Covid – slutet på början

Det är nu två veckor sedan jag gjorde mitt första inlägg om Covid och hur situationen har utvecklats i Stockholmsregionen. Ni har säkert hört flera personer som i media har sagt att utvecklingen i Stockholm har nått en platå och det är vad siffrorna pekade på redan för en vecka sedan. Vi har idag en ökningstakt av antalet inlagda och antalet IVA-patienter på 1.02 per dag i medel under de tre sista dagarna. Dessa siffror inkluderar även patienter inom äldrevården som är smittade men inte inlagda för just Covid-19. De inkluderar även IVA-patienter från Sörmland som Region Stockholm tar hand om eftersom den har resurser som inte utnyttjas.

sthlm-ökning-26
Skillnaden i totalt 1 och 2 är hur Region Stockholm valt att rapportera. Sista datum är måndag 13:e april, dvs idag.

kort om R0

Det talas mycket om den så kallade R0 faktorn. Denna faktor beskriver hur många personer en smittad person sprider smittan till i en population där ingen är immun. Ett virus har ett R0 värde som är beroende på hur smittsamt det är och hur många dagar man är smittsam. Det beror också på hur man folk skyddar sig och hur många kontakter en smittad kan tänkas ha. Coronaviruset har enligt uppskattningar ett R0 värde på ca 2.5 men detta värde är dels mycket svårt att bestämma, dels inte hugget i sten.

Anledningen till att  R0 värdet nämns så mycket i media är att det i stort bestämmer om och hur en epidemi kommer att utvecklas. Ett virus som har ett  värde under 1.0 kommer inte att spridas som en epidemi med ett ökat antal smittade utan ha ett sjunkande antal smittade. Virus med höga R0 värden har däremot en snabb utveckling, om människor inte redan är immuna mot viruset. Hur många som blir smittade vid ett givet tillfälle när en epidemi väl tagit fart är dock beroende av hur stor del av befolkningen som haft smittan, tillfrisknat och sedan är immuna.

Värdet R0  används också när man vill beskriva när en population kan tänkas uppnå så kallad flock-immunitet. Låt oss säga att vi har ett R0  på 2.5 men att en epidemi pågått en längre tid så att hela 60% av befolkningen är smittad. En smittad person skulle normalt smitta 2.5 personer men om dessa nu till 60% visar sig vara immuna så resulterar det i  att endast 1 person blir smittad (2.5 * 0.4 = 1.0).  Detta är alltså gränsen då antalet smittade sjunker och epidemin dör ut.

R0 kan förändras

Vi kan genom att ändra vårt beteende påverka storleken på R0. Genom att tvätta händerna och hålla dem borta från ansiktet så minskar vi vår risk att bli smittade. När vi jobbar hemma, slutat åka buss eller ställer in teaterbesöket så minskar vi antalet kontakter.  Stannar vi hem så fort vi känner de minsta tecken på sjukdom så kanske vi kan undvika att smitta överhuvud taget någon. Det är svårt att säga vad R0 värdet är idag i Sverige men det är med all sannolikhet långt under 2.5, vi kanske är nere mot 1.3 eller ännu lägre.

Antag att vi har ett beteende som ger ett R0 på 1.25, hur snabbt sprids smittan då? Det beror naturligtvis på hur många som är immuna mot smittan. Om 20% är immuna så begränsar sig spridningen till de 80% som fortfarande inte blivit smittade. Det ger att antalet aktivt smittade har nått en platå och med tiden kommer att sjunka (1.25 * 0.8 = 1.0).  Det förändrade beteendet har alltså en mycket stor inverkan på hur epidemin utvecklas.

Var är vi i Stockholm

Ingen vet med säkerhet hur många människor som är eller har varit infekterade av coronaviruset. Vi har ännu inte gjort några tester där en en del av befolkningen har testats för antikroppar (dess tester är först nu tillgängliga på marknaden) utan kan bara göra uppskattningar baserat på de som har testats positiva av bärare av viruset. De siffror som rapporteras i media är antalet smittade av de som har testats men eftersom det är en försvinnande lite del som testas, framför allt de som söker sjukvård, så finns det ett stort mörkertal.

I Stockholm gjordes för drygt en vecka sedan (27:e mars – 3:e april) en randomiserad studie där det visade sig att 2.5% var infekterade (1.4% – 4.2%). Detta inkluderar alltså inte de som varit smittade men tillfrisknat utan endast de som är aktivt bärare av viruset i så hög grad att det är detekterbart. Detta är nog den bästa siffra vi har men även utifrån den siffran är det svårt att bedöma hur många som är smittade eller har varit smittade idag. En konservativ uppskattning är att 10% av Stockholmarna är eller har varit smittade och det är inte orimligt att tro att den siffran är 20%.

Ökningstakten har som sagt planat ut och även om detta till stor del är ett resultat av förändrat beteende, så är det även ett tecken på en stor andel immuna. Om någon vecka kanske vi kan få en bättre siffra att luta oss mot då svaren från KTH:s test kan vara färdiga. När vi har bättre siffror på hur många som är immuna så kan vi bättre förutse hur förloppet kommer se ut.

Hur ser det ut framöver

Jag påstår inte att krisen på något sätt är över men vill nyansera den bild man lätt får av att epidemin sprider sig okontrollerat men en fördubbling av antalet infekterade på bara några dagar mm. Spridningen i Stockholmsområdet är, tack vara det ändrade beteendemönstret och troligtvis beroende av ett högt antal immuna, stabil – antalet aktivt smittande är relativt konstant.

Om vi nu inte förändrar vårt beteende utan fortsätter på den inslagna vägen så kommer antalet immuna att öka dag för dag, vecka för vecka. Efter en eller två veckor kommer antalet immuna att ha ökat så pass mycket att antalet smittade kommer att börja sjunka. Vi kommer då ha två alternativ, antingen fortsätta med de restriktioner vi har eller att gradvis börja lätta på restriktionerna. Att även i i år få se studenter springa ner för en trappa är ett exempel på vad vi skulle tillåta (även om lastbilsflak och släkten på studentmottagning bör undvikas).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ulf

  Och som vanligt står regeringen utan plan. Man hade ingen plan när detta startade utan lastade över allt till FHM. Nu börjar man plötsligt ta sig ton med diverse moralkakor när opinionssiffrorna av oförklarlig anledning går upp. Troligen pga bristande medial granskning.
  Nu när det är dags för att ta fram en plan för att återstarta Sverige ja då tycker regeringen att det är så mysigt med bättre opinionssiffror så man börjar gaggla om maratonlopp och mer nerstängning. Nu måste faktiskt denna inkompetens granskas innan de hinner sänka landet fullständigt. Bra ledare i DI.
  https://www.di.se/ledare/krav-en-vag-ut/

  Den här regeringen är en vandrande katastrof ändå tycks alla vara så nöjda. Tur för regeringen att media inte har samma krav som i USA.

 2. Ulf

  Inlägger skrev jag för att regeringens retorik är mycket illavarslande. De verkar fascinerade av att mer nedstängning och bättre opinionssiffror. Istället för att fortsätta citera FHM så börjar man citera sjukvårdspersonal som härjar på sociala media med egensnickrade rekommendationer och då slutar detta inte väl för svensk samhällsekonomi. En plan för öppning måste fram nu!

 3. Lars Lundqvist

  Det finns flera namnkunniga experter som inte delar din optimism.
  Den senaste i raden är Stefan Einhorn i dagens debattartikel i AB för ett par timmar sedan.

  https://www.aftonbladet.se/debatt/a/awQ01O/sverige-gor-stora-fel-i-kampen-mot-corona

 4. Anders T

  Kan det vara den här utvecklingen som gjort att DN börjat lugna sig om Coronakrisen och börjat skriva mer om Klimatkrisen igen? Blir nog tvungen att säga upp prenumerationen innan jag får en hjärtattack. Tack för dina intressanta artiklar. Vore intressant att få reda på hur det går för vindkraft bolagen nu, massor med vind och liten efterfrågan.

 5. Fredrik S

  Ulf #2

  Nä, de har nog ingen aktuell konkret plan än att se till att opinonen håller sig kan man kan ju misstänka och Löfven får lägga en hel del onödig energi på att bromsa den aktivistiska delen av regeringsmedlemmarna.

  Deras drömsamhälle är ju perfekt nog plötsligt redan här och nu, precis som den dödliga klimatförändringen de tjatat om nu sen 2018. Done and dusted.

 6. Fredrik S

  Tack Johan för dina intressanta genomgångar.

 7. Eilif Hensvold

  Hej Ulf, så här långt har vi tänkt samma. Att mot ett virus vi inte förstår oss på, med sjukhusplatser som kanske inte räcker till, med risk för att köra sjukvårdspersonalen i botten och med brist på nödvändig materiel så skall vi försöka vinna den första kampen även om det blir dyrt. Vi vinner tid. Kan ”gruppera om”, förstå mer och skaffa materiel. Det syns nu som om den hårdaste linjen varit ”rätt”. Och kanske inte heller katastrofalt dyrare. Här en länk till norska förhållanden. Effekten av de kraftiga begränsningsåtgärder man satte in 12 mars syns övertygande två veckor senare t ex i grafen ”Innlagt på sykehus”. Vad gör vi nu med den erfarenheten? Och vad säger vi till vår ”överdödlighet”? Ni skulle gått den vägen i alla fall? Och till en eventuell ny omgång ”överdödlighet” om tre veckor? Jag hoppas FHM och AT fixar detta, Annars är de nog rökta.

  https://www.vg.no/spesial/2020/corona/?utm_source=vgfront&utm_content=row-1#norge-innlagt-paa-sykehus

 8. Johan Montelius

  #3 Lars Lundqvist

  Vad säger Stefan Einhorn mer än att alla andra har fel? Han säger att antalet döda per miljoner innevånare nu (7 till 9 april) är högre än Italiens och pekar på siffrorna här:

  https://www.worldometers.info/coronavirus/country/sweden/

  där Sverige under den perioden han väljer var på väg upp, och jämför med Italien

  https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/

  som passerat sin kullmen.

  Rulla ner till antalet döda och gör en grov uppskattning var vi landar när denna epidemi är över. Sedan den
  11 mars då det första dödsfallet registrerades i Sverige har det dött drygt nio hundra i Covid19 i Sverige – detta att jämföra med de ca 7 500 som dör i genomsnitt under samma period. De som i sviterna av Covid19 är till övervägande delen inte 5-åriga barn, tonåringar eller föräldrar med små barn utan mor och far-föräldrar. Med all respekt för att alla liv räknas så finns det grader i helvetet och att tusen äldre personer dör i förtid är inte det värsta scenariot man kan tänka sig.

  ”Det är också en gåta hur man kan hävda att kurvan för pandemin är på väg att plana ut.”

  Vad har Stefan Einhorn för data som pekar på att den inte gör det?

 9. Lars Lundqvist

  Fler experter som oroas över Sveriges linje.
  https://www.svd.se/bortse-inte-fran-de-basta-forskarnas-modeller

  Sverige ligger på den globala tio i topp listan över antal döda per capita. USA har inte hamnat där än. I Norden är Sveriges Coronadödligt iögonfallande.
  Sveriges linje kan leda till en utdragen process med överbelastad sjukvård under en lång period, medan resten av Europa långsamt börjar öppna upp samhället. Sverige kan med sina slappa initiala åtgärder hamna ur fas med våra grannländer och de ekonomiska konsekvenserna kan bli svårare, trots att idag de kanske är lägre.
  Här i Spanien startade byggindustrin igen efter 2 veckors stopp. Spanien passerade dödsfallstoppen för 5 dagar sedan. Utegångsförbudet har idag pågått 4 veckor och ska fortsätta minst 2 veckor till. Wuhans utegångsförbud varade 11 veckor.

 10. Lars Lundqvist

  #8
  Sverige har inte haft någon tillförlitlig statistik sedan långfredagen. Tydligen tar de som rapporterar ledigt under påsken och andra helger.

  Stockholm följde samma dödsfallskurva som New York fram till långfredagen.

  Sverige följde Nederländerna och Italiens dödsfallsstatistik fram till långfredagen.
  På onsdag har troligen Sveriges dödsfalls statistik kommit ifatt.

 11. Ulf

  Svar 7, att vinna över ett virus är ju världens enklaste sak. Bara att stänga in sig i ett år tills det finns ett vaccin. Norge skulle nog klara det även ekonomiskt med 10.000 miljarder i oljefonden. För de flesta andra länder betyder det döden för civilisationen som vi känner den. Sjukvård välfärd etc glöm det. Borta under överskådlig framtid. Så hade det bara handlat om att skydda sig mot viruset så hade detta varit världens enklaste sak. Men nu är det en kapplöpning med tiden, när blir skadorna så allvarliga för samhällsekonomin att vi aldrig återhämtar oss? Det tycks som folk tror att det regnar pengar ifrån himlen och tror att samhället överlever masskonkurser och massarbetslöshet hur lätt somhelst.

 12. Ulf

  Svar 9 Spanien är trots allt det land som misslyckats värst av alla.

 13. Lars Lundqvist

  #11
  Börserna tycks tro att vi klarar av två månaders lockdown. Efter den första chocken har de återhämtat en hel del och ligger idag på ungefär samma nivå som för ett år sedan.
  Vad som ett samhälle inte klarar av är den massdöd som pågick i Wuhan, Norra Italien, Madrid, London, Paris, New York etc. Inte ens i Kina kunde man tillåta att den fick fortsätta utan kraftfulla åtgärder. Jag tror inte ett civiliserat samhälle kan låta sina gamla dö okontrollerat. Ättestupans tid är förbi eller hur?

 14. Lars Lundqvist

  #12
  Ja för stunden är det så. Men om det vill sig illa och Imperial College prognos är någorlunda rätt kan Sverige i slutändan överta den positionen.

  Resoluta åtgärder i Spanien dröjde för länge. Lockdown infördes då antalet döda var 55, vilket svarar mot 12 i Sverige, men skadan var redan skedd genom en fotbollsmatch mot ett lag från norra Italien i ett kritiskt skede och därefter en massdemonstration i Madrid med 100.000 deltagare.
  Sverige körde ju finalen i melodifestivalen vid ett kritisk skede, men den tycks inte ha bidraget till smittspridning i Stockholm.
  Andalusien, där jag befinner mej, som har samma folkmängd som Sverige har klarat sig relativt bra med ungefär halva antalet döda mot vad just nu är fallet i Sverige. Antalet döda faller snabbt som förväntat efter 4 veckors lockdown.

 15. Jens

  Är det så här det slutar, en global diktatur?

  https://newsvoice.se/2020/04/henry-kissinger-bill-gates-gordon-brown-vill-utveckla-en-ny-varldsordning-i-eftersvallet-av-covid-19/

 16. Idag har rapporterats 919 döda i Sverige därav 543 i Stockholm d.v.s. ca 6 gånger så höga dödstal i Stockholm än så länge. Föreskrifterna och de allmänna råden har varit desamma i hela landet. Det visar att val av åtgärder och tidpunkten då man sätter in dem har stor betydelse och förstås också hur de efterföljs. Levnadsmönstret skiljer sig också åt. Alla delar av landet har ju inte gott om tunnelbanor och pubar där man trängs och skiljer sig även åt vad gäller utsatta områden och utbildningsnivån på hemtjänstpersonal och i äldreboenden.
  Sjukhemmen, som vi hade före ädelreformen, med utbildad sjukvårdpersonal och tillgång till syrgas hade varit bra att haft kvar.

 17. PK

  WHO har verkligen inte lyckats väl i denna krisen. Först säger organisationen att det inte blir en pandemi, sen saluför de tidigt en praktisk omöjlighet att alla länder skall testa alla medborgare. Nu går de ut med sex obegripliga kriterier för att börja öppna upp aktiviteterna i samhället igen. Vad är det för pajas som leder WHO? Hans första åtgärd att ge Mugabe ett demokratipris misslyckades.

 18. Magnus Cederlöf

  Jag tror att man får missvisande resultat om man baserar sin analys på antalet inlagda på intensiv-vård eftersom det finns ett begränsat antal sådana platser. När platserna börjar ta slut kommer man att få en utplaning av kurvan bara pga platsprist. Att myndigheterna hävdar att det finns fler platser behöver inte vara någon sanning eftersom tex personaltillgång kan vara begränsande.

 19. Benny N.

  Influensasäsongen i Italien 2013/14 och 2016/17 smittades över 5 miljoner italienare. Total 65.000 personer avled till följd av denna ”vanliga” influensa. Även barn och yngre, men mest äldre förstås. Influensor angriper och påverkar lungor och kan orsaka lunginflammation. Inget nytt i det alltså. Den svenska ”vanliga” influenssäsongen 19/20 har varit mild, endast 65 döda jämfört med förra säsongens över 1000 döda. Att dö av corona är en oerhört liten risk för de allra flesta. Att ta bilen till jobbet är t ex flera hundra gånger större dödsrisk. Källa: International Journal of Infectious Diseases
  Volume 88, November 2019, Pages 127-134

 20. Benny N.

  Massdöd verkar ske varje år. 38 miljoner amerikaner smitta av vanlig influenca varje år. 1000-tals främst gamla dör. Vad gör vi åt det?
  ”This year’s flu season is shaping up to be possibly less severe than the 2017-2018 season, when 61,000 deaths were linked to the virus. However, it could equal or surpass the 2018-2019 season’s 34,200 flu-related deaths.

  Overall, the CDC estimates that 12,000 and 61,000 deaths annually since 2010 can be blamed on the flu. Globally, the World Health Organization (WHO) estimates that the flu kills 290,000 to 650,000 people per year. ”
  CDC, USA

 21. Benny N.

  Massgravarna i NY får man ta med en nypa salt.
  ” Goldstein said that the city morgue typically sends bodies to Hart Island if they go unclaimed for 30 to 60 days. As of this writing, because New York has seen an increase in deaths as a result of the COVID-19 pandemic, the medical examiner’s office said that they will send bodies to Hart Island after two weeks.”
  På Hartland begraver man personer utan anhöriga och utan nära som gör anspråk på kroppen. Hur många dör en vecka med riktigt hårt klimat/kallt väder i januari? Blir det massgravar på Hart Island då också fast ingen skriver eller fotar med drönare angående detta?

 22. Ulf

  Svar 13

  Du kanske inte noterat att världens största ekonomier satsar enorma belopp på att överbrygga denna kris. USA lastar in 50-60 procent i BNP i stöd till ekonomin. Sverige lägger in 6 procent. Dessa enorma stimulanser ska betalas tillbaka. I USA sker det på ett rättvist sätt mellan generationerna alla får vara med att betala även pensionärerna. Så brukar aldrig ske i Sverige. Att prata om civilisation och Wuhans nedstängning då hamnar du rejält fel, något mer ociviliserat får man leta efter. Kina stängde ner området för att skydda resten av landet och brydde sig inte ett dugg om att folk låg och dog i driver och tog till ett enormt övervåld. Hur många som dog vet man inte. Att jämföra olika länder går inte, självklart är det mycket svårare att hantera NY och London än Malaga Stockholm. Men vad gör man efter Lock down? Viruset kommer att komma tillbaka. Börserna härdar ut för att USA har man fokus på mer än en sak. Man pratar ständigt om när och hur man kan komma igång. I Sverige börjar regeringen yra om maratonlopp. Få länders regeringar tycks fatta vad en omfattande lock down innebär. Definitivt in te Sverige där man hela tiden saknat en politisk plan. Först ingen plan för att bekämpa viruset, sedan en löjligt dålig finanspolitik för att rädda ekonomin, därefter ingen plan för att öppna upp igen. I USA där man haft allt detta på plats mycket snabbare kritiseras administrationen hårt inte minst i svenska tidningar. I Sverige ökar istället Regeringen i opinionen man undrar bara hur är det möjligt.

 23. Ulf

  Svar 14

  Vi vet inte ens om lock down har någon bättre effekt än det Sverige gjort hittills. Sverige skulle liksom alla andra reagerat snabbare med de åtgärder som vidtagits. Att isolera riskgrupperna borde gjorts omgående istället för att vänta. Där ligger felet. Hade alla länder gjort detta meddetsamma så hade vi klarat detta galant. Förhoppningsvis har man lärt sig något nu inför öppnandet och ser till att isolera riskgrupperna. USA kommer garanterat göra detta. Lock down är definitionen av vansinne när man så tydligt kan identifiera riskgrupperna. Detta kunde gjorts med så mycket mindre skador och dödsfall än vad nu är fallet. I fattigare länder trillar 400 miljoner människor ner under svältgränsen pga av lock down i världsekonomin. Fundera på det när du pratar om att skydda äldre.

 24. Johan Montelius

  #18 Magnus Cederlöf

  Helt rätt, jag har tänkt på den effekten och den spelar säkert in redan nu. Idag görs ett strängare val när det blir fråga om intensivvård och det beslutet färgas av att det finns en resursbrist och man kan naturligtvis inte lägga in fler patienter än vad det finns personal till.

  Trenden för IVA-patienter följer dock antalet inlagda även när man ta bort IVA-patienter. Trenden för antalet positivt testade (som varierar mycket och som naturligtvis färgas av hur många som testas) är också den utplanande med ca 200 rapporterade fall per dag i snitt de senaste två veckorna. Med de brister som finns så tror jag dock att den rapporterade beläggningen är det bästa mått vi har – om det just är beläggningen som vi vill kunna förutse.

 25. Johan Montelius

  #15 Jens

  Man behöver inte gå över Atlanten för att hitta de idéerna, det räcker med att läsa DN. Samma personer som vurmar för att klimatkrisen behöver en diktatur sätter nu sitt hopp till coronaviruset.

  https://www.dn.se/ledare/torbjorn-tannsjo-om-demokratier-inte-klarar-utmaningen-satter-jag-mitt-hopp-till-en-global-despoti/

 26. Fredrik S

  PK #17

  WHO spenderar ju ett par miljarder i reseutgifter per år. Betydligt mer än de spenderar på sjukdomar.

  Så det är väl många lame ducks där nu.

 27. Ulf

  Svar 16

  Det jag själv tidigt hängde upp mig på var oviljan att isolera riskgrupperna. Titta på antal döda i olika åldersgrupper. Eftersom Stockholm fick tidigare en spridning så kom den föreskriften alldeles försent för Stockholm. Jag vet själv för jag satt och var tämligen arg för att detta dröjde så förtvivlat länge. Sedan handlar det även om policyn mot äldre rent generellt. I Stockholm är det förhållandevis enkelt att få äldreomsorg jämfört med t ex Malmö. I Malmö måste man vara dement, därför drar jag slutsatsen att Malmö har mycket färre äldreboenden per capita. Vad som gäller i Göteborg vet jag inte. Men långsamheten i att isolera riskgrupperna är den springande punkten. Vidare borde mycket åtgärder koncentrerats runt smittspridning ifrån personal inom vård och omsorg. Denna har misslyckats totalt speciellt i början. En ren skandal var att sjukvårdspersonal som kom ifrån skidsemester från Italien gick rakt in i vården och började jobba utan karantän. En bankanställd fick sitta i karantän i 14 dgr för att så hade företaget bestämt självt. Inte FHM tydligen.

 28. Johan Montelius

  #14 Lars Lundqvist

  ”Men om det vill sig illa och Imperial College prognos är någorlunda rätt kan Sverige i slutändan överta den positionen.”

  Ta en titt på Imperial College’s prognos för Sverige och du kommer att se att de haft grovt fel hittills. De gör konsekvent en för hög skattning av antalet döda och ligger inte i närheten av det vi faktiskt ser i Sverige.

  https://sangeetabhatia03.github.io/covid19-short-term-forecasts/index.html

 29. Ulf

  Flera länder har nu möjlighet att bryta lock down och avsluta detta vansinne. Riskgrupperna bör ha kvar alla restriktioner, tills ett vaccin är framme. Det gäller även vård och omsorgspersonal. Detta kan hanteras för en mycket billig penning. Med ersättning till folk med t ex diabetes, tillfälliga kraftiga bonusar för vård o omsorgspersonal. Skadan på samhällsekonomin och världsekonomin blir då klart begränsat. Miljontals och åter miljontals människoliv kommer då att sparas.

 30. Ulf

  Tilläggas bör att den världssvält som lock down utlöser den är på riktigt. Det handlar inte om fantasier om klimatflyktingar utan nu pratar vi om riktiga flyktingar. Hundratals miljoner människor som flyr undan svält och total fattigdom. Så det är nog dags att vi alla lyfter blicken lite längre än dagens dödsrapport över corona offer. Alltför många reagerar med reptilhjärnan inte minst politikerna.

 31. Ulf

  Den här artikeln belyser en del i den risk som finns i att tänka kortsiktigt om Corona.

  https://www.fplus.se/varningen-da-tar-staten-over-naringslivet/a/Xg7EEB?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=fplus_morgonkoll&utm_term=fplus_morgonkoll

 32. Lars Lundqvist

  #25
  Artikeln du länkade till publicerades 8 april och prognosen var att Sverige dagligen skulle få över 100 dödsfall per dag.
  För 9 april rapporterades 116 dödsfall.
  Sedan kom påskhelgen och Sveriges rapportering blev mycket ofullständig.
  Nu får vi vänta på dagens och morgondagens siffror.
  Troligen föreligger i stor underrapportering då bara döda som testas positiva rapporteras som döda av Corona. Personer som dör inom åldringsvården med Coronaliknande symptom men inte testats rapporteras inte som döda av Corona.

 33. Per I

  Regeringen gör det klassiska tricket för den fege. De ligger lågt och lämnar över till FHM. Går det inte bra kan de skylla på dem. Går det bra tar de åt sig äran. De vädrar medvind nu i opinionen och då gäller det att haka på med förmaningar t.ex. så det ser ut som de varit delaktiga hela tiden.

 34. Johan Montelius

  #29 Lars Lundqvist

  och i figur 2 ”Current and past forecasts” så ser man att den tidigare prognosen var upp åt väggarna.

  I den prognos de lista för Sverige för antalet döda per vecka:

  29/3 – 4/4 prognos 625 (106 – 1,700) verkligheten 356
  5/4 – 11/4 prognos 564 (401 – 1,210) verkligheten 336

  Alla siffror finns att ladda ner från FHM:

  https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/bekraftade-fall-i-sverige/

  ”För 9 april rapporterades 116 dödsfall.”

  Hmm, men när dog de?

 35. Ulf

  Svar 33

  Precis så. Inte ens när Löfven går ut och pratar om tusentals döda får han kritik. Ett uppenbart försök att få ett dåligt resultat att se bra ut. Skandal att regeringen helt slipper granskning och kritik trots en enorm misskötsel ifrån början till slut.

 36. Lars i Huddinge

  #34
  Johan M, måste verkligen uppmuntra dig. Du skriver så bra om i princip allting, klimat, kärnkraft, corona mm.
  Halkade in på DN’s debattsida (har ett gratis månadsabonnemang) där du för 11 månaders sedan försökte bringa sans hos klimathysteriker. Du blev refuserad i många kommentarer, men man förstår ju vad andemeningen var ändå, tack vare kommentarerna. Du har tydligen även blivit refuserad på KTH. Försöker man söka på ”KTH……social/group/klimatskeptiker” så finns den gruppen inte längre.
  Som gammal KTH:are beundrar jag din uthållighet.
  Keep up the good work, we will prevail

 37. Johan Montelius

  #36 Lars i Huddinge

  Tack,

  sidorna finns kvar men flyttade så att inte KTH:s ledning skulle behöva svara på frågor från ETC. Nu är det bara en lite sten som skaver i skon 🙂

  https://people.kth.se/~johanmon/klimatskeptiker/index.html

 38. Thorleif

  Det mesta pekar onekligen mot att det är över för den här gången i Europa som helhet. En dubbeltopp t.ex pga helt släppta skyddsregler är nog inte sannolik. Nu vill jag att läkare, virologer och andra forskarare träder fram och redovisar allt kring viruset inkl vanlig typ A flunsa och dessas påverkan på alla personlighetstyper. Det finns massor att diskutera och lyfta fram. Tycker inte att det råder riktig transparens även om en hel del kunskap saknas så bör avvikande uppfattningar få tillträde till debatt.

  https://www.euromomo.eu/

 39. Thorleif

  ”En olycka kommer sällan ensam” heter det ju!

  Vattenfall ropar på hjälp av sina underleverantörer. Vill omförhandla avtal efter ett års fallande elpriser och nu corona-orsaker till ytterligare okända prisnivåer på sikt.

  Vattenfall et al ska lägga ner kärnkraftverk! Samtidigt har vi stora överskott på el i norra Sverige medan det fortsatt byggs och planeras massor av vindkraft där uppe. F.n har det blåst en del denna vinter vilket på marginalen sänkt elmarknadspriserna kraftigt. Det drabbar alltså bl.a Vattenfall. Elpriserna avgörs som sagt på marginalen av den sist producerade kw’en (med viss mod.). Vi har samtidigt överföringsproblem mellan de 4 elområdena.

  Om det på sikt blir verklighet med en ny Liten istid torde en övergång till kallare väder innebära mer vind innan kyligare temperatur etableras vintertid t.ex. Alltså perioder med mycket vind vintertid och följdaktligen risk för nedåtpress på elpriserna.

  Står vi även inför en större ekonomisk nedgång (utlöst av t.ex Corona men beroende på hur regeringen agerar etc inte nödvändigtvis huvudorsak till en kommande kris) kommer elpriserna få ytterligare press.

  På finansmarknaderna (i USA främst) har det pågått en kris på Repo-marknaden sedan oktober 2019. FED Reserve har tvingats agera sedan dess fram till idag med likviditet och köp av värdepapper. Vad händer? Jo väldigt mycket kapital vill tydligen lämna marknaden genom att sälja högriskräntepapper (jakten på ränta har pågått i 10 år pga det extremt låga ränteläge som centralbankerna skapat). En anledning till försäljningstryck kan illustreras i följande bilder. Långsiktig aktiemarknadstopp;

  https://kimblechartingsolutions.com/2020/04/megaphone-20-year-support-holding-dow-experiences-historic-rally/

  och följande bild på utvecklingen av högränterisk-papper;

  https://kimblechartingsolutions.com/2019/11/junk-bonds-about-to-send-stocks-a-bearish-message/

  Oljeprisfallet har ännu inte helt stannat upp med vändning uppåt. Prisobjektiv för wti är 8-12 dollar fatet.
  Dollaruppgången visar inga tecken på att mattas (dollar är reservvaluta och vid kris stiger ”alltid” $).