Glöm Global Warming – håll långkalsongerna redo

iceageabstract1
(Klicka för läsbara bilder/texter).
William Herschel noterade 1801 en tydlig invers korrelation mellan vetepriser och solfläcksaktivitet vid tiden före och under det s.k. Daltonminimet. När Solen hade många fläckar gick priset ned, och när den hade få så gick det upp. Hans slutsats var att det måste finnas någon solrelaterad mekanism som styr klimatet på Jorden, men kunde inte formulera någon hållbar teori för detta. Situationen är väl i stort densamma – man ser tydliga fortsatta mönster där solens aktivitet och klimatet korrelerar, se exempelvis Eddy, J.A., i Science 192 (1976) 1189-1202; ”The Maunder Minimum”.
Kanske Svensmarks och medarbetares teori för sambandet (via molnbildning på Jorden) kan visa sig vara riktig, och bli en viktig komponent i förståelsen av Jordens bevisligen föränderliga klimat.
En av de mest framträdande proponenterna för att Solens aktivitet är avgörande är Habibullo I. Abdussamatov, och han har helt nyligen publicerat ytterligare ett arbete längs dessa linjer. Här lägger han fram argument för att man kan vänta sig en ny Liten Istid – den 19:e i ordningen de senaste 7500 åren – med temperaturminimum om cirka 40 år.  Arbetet är Open Access – läs gärna själva –  det är nedladdningsbart här – och fundera.
iceag3
Den ”etablerade” klimatforskningen verkar trots den uppenbart klara korrelationen mellan observationer av solaktivitet och klimat fortsatt benägen att ignorera alltihopa. Det är ju det man finner så konstigt.
Man skyller ibland på att ”vi kan bara ta med sådant i våra modeller som kan uttryckas matematiskt”. Jaha …? Och det andra finns inte?
iceag21
Och Svensmark och medarbetare har etablissemanget varit direkt fientligt mot, istället för att stödja en förutsättningslös objektivitet i en komplex sakfråga där vetenskapen ändå är i sin linda. Den ensidiga fixeringen vid variation av koldioxids och andra växthusgasers  koncentration i atmosfären har uppenbart varit djupt olycklig fram till dags dato.
Mest märkligt är ändå klimatstabiliteten, med tanke på de gigantiska krafter som vi har runt omkring oss i världsrymden. Nu har vi vår igen – precis som man kunde vänta sig. Njut av den.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Tack Peter!
  Man får väl hoppas att han har fel i sina förutsägelser. Ett nytt Maunder minimum är inget man önskar planetens befolkning år 2040. Kyla och sämre skördar är ju knappast någonting positivt.

 2. Christer Löfström

  Möte i Stockholm 28-29/3
  http://www.economist.com/node/21551029
  http://ocean.dmi.dk/arctic/icecover_30y.php

 3. Thomas

  Här har vi alltså en artikel som anser att det bara är solens totala instrålning som styr, vilket man vanligen brukar få skäll för här om man skulle säga (Att Peter Stilbs nämner Svensmark har inget med artikeln att göra). Dessutom anser Abdussamatov att positiva återkopplingar dominerar, vilket också normalt sett är hädelse att påstå här. Han förutspår utan belägg att halten CO2 i atmosfären kommer att börja sjunka framöver vilket är rent nys. 
   
  Frågan man ställer sig är om det *bara* är slutsatsen som styr om en artikel är trovärdig för Peter Stilbs?

 4. Lennart Bengtsson

  Käre peter
  Detta är fullständigt nonsens. Inte ens de mest inbitna solforskare tar dylika skriverier på allvar. Dina senaste bidrag har faktiskt varit ovanför 0-strecket men denna gång hamnar Du tyvärr långt under under.
  Hsn
  LennartB 

 5. Bim

  Thomas och  Lennart Bengtsson
  Kan ni inte läsa, eller är det läsförståelsen som ni saknar. Det är ju inte Peters teorier.
  ” Mest märkligt är ändå klimatstabiliteten, med tanke på de gigantiska krafter som vi har runt omkring oss i världsrymden. Nu har vi vår igen – precis som man kunde vänta sig. Njut av den.” 

 6. Peter Stilbs

  Lennart #4 – och vad är Din teori rörande de ”Lilla Istiderna”?

 7. L

  TCS har alltid, trots Thomas Palms närvaro, visat upp vad olika forskare har för idéer om vårt klimat. Det är enda anledningen till att jag läser här och med tanke på att alarmisterna inte presenterat något nytt i frågan är det tur att vi får ta del av alternativa förklaringar. Även en blid höna kan hitta ett korn och att någon alarmist då skulle ropa hurra är fullständigt otänkbart.
  Så fortsätt för allt i världen, om nyheterna är rätt eller fel är vad vi får diskutera när vi tagit del av dom.

 8. Thomas

  Bim #5 Kan du förklara varför han bryr sig om att skriva en artikel om sådant här nonsens om han inte tror på det i alla fall till hälften? Så mycket seriös vetenskap som publiceras finns ingen anledning att göra reklam för skräpet.

 9. Thomas
  vad fan har tro med det här att göra? Det är en vetenskaplig artikel i ett intressant ämne. Den kan vara rätt eller vara fel. Angrip artikeln inte budbäraren.
  Ad hominen tycker jag att du skall avhålla dig från

 10. Thomas

  L #7 får vi då höra din analys av denna artikel?

 11. Thomas  #10
  Får vi höra din analys av artikeln. Analys alltså, inte löst tyckande

 12. Peter Stilbs

  Lite OT – men större saker är ju på gång – Domedagen är nära – här är en gratisbok (PDF & även för Kindle) som beskriver vad som komma skall 😉

 13. Ingemar Nordin

  Trist start på en diskussion som kunde bli intressant. Lennart B och Thomas verkar bara gå i IPCCs ledband och fnysa istället för att komma med några spännande och sakliga argument. Helt klart under 0-strecket, för att låna Lennarts uttryck.

  Skärpning!

 14. Stickan no1

  Måste bara passa på att fråga Lennart B ang fig på sid 54 i http://www.iva.se/PageFiles/12598/L%20Bengtsson,%20Framtidens%20klimat.pdf
  Hur kan ökad latent energi, dvs ökad molnbildning minska (?) reflekterad solstrålning av moln. Hur går det till?
   

 15. Slabadang

  Spännande Peter och Piers Corbyn drar samma slutsats!
  De cykler Corbyn lyfter fram är underlaget för hans bevisade förmåga att kunna förutspå extrema väderhändelser kombinerat med utbrott på solen.
  Den här checklistan är mycket intressant:
  http://impactofcc.blogspot.se/2012/03/piers-corbyn-sun-warms-earth-and-how.html
   
  Se hans föredrag på EIKE där han bla visar en bild på två långa solcyklars likheter och en bild med korrelationer med de globala och regionala temperaturerna CO2 bara kan drömma om. Vi har ca två år framför oss med många extremväderhändelser därefter betydligt vädertråkigare och kallare period att vänta. Cyklerna styr inte bara temperaturen de styr också vädret.
  http://impactofcc.blogspot.se/2012/03/piers-corbyn-sun-warms-earth-and-how.html
  Ofcourse its the sun stupid!

 16. Blazej Lukasik

  Jag är ingen forskare, dessutom är dålig insatt i alla klimatteorier. Men utifrån mina ENKLA observationer anser jag att solen är jordens viktigaste energikälla. Årstiderna är ett uppenbart bevis på hur enrgiinstrålningen från solen påverkar temperaturen på jorden. Dessutom är jag övertygad om att mängden energi som solen utstrålar varierar över tiden, vilket påverkar temperaturen på jorden.
  Jag tror att klimatforskarna och även politikerna är ointresserade att komma till den självklara slutsatsen att klimatet på jorden beror mest på solens aktivitet eftersom Solens aktivitet ligger utanför vår mänskliga kontroll. Alltför många starka intresseorganisationer skulle förlora på detta.
  Klimatforskarna, politikerna, NGO:er och andra som profiterar på AGW-teorierna påminner mig om det Egyptiska prästerskapet som hävdade att genom tempelbyggen och böner kan vi påverka skördarna.
  Jag är övertygad om att det är just det vi gör i dag: förnekar det uppenbara.
   

 17. Thomas

  Ingemar #13 Så vad sägs om att du, L, Ingvar eller ni andra som väntar er en saklig diskussion bidrar till en sådan istället för att bara klaga på att jag var lite ironisk över inkonsekvensen i att dra fram en artikel som så uppenbart strider mot det som vanligtvis hävdas här på bloggen utan att med ett ord beröra denna diskrepans?
   
  Abdussamatov ignorerar mänskliga utsläpp av växthusgaser i sin analys, han gör en vild gissning av solens framtida intensitet, han har en mycket primitiv beräkning av klimatkänsligheten. Är det någon här som känner för att försvara artikeln och säga att Abdussamatov är inne på något relevant? Alternativt, komma med egen saklig kritik om varför ni anser att Abdussamatov har fel.

 18. Lennart
  jag kan förstå din irritation, men oavsett vad den etablerade klimatvetenskapen har kommit fram till så kan man såvitt jag förtstår inte förneka att det historiskt finns ”oförklarade statistiska samband” mellan solaktivitet och varma resp. kalla perioder i jordens historia. Om jag förstått det hela rätt så kan historisk solaktivitet mätas med hjälp av de isotoper som den kosmiska strålningen ger upphov till, samtidigt som man försöker att uppskatta temperatur med liknande metoder i exempelvis borrkärnor. Så länge som dessa samband finns så är det svårt att helt avfärda solen som klimatfaktor. Ett ”plus” är ju också att dessa ”förutsägelser” har samma tidsskala som förutsägelserna om en uppvärmning, nämligen ett par decennier.
  En annan kommentar är att enligt vad exempelvs du nämnt så är obalansen mellan instrålad och utstrålad energi beröknad till c:a 2 Watt per kvadratmeter. Om  det är korrekt att solinstrålningen kan variera mellan 1366 och 1360 W per kvadratmeter så är det en skillnad på 6 Watt. Detta skall sedan delas på 4 (av geometriska skäl) och sedan skall man ta bort 30% av det som återstår (för albedoeffekter). Då återstår ändå 1 W per kvadratmeter – d.v.s. det är av en jämförbar storleksordning. Är du helt säker på att detta är rent nys?

 19. Christer Löfström

  Ingmar Nordin #13
  Jag har vid några tillfällen påpekat att Lennart Bengtssons uppdykande i svensk offentlig debatt beror på att han förs fram (fp) för att argumentera för kärnkraft.
  Han gjorde så redan i Energy and Enviromnent Vol.17, 5, 2006. (Breeder)
  Ni på SI använder TCS för att bedriva KLIMATPOLITIK. För den som är seriöst intresserad av FORSKNING kring klimat är TCS inget bra alternativ.
  En bra politisk klimatfråga att fundera kring är mötet enl #2.
  Se möjligheter i stället för att stoppa huvudet i sanden.
  LiU är att gratulera till Pielke Jr.
  Kan ni inte även locka pappa Sr. att hålla föredrag?
  Då tar jag en tur till Östergötland!

 20. Thomas

  Blazej #16 ”Men utifrån mina ENKLA observationer anser jag att solen är jordens viktigaste energikälla.”
   
  Ett uppenbart sant påstående, som dock inte på något sätt motsäger att ändring av halten växthusgaser också ändrar på klimatet. Du verkar inne på att det bara kan finnas en enda faktor som påverkar klimatet, antingen är det solen eller också är det växthusgaser. Sanningen är dock att det finns ett flertal olika processer som alla bidrar. Titta på figurerna i Peters inlägg och notera hur solintensiteten varit konstant under andra halvan av 1900-talet samtidigt som temperaturen gått upp. Vi har just passerat ett ovanligt långt solminimum och temperaturen envisas med att stiga om än aningen långsammare.
   
  Sen vore det kanske smart av dig att undvika att samtidigt säga att du inte är insatt i frågan och att anklaga de som är insatta för att vara ett prästerskap. Det ger ett så kunskapsfientligt intryck.

 21. Thomas

  Stickan #14 ”Hur kan ökad latent energi, dvs ökad molnbildning minska (?) reflekterad solstrålning av moln.”
   
  Ökad latent energi är inte detsamma som mer moln. Åk ut på havet vid vändkretsarna där det är mycket sol, varmt, en kraftig avdunstning men nästan aldrig ett moln för ett extremt exempel.

 22. Slabadang

  L Bengtsson!
  Vore det inte på plats med sakliga argument som invändningar i stället ?. Jag tittade på din egen presentation nedan om klimatmodeller mycket är bra men har krtitska synpunkter. Tex modellberäkningen på sid 55 är enligt mig falsk bevisföring och modellkörningar utan repektive med beräknad CO2 effekt hamnar under rubriken ”väredelöst vetande” eftersom den bara beskriver vilken CO2 effekt som är inmatat i modellen och har noll bevisvärde eller validering av modellen.
  http://www.iva.se/PageFiles/12598/L%20Bengtsson,%20Framtidens%20klimat.pdf
  Du påstår att modellerna kan förutspå extrema väderhändelser men hur det går till eller användbarheten av dem saknar sina definitioner.Kan du utveckla?

 23. Adolf Goreing

  #3 ”This gradual consumption of solar energy accumulated by the World Ocean during the whole XX century will result in decrease of global temperature after 14±6 years because of a negative balance in the energy budget of the Earth. This, in its turn, will lead to the rise of Earth albedo, the drop of atmospheric concentration of the most important greenhouse gas – water vapor, as well as of carbon dioxide and other gases.”
  1. Författaren säger inte <tt CO2 kommer att sjunka ”utan belägg”. Han säger att OM den globala temperaturen sjunker så kommer växthusgasernas koncentration så småningom att sjunka. Han utgår främst från vattenånga som växthusgas.
  2. Anser det vara en fräsch approach att äntligen även låta TSI hanteras med återkoppling. Det borde vara självklart eftersom vattenånga inte bryr sig om vad som värmer den?! Men vad jag vet så är det bara CO2 som får denna återkoppling i modellerna – inte TSI.
  3. Håller dock med Thomas att förf. lite väl lättvindigt avfärdar CO2-halten som något som till största delen styrs av oceanerna. Om jag inte minns fel tar oceanerna hand om lite mer än 50% av det som människan släpper ut. Det blir en ackumulerande temperaturhöjande effekt som man inte kan bortse ifrån. (Hur stor den blir är en helt annan fråga)
  Artikeln har absolut ett värde men kom också ihåg Lindzens varningar att man inte kan hitta hela förklaringen ur en enda parameter. Klart är att Solens inflytande – direkt och indirekt  – är väldigt lite förstått och underskattat. Däremot räcker det inte som förklaring för allt p.s.s. som CO2 ensamt heller inte räcker till. Enl. IPCC-modellerna har vi någonstans en 40 % påverkan från CO2 resten är markanvändning, Solen, sotpartiklar osv.
  En sak som modellen ändå förklarar är den hiatus vi ser nu i temperaturutvecklingen. AGW-lägret har INGEN trovärdig förklaring utan mumlar om att det historiskt har förekommit platåer i (den moderna) temp.kurvan tidigare. Ja, det har det, nästan, men inte 15 år och inte utan ett större vulkanutbrott eller motsvarande kylande fenomen. Dessutom klarar inte vulkaner att kyla mer än några få år. Det verkar helt enkelt inte trovärdigt att antropogena forcings har taigt överhanden sedan 1979 (ett vanligt statement från AGW-sidan)
  Ju mer Solens inflytande kartläggs så har hittils CO2 fått backa motsvarande. Klart att Thomas blir upprörd. Artikeln går i ”fel” riktning och måste därför vara trams.

 24. Slabadang

  Thomas !
  Du tjatar och tjatar om det enda du begriper ”solkonstanten”. Den alternativa hypotesen är ju att de finns ANDRA effekter än bara solkonstanten som följer solcykeln. Varför låtsas du inte fatta? 🙂

 25. Thomas

  Adolf #23 ”Han säger att OM den globala temperaturen sjunker så kommer växthusgasernas koncentration så småningom att sjunka.”
   
  Vilket är nonsens så länge vi fortsätter släppa ut CO2, men Abdussamatov har valt att utan motivering ignorera dessa utsläpp.
   
  2. ”Men vad jag vet så är det bara CO2 som får denna återkoppling i modellerna – inte TSI.”
   
  Var har du nu fått det ifrån? När man delar upp temperaturökningen som forcing * klimatkänslighet så hamnar återkopplingar i klimatkänsligheten medan ändringar i växthusgaser eller solintensitet båda hamnar i forcings.
   
  ”AGW-lägret har INGEN trovärdig förklaring utan mumlar om att det historiskt har förekommit platåer i (den moderna) temp.kurvan tidigare.”
   
  Läs t ex Foster&Rahmstorf 2011
   
  ”Ju mer Solens inflytande kartläggs så har hittils CO2 fått backa motsvarande.”
   
  Det är säkert det intryck man får om man bara läser denna och liknande bloggar.
   
  Slabadang #24 missade du helt att Abdussamatov bara talar om TSI?

 26. Stickan no1

  Thomas, varför blir jag inte förvånad när du missar de mest elementära grunderna.
  Frigörande av latent energi är kondensering av vattenånga. Dvs molnbildning. Tydligt utritat i bilden med texten tydligt i moln.
  Avdunstning är bindande av latent energi. Också markerat.
  Du kanske kan förklara hur mer moln minskar av moln reflekterad solstrålning.
  Det är väldigt centralt för energibalansen. Byt tecken för molnreflekterad strålning och du ser att vi går mot en kallare tid mycket på grund av ökad strålning från atmosfären.
  Det kanske är någon ny sorts IPCC dimma som uppstår?
  Länken igen sid 54
  http://www.iva.se/PageFiles/12598/L%20Bengtsson,%20Framtidens%20klimat.pdf

 27. pekke

  Solforskning och klimatforskning är fortfarande två oförenliga vetenskaper pga två orsaker.
  1. De flesta klimatforskare räknar fortfarande Solen som en konstant.
  2. Solforskarna har trots den tekniska utveckling som skett inom deras område inte nån större koll på hur variationer hos Solen påverkar Jordens klimat eller hur stora variationerna var historiskt sett.
   
  Dessa två punkter kan komma att förändras om SC 24 och nästa cykel fortsätter på den låga nivå SC 24 är och man ser motsvarande variation i klimatet.
   
   
  Christer L. #19
  Jag vet inte vilken värld du lever i, klimathotet har definitivt blivit en stor politisk fråga, speciellt här i EU !

 28. Thomas

  Stickan No1 #26 försök se förbi de mest elementära grunderna! Vad händer med vatten som kondenserats och bildat moln? Det leder till nederbörd varvid molnen försvinner.  Vad som händer med moln i ett varmare klimat är en komplicerad historia. Hur påverkas livslängden, får vi tjockare eller tätare moln, moln över större yta, ändras höjden på molnen etc. Det här är inget du kan pussla ut med lite ”sunt förnuft” utan det kräver både empiriska studier och modellberäkningar.

 29. Thomas

  pekke #27 ” De flesta klimatforskare räknar fortfarande Solen som en konstant.”
   
  Och vad får dig att tro detta? Ta och bläddra lite i IPCC:s rapport någon gång.

 30. Slabadang

  Thomas!
  Fan man får baxa dig upp för varje backe inte ett steg tar du själv.

 31. Slabadang

  Thomas ?
  Så var du där igen. För dig existerar varken kosmiskstrålning partikelstrålning eller förändringar i solmagnetism som betydelse för klimatförändringar och att du inte vill öppna upp för de alternativen är naturligtvis självklart för då rasar hela din värld och dumstruten åker på dig och IPCC direkt.
  Nu samlas artiklar på hög som påvisar korrelationen mellan solaktivitet och klimatet. Korrelationer som slår CO2 med hästlängder.

 32. Stickan no1

  Thomas;
  Menar du på fullt allvar att om molnbildningen ökar med 5 % så minskar av moln reflekterad solstrålning med ungefär 2.4%?
  Inom vilket intervall? För det måste vara inom ett specificerat intervall för annars skulle det innebära att om molnen minskar 100% skulle enligt dig reflektionen från moln öka med ca 50%. Det är lite svårt utan moln.
   

 33. Slabadang

   För nytillkomna om rekonstruktioner av solaktivitet/tsi!
  Rekonstruktion av solstrålningen som konkurrerar med IPCCs och anger ökningen 6 ggr större än IPCCs använda rekontruktion. (Viera et al)
  http://wattsupwiththat.com/2011/05/10/new-solar-reconstruction-paper-suggests-6x-tsi-change-than-cited-by-the-ipcc/
  Så solen är en av IPCC klart underskattad källa till klimatförändringar och utgtör därför IPCC största hot.

 34. Thomas

  Stickan #32 Ta nu och läs igenom vad jag skrev i #28 lugnt och stilla och tänk igenom vad det är jag säger! Du tycks tro att det finns ett likhetstecken mellan hur mycket vatten som avdunstar och hur stor del av jordens yta som täcks av moln, men så är inte fallet.
   
  Slabadang I den här tråden diskuterar vi Abdussamatovs artikel. Anser han att det är kosmisk strålning som styr klimatet. Ja eller nej?

 35. pekke

  Thomas#29
   
  Ser ut som man anser att TSI har väldigt liten påverkan, bara 0,12 Wm2 trots att TSI kan variera mer, har sett siffror på upp till 4 Wm2 sedan Lilla Istiden.
   
  http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/wg1/ar4-wg1-spm.pdf
  ” Changes in solar irradiance since 1750 are estimated
  to cause a radiative forcing of +0.12 [+0.06 to +0.30]
  W m–2, which is less than half the estimate given in the
  TAR. {2.7} ”
   
  Jag kan inte tolka det på nåt annat sätt.
   
   

 36. Tage Andersson

   Abdussamatov’s artikel, liksom IPCCs SPM, får mej att tänka på Mark Twain. Så här filosoferade han i Life on the Mississippi: There is something fascinating about science. One gets such wholesale returns of conjecture out of such a trifling investment of fact.In the space of one hundred and seventy-six years the Lower Mississippi has shortened itself two hundred and forty-two miles. That is an average of a trifle over one mile and a third per year. Therefore, any calm person, who is not blind or idiotic, can see that in the Old Oolitic Silurian Period, just a million years ago next November, the Lower Mississippi River was upwards of one million three hundred thousand miles long, and stuck out over the Gulf of Mexico like a fishing-rod. And by the same token any person can see that seven hundred and forty-two years from now the Lower Mississippi will be only a mile and three-quarters long, and Cairo and New Orleans will have joined their streets together, and be plodding comfortably along under a single mayor and a mutual board of aldermen.

 37. Thomas

  pekke #35 för att citera Sten Kaijser ovan: ”Detta skall sedan delas på 4 (av geometriska skäl) och sedan skall man ta bort 30% av det som återstår (för albedoeffekter).” Att du sen någonstans sett högre siffror förändrar inte att IPCC tar med effekten.

 38. Slabadang

  Thomas!
  Du har inga tuvor kvar att hoppa till längre och tiden då du kunde bstämma vad som skulle diskuteras och vad som var viktigt är en tid du får inse är ett minne blott. Du tillhör förderttingarna och klimatvetnskapen har sprungit ifrån er. Ni har inte intiativet längre och blir mer som gamla reaktionära förvaltare av det gamla ihopsäckde klimatimperiet där allt nytt blir hotande.

 39. Christer Löfström

  pekke #27
  Läs #19 en gång till!

 40. Stickan no1

  http://www.newscientist.com/data/images/archive/2779/27793101.jpg
  UV, TSI och cosmic rays.
   
   

 41. Thomas #25
  Han säger att OM den globala temperaturen sjunker så kommer växthusgasernas koncentration så småningom att sjunka.”
   
  Vilket är nonsens så länge vi fortsätter släppa ut CO2, men Abdussamatov har valt att utan motivering ignorera dessa utsläpp.”
  Där gjorde du igen ett riktigt praktfullt självmål. Eftersom du i åratal har argumenterat att klimatet och dess känslighet är en skalär historia. Att allt som påverkar, påverkar på samma sätt. Det är enligt dig, som en nedgång i temperatur, också måste leda till mindre H2O i atmosfären, pga den enligt dig höga (och skalärt definierade) klimatkänsligheten. Och du behöver verkligen alltid hålla i minnet att växthusgaserna i atmosfären i all väsentlighet är vattnet. Lite CO2 och än mycket mindre CH4 är också med på kanten, men vattnet är i särklas viktigast.
  Men väsentligen definitionsmässigt (speciellt enligt din förståelse/beskrivning av mekanismerna) innebär lägre temperatur också lägre total mängd växthusgaser.
  Håller med Slabadang. Du är som en trotsig liten unge. Som springer ner till botten av trappan och sätter dig och tjurar där så fort du får tillfälle, och efter varje gång du ’försvinner’ efter att fått dina fiskar lite ljumna. Och förnekar att du någonsin kan ta ett steg uppåt själv.

 42. pekke … TSI varierar med ~7% under året pga att jordens bana inte är cirkulär kring solen. DSolinstrålningen är faktiskt högst under (vår, dvs NH)  vinter.

 43. Pehr Björnbom

  Det intressantaste med artikeln är att författaren förutspår att vi kommer att se ett temperaturfall redan omkring år 2014, om ett par år.
  Då är det bara att vänta och se om han får rätt. Men han måste känna sig väldigt säker på sin sak om han ger en sådan prognos för endast ett par år in i framtiden. 

 44. Thomas

  Pehr #43 Det hade varit mer intressant om du bedömt innehållet istället.

 45. Pehr Björnbom

  Thomas #44,
  Andra kan göra bedömningen av innehållet mycket bättre än jag. Jag föredrar därför att invänta facit.
         

 46. BoE

  ”Ökad latent energi är inte detsamma som mer moln. Åk ut på havet vid vändkretsarna där det är mycket sol, varmt, en kraftig avdunstning men nästan aldrig ett moln för ett extremt exempel”.
  Hm……
  Av en ren händelse befinner jag mig just nu prick på den södra vändkretsen sedan ett tag tillbaka och kan rapportera att ovanstående utsaga är möjligen halv-sann. Dva fint och klart väder på morgonen. Regnskurar på kvällen (pga moln – typ) och ibland helvetiska skyfall på natten. Tänker man på relationerna luftens värmeinnehåll pga lufttemperaturen och det ångbildningsvärme som binds resp frigörs pga avdusntning/kondensering spelar några ”luft-grader” hit eller dit inte särskillt stor roll. Det förefaller mig mer än sannolikt att det är vattenångan som drar nästan hela energitransport lasset i vertikal ledd.
   

 47. Slabadang

  Summering av det öppna grälet och desinformationen om solens klimatpåverkan!
  Vad säger IPCC och vad hävdar andra solforskare om solens inverkan?
  IPCC baserar sin ayn på solen som en värmelampa som flimmrar svagt svagt med endast några promille i förändring utav solstrålningen och negligerar därför solen som förklaring till uppvärmningen sedan lilla istiden.
  Den historiska rekonstruktionen utav solstrålningen IPCC lutar sig emot är en rekonstruktion gjord av Vieira el al som summerar ökningen av solstrålnongen till 0,75 W/m2 medan Shapiros metod ger 6 W/m2. Beräknat med IPCCs antagna klimatkänslighet ger denna skillnad mellan de två rekonstruktionerna en skillnad i temperatur TARATAAAAAA 0,7-0,8 C sedan LIA.
  Här har vi alltså en enstaka skillnad i rekonstruktion av solstrålningen som ENSAMT kan förklara HELA den uppmätta globala tempökningen.
  Skillnaden i rekonstruktionmetoderna melllan Vieira och Shapiro är vad som skall kvalitetsbedömas och Shapiros metod är:
  We assume that the minimum state of the quiet Sun in time corresponds to the observed quietest area on the present Sun.  Then we use available long-term proxies of the solar activity, which are 10Be isotope concentrations in ice cores and 22-year smoothed neutron monitor data, to interpolate between the present quiet Sun and the minimum .
  Vieiras :
  Aims. We present a physically consistent reconstruction of the total solar irradiance for the Holocene. Methods. We extend the SATIRE models to estimate the evolution of the total (and partly spectral) solar irradiance over the Holocene. The basic assumption is that the variations of the solar irradiance are due to the evolution of the dark and bright magnetic features on the solar surface. The evolution of the decadally averaged magnetic flux is computed from decadal values of cosmogenic isotope concentrations recorded in natural archives employing a series of physics-based models connecting the processes from the modulation of the cosmic ray flux in the heliosphere to their record in natural archives. We then compute the total solar irradiance (TSI) as a linear combination of the jth and jth + 1 decadal values of the open magnetic flux. Results. Reconstructions of the TSI over the Holocene, each valid for a di_erent paleomagnetic time series, are presented. Our analysis suggests that major sources of uncertainty in the TSI in this model are the heritage of the uncertainty of the TSI since 1610 reconstructed from sunspot data and the uncertainty of the evolution of the Earth’s magnetic dipole moment. The analysis of the distribution functions of the reconstructed irradiance for the last 3000 years indicates that the estimates based on the virtual axial dipole moment are significantly lower at earlier times than the reconstructions based on the virtual dipole moment. Conclusions. We present the first physics-based reconstruction of the total solar irradiance over the Holocene, which will be of interest for studies of climate change over the last 11500 years. The reconstruction indicates that the decadally averaged total solar irradiance ranges over approximately 1.5 W/m2 from grand maxima to grand minima.
  ” Natural archives” va F..nnn e de ? Å mycke modelling!! Och ännu fler ord !
  Så det är ingen större konflikt om hur mycket TSI direkt påverkar den globala temperaturen utan konflikten ligger i  hur stor ökningen av den varit och Shapiro hävdar att den legat i ”max läge” sedan trettio år tillbaka.
  Sen finns det fler alternativa tilläggshypoteser om andra faktorer som styrs av solens aktivitet magnetism och vilka alla ägs av skeptikerna och motarbetas och förnekas av IPCC trogna. Mest känd är Svensmarks hypotes om att den kosmiska strålningen som styrs av magnetfältets förändringar runt planeten påverkar molnbildningen och därigenom också påverkar temperaturen.Svensmarks hypotes har stärkts betydligt genom dels kontrollerade experiment i molnkammare genomförda i Danmark och även de första resultaten på motsvarande experiment i Cern i cloud projektet visar på att den kosmiska strålningen hjälper till att skapa de första små partiklar som krävs för att moln kan bildas. En publicerad studie gjord av Laken visar på en snabb ökning av moln på mellanhöjd i direkt samband med ökningar av den kosmiska strålningen. Tråkigt nog så äSvensmarks alltmer bekräftade hypotes hårt ansatt av IPCC etablissemanget som vet att deras dagar är räknade när Svensmarks ideer blir till mainstream knowledge och klimathotets alla miljarder går upp i rök.
  Svensmarks hypotes kan förklara hela eller delar av den uppvämning som skett sedan lilla istiden eller i kombination med förändrad solinstrålning.
  Sen likt den ryska artikeln spår allt fler solforskare samma sak om en kallare snar framtid Scafetta Sohlheim och Humlum är några exempel. Piers Corbyn tillhör samma skola och är samstämmiga om trenden men det skiljer i hur mycket kallare de tror att det blir.
  Längst att påvisa sambandet mellan solens variationers påverkan på klimatet går Piers Corbyn genom att samtidigt hävda att de har dirket koppling till extrema väderhändelser. Han har i sin tillämpade forskning funnit att vädret är cykliskt i takt mer solcykler och modulerat av månens bana i kombination med extrema tillfälliga utbrott på solen.
  Hans förmåga att förutspå extrema väderhändelser långt i förväg är oöverträffade och han är långt bprtom vad som kan förklaras som enbart tur. Med en gedigen databas med historiska extrema väderhändelser hundratals år tillbaka räknar han helt enkelt med att liknande väderfenomen skall uppstå igen när månern och solens cykler är i liknnde fas eller samma läge och antalet korrekta prognoser talar för sig själva och Corbyn är allmänt rent hånfull mot de IPCC trogna och i kraft av sina framgångrika resultat och prognoser blir han en allt större sten i dojjan på etablissemanget.  Corbyn spelar dock ned den kosmiska strålnings betydelse till att mäjligtvis kunna spela andra fiolen i betydelsen för klimatet. Han framför partikelstrålningen från solen och de sol/jordmagnetiska kopplingarna som de främsta faktorerna och häbdar att utbrott på solen direkt kan blockera jetströmmen och därigenom skapa extremväder. I Corbyns SLAT-metod ingår också att ta hänsyn till i vilket läge de stora havströmmarna ligger
  Jag har säkert glömt många artiklar i detta ämne men jag hoppas att jag givit en hyfsat större bild av i vad konflikterna består. Men helt klart har de skeptiska artiklarna betydligt mer kött på benen än Vieiras torra analys och vare sig REALCLIMATE eller Septical science har några hållbart tunga argument emot Shapiros solrekonstruktion.

 48. Thomas

  Slabadang #47 vilken IPCC rapport är det du talar om Vieiras artikel är från 2011 och finns möjligen med i den ännu ej färdigskrivna rapport som är på gång men som inte är tillgänglig. Som framgår av abstract du t o m har med så får de en variation på 1,5 W/m2 inte 0,75 som du skrev. Hur man skall jämföra med Shapiros artikel får man nog vara expert för att kunna avgöra, och utan tillgång till IPCC:s text vet vi inte ens vad de kommer fram till.

 49. Thomas

  BoE #46 På natten värmer moln, medan de kyler på dagen. Dygnsvariationer i molnighet var en komplikation jag glömde räkna upp.

 50. Slabadang

  Efter tips från WUWT!
  En ny intervju med Spencer på FOX sanasad och alldeles lysabde!
  http://wattsupwiththat.com/2012/03/26/dr-roy-spencer-on-foxs-john-stossel-show/#more-60195

 51. Thomas # 49
  ”BoE #46 På natten värmer moln, medan de kyler på dagen.”
  Som ”mannen på gatan” kan jag ju då inte låta bli att fråga mig……
  Den totala energin från solstrålarna som kommer in på dagen, borde ha mycket högre värde än de infraröda som lämnar planeten på natten…..
  Alltså, busenkelt, molnen fungerar trots att de hindrar utstrålning på natten, totalt sett avkylande, inte uppvärmande. 
   

 52. Pehr Björnbom

  Stickan no1 #32, Thomas #34,
   
  När man tolkar figuren på sid. 54 i LB:s föredrag så är det ju fråga om hur den använda klimatmodellen fungerar snarare än om hur det verkliga klimatsystemet ändrar sig. Här är det fråga om hur man representerar sambanden mellan moln, nederbörd, cirkulation etc. i klimatmodellens parametriseringar.
   
  Jämför med vad som sades av Graeme Stephens i hans Charney Lecture vid AGU:s höstmöte. Hur just dessa parametriseringar är gjorda är klimatmodellernas största svaghet.
   
  Men jag tycker det låter rimligt att överföring av latent värme ökar vid varmare klimat. Och då skulle jag gissa att detta leder till mer moln i tropikerna där denna latenta värmeöverföring är som viktigast. Men moln finns över hela jorden så det kanske är så att klimatmodellen helt enkelt minskar molnen på andra ställen så att de ökade molnen i tropikerna uppvägs av minskade moln på andra håll (enligt klimatmodellen alltså vilket förmodligen är något helt annat än som sker i verkligheten, eftersom moln- och nederbördsfysiken i klimatmodellerna är så opålitlig enligt Graeme Stephens föredrag).

 53. Slabadang

  Thomas!
  Om du inte förstår skillnaden mellan variation och ökning så ska du söka dig till ett annat mindre komplicerat fält typ snöskottning för slår prognoserna ovan rätt så är det en framtidsbransch för arbetslösa klimathotsfanatiker. 🙂

 54. Thomas

  Labbibia #51 totalt sett strålar ut ungefär lika mycket energi från markytan som kommer in från solen så den värmande effekten från moln blir naturligt i samma storleksordning som en kylande. Om deras nettoeffekt är värmande eller kylande beror på hur täta de är, vilken höjd de befinner sig på etc. Det här är ett komplicerat ämne och lekmäns tyckande är inte mycket värt.
   
  Bara för att ta ett hypotetiskt scenario för hur mer värme kan ge mindre moln: mer växthusgaser gör det svårare för energi att transporteras ut via strålning, istället för man mer konvektion och transport via latent värme. Med mer vattenånga som snabbare lyfts upp till högre höjd där den kyls ned och bildar moln blir dessa moln snabbt tätare än tidigare, och de når då också snabbare den punkt där de bildar regn. Så istället för mulet väder får vi en störtskur och sedan klart igen.
   
  Pehr #45 Elegant sätt att ducka från frågan. Annars brukar du inte ha några problem att yttra dig, men jag förstår om du föredrar att passa här.

 55. Thomas # 54
  Och vems tyckande är något värt när det gäller molnens effekt på klimatet då? I förra veckan var jag i Uppsala och lyssnade på paneldebatten där bl a  prof. Lennart Bengtsson deltog. Han erkände utan omsvep att molnen är ett stort ”problem” dvs inte ens ”sakkunskapen vet om de fungerar  värmande eller kylande.
  Mitt påstående gällde molnens inverkan, ingenting annat. Du pratar om den totala energibalansen, kanske inte riktigt samma sak?

 56. Slabadang

  Naturlig förklaring till förändringar av Arktis isar!
  http://wattsupwiththat.com/2012/03/26/sea-ice-news-volume-3-number-3/#more-60185

 57. Gunbo

  Slabadang #56,
  Och?
  När det är skitkallt och vindarna blåser åt ett visst håll blir det mer is på det ena stället än det andra:
  ”The Bering Sea stands in stark contrast to the rest of the Arctic ice cap, where sea ice extent was below average in both January and February. Ice cover was down drastically on the Atlantic Ocean side of the Arctic, including the Kara, Barents, and Laptev Seas, where air temperatures were 4 to 8 degrees Celsius (7 to 14 degrees Fahrenheit) above the norm.”
  Det intressanta är väl vad som händer med isen i sommar?

 58. Bertel

  Labbibia # 55
  OT. Men kan inte låta bli, för ibland är verklighet i utbyte i klimatfrågor(tex med Thomas) lik denna klipp(du har sett den) och du är den som inte kan hålla tårarna borta.    🙂    och Thomas, som pilot är du närmare sanningen.   🙂
  http://www.youtube.com/watch?v=LzAXb7qCCAo 

 59. Pehr Björnbom

  Thomas #54,
   
  Pehr #45 Elegant sätt att ducka från frågan. Annars brukar du inte ha några problem att yttra dig, men jag förstår om du föredrar att passa här.
   
  Jag yttrar mig om jag tror mig ha kunskaper och/eller insikter som kan vara av värde i diskussionen. Det finns ingen anledning att börja spekulera när jag inte har tillräckliga kunskaper för att säga något meningsfullt som kan bidra till meningsutbytet.
   

 60. Slabadang

  Gunbo!
  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/AO-DJF-cumulative-since-1900.png
  Och ?

 61. Slabadang

  Pehr B!
  Vilket skiljer dig från din kontrahent! 🙂

 62. Thomas

  Pehr #59 Det behövs inga större kunskaper för att se bristerna i den där artikeln, men jag antar att du inte ser något ”av värde i diskussionen” av att påpeka dessa och då indirekt kritisera Peter Stilbs som fann den så intressant att han skrev ett långt inlägg om den. Det är av ideologiska skäl bättre att låta artikeln stå oemotsagd (utom då av mig och Lennart Bengtsson och vi räknas inte riktigt bland de troende här).

 63. Pehr Björnbom

  Thomas #62,
  Så du anar en konspiratorisk ådra i min karaktär …. 😉