Häggström: Hyckleri av Göran Ahlgren

olle häggström
Debatten om vem som förvillar vem fortsätter. Nu har turen kommit till professor Olle Häggström. I sin relativt långa utläggning presenterar han egentligen inget nytt utan återupprepar sin uppmaning till SI:s medlemmar att bemöta den kritik de utsatts för av honom själv och Magnus Westerstrand.
Hela den här diskussionen är ganska hätsk och obehaglig och stämningen blir knappast bättre av Olle Häggströms anförande. Jag ber er därför alla att hålla en god ton, låta bli personkritik och inrikta er mer på att försöka komma på hur vi skulle kunna lösa situationen till allas fördel.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. ….       …….           ……    …..    …..
  …..  ……     ……    …….    …….
  Sorry, enda sättet att förhålla sig till dina vädjanden om saklig ton när det gäller profossen, förlåt professorn i bilden ovan.
  Självcensur alltså.

 2. Labbibia: Du är för rolig. Men tack för att du censurerat dig själv. Det underlättar. 😉

 3. Man får se det ur mänsklighetens perspektiv och konstatera att vi aldrig skall sluta förvånas över oss.
  Jag vet inte hur man skall få ordning på det här men någon stans segrar ”sanningen” till sist.
   
  Som ”skeptiker” kan jag inte begripa hur man gör när man ”väger in den samlade vetenskapen”.
  Hur gör man? Berätta!

 4. Maggie
  Om man vill exempel på motsatsen till det du efterfrågar, saklig ton alltså, så är det ju bara att läsa Häggströms artikel och kommentarerna till densamma.
   
  ”Verbalt rallarslagsmål” är väl det uttryck jag kommer att tänka på……
  Det fanns en tid då jag såg upp till akademiker och den akademiska världen, som ett ideal att efterlikna….
  Men det var innan jag började engagera mig i ”klimatfrågan”.
  Nåja, illusioner är ju till för att krossas! 😉
   

 5. Peter Stilbs

  Olle Häggström blir allt mer patetisk i de meningsutbyten som varit de senaste åren.  Personangrepp är det enda han har att komma med. Själv verkar han inte fatta något av  ”stora delar av den klimatvetenskapliga kunskapsmassa som forskarsamhället med stor möda producerat” – som han själv uttrycker det.
  Som varande professor i Matematisk Statistik är det också hårresande att han inte reagerar med ett ord om missbruk och inkompetens inom användandet av statistiska metoder inom ”klimatvetenskapen”.
  Göran Ahlgrens inlägg gällde dessutom DN.s anonyme ledarskribents karakteristik  – ”BEDRAGARE” – användes om de som inte okritiskt anammar all AGW-propaganda – och DN vägrar fortsatt att be om ursäkt.

 6. Peter S
  Går det inte att stämma DN för förtal?

 7. Lejeune

  För att citera Winston Churchill,  ”En fanatiker är en människa som inte kan ändra åsikt och inte vill byta ämne”.
  Det är något tvångsmässigt över Olles obehagliga tirader.

 8. Tyvärr Labbibia. Det går bara att förtala enskilda, namngivna människor. Kanske går det att hävda hets mot folkgrupp, om klimathotsskeptiker går att se som folkgrupp?

 9. Michelangelo

  ”However, for more serious leaders, the need to courageously resist hysteria is clear. Wasting resources on symbolically fighting ever present climate change is no substitute for prudence. Nor is the assumption that the earth’s climate reached a point of perfection in the middle of the twentieth century a sign of intelligence.”
  Richard Lindzen

 10. ”Never argue with idiots. They drag you down to their level and there they win on sheer experience.”

 11. Lars Kamél # 8
  Jo, naturligtvis har du rätt. Det var lite förhastat. 
  Jag är just nu bara så fruktansvärt upprörd över hur SI är den part i debatten som omtalas som ”förvillare”.
  Jag har ”forskat” litegrann i varifrån Naturvårdsverket fick de uppgifter som låg till grund för deras stora ”klimatkampanj” som genomfördes 2002-2003.
  (Kampanjen utfördes på uppdrag av dåvarande regering)
  Svaret jag fick från Naturvårdsverket (via mejl) var att:
  ”Informationskampanjen byggde på IPCC:s analyser och rapporter.” 
  Eftersom tom klimatalarmister som Patrik Lindenfors (UI) erkänner att ”räven simmar över sjön” är ett utmärkt exempel på ”förvillning”, så kan man ju kanske undra varför inte förvillarpriset gått till ex just Naturvårdsverket, Mainmedia, SVT, dåvarande och nuvarande regering eller annan valfri propagandamegafon som villigt stått till tjänst när det gäller ”klimatförvillande” skräckpropaganda.
  Men, inte ett ljud från UI, Häggis, Pickström, Packström och Pockström om att all denna bullshit faktiskt inte (egentligen) stöds av IPCC.
  I stället siktar man in sig på en av de få organisationer som faktiskt har ifrågasatt alla dessa ”förvillande”, totalt orealistiska klimathotsscenarion, nämligen SI.
  Blir man upprörd?
  Nej, man blir fruktansvärt upprörd, helt enkelt heligt förbannad!

 12. bom

  79% av millningarna går i favör för SI och i kommentarerna har AGW blott en enda stödjare. Så ser det ut så här långt. Är det någon som tror att OH inser att han skiter i motvind? Själv tror jag inte det. P Stilbs skrev till Thomas ”icketvivlaren” att ”Du måste ha skygglappar av pansarplåt”.
  Detta vill jag trumfa med att OH:s skygglappar måste vara av grafen.
  Nog är det konstigt med en professor som inget lär (OH) och inget förstått i en fråga där han så länge har varit så aktiv (även om frågan ligger långt bort från det egna ämnet). Jämför honom med min gamle kurskompis Pehr Björnbom. Ett helgon och en demon.

 13. Anders Berg

  En målande beskrivning av en klimatexpert. Frågan är hur har han tid och råd .
  När skall han ur sina statestik och sannolikhetskalkyler komma med fram med någon klimatveteskap värt ordet vetenskap.
  Intervju med Olle Häggström, Matematisk statistik
  Matematiska tankar behöver inte se ut som siffror och formler. När Olle Häggström tänker fylls hans huvud av bilder. Formlerna fungerar som ett språk, ett sätt att förmedla de kniviga problem han sysslar med i sannolikhetsteori.
  Statistik och sannolikhetsteori är nära förbundna och har mycket gemensamt. Ändå är tillvägagångssätten för att få fram resultat egentligen motsatta. Sannolikhetsteorin utgår från en modell och härleder ur den vilket beteende som finns bakom. Statistiken börjar med data och försöker lura ut vilken modell som kan ha lett fram till dem.
  För att tydliggöra skillnaden, kan vi tänka oss att man vill ha svar på frågan hur många barn en viss grupp av befolkningen kommer att få.
  – Med utgångspunkt från sannolikhetsteori sätter man upp en modell för hur människor vanligtvis reproducerar, hur många barn de får och vid vilka tidpunkter. Då måste man även ta med så många andra faktorer som möjligt, sådant som att det är vanligt att man tycker det kan vara nog med barn efter tre pojkar. Naturligtvis går det aldrig att sätta likhetstecken mellan en modell och verkligheten. Det finns alltid flera komplicerande faktorer, men man kan ofta få en ganska bra fungerande modell. I den kan man sedan räkna fram en sannolikhetsfördelning för till exempel hur många syskon en slumpmässigt vald person har. Utgår man istället från statistikens metodik, görs en undersökning där man frågar folk hur många syskon de har och utifrån det försöker komma fram till vilka lagar reproduktionen följer, förklarar Olle Häggström.
  Han tillägger att man brukar säga att sannolikhetsteorin är en gren av matematiken, medan statistik till så pass stor del innefattar tolkning av omvärlden och filosofiska aspekter att man inte kan se det på samma sätt. Olle Häggström började forska i matematisk statistik efter att ha gått en civilingenjörsutbildning i elektroteknik.
  – Efter tredje året stod det klart att jag ville fortsätta forska. Att jag valde matematisk statistik och senare sannolikhetsteori berodde bland annat på att det är något som kan tillämpas inom alla empiriska vetenskaper. Vilket vetenskapsområde jag än får upp ögonen för är mina kunskaper högst relevanta, till och med om jag skulle få för mig att byta inriktning helt.
  För man vet aldrig. Olle Häggström är brett intresserad av vetenskap och följer med i vad som händer på många områden. Hela tiden dyker det upp tankar om vad matematiken skulle kunna bidra med. Tänk om det går att göra modeller för hur opinionsvindar svänger, till exempel.
  – Jag vill förstå världen och mitt redskap är matematiken, som ju haft en fantastisk framgång i att beskriva världen. Fysikens lagar är matematiska, och före Newton var det inte självklart att matematiken skulle förklara världen på ett så kraftfullt sätt. Nu är matematiska tillämpningar på gång inom många andra områden.
  För närvarande är det i stor utsträckning fysiken som fungerar som inspirationskälla för Olle Häggström. Det rör sig om att lösa problem kring så kallade fasövergångar.
  – Vad fysiken vill är att kunna härleda de makroskopiska naturlagarna från de mikroskopiska. Det är ett led i att förstå vår värld. Lagarna är ju egentligen alltid preliminära, och om de på mikronivå kan stämma överens med det vi observerar på makronivå, i verkligheten, blir de ett starkt stöd för att lagarna verkligen gäller. Inom fysiken försöker statistisk mekanik överbrygga gapet mellan makro- och mikronivån. Vad jag vill göra är att tilllämpa sannolikhetsteorin på det området. Ett typiskt projekt är att definiera en så enkel modell som möjligt för hur partiklar interagerar på mikronivå, och sedan studera vad det ger för effekter på makronivå.
  Ett exempel på fysikalisk fasövergång är när vatten börjar koka. Vattenmolekylernas mikroskopiska beteende styrs av den kontinuerligt varierande temperaturparametern, och lagarna som styr dem skiljer sig mycket lite om vi jämför dessa vid 99 och 100 grader. Men den totala effekten av mängden molekyler på mikronivå orsakar ett väsentligt annorlunda beteende på makronivå, alltså när vi ser att vattnet kokar. Relationen däremellan är det intressanta.

  Perkolation betyder ungefär ”genomströmning”, och handlar om konnektivitetsegenskaper hos oordnade material. Här ser vi små stycken av realiseringar av en sådan modell vid tre olika parametervärden: de två första under det kritiska värdet, och den tredje över det kritiska värdet, som avgör om en oändlig samman-hängande komponent uppstår. Perkolationsmodeller kan tillämpas på många områden, och upprättas över exempelvis hur grundvatten genomtränger jord eller berg, och även ge ledning om hur skogsbränder eller epidemier sprids.
  Det är i allmänhet inte på en så konkret nivå som Olle Häggström arbetar, utan med mer allmänna modeller. Området med fasövergångar innehåller tillräckligt många intressanta problem för att hålla honom sysselsatt bra många år framöver. Och de närmaste åren kan han ägna sig mycket åt egen forskning, tack vare ett personligt forskningsanslag från Vetenskapsrådet.
  – Men samtidigt måste jag säga att mina doktorander alltid kommer i första hand. Det är viktigare för dem att få skriva sin första artikel än för mig att skriva den femtiosjunde.
   
  Intervjun gjordes 2002 av Sofie Hebrand för skriften Ny kunskap.
  Olle dina doktorander erkännes rätten att skriva sina första artiklar då ställer jag frågan; blir dessa bedömda och recenserade på samma sätt som du kommenterar artilkar i klimatfrågan.

 14. Kent Forssgren

  Labbibia #4
  Det fanns en tid då jag såg upp till akademiker och den akademiska världen, som ett ideal att efterlikna….
  I den akademiska världen pågår ständigt ett rävspel, sorry räven. Man slåss om en begränsad mängd anslag. Då anses alla knep vara tillåtna. Att från denna värld komma ut och arbeta med företag, där alla hjälps åt, var som att hamna i en ny värld. Det gick plötsligt så mycket lättare att andas.

 15. Kent Forssgren
  Ja, inom ett privat företag drar man för det mesta åt samma håll. Åtminstone de som är engagerade……och de som inte är det brukar ganska snart söka sig ett annat arbete…..
  Det är lustigt egentligen….
  Här har vi en jättesamling akademiker som propagerar för CAGW-hotet, och många av de horribla åtgärder som föreslås för att få stopp på ”klimatförändringen”.
  Är de ens medvetna om att de därigenom sågar av den gren de sitter på
  När resurserna på grund av ”klimathotsåtgärder” minskar, kommer garanterat resurserna för den akademiska världen att krympa, och följden blir att många akademiker som i dag avlönas med skattemedel  kommer att bli utan arbete.
  Och hur dessa kommer att klara sig på den privata arbetsmarkaden är ganska lätt att göra pessimistiska”scenarion” om……….

 16. ThomasJ

  På tal om allehanda ’debatter’. Donna L. har som vanligt mkt läsvärd tråd här:
  http://nofrakkingconsensus.wordpress.com/2011/01/17/the-sad-state-of-the-debate/
  Mvh/TJ

 17. tty

  bom #12
  ”Nog är det konstigt med en professor som inget lär (OH) och inget förstått i en fråga där han så länge har varit så aktiv”
  Inte alls. Jag känner tyvärr till många sådana fall, och ingalunda enbart inom klimatforskningen. Jag tror nog de flesta med erfarenheter från den akademiska världen håller med.

 18. Anders Berg

  #Labbiba 15
  Du tar upp en centralfråga skall våra universitet och högskolor finansiera spektakulär s.k forskning inom ”klimatvetenskap” på bekostnad av den normala verksamheten. Det har sin riktighet att förståelsen för klimatets variationer spänner över många disipliner men det förefallar som ett exempel på dåligt tillvaratagande av tid och resurser om en professor vid sidan om sina ordinarie arbetsuppgifter läggar allt för stor tid och kostnad på att leverera fullständigt ovetenskapliga inlägg.
  Det är nog dags för en internrevisor att granska hur våra skattepengar används och nu i omvänd ordning . Följ medlen från föreläsare och debattörer organistioner professorer m.f.l. Vi kommer kanske att finna att avsikten inte alls var att finansiera just det som blev fallet.
  Skall sverige konkurrera på en global markand skall våra resurser läggas på inovationer och framsteg inte på personangrepp och andra resurskrävande inlägg.

 19. Peter Stilbs

  Anders Berg #18 – myndigheterna har i modern tid uppmuntrat att professorerna också ägnar sig åt ”tredje uppgiften” 😉
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tredje_uppgiften

 20. ThomasJ

  Prof. Lindzen på WUWT, nedranns bra:
  http://wattsupwiththat.com/2011/01/17/richard-lindzen-a-case-against-precipitous-climate-action/
  Ska OH/VoF etCons nu sälla Lindzen till ’förvillarskaran’… ?  :mrgreen:
  Mvh/TJ

 21. Om Sverige har antagit FN:s ”Agenda 21” finns många av svaren på frågan varför det görs så mycket politiskt inriktad ”forskning” och propagandaverksamhet i det dokumentet
  http://www.unep.org/Documents.Multilingual/Default.asp?documentid=52
  Varning! Det är ett omfångsrikt och ordrikt dokument
   

 22. Ingemar

  Sådana som är skeptiska till IPCCs centala teser om CO2 helt avgörande roll för den globala uppvärmningen brukar regelmässigt kallas för ”förnekare”, ”plattjordingar”, ”kreationister”, ”pseudovetare”, ”rättshaverister”, ”äldre män (!)”, ”galningar”, ”lakejer till olje- och tobaksindustrin” … osv. Och nu kallas vi för ”förvillare”
  Olle H skriver ursinnigt att han minsann vid en föreläsning som han hållit alldeles bestämt hört att Göran Ahlgren skrattat. Det lät så i alla fall …
  Patetiskt!

 23. Anders Berg

  Peter Stilbs#19
  Var det ett resultat av Olof Palme syn ;att skapa ett samhälle där det  var viktigare att först debattera med åsikter för att där efter eventuellt införskaffa insikter. 

 24. Bertel

  Ang Olle H och hans övertygelse att (hans tolkning av)konsensus råder ang klimatvetenskapen, kan följande ”sanningar” ge ev en liten tankeställare?
  Flygmaskiner som är tyngre än luft är omöjligt.
  – Lord Kelvin, skotskt fysiker, president för Royal Society 1895
  Jag tror att det finns en marknad i världen för kanske fem datorer.
  – Thomas Watson, IBMs chef, 1943
  Rymdresor är rent nonsens.
  – Richard van der Rief Wooley, astronom, 1956
  När Parisutställningen nu stängs kommer elljuset att försvinna med den och aldrig mer omtalas.
  – Erasmus Wilson, professor, Oxford University, 1878
  Radion har ingen framtid.
  – Lord Kelvin, skotskt fysiker, president för Royal Society 1897
  Datorer behöver i framtiden inte väga mer än 1,5 ton.
  – Popular Mechanics 1949
  Det är rent struntprat att atomen någonsin kommer att leverera energi.
  – Lord Ernest Rutherford, atomfysiker 1933
  Telefonen är en förbluffande uppfinning, men vem kommer någonsin att använda den?
  – Rutherford B Hayes, USAs president 1875
  Luftens kemiska renhet har ingen betydelse för människans hälsa.
  – L. E. Hill engelsk läkare 1912
  Det är högst osannolikt att något transportmedel för passagerare kan röra sig fortare än 15 km/tim.
  Thomas Threshold, tågingenjör 1835
  Allt som kan uppfinnas har redan uppfunnits.
  – Charles H Duell, chef, USAs patentverk 1899.
  Historia får visa vart klimatalarmisterna hamnar, men de är på god väg……….

 25. Bertel

  Ingemar # 22
  eller, uttalandet om ev hånskratt mm, säger mer om individens förmåga att förhålla sig till/tolka sin omgivning någorlunda objektivt/”normalt”.

 26. Jag tror att Olle Häggström bör skaffa sig en PR-avdelning som sköter kommunikationen utåt. Saker och ting blir inte bättre av denna blog och därför behöver Olle en neutral person som för fram saker och ting sakligt.
  För min egen del orkar jag inte med denna pajkastning. Det är meningslöst slöseri med tid.

 27. István

  Re # 24 Några reflektioner OT
  Det var alltså samme Lord Ernest Rutherford, (Nobelpris 1908) som själv har upptäckt att atomkärnor klyvs spontant, varvid stora energimängder frigörs.
  Enligt uppgift blev han fullständigt rasande och slängde Dr. Szilárd ut ur sitt kontor, när denne började tala om en kedjereaktion, under mänsklig kontroll.
  Så stora män kan alltså ha så fel, även inom sina egna specialområden!
  Mindre än femtio ( 50 ) år senare rasade den stora kärnkraftsdebatten i Sverige.
  Mängder av små människor var då fullständigt övertygade om bland annat att kärnkraftstekniken var föråldrad. Att den saknade utvecklingsmöjligheter.
  Att restprodukterna var atomsopor, värdelösa, och som måste förvaras i 100000 år.
  Inga nya lösningar kunde förväntas inom de närmaste 100000 åren.
  Alternativa lösningar har nu haft lika lång tid på sig att komma fram som det tog för kärnkraftstekniken att utvecklas. Var har vi dom?

 28. Shoot in Foot!
  Häggström har gjort självmål. 80% gillar ”Stockholmsinitiativet”

 29. Bertel

  Ingvar Engelbrecht # 28
  Jag har nog ”följt” klimatdebatten i snart fyra år(innan dess var jag AGW-troende) och jag kan konstatera att väldigt mycke har hänt(endast gammelmedia är hopplöst på efterkälken) i vår favör som har varit skeptiska över alla klimatralarm pga AGW mm och jag tror att newsmill är en fingervisning(utöver alla andra kommentatorsfält jag har läst) vartåt skutan lutar för närvarande, med fackta och oppinion som last.
  Trevlig utveckling ur mitt synvinkel.  🙂

 30. Bertel #29
  Jo visst ser det ljust ut. Vi skall dock vara på det klara med att det är en helsikes massa muskler som vi har emot oss. FN, UN, politiker som anammat ”Agenda 21” och satsat sin karriär på AGW, IPCC mfl. Det är inte småskit så vi kan förvänta oss nya framstötar. Vad som har hänt nu är att vi verkar få ”vanligt” folk på vår sida. Eller det är kanske för mycket sagt. Vi har fått människor som är intresserade av klimatet på vår sida. Det kommer inte att räcka. Men det är en dj-kla bra start!
   

 31. Christina

  Nåja, att ett förhållandevis begränsat antal personer är negativa till Häggströms artikel på Newsmill behöver inte betyda att
  1. opinionen i stort är så överväldigande negativt inställd.
  2. människoskapade klimatförändringar inte existerar.

 32. Jag tycker att Häggström skall uppmuntras till att låta munnen fladdra ännu mer! Ju mer han gaggar och går på…desto lättare inser publikum att sanningen är motsatsen till det han vräker ur sig.
  Med sådana vänner som Olle Häggström behöver klimatalarmisterna inga fiender.
  –Ahrvid

 33. Bertel

  Christina # 31
  1. Helt rätt, men jag har i par år läst de flesta kommentatorsfälten i samband med klimatartiklar i DN, SvD, Expressen, Aftonbladet, Gp mm och trenden är slående(siknifikant) för skeptikernas favör.
  Det är bara tidsfråga innan någon politisk parti sätter fingret i luften och agerar därefter.
  2. Av samlad kunskap om klimatet hittintils, kan eventuelt o.2 grader,s höjning de senaste hundra åren beskrivas som antropogen påverkan.
  Så jag behäller min personliga glädje över utvecklingen.   

 34. Christina #31
  —–snip —–
  Nåja, att ett förhållandevis begränsat antal personer är negativa till Häggströms artikel på Newsmill behöver inte betyda att
  1. opinionen i stort är så överväldigande negativt inställd.
  2. människoskapade klimatförändringar inte existerar.
  —-snip  —-
  1. sant
  2. sant
  Nu är inte problemet att det finns människoskapade klimatförändringar. Det finns det naturligtvis
  Det som är problemet är vad politiker vill göra med hänvisning till AGW.
  1. Skapa en handel med utsläppsrätter av koldioxid
  2. Skapa metoder för att lagra koldioxid
  Det finns flera men dessa 2 bedömer jag som de i särklass kostsammaste globala projekten i historien:
  Global handel med utsläppsrätter som tänkt skall omsätta biljoner dollar (trillions).
  Lagring av koldioxid
  Bägge dessa megaprojekt bygger på att det är den av människan utsläppta koldioxiden som hotar att ge jorden en katastrofal temperaturhöjning
  3 fel.
  Koldioxid är förvisso en växthusgas men i ringa omfattning. Vattenånga är om jag minns rätt (100 gånger?) effektivare som växthusgas.
  Den del av koldioxid som människan bidrar med i atmosfären (direkt och indirekt) är en försvinnande liten del. Minns ej siffran (0.4%?)
  Det finns inga hållbara bevis för att den av människan utsläppta koldioxiden påverkar det globala klimatet. Egentligen finns det inte ens hållbara bevis för att koldioxid över huvudtaget påverkar klimatet i den omfattning som görs gällande
  För att göra det ännu tokigare.
  Trade and Cap minskar inte på något utsläpp, bara flyttar på det.
  Fullständigt meningslösa kostbara projekt. Det finns väsentligt bättre projekt att lägga biljoner dollar på!
  Och kom ihåg. I slutändan är det du och jag som betalar.
   
   

 35. Bertel

  # 33 rättelse  signifikant isf siknifikant i texten ovan.

 36. Hm,
  bullets verkar inte fungera

 37. Ahrvid, jag håller med dig! Av samma anledning hejar jag på UI, Bob Ward, men även Trenberth, Michael Mann, Hansen mfl

 38. Torsten Wedin

  Christina #31:
  Gör ett tankeexperiment:
  Ponera att det på Galileis tid funnits ett Internet. Om en förespråkare för det som då var PK (eller RK, religiöst korrekt) skrivit en artikel av den typ Olle H skrivit. Hur tror du fördelningen skulle vara mellan dem som officiellt höll med resp inte höll med. 50/50? 10/90 för det som var PK (RK)? Nej, jag tror att Galileis sida skulle få nästan 0% och att PK skulle få nästan 100%.
  Totte

 39. Christina

  # 38
  För all del, men det resonemanget bygger på att man godtar premissen att Häggström är motsvarigheten till kyrkan på 1500-talet. Och den premissen måste man ju inte skriva under på…
  Och bara för att Galileo hade rätt, så betyder det ju inte att alla minoritetsuppfattningar i vetenskapliga frågor är korrekta.
   

 40. Thomas

  Ingemar #22, har du gjort någon motsvarande samling för vilka öknamn folk som accepterar IPCC:s sammanfattning utsätts för? Från ”alarmist” som är så vanligt att man knappt orkar bry sig till ”grön taliban”.
   
  Peter Stilbs #5 Det är patetiskt att du klagar över användning av ordet ”bedragare” på en blogg som heter theclimateSCAM!

 41. Thomas!
  ——–  snip  ———
  Peter Stilbs #5 Det är patetiskt att du klagar över användning av ordet ”bedragare” på en blogg som heter theclimateSCAM!
  ——–  snip  ———
  Vad tusan är det för fel på dig egentligen?
  OK, du kanske skojar. Men det framstår inte så
  Om du inte skämtar så måste jag nog göra nedgradering av min uppfattning om ditt IQ

 42. Ingvar E – Thomas gör ingen skillnad på högt och lågt.
  Thomas – läs den sidan och finn fem fel (det går blixtsnabbt):
  http://en.wikipedia.org/wiki/Medieval_Warm_Period
  Det handlar inte bara om Connolley, utan hela upplägget, hur det presenteras. Nu vet jag att du aldrig publikt kommer att erkänna ngt sådant, men då vet iaf även övriga att du har sett det, fortsätter att låtsas som om det handlar om ngt helt annat …

 43. Rosenhane

  Bertel #25
   
  Angående Häggström och hånskrattet:
   
  ”Jo, därom han jag ge besked,
  om herrn så vill, ty jag var med.”
   
  Det skrattades faktiskt en del under paneldebatten hösten 09 med bl.a Maggie och Olle H. av det enkla skälet att humor uppstod men eftersom Olle H. och hans kompisar  bland klimatopaterna är helt renons på just den varan retade det naturligtvis gallfeber på dem att andra kunde ha roligt.
   
  Svårare än så är det inte. 😉
   
   
   

 44. Torsten Wedin

  Christina #39:
  ”Och bara för att Galileo hade rätt, så betyder det ju inte att alla minoritetsuppfattningar i vetenskapliga frågor är korrekta.”
  Jag skrev inte att ALLA minoritetsuppfattningar är korrekta, för det är dom inte. Däremot sitter väl motståndet mot AGW i samma sits som Galilei gjorde. Och naturen (solen) håller just på att visa att vi har rätt. Ett råd: skaffa varma kläder inför den nu stundande kallperiod som just inletts.
  Läs gärna Illustrerad Vetenskap n1 2011. Artikeln ”Det är något fel med solen” är ett första steg i rätt riktning.
  Totte

 45. Torsten Wedin

  nr1 2011 skulle det stått i #44.
  Totte

 46. Adolf Goreing

  #43 Hear, hear! Jag har jobbat med mången god professor genom åren och jag var också närvarande vid den berömda debatten 2009. Jag minns faktiskt inga hånskratt alls. Inte från någons sida. Däremot så gav denne statistikprofessor ett intryck av att vara …………………………………………………………………………
  och dessutom helt………………………..Det kan man kanske förtå med tanke på………………………………………………………………….
  Det är otroligt synd att O.H inte kan vända statistikvapnet mot AGW-hypotesen en enda gång, bara för att åtminstone ”verifiera” sin egen tro. Börja med en enkel felanalys av Dressler et al. artikel om klimatkänsligheten. Är OH rädd för svaret kanske? Känslor har dock inget med vetenskap att göra om det nu inte handlar om den nya politiserade varianten där sanning är relativ till det politiska målet.
  Jag tror mcyket av OH:s frustration bygger på att han faktiskt tror att den vetenskapliga metoden har levererat IPCC:s slutsatser. När sedan OH pedagogiskt förklarat metoden så kvarstår likförbaskat en massa ifrågasättande!!! IPCC kan ju inte ha fel! Inte fler än 6-7 st iallafall. (Och de var ändå alla åt rätt håll s.a.s). Då MÅSTE ju de ifrågasättande ha fel oavsett sakinnehåll. Förstår de inte det?! Det är klart man blir förbannad och går över i personangrepp. T.o.m en icke-statistiker som Judith Curry efterfrågar också mer felenalyser men jag misstänker att det inte är enbart okunskap som gör att man allt som oftast ignorerar detta självklara steg i AGW-artiklar. Vad tror du, OH?

 47. Gunnar Strandell

  Anders Berg #13
  Från intervjun får jag intrcket att Olle Häggström är pedagogisk och entusistisk för sitt ämne, sannolikhetsteori.
  Med den bakgrunden har jag svårt att förstå hur hans svepande formuleringar om ”etablerad klimatforskning” kan leda till att sannolikheten är 100% för att människans CO2-utsläpp leder till katastrofal uppvärmning.
  Jag tvivlar på att det finns någon gren av naturvetenskapen som kan göra så säkra uttalanden. Fysiken kan det t.ex. inte om en dubbelpendel.    

 48. Ingemar

  Thomas #40,
   
  Har du hört tillmälen som ”alarmist” eller ”grön taliban” i SvT, eller i SR? Eller läst det på ledarsidan/vetenskapssidan i i DN, eller i SvD eller GT?
   
  Har du inget sinne för proportioner? (Thomas, du är sååå 00-talet, eller hur man nu ger uttryck för sin åsikt att du är efter din tid. :-))

 49. Christina

  # Wedin
  Jag har läst den. Två saker kan vara sanna samtidigt. Det KAN vara så att vi går mot en kallare period pga solens aktivitet. Men det kan SAMTIDIGT vara sant att människan orsakar förändringar i klimatet, dvs uppvärmning.

 50. Rosenhane

  Adolf Goering#46
   
   
  För att tala klarspråk:

  Däremot så gav denne statistikprofessor ett intryck av att vara
  mentalt avstängd på gränsen till apatisk eller totalt uppgiven


  och dessutom helt
  perplex och såg harmsen och förnärmad ut varje gång Maggie fick ordet


  Det kan man kanske förstå med tanke på


  att hans ansiktsuttryck mest påminde om en nyss uppdragen gös under hela debatten eftersom han oftast satt med öppen mun.

 51. Thomas

  Torsten #44, 2010 var varmaste eller näst varmaste år vi mätt upp beroende på vilken källa man litar på. Vilken kallperiod är det som inletts menar du? Snacka om att du är klimatalarmist!

 52. Torsten Wedin

  Christina #49:
  1991 bestämde sig Romklubben att de skulle använda koldioxiden som tillhygge för att skrämma människor så att de dels kan tjäna pengar, dels ta över jorden så småningom. Detta är ingen hemlighet.
  Det har skrivits massor här på TCS av kompetenta personer om att koldioxidens uppvärmningsegenskaper är väldigt överdrivna. Vattenånga är ju den klart dominerande växthusgasen. Och tack vare den kan vi leva här på jorden.
  Totte

 53. Christina

  # 52
  Det gjorde de inte. Gå till källorna! Dessutom vore det ju oerhört korkat att i en publikation – som lästs av många – berätta hur man gått tillväga för att lura människor! Och hur man tänker tjäna pengar och ”ta över jorden”!Får det inte vara lite måtta på konspirationsteorierna?

 54. Christina #53
  Det handlar mycket om konspiration och att klå folk på skatter här. Men det har du ju redan upptäckt.
  Det handlar inte om att många lurats. Det handlar om att mång med hög röst vill ha minsta möjliga skatter och största möjliga egen vinning.
  ”Bra för mig är bra för alla – eftersom jag är snäll, klok och ärlig” tycks vara mottot.
  Jag har länge ansett att egoism är bra så länge det handlar om en ”positiv egoism”, men det är nog en utopi. Tyvärr.
  Det finns alldeles för många som tycker att dom enbart kan hävda sig genom att hitta andra att trycka ner.
  Bra att du har dykt upp här och lyckas berätta om andra tankar och infallsvinklar utan att hamna i personliga dispyter.

 55. Börje S

  #49, Christina
  ”Två saker kan vara sanna samtidigt.”
  Två? Nu underskattar du den underbara storheten i Klimathotarnas magiska hypotes.
  0,2 graders CO2-orsakad uppvärmning leder till ökad halt av vattenånga i atmosfären.
  Eftersom vattenånga är den mest potenta växthusgasen blir det varmare.
  Då blir det ännu mer vattenånga i luften och ännu varmare, då blir det änniännu mer vattenånga och ännuännu varmare då blir det ännuännuännu…
  tills haven är tömda och allt annat också gått åt helvete. Vi kan hindra denna katastrof om vi bara släcker lamporna när vi inte behöver se något och om vi bara köper belånar hus och hem och köper utsläppsrätter för alla pengarna.
  Precis lika sannolikt som den tidigare klimatvetenskapens rön om Noaks Ark. För 5000 år sedan regnade det oupphörligt i ett år under vilket ett par av alla jordens olika existenser (mellan 10-18 millioner par djur) bodde på en med asfalt tätad träskuta av 140 meters längd. (Djuren utfordrades och båsen mockades av en besättning på 8 personer.) [Var allt regnvattnet kom ifrån avslöjas inte i denna den första klimatvetesnskapens  rapport, men inte kan vattnet ha kommit från jordytan, ty vattennivåerna låg enligt samma urkunder högre än de högsta bergen i världen. Ett medeldjup på <12.000 meter, således.]
  Men åter till pudelns kärna: Den höjda CO2-halten orsakar inte bara kalla vintrar och katastrofalt varma somrar, den orsakar ALLT som är negativt här i världen! Visste du inte det?
  Jag returnerar din uppmaning att gå till källorna:
  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm
  (De som vistats på den här bloggen längre tid än en månad har säkerligen redan druckit ur den källan)

 56. Börje S

  ”55
  > ska det vara

 57. Rosenhane

  Uffe#54, tack
   
  det avgjorde saken för i afton; nu väntar viktigare saker.

 58. Thomas

  Börje S #55, slå upp begreppet ”konvergent geometrisk serie”.

 59. Rosenhane #57
  Hoppsan! Är det handboll som lockar?
  Sverige mot Argentina just nu.

 60. magnus

  Rosenhane
  Är det här den ”nivån” som omnämns i #10
  Men då måste ju du vara……..!

 61. Olaus Petri

  Tänkte du skriva ”besegrad” magnus? 😉

 62. magnus

  christina
  Två saker kan vara sanna samtidigt

  Då har du kommit till fel ställe 🙂

 63. magnus

  O.P
  nä, inte riktigt.

 64. Någom som läst ”Universum och tekoppen”?
  Citerar ett referat, som ”sannolikt” är ett citat ur boken:

  ”Det går att bevisa att naturlagar är falska men sällan att de är sanna. Vetenskapliga sanningar är alltid provisoriska.”

  Det låter ju sannolikt… men vad ska man dra för slutsats?
  Att det är lättare att ifrågasätta vetenskapliga sannolikheter än att prestera alternativa och mer trovärdiga sannolikheter?

 65. Börje S

  #58
  jag slog dessutom upp ”mer än” och det visade sig att jag använder tecknet fel: ”Talet, variabeln eller storheten som föregår tecknet på vänster sida är då större”
  Om du syftade på något annat, så undgår det mig. Jag har bara 8 års skolgång bakom mig, i matematik kom vi inte längre än till uträkning av två obekanta och jag har inte fyllt på sedan dess (50 år sedan).
  Kanske dags att göra det, förresten. Har du något bra tips på lämplig skolbok i grundläggande matematik? Interaktiva läromedel är jag inte speciellt entusiastisk över, en rejäl bok passar mig bättre. Den bristande historiekunskapen, inklusive religionsdito har jag kompenserat efter hand, men i räkning kan jag bara plus, minus, gånger och delat med och det med nöd och näppe.
  Märkligt detta, att jag efter så lång tid kommer i håg en hel del av kemi och fysik-undervisningen. Vi hade en nästan skrämmande intensiv lärare i de ämnena. Han hette också Börje förresten, Börje Jacobsson i Växjö.
  I Lund belönades besvärliga frågor i religionsundervisningen. I Växjö, dit vi sedermera flyttade, drog näsvisa frågor i stället ned betyget. Religionsundervisningen sköttes i Växjö av personer från diverse frikyrkliga sekter, och de var inte särdeles förtjusta i frågor om ”hur var det nu med alla liken som statt upp ur gravarna och promenerade på Jerusalems gator bara för att Jesusen dödde?” eller ”herrejösses hur fick han in alla de där djuren i den dära träpråmen?”.

 66. Christina

  # 62 Magnus
  Mmmm…

 67. Hur hjärntvättar man ett helt land?
  Så här kanske?
  http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_forandring/minska_utslappen/kommunikation/Slutrapport_Klimatkampanjen.pdf
  Naturvårdsverket, på uppdrag av dåvarande regering. Undrar om det hjälpte till att dåvarande Generaldirektören ”värvades” från Naturskyddsföreningen?
  Snacka om Klimatförvillare!
  Med stolthet sammanfattar och berättar man att man lyckats skrämma skiten ur svenska folket! 

 68. Torsten Wedin

  Labbibia #67:
  ”Hur hjärntvättar man ett helt land?”
  Det är ju det som blivit politikernas huvudmål numera.
  Jag måste upprepa det jag skrivit flera gånger tidigare. En av mina kollegor sa ofta när vi skulle fatta beslut:
  ”Detta är en opolitisk fråga så vi kan besluta för folkets bästa”.
  Totte

 69. Torsten Wedin

  Börje S #65:
  Jag ställde också ibland besvärliga frågor till fröken. I tredje eller fjärde klass tror jag att det var, berättade fröken att Adam och Evas söner reste till utlandet för att skaffa hustrur. ”Vilket utland?” frågade jag. Jag fick inget svar. Men jag fick bra betyg i alla fall.
  Totte

 70. Bertel

  Börje S # 55
  Tack för påminnelsen av länken(har den bland mina favoriter) men hade totalt glömt bort denna guldgruva.  🙂

 71. Bertel

  Labbibia # 67
  Besvärande läsning och samtidigt skrämmande hur statlig mydighet agerar som opinionsbildare och dessutom lyckades med uppgiften med draghjälp från MSM och NGO,s och frågan är vem hjälpte vem och till vilken samhällsnytta, men hjärntvätten var effektiv.
  Vilken soppa att reda ut. Där har framtida historiker/statsvetare att bita i.  🙂

 72. Börje S

  Till Uffeb, magnus och kanske även till Christina
   
  Klimahoteriebranschen, har blivit institutionaliserad och helt i enlighet med Parkinssons lag obönhörligt förmerat sin lönelista bryr sig inte ett piss om klimathoteriet är befogat eller inte.
   
  Bankvärlden och maffior är oerhört intresserade av att bluffåtgärden med utsläppsrätter fortsätter. Fan, gratis pengar från packet, kemiskt fritt från besvärligheter som produktion av prisvärda produkter i utbyte, drömmen för varje bedragare som trampar på denna vår äggskalstunna jordskorpa.
   
  Är det undra på att eftertänksamma människor, som alls inte har tänkt sig att delta i bedrägerierna, kollar lite extra på hur var det nu med t ex världstemperaturerna?
   
  Jaha, här har ett av 4 institut påstått att det var si och så jävla varmt i polarområdet år 2010. Men… hur fan kan de veta det, de har ju inte en enda station i området att luta sina data mot? Jaha, säger ni det…interpolerade data, jasså, va kan interpolera vara för någonting? Jaha, det är att ni HITTAR PÅ data när ni inte har några! Så fiffigt, då kan ni ju hitta på i den riktning som passar erat ändamål.
   
  Har ni något emot att vi kollar med institut som verkligen HAR tillgång till data från de arktiska områdena? Inte det, nej.
   
  Varför publicerar ni septemberdata i rapporterna visande oktobers temperaturer i Sibirien? Jaha, det var ett misstag.
  Varför vände ni upp och ned på det finska diagrammet som visade3 höga temperaturer för medeltiden och lägre för nutiden? Jaha, det var också ett misstag.
   
  Varför påstår ni att Himalayas glaciärer kommer att vara putz veg om 20 år? Jaha, ett misstag.
   
  Varför publicerar ni texter från skoannonser som peer rewied klimatlitteratur i era rapporter? Jaså, det kände ni inte till, men det var ett misstag det också.
   
  Hur var det nu med norra Afrikas framtida odlingsresultat, en minskning på, hur många procent var det nu? Jaså, det var ett misstag det med.
   
  Och den där torkan ni siat om i Queensland, ni vet där det är översvämning just nu? Ja, ni förutsåg ju att sydvästra Australien skulle drabbas av ökade regnmängder, men där är det visst torka? Jaha, jaha, det torkan som blev översvämning och regnet som blev torka, och de snöfria vintrarna i England som blev rekordkalla och rekordsnöiga, allt det där är den där jävla globala uppvärmningens fel, precis som ni alltid har sagt. Det är den jävla globala uppvärmningens fel att de globala uppvärmningstroende inte träffar rätt med en enda av sina sina globala uppvärmningsprognoser.
   
  Jag förstår. INTE.
   
  Hur kan det komma sig att vi sedan 1988 varje år haft bara 10 år på oss att sälja allt vi äger och köpa utsläppsrätter för alla pengarna om vi ska ha någon chans att ”rädda klimatet” som en viss miljöminister uttrycker det?
   
  Hur kan det komma sig att klimathoteriets Jesus, vp Al Gore, en av Club av Romes mer prominenta medlemmar tjänar så himla bra på sitt klimathoteri? Och varför ställer densamme inte upp i debatter rörande det han som han tjänar sina dollares på? Han, som gjort filmer och skrivit böcker i mnet, just han om någon borde vä vara rätt man att bemöta alla dessa ”flatearthers”, som han kallar t ex Lindzen, Spencer och vår egen enligt Maud Olofsson Exxonunderstödda Peter Stilbs. Flatearhers är ju dumma i huvet, det vet ju alla de som inte har en aning om att redan de gamla grekerna visste att jorden var ett klot. En baggis att avfärda sådana pappskallar, så varför inte göra det, så att saken blir helt klar?
  Hur kan det komma sig att New Yorkborna fortfarande kan gå ut och handla, gå på musicals, lyssna på jazzmusik, fika på Broadway, råna eller slå ihjäl varandra på bakgatorna trots att gatorna enligt klimathotargurun James Hansen är totalt  vattendränkta från och med år 2001, eller var det möjligen 2002?
   
  Folket i den staden måste vara helt flippade, som inte märkt att staden är helt obeboelig på grund av total översvämning förutsagd av klimatvetenskapens mest förtroendegivande nestor, inte sant Uffeb?
   
  Om du inte håller med om det sista, hur kan det komma sig att en sådan apokalysmdåre fortfarande sitter och manipulerar den över hela världen använda världstemperaturkartan?
   
  Frågor, frågor. Du, Uffeb, plitar på kryptiska och oklart ironiserande inlägg som jag på något vis känner som krypande obehagliga gentemot mig själv och andra som undrar vad i helsike det är för skit som pågår i den offentliga strypta debatten där inga frågor om hur mycket sanning det ligger i floden av klmathoterier som vi översvämmas av.
   
  När du sätter igång på allvar, så är det bara att hoppa över hela den diskussion som dina diffusa mena-på-inlägg leder till, ty de innehåller intet av informativt eller underhållande värde.
   
   
   
   
   

 73. Thomas, är du fortfarande kvar på förståelsenivån ’geometrisk serie’!? Tror du det har ett skvatt med ngt att göra? (Alltså annat än inrökt klimathotstugg?)

 74. AOH

  Labbabibia #  67
  http://www.naturvardsverket.se/upload/05_klimat_i_forandring/minska_utslappen/kommunikation/Slutrapport_Klimatkampanjen.pdf
  Vilken pärla du hittade. 60 Miljoner skattekronor till Naturvårdsverket förfogande för slikt dravel.
  Denna rapport borde kopieras av var och en hos TCS och visas för vänner – bekanta och andra som tvekar om hur medborgare blir lurade av politiker
  Sidan 91
  Uppdraget beskrivet i Naturvårdsverkets regleringsbrev
  ………Regleringsbrev 2003
  • 34:13 Information om klimatfrågor
  Ramanslag 30 000 000 kronor
  • Anslaget disponeras av Naturvårdsverket
  …….
  Regleringsbrev 2002
  • 34:14 Information om klimatfrågor
  • Ramanslag 30 000 000 kronor
  • Anslaget disponeras av Naturvårdsverket……
  Se även Sid 81
  …… Åtta av tio svenskar anser att Naturvårdsverket är mycket eller ganska trovärdigt när det gäller klimatfrågor……

 75. Man upprepa som Tage Danielson sa ,hur stor sannolikhet är att
  sannolikheten inträffar.
  Matematisk statistik och sannolikhet lever i sin egen bubbla av sanning.
  Sanning i pseudovärldar.
  Onödig matematik för det mesta.
  Börja med Riktig matematik istället i skolorna.
  ALI.K.

 76. När jag såg artikeln om att’ det är något fel med solen’förstod man genast,denna antydan var avsett att skrämma allmänheten.
  Att något allvarligt var på gång med solen.
  Det här den’ Nya stilen’ att alarma och skrämma skiten ur folk.
  Det komme vi se mycket av i media i framtiden.
  De kommer att skrivas i olika former av alarmistiska antydningar.
  ALI.K.

 77. Rolf

  Läs NOGA ! Det var 30 miljoner PER ÅR.
  Syftet var att öka acceptansen för statliga styrmedel ! (= mer skatt).
  Varför inte sätta statistiktänderna (OH) i hur mycket (oh)nyttigt ? vi får för våra skattekronor.

 78. Det hela med ’UI’ Häggström å company är dom känner sig trängda
  därav deras uppdämda ilska över SI,Si har mycket större kompetens
  i samhällsfrågor med ekonomins framtida frågeställningar för vårt
  samhälle.
  Så enkelt är det,de ropar i Öknen numera alltmer.
  ALI.K.
   
   

 79. Rolf du inne på rätta spåret,all statistik förlamar vårt samhälle alltmer.
  Politiker ’gömmer verklighetens’ med statistik och onödiga utredningar.
  ALI.K

 80. Brett intressead av vetenskap.vad är det för något.
  Låter otroligt dumt.
  Man måste ju inrikta sig mot ett mål,annars blir det snömos alltihop.
  ALI.K.

 81. ’Väger in den samlade vetenskapen’ ,vad det för trams,man kan inte
  göra en sådan bedömning av någon samlad vetenskap för den finns inte,ren floskel alltså.
  ALI.K.

 82. Thomas

  Börje S, i #55 skrev du ”Då blir det ännu mer vattenånga i luften och ännu varmare, då blir det änniännu mer vattenånga och ännuännu varmare då blir det ännuännuännu… tills haven är tömda och allt annat också gått åt helvete”
   
  Det du beskriver är en geometrisk serier. Säg att vi har en initial uppvärmning på 1 grad. Den positiva återkopplingen från bl a vattenånga leder då till en extra uppvärmning på x grader, vilken leder till en extra uppvärmning på x*x grader osv. Leder då detta till att haven kokar bort? Nej, man kan räkna ut summan av alla de där termerna och den blir 1/(1-x). Så länge x är mindre än ett får vi en total temperaturökning som visserligen är mer än en grad, men fortfarande begränsad.
   
  Jonas N tycker att det är löjligt att jag drar upp sådan elementär matematik, men så länge det finns folk som inte förstått den utan tror att positiv återkoppling med nödvändighet leder till att haven kokar bort får jag upprepa mig.

 83. Har ni hört talats om psykopater i näringslivet. Fundera lite på vissa Akademikers förmåga att uppföra sig och uttrycka sig om de hade jobbat i en icke skyddad livstids anställning utan några krav.
   
  Erik S och Olle H har klart Narcissistiska alternativt ”lätta psykopat” tendenser.
  De angriper allt som inte stämmer med deras ”röda” världsbild på ett mycket osakligt och verbalt hätskt sätt.
   
   
   
   

 84. Thomas, ifall du verkligen missade det driver Börje S med sådana som dig och övriga klimathysteriker …
  Och dina geometriska serier har precis zip att göra med klimatet, det är föreställningen att banala simplistiska modeller skulle kunna förklara det de överförenklar som jag driver med …
  Och samma sak gäller när du diskuterar begrepp som ’klimatkänsligheten’ och ’feedbacks’, du börjar i fel ände …

 85. Jonas B1

  Börje S #72,
  Episkt inlägg!
  TCS har varit enda stället där klimatvansinnet får skärskådas.
  Tack Maggie!

 86. Jan-Erik S.

  Börje S #72:
  Haha…den var bra:
  ”Det är den jävla globala uppvärmningens fel att de globala uppvärmningstroende inte träffar rätt med en enda av sina sina globala uppvärmningsprognoser#.
  Borde bli en klassiker 🙂
   

 87. Bertel

  Debatten på newsmill fortsätter ang förvillare. Nu får bilprovningen på tafsen med följande ruprik Bilprovningens klimatbluff tar priset.

  http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/19/bilprovningens-klimatbluff-tar-priset
  Ps.Man kan säga att VoF bet sig i svansen med sitt pris, wof,wof som min hund skulle säga.Ds  🙂
   

 88. Bertel

  # 87 rättelse, rubrik isf ruprik(finsk böjning pga ursprung 🙂 )

 89. Bertel #88
  Det var en utordentligt bra artikel!
  milla och kommentera

 90. utomordentlig  🙂

 91. Bertel

  Ingvar Engelbrecht # 89
  Har du också börjart med finska böjningar isf tervetuloa. 🙂 

 92. Bertel #91
  Om slarv och felstavningar kan kategoriseras som ”finska böjningar” så är det nog så;
  Kan inte mer än några ord på finska.  🙂
  ”tervetuloa”  ?

 93. Bertel

  Ingvar Engelbrecht # 92
  Det var inte slarv eller felstavning som jag försökte skoja om, utan vissa felstavningar känner jag igen i mina landsmäns brytning(tex utordentlig) och o, u, y, p, b samt sk, ck mm skapar ibland ”propplem”. 🙂
  Ps.Tervetuloa=välkommen(i sällskapet).Ds 

 94. Bertel # 93
  Hyvää Iltaa!

 95. Bertel

  Labbibia # 94
  Takkar öödmukkaste. 🙂

 96. Bertel # 95
  Kiitos!
  Ja, och där var det slut på mina kunskaper i Finska språket. 😉

 97. Bertel

  Tage Andersson har skrivit(inlägg#78)på newsmill som sammanfattning av kommentarerna till hans artikeln och där han vidareutvecklar sina tankar om klimatet.
  Läsvärt. http://www.newsmill.se/artikel/2011/01/16/meteorolog-de-verkliga-f-rvillarna-r-klimatalarmisterna?page=1