klimatsimulering

God dag yxskaft, KTH

KTH och debaclet kring den provocerande kurslitteraturen. Utdrag från fakultetsnämnden vid KTH från den 22 mars:   Första stycket är ett konstaterande av fakta. Det är dock tveksamt om det fortfarande pågår något arbete med moderniseringen av utbildningen i tillämpad matematik. I andra stycket säger fakultetsnämnden att de inte vill ta ställning till Claes-Görans anklagelser   →