Globala CO2-utsläpp, ”Paris-15” och vårt regionala korståg mot (A)GW

Den världsbild, som våra planetskötare med media och större delen av övriga etablissemanget presenterar i klimathotsfrågan, påminner starkt om anekdoten med dalmasen, som ville köpa en jordglob – ”é lita kula mä bare Dalarna på”. Tämligen inhemskt skulle man kunna säga.

För en något mer verklighetsnära och större bild kan man vända sig till BP Annual CO2 emission (2018). Här visas data över de globala utsläppen av CO2 samt upplysning om hur världen i realiteten ställer sig till överenskommelsen i Paris (Paris -15).

https://www.thegwpf.com/the-futility-of-western-de-carbonisation/

BP data 1

Sveriges bidrag är drygt 50 miljoner ton och ingår i diagrammets ”rest of EU”.

¤¤¤

CO2-utsläppen i de utvecklade länderna (2018); befolkning 1,19 miljarder, 37% av de globala utsläppen

USA President Trump har upphävt både stödet till Paris-15 och många av Obamas restriktioner från hans ”krig mot kol”. Under fracking-eran har USA dessutom i allt högre utsträckning ersatt användning kol med gas och har på så sätt kunnat minska sina CO2-utsläpp med mer än Kyoto-protokollet.

Japan med tidigare delstater i Sovjetunionen (CIS), Kanada och Australien är ambivalenta till kontroll av CO2-utsläpp.

Ryssland är aktivt involverad i anti-fracking kampanjer i Europa och USA via stöd till olika NGOs. Det tolkas som ett sätt att skydda marknaden för rysk gas och samtidigt behålla strypgreppet på energiförsörjningen i en del av EUs stater. Export av gas från USA till Europa eller inhemsk fracking i bland annat UK skulle kunna bryta energiberoendet gentemot Ryssland.

EU med UK verkar för närvarande tro på nyttan med insatser för att bekämpa den förmodade globala uppvärmningen. Regeringarna är i allmänhet entusiastiska supportrar till Paris-15, medan deras väljarkår på många håll håller på att förlora sin entusiasm för den gröna agendans stöd till de förnybara energikällorna.

EU har reducerat sina utsläpp särskilt från 2005 och framåt mycket beroende på krympande ekonomier och att delar av industrin har flyttat till länder med inte alltför restriktiv CO2– och miljöpolitik. Detta självskadebeteende, som drivs av de gröna, har gynnat Ryssland och Kina i världens nuvarande och svårgenomskådade kalla krig. Väderberoende, förnybara energikällor har i liten utsträckning bidragit till denna minskning och frågan är om de överhuvudtaget haft någon påverkan. När man analyserar hela kedjan från tillverkning till nedmontering är de varken koldioxid- eller energineutrala.

Tyskland har på senare tid ökat sina utsläpp eftersom de numera använder stora kvantiteter brunkol för att kompensera för nedmonteringen av sina kärnkraftverk.

Frankrike avser att avveckla delar av sin kärnkraftskapacitet vilket är märkligt för OM CO2 verkligen vore skadligt temperaturdrivande borde Macron kämpa för att behålla landets fungerande kärnkraft.

¤¤¤

CO2-utsläppen i de utvecklande länderna (2018), befolkning 6,45 miljarder, 62% av de globala utsläppen

Kina och Hong Kong utvecklas snabbt och visar en obekymrad attityd till Paris-15, de utvecklar och bygger ut sin egen kolkraft samtidigt som de ger stöd till utbredning och utveckling av kolkraft över stora delar av världen i övrigt. Dessutom utvinner de gas i egna gasfält. Kina ökade sina utsläpp med 2.14% 2018.

Mera om den globala storspelaren Kina:

https://www.masterresource.org/china-international/chinas-coal-bi-polarity-expedites-the-death-of-the-paris-agreement/

http://joannenova.com.au/2019/06/china-and-india-will-watch-the-west-destroy-itself/

Indien utvecklas snabbt från en låg nivå och tackade nej till Paris-15. Indiens ledning avser att stödja landets utveckling för att på sikt att nå jämförbar levnadsstandard med utvecklingsvärlden i övrigt. För närvarande ligger 300 nya kolkraftverk ”i pipeline” och även om Indiens ledare talar om förnybara energikällor är deras handlingar långt ifrån vad Paris-15 önskar.

Sydkorea, Iran, Sydafrika, Mexico, Saudiarabien, Brasilien, Indonesien och Taiwan – utvecklas snabbt och låter sig minimalt påverkas av Paris-15.

Resten av världen anses underutvecklad och är inte beroende av Paris-15 mer än att de väntar på bidrag från den gröna klimatfonden. Denna del av världen utvecklas dock snabbt från en låg nivå.

¤¤¤

Denna svepande överblick ger vid handen att EUs ledning är relativt ensam om att hylla ”The Rockefellers”/FNs klimatkonvention med Paris-15. Den säger sig tro på nyttan av lokala och regionala insatser i EU för att begränsa CO2-halten i atmosfären. I delar av befolkningen, som känt av konsekvenserna av den förda klimatpolitiken, börjar det däremot mullra ordentligt.

¤¤¤

CO2-utsläpp i de olika regionerna 1965 -2019

bp data 3

Välståndet både i de underutvecklade länderna och i tillväxtländerna i övrigt ökar ständigt liksom deras CO2 -utsläpp. Trots det saknar åtminstone runt 1.12 miljarder människor tillgång till pålitlig el. Det ligger nära nog i samma storleksordning som de 1.19 miljarder invånare i de utvecklade länderna

2005 gick de utvecklande länderna om de tidigt utvecklade länderna och denna utveckling sker nu i allt snabbare takt.

Sedan 2005 har EU reducerat sina utsläpp med 12 % och USA med 16 %, medan Kina har ökat sina utsläpp med 75 %, Indien med 63 % trots att 25 % av deras befolkning fortfarande saknar el. Den underutvecklade delen av världen har från en oerhört låg nivå ökat sina utsläpp med 80 % sedan 2001.

¤¤¤

Den svenska propagandan och debatten har i huvudsak rört våra inhemska utsläpp av koldioxid och andra s.k. klimatdrivande gaser utan att samtidigt ge upplysande omvärldsorientering. BPs rapport ger, förutom det värdefulla globala utsläppsperspektivet i den korta tidsskalan, glimtar från de minst lika viktiga längre temperaturperspektiven:

 • Den moderna korta pulsen av välgörande global uppvärmning upphörde för 20 år sedan. Den nuvarande globala temperaturen är stabil eller sjunkande.
 • Analyser från iskärnor visar att det sista millenniet 1000 – 2000 e.Kr. var det kallaste i Holocen-interglacialen och att världen under de senaste millennierna har kylts ända sedan 1000 f.Kr.
 • Tanken på att vi rör oss i avkylande riktning är något som i hög grad borde skrämma oss med tanke på biosfären inklusive mänskligheten.

Klimatfrågans ”gyllene diagram” (finns inte med i BPs rapport) visar intressant nog att de senaste 3000 årens avkylning sammanfaller med en naturlig höjning av CO2-halten om man vill se det så. En annan tolkning vore att det är svårt att överhuvudtaget se något samband mellan temperatur- och CO2-utveckling:

GISP2%20TemperatureSince10700%20BP%20with%20CO2%20from%20EPICA%20DomeC

Rapporten avslutas med ”Västs fåfänga omställning till icke fossila bränslen (de-carbonisation)”:

Det är tydligt att CO2-utsläppen kommer att öka i den ständigt alltmer civiliserade världen, med mänskligt mått mätt troligen i ”all oändlighet”. Samtidigt har delar av väst som mål att bli koldioxidneutralt på bekostnad av energisäkerhet, ökande kostnader för användarna, skada på västs ekonomier och industri, sannolikt med ytterligt begränsad påverkan på jordens klimat.

Kampen mot Global Warming är absurd, kostsam och meningslös

(French Société de Calcul Mathématique SA )

Kommer anekdoten om dalagloben någonsin att bli endast en turistattraktion och inte som nu en skrämmande symbol för vår svenska energi- och klimatpolitik?

Ann Löfving-Henriksson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Ann LH.
  Tack!
  Imponerande sammanfattning av AGW läget i världen. Tydligt, pricksäkert och välskrivet.
  Tänk om våra svenska journalister kom ens i närheten av detta, då hade all galenskap om klimatet varit över och vi hade kunnat ägna tid och kraft åt fixa ett bra liv åt världens befolkning, trots våra olika förutsättningar i det kaotiska klimatet.

 2. latoba

  Ann! Utmärkt sammanställning. Skickade länken till Peter Alestig i SvD, tidningens mest rabiata skrämselpropagandist. Hoppas fler hjälper till att sprida din viktiga redogörelse för tillståndet i klimatvärlden.

 3. Guy

  Ann LH.

  Det är alltid bra med uppdateringar. Tack för det.

  En detalj som förbruyllade mej var: ”Sedan 2005 har EU reducerat sina utsläpp med 12 % och USA med 16 %, medan Kina har ökat sina utsläpp med 75 %, Indien med 63 % trots att 25 % av deras befolkning fortfarande saknar el. Den underutvecklade delen av världen har från en oerhört låg nivå ökat sina utsläpp med 80 % sedan 2001.” (min fetning)

  Jag tycker mej minnas ett inlägg för ett par tre månader sedan där det konstaterades att alla förnybara anläggningar till trots har europas utsläpp inte minskat utan tvärtom ökat.
  Det kan vara mitt minne som sviker, speciellt om det är finlir mellan Europa, EU och Tyskland. Jag är så usel på att söka i bloggen så jag hittar inte inlägget i fråga.

 4. jensen

  Tack Ann LH
  Enastående lättfattlig översiktlig sammanfattning av klimatfrågan. Behövs endast sunt förnuft att inse verkligheten. Varför medverkar inte MSM fullt ut till till dylik information till nytta i åtgärder mot klimatångest.
  För egen del stillades den eventuella klimatoron redan 2007, efter att ha insett alla felaktigheter i inconveniant truth och och informerats av Per Welanders tidiga blog. Samt även insett frånvaron av korrelation Temperaturen/ CO2 under de senaste 100 åren. För att inte tala om den omfattande litteraturen och blogvärlden , som har varit en lisa att följa, nu sist genom E.W.´s upplysande bok. Samtidigt har det varit skrämmande intressant att återuppleva Upplysningens kamp mot Etablissementet, vem som än driver agendan.

  https://edmhdotme.wordpress.com/holocene-context-for-catastrophic-anthropogenic-global-warming/

 5. KarlP

  Lite off topic
  Jag undrar om journalsterna miljöpolitikerna och ”klimatexperterna” verkligen innerst inne har någon klimatångest .Man kan ju snarast se att det lyser i ögonen på dem när de har varit någon extra hög värmetopp någonstans.Härligt nu hade vi rätt igen och kan hitta på nya ingrepp i svenskarnas liv.
  Det är i och för sig lite samma för mig fast från andra håller.Skulle gärna se att de blev lite varmare i Sverige.Men samtidigt vill man ju så gärna se på hur pk media ,politiker och andra skulle kommentera om vi gick in i en ny kallperiod.
  I och för sig så var det ju samma med den vansinniga invandringspolitiken.Där klarade sig ju hela etablissemanget utan några större problem när sossarna bestämde att vi inte kunde ta emot fullt så många.Jounalisterna tyckte helt plötsligt då att det var rätt att inte ta in fullt så många flyktingar.
  Så om det helt plötsligt skulle komma fram bevis som inga kan tala bort att det finns naturliga orsaker till klimatförändringarna så kommer man nog inte i alla fall få känna lite revanch. Alla journalister skulle helt plötsligt börja intressera sig för annat och helt ignorera att det har haft fel tidigare
  Det har ju hänt så många ggr förrut som i ovan nämda invandringsfrågan,säldöden,och skogsdöden.Eller om man tar politiker som Thatcher och Reagan som var lika mycket hånade i svensk press som Trump.Nu när de visat sig vilka stora politiker de var skrivs det inget om hur de beskrevs när det begav sig.

 6. Ann lh

  # 3 Guy, Tack.
  Det är verkligen inte lätt att hänga med i alla uppgifter hit och dit. Jag vet inte vilken rapport Du tänker på, men förklaring till skillnaden mellan olika uppgifter här kan vara tidsperspektivet. I den sammanställning jag utgår från talar man om förändring från 2005, möjligen kan uppgiften Du tänker på gälla en kortare period. Kanske får vi en förklaring under dagen från någon med sommarfräscht minne. En annan faktor som ibland också kan förvirra är t.ex. hur utsläpp från utlokaliserad industri räknas.

 7. Kjell Lindmark

  Tony Heller´s senaste YT-alster ger perspektiv på klimatutvecklingen idag. Visar med all önskvärd tydligt att vi inte har några klimatproblem eller snarare väderproblem idag jämfört med 1930 talet. Detta trots att CO2 halten är högre idag än då. CO2 halten i atmosfären har med andra ord en betydligt mindre påverkan än vad medierna och politikerna försöker slå i oss.

  https://www.youtube.com/watch?v=MiDjf77PN3c

 8. Sören G

  Hörde på nyheterna att ett antal städer fåt 35 milj kronor var för att bli ”klimatneutrala”. Vad nu det innebär.

 9. Ivar Andersson

  Tack Ann LH för en lättfattlig översiktlig sammanfattning av klimatfrågan
  Rubrikens sista del ”vårt regionala korståg mot GW” tycker jag borde vara ”vårt regionala korståg mot AGW”.

 10. Ann lh

  Här ramlar det in intressanta länkar, som jag i mån av tid kommer att ta del av under dagen. Tack jensen och Kjell Lindmark!
  Kjell Lindmark nämnde det otroligt viktiga ordet klimatutveckling. Jag har under morgonen läst och roats av Morten Jödals senaste inlägg på sin blogg miljomytene.no.
  Det heter med svensk stavning Att dö, eller dö ut. Helt underbar liten betraktelse om naturliga förändringar, ”for naturen gjelder evolusjonen, og for den går verden vidare …”.
  Tänk om alla med” klimatskräck” kunde ta till sig att förändringar är det mest naturliga fenomen man kan tänka sig och samtidigt bemöda sig om att sätta eventuella förändringar i ett vettigt perspektiv innan man blockeras av förändringsspöken.
  miljömytene.no – lägg den bloggen på minnet!

 11. Ann lh

  # 9 Ivar Andersson. AGW eller GW, det är frågan. Egentligen är det ju vädrets och måhända klimatets förändring korståget vänder sig mot i tron att de beror på mänskligheten. Jag ändrar och skriver (A)GW så får vi tolka det som vi vill.

 12. Ulf

  Svar 3

  Om jag inte missminner mig så var det väl senaste året det ökade i EU dvs fortfarande minskning sedan 2005.
  Vad som är helt klart är att klimathysteriländernas andel kommer fortsätta minska kraftigt eftersom resten av världen bara ökar.

 13. Sören G

  #11 Ann lh
  Vad vet man, GW eller GC i framtiden?

 14. Ann lh

  # 13 Sören G, får man lita på den samlade klimatvetenskapen är det solklart – GC!

 15. ThomasJ

  Ett alldeles utengemärkt bra skrivet inlägg, Ann – tack för detta ! 🙂

  Ett kinesiskt ordspråk säger; ’Om du ljuger så måste du ha ett mycket gott minne’. Tror inte, att alarmisterna, främst de s.k. ’journalisterna’, har speciellt gott minne. Detta med tanke på konsekvenserna av allt rödtjut de häller i sig… Go figure ! 😉

  Mvh/TJ

 16. Johan M

  OT – fick mig att skratt

  ”…. jag flög”

  https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/dOrE4B/mellin-moter-att-inte-flyga-ar-det-viktigaste-du-kan-gora

 17. Christer Löfström

  I min kommentar #22 19/6 tipsar jag Lars Cornell bl.a. om BP statistical review.
  Det är den rapporten som GWPF använder sig av. Rapporten sände jag direkt då den kom till Peter Fellman, chefredaktör på Dagens Industri utan att får reaktion.

  Reaktion har jag däremot fått två gånger nyligen från SvT på två andra frågor.
  En redaktör på SvT nyheter håller inte med mig att deras rapportering är propagandistisk.
  Henne tipsade jag om Lennart Bengtsson och Elsa Widding.

  En ansvarig för kontakt med tittarna har lovat återkomma ang rapporter när Gunilla Svensson är tillbaka från semester.
  https://www.svt.se/nyheter/utrikes/klimatexperten-vi-kommer-fa-mer-extremt-vader-i-framtiden

  En dansk läsövning är aldrig fel.
  https://jyllands-posten.dk/international/ECE11491187/Geolog-Uoplyst-frygt-for-klimakrise-pr%C3%A6gede-valgkampen/

 18. Ann lh

  # 17 Christer L.
  När jag mötte tips om denna rapport i både GWPF och TWTW kollade jag lite närmre och sållade ut det som det här tråden handlar om och som media med all sannolikhet inte förmedlar.
  Ju fler vi är, som på olika sätt ”stör” den oändliga ”grupptänks-bubblan” desto bättre.

 19. jensen

  Anledningen till alla inlägg och kommentarer samt länkar till ” Klimatupplysningen” förutsätter jag är, att även kunskapstörstande politiker, journalister och övriga propaganda-anfäktade klimat-intresserade läser Stockholmsinitiativet.
  Redan klarsynta Klimatupplysnings-läsare behöver ju inte övertygas in absurdum.
  Den intressantaste bilden i min förra länk är kanske den inverterade korrelationen mellan CO2-emissionen i Gigaton och temperaturen-trenden Central England.
  Angående Ann Löfving – Henriksson´s påpekande om de senaste 3 000 årens avkylning , bör även tillfogas förhållandet att den ett par 10 000-års cykel-långa insolationen 65 NH blev negativ ( lägre än genomsnittet) i motsvarande skede.
  Granska nedanstående länk…( tidigare länkad) spec diagram 2.

  https://principia-scientific.org/watching-weather-waves-but-missing-climate-tides-2/

 20. jensen

  Det mest avgörande argumentet i klimatfrågan:

  Vilken falang är mest uttalat skeptisk till CO2-hypotesen?
  CAGW – förespråkarna ?………Knappast!!……Diskrediterar ( vanärar) den egentliga vetenskapen.

 21. Sören G

  Kommentar av Judith Curry om klimaångest:
  ”To figure out how these afflicted climate scientists can become more hardy, it is useful to speculate on the reasons for their ‘affliction.’

  Ignorance may play an important role. Few of the scientists interviewed are experts on attribution. They seem to blame everything on manmade climate change, and are extrapolating future consequences that are much more dire and with higher confidence than than those from the IPCC. Clearly an issue for Greta, but one would hope that actual climate scientists would dig deeper and be more curious and objective.”
  https://judithcurry.com/2019/07/08/climate-scientists-pre-traumatic-stress-syndrome/#more-25002

 22. Lars Cornell

  #17 Tack Christer L. Med utgångspunkt i BP-rapporten gjorde jag följande diagram.
  http://www.tjust.com/2019/energi/energibalans-globe-6.jpg

  Jasså Gunilla Svensson är igång igen. Jag anmälde henne till Granskningsnämnden för lögn i SVT. Hon har inte försvarat sig så med tystnad erkänner hon att hon ljög.
  http://www.tjust.com/2019/klimat/earth-temp-estimate.jpg

  Det ärendet till Granskningsnämnden togs ej upp men har nu återuppstått med ny dno. Jag skall göra en modernare utgåva, det finns ju några bra böcker att referera till nu.
  http://www.tjust.com/2019/granska/svt-ekdal.pdf

 23. Olav Gjelten

  Varför skall vi offra vår välfärd till att begränsa utsläppen av koldioxid när CO2 dels är livets gas och dels att fotosyntesen ändå förhindrar en vidare utveckling från 0,06 procent?

  Om en fördubbling av koldioxidhalten i atmosfären innebär en temperaturhöjning med 1 grad, skulle ökningen från dagens 0,04 till 0,06 procent kunna innebära att vi ”riskerar” en temperaturhöjning med 0,3 grader.

  Hur förklarar den gröna maffian att detta måste förhindras till vilket pris som helst???

 24. Karl-Erik Tallmo

  #10 Ann lh.

  Ann, tack för genomgången. Jag försökte skriva något lugnande häromdagen, för dem som drabbats av den där ”klimatskräcken”:

  ”För alla som oroar sig för klimatet, kan det kanske vara lugnande att se att t.o.m. FN:s klimatpanel (IPCC) numera övergivit en del positioner. Hockeyklubban talar man sällan om numera. Tipping points finns knappt, utom några få som inte tippar, dvs. om de finns så är de inte irreversibla. Och det finns inga belägg för att stormar blivit vanligare de senaste hundra åren.”

  Läs hela artikeln här:
  https://slowfox.wordpress.com/2019/07/02/ar-klimatapokalypsen-installd/

 25. Sören G

  #23 Olav Gjelten
  ”Ignorance may play an important role.”, Judith Curry.

 26. Ivar Andersson

  #11 Ann lh
  2019/07/09 kl. 09:20
  ”Egentligen är det ju vädrets och måhända klimatets förändring korståget vänder sig mot i tron att de beror på mänskligheten.” Det är väl klimatets förändring pga människans utsläpp av koldioxid som ska bekämpas och då är det för mig AGW men det är ok att du väljer (A)GW.

 27. Peter F

  Just läst Lennart Bengtssons nya bok ”Vad händer med klimatet ?”

  Gedigen. Skilj på klimat och väder.

  Sista meningen i boken säger allt.

  ”Mao andra ord; det finns ingen anledning till framtidsdystropi”.

 28. Greger

  #27
  Fast Lennart Bengtsson menar väl ”dystopi”

 29. Christer Löfström

  ”Det är inte avfallet från kärnkraften utan utsläppen av koldioxid från förbränningen av kol, olja och gas som hotar mänsklighetens framtid”
  /Hans Blix på DI Debatt

  https://www.di.se/debatt/darfor-ar-karnkraften-mansklighetens-raddning/

  ”Miljøet kan og skal vi gøre noget ved – klimaet kan vi trygt overlade til naturen
  /Johnnes Krüger i Kronik i Jyllands osten

  https://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE11490785/Den-ensidige-klimadebat-udfordrer-det-oplyste-demokrati/

  Även jag har nu läst Lennart Bengtssons bok.
  Kristallklart att han anser att utsläpp av CO2 är ett problem. Han tror på klimatmodellerna, och mellan raderna läser jag att kärnkraft kan motiveras med klimathot.
  Notera att han inte har någon figur som visar hur modellerna har falsifierats av verkligheten.

  kommentaren modererad

  Elsa Widding har inte koll på Pielke i sin bok, men hennes och medförfattarnas Klimatkarusellen är en viktigare bok än Lennart Bengtssons.

 30. Ingemar Nordin

  Christer L #29,

  Kärnkraft generation 4 är nödvändig för att lösa avfallsproblemet. Energimässigt klarar vi oss länge, länge på kol.

 31. Ingemar Nordin

  Christer L #29,

  ”Elsa Widding har inte koll på Pielke i sin bok”

  Vad menar du med det? Klart att hon har!

 32. Mats Kälvemark

  #27 och 29 Efter en hastig bläddring i Lennart Bengtssons bok så verkar han ducka för att gå in på koldioxidens styrka som växthusgas jämfört med den väsentligt starkare vattenångan, som förekommer i halter på 20000 – 30000 ppm jämfört med ca 400 ppm för koldioxiden.
  Han skriver vidare på slutet: ”Det är förvånansvärt att man exempelvis inte lärt sig mer av Kinas fantastiska utveckling. Den har initialt baserats på tillgänglig fossil energi men håller nu på att läggas om till icke fossil energi i allt raskare tempo”.
  Lennart har tydligen inte studerat BP Energy Outlook vara framgår att i utgångsläget (2018) är att Kinas energiproduktion till över 80% baserade på fossila källor. Vind 4 %, sol ca 1%. I prognosen fram till 2040 så är andelen fossilt fortfarande väl över 70%. Inte så mycket av ett föregångsland för de som inte gillar koldioxid.

 33. Sören G

  Nyheterna i dag: ”Ny FN-rapport varnar för ökade konflikter i klimatförändringens spår”.
  Enligt IPCC så har inte extremväder ökat, eller av vilken anledning skulle konflikter öka?
  Vad menas med ”FN-rapport”? Vilka skriver FN-rapporter?

 34. Jan

  #33 Sören G

  Vi kan ofta höra att väderkatastrofer i u-länder är orsakade av klimatförändringar skapade av koldioxidutsläppen. Att de drabbade länderna i regel är fattiga, genomkorrupta länder med en kraftig befolkningsökning som vida överstiger vad länderna klarar av att hantera är huvudorsaken till att man blir hårt drabbade vid väderkatastrofer bortser man gärna från. Men i dagens politiskt opportuna klimat är det enklare att skylla på koldioxidutsläppen än de verkliga orsakerna till problemen. Men självklart är det ett bekvämt sätt för politikerna att motivera exempelvis höjda skatter på bensin.

 35. Ulf

  Vet någon något om den nya studien som finländska forskare publicerat? Finns på någon site som heter vaken.se men jag vill inte gå in på hemsidor jag inte känner till och som annonseras på facebook.

 36. Kaj Wahlberg

  Råkade lyssna på Vetenskapsradion idag 10 juli efter kl 1200. I programmet belyste man tidigare katastrofer i jordens historia där växter och djur dog ut. Flera gånger påstod man att orsaken till några av katastroferna var att vulkanutbrott medförde att det blev mycket koldioxid i atmosfären. Detta gjorde i sin tur att jorden blev så varm att växtligheten på jorden torkade ut och dog. Kan det vara riktigt?
  Jag trodde att stora vulkanutbrott medförde att det blev kallare och torrare och det i sin tur orsakade skogarnas död.

 37. Kent B

  # 35 Ulf

  https://www.vaken.se/ny-studie-visar-att-klimatforandringarna-inte-beror-pa-mansklig-co2/

  Sajten är säker

 38. Björn

  Kaj Wahlberg [36]; Det handlar enbart om spekulativ desinformation. Allt som skymmer solen medför temperatursänkning och ingenting annat.

 39. GunnarE

  #36#
  ”Rappakalja” sa Carl Lidbom om ngt jag inte minns. Det passar här.Du har helt rätt.

 40. Kaj Wahlberg
  De läser nog bara vissa forskarstudier på Sveriges Radios Vetenskapsredaktion.
  Inte den här då eftersom den pekar på att vulkanutbrotten medförde en istid som i sin tur var anledningen till de stora massutdöendet under slutet av Perm.
  https://www.upi.com/Science_News/2017/03/06/Ice-age-not-warming-explains-Permian-Triassic-extinction-event/6871488815458/

 41. Erik Hofström

  #22 läste den nedersta länken i dess helhet och fastnade för en formulering, svält! Precis vad jag tror är avsikten, ett sätt att avfolka Jorden från dess överskott på ”sapiens” utan att implicit utrota kontinenter via krig, cinistert! ? Möjligt! ?
  men det tarvas.

 42. Håkan Bergman

  Medicinen har verkat, flygskammen går över.
  https://www.dn.se/ekonomi/stor-efterfragan-pa-flygresor-till-varmare-lander/
  Öppnas i incognitofönster.

 43. Staffan Johansson

  # Massiva vulkanutbrott, som kommer tillräckligt högt upp atmosfären/stratosfären, SÄNKER jordens medeltemperatur! Det VET man och det är p g a minskad solinstrålning. Det hände bl a i början/mitten på 80-talet och början/mitten på 90-talet. Ganska markanta temp.sänkningar under påföljande år dessutom. Vad de ”röker för något” på vetenskapsradion kan vi däremot inte veta ;}

 44. Staffan Johansson

  # 36,40 (bra länk)

 45. Lars-Eric Bjerke

  Ann Ih,
  ”Den svenska propagandan och debatten har i huvudsak rört våra inhemska utsläpp av koldioxid och andra s.k. klimatdrivande gaser utan att samtidigt ge upplysande omvärldsorientering. BPs rapport ger, förutom det värdefulla globala utsläppsperspektivet i den korta tidsskalan, glimtar från de minst lika viktiga längre temperaturperspektiven:

  Den moderna korta pulsen av välgörande global uppvärmning upphörde för 20 år sedan. Den nuvarande globala temperaturen är stabil eller sjunkande.
  Analyser från iskärnor visar att det sista millenniet 1000 – 2000 e.Kr. var det kallaste i Holocen-interglacialen och att världen under de senaste millennierna har kylts ända sedan 1000 f.Kr.
  Tanken på att vi rör oss i avkylande riktning är något som i hög grad borde skrämma oss med tanke på biosfären inklusive mänskligheten.”

  Var i BP´s Review kan jag hitta ovanstående citat?

 46. Göran J

  Sorry jag glömde skriva in mitt namn på inlägget

 47. Ann lh

  # 45 L-E Bjerke – punkterna finns alldeles i slutet.

 48. Karl-Johan Lehtinen

  Var kan man köpa Elsas bok?4

 49. Håkan Bergman

  #48
  Här:
  https://www.klimatkarusellen.se/

 50. Lars-Eric Bjerke

  #47 Ann Ih,
  Tackar Ann, min jag hittar fortfarande inte citatet i BP´s rapport. Den BP rapport jag läser är https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

  Om du menar någon annan rapport vore det hyggligt om du ville länka till den.

 51. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #30
  Citat:
  ”Kärnkraft generation 4 är nödvändig för att lösa avfallsproblemet.”

  Nejdå, Avfallet från generation 3 kan upparbetas och förädlas till MOX-bränsle, eller kärnvapen. Det minskar avfallsmängden till 20-25% av den ursprungliga. Långlivade isotoper kan slås sönder i partikelaccelerator eller slutförvaras.

  En del av det avfall som Sverige skickade till La Hague I Frankrike eller Sellafield för upparbetning kom tillbaka som MOX-bränsle och har provats i Oskarshamn.

  Upparbetning av svenskt avfall förbjöds med kärntekniklagen 1983. Man kan fråga sig om det också gäller att tillverka användbart bränsle i Gen.4 reaktorer.

  Jag tycker att det är ganska kul att C, MP, VPK och Birgitta Dahl kämpade så hårt och framgångsrikt för att förbjuda återanvändning. Det handlade ju bara om energi och då visste alla att den kommer nästan gratis genom två hål i väggen. 😀

  Länk:
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Upparbetning

 52. Ann lh

  # 51 se länk högst upp i inlägget.

 53. jensen

  50……Bjerke
  Varför går du som katten kring het gröt?
  Du ser ju tydligt att Ann Löfving-Henriksson länkar till GWPF, som i sin tur hänvisar till BP, men även gör egna konklusioner.

 54. jensen

  Syftningsfel. GWPS´s konklusioner avses.

 55. Erik Lindeberg

  #45 Lars-Eric Bjerke skrev: ”Den moderna korta pulsen av välgörande global uppvärmning upphörde för 20 år sedan. Den nuvarande globala temperaturen är stabil eller sjunkande.”

  Jag har beräknat den genomsnittliga temperaturökningen genom de sista 20 åren får sju olika temperaturserier och det ger en temperaturökning på 0.193 °C/dekad. Jämför man det med den motsvarande temperaturökningen från 1979 fram till i dag (0.174 °C/dekad), så är det svårt att påstå att temperaturen de senaste 20 åren är ”stabil eller sjunkande”. Därför kunde det vara intressant att få en länk eller en källa för de data som Lars-Eric Bjerke baserar sig på.
  https://drive.google.com/open?id=1RjuMOr8VmZf-QKE08thYTSBZX3YMpmie

  Jag vet att UAHs troposfärtemperaturer har särskilt hög status på denna blogg, men för dessa data gäller det samma: temperaturökningen de sista 20 år har varit högre än i hela perioden från 1979 fram till i dag (siffrorna är 0.141 respektive 0.128 °C/dekad).

  Här är källorna för de data jag baserar beräkningen på:
  https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v3/GLB.Ts+dSST.txt
  https://www.ncdc.noaa.gov/cag/global/time-series/globe/land_ocean/p12/12/1880-2019.csv
  http://berkeleyearth.lbl.gov/auto/Global/Land_and_Ocean_complete.txt
  https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/temperature/HadCRUT4-gl.dat
  http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/coverage2013/had4_krig_v2_0_0.txt
  https://www.nsstc.uah.edu/data/msu/v6.0/tlt/uahncdc_lt_6.0.txt
  http://data.remss.com/msu/monthly_time_series/RSS_Monthly_MSU_AMSU_Channel_TLT_Anomalies_Land_and_Ocean_v04_0.txt

 56. Ingemar Nordin

  Gunnar S #51,

  Jo, jag vet att MOX-bränsle används i Oskarshamn. Men avfallet kräver väl fortfarande förvaring i 1000-tals år?

 57. Ann lh

  # 55 Jag tror att det råder lite förvirring här. Det får Du och L-E Bjerke reda ut om det är viktigt för er.

 58. Jan

  Hur många ser dessa kurvor på klimatupplysningen?

  Svensken får sin information från Expressen. Där kan Svenska folket idag bli informerad om ”Stockholm lika varmt som Budapest år 2050”

  https://www.expressen.se/nyheter/klimat/stockholm-lika-varmt-som-budapest-ar-2050/

  Vidare får vi reda på ”Över tre fjärdedelar – 77 procent – kommer att uppleva ett klimat som är mer likt det som i dag återfinns i en annan storstad i världen.
  Londons klimat kommer likna det i Barcelona, Seattle kommer att kunna jämföras med dagens San Francisco och Moskva med Sofia, som ligger över 200 mil söderut i Bulgarien.”

  Så nu vet vi hur det kommer att se ut om 30 år.

 59. Kjell Lindmark

  #50 Lars-Eric Bjerke

  Steg 1: Använd denna länk.

  https://www.thegwpf.com/the-futility-of-western-de-carbonisation/

  Steg 2: Längst ner, nästan finns ytterligare en länk ”Full post” klicka på den och hela posten öppnar sig och du kan läsa det som Ann lh säger.

 60. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #56
  Citat:
  ”Men avfallet kräver väl fortfarande förvaring i 1000-tals år?”
  Nej igen! 🙂
  Transmutation är nyckelordet som jag inte kom i håg och därför uttryckte mig enkelt och slarvigt.
  Carlos Rubbia vid CERN tror jag var den som först visade att det fungerar.

  Men i Sverige har vi haft kärntekniklagen ….. 🙁

  Länkar
  Evelyn Sokolowski var min lärare i kärnenergi i Uppsala i mitten av 1970-talet och jag medger att det har färgat min inställning.
  https://analys.se/wp-content/uploads/2015/05/acceleratordriven-transmutation-bakgrund2000-1.pdf

  En uppdatering från 2018:
  https://www.world-nuclear.org/information-library/current-and-future-generation/accelerator-driven-nuclear-energy.aspx

 61. Ingemar Nordin

  Gunnar S #30,

  Ja, jo. Men ADS-tekniken innebär fördyrningar och ett mer komplicerat system. Det lär dröja innan det blir kommersiellt gångbart. Vi får hoppas att det satsas på kärnkraftsforskning och utveckling. Indragna subventioner till sol och vind kan ju vara en grundplåt.

 62. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #61
  Vi är nog överens. Jag vill bara föra fram att tankar och teknik för att återanvända kärnbränsle funnits i 50 år. Generation 4 är ett steg på vägen mot bättre lönsamhet än transmutation. Men den finns ju inte idag.

 63. Lars-Eric Bjerke

  #55 Erik Lindeberg,
  Det citat om temperaturen, som du refererar till är Ann Ih’s i inlägget. Hon skrev att det kommer från BP rapport, vilket jag var frågande till eftersom BP normalt inte uttalar sig om klimatet i sin årliga rapport. De kommer i stället från den länk som hon anger i början av inlägget.

 64. Daniel Wiklund

  Oavsett länkar så är det fint sommarväder i Umeå idag. Inte extremt bra, men ganska bra.

 65. Ann lh

  # L-E Bjerke, tråkigt om min text med länk i inledningen kunde missuppfattas. Skönt attDu fått klarhet nu.