God dag yxskaft, KTH

KTH
KTH och debaclet kring den provocerande kurslitteraturen.
Utdrag från fakultetsnämnden vid KTH från den 22 mars:
 KTH nämnd
Första stycket är ett konstaterande av fakta. Det är dock tveksamt om det fortfarande pågår något arbete med moderniseringen av utbildningen i tillämpad matematik.
I andra stycket säger fakultetsnämnden att de inte vill ta ställning till Claes-Görans anklagelser om censur. De väljer att tolka ”censur” mycket bokstavligt och legalistiskt och kan på det sättet slippa att säga något.
I tredje stycket säger man att inte heller frågor om kvalitén på undervisningen är deras ansvar. Det ligger på lärarna och ”skolorna”.
Så bekvämt då! Det här känner jag alltför väl igen från hur överbyråkratiserade organ inom universiteten brukar fungera. Det var verkligen ett tunt uttalande. Ingenting angår fakulteten (hur skulle det vara om de läste på i högskoleförordningen?). Ingenting om det lämpliga eller olämpliga i att ha med kritik av IPCCs klimatmodeller i kurslitteraturen. Ingenting om det lämpliga eller olämpliga i rektors uttalande i DN. Ingenting om akademiens självständighet gentemot media och de anklagelser som framförts där. Överhuvudtaget verkar det som om fakulteten inte har med någonting att göra.
Vad skall man ha dem till? Finns det ingen stake alls i dagens akademier?
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Kristian Grönqvist

  Vem är ingemar Nordin? Varför sitter han inte i fakultetsnämnden. Och om han nu inte gör det…? Varför…? Räckte inte CV:n?

 2. Lena Krantz

  De släppte frågan som en het potatis och dröp av snabbast möjligt!
  😀

 3. Skogsmannen

  Kristian #1!
  Att Ingemar inte sitter i KTH:s fakultetsnämnd kan ju kanske bero på att han inte vill bo i Fjollträsk.

 4. Ingemar

  Kristian G #1,
  Är det något som irriterar dig? Det verkar som om du hade något på hjärtat angående KTH och diskussionen kring Body & Soul. Så, låt höra!

 5. Skogsmannen

  Rättelse av min #3.
  Att Ingemar inte sitter i KTH:s fakultetsnämnd kan ju kanske bero på att han kanske inte vill bo i Fjollträsk.

 6. Ingemar

  Nej, jag kommer från Linköpngs universitet. Och sitter med i fakultetsnämnden där (samt är ordförande för forskarutbildningsnämnden). Jag har ingen inblick i de interna grälen på KTH om inriktningar på olika utbildningar där. Och mina inlägg rör heller inte de frågorna. Det som intresserar mig är den principiella frågan om den akademiska friheten och deras känslighet för mediadrev om klimatfrågan.
  Men min erfarenhet från styrande organ inom universitetsvärlden säger mig också en hel del om hur ett protokollsutdrag som ovan bör tolkas. Och jag vet också att en fakultetsnämnd kan vara betydligt tydligare, både beträffande kvalitetsfrågor och då det gäller att värna om den akademiska friheten.

 7. T.W#
  Vad beror intelligensnedsätttningen på?Tankar om detta,bra teorier.
  Mobilen som hjärnstress faktor och språket därav.
  ALI.K.

 8. Linköpings univerisitet,de verkar vara förnuftiga där eller hur är det
  numera och hur är universitets utveckling där idag.
  ALI.K

 9. Det tråkiga är att många organ blir bemannade med renodlade byråkrater som absolut inte vill konfrontera eller ta ställning  utan bara lugnt simma vidare. Följ petitessregler och blunda för grundläggande regler. Som du säger Ingemar, ingen stake, ingen integritet, ingen profil, inget mod. Inga Inga-Britt Ahlenius där inte!

 10. Slabadang

  Vad kallas det Ingemar?
  Blindtarms nämnder- Alla vet var de sitter men ingen vet vad de gör för nytta?

 11. robjoh

  Som varande doktorand, dock i ett annat ämne och på en annan högskola, skulle jag vilja besvara den retoriska slut frågan:
  ”Finns det ingen stake alls i dagens akademier?”
  Med att konstatera att nej det finns det inte. Det är få som vågar stå för vetenskaplig frihet eller för den delen politisk frihet. Fast det gäller väl samhället som stort.

 12. ANNONym xxx

  Fakultetsnämnder är som de är, i princip sällan beslutsfattare. Förövrigt finns det direkta kopplingar mellan just KTHs datavetenskap och just IPCC. Men det kanske är enda instansen för censur klagomål.
  Fast det är ju bra att de nämner de civilrätt då det skulle vara mycket intressant med ett mål där just den här typen av censur utreds.
  Sedan informerar nämnden Claes Johnsson om att nämnden anser att han bestämmer dvs. kursansvarig lärare. Detta är ju mycket bra.
   
  I övrigt kan man inte påstå att KTHs kvalitetssystem fungerar bra, detta kan man inte dra några slutsatser om utifrån de fakta nämnden har att tillgå och verkar mest likna ett uttalande från Bagdad Bob.
   

 13. Peter Stilbs

  Trots att fakultetsnämnden väl visste ett de har ögonen på sig kommer de med detta snömos.
  Ja, det är ett allt större inslag av PK överallt inom det akademiska. En starkt bidragande orsak är att professorerna inte längre har livstidsanställning med därtill kopplad självklar integritet och att den direkta fakultetsfinansieringen i stort försvunnit.
  Forskare är hänvisade att söka medel inom områden som politikerna fattat tycke för, och riskerar annars att se fram mot avsked.
  Även organ som Kungliga Vetenskapsakademin präglas av djup PK, och IVA ska man bara inte tala om. Fenomenet är dock inte alls begränsat till Sverige. 
  Noterade f.ö. att KTH numera har 6 personer på Juridiska avdelningen. För 20 år sen var det bara en på deltid, vad jag kan minnas.

 14. Ja Peter, det är verkligen skrämmande att professorer inte längre vågar säga sin vetenskapliga mening, eftersom prefekten då hotar med avsked. Det är min fullmaktsprofessur som räddat mig att åtminstone behålla min tjänst även om censuren nu tystat mig på KTH. Men nu finns inte denna garanti för tankefrihet längre och det märks inte minst på KTH. Men censur är ju inte bra, inte ens på KTH, och vi får väl se om frågan dras till domstol.

 15. Ingemar

  Ali.K. #8,
  Jag har inte hört talas om någon liknande affär vid LiU. Men underdånigheten mot staten och följsamheten gentemot det politiskt korrekta är lika stor här som på andra ställen. (Vi har ju t.ex. ett omtalat hedersdoktorat som skall utdelas i maj.)
  Hur fakultetsnämnden fungerar är väldigt beroende av dess ordförande (dekan) och ledamöterna. Så det kan variera över tiden, och från fakultet till fakultet (i Linköping har vi tre fakulteter). Men de har en viktig roll såsom varande ett ”kollegialt organ”, dvs styrt av studenter och lärare. De skall bl.a. vaka över kvalitén i utbildning och forskning. Rektorn, och majoriteten av universitetets styrelse, är utsedda av regeringen (och skall så förbli i den nya reformen). Rektor är den enda myndighetspersonen och i denna mening att betrakta som statens förlängda arm. Vid stiftelsehögskolor (Jönköping och Chalmers) är det annorlunda.
  Men en avgörande faktor för akademiernas självständighet är finansieringen. Inom forskningen måste vi springa på alla utlysningar av medel inom områden som politikerna råkar fatta tycke för, som Peter S säger. De fasta medlen används tyvärr alltför ofta för att skriva ansökningar istället för på forskningstid.

 16. Egentligen är inte problemet den akademiska friheten. Den som äger en akademi bör såsom ägare ha full rätt att bestämma över hur verksamheten bedrivs. Det är ägarens rätt. MEN: På en FRI utbildningsmarknad skulle de osentimentala marknadskrafterna i vanlig ordning ”tagit hand om” de akademier som motsätter sig förnyelse.
  Problemet är snarare att staten har monopol på akademisk verksamhet. Det gör att den vanliga utrensningsmekanismen är satt ur spel. (Jfr den totalreglerade elmarknaden: höga priser, dålig kvalité). Istället erbjuder man ett luddigt pseudoskydd som kallas ”akademisk frihet”, som händelsevis ska ”garanteras” av statens domstolsmonopol. Snyggt upplägg.
  Statens monopol på akademisk verksamhet är en viktig nyckel för att hjälpa medborgarna till korrekta åsikter.

 17. Karin

  FreedomFest #16
   
  ”MEN: På en FRI utbildningsmarknad skulle de osentimentala marknadskrafterna i vanlig ordning ”tagit hand om” de akademier som motsätter sig förnyelse.”
   
  Min uppfattning är att det då garanterat blir de som har pengarna som styr agendan!
  Titta just på den avreglerade elmarknaden, där använde man ”att de fria marknadskrafterna skulle konkurrera och därmed ge billigare priser” som argument! Vi vet alla hur det gick med den saken!
   
  Nu kan åtminstone förhoppningen om anständighet finnas kvar i akademivärlden. De ska ju trots allt, officiellt, serva vetenskapen och folket, eller hur?

 18. Torsten Wedin

  Karin:
  Här får du veta vad som hänt med elmarknaden och vad som är avreglerat:
  http://www.youtube.com/watch?v=FCOB9pIcIPU
  Totte

 19. Karin #17
   
  Jag inser att ”marknadskrafterna” låter kallt och ”profiterande”, men det betyder enbart att sökandet efter vinst leder entreprenörer till att göra sitt yttersta för att ge konsumenter vad de vill ha. Om entreprenörer ger kunderna vad de vill ha så kommer kunderna frivilligt ge dem sina pengar i utbyte. Alla vinner.
   
  Att säga att ”de som har pengarna styr agendan” är lite bakfram. Det är som att säga att Apple lyckas prångla på folk så många iPhones för att Apple har så mycket pengar. I själva verket är det ju så att Apple har så mycket pengar för folk gillar deras produkter. På den fria marknaden är det konsumenten som är kung! När konsumenten är kung lönar sig hederligt uppförande och god moral.
   
  På samma sätt kan det vara med akademierna. De som erbjuder en fri miljö attraherar de bästa forskarna, som Claes Johnson till exempel, vilket leder till de största framstegen, vilket attraherar studenter och deras pengar etc.
   
  Om elmarknaden vore fri på riktigt skulle de höga elpriserna leda till att nya producenter skulle tjurrusa in på den svenska marknaden, vilket skulle leda till lägra kostnader inom en snar framtid. Tyvärr är inträdesmöjligheterna för nya producenter mycket små på grund av det komplicerade reglementet.

 20. Karin

  Totte #18
   
  Tack, jag har redan sett den, men den tål att repeteras! Eländet började egentligen långt tidigare, när det infördes att statliga företag skulle gå med vinst!
   
   

 21. Christer Löfström

  Camilla Modéer är en av två externa ledamöter i fakultetsnämnden, medlem av IVA och generalsekreterare för organisationen vetenskap och allmänhet. Notera nyheten om flum och fusk.
  http://v-a.se/
  CM skall tydligen sluta och VoA söker ersättare.
  Hon svarade aldrig på mina två mail i ärendet Claes Johnson och jag noterar att hon kom till mötet vid punkt 7. Hon var alltså ej närvarande då CJ behandlades.
  Undvek hon avsiktligt en besvärlig fråga, eller finns det en naturlig förklaring?
  Ingemar: Kan du inte få henne att uppträda här på TCS och ge sin syn på ärendet?
  Vi, allmänheten och speciellet civilingenjörer som haft yrkeslivet i ingenjörskonstens tjänst, undrar vad som pågår. 

 22. Toprunner

  Karin #20:
  ”Eländet började egentligen långt tidigare, när det infördes att statliga företag skulle gå med vinst!”
   
  I mina ögon är det då staten drar sig ur sitt ansvar att säkerställa infrastruktur genom att bolagisera den som är pudelns kärna. Det lämnar sen vägen öppen att marknadsutsätta bolagen och tvinga på dem avkastningskrav.
  Det är ett mycket stort svek politikerna skänkt oss. Samtidigt löjligt att se folkvalda politruker leka företagsledare med skattepengar i ryggen.

 23. Karin

  FreedomFest #19
   
  ”I själva verket är det ju så att Apple har så mycket pengar för folk gillar deras produkter”.
  Ja, jag förstår hur du menar och hade det blivit så, (ja även på andra områden, såsom politiken,) vore det underbart. Men jag tror att resonemanget bara fungerar när det handlar om relativt billiga produkter där det kan bli enskilde man som kund.
   
  När det gäller så stora poster som akademier och utbildning, menar du då att du vill ha ett införande av skolavgifter? För då kan det ju bara blir tillgänglig för dem som har pengar..
   
  Många ledande företag styr redan laboratorier och andra forskningsinstitut i USA genom sina donationer. Det är mer än en misshaglig professor som blivit av med jobbet när institutionen stått inför valet: Antingen försvinner forskaren eller donationen från skolan..

 24. Karin

  Topunner #22
   
  Mitt i prick!!

 25. Karin #23
   
  ”Men jag tror att resonemanget bara fungerar när det handlar om relativt billiga produkter där det kan bli enskilde man som kund.”
  Det är lätt hänt att man tror det. Men även stålverk och kryssningsfartyg handlas på den fria marknaden, och det är inte direkt småpotatis. Den som bygger de bästa stålverken och lyxkryssarna tjänar mest; det är inte den som är rikast som säljer flest stålverk och lyxkryssare på en fri marknad. Som jämförelse kan man se hur det gick när den rikaste spelaren (staten) tog över och skulle rädda stålverk (Stålverk 80) och varvsindustri i Sverige. (Hint: inget vidare.)
   
  Den fria marknaden bygger på frivillighet från början till slut, och frivillighet är svårt att överträffa moraliskt och prismässigt. Att företag donerar till forskningsinstitut betyder att de värderar ny kunskap som behövs för att tillfredsställa sina kunders önskemål.
   
  Toprunner sätter huvet på spiken: statligt ”företagande”, liksom statliga akademier, leder till intressekonflikter, korruption, och förluster för det civila samhället.

 26. Karin

  FreedomFest #25
   
  Nej, det har aldrig gått bra när staten mer eller mindre tvingat till sig företag, det är sant. Men infrastrukturen bör ägas gemensamt. Jag gillar tanken att politikernas barn skall gå i samma skolor, de själva ligga på samma sjukhus, deras mammor hamna på samma ålderdomshem.. Jag tror det blir en kvalitetssäkring som heter duga.
   
  ”Den fria marknaden bygger på frivillighet från början till slut, och frivillighet är svårt att överträffa moraliskt och prismässigt.
   
  Ja, så tror jag också att det är, när det gäller enskilda företag och inte större bolag. Men så som världen ser ut idag, när allt mer ägs av korporationer, tycks inte målen och moralen stå lika högt! Speciellt inte om det är långt mellan entitet och ägare.

 27. robjoh

  @Karin
  ”Ja, så tror jag också att det är, när det gäller enskilda företag och inte större bolag. Men så som världen ser ut idag, när allt mer ägs av korporationer, tycks inte målen och moralen stå lika högt”


  Enda anledningen till att du har korporationer är för att du har en stat som garanterar deras monopol. Om patentlagstiftningen och andra IP rättigheter hade luckrats upp hade en stormängd företag kunna försöka slå sig in på marknaden.
  Dessutom har FreedomFest en annan poäng, den byråkrati som staten kräver gör det fruktansvärt svårt för ett litet företag att slå sig in på marknaden. El-marknaden är nog det största beviset på hur staten skyddar stor företagen från konkurrens.

 28. Karin

  robjoh #27
   
  Jag uttrycker mig kanske oklart, för jag får för mig att vi egentligen är överens.
   
  Jag anser inte heller att staten ”ska leka företagsledare med våra skattepengar”, för att citera Toprunner, det största problemet är just att staten jobbar för bolagen, istället för folket! Över hela Europa (utom möjligen Polen och Tjeckien) och, inte minst, i USA.
   
  EU är ju verkligen ett starkt bevis på just detta. De jobbar för företagen och bankerna, som förra veckans skandal visade, MEN till syvende och sist så är det VI som är staten.  Det betyder att vi kan göra något åt det, fråga mig inte bara hur!  😉
   
  Det är annorlunda med enskilt ägande, så om vi tar apoteken som exempel, vem kommer att äga dem nu? Jag tror att det är väldigt svårt för ett familjebolag att få en chans, bl a med hänsyn till det du tidigare sa. Min uppfattning har länge varit att det inte är meningen att det skall finnas små, självstyrande bolag!
   
  Så, vems intressen kommer de att tjäna? Vem har insyn i dem? Jag tror att de kommer att vara (ännu mer) läkemedelsbolagens förlängda arm.
   
  Det var fel att förstatliga dem på 60- 70-talet, när de var uppdelade på många privata ägare. Nu säljer staten ut dem till, ja, vilka då? Utländska intressebolag? Jag vet inte…
   
  Sak samma blir det väl med SJ. Därför tycker jag att folket/staten ska äga infrastrukturen, just för att förhindra vinstdrivande bolagisering.
   

 29. Karin #28
   
  MEN till syvende och sist så är det VI som är staten. Det betyder att vi kan göra något åt det, fråga mig inte bara hur!
   
  Jag vet inte hur många gånger jag har hört detta uttryck. Dessvärre blir det inte mer sant för att det upprepas. Anledningen till att du inte vet hur vi ”kan göra något åt det” är just för att det INTE är vi som är staten.
   
  Till skillnad från vår tids stat så var Solkungen uppriktig om förhållandet: L’État, c’est moi. Det han omedvetet uttryckte var att samhället består av en skattekonsumerande klass (staten) och en produktiv klass (övriga folket). Han var staten och tillhörde den konsumerande klassen. Vår tids skattekonsumenter (stat) är den politiska eliten, alla lobbyorganisationer, särintressen, och skyddade företag som elbolag, banker, stora exportföretag, med flera.
   
  Skattekonsumenterna vill gärna att folk ska tro att Folket är staten och kan påverka något genom att rösta vart fjärde år. De fruktar den dag folket inser att de har gått på tidernas bluff.
   
  Välkommen till http://www.freedomfest.nu den 14 maj!
  Maggie kommer tala.

 30. Karin

  FreedomFest #29
   
  VI ÄR Staten! Inte därför att jag inbillar mig att ett politisk-kommunistiskt manifest är sant, utan därför VI ger politikerna makten genom att spela med i denna charad som kallas val!
   
  Vi röstar, mot bättre vetande på personer vi inte tror på och sällan vill ha. Men vi fortsätter att ge dem fria händer, allt medan vi fortsätter att beklaga oss och se oss som offer i ett system! Vi måste sluta spela med!!
   
  By the way: Jag lade ingen röst i detta val, där fanns inget att rösta på!

 31. Karin

  FreedomFest,
   
  ”De fruktar den dag folket inser att de har gått på tidernas bluff.”
   
  Ja, just det! Så om ingen vill spela boll, vad kan de göra??
   
  FreedomFest låter som en underbar idé och jag önskar jag kunde varit där!! Det kan ju vara precis den Tipping Point som behövs!  🙂