Grön klimatpolitik är farlig för människors hälsa

Ingen granskar effekterna av en rödgrön miljöpolitik i Sverige. Kanske inte så förvånande då journalistkåren till stor del sympatiserar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Både Centern och Vänsterpartiet satsar på att bli ”grönast”.  Men hur är det då – är den gröna politiken nyttig? En ny rapport granskar vad den rödgröna politiken i klimatfrågan egentligen åstadkommer.
Rapporten är skriven av Dr Indur Goklany och du hittar den fullständiga rapporten som pdf-fil här. Dr Goklany var en av deltagarna i USA:s delegation när IPCC skapades. Därefter har Glokany arbetat som expertgranskare för IPCC rapporterna. Han skriver också som redaktör i Electronic Journal of Sustainable Development.
Indur Goklany
Min egen kommentar är att Dr Goklany säger ungefär samma sak som Björn Lomborg. Precis som Lomborg tror Goklany att en global uppvärmning pågår där växthusgaser spelar roll.
Vad Goklany kommer fram till är att effekterna av uppvärmningen är överdrivna samt att dess motåtgärder är långt skadligare än att anpassa sig till förändringar. Genom att politiker fokuserar på globala uppvärmningen enligt IPCC:s perspektiv riskeras hälsan för miljoner människor.
Här är en kort sammanfattning av rapporten:
Globala uppvärmningen är inte ett av de stora hälsohoten
WHO – Världshälsoorganisationen – anser att 141000 människor dog av uppvärmningen 2004. Men man glömmer snabbt bort att betydligt fler dör av kyla än värme. Även i Sverige dör folk av kyla. Titta på tabell 4 i rapporten. Vi har en överdödlighet om 4000 människor per år för tiden 1987-2007.
Om dödsorsaker betraktas kommer globala uppvärmningen att stå för en försvinnande liten del.  Se figur 1 i dokumentet ovan. Om det gällde att förbättra vår hälsa satsar politikerna helt fel.
Dödligheten från extrema väderhändelser är negligerbara och minskande
Endast 0.07% av dödsfallen kommer från extrema väderhändelser
Sedan 1920-talet har dödligheten minskat med 93%
Fattigdom är ett mycket större hot mot hälsan än globala uppvärmningen
Fattigdom leder till undernäring, smutsigt vatten, dålig hygien är de helt dominerade hälsoriskerna
Dödsfall från fattigdom och vinterkyla är välkända och verkliga medan död från global uppvärmning kommer från modeller som inte har testats tillräckligt.
Siffrorna visar att i stort sett bara fattiga människor drabbas av effekterna av globala uppvärmningen.
Skulle bara $3 miljarder dollar satsas per år skulle malaria kunna reduceras med 75%.
Fokuserad anpassning eller ekonomisk utveckling ger större hälsoeffekter till lägre kostnad  än att försöka stoppa globala uppvärmningen
 
Att reducera växthusgasutsläpp kan öka dödstalen och sjukdomar
Exempel på detta är biobränslen som driver upp matpriserna och som leder till svält och död. Goklany uppskattar att mellan 2004 och 2010 har satsningar på biobränsle orsakat 192 000 människors död och 35 miljoner ytterligare i absolut fattigdom. Med absolut fattigdom menas en inkomst mindre än 10 kronor per dag ($1.25 2005).
Ett annat exempel är höga energipriser som leder till ökad dödlighet på vintern pga av kyla.
För hälsan kan åtgärderna för att hindra globala uppvärminingen göra mer skada än nytta.
——————————————————-
Min kommentar
När man läser Dr Goklanys rapport så bekräftar det vilket politiskt jippo detta med klimatet är. Pengar vräks ut i biljoner till ingen nytta. Pengar som kunde ha använts för att bekämpa fattigdom. Tvärtemot Sternrapporten så är det synnerligen dumt att försöka reducera temperaturen via växthusgasutsläpp till enorma kostnader (även om man tror på IPCC:s överdrifter). Anpassning leder till minskad fattigdom, färre döda till en bråkdel av kostnaden.
De svenska politiker som förordar etanolsatsningar borde skämmas. Detta leder till ökade matpriser och i sin tur mer svält och undernäring. En grön klimatpolitik är skadlig för oss alla. Vi blir fattigare och sjukare. Eftersom den hämmar tillväxten så blir även naturen smutsigare. Vi har inte råd att hålla rent precis som i gamla öststaterna.
Tänk vilka resurser som satsas på nollvisionen i trafiken. Men av kyla dör det tio gånger så många människor i Sverige. Men de är fattiga, kanske utslagna, och de uppmärksammas inte.
I Sverige tycks debatt om den rödgröna politiken vara otänkbar. T.o.m. moderater, liberaler och Svenskt Näringsliv håller tyst. Hans Bergström har skrivit en av de mest klarsynta analyserna av mediatillståndet i Sverige. Endast om du åker utomlands ser du vilken inskränkt propaganda du bombarderas av. Sverige är som en bubbla, där vi lever i vår egen värld. Energipriser, drivmedel ska vara så dyra som möjligt. Detta avfolkar landsbygden och tvingar in folk till städerna. Utanför Sverige har Kyotoprotokollet rasat samman. Men det vet vi inte här hemma. För ingen rödgrön journalist vill göra en neutral analys.
Socialdemokraterna har sedan länge övergett arbetslinjen med billig energi. För just billig energi är en av grundpelarna i vårt välstånd. Detta välstånd som de rödgröna partierna ( v, Mp, c) ständigt vill rasera.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann L-H

  Tack Per! Lika intressant och uppbyggligt som vanligt.
  Apropå NGO-reportrar så har jag i varje fall skrivit till SvD och gratulerat tidningens ledning till att deras tidigare sänke Susanna B. nu är avyttrad och med hopp om att en vetenskapsjournalist värd namnet nu ska ta över.

 2. Bra skrivet. Kombinationen av massiv propaganda från media och makten å ena sidan och ”isolering” å andra sidan är förödande. Bror min bråkade om det redan för 30 år sedan. Nedläggningen av  mellanvågssändaren i Nacka som resulterade i att radioapparater i gemen bara hade FM, dvs ingen möjlighet att lyssna på utlandet. Senare utkast om att förbjuda paraboler, Idag talas det om att införa ”begränsningar” på internet.
  Det är djefligt lågt i tak i Sverige.
  Det blir intressant att se om rapporten blir omskriven i MSM. Det är ju inte kontroversiella fakta han kommer med. Fakta kan inte vara kontroversiella. Fakta är fakta. Att fakta strider mot den förhärskande politiken är en annan sak.
  Att det inte finns en öppen debatt om så viktiga saker är verkligen ett rejält demokratiunderskott.

 3. Lennart Bengtsson

  Bra skrivet. En helt korrekt observation. Tingstens yttrande ”att Sverige är så litet att det kan bara ha en uppfattning åt gången” gäller tyvärr fortfarande.
  Vi får vara glada åt att det numera är lätt att läsa utländska tidningar via Internet. Det kanske så småningom också får effekt.
  Hsn
  lennartB 

 4. Janne

  Ingvar #2
  Vi får tipsa redaktionerna om rapporten, chansen att de hittar den själva är nog minimal.
   
  Allianspartierna vågar inte ta en diskusion om klimatfrågorna, det skulle idag vara politiskt självmord med tanke på hur indoktrinerad gemene man är idag.
   
  De bekanta somjag har tagir upp frågan har i regel ingen aning alls om hur det egentligen ligger till, de går bara på vad de hört och läst från massmedia och tror till hundra procent på sagorna.
   
  Skol- och dagisbarnen blir itutade med hjälp av WWF att man måste göra si eller så annars går jorden under.
   
   

 5. pekke

  De som förespråkar Bioenergi/bränsle, vare sig de är företagare, politiker, miljö/klimaträddare eller mediafolk, verkar inte se att det finns begränsningar på hur mycket naturen kan ge !
   
  När den gränsen är uppnådd så kommer man att skövla naturen mer än kol och olja nånsin gjort eftersom att det kommer att kosta massor både politiskt och ekonomiskt att bromsa bioenergibranschen när den väl är utbyggd till Peak Natur och över den toppen !
   
  Ironiskt nog kan Bioenergi vara det som verkligen sätter igång krig över naturresurser!

 6. Janne #4
  Så är det. Jag skickar då och då till riksdagsledamöter och till DN och SvD. Skall utöka listan

 7. HenrikM

  En riktigt bra intervju med  Vahrenholt, en miljöaktivist som verkar ha vaknat upp:
  http://www.europeanenergyreview.eu/site/pagina.php?id_mailing=272&toegang=7a614fd06c325499f1680b9896beedeb&id=3681  

 8. Janne #4.  ”Indoktrinerad gemene man” där är jag inte så säker. Tvivlet är mycket utbrett och får man bara fakta kan omsvängningen bli båda snabb och kraftfull.
  pekke #5. Att hylla ”grön energi” och ”förnybart” är ett hån mot förståndet på en planet som inte ens räcker till att förse invånarna med mat, än mindre energi och biobränsle.   
  Öknarna breder ut sig som ett bevis på Global Uppvärmning – nonsens. Det har blivit fler människor där. Det ökar trycket på den växtlighet som finns till mat för djur och människor och bränsle till matlagning och kalla nätter. Växterna klarar inte det ökade trycket och dör. Därför breder öknarna ut sig. När växterna dör minskar fotosyntesen så att atmosfärens koldioxidhalt ökar. Redan 6% fotosyntes av 120 Gton är lika mycket som hela tillförseln från förbränning av fossilt bränsle.
  Miljömuppar kan inte räkna och de försöker inte ens. Därför klarar de inte av att förstå vad som är stort och vad som är smått, viktigt och oviktigt. 

 9. Lena Krantz

  HenrikM
  Ja den var verkligen lysande och han sammanfattar min egen uppfattning på ett mycket bra sätt.
  Tack för tipset!

 10. Jonas B1

  Hans Bergströms krönika i DN var något av det bästa jag läst i svensk press.

 11. Jonas B1 #10
  Länk?

 12. Ingvar #11: se inlägget ovan

 13. Sten Kaijser

  Tack Per,
  mitt enda klagomål är att du skrivit om det jag hade velat skriva om på måndag  🙂

 14. SailorMats

  Både Dr Goklany och Lomberg tror på hela IPCC men är bara kritiska till de politiska åtgärdena som många alarmister propagerar för.
   
  Ändå plasseras båda två av alarmisterna i skeptiker/förnekar-lägret.
   
  Är inte detta ett bevis på att alarmisterna är politisk motiverade och inte vetenskapligt?

 15. HenrikM

  Jonas B1 #11, jag antar att du menar den här: http://www.dn.se/ledare/kolumner/bolibompas-makt.
  Suverän!
   

 16. Tack Per. Det du skriver/refererar till och det som Hans Bergström skrev i DN är en bra sammanfattning.

 17. Ingemar Nordin

  Per W, bra att du tog upp denna rapport. Jag tror att den kan vara viktig, med tanke på hur gärna medicinare hoppar på lukrativa forskningsspår (oj, var jag fördomsfull nu? :-)), och med tanke på att the Lancet sedan länge försöker skapa alarmistiska rubriker om hur sjuka vi kommer att bli om det blir varmare.

  Sten Kaijser #13,

  Hade inte Per W, varit kvickast så hade det kommit något om detta i morgon! Men låt oss få läsa din version ändå Sten!

  Dr Indur Goklany arbete är viktigt – så viktigt att det alldeles säkert kommer att helt ignoreras av IPCC WGII. (En av de många vetenskapliga skandalerna i IPCCs arbete är bl.a. då man ignorerade en av världens främsta experter på malaria, Paul Reiter, och hans arbete om malaria och klimat, http://ff.org/centers/csspp/library/co2weekly/2005-09-01/paul.htm)

 18. bom

  Tack HenrikM för länken! Bergströms skriv är alldeles utmärkt, men han skulle inte ha kunnat skriva så om han fortfarande bott  (och jobbat) i Sverige. Varje gång jag sätter mig i min TV-fåtölj i Tyskland drabbas jag av förvåning över att man där oftast låter två sidor komma till tals och bryta sina åsikter mot varandra. I Sverige finns ständigt uteslutande en enda vänstertiltad sida. Detta är en förbannelse utan all ände och leder till vantron att Sverige är i alla fall bäst på allt. En föreställning som helt saknar grund och som lett till att våra folkvalda tror att om vi bara går före och visar hur det skall vara så kommer alla andra nationer att följa i våra spår över avgrundens kant!

 19. Bosse J

  Pekke #5 är nåt viktigt på spåren tror jag. ”Förnyelsebara” energilösningar kommer alltid att innebära massiva ingrepp i naturens kretslopp, möjligen undantaget vattenkraft från existerande floder där naturen själv samlat ihop energin. Att utnyttja växtmaterial i stor skala som energikälla för transporter och elproduktion är vansinne.
  Om man tror att CO2 driver planeten till katastrof bör man minnas att även om man bränner växtmaterial som växer upp på nytt måste man räkna nästan 50% av CO2- utsläppen som bidrag till CO2-halten utöver den ”naturliga”, opåverkade nivån. I snitt har växterna växt upp till hälften, därav kalkylen samt att i det naturliga kretsloppet tar inte majoriteten av kolet i växterna vägen över atmosfären.
  Utöver det kommer naturen att stressas till max ifall varenda jordplätt där nåt kan växa ska utnyttjas till biobränsleodlingar (eller mat). Ajöss skogar, ajöss biologisk mångfald, välkommen massjukdom och svält.