Grön energi är dyr och ger färre jobb

solpanel
h/t GWPF
Spiegel on Line har en illavarslande artikel om den fortsatta energipolitiken i Tyskland. Efter att Norbert Röttgen fått sparken som energiminister så blev det Peter Altmaier som skulle reda ut den röra som energipolitiken befinner sig i. Det verkar dock inte bli så mycket bättre.
Altmaier vill nämligen satsa ännu mer på den olönsamma gröna energin, särskilt på solenergi. Den s.k. ”energivändningen” beräknades vid Röttgens avgång kosta 170 miljarder euros fram till 2020. Enligt en ny beräkning av Georg Erdmann, professor energisystem vid Berlins Tekniska universitet, så kommer de nya satsningarna att kosta elkonsumenterna över 300 miljarder euro. Därmed kommer Tyskland förmodligen att få de högsta energipriserna i Europa, vilket ofelbart smittar av sig på grannländerna.
Optimismen beträffande solenergi är våldsamt överdriven. Tyska Fysikakademin skriver att tekniken är fundamentalt sett inkapabel att ersätta andra typer av kraftverk. Dels är solpaneler inte särskilt effektiva, i synnerhet inte i ett nordligt, relativt kallt och molnigt land som Tyskland. Dels behöver varje solpanelsanläggning backas upp med konventionella kraftverk som reserv, vilket gör att en dubbel infrastruktur måste byggas upp.
Men lobbyisterna för solpanelstillverkarna jublar.
Kolanvändningen ökar drastiskt i Europa. Orsaken till detta är bl.a. nedläggningen av kärnkraft och behovet av uppbackning till den ”förnyelsebara” energin. Samtidigt är den fortsatta tveksamheten till att utvinna egen, lokalt belägen skiffergas en bidragande faktor bakom att gas fortfarande ligger på alltför höga prisnivåer för att kunna konkurrera med kolet.
Men det är inte bara i Europa som vi lägger ut snubbeltråd för oss själva. I Kalifornien har man antagit en lag, California Global Warming Solutions Act of 2006, som visar sig vara mycket kostsam. Detta kommer knappast som någon större överraskning för klimatskeptiker. Men nu har California Air Resources Board, som är ansvariga för att implementera delstatens program för att få ned koldioxidutsläppen, låtit göra en ekonomisk genomlysning som bekräftar kritikernas värsta farhågor.
Den genomsnittliga kaliforniska familjen kommer att få betala 2500 dollar extra per år. Vidare räknar man med att ytterligare 262 000 jobb kommer att försvinna, att man får en minskning med 5,6 % av BNP, samt att skatteintäkterna minskar med 7,4 miljarder dollar. Detta i en delstat som redan brottas med stor arbetslöshet och stora underskott i sin budget.
En del tycker kanske att sådana futiliteter som ekonomi och jobb inte skall komma i vägen för arbetet med att minska koldioxiden. Det är bara det att grön, s.k. förnyelsebar energi varken minskar koldioxiden eller är hållbar i längden. På alla ställen där man storsatsar på detta så är det tvärtom så att man förstör miljön och försätter kommande generationer i ett sämre läge. Våra gröna politiker, och alla egotrippande miljöalarmister i allmänhet, borde kanske tänka lite långsiktigt också.
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Martin

  Den tyska utvecklingen är spännande. Den kan påverka oss genom Baltic kabeln.
  Tyskarna är rätt trängda av skuldkrisen. Man vill dock inte lämna euron som ger exportfördelar. Men industriarbetarna har haft en stillastående löneutveckling sista tiden.
  Normalt får arbetaren ut 1800 euro, runt 15 550 kr per månad. Man är sannolikt känslig för stora höjningar av elpriset.
   
  Beträffande kolet bör det uppmärksammas, att priset gått ner rejält sedan hösten 2010. Här en graf.
  http://www.business-standard.com/stockpage/hist_chart.php?exch=bse&bse_id=513683
   

 2. Lars

  Från Spiegel.
  För att minska co2 utsläppen med ett ton så kan man lägga 5   euro på isolering eller 500 euro på solel .  
  This means photovoltaics’ contribution to protecting the climate is correspondingly negligible, as calculations by Magdeburg-based environmental economist Joachim Weimann show. To save one ton of CO2, Weimann explains, we could either spend €5 on insulating an old building, €20 as investment in a new gas-fired power plant, or around €500 on photovoltaic arrays.

 3. Hans H

  Normalt borde spärren för införande av ny teknik sprängas när den är bättre än den använda, nu sprängs spärren för användning av hur stor den statliga bidragsdelen är och hur stor den kortsiktiga politiska vinsten är. Det är en otäck symbios mellan stat och näringsliv som har italienska rötter i den politiska klassificeringen.

 4. Thomas

  Lars #2 Och hur mycket skulle det ”kosta” dem per sparat ton CO2 att inte stänga sina kärnkraftverk? Vad din siffra annars visar är hur mycket det finns att göra i frågan om energibesparing till lågt pris, dvs precis vad miljörörelsen brukar hävda.

 5. Hans H

  Thomas.. hur kommer det sig då att när jag åker och handlar isolering så är den inte statssubventionerad p.g.a. gröna subventioner ? Den borde ju delas ut gratis om det vore så att man ville minska CO2 ? Hade jag däemot startat ett klimatteknikföretag och haft en kusin på departementet eller en politiker arvoderad i min styrelse hade jag fått mängder….italienskt igen

 6. Thomas

  Hans #5 Du har alltid ROT-avdraget som visserligen inte täcker material men däremot arbetskostnaden.

 7. KristianA

  Grönt = Dyrt, Dåligt och Ineffektivt

 8. Skogsmannen

  Thomas!!
  RUT och ROT är väl snarare blåa subventioner avsedda att få fart på marknaden och minska svartjobben.
  Har ingenting med gröna subventioner att göra. 

 9. Christer Löfström

  Ingemar N.
  Är drastiskt ökad kolanvändning ett problem?
  Martin
  Tyskland är väldigt annorlunda än Sverige. Gäller även Danmark
  Utvecklingen inom tyska energiområdet följs bäst på BDEW.
  http://www.bdew.de/internet.nsf/id/DE_Home
  Man får en bra bild av världens energisituation genom att följa IEA, som har en hel del gratispublikationer.
  http://www.iea.org/
  http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/name,3906,en.html

 10. Slabadang

  Totalt planlöst!
  Hela ideen med ”alternativ” energi kommer att kollapsa eftersom den i grunden är helt ohållbar. De som begriper minst är de som har mest att säga till om idag. Politikerna kommer springa in i kaklet och inse att de ”alternativa” inte utgör något alternativ.
  Varför de hoppat på elproduktionen med ”klimatet” som srgument är en ren gåta och analysen bakom måste vara från två gröna ärthjärnor i ruset efter en middag på jästa biodynamiskt odlade groddar.
  Så den ”utmaning” som existerar är att hitta en teknik som ersätter oljan som drivmedel till transportsektorn. Det är en teknisk och vetenskaplig utmaning och inte en politisk. När politiker leker siare för den tekniska utvecklingen och bestämmer oddsen genom stöd och ”satsningar” så kan det aldrig gå annat än fel.
  Man tror knappt sina ögon när man läser Altmeier. har politiker blivit helt dumma i huvudet? Är det EU som sprider nån form av hjärnmögel?

 11. Thomas

  Skogsmannen #8 ROT infördes under Göran Person så att kalla det blått är väl att ta i.

 12. Skogsmannen

  Thomas!
  Nje, jag är faktiskt inte så säker det. 
  S tog ju gröna beslut också under sin regeringstid. 🙂
   

 13. Karl-Oskar

  Man kan fråga sig varför kristdemokraterna i Tyskland gör så här varför för man en politik som gör folket fattigt?
   Jag tror de tänker så här om vi stänger av kärnkraften och satsar en massa pengar på ett värdelöst energisystem så är ju risken inte så stor att väljarna skulle rösta på de gröna i nästa val deras krav är ju alltid att det ska satsas ännu mera.
  Sannoligt fungerar detta i Tyskland eftersom deras media fungerar och talar om för folket vad stolleprovet kostar.

 14. Martin

  Vattenkraft är väl grön energi, Ingemar?
  Det är ett gynnsamt läge i år i Nord Pool- området. Uppfyllnaden i de svenska magasinen är 74,9 %, de norska 68,4 % och de finska 79,2 %. Det är i samtliga fall bättre än i fjol vid samma tidpunkt, och 2011  var ett bra år för vattenkraft.
  Sverige och Norge exporterar elström för fullt. Och ändå är hälften av de svenska kärnreaktorerna avstängda för revision. På vardagarna är elpriset i elområde 4 dubbelt så högt som i övriga Sverige.
  Det bör bli ett lågt elpris till vintern, om bara som vanligt semesterregnen startar upp med kraft och höstregnen blir uthålliga. Då uppstår bekymmer för vindkraften, eftersom intäkterna inte täcker kostnaderna.
  Otur för Tyskland är, att dess vattenkraft endast producerar ca 20 TWh per år, mindre än en tredjedel av Sveriges. Det saknas grön reglerkraft för vind- och solkraft.

 15. ANNONym xxx

  Egentligen så handlar det nog essentiellt om att driva ut diverse ”fonderade företagskonstruktioner” – dock inte olja/kol/gas.
   
  Ett mycket stort problem för främst västeuropas ekonomi är alla herrelösa industriföretag, ägda av främst pensionsfonder som flyter runt på det ekonomiska vattnet och bara slukar skattepengar och emissionpengar stup i kvarten. [Antingen så har de ett ständigt behov av att nyemittera pga. ingen målsättning, inget ledarskap och ingen marknadskompetens, eller så har de ett ständigt behov av skattesubventioner, krediter och skattebidrag. Både företagstyperna drivs rent generellt som myndigheter snarare än företag].
   
  Svenska exempel på ett typ 1 företag är SAS, Scandinavian Airline Systems och ett typ 2 företag skulle kunna vara SAAB automobiles. Ibland kan det också vara mix av typ 1 och typ 2 tex. Rottneros. [ Det finns väl en sisådär 10 större men inte megastora företag som huserar i kategori 1 och 2 på den svenska A-listan].
   
  Så antingen har de ansvariga politikerna för avsikt att skapa fler sådana företag, att avskaffa dessa företag eller så vill man helt enkelt framtvinga lite ansvarskänsla hos vanligt folk för ekonomin (Tysklands fall) så att de inte låter sig luras hur som helst samtidigt som de gröna knuffas ut i den extrema vänsterfilen….
   

 16. Hans H

  Jag är generell motståndare till att staten skall blanda sig i nånting alls, det bli alltid dyrare med byråkrati och det gynnar dåliga lösningar men framförallt gynnar det människors uppfattning att nån annan skall lösa deras ev. problem. I energifrågan lyser det ju klart hur felallokerade resurserna blir om jag isolerar själv,hugger ved själv,köper min el från nåt bolag eller snickrar mig en egen vindsnurra är inget som politiker skall ha nån åsikt om.Keep it simple.
   

 17. Eftertänksamt tror jag alltsammans skulle fungera bäst om inte politiker lade sig i och styrde så mycket.
  Även det klimat vi människor är mest betjänta av skulle må bäst av det.
  Miljön skulle definitivt må mycket bättre utan politisk inblandning. De politiska partierna, med Mp och C i främsta ledet, tävlar ju i att förstöra landskap och miljö för människor, flora och fauna.  

 18. S. Andersson

  Martin #14: Vattenkraften är nog inte riktigt så grön som vi vill tro. Dels orsakar den förvånansvärt stora CO2-utsläpp när man dränker stora landarealer med biologiskt material. Den långsamma förmultningsprocessen orsakar CO2-utsläpp under åtminstone 100 år efter att dammen tagits i bruk.
   
  Om man nu oroar sig för CO2 vill säga.
   
  Dessutom utgör i min mening kraftverksdammar den i särklass största faran för liv och lem i svensk och europeisk elproduktion. Om en kraftverksdamm i Lule älv skulle brista skulle säkert Luleå spolas bort med stora förluster av människoliv som följd. Ännu större katastrofer om t ex Grand Dixence-dammen i Schweiz skulle brista. Det skulle nog medföra en Tsunami i Genevesjön.
   
  http://en.wikipedia.org/wiki/Grande_Dixence_Dam
   
  Visst är det konstigt att ingen oroar sig för det här? Två lössluppna I-131 atomer utlöser däremot panik. Märkligt.

 19. Kalle

  Att vi i den ”utvecklade” delen av världen skadeskjuter vår ekonomi för att minska CO2 kommer inte att hjälpa det minsta när resten av världer samtidigt accellererar sin kol och gaskonsumption. 
  http://ourfiniteworld.com/2012/07/05/the-growing-part-of-the-world-in-charts/  

 20. Ingemar Nordin

  Kalle #19,

  Jag har också svårt att förstå varför politikerna i västvärlden är så självmordsbenägna. Man kunde ju tro att Merkel åtminstone hade de rena överlevnadsinstinkterna kvar när hon sparkade Röttgen. Men nej. Istället tillsätter hon Altmaier, som tydligen är ett lika stort stolpskott som vår egen energiminister.

  Vad händer med dom? Får de en spruta med någon drog som tar bort allt förnuft? Skickas de på indoktrineringsläger hos Geenpeace och WWF? Torteras de tills de som lallande idioter accepterar vad som helst?

 21. Ulrik

  Jag körde genom norra Tyskland, från Moseldalen till Puttgarden via Kassel, i fredags och lördags. Där stod vindkraftverk vart man än tittade. De stod stilla eller rörde sig sävligt – sannolikt med tillförd elkraft från något kolkraftverk – eller kanske med vattenkraft från Sverige.
  De såg ut som trötta monster från en rymdinvasion i någon barnslig film.
  Dessutom såg jag stora röjda områden med solpaneler och på hustak. I mina tankar – vad har de här kostat i skattepengar? Vad ger de för effekt? Men de kanske ger arbetstillfällen för solpanelputsare.

 22. Ingemar Nordin

  I Australien så verkar tydligen Labor nu vara på väg att svänga i frågan om koldioxid. Men det lär nog vara lite för sent, enligt Austraian Climate Madness http://www.australianclimatemadness.com/2012/07/labor-rushes-to-dump-greens-but-its-all-too-late/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=labor-rushes-to-dump-greens-but-its-all-too-late:

  Evidence emerges that Labor is beginning to realise its huge mistake in ever forming a government with a bunch of extremist ecotards, otherwise known as the Green party. …

  But it’s too late – Labor has sacrificed itself on the extreme environmental altar and implemented a pointless carbon tax which was a condition of support from the Greens. Core Labor voters won’t forget the betrayal, and the party will be punished without mercy at the next election.

 23. Håkan Bergman

  Ulrik #21
  Mitt på dan den här tiden på året ser väl den tyska solenergiproduktionen imponerande ut, sen är det förstås det där med nätter och vintrar:
  http://www.sma.de/en/company/pv-electricity-produced-in-germany.html

 24. Pelle L

  Håkan Bergman #23
  Nä, då är det tryggt att vara svensk och veta att vi satsar på riktig grön energi, som ger el både natt och dag.
  Om det blåser alltså…
  http://www.vindstat.nu/stat/index.htm

 25. Håkan Sjögren

  KristianA # 7 : Ett exempel på ”gröna jobb” är väl anställningen av unga gröna och lättledda ”forskare” som huvudförfattare i IPCC-sammanhang. Mvh, Håkan.

 26. Ann L-H

  Om myter kontra verkligheten angående Tjermobyl och Fukushima
  och om behovet av korrekt upplysning till allmänheten http://www.ne.anl.gov/jp/fukushima-facts-and-myths.shtml

 27. bom

  Ulrik #21
  Vinodling på sluttningarna är ett mycket mer sympatiskt sätt att använda dem!

 28. ThomasJ

  Pierre Gosselin (notrickzone) har lag upp en i sanning sevärd video över ”Wie steht es um die Energieversorgung” av eu-parlamentarien Herbert Reul (CDU), länk:
  http://notrickszone.com/2012/07/08/eu-parliamentarian-calls-germanys-energy-policy-senseless-cost-e2-3-trillion-reduce-temperature-0-003%c2%b0c/
  Videon är på tyska… (& Reuls tal störs tyvärr lite av bakgrundsmusiken – varför måste den [nästan] alltid finnas där?)
  När ser vi någon (eu-)moderat ta upp samma tema och redogöra, gärna via YouTube, för de fullständigt onödiga, ohemula kostnader ’vår’ (hah!) s.k. ’omställning’ medför respektive framgent medför?
  Nåt för Jan (’Ubbhultarn’) Ericsson att ta tag i, månne?  😉
  Mvh/TJ
  PS: Vielen Dank, Pierre! 😀 //DS