En smula alarmism igen

Sluta spela rysk roulette med klimatet Debatt www.gp .se
Sju debattörer, däribland Pär Holmgren och Birger Schlaug, manade igår i GP Debatt till skärpning av våra klimatmål. Varför Pär Holmgren ansluter sig till detta gäng av klimataktivister vet jag inte, men lite besviken blir jag. De sju börjar med att konstatera att det redan idag finns ”ett växande vetenskapligt stöd för att de grundläggande målen i den nuvarande klimatpolitiken innebär oacceptabla risker för katastrofala klimatförändringar redan under vårt århundrade”. Källa, tack? Eller är det bara vanligt hederligt tyckande?
”[D]et finns en betydande risk att vi redan nu ligger nära en brytpunkt där isarna vid Arktis, Grönland och Antarktis sakta men säkert börjar smälta bort”, får vi också läsa i artikeln. Återigen, varifrån kommer uppgiften att Antarktis isar hotar att smälta? Att Arktis havsistäcke krympt de senaste åren vet vi visserligen, men å andra sidan baseras vår vetskap på en inte särskilt lång dataserie.
”[H]otbilderna är så ofattbart katastrofala att vi inte har råd att ta dessa risker. Vi talar om havsnivåhöjningar som dränker miljonstäder, om väderförändringar som omintetgör matförsörjningen för hundratals miljoner människor, och om sammanbrott av stora ekosystem som regnskogarna”. Är inte detta ren och skär alarmism så säg?
Debattörerna vill minska mängden koldioxid i atmosfären. De säger dock inte hur. Det är en sak att begränsa utsläpp, men uppenbarligen ska vi nu även dammsuga luften på de stackars koldioxidmolekylerna. På sikt bör vi komma ner till preindustriella koldioxidhalter, menar Pär Holmgren och hans vänner på Klimataktion och Miljöförbundet Jordens Vänner. Ett stycke utopi eller tankar med substans?

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Staffan D.

  Klimatkrisbroms:  EU förbjuder bilar i städerna från år 2050.  Man vill sänka CO2-utsläppen med 60%.  Viktigast där är målet ’noll’ för antalet bensin- och dieseldrivna bilar och lastbilar i städerna.
  –  Man vill också få slut på billiga flygresor till södern.  Målet är att minst 50% av alla resor över 300 km skall ske med järnväg.
  http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/eu/8411336/EU-to-ban-cars-from-cities-by-2050.html

 2. Varför är just den förindustriella koldioxidhalten den mest perfekta som någonsin har funnits? Vilken förindustriell halt, förresten? Den från mitten av 1700-talet? Den som gällde för 50000 år sedan?
  Koldioxidindikatorer i berggrunden visar att den nuvarande halten är ovanligt låg i ett geologiskt perspektiv, trots en ökning under 150 år. Så varför skulle denna låga halt vara för hög?

 3. Arne

  Jag ser med stigande optimism att alarm av den här sorten allt mindre berör och påverkar gemene man. Visst, man tycker ju vid fikabordet att vi måste sänka/begränsa våra utsläpp. Politisk korrekt måste man ju vara. Men att ta cykeln till jobbet som ligger tre kilometer bort går ju inte… då ska bilen i stället startas och köras varje dag. Detta motiveras med att man har motorvärmare, inte klarar av att bli svettig osv…. Men samvetet är rent! Då har man inte övertygat mig om man inte gör vad man själv kan. Det räcker inte med att dra ut mobilladdaren då…

 4. Dan

  För de här sju herrarna blir jorden bara plattare och plattare.

 5. Peter Stilbs

  Författarna fick ordentligt på nöten i kommentarerna på GP

 6. Om det de skriver är korrekt (vilket jag iofs inte tror) så borde dessa personer vara extremt intresserade av modern och säker kärnkraft i stor skala. Om man kraftigt kan sänka priset på el så kommer intresset för att ”elda upp” kolbaserade ämnen/gaser att ganska snabbt minska. Är det någon som tror att dessa personer kommer vara med i en debattartikel som förespråkar nybyggd kärnkraft?
  Den där ordföranden i Latinamerikagruppen, han är med i tid och otid. Är han dessutom ”klimatforskare” eller varför är han med?

 7. Lars C

  OT Marknaden har alltid rätt.
   
  ”Annars var solcellsindustrin vinnare. I helgens tyska lokalval avancerade de gröna rejält, vilket fick kansler Angela Merkel att signalera att de flesta tyska kärnkraftverk sannolikt kommer att stängas efter att säkerheten granskats.
  First Solar steg 1,9 procent.
  Uranproducenterna gick åt motsatt håll, bland andra var Denison Mines ned 5,9 procent.”
   
  http://www.affarsvarlden.se/hem/nyheter/article3138356.ece

 8. Hans Danielsson

  Överdriven rädsla för radioaktiv strålning.
   
      Det värsta som kan hända en människa ur radioaktiv strålningssynpunkt är att utsättas för strålningen från en exploderande atombomb,och befinna sig i det farliga området. Det finns två sådana händelser i historien ,nämligen atombomberna över Hiroshima och Nagasaki. Man har studerat  långtidseffekterna på 100000 människor som utsattes för strålningen från dessa bomber1).Genom att följa dessa människor minutiöst och studera om de har erhålligt cancer av strålningen från bomberna. 20 och 55 år efter bomberna,  fann man ca 500 extra fall av cancer år 1965 och ca 1000 extra fall år 2000, som kunde härledas till den radioaktiva strålningen från bomberna.. Detta skall  sättas i relation till att man i en så stor grupp människor, efter 55 år, skulle ha haft ca 30000 fall av cancer orsakade av andra skäl1). Man kan då konstatera att inte ens i dessa två extrema fall, där oskyddade människor har utsatts för den radioaktiva strålningen från  ”nära” exploderande atombomber har den ökade cancerfrekvensen varit mer än marginell (från 30000 fall till 31000 fall efter 55 år).
   
     Den andra extrema händelsen där kärnkraft har varit inblandad  är olyckan i Tjernobyl.I allmänhetens medvetande har konsekvenserna av härdsmältan i Tjernobyl helt felaktigt framställts som en cancerkatastrof.1) Genom de omfattande undersökningar som genomförts efter haveriet har IAEA och UNSCEAR fått en god överblick av efterverkningarna. Bland arbetarna i reaktorn ledde explosionen till två dödsfall. 28 brandmän och hjälppersonal avled i akuta strålskador under de tre första månaderna1).Bland de mestadels ryska arbetare som svarade för  inneslutningen av den ruinerade reaktorn och som utsattes för höga stråldoser, finns en antydan till ökad risk för leukemi1).
   
     Vid de korrekt genomförda epidemiologiska analyser som genomförts av internationell expertis, har man inte kunnat påvisa någon ökning av förekomsten av cancer bland befolkningen, vare sig i närområdet eller intilliggande regioner. Ej heller har någon ökning av medfödda missbildningar konstaterats. Emellertid har en klar förhöjning av cancer i sköldkörteln orsakad av upptag av radioaktivt jod bland barn påvisats, speciellt i de områden där befolkningen lidit av kronisk jodbrist. Med några få undantag, har dessa barn med framgång kunnat opereras, utan bestående men1).
   
     Man kan då konstatera att den extrema radioaktiva strålningen från två atombomber, medförde en knappt mätbar ökning av antalet cancerfall, utöver de som orsakats av andra skäl, detta sett över en tid av 55 år. Inte heller den svåra kärnkraftsolyckan i Tjernobyl orsakade mer än ett drygt 30-tal dödsfall och endast en  marginell ökning av antalet cancerfall på grund av den radioaktiva strålningen. Olyckan i Japan har hittills inte orsakat några dödsfall beroende på  radioaktiv strålning   och strålningsnivåerna är avsevärt lägre än vad de var  i Tjernobyl.
   
     Därför kan man fråga sig varför har Radio och TVs skrämselpropaganda mot kärnkraft bedrivits? Enbart vid en olycka med en brusten damm i Kina (Banqiao i Henan ,1975,dog upp emot 230000 människor)2) Hur många har dött av kärnkraft?
   
  1)Robert Nilsson,(Docent i strålningsbiologi, Professor i toxikologi),”Överdriven rädsla för cancer av strålning”, SvD Brännpunkt,2011-03-20
  2)Andreas Frisk,”Kraftverket Tre Raviner,bakgrund och konsekvenser”,Linköpings Universitet,2007
   
   

 9. VET dom verkligen att förslagna åtgärder har önskvärd effekt?

 10. Torsten Wedin

  Jag tycker att det är dags att Pär Holmgren träffar Piers Corbyn.
  Totte

 11. Gunnar E

  –Om det är så att solen har den övergripande styrningen av jordens klimat.
  –Om det är så att CO2 frisätts ut varmare hav.
  –Om det är så att solen dröjer med att öka sin aktivitet i en ny solcykel.
  Ja då gäller det för makthavare att initiera åtgärder för att kunna peka på sin handlingskraft när det blir kallare och CO2-halten börjar sjunka. Det gäller att vara med på tåget.

 12. Jag har chattat med Pär Holmgren som tycker att vi i Sverige ska sänka Co2-utsläppen med mer än 100%……..
  Undrar hur det skulle gå till. Pär borde nog träna lite på procenträkning.

 13. Peter Stilbs

  Labbibia #12 – låter som Korvtillverkaren någonstans i trakten av Åre – som har 104 procent kött i korven – han lyckades motivera påståendet i Landet Runt i söndags kväll. Också att den dessutom innehöll 25 procent fett.

 14. Peter S # 13
  Kan korvtillverkarens motivering hänga i hop med äldre tiders utbildningspedagogik? Så kallad ”korvstoppning” 😀

 15. Micke Johnsson

  Vissa tar steget längre än andra…
  Vet inte om denna tråd lagt in, annars en repris.
  http://www.newsmill.se/artikel/2011/03/25/g-r-svergie-till-en-global-co2-s-nka-genom-r-tt-energipolitik-0

 16. Labbibia: Pär kanske tänkte sig att Sverige skulle bli en CO2-sänka? Men då har han nog åtminstone två problem: 1) Hur man skapar en CO2-sänka. 2) Att bevisa att det inte är farligt att plocka bort CO2 ur atmosfären.

 17. NicklasE # 16
  Kan så vara. Men det är inte samma sak som att minska Co2-utsläppen.
  Odla mer skog vore väl annars ett bra sätt att skapa en Co2-sänka?

 18. Torsten Wedin

  Peter #13, Labbibia #14:
  Matteundervisningen genom tiderna?
  1950-talet En bonde sålde en säck potatis för tjugo kronor.
  Produktionskostnaderna var 4/5 av priset. Hur stor var vinsten?
  1960-talet En bonde sålde en säck potatis för tjugo kronor.
  Produktionskostnaderna var 16 kronor. Var snäll och räkna ut vinsten.
  1970-talet En jordbrukare sålde mängden A potatis för penningmängden B.
  B är en mängd, som lyder regeln B är en krona.
  Rita 20 små streck (///////////////////) för att beskriva mängden B, en för varje krona.
  I den mängd C, som beskriver  produktionskostnader borde finnas 16 små sträck (////////////////).
  Rita nu en bild av gruppen C som är en delmängd av mängden B och uppge mängden D som ger svar på frågan:
  Hur stor är den mängd som beskriver vinsten?
  1980-talet En jordbrukare säljer en säck potatis för tjugo kronor.
  Produktionskostnaderna var 4/5 av priset, vilket gör 16 kronor.
  Vinsten är alltså 1/5 vilket gör 4 kronor.
  Stryk under ordet potatis, och diskutera det med dina kamrater.
  nutid:
  en bonde säljer en säck potatis för 20 kr
  produktionskostnaden är 25 kr
  EU-bidraget är 9 kr
  hur stor blir vinsten ?

 19. Totte # 18
  😀 😀 😀

 20. Torsten Wedin

  Maggie:
  Du kanske skulle ställa om till sommartid.
  Totte

 21. Christer Löfström

  maggie: Om ditt mål är att bli en viktig person inom svensk opinionsbildning (klimat/miljö/energi) kan nog China Daily vara till god hjälp. Globliseringen är ett faktum, och vad som sker i det svenska samhället beror till stor del av vad som sker i Kina.
  För ca 10 år sedan, ungefär samtidigt som jag upptäckte att EU bedrev energipolitik med klimatfrågan, yttrade en analytiker på Morgan Stanley i Hong Kong.
  ”I dag kommer vi till Europa som illegala immigranter, i morgon kommer vi som turister och besöker era bästa restauranger. Notera att i Kina är det fler som läser naturvetenskap än i hela OECD”
  Jag är förvånad över hur mycket ”klimat” som finns  i dagens Kina. Kanske tror man på CO2 fenomenet, kanske är det energipolitik!?
  Jag har just skumläst Cales Johnsons två kapitel i ”Slaying the Sky Dragon” Förrvirrat är en lindrig beskrivning av mitt tillstånd.
  Peter Stilbs får gärna reda ut mer i detalj vad som är fel med Claes Johnsons teorier. 
  http://europe.chinadaily.com.cn/opinion/2011-03/28/content_12235623.htm

 22. Totte: #20 Vad skulle jag göra utan dig? 🙂

 23. Peter Stilbs

  Christer #21 – jag förstår inte heller CJ – en del av problemet är att han går via strömningsmekanik in i den molekylära världen. De flesta av oss har lärt oss saker från annan vinkel.

 24. freetheworld

  Totte #18
  Där har du spikat kärnproblemet i svenska skolan!!

 25. Dagens Dilbert:
   
  http://www.dilbert.com/strips/comic/2011-03-29/
   
   

 26. J-O

  Peter labbibia #12-14.  Nu är det så att jag just nu snöat in på att göra egen korv så korvstoppning ligger mig varmt om hjärtat.  Senast igår gjorde jag en batch av kabanosser.
   
  Och just kabanosser har den egenheten att de skall torkas och rökas vilket gör att de minskar i vikt.  Det har alltså gått åt mer kött vi tillverkningen än vad som senare finns i den färdiga produkten. Så tro det eller ej – 104% kött innehåll är inte orimlig. Mina kabanosser kommer troligen att ha 120-130%.
   
  Så vi korvmakare önskar slippa jämförelser med klimatalarmister !
   
  🙂

 27. Peter Stilbs

  J-O #26 – jo – det var ungefär vad killen i Åre sade också. Men hur förklarar Du de 25% fett i tillägg ?

 28. Peter
  av köttråvaran är en påtaglig andel fett, dvs fettet är en delmängd av köttet. Både före och efter torkning (och den processen gör dessutom att inbördes förhållande ändrar sig)

 29. Peter Stilbs

  Jonas #28 – jovisst – men killen i Åre uttryckte det som det i tillägg fanns 25% fett.
  En konsekvens av Årekorven och J-O:s kabanosser är väl att när de kommer ner i magen och återhydreras så har man 200 % kött då ?  😉
  Jag antar ni använder grisrasen Särimner ?  😉

 30. Jaha, så om jag har en (liten) bit kött på 100g som jag skall tillaga så blir alltså resultatet så här:
  Jag börjar med att skära bort 20g fett och slänger fettet. Tillagar återstående kött (80g) utan förlust av vikt. När jag sedan serverar köttbiten så är alltså innehållsdeklarationen: 125% kött och 25% fett?
  Eller blev det fel nu…

 31. Kristian Grönqvist

  Ibland förvånas jag över den korkade teoretiska  nivån. Till ungersk salami går det åt nästan 2 kg köttråvara för att åstadkomma 1 kg korv. Den både röks och torkas vilket gör att vattnet försvinner.
  Förslag: googla innan Ni kommenterar, annars framstår Ni som både lata och dumma.

 32. Olaus Petri

  Kristian G, korvhypotesen är underteoretiserad. Ser fram emot mer korviana. 😉

 33. Pelle X

  Det var kanske ovanligt stora korvar i Åre.
  Dåligt återberättad historia:
  – Groggarna var kanonbra! 50% gin, 50% martini och 50% sodavatten.
  – Men det blir ju mer än 100%.
  – Ja, det var stora groggar.

 34. Med ett f.d förflutet som meteorologassistent vid SMH/Malmö flygväder.
  Så kan jag förklara följande:
  Birger Schlaug är en fd väderobservatör vid Vingåker och miljöpartist.
  Per Holmgren är Meteorolog och är miljöengagerad i SNF och andra sk miljöorganisationer,.
  Utav min egen utbildning och erfarenhet av meteorologi, klimat och miljö så är det inte en enad grupp av vare sig meteorologer, assistenter, klimatologer, oceanografer, observatörer eller forskare som finns vid SMHI som sitter på sanningar, forskningsresultat ang klimatförändringar eller globala uppvärmningshot.
  Däremot så finns det som alltid  i samhället olyckskorpar som kan kraxa sig hesa om allting här i världen. Givetvis får alla ha sin uppfattning om det ena eller det andra, men det finns ingenting som tyder på att en Meteorolog, assistent eller väderobservatörs ord skulle väga tyngre i den sk. klimat debatten.
  Däremot kan jag med säkerhet säga att skeptikerna till hur debatten förs är lika stor på SMHI som vid alla andra seriösa väder. klimat och forskningsinstitut världen över.
  Jag har fortfarande många av mina fd arbetskamraters skeptisism och ifrågasättanden till detta i mitt minne.
  Klimat och klimatforskningen är så pass ung vetenskap och fortfarande så ”spretig” att några entydiga svar finns det tyvärr inte, det kan nog de flesta vara eniga om.
  Klimatet med alla sina parametrar är så pass mycket svårare helt enkelt att ge några entydiga svar på.
  Varför det kan man ju fråga sig?
  Jo därför att man behöver enormt stora mätserier av alla parametrar plus lite till. Det har vi inte idag, därför blir det till var det är : Kvalificerade gissningar och antaganden inget annat.
  En sak är säker: Jorden med sitt vädersystem strävar alltid att utjämna överskott eller underskott av energi på alla vis.(kyla-värme, horisontellt och vertikalt)
  Det sker via energitransporten, den har också en inbyggd tröghet vilket gör saken ännu svårare att både begripa och förstå.
  Men det är aldrig fel att följa debatten, även om den ibland är både korkad och ovetenskaplig eller trovärdig och vetenskapligt underbyggd.
  Vem som har rätt eller fel är närmast en filosofisk fråga ännu, och alldeles för tidig att dra klar slutsatser om.
  Därom tvistar de lärde….

 35. Kristian G
  Betänk att även dina kommentarer läses. Speciellt när du ibland dristar dig att prata om hur klimatet är beskaffat …
  🙂

 36. Lennart Paulson

  Kristian Grönqvist #31
  Ja man känner ju sig lite dum här , men om köttet vägde 2 kilo och man tar bort 1 kg vatten så innehåller väl den slutliga korven bara 1 kg kött dvs 100% av korven är kött eller ?

 37. Peter S #29
  Det kanske inte bara är (mp) ,Pär Holmgren och andra beslutsfattare som har svårt med procenten. Även lokala korvtillverkare kan finna sådant alltför avancerat. Jag vill minnas att även Thomas Palm använde % på ett väldigt märkligt sätt, och även han för att lägga fram saker på ett för honom mer tilltalande sätt …

 38. Ingemar

  Appropå artikel. Man undrar vilken publiceringspolicy GP (och de flesta andra MSM) har? Jag såg inget som helst nytt i deras beskrivningar. Och själva uppmaningen är ju heller inte ny utan har upprepats tusen gånger förr. Artikeln skulle lika gärna kunna vara 10 år gammal. Varför publiceras den då?

 39. Torsten Wedin

  Pär Holmgren, om du råkar ha vägarna förbi:
  http://www.fritext.se/matte/procent.html
  Ingemar #37:
  Dom vet väl att om dom tjatar ett budskap tillräckligt ofta så tror folk att det är sant.
  Totte

 40. Håkan Sjögren

  Torsten Wedin # 18 : Jag har början på historiken, från min egen skoltid: År 1940 En bonde säljer en säck potatis för 20 kronor. Framställningshostnaden är 4/5 av bruttopriset. Hur stor är vinsten i % om han lämnar 3 % i kassarabatt och erhåller en 3-månaders revers med 5 % ränta, som han diskonterar efter 4 dagar?
  Mvh, Håkan.

 41. Håkan Sjögren

  Peter Stilbs # 29 : Jag kommer att tänka på snickarmäster, som skall lära en gesäll att koka lim. ” Du ska ta en tredjedel av de där limmet, en tredjedel av de dära och två tredjedelar av de hära. Gesällen:”Men mäster,de blir förmånga tredjedelar.” Mäster:”Dummer,du får väl ta en större gryta.” Mvh, Håkan.

 42. Alexande #33
  Bra inlägg. Håller helt med. Men det är de, ganska få, men väldigt gapiga, som främst inte håller med. Men en sak menar jag att man kan säga med väldigt stor säkerhet redan idag: Att man inte är i närheten av att kunna förstå, och än mindre prediktera klimatets beteende så som vi kan observera det. (Återigen, några få men högljudda hävdar motsatsen)

 43. Pär Green

  Någon som har ett svar?
  Om du menar belägg för klimatförändringarnas existens så anser jag att den förkrossande majoriteten av den samlade vetenskapen som står bakom synen att människan har bidragit till att påverka klimatet är mer trovärdig än det fåtal som anser det motsatta.

 44. Pär Green

  Har du själv upptäckt något som har förändrats de senaste 50 åren?
  Jag anser inte att det är möjligt för en enskild person att upptäcka sådana förändringar. Det måste mätas och analyseras systematiskt och med globalt perspektiv. Förändringarna kanske inte ens är märkbara på en plats, men kan vara dramatiska på en annan

 45. Peter Stilbs

  Pär Green #42-43   – per definition ändrar människan klimatet – ingen vet dock hur (mekanismer), i vilken riktning, var och hur mycket.  Man kan bara spekulera.
  Att förändrad CO2-halt i atmosfären skulle vara en dominerande sådan klimatpåverkan är fortsatt en spekulation. 
  Man talar också om ”30 år” som en (godtycklig) definition på ”klimatperiod”

 46. Staffan Lindström

  { 29.03.11 at 06:52 }   Dan…Christina…Ellie … herrar?? Har jag missat något…??

 47. Pär Green

  Peter # 44
  En örn-fråga
  De flesta vindkraftverken på Gotland är placerade vid kusten, där havsörnarna födosöker, medan kungsörnsreviren huvudsakligen finns längre in på ön. För Gotlands del är detta helt klart den mest logiska förklaringen. Tilläggas kan att studier där man räknat på ”undvikandefaktorn”, d.v.s. i vilken utsträckning fåglar undviker/väjer för vindkraftverk, visar en högre väjningsfrekvens hos kungsörn än hos havsörn. Det är dock svårt att dra långtgående slutsatser utifrån de få studier som gjorts, och det är minst lika troligt att skillnaderna ligger i studieområdet snarare än i en reell skillnad mellan de olika arterna.
  Kul med din duva, visste inte att den fanns!
  Men den är enbart en tillfällig besökare.

 48. Ingemar

  Per Green #42,
  Av ren nyfikenhet: Även om det vore som du säger att en ”förkrossande” majoritet av den samlade vetenskapen anser att CO2 kommer att orsaka en katastrofal (3 grader) uppvärmning, så vad är det som gör att de är mer ”trovärdiga”, enligt dig, än en minoritets uppfattning? Är det antalet som imponerar? Om det hade stått 51% mot 49%, hade det gjort någon skillnad jämfört med nuläget där kanske 20 – 25% utgör minoriteten? Var menar du att gränsen går för ”trovärdighet?
  Har de sakliga argumenten med saken att göra eller är det bara en fråga om antal forskare som är det avgörande för dig?

 49. Pär Green

  Peter # 44 en Örnfråga
  De flesta vindkraftverken på Gotland placerade vid kusten, där havsörnarna födosöker, medan kungsörnsreviren huvudsakligen finns längre in på ön. För Gotlands del är detta helt klart den mest logiska förklaringen. Tilläggas kan att studier där man räknat på ”undvikandefaktorn”, d.v.s. i vilken utsträckning fåglar undviker/väjer för vindkraftverk, visar en högre väjningsfrekvens hos kungsörn än hos havsörn. Det är dock svårt att dra långtgående slutsatser utifrån de få studier som gjorts, och det är minst lika troligt att skillnaderna ligger i studieområdet snarare än i en reell skillnad mellan de olika arterna.

 50. Michelangelo

  Mer alarmism denna gång pga den missriktade politiska trenden att göra bränsle av mat
  Research by the World Bank indicates that the increase in biofuels production over 2004 levels would push more than 35 million additional people into absolute poverty in 2010 in developing countries. Using statistics from the World Health Organization (WHO), Dr. Indur Goklany estimates that this would lead to at least 192,000 excess deaths per year, plus disease resulting in the loss of 6.7 million disability-adjusted life-years (DALYs) per year. These exceed the estimated annual toll of 141,000 deaths and 5.4 million lost DALYs that the World Health Organization attributes to global warming. Thus, developed world policies intended to mitigate global warming probably have increased death and disease in developing countries rather than reducing them. Goklany also notes that death and disease from poverty are a fact, whereas death and disease from global warming are hypothetical.
  Thus, the biofuel remedy for global warming may be worse than the disease it purports to alleviate.
  Goklany was associated with the UN Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) off and on over a 20-year period as an author, expert reviewer, and U.S. delegate. His analysis is published in the spring 2011 issue of the Journal of American Physicians and Surgeons (http://www.jpands.org/vol16no1/goklany.pdf), the official journal of the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS).
  PR Newswire, 28 March 2011

 51. Pär Green

  Ingemar # 47
  Jag har försökt att få fram fakta varför havsörn drabbas mer än kungsörn, och fått dessa svar:
   
  Antyder är de flesta vindkraftverken på Gotland placerade vid kusten, där havsörnarna födosöker, medan kungsörnsreviren huvudsakligen finns längre in på ön. För Gotlands del är detta helt klart den mest logiska förklaringen. Tilläggas kan att studier där man räknat på ”undvikandefaktorn”, d.v.s. i vilken utsträckning fåglar undviker/väjer för vindkraftverk, visar en högre väjningsfrekvens hos kungsörn än hos havsörn. Det är dock svårt att dra långtgående slutsatser utifrån de få studier som gjorts, och det är minst lika troligt att skillnaderna ligger i studieområdet snarare än i en reell skillnad mellan de olika arterna. Hoppas detta besvarar din fråga. Du är givetvis välkommen att återkomma om du vill veta mer.
  PG
  Är då tråkigt för kungsörnen i Markbyggden/Piteå där det skall byggas 1100 vindsnurror!
  Tråkigt att man satsat så mycket resurser på en energikälla som ger så lite!
  Jo, jag kan hålla med dig. Till vindkraftens försvar kan man dock framhålla att den ju var tänkt att bli ett steg mot att komma bort ifrån oljeberoendet och därmed minska klimatförändringarna. Tyvärr lär de optimistiska förhoppningarna knappast infrias, åtminstone inte utan en stor miljöpåverkan på andra sätt.
  PG
  Vad har du för belägg till ”klimatförändringarna” ?
  Om du menar belägg för klimatförändringarnas existens så anser jag att den förkrossande majoriteten av den samlade vetenskapen som står bakom synen att människan har bidragit till att påverka klimatet är mer trovärdig än det fåtal som anser det motsatta.
  PG
  Har du själv upptäckt något som har förändrats de senaste 50 åren?
  Jag anser inte att det är möjligt för en enskild person att upptäcka sådana förändringar. Det måste mätas och analyseras systematiskt och med globalt perspektiv. Förändringarna kanske inte ens är märkbara på en plats, men kan vara dramatiska på en annan.
  Ett tydligt exempel på förändringar är t.ex. hur fågelarters utbredningar har förflyttats norrut respektive högre upp på bergssluttningar. Arter som finns i fjällen löper stor risk att försvinna då deras livsmiljöer krymper allt mer.
  Pg
  Och du tror inte att de följer förutsättningarna?
  Du behöver läsa på lite mer angående klimat och skaffa dig en egen uppfattning!
  Problemet för specialiserade arter är när deras förutsättningar inte längre finns kvar. Jag är ingen klimatexpert, men utbildad biolog och anser mig ha en tämligen god allmänkunskap om hur ekologiska system fungerar i samspel med klimat. Jag är mycket väl medveten om att det finns andra uppfattningar angående klimatförändringar, vilket jag respekterar. Min egen uppfattning är emellertid att det vore mycket oansvarigt av oss att inte försöka motverka koldioxidutsläppen. För OM det faktiskt är så att våra koldioxidutsläpp påverkar klimatet på ett negativt sätt så bär vi ansvaret för en antagligen irreversibel försämring av levnadsförhållandena på vår planet. Precis som när det gäller vindkraftetablering bör försiktighetsprincipen gälla.

 52. ThomasJ

  En smula ’anti-alarmism’ här:
  http://www.americanthinker.com/2011/01/greenland_is_going_to_be_ok.html
  Mvh/TJ

 53. Kent Forssgren

  Håkan Sjögren, Peter Stilbs och Per Green. Kunskapen om koldioxidens molekyl visar att den är helt värdelös som växthusgas. Är detta rätt eller fel?
  Det är ofta meningslöst att angripa vandringssägner, för likt galten Särimner i vår egen mytologi så uppstår de nästa dag igen. Vår tids vandringssägen är myten eller t.o.m. religionen om koldioxiden som orsak till växthuseffekten när det i själva verket är vattenångan i luften som gör jorden beboelig. Myten har avlivats av astronomer, geologer, glaciologer, historiker och senast av professor Carl-Gustaf Ribbing i UNT den 19 december.
  Själv kan jag bidra med synen från en molekylfysiker. Kunskapen om koldioxidens molekyl visar att den är helt värdelös som växthusgas vilket kan sägas med liten risk att bli bränd på kättarbål av de troende, som inte skulle vilja sprida ytterligare kolos i luften.
  http://www.klimatbalans.info/2009-10-07CO2HakanSjogren.pdf

 54. Slabadang

  I Australien verkar klimatpolitiken och debatten ballat ur totalt!
  Min stora fråga är VAD det är som pressar våra politiker till dessa allt mer skenande dumheter. Är det bara prestigen och rädslan om det egna arslet det handlar om ? Att de satsat så totalt fel att de inte hittar nödutgången längre?
  I Australien säger de numer vad som helst för att motivera co2 skatt. Skattelättnader för vissa…. kanske….som kompensation… typ låginkomstagare…kanske…eller höjd gruvskatt….eller nåt? Fullständigt planlöst och obegripligt för väljare och jag tror mest för de som driver hela frågan. Argumenten är tunna och sköra som vått dasspapper.

 55. Håkan Sjögren

  Kent Forssgren # 52 : Jag vidhåller att koldioxiden är helt värdelös som växthusgas. Däremot bedrog jag mig, när jag påstod att det är vattenångan, som gör jorden beboelig. Jag förlitade mig på den allmänna kunskapen att vattenånga förekommer i betydligt högre halt och kan absorbera värmestrålning i betydligt bredare band än koldioxiden. Jag gjorde samma fel som IPCC och skyllde på vattenånga ”i brist på andra förklaringar”. Men, av samma skäl som att koldioxiden är helt värdelös som växthusgas gäller samma sak för vattenånga: den kommer att vibrera och därvid omedelbart sända ut värmestrålningen igen. Då insåg jag inte att själva atmosfären, med eller utan så kallade växthusgaser, var anledningen till de 33 grader som skiljer ”strålningstemperaturen” från den ”globala medeltemperaturen”. Förlåt, men även solen har (hadde) sina fläckar. Mvh, Håkan.

 56. Kent Forssgren

  Håkan Sjögren #55. Du får gärna utvecklad detta lite mer. Det är ju en avgörande fråga i klimatlarmsdebatten.
  Att koldioxiden inte bidrar till uppvärmning av atmosfären beroende på de mekanismer du beskriver förefaller vara en trovärdig hypotes.
  Däremot blir jag fundersam över definitionen på växthusgas. Du skriver: ”koldioxiden är helt värdelös som växthusgas gäller samma sak för vattenånga”… ”själva atmosfären, med eller utan så kallade växthusgaser, var anledningen till de 33 grader som skiljer ”strålningstemperaturen” från den ”globala medeltemperaturen.
  Att atmosfären är vårt skyddstäcke gentemot den kalla rymden tror vi på. Vilka andra molekyler i luften, eller partiklar, är då som skyddar oss. Är begreppet ”växthusgas” kanske missvisande?

 57. Ingemar

  Per Green #51,
  Du verkar ha missat min fråga ovan, så jag upprepar den:
  Av ren nyfikenhet: Även om det vore som du säger att en ”förkrossande” majoritet av den samlade vetenskapen anser att CO2 kommer att orsaka en katastrofal (3 grader) uppvärmning, så vad är det som gör att de är mer ”trovärdiga”, enligt dig, än en minoritets uppfattning? Är det antalet som imponerar? Om det hade stått 51% mot 49%, hade det gjort någon skillnad jämfört med nuläget där kanske 20 – 25% utgör minoriteten? Var menar du att gränsen går för ”trovärdighet?
  Har de sakliga argumenten med saken att göra eller är det bara en fråga om antal forskare som är det avgörande för dig?

 58. Håkan Sjögren

  Kent Forssgren # 56 : Det är själva luften, som sådan och dess tryck, som skyddar oss. De planeter,som man har studerat visar samma effekt. Alla visar samma sak: ett linjärt samband mellan stigande temperatur i deras atmosfär och stigande tryck som funktion av höjden över planetens (eller månens) yta oavsett att atmosfärerna består av olika gaser. Se Alan Siddons bidrag i boken ”Slaying the Sky Dragon. Death of the Greenhouse Gas Theory”. Ja,begreppet växthusgas ÄR missvisande. Mvh, Håkan.

 59. L

  Ingemar #57, det är nog snarare så att en förkrossande del av klimatvetenskapen består av opportunister…

 60. Torsten Wedin

  L #59:
  Att en förkrossande del är opportunister är kanske att ta i, men dom behöver i alla fall mat på bordet och då måste man hålla med det som är PK.
  Totte

 61. Håkan Sjögren #58
  ”De planeter,som man har studerat visar samma effekt. Alla visar samma sak: ett linjärt samband mellan stigande temperatur i deras atmosfär och stigande tryck som funktion av höjden över planetens (eller månens) yta oavsett att atmosfärerna består av olika gaser.”
  Nu börjar du bli intressant att lyssna till. Ju större planet desto varmare alltså? Jo det kan kanske ligga något i det eftersom det krävs en viss storlek på planeten för att den ska kunna behålla någon form av atmosfär.
  Men du kunde kanske också i fortsättningen försöka att bli lite mer pedagogisk. Att kalla alla atmosfärer för luft låter lite konstigt. Det gjorde du i och för sig inte, men att prata om ”alla planeter” samtidigt som du nämner luft låter konstigt för den som vill försöka förstå och ibland tänka vidare själv… 🙂 
  Samtidigt kan man börja fundera över hur moln påverkar temperaturen eftersom det är instrålning från solen som gör att vi finns här på vårt lagom avstånd.
  Dagtid svalkar ofta de flesta molntyper de lägre luftlagren eftersom de hindrar och reflekterar solinstålningen. Nattetid ”värmer” molnen eftersom de fördröjer eller hindrar utstrålningen. Det tycker jag mig ha kunnat mäta nere på markplanet.
  Hur fungerar molekylerna då där uppe i atmosfären?

 62. Fredde

  Klart att korven kan vara 104% kött! Manbearpig är ju ”half man, half bear and half pig”

 63. L

  Torsten, såg du programmet igår om hur man definierar ett geni, till skillnad från t ex dom som kan multiplicera 5-siffriga tal i huvudet? Klimatvetenskapen verkar inte ha mycket av någondera…

 64. L

  Uffeb, hur många gånger ska du babbla om dina moln? Använder du någonsin Google för att ta reda på någonting eller kastar du dig över TCS varje gång du ska tänka själv??

 65. Torsten Wedin

  L #63:
  Nej jag såg inte på TV igår. Vad hette programmet? Jag kan nog hitta det på SVT-play eller TV4-play.
  Om jag får gissa så är väl ett geni en som kan komma med kreativa och nydanande uppfinningar, hypoteser etc trots att de strider mot det som han/hon lärt sig i skolan. Men det var bara en gissning.
  Einstein sa att ”det största hindret i hans forskning var hans utbildning”.
  Något att tänka på?
  Totte

 66. L

  Torsten, jag tror att det var Vetenskapens Värld i TV2. Din gissning stämmer bra med vad dom ansåg.

 67. Torsten Wedin

  L #66:
  Tack för tipset. Får jag returnera med:
  http://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
  Totte

 68. L #64
  Tråkigt att den oeniga vetenskapen inte har tillgång till Google.  🙂
  Men annars trodde jag faktiskt att TCS var tänkt som ett diskussionsforum för oss som tänker själva. D v s inte bara för de som tänker som du.

 69. Lars C

  OT Saudi olja
   
  http://www.sharenet.co.za/news/UPDATE_4Saudi_scrambles_to_maintain_spare_oil_capacity/11548f81c07567f07915a256b24856df

 70. L

  Uffeb, jag hade inte reagerat om det inte vore minst tionde gången du drar upp dina moln. Jag tror inte att någon här kan svara mer utförligt än den information du själv kan söka upp på internet. Men det kräver förstås en viss tankemöda…

 71. L

  Torsten, tack för ditt tips, TED brukar ofta vara spännande.

 72. L #70
  Jasså det tror du?
  Du kanske rent av vet svaret?

 73. Kent Forssgren

  Per Green. #51. Om örnarna och vindkraften på Gotland.
  Det finns ca 40 till 50 häckande par kungsörn och ca 30 par havsörn. Båda örnarterna häckar företrädesvis i skog med gamla träd som bär bona. Båda arterna har stora födorevir. Jag misstänker att om det är så att det är flest havsörnar som dödas av vindsnurror så är födovalet en mer relevant orsak än boets placering. Vi har också en icke häckningssässong, då vi finner övervintrande fåglar från andra områden. Örnar dödas. Antalet kända fall är 14. Ej specifierad fördelning mellan arterna. Mörkertalet kan förväntas vara stort. Kråkor, korp, levande örnar och inte minst räv tar gärna döda fåglar, varför alla spår kan vara borta efter några dagar. Ett annat mörkertal står vindsnurrornas ägare och intressenter för. Det är inte svårt att finna referenser på detta för den som tvivlar.
   
  Gotland har nu 150 vindsnurror. 14 döda örnar! Om Maud Olofsson och Andreas Carlgren får som dom vill, skall Gotland husera 500 vindsnurror. 50 döda örnar? Plus mörkertalet!
   
  På Gotland väntar man nu på beslut om den tredje stomnätskabeln till fastlandet, för att gå vidare mot de 500. Detta därför att det är meningen att den Gotländska naturen skall offras för att elbolagen skall kunna tjäna pengar på att exportera el till kontinenten. Maud O kanske kan svara på vad reglerkraften till dessa 500 skall komma från. I samma kabel, med gas och kolkraft från kontinenten kanske? Vår vattenkraft i Norrland kommer inte att räcka till de 1101 snurrorna i Piteå kommun.
   
  Påståendet att fåglarna lär sig undvika vindkraftverk ger jag inte mycket för. Hur skall dom lära sig detta? Titta på filmsekvensen på denna grågam från Grekland. Den träffades först lätt av vindsnurrevingen. Den flydde inte platsen. Sen träffades den ordentligt och blev svårt skadad. Denna film fick mig att börja tänka vad gäller vindkraft och klimatfrågorna. Jag har länkat till filmen tidigare.
  http://www.youtube.com/watch?v=1RcTjdY1aN4
   
  Detta påståendes korrekthet stämmer väl överens med andra påståenden om vindkraftens ringa skadeverkningar, som till och med myndigheter kommer med i forma av glättiga propagandabroschyrer. T.ex. denna: Nu vet vi det här. Här blir obekräftade hypoteser plötsligt sanningar.
  http://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer/978-91-620-8469-1.pdf

 74. Angående procenten….
  Jag vill minnas att en känd ketchuptillverkare säger sig använda 2 kg tomater för att åstadkomma 1 kg ketchup.
  Frågan blir då: Hur många procent tomater innehåller 1 kg ketchup? 😉
  http://www.youtube.com/watch?v=8XEu057yX0Q

 75. Pär Green

  Ingemar # 57
  Jag har inte sagt så, det var ett svar jag fick från en biolog angående fråga om varför havsörn drabbas mer av vindfjollor än kungsörn!
  Se mitt inlägg # 51
   
  Pär
  Hej,
  Om du menar belägg för klimatförändringarnas existens så anser jag att den förkrossande majoriteten av den samlade vetenskapen som står bakom synen att människan har bidragit till att påverka klimatet är mer trovärdig än det fåtal som anser det motsatta.

 76. Pär Green

  Ingemar # 57
  Det hela började med kommentar mellan mig och Peter S.
  Själv är jag en gammal fågelskådare och försökte bara hitta en förklaring till varför havsörn drabbas av vindfjollor!
  http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/193197/
  Men gissar att även kungsörn drabbas hårt efter planerade 1100 vindfjollor i Markarkbygden/Piteå.
  Ber om ursäkt för att ha förvillat dig.
  Skicka ett mail till per.green(at)gmail.com så får du mitt telfonummer så vi kan reda upp och gå vidare.
  Pär

 77. Kristian Grönqvist

  Om korven. Självfallet är det så att killen hanterade procenten på ett felaktigt sätt, men själva andemeningen var god och hans försök var att beskriva verkligheten. Att mattekunskapen låg på samma nivåp som i resten av Sverige, kan vi bara skylla på den fullständigt kravlösa skolan.
  Att man här, bland Sveriges intelligensreserv hånade korvkillen för hans klumpiga procenträkning och inte ens förstod vad killen menade visar på en ännu lägre praktisk förståelse av vad matemartik bör användas till på den här bloggen, vilket i sin tur talar sitt tydliga språk.
  Återkommer, var så säker…

 78. Ingemar

  Pär G #76,
  OK, my mistake. Ibland blir inläggen lite förvillande om vem som säger vad.

 79. Kristian Grönqvist # 77
  Nu handlade faktiskt korvhistorien ursprungligen  om en av de mest kända AGW-förespråkarna, nämligen Pär Holmgren, och hans oförmåga att procenträkna. Korvgubben var ”bonus”.
  Och apropå håna, så gör du ju själv tappra försök i den genren.

 80. Pär Green

  Ingemar # 78
  Mitt problem kvarstår vad svarar man en biolog som uttrycker sig så?
  Du är mer än välkommen att höra av dig.
   
  Pär

 81. Bertel

  Labbibia # 74
  Detta liknar inköp under rea när vårt hushåll ”sparar” pengar vid kläd/skoinhandlig. Har aldrig sett pengarna, men lågt räknat, borde det finnas närmare en halv miljon på denna hemliga konto.   🙂  

 82. FcH

  Min kompis Åke som är journalist jämför dom här ”nissarna” med vad han såg när har var i Indien för ett antal år sedan. Det fanns marknader där ormtjusare uppträdde. De tog betalt för att man skulle få se en livsfarlig orm. Ormen hade ormtjusaren i en korg med lock. Folk betalade och samlades runt korgen. Många ormtjusare hade en orm i korgen men det fanns en del som hade en så farlig orm i korgen att dom inte vågade lyfta på locket.
  Ibland rusade en åskådare fram och lyfte på locket, Gär fanns ingen orm! Holmgren och hans gelikar är ORMTJUSARE UTAN ORM. Holmgren, Schlaug  et al gör sig bäst på Skänninge Marknad.

 83. Michelangelo

  ”54” Det är handeln med utsläppsrätter som inte lämnar någon
  politiker  oberörd. Här finns pengar att tjäna . Tyvärr för australiernas del så kommer en del ( minst 10% ) gå ut ur landet som en slags världsskatt.
  Kineserna är listigare, företagen där har möjlighet att frivilligt handla med egna, kinesiska,  pandautsläppsrätter.
  På så sätt tillvaratar de dom PR-mässiga fördelarna som det innebär att uppfylla komventionen om ett socialt ansvar och kan också bli godkända leverantörer till occidentala företag ( som t.ex ABB) med luddiga etiska regler för sin upphandling för att i sin tur framstå som ”rena” ur ett samhällsperspektiv.
  Intäkterna från pandautsläppsrätterna skall gå till att bl.a  satsa bl.a
  på att försäkra sig om att pandorna får en bra livsmiljö.
  ( Den långa kalla vintern har förstört en stor del av det bambubestånd som de livnär sig av)
  Klart trevligare djur än de livsfarliga människoätande polarbjörnarna som utbreder sig mer och mer och blir fler och fler.. 

 84. ThomasJ

  Ävenledes läsvärt för smuliga alarmister…:
  http://ksjtracker.mit.edu/2011/03/29/reuters-aboard-a-us-nuclear-submarine-in-the-arctic/
  Go figure… företrädesvis första steg/stepp Per/Pär/Johan R./Markku R./Mikael K./, Maud O,/, Andreas C./, Snaxelsson, Olle Hägglösson, regeringen Fredrik R., Arkelsten, Daniel Johansson, mfl., mfl., mflr…
  Grrrrrrrrrr – kamma för böfvelen till er, rejält och snabbare än snabbt!! Just do it – damned!  :mrgreen:
  Mvh/TJ

 85. Alexander den store#
  Det är vad jag har tänkt länge,bra.
  ALI.K.

 86. Lars C

  OT mer alarmism?
   
  http://nyheter24.se/nyheter/utrikes/532367-al-qaida-positiva-till-revolution-i-libyen

 87. Inge

  Totte #18
  Tack för räkneexemplen. I dagens Gotlandstidning är en ledare som beskriver vindkraften lyriskt. Han är utsedd av regeringen för något med vindkraft så han sköter bara sitt jobb s.a.s. Jag planerade en giftig kommentar i nätupplagan men tyckte din nutida uträkning var bättre så det blev den:
  En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Produktionskostnaden är 25 kr. EU-bidraget är 9 kr. Hur stor blir vinsten?

 88. Inge o Totte
  Kul med moderna räkneexempel.
  En bonde säljer en säck potatis för 20 kr. Produktionskostnaden är 25 kr. EU-bidraget är 9 kr. Av produktionskostnaden går 5 kr till diverse skatter för att bland annat bekosta vård, skola och omsorg. Bonden har knappt gått i skolan alls och har inga barn. Han tänker inte ens bli sjuk. Hans föräldrar är sedan länge jordade. Hur stor blir vinsten?
  🙂

 89. Micke Johnsson

  #Ang. % räkning.
  Felix säger att det går 2,3 kilo tomater till 1 kg tomatketchup. Men slutprodukten kan ju inte innehålla över 100% tomater, eller?

 90. Micke #89
  Det sägs att en gurka innehåller cirka 70 -90 % vatten.
  Så då blir frågan, hur många % gurka innehåller en färsk gurka?

 91. Dan

  Micke J # 89:
  Köp Heintz i stället.
  Det är nog enklast.

 92. Pär Green

  Sannfinländarnas krav
  ■ Säg upp det internationella
  klimatavtalet om handel med
  utsläppsrätter. Slopa höjningen av
  energiskatten.
  ■ Sänkt EU-avgiften med 200
  miljoner euro. Säg nej till att bidra
  till EU:s räddningsfond.
  ■ Sänk biståndet med 200 miljoner
  euro.
  Resten finns att läsa i dagens DN

 93. Staffan Lindström

  { 30.03.11 at 10:41 }  Dan, varande TCS:s Kajsa Ingemarsson… ”H-E-I-N-Z”… Och hur var det med Christina och Ellie… 🙂 …73 de =SL=

 94. http://www.global-warming-and-the-climate.com/
  Vad klimatbluffen handlar om: Världsdiktatur
  av Helga Zepp-LaRouche.
  http://www.larouche.se/artikel/vad-klimatbluffen-handlar-om-varldsdiktatur
  När Sir Maurice Strong skapade klimatpanelen IPCC inom FN, var det inte meningen att den skulle vara en vetenskaplig institution, utan en politisk institution. Han sa vid den tiden att han hoppades att den skulle bilda kärnan i en världsregering. Hela idén med en världsregering
  http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter
  Grönt folkmord
  Rasbiologin fick efter nazismens fall ett nytt ansikte. Britterna (och återigen en del svenskar) började nu skrika om ”befolkningsexplosionen” i tredje världen. Vad de i själva verket menade var att om de nationer i Asien och Afrika – som det brittiska och andra imperier koloniserat och ekonomiskt utplundrat – nu skulle utvecklas, skulle det betyda att dessa folk skulle behöva naturresurserna som finns i deras egna länder. Det skulle beröva britterna och deras allierade kontrollen över världsekonomin. År 1974 blev detta USA:s officiella politik, nedskriven i en då hemlig promemoria NSSM-200, under dåvarande chefen för nationella säkerhetsrådet Henry Kissinger. Denna promemoria argumenterade för att befolkningstillväxten i länderna i den s.k. tredje världen måste stoppas med alla möjliga medel, eftersom den utgjorde ett hot mot USA:s och dess allierades säkerhet. Det betydde att dessa länder skulle berövas modern teknik, och i stället skulle IMF och Världsbanken komma in med åtstramningspolitik, kondomer och ”anpassad” teknologi som skulle se till att dessa nationer hölls kvar i fattigdom. Förbud mot DDT – med hjälp av lögnaktiga, ovetenskapliga miljöskyddsgrunder – har skördat fler liv i Afrika och Asien genom malaria än vad till och med Hitler lyckades med på sin tid i Europa.
  http://www.larouche.se/artikel/miljororelsens-rasistiska-rotter
  Miljörörelsens rasistiska rötter
  av Hussein Askary
  Långt före Nazi-Tyskland fanns det brittiska imperiet. Det har dominerat världen i mer än 200 år. Nästan alla rasistiska, människoföraktande teorier om människans ursprung och hennes förhållande till naturen, och skillnaden mellan ”raser”, har sitt ursprung i det brittiska imperiet. Imperiet är inte England eller folket på de brittiska öarna. Imperiet var från början ett multinationellt anglo-holländskt bolag, Ostindiska kompaniet. Det är en parasitär finans-ekonomisk oligarki som har velat styra och manipulera världen och människorna på planeten genom kontroll över handel, råvaror och framför allt över kunskapen, precis som de mytiska olympiska gudarna gjorde. De har en stark tro på att deras makt, ”överlägsenhet”, har genetiska rötter; och precis som det var med den ”ariska” rasen under nazismen, så är det med den ”anglosaxiska” rasen för de övre klasserna på de brittiska öarna.
  Pro-Genocide British Empire
  http://www.youtube.com/watch?v=jFbPkhCR0PY&feature=related
  Lyndon LaRouche explains start of WW III
  http://www.youtube.com/watch?v=gbuoH1g_jYw
  Alex Jones – The Carbon Tax Deception
  http://www.youtube.com/watch?v=-rHURTDNBaI
  http://www.moderna-myter.se/2008/02/det-var-varmare-fr-1000-r-sedan.html
  Det var varmare för 1000 år sedan Kommer ni ihåg hockeyklubban – flaggskeppet i IPCC TAR från 2001. Denna kurva publicerades om och om igen i media men helt plötsligt har den försvunnit. Varför? Jo, Steve McIntyre, som har den kända bloggen Climate Audit, avslöjade kurvan som ett falsarium. Inga ursäkter från IPCC, man tystade ner det hela och tog bort kurvan i AR4 rapporten 2007. Nu har det kommit en ny studie av Dr. Craig Loehle publicerad i Energy and Environment. Varför är denna studie så intressant? Jo, Loehle har gjort om temperaturrekonstruktionerna för jordens medeltemperatur 2000 år tillbaka utan att använda trädringar. Trädringar anser Loehle är behäftade med massa fel och gissa vad Mann som gjorde falska hockeyklubban använde sig av – jo trädringar. Dessutom manipulerades data på ett statistiskt felaktigt sätt. Om vi går direkt till resultaten så konstaterar vi att temperaturen idag är lägre än för 1200 år sedan. Ingen anmärkningsvärt syns i temperaturkurvan nedan. Två mätningar från Norden är inkluderade. Vad Loehle har gjort är att slå samman ett antal studier och normera dem på ett likformigt sätt. Viktigt är att man vid anomalier använder samma referensår.

 95. L

  Apropå alarmismen, varför frågar vi inte varifrån utsagorna härstammar? IPCC är bara ett sekretariat och dom baserar sina rapporter/projektioner i huvudsak på klimatmodeller.
   
  Dom som gör modeller vet inte heller mycket, då skulle dom inte behöva några modeller. Vem sitter egentligen på den innersta sanningen? Vem kan med egna förklaringar redogöra för hur koldioxid kan driva klimatförändringar? Har någon forskare någon gång på ett trovärdigt sätt redogjort hur fysiken bakom ser ut, exakt hur det går till, utan att darra på rösten eller peka på andra?
   
  Jag skulle vilja att klimatfrågan fick en rättslig prövning där man inte tar hänsyn till försiktighetsprincipen, utan bara till vetenskapliga fakta.
   
  Med den bristande kunskap jag anser att larmen baseras på, borde det vara åtalbart att marknadsföra ”klimatsmarta” produkter, för att inte tala om alla skatter och utsläppsrätter på koldioxid!
   
  Nästa gång en politiker, som nu Juholt, påstår att klimatfrågan är viktig, så borde någon ställa frågan: Har kejsaren några kläder? Vad VET vederbörande om koldioxidens klimatpåverkan? Vi måste få dom som vidarebefordrar larmen att själva sätta sig in i om det existerar någon verklig grund?
   
  Till exempel Wijkman och Rockström som bara slänger ur sig allmänna hot som dom saknar kompetens att bedöma, borde grillas…

 96. L – Jag  har ställt den frågan till varenda klimatoroad (om vilken jag har haft de minsta förhoppningar om att de har ngt bakom pannan och en gnutta förmåga att förstå sammanhangen)
  Inte en enda har ens försökt svara. UI:s Calle P försökte iaf men pratade om helt andra saker!

 97. L

  Jonas, jag tycker vi ska fortsätta fråga, vilket i bästa fall får till följd att alarmisterna börjar fråga själva och de som dom frågar, frågar andra. Till slut kanske alla kommer fram till att ingen vet någonting!
   
  Då kanske vi slipper frågan varför vi inte tror på något som inte finns…