skrivas ut om ”andra, tredje och fjärde vågen”. Meteorologer
  skulle bli lika obegripliga som en läkares handstil. Ett snällt duggregn på fönsterbläcket skulle med sinister min förklaras
  med att ”också spanska tyfoner börjar osynligt”. Vädret skulle
  vara en ”pandemi”. ”Febertermometrar skulle inte räcka till alla.”
  Varningslappar skulle sättas upp på miljoner toaletter. NON
  Lyssnarvarning: 12:55 P1
  Ekots lördagsintervju
   
  Connie Hedegaard, EU-kommissionär med ansvar för klimatpolitik, intervjuas av Tomas Ramberg.
  Sänds även kl. 19.03.

 30. Ingemar

  Jag skulle också tillägga att detta visar mer om vad CRU-gänget (Jone Och Briffa) är för några filurer än om hockeyklubban, och om hur totalt värdelösa utredningarna som hade som uppgift att klargöra allt detta var.

 31. Bra att du framhåller detta, Ingemar. Tyvärr förstår inte vanligt folk att ifrågasätta vetenskap. De lyssnar på auktoriteter.
   
  Som någon konstaterat är skadan redan skedd. Det är som när en kvällstidning skriver något felaktigt med stora rubriker. Folk minns det, men sällan den lilla dementin som (kanske) kom senare på sidan 17.
   
  Men bra att detta kommer fram.

 32. Lena Krantz

  Kom på en intressant diskussion med en från UI-gänget. Jag pekade på att UI inte publicerar så särskilt många nya forskarrapporter på sin sida vilket förklarades med att de behöver ”ligga till sig” för att hinna få reaktioner och motrapporter från andra forskare.
  Jag påtalade då att just MBH (hockeyklubban) som blev färdig 98/99 kom med i IPCC:s rapport redan 2001, dvs IPCC har uppenbarligen inte samma synsätt som UI.
  Något svar på detta? Nej, givetvis inte.
  😀

 33. Bertel

  Lena Krantz # 31
  Touché  🙂

 34. Lena Krantz

  Bertel #33
  Hockyklubban ÄR en skandal, förstår inte att man inte kan erkänna detta totala vetenskapliga haveri.
  😉

 35. Ingemar

  En kommentar från Craig Lohele (en av världens främsta forkare på detta område) från kommentarerna på Climate Audit:
  I don’t believe in tree rings enough to carry out this exercise. Trees grow in stands which will change their composition over time. No forest stand has ever maintained the same density for 1000 yrs because trees die. Precip changes affect the forest as well. The regional or individual standardizations done to factor out changes in growth with age are not valid in my view. The simple geometric effect of tree diameter is more justified but is not a strict function of age and is not used. I would classify this as an ill-posed problem: trying to do something impossible just because we would like an answer. Nothing I have seen from any dendro study convinces me that climate can be properly inferred from tree rings more than a few hundred years into the past, and even then we can’t tell which trees/stands will work a priori.
  En följdkommentar till detta:
  You are far too kind. Isn’t it about time to declare dendrochronology about as scientific as astrology?
  The width, density, etc. of tree rings depend on all kinds of conditions – amount of readily available moisture, soil nutrients, amount of sunshine, and on and on. Anyone who does not approach tree ring data with a great deal of skepticism is a fool.

 36. Bertel

  Lena Krantz # 34
  För mig är detta ett av samtidens/livets stora gåtor, hur de flesta av dessa belästa och bevisligen intelligenta personer på sk AGW sidan kan förneka fakta med brott mod??????
  Men, man kan inte förstå allt här i livet.  🙂 
  Ps.Ibland förstår jag min hund bättre(eller han mig för den delen), trots avsaknad av verbal dialog, än mänskliga ställningstagande. DS

 37. bobo

  ”För mig är detta ett av samtidens/livets stora gåtor, hur de flesta av dessa belästa och bevisligen intelligenta personer på sk AGW sidan kan förneka fakta med brott mod??????”
  Det finns ohederliga och icke-snälla människor här på jorden.

 38. Vid et s,k Tyst Konsensus,så kommenterar ingen något man vidrör
  inte ämnet ens.
  Detta råder nu i Sverige idag,utan man fortsätter att tala framtida
  klimatförändringar och eventuella klimatavtal och grön omställning bara.
  ALI.K.

 39. Pingback

  […] https://www.klimatupplysningen.se/2011/03/26/hide-the-decline-igen/ […]