Granskningsnämnden går industrins vägar

Vindindustri i Västernorrland

Ibland tänds ljuset och jag kan känna ett visst hopp för våra Public Service-företag. I mars i år sände SVT – Mittnytt en hel serie program där kritik mot vindindustrins framfart fick komma fram. Människor var och är förtvivlade över hur deras natur- och kulturlandskap massakeras av av en industri som girigt tar varje tillfälle att tjäna pengar.  Jag skrev ett inlägg om bland annat ljuspunkterna från SVT, Där hittar ni länkar till klippen från Mittnytt om ni vill titta på dem igen.

Nu har SVT fällts i Granskningsnämnden (här hittar du beslutet) för denna serie kritiska röster.

Den lilla människan mot jätten som heter Vindindustrin får tydligen inte hjälpas av Public Service. Jag har läst igenom beslutet och redogör här kort vad de skriver. De punkter som har fällts är indelade i saklighet och opartiskhet.

Saklighet

När det gäller saklighetsbedömningen har nämnden tittat på uppgifter om utbyggnadsnivå, kostnad för elkonsumenten och säkerhet.

I inslagen om utbyggnadsnivå har reportern använt uttrycket att ”Sverige kan har 20 000 nya vindkraftverk och att det planeras för 3 000 nya vindkraftverk i Jämtland och Västernorrlands län.” (min kursivering). Svensk Vindenergi har beretts möjlighet att bemöta dessa uppgifter i två inslag. Enligt nämnden räckte inte det för att uppfylla saklighetskravet då uppgifterna enligt nämnden kom att framstå som verkliga.

När det gäller kostnad för konsumenten har vissa inslag förtydligat att uppgiften om 600 kr per år för en elkonsument inte bara handlade om vindkraftverk. De inslag som missat förtydligandet har fällts.

I inslagen om säkerhet kunde inslagen vunnit i tydlighet om det hade framgått att statistiken gällde arbetsolyckor anser nämnden. Detta ansågs inte tillsäckligt för ett fällande utslag.

Opartiskhet

Under denna punkt har nämnden tagit ett helhetsgrepp för alla inslag i serien. De anser att rapportering genomgående förmedlade en ensidigt negativ bild. Företrädare för vindkraftsindustrin har fått medverka med korta uttalanden men det räcker, enligt nämnden, inte för att balansera den ensidiga bilden.

De skriver i beslutet:

”Den negativa bilden förstärktes vidare av värderande uttalanden från företrädare för SVT som innebar ett ställningstagande mot vindkraftverksutbyggnaden i Sverige. Exempel på sådana uttalanden var att utbyggnaden sker i rasande fart, att det kan komma att finnas gigantiska snurror nästan överallt, att Norrland exploateras av vindkraft, och att en by hotas att gå under om en stor vindkraftspark bredvid byn blir verklighet.”

Med den bedömning som granskningsnämnden använder borde inslag som exempelvis Johan Rockströms i ”Runda bordet” eller Erika Bjerströms inslag om mäklare i ett snart översvämmat Miami bli fällda hur lätt som helst. Är det några inslag på SVT som använder ”värderande uttalanden från företrädare för SVT som innebär ett ställningstagande” så är det ju när det handlar om klimatet. Både Johan Rockströms och Erika Bjerströms tolkning av det vetenskapliga läget ligger ju så gott som alltid och sniffar i den absolut övre osäkerhetsnivåns allra högsta skikt baserat på IPCCs rapport. I Johan Rockströms fall framhåller han dessutom ofta och gärna scenarier och enskilda rapporter som går långt utöver vad IPCC skriver, ibland så mycket som det dubbla.

Visst är det en märklig ordning i det lilla kungariket Sverige?

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Tack, Lena – detta GRN eller vad det heter nu för tiden – är sedan länge en integrerad del av SVT’s och SR’s rödgröna propagandamaskineri. Vissa anmälningar avskrivs på märkliga grunder redan på tjänstemannanivå och andra dras i en nämnd med högst pålitliga, speciellt utvalda ledamöter.

  Allt för att ge det sken av objektivitet SVT och SR så notoriskt söker klappa sig för bröstet för.

  I ”klimatfrågan” har man sedan länge en specialparagraf som säger att även grova överdrifter och rena fantasier (a la Rockström) är objektiv sanning, som inte kan klandras.

 2. pekke

  Man kan väl misstänka att granskningsnämnden har en viss bias i sina utlåtanden när de i ena fallet fäller svävande uttalanden och i andra fallet friar lika svävande uttalanden om framtida skräckscenario som baseras på allt mer fallerande klimatmodeller, finns ju snart inte en enda klimatmodell som är i närheten av verkligheten.

  OT
  Grönpissarna har lyckats sätta fotavtryck i Peru som väckt en helig vrede !

  http://www.telegraph.co.uk/news/earth/11286570/Peru-to-press-charges-over-Greenpeace-Nazca-lines-stunt.html

 3. Mats G

  Det här naturligtvis oerhört avslöjande.. Det kan inte bli mycket tydligare. I princip(vad jag vet) det enda kritiska som har släppts fram om vindkraft i PS så fälls det i granskningsnämnden.

  Det är väldigt, väldigt upprörande att detta får fortgå.

 4. Brandingenjör

  Det verkar som Ni inte förstår opartiskt journalistiskt arbete innebär.

  En inbjuden gäst som Rockström får ha åsikter. Jag har sett ett inslag där Peter Stilbs var intervjuad och han oemotsagd fick säga sin åsikt. I det här inslaget så lyste journalistens åsikter för mycket. De intervjuade peronerna får säga vad de tycker.

 5. Daniel Wiklund

  Du brandingenjör verkat ha missat att nära hälften av journalisterna i public service sympatiserar med miljöpartiet, vilket märks tydligt. Speciellt när de rapporterar om väder ock klimat.

 6. Salasso

  Tack KU för att ni tar upp detta. Byarna i Norrland drabbas nu en efter en av denna förödande miljöförstörelse. Vår närmiljö och vårt natur- och kulturarv slås i spillror. Det är en gåta att våra kommunpolitiker springer vindkraftsbolagens ärenden. I Österbotten, Finland, har dock både media och politiker vaknat och genomskådat de svenska vindskojarna.

 7. pekke

  #4
  Vilket tyder på att journalister och programledare har noll koll på fakta.

  I Aftonbladet anser Eva F. att det är Alliansens fel om vi inte får nån vit jul !
  http://www.aftonbladet.se/ledare/ledarkronika/evafranchell/article20002315.ab

  Citat:
  ” Men Alliansen stjäl julen för oss.
  Som sanna nyliberaler tänker de bara ett kvartal i taget medan temperaturen långsamt stiger. Den svenska klimatrapporten slår fast att det nu krävs energi­effektivisering och en hållbar samhällsplanering. Vi måste utveckla bättre beteendemönster, ta tåget i stället för bilen, ta tunnelbanan i stället för att sitta i ändlösa bilköer.
  Julen må vara körd, men våra barnbarn måste ha en värld de kan leva i ”

  Den som tror att vita jular var vanligare förr kan se SMHI:s diagram från 1900 till 2012, vare sig i början på 1900-talet eller under det ” kalla ” 60 – 70-talet var vita jular vanliga jämfört mot nutid, de kommer och går helt enkelt.
  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.19229.1398235866!/image/Vit_jul_diagram-2012.png_gen/derivatives/Original_1004px/Vit_jul_diagram-2012.png

  Att ta upp vita/gröna jular som nåt järtecken är bara snack !

 8. Brandingenjör
  Ja du har faktiskt en poäng där vilket man bör tänka på vid anmälan.
  Det är trots allt en viss skillnad på vad Erika Bjerström som anställd hos SVT påstår i ett inslag eller ett program och vad Johan Rockström påstår i ett diskussionsprogram. Jag har inte anmält ”Runda bordet än” då det tarvar en viss eftertänksamhet kring just sådana frågor.

 9. Lasse

  #7 Hamnade på DHIs hemsida där följande kan konstateras:
  De första tio åren under 2000 talet är ca 1,1 grader varmare än perioden 1961-1990.
  Nederbörden har ökat med 53 mm (ca 7%). Antal dagar med nederbörd har ökat med 58 (47%). Temperaturen med 1,1 (från 7,7 till 8,8 eller 14%). Samt antal soltimmar med 244 (16%). Något är annorlunda nu! Även i Danmark. Men vad?
  Det går inte att förneka! Är det bara väder?

 10. Mats

  Ja, att kvällspressen hellre kör med sensationsjournalistik än fakta är ju ingen nyhet, men denna populistiska artikel var ju pinsam!

  Tyvärr sprids det som någon slags sanning via Facebook och andra kanaler, folk tror att allt det där dravlet är sant.

  Jag har tidigare varit i kontakt med chef.red Helin om kvaliteten på artiklarna i AB, och givit tipset att de s.k. journalisterna borde lägga 5 min på Google innan de skriver ihop sörjan. Inget gensvar förstås…

 11. Lars Cornell

  Tack Lena !

  600:- per år för en konsument är en underdrift som jag påpekat till Granskningsnämnden i yttrande. Det är lätt att räkna. 25 öre/kWh i elcertifikat multiplicerat med 10 GWh = 3 miljarder kr/år. Lägger vi till moms, förluster och bolagens pålägg blir det ca 3000:- per hushåll och år i extra kostnad. Då är ändå inte vissa producenters (Google, IKEA, kommuner mfl) skattebefrielse inräknat.

  Se även Granskningsnämnden dnr 14/02808
  http://www.tjust.com/vit/2014/granskadnr1402808.pdf
  http://www.tjust.com/vit/2014/myter.pdf

  SVTs styrelseordförande Anna-Carin Celsing är även styrelseledamot i vindkraftföretagen OX2 Group ab och
  Gamla O2 vind ab och utsågs förmodligen under påtryckning från Anna-Karin Hatt och Lena Ek. Efter det att hon blev styrelseordförande beordrade SVT en enkät om vindkraft. Frågorna var formulerade så att svaren kunde tolkas som om 70 % var för vindkraft, vilket givetvis är helt fel. Den förvrängda enkäten används i påverkande syfte i SVTs valbarometer om vindkraft. Anmälan till granskningsnämnden dnr 14/02674 finns här
  http://www.tjust.com/vit/2014/mittinaturen-2.pdf

  För ett år sedan sändes ett program om ’Framtidens Energi’ där SVTs chefsideolog Rockström angav tonen. Ordet ’kärnkraft’ nämndes inte en enda gång under en timme, det hade man tydligen kommit överens om i förväg.

  Victoria Dyring åkte till Grönland och gjorde reportage om hur en glaciär kalvar, underförstått att nu är det fara å färde, isarna smälter. Det anmäldes men granskningsnämnden friade. Ungefär samtidigt var det närliggande Lake Michigan 3,5 C° kallare än normalt, isbrytare fastnade i isarna norr om Grönland och världens isar hade ungefär normal omfattning. Men om det nämnde Victoria Dyring ingenting.

  Har granskningsnämnden blivit en del av klimatkyrkan och erövrats av det röd-gröna propagandamaskineriet? Hur blev det så?

 12. tipp

  Granskningsnämnden skrev: ””Den negativa bilden förstärktes vidare av värderande uttalanden från företrädare för SVT som innebar ett ställningstagande mot vindkraftverksutbyggnaden i Sverige.” Det är väl en bra mening att komma ihåg för den som vill anmäla något. Snart allt som inte faller MP och V på läppen bemöts ju med negativt ”värderande uttalanden” av tevens och radions tjänstefolk.

 13. Man skulle nästan kunna tro att vår käre ”Rotorn” sitter med i granskningsnämden…

 14. dolf (a.k.a. Anders Ericsson)

  #4 Brandingenjör, #8 Lena Krantz
  Det är ju onekligen sant att man inte kan ålägga gäster opartiskhet. Vilket är väldigt bekvämt för ”public service”, eftersom det då bara är att bjuda in de gäster vilkas åsikter man vill framföra.
  Om ”Public Service” verkligen skötte sitt uppdrag skulle de förstås hålla balans i vilka som fick höras, så att alla åsikter och synpunkter kom till tals. Del av problemet är också att det i rimlighetens namn borde vara utbudet i sig som borde vara opartiskt och neutralt. Inte enskilda program eller inslag. (Rena nyhetsinslag skall förstås i alla avseenden vara neutrala, opartiska och objektiva.)
  Jag tycker det är ganska intressant att kolla den politiska vinkeln i TV. Jämför Fi och MP kontra SD. Gudrun Schyman förekommer i rutan i allehanda sammanhang, även rena nöjesprogram som Let’s Dance, Hemma hos Maria Montezami, På spåret, Historieätarna, soffprogram av alla de slag osv. Det är legio i soffprogram att gäster sitter och säger saker som ”göra åt” att ”vi nu har ett främlingsfientligt parti i riksdag”. Men jag kan bara komma på ett enda tillfälle där jag faktiskt sett någon från SD i ett underhållningsprogram, och det var när Åkesson var med i Bertnérs ”På direkten” (eller vad det kallades).
  Överhuvudtaget får man ju intryck av att världen är full av Fi:sar och miljöpartister när man tittar på tv. Folk med avvikande åsikter förekommer nästan enbart i rena nyhetsinslag, eller när det gäller direkta debattinslag och då ofta i en ofördelaktig ställning.
  Det enda raka är att lägga ner public service och släppa den partiska mångfalden fri.

 15. Sören G

  #9 En termperaturökning från 7,7 C till 8,8C är inte 14% ökning utan 0,39% ökning. D.v.s. från 273+7,7=280,7K till 273+8,8=281,8K.

 16. Lasse

  #15 Tack- tänkte lite på det och visade temperaturen oxå-men det förändrar inte min observation alls! Vad är det som gör att vi får så markant högre temperatur, nederbörd och antal soltimmar. Väder, CO2 eller aerosoler? Jag gissar det senare. Vilket bekräftas här!
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Klimatf%C3%B6r%C3%A4ndring
  Ovanligt kallt 1961-1990 pga aerosoler!
  Nästa gång nån pekar på temperaturökning och klimat så är det aerosoler som saknas.

 17. Rale

  Apropå gröna Jular så skrev Dan Andersson i ”De tre hemlösa” (1918, sid 6) att:

  ”Barvintern, vars ovanligt milda vindar kommo syrenerna på gården att öppna sina knoppar tre veckor före jul, var ett förfärligt tecken, och varje stark vindstöt som med ett åskliknande dån riste huset och rev i de urgamla asparna bakom logen, kom David att knäppa sina händer och bedja, att Gud ville uppskjuta sin förfärliga dom.”

  Det lär handla om 18-talets slut i Finnmark i Bergslagen. Redan då upprörde tydligen gröna Jular och även då med en bekant religiös touch.

 18. Lasse

  #16 forts
  Fick ett lästips från SMHI ang global dimming/brightening:
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1
  Sen en liten kommentar från SMHI:
  ”När det gäller den svenska serien sedan 1983 är den dels kort men också bara representativ för Sverige.
  Det har gjorts en del sammanställningar för data som täcker större geografiska områden, men solstrålningsmätningar med kvalitét långtifrån så talrika som mätningar av tex temperatur.”
  SMHI kan ju kontakta DHI!!
  Nån mer än jag som anar dimridåer!

  Hur knyta ihop detta till dagens ämne??
  Kanske dax för SR/SVT att anmälas till granskningsnämnden varje gång de nämner temperaturändring och kopplar det enbart till CO2!

 19. Helge

  OT
  Har sen länge tyckt, precis som en av grundarna Patric More, att Green Peace har spårat ur och blivit en populisttisk miljöorganisation som drivs som vilket vinstdrivande företag som helst. De omsätter miljarder i insamlingar utan demokratisk insyn och gör spektakulära demonstrationer utan egentlig annan eftertanke än att öka insamlingarna.

  I flera fall har de spridit direkt vilseförande miljöpropaganda. I en del utvecklingsländer är de inte längre välkomna, Indien kallar dem terrorister.

  Tycka vad man vill om organisationen, att ge sig på ett av väldens fornminnen på detta viset tyder på dåligt omdöme, det hade inte ens Coca Cola vågat sig på.

  http://www.telegraph.co.uk/news/earth/11286570/Peru-to-press-charges-over-Greenpeace-Nazca-lines-stunt.html

 20. Mats G

  OT
  DN
  http://www.dn.se/ekonomi/skrackscenariot-elpriset-100-ganger-dyrare/

  Plånboken kommer sätta stopp för dumheterna. Gå till val på och säga att på vintern kommer du få en elräkning på 25 tusen i månaden på vintern blir en pedagogisk omöjlighet. Det är helt enkelt för högt pris för en vit jul.

 21. Lasse

  #17 Forts tjatar vidare om solinstrålningen-för jag tror den är underskattad av alla som är intresserade av klimatvariationerna. Grovt!
  Från lästipset ovan så får jag en bild där modeller och observerade förändringar jämförs: Tabell 1.
  Följande perioder beskrivs: Diming phase (Dp) 1958-1985 , Brightening phase(Bp)1985-2000
  Observerad T trend Norra hemisfären -0,002 Dp resp +0,29 Bp
  Modellerna 23 st T trend Norra hemisfären +0,12 Dp resp +0,19 Bp
  I södra hemisfären klarar modellerna av att förutsäga temperaturen bättre.

  Vad visar detta förutom att modellerna inte går att lita på?
  Kanske att brightening är en större parameter än modellerna vill ta hänsyn till.
  Vad säger detta om temperatur och CO2?
  Vad säger detta om framtida temperatur och CO2?
  Vad säger detta om SMHI?
  Vad säger detta om vetenskapsjournalisterna?

 22. Brandingenjör

  Lena Krantz #8

  Det är en stor skillnad på vad Johan Rockström som är inbjuden expert och vad Erika Bjärström som är TV:s egen journalist får säga i TV enligt granskningsnämnden.

  När det gäller att det skall vara balans i rapporteringen när politiker och experter bjuds in så slirar väl SVT och SR en del. Dels diskuteras det vad som är balans. Om 90 % av experterna har en uppfattning och 10 % en annan ska man då alltid bjuda in en från vardera lägret? eller räcker det med att 10-procentarna endast får vara med i debatten någon gång ibland?

  Vad som inte är tillåtet är att ofta använda experter med starkt avvikande uppfattning. Det är vanligt när det gäller frågor om mat och hälsa, där det blivit flera reprimander från granskningsnämnden. Den senaste missen på den fronten är när SVT i ett repotage intervjuade experten Henrik Arnstad om SD är ett fascistiskt parti eller inte. Där var det dubbelfel för att det var Arnstad som till Stefan Löven hävdat att SD är fascistiska och SVT använde samma expert. Nu verkar det som de flesta historiker och stasvetare inte ser SD som fascistiskt, men har fascistiska rötter. Om man skall titta tillbaka historiskt hur partierna betett sig genom åren så är det väl bara folkpartiet av de 5 gamla som har rent mjöl i den påsen.

 23. Peter Stilbs

  Brandingenjör #22 – det grundläggande felet SVT och andra gör är att överhuvudtaget klassificera Rockström (och de 4 andra i Rundgången) som ”experter” i dessa frågor

 24. Brandingenjör o Peter
  I Rockströms fall med runda bordet är det kanske så att han var ditkallad som ”expert” för att redogöra för ”det vetenskapliga läget” medan de andra skulle diskutera lösningar. I så fall borde de ha vetat om att han för det första inte är någon klimatforskare vad gäller orsakerna (skulle ej platsa i WG1) och för det andra framför ett budskap som inte alls håller sig till IPCCs rapport. Det är ju kanske självklart men borde nog ändå ha sagts att om det finns de forskare som tror på en snabbare utveckling än rapporten visar så finns det ju de som tror på en mycket långsamre.

 25. Mats G

  Grejen är att Granskningsnämnden väljer att se programmet som en enskild företeelse. Jag hävdar att i det här fallet så är det fel väg att gå. Iom att resten av all information om vindkraftverk i SVT framställs i positiva ordalag. Så menar jag att detta program för att just uppnå någon typ av balans. Nu har de mycket att arbeta med för att bli partiska i detta ämne. Men det blir lite DDR stämning när detta program blir fällt som ger en annan vinkel. Precis det som SVT skall göra. Tanken är att SVT skall informera och tittaren bedöma. Jag vet, det funkar inte så. SVT bedömer och tittaren skall hålla med.

 26. Björn

  Peter Stilbs [23]; Jag håller med, för är man agronom som Rockström, passar man bättre in på exempelvis ett område som SLU hanterar. Skall man vara expert inom klimatvetenskapen bör man väl åtminstone ha doktorerat exempelvis inom atmosfär-, plasma-, eller strålningsfysik etc. Det kanske finns många agronomer och liknande inom IPCC´s expertpanel.

 27. Brandingenjör

  Lena och Peter

  För klimatforskning och dess eventuella effekter krävs nog kunskaper inom olika fakultet.
  Själv vill jag inte bödöma Johan Rockströms insatser då jag inte kan avgöra om hans uppgifter är vederhäftiga eller inte. Jag förstår ju teorin om varför klimatet blir varmare när koldixidhalten ökar. Den är ju inte så svår att förstå, men jag har ingen uppfattning om hur mycket varmare det blir när halten ökar eller om det får några allvarliga konsekvenser och hur snabbt de kommer. Det jag märkt är att våren kommer tidigare där jag bor och att det kommer mer regn på sommaren nu jämfört med för 30-40 år sedan.

  För övrigt kanske man skall vara lite försiktig när det gäller miljöfrågor. Jag har själv under min utbildning sprutat brandskum vid Kallinge Flygplats. På den tiden var brandskummet ofarligt och skulle lätt brytas ned av naturens organismer.

 28. Peter Stilbs

  Samtliga fem deltagare i Rundgångsprogrammet presenterades som ”experter” av SVT – det var inte bara Rockström.

  Hans expertis inom området begränsar sig till att citera en Will Steffen i Australien – kompletterat med utsagor av Schellnhuber och Rahmstorf i Potsdam.

  Samtliga tre är rena skojare, med enda agenda att producera extremalarmistiska fantasier, långt utanför även IPCC’s mest extrema ”scenarios”.

  Steffen är ursprungligen kemiingenjör, och de andra två är omsadlade fysiker

 29. L

  Det är rena bedrägeriet när Rockström i TV presenteras som klimatexpert och professor, när han inte har någon som helst utbildning inom området. Han får gärna tycka vad han vill inom vilket område som helst, men det ska då framgå att han inte har större fack-kunskap än ”mannen på gatan”.

  Beträffande Granskningsnämnden så är det hög tid att granska Granskningsnämnden!

 30. Johan Lj.

  Jag höll nästan på att smälla av i morse när jag lyssnade på P1 och man släppte fram kritik mot vindkraften utan skönmålning…

  Börja lyssna efter 41:30 ungefär: http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/472652?programid=1650

  Ett tag trodde jag nästan att det blivit revolution på SR, alternativt att ordinarie programchef/gatekeeper var trött efter julfesten. 😉

  Nåväl, senare malde de på som vanligt om klimatmötet i Lima så då var väl allt som vanligt igen…

 31. Magnus Cederlöf

  Lasse:
  Intressanta observationer om solinstrålningen! Men hur kan man bevisa vad som är hönan och ägget? Beror den minskande dimmingen på högre temperaturer eller är det tvärt om?

 32. Björn

  Magnus Cederlöf [31]; Kan detta med brightening och dimming vara en pseudoförklaring till variationen i solinflöde? Visst har aerosoler påverkan på inflödet, men har inte molnen större påverkan på solflödet?

  http://www.metoffice.gov.uk/climate-change/guide/science/explained/dimming

 33. Kenneth Mikaelsson

  Moln bildningen styrs till viss del av solens och jordens magnetfält (mer eller mindre kosmisk strålning)
  ni vet väll att jordens magnet fält har minskat med över 15% sen 1800 talet och minskningen är axelererande..

 34. Kenneth Mikaelsson

  Tilläg…solens magnet fält verkar koreleras till viss den av mängden solfläckar och dess intensitet…
  och har mina aningar att även solens magnetfält styr jordens magnetfält…

 35. Magnus Cederlöf

  Björn #32:
  Molnen och aerosoler ihop är ju det som gör dimming/brightening. Och eftersom mekanismen bakom molnbildningen inte är helt klarlagt så borde ju (okända) variationer i molnighet kunna förklara det här. Det som jag tycker talar emot aerosol-teorin är att temperaturen började stiga i slutet på 1800-talet när den stora industri-revolutionen tog fart. Då borde det verkligen ha blivit ”dimming”, men det verkar som att det blev helt tvärt om.

 36. Alienna

  Kristian Krassman (S) skriver i sin blogg att: ”Granskningsnämnden har beslutat att det är korrekt att kalla SD för främlingsfientligt utifrån deras fördomar om andra grupper och kulturer.”

  Så GN är inne och ‘pillar’ på vårat språk … tolkar jag det som… Och landet är fullt av får som följer GN:s direktiv…

 37. Lasse

  #31 Magnus -Visst är det intressanta observationer!
  Kopplingen mellan moln och partiklar är ju lite outforskat men väldigt påverkande för vårt klimat.
  Det som bör glädja mänskligheten är ju att denna process inte är helt utan mänsklig påverkan och att åtgärderna är mindre kostsamma än CO2 begränsningen.
  Svavelreduktionen på 90 talet i väst kostade väl raffinaderierna en del.
  Det som oxå är av betydelse är ju att västvärldens utsläpp inte längre är huvudproblemen.
  Det är i Kina och Indien som orenade avgaser släpps ut. Där kan människoliv räddas med meningsfulla åtgärder.
  Dax att agera -skapa ett FN organ-IPCS där C kol bytts mot S Svavel 😉

 38. ThomasJ

  Peter S. #28: Tilläggas kan att Steffen var(är?) Rockströms SEI:s representant/agent Down Under, alltså s.a.s. i samma ’familj’. Vem styr, vem äger plånboken? 😉

  Lena K.: Tack för bra inlägg! 🙂

  Lars C. #11: Tack för den översikten över [del av] hur korrumperat det svenska samhället blivit. Sad story!

  So-oder-so: Trevlig helg samtliga! 🙂

  Mvh/TJ