Grupptänkandets förunderliga kraft

När GWPF publicerade Christopher Bookers rapport Grupptänk – klimathotet i ny belysning glunkades det om att det bara var en försmak av en större bok, som han höll på att skriva om det här fenomenet.

https://www.klimatupplysningen.se/2018/03/02/grupptank-klimathotet-ny-belysning/

Nu knappt ett år efter Ch. Bookers bortgång har den av många efterlängtade boken Grupptänk – en studie i självbedrägeri färdigställts och publicerats.

Groupthink

Innehållet domineras av nya områden som historiska vändpunkter, politisk korrekthet, det EUropeiska projektet, genus, ras och lättkränkthet. Den globala uppvärmningen (GW) får ett litet kapitel. Det behandlar i stort samma område som rapporten, men med ett något annorlunda fokus, som ger mycket att reflektera över.

Booker börjar med en liten betraktelse över, som han skriver, en av de märkligaste episoderna i vår historia, paniken inför en eventuell framtida, katastrofal, antropogen, global uppvärmning (CAGW). Han frågar sig om våra ättlingar kommer att förstå hur denna besynnerliga flykt från verkligenheten fick fotfäste.

Fenomenet är inte nytt och det är psykologin som kan ge svaret. CAGW-paniken har mycket gemensamt med tidigare exempel på grupp-tänk. Det börjar med att en liten grupp fångats av en visionär idé och som i det här fallet handlar om en hypotetisk framtid. Gruppen blir allt större, idén vilar på tro och tål inte att debatteras, ”science must be settled”. För att skydda samstämmigheten och hålla ihop gruppen växer kravet på konsensus. I krig, kärlek och grupptänkande är alla medel tillåtna. De som håller sig utanför gruppen behöver inte behandlas särskilt hövligt, vilket inte heller är eller varit fallet.

Booker lyfter fram Maurice Strongs enorma, kanske avgörande, betydelse för klimathotsfrågan. Han hade ända sedan tonåren påverkats av debatten om FNs roll och blivit övertygad om att mänsklighetens framtid var beroende av att organisationen fick alltmer makt och M. Strongs agenda ”Only One Earth” var ingen hemlighet. Han var inte särskilt kunnig i miljöfrågor, men insåg att de kunde användas för att främja hans övertygelse och han såg till att bli drivande bakom utvecklingen av frågorna kring miljö- och klimathot från FNs konferens om mänsklig miljö, Only One Earth (1972) fram till sin död. Symboliskt nog avled han i Kina 2015, mitt under COP21 i Paris (länk 1).

nullius-in-verba-1

Grupptänkandets krav på konsensus ger, som sagt, ingen plats för ifrågasättande eller debatt och vi får följa hur CAGW-agendan gång på gång kränker Royal Society´s välbekanta motto Nullius in Verba eller ”Take nobody´s word for it”.

IPCC vs data

Klimatmodellerna med sin gissning kring klimatkänslighetens styrka ifrågasattes till exempel inte när de började avvika alltmer från data, hela idén med CAGW vilade ju på dem. Temperaturpausen i början av 2000t bortförklarades. När Donna Laframboise redovisade sin undersökning om IPCCs källor stod det klart att de till inte obetydlig del var så kallad grå litteratur författad av klimataktivister och när Climategate briserade (2009/2010) blev det uppenbart att klimathotsfrågan var korrumperad.

CAGW har med andra ord varit baserad på motsatsen till den vetenskapliga metodens mest fundamentala princip om att inte ta andras ord för givet. Men, skandalen kring Climategate försvann snart från MSM, mycket beroende på den kanske ännu större skandalen, att den vittvättades av inga mindre än prestigestinna män från – Royal Society.

Klimathotet är en politisk idé skapad och understödd inom FNs ram och tål inte att testas vetenskapligt. Men, med stöd av grupptänkandets makt har den likt en mental dimma vällt fram över västvärlden, fördunklat och begränsat omvärldsorienteringen hos de drabbade MSM, allmänheten, politikerkåren och inte minst våra (?) EU-delegater.

Tack vare internet blev det vetenskapligt kvalificerade motståndet mot CAGWs konsensus hotande för rörelsen. Klimatpanelen, UNFCCC, behövde pröva nya grepp för att få världens länder att underkasta sig FNs försök att styra den globala energiförsörjningen, även kallat ”rädda planeten”. Kanske kunde ”planeten räddas” genom att vädja till FN-länderna att, åtminstone till en början, på frivillig grund minska sina utsläpp? (INDC Intended Nationally Determined Contribution)

Inför COP21 i Paris 2015 försökte så UNFCCC att få till en globalt bindande överenskommelse om minskning av CO2-utsläppen genom att bygga på ländernas frivilliga åtaganden. Varje land skulle redogöra för sitt beräknade bidrag av växthusgaser fram till 2030. Sverige låg som vanligt främst bland ”vattenmelonerna”, men hur såg det ut i stora världen?

EU och USA räknade med att minska sina CO2 utsläpp med 1,7 miljarder ton. Världen i övrigt menade i stort sett att den måste öka sina utsläpp. Den höll fast vid tidigare löften från FN om att få utvecklas till i-landsnivå, vilket en gång definierades som uthållig utveckling och kräver ökad användning av de fossila bränslena inte minst kol. Beräkningar 2015 visade till exempel att Kinas CO2 utsläpp fram till 2030 skulle öka med 10,9 miljarder ton och Indiens med 4.9 miljarder ton. Resultaten av de frivilliga insatserna för att ”rädda planeten” blev minst sagt förödmjukande för FN, UNFCCC, IPCC/SMP/ ja, för hela klimathotsrörelsen.

Stora delar av västvärlden var ändå så förblindad i sin grupptänksdimma att deras politiker varken kunde öppna sig för vetenskapen eller vad som hände geopolitiskt. MSM var vanlig ordning totalt ointresserat av att ge läsarna insikt i denna historia.

Trump green mob

Men! Det fanns en person som både insåg och var stark nog att reagera och det var president Trump.

I sitt tal i Vita Husets trädgård juli 2017 (länk 2) visade han vad Paris-överenskommelsen innebar och det var inte något annat än ”a wholly empty sham”, det kanske mest förödande exemplet på grupptänkande, som någonsin drabbat västvärlden. Trump lovade då USA, både att se till att landet så snart som möjligt lämnar Paris-överenskommelsen och att USA inom kort blev självförsörjande på energisidan. Dessutom förklarade Trump att inget annat land eller organisation skulle få bestämma över USA. Det är så långt ifrån Maurice Strongs och klimathotsrörelsens intentioner man kan komma och säkerligen en starkt bidragande orsak till de gröna CAGW-troendes motvilja eller till och med hat mot Trump.

Utfallet av COP21 2015 illustrerade vilken kraft grupptänk kan ge:

I stort sett samtliga länder, utom EU, kommer att fortsätta att utvecklas och under överskådlig tid öka sina CO2-utsläpp. Samtidigt får vi i EUropa och Storbritannien uppleva hur vi politiskt, ekonomiskt och kulturellt alltmer halkar efter. Dessutom visar traditionell vetenskap att det inte föreligger någon klimatkris (länk 3 och 4).

Trots detta håller de grönas CAGW-illusion fortfarande EU i sitt grepp med krav på avveckling och klimatskammen blir allt djupare. Den 11 mars i år presenterade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen med Greta Thunberg (!) vid sin sida förslaget om EUs gemensamma klimatlag, som ska bana väg för ett klimatneutralt EU år 2050.

Har politikerna en susning om eller ens reflekterat över vad denna omställning kommer att kosta oss alla? (länk 5)

Booker avslutar detta avsnitt med att denna illusion, detta självbedrägeri förr eller senare måste leda till ofattbar besvikelse.

¤¤¤

Boken Grupptänk innehåller, som sagt, mycket mera än frågan om GW och kommer att förgylla den märkliga tid vi nu upplever i vår egen lilla COVID-19-bubbla i den bohuslänska skärgården.

Ann Löfving-Henriksson

 

Länk 1 https://www.klimatupplysningen.se/2016/09/05/maurice-strong-cop-21-och-sedan/

Länk 2 https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-unleashing-american-energy-event/

Länk 3 https://www.klimatupplysningen.se/2020/03/06/varfor-forskare-ar-oense-om-global-uppvarmning/

Länk 4 http://www.human-environment.org/climate/co2primer/co2primer.php

Länk 5 https://www.heartland.org/news-opinion/news/how-exactly-do-they-plan-to-replace-fossil-fuels

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Grupptänk
  Tack Ann. Som vanligt sätter du fingret på det allvarligaste fenomenet i hela AGW fenomenet samt politiken över i stort sett hela den industrialiserade världen. Det smyger sig djupt in i människors privata sociala samspel ända in i familjers sammanhållning.
  Splittrar familjer då avvikelse från den politiskt korrekta uppfattningen skapar ett oresonligt hat mellan familjemelemmar till och med.

 2. Kristian Fredriksson

  Jag tror att mycket av problemen vi ser inom vetenskap och utbildning beror på att Dewey blev profeten inom västerländsk pedagogik och inte Russell eller Popper.

  https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://docs.lib.purdue.edu/cgi/viewcontent.cgi%3Farticle%3D1393%26context%3Deandc&ved=2ahUKEwi23t23o-foAhUj4KYKHZ5PC2MQFjABegQICxAG&usg=AOvVaw1f6ye0tmsPHvCL4w0d4t8F

 3. Lasse

  Tack Ann
  Med en tillräckligt stor grupp så är det bäst att följa med och inte sticka ut.
  Det är kanske därför det främst är emeritus som vågar låta sig höras!
  Det är ingen merit att avvika.
  I dagar som dessa ser vi hur grupperna styrs av forskare och politiker-men med olika strikta tillämpningar.
  Idag mötte jag en förnekare som klev närmare än 2 m-utan munskydd-skrämmande beteende!

 4. Anders

  Tack Ann LH! Jag reagerar allt starkare på hur vi realister föredrar och brukar hårddata och UPPMÄTTA värden på klimatvariabler medan alarmisterna, media och politiker likställer klimatfrågan och ”vetenskapen” med framtagande och tolkning av MODELLER. Tala om olika grundsyn! Adderar vi grupptänkande och flockbeteende till detta – får vi en mörkgrön giftig röra…

 5. Kristian Fredriksson #2

  det var en intressant länk du gav. Vet du något om uppsatsen? Författaren nämner Ross Perot som var presidentkandidat 1992, vilket tyder på att uppsatsen skrevs ungefär då.

 6. Ann lh

  #2 Kristian F. Tack för en mycket intressant länk.
  Nu har jag snabbläst, men för länge, länge sedan var jag mycket intresserad av de här frågorna, särskilt när jag fick egna barn. Mycket i artikeln kändes välbekant och visst kan risken för att hamna i grupptänkshjorden ha att göra med uppfostran. Jag fastnade för länge sedan för ett litet citat ”jag tillhör inte hjorden, jag är ett får för mej själv”. Ett lite annorlunda sätt att uttrycka vetenskapens grundläggande motto. Tack!

 7. Kaj Wahlberg

  Det grupptänkande som beskrivs här påminner lite om en folkmassas uppträdande i en farosituation. Om det t ex börjar brinna i en biograf så rusar nästan alla mot utgångarna. Man gör som flocken utan att tänka. Resultatet blir ofta att fler omkommer på grund av trängsel och att bli nedtrampade, än av skador från själva branden. Detta gruppagerande verkar finnas inbyggt i våra hjärnor. Ytterst få personer stannar upp och tänker själva i en sådan situation. Jag kanske är ute och cyklar men ser ändå en viss likhet i människors agerande i klimatfrågan. Majoriteten kan väl ändå inte ha fel? Att framföra tvivel och sin egen åsikt kostar för mycket, varför många avstår.

 8. Intressant som vanligt Ann!
  Kollade om det gick att köpa boken som e-bok.Finns både på Bokus och Play Böcker-

 9. svart tvålpump

  väldigt bra skrivet detta behövs se efter 🙂

 10. Håkan Bergman

  latoba #8
  Bokus har en märklig prissättning, e-boken är dyrare än den inbundna boken. Amazon har den för KIndle för 10 $.

 11. Göran J

  Underbart inlägg av Ann lh, tack!

  Kan inte låta bli att fundera över hur mycket av grupptänk är inte de olika religioner som finns världen över. Alla religioner är ju en form av grupptänk. Och i grunden samma mekanismer som styr. Vår rädsla kan utnyttjas för att nå de syften som respektive religion har. AGW är inget annat en en religion.
  De tacksammaste individerna att påverka är våra barn. Själv gick jag i söndagsskola som barn och fick lämna en slant till negerpojken som tackade för gåvan genom att bocka artigt. Hur har inte detta påverkat min syn på på människor runt omkring mig som inte var som söndagsskolefröken eller den Missionär som någon gång då och då dök upp och berättade om sitt arbete i Afrika och andra länder. Vi ser idag omkring oss hur grupptänkandet om klimatet nästan totalt förblindat ett sunt förhållningssätt till de fakta som faktiskt finns.
  Den kanske bästa beviset på att AGW är inget annat än grupphysteri kan ju ses i figuren ovan som visar klimatmodellernas prognoser med verklighetens uppmätta värden.

  Tittade i helgen en stund på en katolsk påskmässa från Vatikanen med påven i spetsen och förundras över hur religionen i årtusenden har lyckats att skrämma oss ”fattiga, eländiga varelser som inte förstår vårt bästa”.

 12. Kristian Fredriksson

  #5 Sten Kajser

  Nej jag vet inget om författaren, men jag vet att Russell sågade Deweys kunskapsfiosofi med fotknölarna i ”Västerlandets filosofi”. Jag menar att det är Dewey som även har förstört den svenska skolan. Han är otroligt populär på lärarhögskolorna.

 13. MatsL

  Grupptänkande finns det överallt och inte bara i olika religioner. Det finns i allt från stora politiska organisationer, till det mellanstora samfundet, och vidare in i det lilla gänget som tar en öl eller två tillsammans och hejar på Hammarby på fredagar efter jobbet. Många vill gärna tro att ”alla andra” är ett offer för grupptänk – utom jag, för jag är unik och självständig. Jag skulle tro att vi finner, efter en liten del av självrannsakan, att det finns en hel del grupptänk även i denna grupp av ”Klimatrealister”. För det är väl ändå så att många av oss här har tänkt en tanke (t.ex. att den globala uppvärmningen inte är så farlig ändå) och sedan letat på internet och funnit en grupp som tänker likadant och då anslutit sig till den – och vips(!) så har man anslutit sig till ett ”grupptänk”. Då har man helt enkelt gått från att vara ett litet får för sig själv till att ha anslutit sig till en hjord. Jag måste säga att jag faktisk saknar flera av de signaturer (t.ex. ThomasP, etc) som, i och för sig ofta hade fel men ändå, försökte bryta upp det grupptänk som fanns då, och som finns även nu, i denna grupp av underbara idealister. Om man vill så kan man även se det här från ett statistiskt perspektiv: – Hur många grupper har det funnits genom tiderna som ansett att de, och bara de, har helt rätt (eller sitter med ”sanningen” i frågan) – och hur många av dessa grupper har verkligen haft rätt? Så, hur stor är då sannolikheten att även denna grupp sitter inne med ”hela sanningen” i klimatfrågan? Låt det inte bli så att ordet ”grupptänk”, per automatik, får betydelsen att gruppen som tänkt har tänkt fel. Låt aldrig ordet ”grupptänk” bli ett negativt värdeord, ett nedlåtande och förringande ord, för det kommer bara att slå tillbaka mot de som använder ordet på detta sätt.

 14. Daniel Wiklund

  Tack Ann LH för ett väldigt bra inlägg. Du kommer alltid med kloka synpunkter. Såna som dig får det gärna finnas fler av, även om ni skulle bli så många så att ni blev en grupp. Jag vågar påstå att du för det mesta har rätt, det eventuella grupptänket du representerar är väldigt positivt.

 15. Ann lh

  # 13 Mats L, klokt!
  Booker skrev på ett ställe i boken att det som skiljer grupptänkandet när det gäller CAGW från många andra gruppers åsikter är att det går att debattera klimathotets vara eller inte vara med stöd av vetenskapen. Länkarna 3 o 4 kan ge lite kött på benen där. Det är t.ex. stor skillnad om två olika religiösa grupper käbblar mot varandra eller som i vårt fall den ena gruppen har verifierad vetenskap grundad på de data naturen själv serverar som grund, medan den andra stöds av politik på den mest centrala nivå man kan få.
  Men visst, man tillhör nog fler hjordar än man vill erkänna.

 16. MatsL#13

  Det finns flera närliggande begrepp med lite olika värdeladdning. De flesta har en mer eller mindre tydlig negativ värdeladdning. Grupptänkande tydligt negativ.

  Något liknande är det ganska nya begreppet ”filterbubbla” och det är nog klart att de flesta idag lever i någon form av filterbubba, delvis självvald, delvis given av internetjättarnas elgoritmer.

  Vi har dock fortfarande några viktiga kommentatorer som inte helt följer ”partilinjen”. Problemet med Thomas P var att ha medvetet provocerade fram aggressivitet. Våra nuvarande, av mig uppskattade kritiska kommentatorer bemöts med respekt.

  Jag är också glad över att Per Welander har en annan syn än vad jag har på konsekvenserna av olika åtgärder mot Covid-19.

  Jag tror också att det enda som nästa alla som är aktiva på KU är överens om är att vi är emot den förda klimatpolitiken.

 17. Daniel Wiklund

  Det känns bra att tillhöra en grupp som granskar makten.

 18. Anders

  #13 MatsL. Så rätt och klokt skrivet! Även vi individualister vill innerst inne vara med i någon grupp och känna någon samhörighet – åtminstone ibland. Det stora problemet är att vi som vågar tänka självständigt och kritiskt om IPCC, klimatlagar, klimatnödläge etc är fullständigt utmobbade av konsensusetablisemanget – vår tids mäktiga Inkvisition. Detta passivt aggressiva utestängande grupptänkande eller då snarare ”mobberi” kommer jag fortsätta att kritisera. Anonymt så länge jag är i arbetsför ålder och måste få ihop ekonomin…

 19. Ingemar Nordin

  MatsL #13,

  ” Låt det inte bli så att ordet ”grupptänk”, per automatik, får betydelsen att gruppen som tänkt har tänkt fel”

  Det är sant. Allt hänger på hur mycket information vi har när beslutet måste tas. Om en massa människor börjar springa och ropa ”Elden är lös!”, så kan det vara rationellt att utrymma och ta sig ut ur byggnaden. Men panik kan vara direkt kontraproduktivt. Så även om vi följer flocken så bör man ha ett öppet sinne för att man kan ha fel när man gör så.

  Problemet med klimatfrågan är att aktivisterna vill skapa panik när 1. vi faktiskt har tid att skaffa mer information, 2. att informationen finns tillgänglig inom vetenskapen och 3. att vi bör vara öppna för ny och kritisk information.

  Det aktivisterna begär är alltså att mänskligheten inte skall tänka efter, inte skaffa sig information och rusa iväg i blindo endast därför att alla andra rusar iväg åt samma håll i blindo. Gör man inte det så kallas man för ”förnekare”.

 20. Thorleif

  @2, 12 Kristian Fredriksson

  Undrar jag vad Dewey och Russel skulle ha att säga om den ”pragmatism” respektive ”makt” som skapar utbildningar som medvetet utelämnar följande till studenterna:

  Immunförsvaret inom läkarutbildningen (om man nu får tro detta; t.ex 15.40 i videon; https://m.youtube.com/watch?v=86VJlhw0DQQ&feature=emb_title)

  Hur pengar skapas och finansmarknaderas ”svarta låda” inom ekonomutbildningen (min egen kompetens)

  Alltså när minoriteten styr majoriteten (teknokrati genom oligarki)

  Vilka är det som implementerar grupptänket? Ja inte är det främst en underifrån-kraft. Individen vill iofs alltid tillhöra något då vi inte minst är sociala varelser men gruppen har alltid ledare och inom gruppen riskerar medlemmarna alltid att visa sin svaghet (ivf upplever individen sin utsatthet om den inte finner stöd för sin egen identitet och utkomst inom samma grupp). Så länge man hålls oinformerad om alternativa sanningar riskerar gruppmedlemmen inte att bryta mot det rådande (diskurs, doktrin osv), t.ex ”den som är satt i skuld är inte fri” (=definitionsfråga som helt utelämnats av makten).

 21. Bo

  Jag kunde tänka självständigt redan som tioåring. Jag ville använda en överbliven men till synes fungerande mopedmotor för att bygga en ”lådbil” av trä. Min far som var PhD på den tiden, senare Doc, invände: Det går inte att skruva fast motorer i trä, det måste vara metall. Förvisso var han inte Teknisk doktor. Jag var klentrogen och visste att jag hade rätt, men saken rann ut i sanden utan hans hjälp som jag skulle behövt, för man har inte samma hantverksskicklighet som ett litet barn.

  Således har jag inte ens ett hundraprocentigt familjetänkande, än mindre dito flocktänkande.

  Bo

 22. Ulf

  Här ett kul citat ifrån dagens brev om klimatneutral start. Näringslivet vill ha tydligen ha pengar för att starta om efter Coronakrisen. Lägg märke till sista delen.

  Denna nya modell bör vara mer motståndskraftig, mer inkluderande och bygga på gröna principer.

  ”Övergången till en klimatneutral ekonomi, skyddet av biologisk mångfald och omvandlingen av jordbruket har potential att snabbt leverera jobb, förbättra livsstilen för alla medborgare över hela världen och att bidra till att bygga mer motståndskraftiga samhällen.”

  ”Kärnan i den ekonomiska strategin ska vara kampen mot klimatförbättringar”, är budskapet.”

  Tydligen definierar även de varmare klimat som klimatförbättring

 23. Thorleif

  Ett stort problem i frågan handlar om att MSM (av flera skäl) i viktiga samhällsfrågor tagit ställning (då pratar jag inte om ledarsidan) och inte längre redovisar en balanserad och objektiv rapportering. Parallellt har MSM förlorat mycket av sin makt pga digitaliseringen. Samhällsomvandlingen har samtidigt varit enorm på kort tid att jämföra med åren efter ww2 fram till 70-talet då i stort sett alla grupper fick det väsentligt bättre.

  Idag hålls ekonomierna i väst uppe av marknadsvärden (netto), av de som har sådana och de som inte har men vill skaffa sig. Minsta hot mot dessa marknadsvärden (skuldvärden) måste till varje pris undanröjas oavsett ”kostnad”. Centralbankerna är idag vår kyrka, vår Messias. Före 1985 visste ingen i världen om namnet på landets centralbankschef. Cheferna för staternas egen bank. Viktigare än själva finansministern i flera avseenden!

  Utan att värdera denna systemförändring är det uppenbart för en äldre generation samt de som kan sin ekonomiska historia att nuvarande doktrin inte på något sätt är ny. Den återkommer i liknande skepnad med viss regularitet. De som saknar perspektiv och kunskap om detaljerna älskar när de gynnas av systemet men kommer att hata det och skylla på någon annan, t.ex politiker eller banker, om de misslyckas eller om systemet krisar (marknadsvärdechock). Grupptänket kommer alltid att styras av utkomsten och dess möjligheter och inte var man sitter i gruppen. Man styrs således inte främst av vad som är sant och riktigt eller kanske bättre för samhället i det längre perspektivet. Det är dock i vissa avseenden viktigt att försvara sin plats i gruppen men ännu viktigare (politiskt t.ex) är den egna gruppen gentemot andra. Och det är här vi kunnat se en stor förändring av MSM till det negativa (t.ex DN’s agenda-journalistik). I USA, som ofta är föregångare för inte minst Sverige, tog 1987 bort sin s.k Fairness Doctrine (FCC) från 1949 som innebar att licensierade radio och tv-bolag i kontroversiella samhällsfrågor var tvungna att vara ärliga och balanserade osv. Nu skulle någon säkert säga att de reglerna har vi idag i Sverige men jag tror knappast vi kan stämma SVT för deras bristfälliga rapportering och propaganda i t.ex klimatfrågan. I USA däremot hade det före 1987 varit en reell möjlighet med sannolikt stora skadestånd.

 24. Ivar Andersson

  #13 MatsL
  Den dominerande gruppen när det gäller klimatfrågan anser att konsensus råder och att inget finns att diskutera. De klimathotstroende har IPCCs 102 klimatmodeller som bibel och bryr sig inte om verkligheten. De klimathotstroende slösar skattemedel på åtgärder som är ett spel för gallerierna och har liten inverkan på verkligheten. De klimathotstroende kan inte ens skilja på väder, klimat och miljö. De anser att en varm sommar visar att klimatet har förändrats men klimatet kan inte mätas utan beskriver vädret under minst 30 år. Miljön förbättras genom rening av utsläppen t.ex. medförde katalysatorn att koloxidutsläppen minskade kraftigt. Snåla dieselbilar var miljöklassade för två år sedan pga låga koldioxidutsläpp men man glömde NOx-utsläppen.

 25. Karl Erik R

  #24 Ivar Andersson

  En liten korrigering. Katalysator gör inget åt koldioxid. En katalysator kan oxidera kolmonoxid (CO, giftig) till ofarlig koldioxid. I en bensinmotor minimerar den också kväveoxider och oförbrända kolväten. Idealt så blir alla kolväten i bränslet omvandlade till CO2 och vatten. Den ideala förbränningsmotorn finns dock inte, så det blir en del oförbrända kolväten, elementärt kol (partiklar), kväveoxid mm.

  Dieselmotorns lägre CO2-utsläpp beror på dess högre verkningsgrad. Den behöver mindre bränsle för att utföra samma arbete som en otto-motor (bensin). Mindre kolväten in ger mindre koldioxid ut.

 26. Ulf

  Svar 13 Mats L
  Det är skillnad på grupp och grupp. Jag har nog inte fel när jag säger att de flesta här har gjort ett mycket aktivt val till skillnad ifrån de flesta i andra grupper eller i grupper överhuvudtaget . Att gå emot strömmen kostar alltid på. Mitt val berodde på att jag helt enkelt inte fick ihop klimathetsen med verkligheten. För mycket stämde helt enkelt inte. Hur jag hittade denna sida kommer jag inte ens ihåg. Så långt har jag kommit att jag anser att det med nästan 100 procent säkerhet går att avfärda karastrofscenarios pga av klimatförändringar orsakade av koldioxidutsläppen. Det konstiga är trots allt att man anses vara så udda om man har den åsikten. Jag undrar om man kan definiera en grupp med så många individualister som en grupp som riskerar grupptänkande? Mycket tveksam.
  Det har hänt mig några gånger i livet att jag varit mycket säker på en sak, men ändå blivit utskrattad av omgivningen. En sådan historia är peak oil. Vet inte hur många ggr folk skakade på huvudet åt mig för att jag inte trodde på peak oil. När man tar upp detta nu så låtsas folk som de aldrig någonsin trott på peak oil. För att inte tala om när jag på 1970 talet sa att kommunistiska samhällen skulle implodera. Då var det mer hugg och slag än utskrattade men samma andemening, jag ansågs vara väldigt udda. Ja vilka ”kommer ihåg” idag att de tyckte Mao var en fantastisk tänkare?
  Men vad jag vill säga är att när man går emot massan så är man inte särskilt mottaglig för grupptänkande. Inget är skrivet i sten men att vi råkar vara ett antal här som tycker i viss mån lika om en sak, utgör ingen grund för grupptänkande. Ingen här har hamnat här för att det är bekvämt, vilket är själva fundamentet för grupptänkande vill jag påstå.

 27. GoranA

  #24 #25
  Jag tror bestämt att du missläser vad Ivar skriver om koloxid (kolmonoxid) och katalysator
  Jag tror inte att man glömde NOx gaserna utan fokus vara få dieselmotorn snålare och det gjordes, tror jag, genom högre tryck i cylindern, därmed högre temperatur och som bieffekt ökad produktion av NOx gaser.
  Hade vi kört förbränningsmotorerna på ren syrgas istället för luft (80% N2 +20% O2) hade vi sluppit problemet med NOx.

 28. Lars i Huddinge

  #26 Ulf
  Så sant så sant. Kunde inte sagt det bättre själv

 29. Robert Norling

  En grupp med ett tänk som många med mig inte delar och som fått tagit alldeles för stor plats är vindkraftsförespråkarna.
  Men nu har de helt plötsligt hamnat i en bransch som är i kraftig gungning och utan överdrift kan påstås var i kris.
  Fast det är nog inte bara vindproducenterna som hamnat i blåsväder även annan elproduktion är satt under mycket stor press.
  En relativt mild vinter har följts av blåsig väderlek som gör att det har blivit en kraftig överproduktion. När sedan förbrukningen dyker på grund av en känd pandemi så är krisen ett faktum.
  Avskedanden och permitteringar samt kraftigt minskade investeringar är att vänta.
  Man behöver nog ingen större spåkula för att inse att hela vindindustrin är i gungning
  med elpriser runt 5 öre kW.
  Hade jag haft aktier i den här sektorn skulle jag snabbt dra mig ur.

 30. Gunnar Strandell

  MatsL #13
  Kloka ord!
  Att grupper bildas och hålls samman av en gemensam syn på sakernas tillstånd är i grunden bra för det ger möjlighet till samarbete och utveckling. Gemensamma målsättningar där helst alla får nytta är också positivt.

  Jag har problem när målen bestäms uppifrån och till stor del handlar om att undvika fiktiva hot. Och för att få med alla tillåts inga avvikare. De kallas kättare eller förnekare och allt de påstår sorteras in som hat.

  De stora rörelsen under min livstid har varit mot att få en global gemenskap och likvärdighet trots alla de individuella skillnader vi ser omkring oss. Jag trodde på den I tonåren, men har förstått att projektet är ogenomförbart utan mycket stort tvång, som i sin tur leder till förlorad individuell entusiasm och alienation. Det senaste är organisationer som försöker samla alla religioner under en hatt. Jag tror att det är dödfött.

 31. Ivar Andersson

  #25 Karl Erik R
  Läs en gång till så ser du att jag skrev ”Miljön förbättras genom rening av utsläppen t.ex. medförde katalysatorn att koloxidutsläppen minskade kraftigt.” Inget om katalysator och koldioxid. Läs också #27 GoranA förklaring.

 32. Karl Erik R

  #27 Goran A och #31 Ivar Andersson

  Ja, jag läste fel men … Kolmonoxid har inte varit något större problem i dieselavgaser sedan de datorstyrda insprutningssystem kom på 1990-talet. Då höjdes trycket i insprutningssystemet, dock inte nämnvärt i cylindrarna. Högre insprutningstryck ger mindre mängd partiklar, mer fullständig förbränning men tyvärr också mer kväveoxider pga högre temperatur i cylindern.

  Dieselmotorer görs antingen med lite lägre insprutningstryck och ett partikelfilter som hanterar avgaserna.
  Eller med högre tryck och oxidationskatalysator och insprutning av AdBlue som delar upp större delen av NO2 till kväve och syre. CO blir CO2 ”på köpet”.

 33. Karl Erik R

  #26 GoranA och #31 Ivar Andersson

  Ja, jag läste fel men ….. Kolmonoxid har inte varit ett problem sedan de datorstyrda insprutningssystemen kom på1990-talet. Då höjde man trycket i insprutningssystemet men inte nämnvärt i cylindrarna. Högt insprutningstryck ger mer fullständig förbränning, mindre mängd partiklar men också mer kväveoxider. Katalysator behövs inte specifikt för kolmonoxid i moderna dieselmotorer.

  Antingen har man lite lägre insprutningstryck och tar hand om partiklarna i ett partikelfilter.
  Eller så ett högre insprutningstryck och en oxidationskatalysator (NO till NO2) och därefter sprutar in AdBlue som sönderdelar en stor andel av NO2 till kväve och syre. CO till CO2 får man ”på köpet”.

 34. Thorleif

  Även små grupper lär väl utmejsla sitt grupptänk. Särskilt om de finner gemensamma värderingar i sin samvaro, dvs att de kanske trivs tillsammans. Undrar vem som utmålar sig själv som ledare i denna grupp?
  Inte svårt att peka ut mht till tänkbara ämnesval (dock utan att jag känner till övrigas (utöver BG) personligheter och åsikter).

  https://blogs.wsj.com/wealth/2009/05/26/billionaires-try-to-shrink-worlds-population-report-says/

  Ps! Ju mer man lär sig förstå Bill Gates desto mer förstår man riskerna av att använda hans operativsystem (om man nu inte insett det långt innan :).).

 35. Ann lh

  # 34 Thorleif, vilken grupp vi än umgås med så nog påverkas vi mer eller mindre av den.
  Psykologen Janis’ och Booker’s Group-think är när det som förenar gruppen i deras speciella uppfattning blir så djupt rotad att dess individer inte längre kan se utanför boxen och utvärdera om de ”tappat fotfästet” eller inte. När det gäller CAGW är det man till exempel inte ens vill debattera kring vad de utanför boxen har att säga.
  Maria Günther Axelsson en svensk fysiker, var en gång i sin ungdom kreationist. Hon har skrivit en bok som heter ”Big Bang eller Varde Ljus”. Mycket, mycket intressant!
  I förordet skriver hon ”Och hur kom det sig att det var först när jag var på god väg att bli doktor i partikelfysik, som jag gjorde upp med kreationismen och till slut accepterade att det finns många goda och väl underbyggda skäl att tro på den vetenskapliga världsbilden.”
  Den boken visar hur man kan bli så förlorad i en viss uppfattning att man totalt förlorar fotfästet när man upptäcker att man varit vilseledd.
  Intressant nog har en viss Per Kornhall skrivit ett avsnitt i biologi i boken. Det är samme Kornhall som en gång tillhörde Livets Ord och för ett antal år sedan var ansvarig för nat.vet och teknik på Skolverket. Han yttrade sig då i SR’s Klotet om vad vi idag kallar klimatrealism i en lärobok och jämförde det med pseudovetenskapliga rörelser.
  Ang. Janis, se den första länken i det här inlägget, den som ligger i texten.

 36. Bim

  Det råder konsensus om att jorden är rund, säger alarmisterna.
  Vi vet att jorden är rund säger plattjordingarna, även om det inte rådde konsensus om den saken, för vi har tagit reda på det.

 37. Roggan

  ”18” Anders

  Tycker du tar upp en viktigt punkt. Tror att det är fler än du och jag som vill vara anonyma när det gäller att öppet kritisera ”klimathotet” med namn, speciellt om vi har ett ovanligt namn. Då kan det påverka vår ekonomi .

  På min tid i gymnasiet skulle allt ifrågasättas och man skulle bilda sig en egen uppfattning. Jämför med nu då s k influencers söker följare, den som vågar ifrågasätta en Gretas påståenden blir ju automatiskt ifrågasatt eftersom hon kan så mycket om klimatet etc. Tycker det är ett tydligt exempel på grupptänkande, dessutom mycket skadligt sådant.

 38. Fredrik S

  Bim #36

  De riktigt hållbara alarmisterna är nog med i Cube Earth Society.

 39. Bim

  Fredrik S
  Ja,ja! Tänkte inte på det.
  Var man än är på jorden, så är det platt.

 40. Thorleif

  @35 Ann lh

  Tack för din kommentar. Jag ska läsa din länk i texten du ref till.

  Skulle man inte kunna säga att grupptänket etablerar en slags stängsel representerat av olika moraliska gränser vilka man måste hålla sig inom (jmf innanför boxen). I Sverige är ju vår s.k speciella (jmf Finland) konsensusuppfattning att alltid söka anpassning utgående från expertuppfattningar (inte divergerande experter). Det är denna process som också har inslag av social ingenjörskonst och vår välkända statsindividualism (ifrågasätt aldrig staten/myndigheterna). En frihet i bojor skulle jag vilja säga om man jmf med t.ex USA. Och självklart ökar grupptänket i tider näs samhällskontraktet är på väg att krackelera. Makten börjar då som vi ser använda ”moralstängslet” allt mer i syfte att begränsa splittring och maktförluster.

  Min kommentar ovan @34 handlar om helt disparata individer som träffas. Ett möte som inte har andra förtecken än att de alla är biljonärer, dvs förmögenhet och kontaktnät är det enda som förenar dem. Vad är då syftet med mötet spekuleras det i? Ja, varför inte tro att de kan bli perfekta budbärare till USA och Världen att vi snarast måste vaccineras mot ett virus som inte själv orsakar död utan det handlar om en överreaktion hos immunförsvaret hos människor med framförallt ett nedsatt sådant (pga olika metabola inflammationer t.ex).

 41. Thorleif

  @35 Ann lh

  Länken till ditt eget inlägg är utmärkt och inte minst det du skriver om Booker’s sammanfattande 3 karaktäristika om Grupptänk (med ref till AGW dessutom).

  Samt……..”Groupthink refers to a deterioration of mental efficiency, reality testing and moral judgment.” Irving Janis, Victims of Groupthink, 1972″

  Strålande!

  Mao……makten (eller de som söker makt osv) på falska grunder moralargument i syfte att stärka och bibehålla makt.

  Naturligtvis finns det också ”goda avsikter” inblandande här men dessa symboliseras nog mest av de ”nyttiga idioterna” och de som kan kallas opportunister (finns alltid något att tjäna på att tillhöra det vinnande laget och om inte annat för karriären, social sammanhållning, bekräftelse osv).

  Jag skulle kunna visa hur mitt eget liv och hälsa förstörts av grupptänk hos företrädare för statens våldskapital och senare dess djupa stat (hur grupptänk leder till brott mot dess egna spelregler) . Men det får bli en senare fråga och andra forum. Många får dagligen sina liv förstörda. Allt ifrån mobbing på skolgården till självmord i jobbkarriären. Alltid för ingen i gruppen vågar agera moraliskt korrekt.

 42. Ann lh

  # 35, 40 o 41. Thorleif, jag förstår inte riktigt vad du söker, men om Du vill sätta Dej in i den mycket intressanta frågan om grupp-tänk så kan jag rekommendera den bok jag flaggade för i länken. Den vrider och vänder på stora och små frågor i nutid på ett lättförståeligt resonerande sätt.

 43. Thorleif

  @42 Ann lh

  Söker? Nu hänger jag inte med.

  Jag har fört ett resonemang kring definitioner av grupptänk och nämnt några exempel och motiv.
  Om du har invändningar kring det vänligen säg det i så fall istället för att skriva ett frågetecken. De flesta med lite livserfarenhet känner igen och förstår grupptänkets dynamik utan att vara psykologer osv. Däremot alltid intressant att läsa vad som skrivs av de som trängt djupare ner i ämnet och få företeelsen bekräftad samt inte minst analyserad på kända eller aktuella skeenden.

  Jag nämnde t.ex uttrycket ”moralstängsel” vilket efter att ha läst din länk var synnerligen pricksäkert skulle jag säga. Den s.k brunsmetningen av personer utanför åsiktskorridoren är väl ett perfekt exempel på maktens grepp att hindra en debatt med både klimathotsskeptiker, EU-kritiker och allehanda dissidenter. Vi som inte hatar men som hatar att inte få våra argument framförda där de hör hemma.

 44. Thorleif

  Här ett aktuellt lästips från Kvartal.

  Grupptänk leder till korruption, inkompetens-risker och definitivt till att ansvarstagande undermineras.

  https://kvartal.se/artiklar/gilla-mig/